Inlägg under » december, 2009 «

tor
31
dec
2009
torsdag, 31 december, 2009 | Skriven av:

Tiden går verkligen fort, det var inte så länge sedan det nya millenniumet, firades med pompa och ståt. Nu är det åter dags för ett nytt år. Ett år som kommer att vara mycket spännande. Summeras 2009, så går det inte missa, att det var då miljöpartiet verkligen sköt i höjden. Detta visar inte bara opinionsmätningar, utan även valresultatet efter EU-valet.

Miljöpartiet har aldrig haft ett bättre läge inför ett val, opinionsmässigt eller politiskt. Våra språkrör är populärare än någonsin. Vi kan räkna med en positiv rikstrend, men för att få ut maximalt av denna, så gäller det att vi även når ut regionalt och kommunalt med miljöpartiets politik.

Situationen ser olika ut i olika kommuner. Det finns kommuner med anställda och bra partistöd och det finns kommuner, där inget av detta finns. Dessutom är medlemssituationen olika. Det finns fortfarande många kommunavdelningar med få medlemmar. Vi har även en del kommuner som saknar mp-avdelning. Just nu har vi flyt och intresset är större än någonsin för miljöpartiet. Vi är nu nära att återstarta några kommunavdelningar. Några till är på gång.

I många kommuner är vi inte långt ifrån ett mandat i kommunfullmäktige. Tittar vi på valresultatet från 2006, så var vi mindre än hundra röster ifrån ett mandat i många kommuner. Då ska man komma ihåg att vi inte hade någon kommunlista i dessa kommuner och att vi sedan dess har haft ett fantastiskt EU-val och en Maria-effekt.

Det är nu ca 260 dagar kvar till valet. Det känns kanske avlägset, men det är en hel del som ska göras innan dess. Börjar vi i tid kommer det att gå mycket lättare och hjälps vi åt blir det dessutom roligare.

Miljöpartiet har växtvärk. Våra opinionssiffror ökar snabbare än vad våra mp-avdelningar växer. Potentialen för att det ska bli ännu fler medlemmar är stor. Vi måste bara våga fråga “Är du intresserad av att bli medlem i Miljöpartiet?”. Vi blir fler medlemmar, men det blir inte alltid fler aktiva medlemmar i samma takt.

Vi måste hitta ett förhållningssätt, där vi inkluderar nya medlemmar, utan att för den skull glömma de “gamla”. Nya medlemmar kan ha andra erfarenheter som vi behöver ta vara på. Vi kan inte lösa alla nya uppdrag, som vi kommer att få efter den 19 september, med “gamla” medlemmar.

Vi måste pröva nytt. Vi kan inte bara konstatera att för få kommer på våra möten.
Vi måste ställa oss frågan “Varför?”.
Kan vi förändra något: arbetssätt, bemötande, mötestider, mötesteknik, frågor vi driver etc ?

NewYear_mpSka vi lyckas uppnå målsättningen, att fördubbla miljöpartiets röstetal, krävs det att vi samarbetar. Med riksorganisationen, inom kommunorganisationerna, mellan kommunorganisationer, mellan kommun- och regionorganisation. När det gäller samarbete får vi inte glömma bort Grön Ungdom, Gröna Studenter och Gröna Seniorer. Tillsammans blir vi många fler.

Förutom att driva regionpolitik vill Miljöpartiet i Skåne vara ett stöd för kommunorganisationerna. Det kan gälla rent organisatoriska frågor, ta fram listor, valfrågor, hemsidan, facebook, material, hushållsutskick, tips i största allmänhet …

Vi måste se framåt och tillsammans bygga upp förtroendet för grön politik. Utan detta förtroende får vi inga röster. Vi måste ha perspektiv på vårt eget agerande i förhållande till miljöpartiet som helhet. Det viktigaste målet måste vara att grön politik, ska spela en större roll i framtiden.

Hjälps vi åt kommer 2010, att bli det år, då vi överträffar vår målsättning,
att fördubbla miljöpartiets röstetal i valet den 19 september.

Gott Nytt Val År 2010

Yngve Petersson

Ordförande Mp Skåne

Kategori: valet2010  | Skriv en kommentar
tor
31
dec
2009
torsdag, 31 december, 2009 | Skriven av:

Nu är det bara ett dygn kvar innan det blir 2010. Lyssnar på SVT2 och “Rock and Roll Hall of Fame 25 år”, stor galakonsert på Madison Square Garden inspelad 29 och 30 oktober i år med U2, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Paul Simon, Art Garfunkel, Mick Jagger, Sting, Billy Joel, John Fogerty, Sam Moore, Jeff Beck, Metallica, Crosby, Stills, Nash & Friends med flera.

Mycket nostalgi. Gamla gubbar, någon enstaka gumma, river av den ena gamla godingen efter den andra. Det är väl “recycling” i högsta grad.

Nu måste det nog ändå bli lite sovande om jag ska orka året ut.

Gott slut på 2009 …

Kategori: livsstil  | Skriv en kommentar
tor
31
dec
2009
torsdag, 31 december, 2009 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt : Här är sprickan i Hammarby Sjöstads miljöfasad

Hammarby Sjöstad presenteras ofta som det svenska paradexemplet på hållbart byggande. Men en ny rapport från KTH visar nu att dolda sprickor döljer sig i den välputsade miljöfasaden.
”I Hammarby Sjöstad, söder om Hammarby Sjö, står miljön i centrum. Sedan 1996 har Hammarby Sjöstadsprojektet haft i uppdrag från stadens kommunstyrelse att göra stadsdelen till en spjutspets i miljöanpassning.” Så står det på Hammarbysjostad.se, en portal som drivs gemensamt av Stockholm Vatten, Fortum och Stockholms Stads exploateringskontor. Hammarby Sjöstad har också vid ett flertal tillfällen presenterats som en förebild för byggandet av hållbara städer – nationellt och internationellt.

