Inlägg under » januari, 2009 «

lör
31
jan
2009
lördag, 31 januari, 2009 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : “Nytt samarbete: Så förbättras avfallshanteringen i Sverige”

Ett framgångsrikt samarbete mellan producenter och kommuner har lett till sju konkreta åtgärder som kommer att förbättra avfallshanteringen i hela Sverige.
Sveriges Kommuner och Landsting, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, Avfall Sverige och Svensk Glasåtervinning har tagit sig an uppgiften att lösa problemen i avfallshanteringen. Idag presenterades förslagen de kommit överens om så här långt.
• Etablera 200 nya återvinningsstationer samt ytterligare 200 om det skulle behövas.
• Fler återvinningsstationer i områden med hög säsongsbelastning.
• Att orter med året runt öppna livsmedelsbutiker bör ha återvinningsstation.
• Samlokalisera återvinningsstationer och återvinningscentraler.
• Löpande utvärdera servicenivån.
• Motverka nedskräpning vid återvinningsstationerna.
• Stärka informationsarbetet och satsa på gemensam kommunikation med medborgarna.

Det låter “lite bra”. Det behövs verkligen fler återvinningsstationer runt om landet. Bra också att man anpassar “insamlandet” till belastningen.
Tyvärr har inte antalet förpackningar och typer av förpackningar minskat speciellt mycket. Fortfarande finns det för många olika “plastsorter”, många omärkta.

Man borde se över det s.k. producentansvaret så att det kostnaden inte bara överförs på konsumenten på olika räkningar. Dels betalar vi för själva förpackningen och sedan måste vi betala för att bli av med förpackningen.

Det blir bara fler och fler fraktioner. Nu måste det till även en fraktion som tar hand om lågenergilampor som innehåller kvicksilver. Jag bor i en bostadsrätt där vi har haft källsortering i flera fraktioner sedan lång tid tillbaka. Vi har även behållare för glödöampor, lysrör och lågenrergilampor. Tyvärr är det inte alla som har det. Är det då långt till en återvinningscentral är det stor risk att en lågenergilampa följer med hushållssoporna.

Det finns ingen tydlig märkning på lamporna som påvisar allvaret i hur man ska hantera en söndrig lågenergilampa.

Kategori: miljö  | Skriv en kommentar
fre
30
jan
2009
fredag, 30 januari, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : “Forskarvärlden rasar mot söndertuggade källor”

Den av regeringen beställda rapporten om Rosengårds islamisering döms ut av andra forskare. Men all efterkontroll är omöjlig. Försvarshögskolan har förstört källmaterialet.
– Att göra så är inte i enlighet med god vetenskaplig sed, säger Birgitta Forsman, en av Sveriges ledande experter på forskningsetik.

Integrationsminister Nyamko Sabuni (FP) var med när Försvarshögskolan i onsdags presenterade den 37 sidor långa skriften om ett Rosengård där pojkar och flickor inte får leka tillsammans och där källarmoskéer bidrar till en ökad radikalisering.

Rapporten blev omedelbart hårt kritiserad av andra forskare.

Man kan spekulera i varför underlagsmaterialet förstördes?
Är detta en beställning från integrationsministern dvs “En rapport som ska påvisa det man vill?”?

Även om det inte är så finns ändå misstanken där och då kan man inte lita på resultatet. Det är verkligen klumpigt gjort

Detta är verkligen kontraproduktivt för integrationspolitiken. Den är tillräckligt inflamerad som den är.

tor
29
jan
2009
torsdag, 29 januari, 2009 | Skriven av:

DN skriver : “Misshandel av barn ökar”

Trots 30 år med förbud mot barnaga så ökar misshandeln av barn i Sverige. Det visar både statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, och antalet samtal från slagna barn till Bris.
– För många barn är deras hem inte en trygg plats trots att det borde få vara det, säger Eva Waltré på Barnens rätt i samhället, Bris.

Under 2008 fick BRIS nästan 2000 samtal och vart tionde samtal kom från ett barn som blivit slaget. Detta är oacceptabelt.
Rapporten konstaterar att det inte finns några tecken på att barnmisshandeln skulle minska.

– 30 år efter det att vi fick en lag om att man inte får slå barn så märker vi inte att det har blivit bättre i Sverige, säger Eva Waltré chef för stödverksamheten på Bris.

Man fastslår också att det ofta är att mamma och/eller pappa har problem med alkohol.

Skolk är också något som tas upp i rapporten. Utbildningsminister Jan Björklund vill att skolkande barn ska kunna hämtas av polis, ett förslag som bland annat kritiserats av Skolverket.

– Det hjälper inte de långvariga skolkarna. Det som de behöver är att man sätter sig in i deras situation för att hitta orsakerna till skolket. Polishämtningen kan ju bara göra det ännu värre om de inte får hjälp, säger Eva Waltré.

Alliansen gillar hårdare tag i alla väder. Hårdare tag mot skolkare, hårdare tag mot de som är arbetslösa, hårdare tag mot de som är sjuka …
I detta sammanhang visar man också på ett problem som finns i skolan och det är att Elevhälsan inte alltid är tillgänglig.

