Inlägg den 14 december 2009

mån
14
dec
2009
måndag, 14 december, 2009 | Skriven av:

maskros_25cmSocialförsäkringssystemet måste anpassas till människors verklighet, inte tvärtom.

I grunden är människan aktiv och skapande. Socialförsäkringssystem måste ta tillvara detta och inte genom ogenomtänkta regelverk hämma människors tillfrisknande eller utveckling.

Dagens socialförsäkringssystem bygger på heltidsarbete och fast anställning som norm. Detta trots att människor ofta arbetar deltid, i projektanställningar och byter arbete och yrke på ett helt annat sätt än tidigare. Dagens system bygger på förlegade principer, är krångligt, oöverskådligt och måste ändras. Allt för många faller mellan stolarna.

Efter ett rådslag miljöpartiet utvecklat ett förslag om “arbetslivstrygghet” som bygger på idén om en dörr in. Man ska kunna vända sig till ett och samma ställe oavsett arbetslöshet eller sjukdom. Nivåerna ska vara desamma och individanpassat stöd ges. Även försörjningsstöd ska hanteras av den nya myndigheten.

I övrigt vill miljöpartiet hellre ha höjda grundnivåer än höjning av taken. Fler ska omfattas, regler förenklas.

Läs mer!

AB 1, AB 2

mån
14
dec
2009
måndag, 14 december, 2009 | Skriven av:

Maria Wetterstrands rapport nr 2 från Cop 15.

Kategori: klimat  | Skriv en kommentar
mån
14
dec
2009
måndag, 14 december, 2009 | Skriven av:

SvD skriver : Influensaexpert i vaccinallians

Finlands ledande svininfluensaexpert, som fungerat som rådgivare till landets regering, har ett förflutet som hög chef inom vaccinindustrin. Hans institut har också fått över 60 miljoner kronor av företaget GlaxoSmith Kline, som är en av de stora vaccintillverkarna.

Nya uppseendeväckande fakta kommer nu fram om de täta banden mellan ledande influensaexperter och den internationella vaccinindustrin. Den här gången är det den finske influensaspecialisten och WHO-rådgivaren Juhani Eskola som står i centrum.

Han är en mäktig man med en mängd viktiga positioner på detta område. Sedan 2005 är han vice generaldirektör i Finlands kombinerade Folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitut som kallas THL (National Institute for Health and Welfare). Detta institut har bland annat till uppgift att ge råd till Finlands regering i vaccineringsfrågor. Där spelar Juhani Eskola som framstående vaccinexpert och näst högste chef en avgörande roll.

2005 ledde han tillsammans med Finlands hälsominister Merja Saarinen arbetet med att ta fram en första plan för pandemibekämpning. Det startade under fågelinfluensalarmen och drog upp riktlinjerna bland annat för Finlands inköp av vaccin.

Under hela svininfluensatiden i år är det han som stått i spetsen för den finska regeringens insatser, inte minst de pågående massvaccineringarna. Han är den som uttalar sig i finska medier och ständigt uppmanar människor att vaccinera sig. Sedan i år sitter han också med som en av 15 medlemmar i Världshälsoorganisationen WHO:s speciella rådgivningskommitté för vaccineringar (Sage).

Samtidigt med dessa ansvarsfyllda myndighetsuppdrag har Juhani Eskola haft nära kontakter med vaccinindustrin. Mellan åren 2000 och 2004 var han hög chef inom världens största vaccinföretag som då hette Aventis Pasteur, numera Sanofi Pasteur.

2005 gick han direkt från detta toppjobb till att bli rådgivare åt finska hälsoministern och vice generaldirektör i Finlands nationella hälsoinstitut.

Det är inte konstigt att man blir lite betänksam om vad som styr om det blir pandemivarning och hur många som ska vaccinering?
Tyvärr saknas etik moral i många sammanhang. Pengar tar över allt mer. Även om pengarna inte påverkar är det inte så långsökt om man skulle tro det. Det är ju inga småsummor heller.
Ska man öka trovärdigheten måste det till total öppenhet. Alla “kopplingar” och ekonomiska transaktioner måste redovisas innan beslut fattas.

Experter samarbetar med industrin
Rader med experter hjälper WHO att hantera hotet från svininfluensan. Men flera av rådgivarna har kopplingar till läkemedels industrin, visar SvD:s granskning. Kommittén som ger råd om själva pandemin är hemlig.
Vilka är medlemmarna i kommittén?
–Namnen på medlemmarna i kommittén är hemliga. Man vill inte att de ska kunna utsättas för påtryckningar utifrån. De är valda utifrån sina expertkunskaper om influensa, virusspridning och sjukdomskontroll, säger Hartl.