En utvärdering från KTH visar att Hammarby Sjöstad långt ifrån är en spjutspets inom alla områden på miljöanpassningsområdet. Framförallt brister stadsdelen när det kommer till energieffektivisering – det första miljömålet som Stockholm Stad satte upp för stadsdelen 1996.

Det mål man först satte upp 1996 var 60 kWh/m2 i Sjöstadens fastigheter, något som byggherrarna emellertid vägrade anpassa sig efter. Målet reviderades också senare till 100 kWh/m2. Enligt KTH:s rapport har inte heller det senare målet nåtts. Energiförbrukningen varierar enligt rapporten kraftigt mellan fastigheterna där den värsta energiförbrukaren ligger på 220 kWh/m2 medan den lägsta når ner till 95 kWh/m2.

Det visar att marknaden inte kan eller kanske inte vill förändra sig. Byggarna är väldigt konservativa. Vilket medför att det krävs reglering om man vill komma någonstans.
Det är pinsamt att ett så stort och resursstarkt och omtalat projekt inte kan leverera.

Snittet har till slut hamnat någonstans mellan 142 kWh/m2 och 165 kWh/m2. Alltså inte bara högre än det uppsatta målet, utan också högre än den svenska byggnormen som idag är 110 kWh/m2

Ur energisynpunkt är det ju helt misslyckat. Från början var målet 60 kWh/m2 men byggarna knorrade och ville ha det dubbla. Resultatet blev alltså sämre än vad byggarna ville ha från början. Sämre än övriga nybyggen som genomfördes i Sverige vid den tiden.

Egentligen borde detta lösa sig självt om de som köper ett hus fick se kalkyler för driftskostnaden för t ex 20 år.

Då skulle en merkostnad i byggnationen snabbt kompenseras av minskade energikostnader.

Hans Eek på passivhuscentrum säger att det inte är några problem att bygga hus med nivåer på 60 kWh/m2, det målet borde väl kunna nås också i Hammarby Sjöstad?
– Idag kanske det går, och förhoppningsvis sänker man nivåerna nu när man fortsätter bygga Hammarby Sjöstad. Än så länge är bara hälften byggt. Men man måste ändå ta hänsyn till den teknik man valt att arbeta med. Nu valde man inte passivhus eller plushus, därför tycker jag att det är meningslöst att diskutera passivhus i Hammarby Sjöstad idag.
I KTH:s rapport framstår en rad brister i den vanligtvis miljömässigt fläckfria bild som ofta målas upp av Hammarby Sjöstad. Förutom mål som inte uppfyllts har det också varit svårt att hitta data kring måluppfyllnader och KTH konstaterar också att målbilderna ofta varit oprecisa. Just energieffektiviteten är emellertid den tydligaste bristen.

Läs KTH:s rapport!

Kategori: byggande, klimat, miljö  | En kommentar
ons
30
dec
2009
onsdag, 30 december, 2009 | Skriven av:

MP ökar Sentio dec 2009SDS skriver : MP kraftigt framåt – SD backar

Om det vore val i dag skulle Miljöpartiet få 10,8 procent av väljarsympatierna. Samtidigt minskar stödet för Sverigedemokraterna, enligt decembermätningen av Sentio Research.

Med valåret runt knuten är Miljöpartiet (MP) starkare än någonsin tidigare, enligt decembermätningen av Sentio Research. Sedan november har stödet för partiet ökat med 1,5 procentenheter. Om det vore ett valresultat skulle partiet fördubbla de 19 mandat som man fick ihop vid valet 2006.

Miljöpartiet får 10.8% vilket är en ökning med 1.5 %-enheter. De rödgröna får 48.3 % mot alliansens 44 %. (SD) minskar med 1.3 %-enheter och får 5.9 %.

Miljöpartiet stärker sin ställning som tredje största parti. Det är alltså en trend som håller i sig att miljöpartiet ökar. Miljöpartiets uppgång och (SD):s nedgång är statistiskt säkerställda.

Väldigt bra avslutning av 2009.
Eller som SvD uttryckte det : MP – vinnare i opinionen 2009

SvD, Expressen, DN, AB

Kategori: valet2010  | Skriv en kommentar
ons
30
dec
2009
onsdag, 30 december, 2009 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : Så dåligt blev elåret 2009

Sverige tvingades importera el under lågkonjunkturåret 2009 – trots att både industri och hushåll sänkte sin förbrukning. Orsaken är stillastående kärnkraftverk och svag vattenkraft.

Enligt den färska statistik som branschorganisationen Svensk Energi publicerar i dag minskade elproduktionen från kärnkraftverken med 18,9 procent jämfört med 2008 och med 4,7 procent från vattenkraftverken.

Det var bara värmekraftverken och vindkraftverken som ökade sin elproduktion – plus 9,7 procent för värmekraftverken och hela 25 procent för vindkraftverken.

När det diskuteras energi brukar de som förespråkar kärnkraft ta upp att vindkraft är så säsongsberoende och opålitlig. Man kan inte alltid få energi när man vill.
Detta verkar mer stämma för kärnkraften. För 2009 minskade elproduktionen från kärnkraftensverken i Sverige med 18.9 % jämfört med 2008. Detta beror ju inte direkt på att man avvecklat någon reaktor.

Förhoppningsvis införs liknande lagstiftning som finns i Tyskland och som gör att kärnkraftsägarna står för alla ekonomiska konsekvenserna vid en eventuell kärnkraftolycka.

Näringsministern protesterade inte när Vattenfall tog på sig detta ansvar när Vattenfall köpte in sig i tyska kärnkraftverk.

Byt ut kärnkraften!
Bygg ut den förnyelsebar energin!
Spara energi!

Byt politik – inte klimat!

Kategori: energi  | En kommentar
ons
30
dec
2009
onsdag, 30 december, 2009 | Skriven av:

Vädret har inte varit något vidare. det har visserligen inte regnat men solen har hindrats av gråa moln för att lysa upp tillvaron. Halsflussen verkar nu vara på väg att ge upp. Bara några små hostattacker då och då. Så det finns hopp.

Tiden går verkligen fort. Det stora milleniumskiftet 1900 till 2000 känns inte så avlägset men det har faktiskt gått hela 10 år sedan det inträffade. Då var det mycket diskussion om datorer och apparater skulle överleva skiftet.
Det var allt från brödrostar, hissar till de stora datorsystemen som helt skulle paja. Nu gick det rätt så bra inga större problem. Det gjorde dock en hel del mjukvarujusteringar för att klara av 00 var större än 99, dvs 2000 var större än 1999. För att spara på datorminne hade man skippat 19 i datumen och det var ju helt OK ända tills 2000. Det var några år som det gick bra för datorkonsulter som jobbade med millenium-buggar.
Nu pratas det om ett problemet men inte förrän 2038.

Framförallt i unixliknande operativsystem anges tiden i många funktioner som antalet sekunder som passerat sedan den 1 januari 1970. I datorer där centralprocessorn arbetar med 32 bitars ordbredd sparas värdet vanligen i ett 32-bitars heltal med teckenbit, vilket då kan hantera högst 2147483647 sekunder. Klockan 03:14 den 19 januari år 2038 kommer detta heltal bli “fullt” och börja om på -2147483648 vilket motsvarar klockan 20:45 den 13 december 1901.

Det problemet borde vara mindre oh det finns gott om tid att lösa det.

Annars har väl de första 10 åren gått OK om man bortser från att klimathotet har blivit större både i realiteten och som fråga. Kanske kan det bli en fråga i valrörelsen. Förhoppningsvis inte bara som ett hot och problem utan som en lösning.
Genom att tänka och agera klimatsmart får vi även personliga fördelar.
Reser vi mindre får vi mer tid över för oss själva och våra nära och kära.
Vi måste planera samhället så att man kan bo och arbeta utan att behöva arbetspendla i flera timmar. Detta pendlande sliter på oss i längden, vi slösar dessutom bort vår dyrbara tid.
Satsar vi på nya gröna jobb kommer det att stärka Sveriges konkurrenskraft ute världen.
Äter vi mindre kött får vi en bättre hälsa.
Köper vi ekologiskt så får vi en bättre hälsa och miljön mår bättre.

Men framförallt gynnas de människor som bor i områden som hotas av att översvämmas om vi inte minskar utsläppen av växthusgaser. Dessutom finns det stora områden som inte kommer att ha tillräckligt med vatten när glaciärerna har smält.

Kanske vågar vi ändra våra livsstilar så att vi konsumerar på ett annat sätt där kvalité sätts före kvantité. Vi köper billiga varor från andra länder för att de är billiga och de är billiga för att lönerna är orimligt låga och arbetsmiljön oacceptabel.
Få som handlar varor tillverkade i fattiga länder skulle vilja jobba under de förhållanden som existerar i dessa länder.
Vi kan ändra på detta genom att ställa krav på att de är Rättvisemärkta (eller motsvarande). Det är ett steg i rätt riktning men inte tillräckligt på sikt.

Genom ändrade livsstilar kan vi få mer tid över för våra barn och för oss själva. Vi kan köpa de saker vi verkligen behöver. Göra de saker som vi vill.

Trotsa att fler och fler bor i storstäder så ökar ensamheten. Vi trängs ihop men kommunicerar inte med varandra. Antingen för att vi inte har tid eller att vi inte vågar.

Meningen med livet kan inte vara att vi ska jobba så mycket och stressa så mycket för att hinna med mer och mer.
Meningen med livet måste vara att leva att vara sociala varelser i ett sammanhang.

Snart är det ett nytt år med möjlighet för nya tag till ett bättre liv.

Byt livsstil & politik – inte klimat!

tis
29
dec
2009
tisdag, 29 december, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : Skärpta regler för säkrare smällande

Skärpta bestämmelser i den lokala ordningsstadgan ska begränsa avfyrandet av nyårsraketer i Lund. Även polisens utökade kontroll av butiker som säljer raketer väntas inverka på smällandet.
– Ser vi att någon under arton år smäller i väg en raket när vi är ute på nyårsafton eller dagarna före, kommer vederbörande att rapporteras och bötfällas. Samma sak gäller för den som är vuxen och langar raketer till ungdomar under arton år, säger närpolischef Jörgen Nilsson.

Bra att några kommuner, däribland Lund har begränsat tiden då man får avfyra fyrverkerier. Det borde kunna minska olägenheterna. Problemet är bara att få ut informationen och sedan att kontrollera att de nya reglerna efterlevs.
Det borde vara självklart att de som säljer fyrverkerier ska informera hur de får användas.

Modellen hämtades från Malmö där liknande bestämmelser införts.
– Egentligen ska man alltid ha tillstånd av polismyndigheten för att få avfyra raketer. Men i den lokala ordningsstadgan har man nu bestämt att mellan klockan 18.00 på nyårsafton och 02.00 på nyårsdagen får man smälla raketer utan att ha ansökt om tillstånd, säger Jörgen Nilsson.

Det är inte bara en fråga om när utan även en fråga om hur man ska använda fyrverkerier. Minskar man alkoholhalten på de som “tänder på” så minskar både olägenheter och olyckor. Om sedan vuxna, speciellt föräldrar, tar sitt ansvar och inte köper ut till minderåriga, gäller givetvis både alkohol och fyrverkerier, så blir situationen bättre. Man klarar sig bra utan.
Det brukar vara stor olägenhet för både människor och djur med okynnessmällandet långt för och långt efter tolvslaget. Hoppas skärpningen av bestämmelserna ger resultat så att fler får en lugn och säker nyårshelg.

Räddningstjänsten Syd har tagit fram en checklista för de som ska avfyra fyrverkerier:

1. Förvara dina fyrverkeripjäser oåtkomligta för barn.
2. Läs bruksanvisningen.
3. Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad.
4. Rigga upp fyrverkeripjäsen enligt bruksanvisningen.
5. Håll aldrig tänd fyrverkeripjäs i handen.
6. Luta dig aldrig över antänd fyrverkeripjäs.
7. Respektera säkerhetsavståndet. Se till att dina åskådare gör det.
8. Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Tänd aldrig igen.
9. Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder och andra skador.
10. Visa hänsyn. Både människor och djur kan bli skrämda.

Läs mer!

mån
28
dec
2009
måndag, 28 december, 2009 | Skriven av:

I dag var jag iväg och träffade miljöpartister i en kommun där vi snart har en mp-avdelning igen. Intresset för miljöpartiet är stort och vi får ständigt nya medlemmar. Vi har ännu några kommuner där vi inte har en mp-organisation. Det är bara en tidsfråga innan alla Skånes kommuner blir gröna dvs har en miljöpartiorganisation.

Vi börjar snart med sk politikerskola för att få fler att “våga” ta ett politiskt uppdrag för miljöpartiet. Vi kommer att ha de löpande när det finns tillräckligt många för att köra en utbildning.

Nyligen blev det klart att Gustav Fridolin gör comeback i politiken. Det känns verkligen bra.

Kategori: valet2010  | Skriv en kommentar
lör
26
dec
2009
lördag, 26 december, 2009 | Skriven av:

AB skriver : Politikens stjärnskott

Wetterstrand/Eriksson (MP), 52% +16%
Uppgången i förtroendet för språkrören är alltså exempellöst. Det kan de förmodligen tacka Socialdemokraterna för.
S ligger dåligt till i opinionen och förtroendet för Sahlin är inte på topp. Det gynnar miljöpartisterna som fyller ett slags vakuum.
Värt att notera är att bara 11 procent helt saknar förtroende för språkrören, lika många som saknar förtroende för Reinfeldt. Det är en mycket bra notering. I förra mätningen var siffran 18 procent.
Uppgången för språkrören är statistiskt säkerställd.

Så roligt att förtroendet för våra språkrör ökar så mycket. Så stor ökning som 16 % är ovanlig. Dessa siffror går i takt med att miljöpartiets opinionssiffror. Troligen har Maria Wetterstrand bidragit mest till denna ökning men det kan inte vara hela förklaringen.
Tidigare har man frågat och redovisat Maria och Peter som två alternativ. Denna gång har man tydligen slagit ihop frågan till en vilket påverkar resultatet något och som gör att man inte kan jämföra rakt av. Positivt är också att miljöpartiet ligger sist i bottenligan med 11 % dvs “helt saknar förtroende”. Inte illa bara det.

Som jag skrivit tidigare så är detta kanonläge inför den 19 september 2010. Mycket kan hända och kommer att hända innan dess men denna chans får vi inte sumpa. Nu kan vi alla fall njuta av att gott slut på 2009 och sedan är det bara att börja jobba igen.

SIFOdec2009_partiledarförtroende

DN, SvD, SDS, SkD, GP

Kategori: valet2010  | 2 kommentarer
fre
25
dec
2009
fredag, 25 december, 2009 | Skriven av:

SvD skriver : Är halva journalistkåren Miljöpartister nu?

”Maria Wetterstrand mediernas favorit”, säger rubriken i Dagens Nyheter (23/12). I artikeln konstateras att ”hennes parti slipper dessutom nästan all kritisk granskning”.

Varför blev Miljöpartiet, som är det parti som satsar minst på marknadsföring, årets komet i opinionen? Och hur kan det komma sig att Maria Wetterstrand mot slutet av året allt oftare har bjudits in av massmedierna, inte för att frågas ut om sin partipolitik, utan för att lämna kommentarer om andras miljöpolitik, som om Wetterstrand vore en opartisk expert?

Artikelförfattarens resonemang visar att han själv inte är objektiv när han skriver. Det innebär ju inte att alla andra är likadana.

Enligt SvD själv är :

Tidningen grundades 1884 och är på ledarplats obunden moderat. På övriga sidor finns ingen politisk tendens.

SvD brukar väl oftast ta alliansens parti. De har väl i alla fall inte bidraget till miljöpartiets popularitet. Det verkar som författare vill påskina att miljöpartiets popularitet beror på journalister.Det visar än en gång på författarens egna värderingar att journalister vinklar reportage.

Att SvD nu publicerar detta beror väl på att miljöpartiet börjar ses som ett hot mot alliansen. Man vill bortförklara dels att miljöpartiets politik är i högsta grad modern och framtidsinriktad och visar på allvarliga problem som behöver lösas. Dessutom visar miljöpartiet att de har många lösningar inte bara inom miljö- och klimatomårdet.

Alliansen och en del andra partier har inte brytt sig om miljöfrågan och har inte presterat några lösningar. De kämpade emot biltullar i Stockholm men svängde sedan efter valet och nu finns biltullar. Tyvärr har alliansen förstört det hela genom att använda intäkterna från biltullarna till att gynna vägtrafiken men det är en annan sak.

Miljöpartiet har länge drivit om Tobinskatt. En skatt på valutatransaktioner för att minska global spekulation och en global koldioxidskatt på flygbränsle för att minska klimatuppvärmning.
Skatterna kan ge en självständig finansiering till FN-systemet och globala reformer inom FN:s ram. FN bör också ges verktyg för att aktivt bekämpa den internationellt organiserade brottsligheten och den kriminella ekonomin.

Kanske är det så att media just nu speglar de viktiga frågorna och att miljöpartiet har de intressantaste och bästa lösningarna. Kanske är det så att Maria Wetterstrand har något intressant att säga när det gäller klimatfrågan.

Alliansen har också missat när det gäller integritetspolitiken. Man har drivit igenom både FRA och Ipred. Miljöpartiet var emot och alla allianspartiernas ungdomsförbund. Var var SvD i denna debatt?

Lite märkligt är det att nu helt plötsligt skulle vara så att pressen skulle vara miljöpartistisk. Tidigare har pressen alltid beskyllts vara vänster.
Troligen är väl SvD undantaget.
Eller?

tor
24
dec
2009
torsdag, 24 december, 2009 | Skriven av:

NyaMiljöaktuellt skriver : Här är 2009 års största flippar, floppar, fighter…

Vi har skrivit en lista över 2009 års konstigaste, bästa, sämsta, et cetera, händelser. Den är publicerad längre ner i detta mail. Håll till godo.
God jul och gott nytt år
önskar
Miljöaktuellts redaktion

Här är redaktionens egen lista över händelser år 2009

Årets fight…
Står SLU-professorerna som kritiserade ekologiskt jordbruk för.

Årets flopp
Klimatmötet i Köpenhamn COP15. Kommentarer överflödiga.

Årets chock 1…
står Fiskeriverket för. Deras ålplan är i princip helt verkningslös och det ser mycket, mycket mörkt ut för ålen i framtiden.

Årets chock 2…
står rika Danderyds kommun får. Bäst att leva och verka i enligt tidningen Fokus, men absolut sämst i Sverige på miljöarbete enligt Miljöaktuellts kommunrankning.

Årets applåd…
Professor Johan Rockström blir årets svensk. Bra val, tycker vi.

Årets pinsammaste…
utmärkelse fick Sverige under COP 15.

Årets pryl…
LED-lampan. Galet energieffektiv. Vi har bara sett början på utvecklingen.

Årets lappkast…
stod miljöminister Andreas Carlgren för när han helt plötsligt började gilla stora motorvägssatsningar.

Årets EU-politiker…
Isabella Lövin som åstadkommit stordåd redan.

Årets vindflöjel…
Är Naturvårdsverket införde licensjakt på 27 vargar till jägarkårens glädje.

Årets greenwash…
Kan ju inte vara någon annan än det svenska energibolaget Vattenfall som kammade hem Europa-titeln i just greenwash.

Årets genombrott…
står biogasbilarna för. Nu är modellerna många och de är här för att stanna.

Kategori: miljö  | Skriv en kommentar
tor
24
dec
2009
torsdag, 24 december, 2009 | Skriven av:

Skd skriver : En person hittades död efter Malmöbrand

Larmet om branden kom 03:56 på morgonen och brandkårer från tre stationer åker till platsen.
Elden spred sig inte vidare till någon av grannlägenheterna, men branden orsakade en kraftig rökutveckling. Boende i övriga lägenheter i samma korridor på sjunde våningen fick lämna sina hem.
– De andra lägenheterna evakuerades på grund av brandröken, det är mycket rök, uppger länsvakthavande befäl Peter Martin vid Skånepolisen.

Varje år brinner 6 000 hem i Sverige. 1 000 människor skadas. 120 av dem dör. 65 procent av dessa saknar brandvarnare. En vanlig dag rycker Räddningstjänsten Syd ut ungefär 20 gånger. Under julhelgen ökar trycket. På nyårsafton går larmet 40 gånger. Räddningstjänsten Syd hinner inte släcka alla bränder. Därför måste vi bli bättre på att förebygga och att själva agera på ett bättre sätt om en brand uppstår.

Levande ljus är ett vanligt inslag i dessa tider och dessutom en vanlig orsak till brand. Lämna därför aldrig levande ljus ensamma.

Men det är inte bara levande ljus som utgör ett problem utan många gånger är det något som har att göra med elektriciteten, installationen och/eller apparaten.
Ny Teknik skriver : Varning för julen – Det här är CSI i verkligheten

Se upp med levande ljus och amatörmässiga elinstallationer i jul. En gnista från en glappkontakt är 3 000 grader varm och kan leda till att hela huset brinner ned.

Läs mer!

tor
24
dec
2009
torsdag, 24 december, 2009 | Skriven av:

DN skriver : Fet mat orsakar inte övervikt

Fet kost gör oss inte feta. Det visar den hittills största studien med 90.000 deltagare. Den fettsnåla nyckelhålsmärkningen saknar vetenskapligt stöd och bör skrotas, anser en ledande svensk forskare.

Forskaren Nita Forouhi vid Institutet för metaboliska vetenskaper i Cambridge har tillsammans med sina medarbetare undersökt om andelen fett i kosten påverkar risken för viktökning på lång sikt. De har analyserat matvanorna hos 90.000 personer i Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och Italien under tio år.

Det är lite oklart hur undersökningen har gått till. Man har undersökt 90 000 i fem olika länder. Är det under vetenskaplig kontroll eller är det att de som ingått själva har rapporterat vad de ätit.

En slutsats man drar är ganska så självklar :

Det betyder att vi inte ska fokusera på fettet i maten om vi vill hålla en hälsosam vikt. I stället bör vi äta en balanserad diet och göra av med kalorierna vi får i oss genom att vara fysiskt aktiva.

Det är ju ganska så självklart att man ska göra av de med kalorier vi stoppar i oss annars så går vi upp i vikt oavsett om det är fett eller grönsaker vi äter. Det är dock lättare att gå upp i vikt om man äter fett i stället för grönsaker eftersom fett är mer energirikt. Man blir mätt av grönsaker långt innan man hinner få i sig för mycket energi som ger övervikt.

Studien har fokuserat på övervikt :

Nita Forouhi fann inget samband mellan andelen fett i maten och om de gick upp i vikt eller inte. Det spelade inte heller någon roll hur mycket mättat eller fleromättat fett deltagarna fick i sig. Alla gick upp ungefär ett kilo i vikt i snitt.

Det är ju inte heller så konstigt att viktökningen inte beror på vilken typ av fett vi konsumerar. Man kan knappast dra slutsatser om hälsoeffekter bara för att viktökningen var den samma.

Det kan vara samma viktökning men övriga hälsoeffekter typ kolesterol, hjärt- kärlsjukdomar kan ju variera beroende på vilken typ av fett man konsumerat.

Det behövs mer underlag från undersökningen för att man ska dra några slutsatser. Den enda slutsatsen man kan dra är ju mer vi äter desto fetare blir vi om vi inte gör av mer kalorierna …
Eureka!

tor
24
dec
2009
torsdag, 24 december, 2009 | Skriven av:

Julkort_Lisa & Porslinskatt_v2

Kategori: livsstil  | Skriv en kommentar
ons
23
dec
2009
onsdag, 23 december, 2009 | Skriven av:

Ny Teknk skriver : Här byggs vägen till Saab
Skärmavbild 2009-12-23 kl. 12.43.39

Den gamla krokiga väg 45 mellan Trollhättan och Göteborg rustas upp till en modern fyrfilig Europaväg. Allt för att hjälpa Saab att överleva. Och bygget fortsätter trots nedläggningsbeskedet för Saab.

Bana Väg Väst är ett samarbetsprojekt mellan Vägverket och Banverket med fyrfältväg och dubbelspårig järnväg mellan Trollhättan och Göteborg.

Den gamla riksväg 45 blir E 45 med fyra körfält med planskilda korsningar. Och det blir 70 kilometer järnvägsspår inklusive två tunnlar.

Med en total projektbudget på 10 miljarder är det ett av Västsveriges största infrastrukturprojekt.

Det är så dags att nu börja bygga för att Saab ska överleva. Det är knappast rätta att satsa så mycket pengar på vägar om man betänker att vi ska minska CO2-utsläppen. Visserligen är det även en järnvägssatsning men gör ju inte motorvägsbyggandet mer klimatsmart.

Det är ett jättestort problem att industrin är så beroende av ett få antal stora företag. En eventuell Saab-konkurs påverkar ju inte bara de som är anställda av Saab utan det påverkar många underleverantörer.

Volvo och Saab har överlevt pga Sveriges “tjänstebilssystem”. Både Saab och Volvo har byggt stora bilar, inte så bränslesnåla, inte billiga … De har tidigare inte behövt att konkurrera med övriga bilmärken.

Det behövs något nytt inom bilindustrin. Ska det byggas bilar så måste de vara klimatsmarta. Det räcker inte med lite mindre bensin eller diesel förbrukning.

För att få ett mer hållbart samhälle krävs det fler små företag gärna förankrade i bygden och mindre storföretagsberoende.
Mindre byråkrati främst för småföretagare. Bättre samordning mellan företagare och universitet & högskolor. Det gäller att ta till vara den kunskap som finns i både högskolan och i företagen.

En utökning av lärlingsverksamheten skulle också behövas. Vi behöver inte bara teori utan även praktik.

Sverige har ett jätteläge nu om vi satsar på miljöteknik. Det kommer att vara en stor exportvara under lång tid framöver.

Det behövs en “New Green Deal

tis
22
dec
2009
tisdag, 22 december, 2009 | Skriven av:

Under natten var det alldeles för varmt, över nollan så töandet har startat. Förvånansvärt snöröjt på gång- och cykelbanor. Tyvärr är det som vanligt alldeles för mycket slask. Nu verkar det vända och tempen sjunker. Kanske blir det en kall natt som kanske kan bibehålla vintervädret över i alla fall julen.

IstapparMan kan se att en del hus har dålig isolering eftersom det bildas istappar på rätt många hus. En del istappar har blivit riktigt stora och utgör en rejäl fara om de trillar ner. I vissa fall finns det ingen varning för istappar. Egentligen borde de få ner istapparna som en första åtgärd. Sedan borde de isolera huset bättre som en andra och mer långsiktig åtgärd.

Har nu varit ute och handlat den sista maten. Besökte Malmborg som har rätt mycket ekologiskt och sedan blev det ett besök på Biogrönt som bara har ekologiska produkter. Tyvärr hade det blivit fel med leveransen av en del grönsaker så jag fick vänta till grönsakerna blev levererade. Det tog lite tid men det blev många trevliga pratstunder. Det känns rätt att handla hos affärer som Biogrönt i Lund och Moroten i Malmö. De som driver affären gör det inte bara för att tjäa pengar utan för att de tror på ett ekologiskt odlande som är långsiktigt hållbart.
Man träffar många gamla bekanta som är eller har varit aktiva i miljörörelsen. Träffade bl a Agneta M. som är miljöpartist och som bl a jobbat på kansliet i Lund. det var ett tag sedan men det blev en lång och trevlig pratstund. Skönt att kunna ta det lugnt och anpassa sig till verkligheten. Varorna var försenade inget att hänga upp sig på, bara att vänta. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.

Nu sitter jag och väntar på att löksoppan ska bli klar. Katten är nöjd och har fått färsk sill. Det är mysigt med vintermörker och lite busväder utomhus. Om man har någonstans att bo vill säga.
Tyvärr har jag smittat mitt sambo så hon har nu fått en släng av något halsflusslikande.
Nu ökade mysfaktorn för nu kom det upp en katt i knäet. Det försvårar skrivandet för hon vill gärna lägga en tass på musplattan. Är kanske någon instinkttivt att fånga musen …

Nu måste löksoppan vara klar för jag är hungrig!

tis
22
dec
2009
tisdag, 22 december, 2009 | Skriven av:

Har precis lagt över grunden på Mp Skånes hemsida så att den nu ska visa den nya layouten. Nästa steg är att någon på riks länkar om så att den nya hemsidan blir den som man kommer till när man skriver mp.se/skane.
Det tar en del tid att jobba med hemsidor och det har varit lite trixigt att få över allt gammalt. Denna gång gick det lättare eftersom jag tidigare har lagt över Mp Lunds hemsida. Nu åter står bara ett 30-tal kommuner i Skåne.
Alla ska vara överförda den 1 januari 2010.

Jag blir glad över att snön och vintern fortfarande är kvar. Nu har snöröjningen även insett att det finns gång- och cykelbanor. Det finns dock fortfarande mycket snö kvar dessa och på många ställen har man saltat och sandat trots kylan och att snön legat decimeterhög (om man nu kan säga hög om en decimeter, men allting är relativt). Vilket innebär att det blir moddigt jobbigt att ta sig fram. OK för min egen del men har man rullator eller barnvagn eller har lite svårt att gå så blir det ganska så jobbigt att ta sig fram i vintervädret.

I dag (tisdag) blir det städning, julpynt och lite pyssel. Sedan så blir det ett besök på Biogrönt, Lunds enda “helekologiska affär”. Det behövs lite mer ingredienser till den veganska julmaten. Ser fram emot en vit och lugn jul med lagom mycket god vegansk mat.

Är lite hungrig nu men timmen är sen , eller tidig om man tänker på att det redan är tisdag. Nu måste jag gå och lägga mig annars så kommer jag inte att somna. Äta får jag göra i morgon.

Stadsparken_Snö_dec2009

mån
21
dec
2009
måndag, 21 december, 2009 | Skriven av:

Så var det avklarat, sista interna mötet detta året. Det var Mp Skånes valplansgrupp som träffades denna gång förstärkt med GU Skånes språkrör.
Även om det är 271 dagar kvar till valdagen 2010 så är det mycket som måste klaras av innan dess. Läget för miljöpartiet har aldrig varit bättre men det kommer inte att bli någon promenadseger. Vi måste kämpa in i det sista.
Nu behöver vi samordna alla krafter. Vi har numera inte bara miljöpartiet utan vi har Grön Ungdom, Gröna Studenter och Gröna Seniorer.

Bli_medlem_juni_2009 Vi växer i alla kategorier och i opinionsmätningar. Det är verkligen roligt och nu gäller det att ta hand om alla nya medlemmar. Vi kommer att ha bl a att genomföra politikerutbildningar varefter behovet uppstår. Arbete pågår för fullt men det finns alltid plats för fler.
Speciellt roligt är det att vi kommer att kunna starta nya mp-avdelningar i s.k. vita kommuner (där vi inte har plats i kommunfullmäktige).
Du som läser detta får gärna höra av dig om du är intresserad av att vara delaktig i den gröna rörelsen.

Nu är det helg som gäller. Inga möten men det blir en del hemsidejobb och så lite bloggande och facebookande. Den 1 januari 2010 ska miljöpartiets nya hemsidor vara i full gång. Hittills har jag lagt Mp Lunds hemsida nästa blir Mp Skånes. Sedan återstår ett antal andra kommunhemsidor.

mån
21
dec
2009
måndag, 21 december, 2009 | Skriven av:

Fortfarande är det vinter och snön ligger kvar nästan orörd. Några plogbilar har varit ute men inte många. Spännande och se hur länge vintern ska hålla i sig.

Tittade på Agenda och som vanligt fick statsministern prata länge utan att behöva ta hänsyn till någon annan debattör. Han kunde säga saker utan att behöva vara rädd att någon skulle komma med ett motargument. Det ryktas att det är ett krav från statsministern att han ska få sitta i TV oemotsagd annars så kommer han inte. Lite odemokratiskt och lite “storhets vansinne”.

Han lyckades slingra sig undan alla frågor utan att ge svar. Det enda tydliga beskedet var att arbetslinjen fortfarande gäller.
När han fick frågan om varför de som har ett deltidsjobb måste söka ett heltidsjobb och därmed riskera sitt jobb gav han inget svar utan klankade bara på att “alla ställer den frågan”. Han bara skyllde ifrån sig.
Det är klart att de som kan jobba ska jobba. Problemet är att man sänker ersättningsnivåer och hur länge man kan få ersättning sedan hänvisar man bara till att man ska söka socialbidrag. Bara oron att inte veta om man har pengar till hyra och mat kan ju göra en sjuk.
Arbete och ersättningar vid arbetslöshet och sjukdom kommer att bli en stor fråga.
Just nu fungerar inte Försäkringskassan. De har fortfarande problem med att handlägga ärenden inom rimliga tider och att betala ut ersättningar.

Det behövs nytänkande i detta sammanhang. A-kassan behöver göras om till en statlig arbetslöshetsförsäkring och den behöver samordnas med sjukförsäkringen. Det blir därmed enklare och mer rättvist för medborgarna. Allt för många hamnar utanför Sveriges trygghetssystem, ett trygghetssystem som fungerat tillfredsställande under många årtionden, men som nu måste ses över och moderniseras.

maskros_25cm Det ska bli “en dörr in” till trygghetssystemet genom att Försäkringskassan tillsammans med arbetsförmedlingen bildar en ny myndighet. Mp:s partistyrelse vill också att försörjningsstödet (socialbidragen) flyttas över från kommunerna till den nya myndigheten. När det gäller nivåerna i ersättning för ersättning vid sjukdom och arbetslöshets vill Mp likställa dessa.

– Alla svenskar har rätt att känna en grundläggande trygghet. Människor behöver veta att de omfattas av trygghetssystemen den dagen de behöver hjälp. Så är det till viss del i Sverige, men inte fullt ut. Allt för många känner oro för vad som händer den dag de blir sjuka eller arbetslösa, säger Gunvor G Ericson.

Miljöpartiet anser att trygghetssystemet inte får bygga på misstro mot människor, utan tvärtom bör utgå från att människor är ansvarstagande. Regeringen har försämrat trygghetssystemen i hastig takt sedan de kom till makten.

– Det som är värst är dock att de också skapat en misstro om tryggheten som gör att det kan vara svårt att med några enkla återställare återupprätta det trygghetssystem som vi hade tidigare. Det är ytterligare ett skäl till att skapa ett helt nytt system, säger Gunvor G Ericson.

– Miljöpartiet har haft en omfattande diskussion om vad grunderna är i ett modernt trygghetssystem ska vara. Självklart vill vi att det ska bli enklare. Det handlar om allt från information och blanketter till att ersättningen kommer i tid samt att systemet ger riktig trygghet. Vi tror att det är viktigt att samordna försäkringssystemen och skapa ett system med “en dörr in”, säger Gunvor G Ericson.

En allvarlig konsekvens av regeringens politik är att stora grupper nu står utanför a-kassan. Det är 400 000 människor som har lämnat a-kassan sedan regeringen tvingade a-kassorna till avgiftshöjning. Under högkonjunktur kan det kännas som om arbetslösheten inte är en aktuell fråga för den enskilde, men vad händer med alla de som gått ur a-kassan när ekonomin blir sämre.

Läs mer!

Cyklar i snö_dec2009

sön
20
dec
2009
söndag, 20 december, 2009 | Skriven av:

Det är en ovanlig syn att se så mycket snö i Lund. Dessutom har det inte blåst på ett bra tag så snön kommer bara vertikalt inte horisontellt. Vilket innebär att snön läggs på hög och ligger kvar i träden. Temperaturen är klart under noll så det blir ingen slask.

Märkligt nog saknas alla plogbilar. Inga gångbanor eller gator verkar vara plogade. Det hade annars varit läge, att nu när snön är mjuk och fluffig, att få bort snön från gångbanorna vilket hade ökat framkomligheten.

Mysigt att se all snö och se alla barn med pulkor och skidor som strålar av glädje. De är klädda för vädret och har inga problem med att det är djup snö.
Hoppas nu kung Bore ser till att kylan håller i sig, i alla fall över julen.

Väldigt många bilister kör omkring i snötäckta bilar så föraren knappt ser ut och inga fram- eller bakljus syns. Många kör också alldeles för fort. De verkar tro att de kan köra som om det är sommarväglag bara för att de har satt på vinterdäck.
Alldeles för många är ute och kör i “snökaoset” vilket ger extra jobb för bärgare och räddningstjänst.

Fler borde kunna gilla läget och anpassa sig efter väderförhållanden.
Det är ungefär samma sak som klimatproblematiken. Trots att man nu vet att vi måste minska vår enegianvändning och minska våra CO2-utsläpp kör många på som vanligt. Lite klimatkompensering och så kör vi som vanligt. VI måste gilla läget och ändra våra livsstilar annars går det åt helsicke.

Snö&Parkbänkar_dec2009

Kategori: livsstil  | Skriv en kommentar