Det finns mycket att göra för att skapa ett tryggt samhälle men alliansen vill att vi ska vara rädda så att vi gör som överheten vill.

tor
29
jan
2009
torsdag, 29 januari, 2009 | Skriven av:

Ärendet Stora Råby blev inte avgjort idag. Alliansen begärde återremiss till byggnadsnämnden. Troligen för att övertala (c) att säga ja till planen.
Det visar att alliansen har lite problem att styra.
Det fanns en majoritet till att säga ja till planen, (m), (fp), (kd), (s) och (v) ville bifalla planen. (s) och (v) ville dessutom ha med några uppmaningar till tekniska nämnden, byggnadsnämnden och Lunds Energi. Dessa uppmaningar var väldigt svaga och hade troligen inte gett några resultat. Eftersom alliansen har majoritet i alla nämnder och styrelser.

tor
29
jan
2009
torsdag, 29 januari, 2009 | Skriven av:

Så var det åter dags för Lunds kommunfullmäktige. På dagens agenda finns det inte bara 4 beslutsärenden varav endast ett stort ärende.
Detta ärende gäller en Detaljplan för del av Stora Råby 36:22 m fl i Lund, Lunds kommun. Detta är en plan som skall exploatera vår bästa resurs dvs jordbruksmarken.
Från början fanns det tankar att detta skulle vara ett ekologiskt projekt. Av detta blev intet.
Det är bara (mp) och (c) som vill avslå planen.
Övriga partier vill säga ja. Alliansen vill säga ja rakt av utan att ställa krav.
När det blir omröstning kommer det att bli alliansen som “vinner” tyvärr.
Boende är en stor energislukare, dels i form av uppvärmning och elanvändning men även i form av transporter.
Ska man bygga så ska man undvika jordbruksmark. Ska det byggas måste man planera så att det finns kollektivtrafik som är utbyggd när man flyttar in. Annars attraheras endast de som har bil. Har man väl börjat bli beroende av bilen är det mycket svårt att ändra sig detta.
Dessutom måste Lund uppmuntra lågenergihus. Lund ligger framme på det teoretiska planet men inte på det praktiska planet. Landskrona har fler lågenergihus än Lund.

Nu är det 18.15 och det är minst 4 namn på talarlistan.

tor
29
jan
2009
torsdag, 29 januari, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : “Fyrverkeriförbud i Malmö”

Kommunfullmäktige i Malmö röstade idag igenom ett förbud mot att använda fyrverkerier i kommunen.
Det innebär att det behövs tillstånd för att skjuta fyrverkeripjäser på offentlig plats. Nyårsaftonen mellan klockan 18 och 02 är undantaget.
Innan beslutet är slutgiltigt måste ändringen godkännas av länsstyrelsen.

Bra att en kommun vågar ta detta beslut. Fyrverkerier har blivit ett jätteproblem. Stora resurser måste läggas på att släcka onödiga bränder. Dessutom skadas många människor av fyrverkerier. Dessutom är det många, människor och djur, som mår psykiskt dåligt av alla dessa fyrverkerier lång tid innan nyår och lång tid efter nyår.
Nu är det dock osäkert om Länsstyrelsen kommer att godkänna beslutet.

ons
28
jan
2009
onsdag, 28 januari, 2009 | Skriven av:

DN skriver “Kvinna polisanmäld för att ha spelat psyksjuk”

En elev vid Konstfack spelade psykiskt sjuk som en del av sitt examensarbete. Nu polisanmäls hon för våld mot tjänsteman.
Det var i onsdags förra veckan som de dramatiska scenerna utspelade sig i Stockholm. Som en del av sitt examensarbete vid konsthögskolan Konstfack ställde sig Anna Odell på Liljeholmsbron och agerade förvirrad och desperat. Bland annat slängde hon kläder i vattnet nedanför, vilket flera uppfattade som att hon var i stånd att ta sitt liv.

Konst har många gånger utmanat samhället. Ibland har det blivit bra men ibland har det blivit mindre bra.
Att spel psyksjuk och använda resurser som redan är otillräckliga tycker jag är mindre bra. Det måste finnas andra sätt att uppmärksamma problematiken.
Enligt Anna Odell:

Enligt Anna Odell var tanken bland annat att öppna upp diskussionen om den slutna värld som psykvården är. Men hon vill inte avslöja något om projektet i stort förrän det är dags för slututställningen på Konstfack i mitten av maj.
Hon säger : För mig handlar det inte om att driva med psykvården eller psykiskt sjuka.

Detta visar på något som är typiskt för dagens samhälle. Grunden är att uppmärksammas och det gör man bäst genom att gå till ytterligheter. Uppträda berusad, skrika gapa, visa könsorgan. Listan kan göras lång.
Kvalitén på det man gör verkar vara mindre viktigt.

AB, SvD

tis
27
jan
2009
tisdag, 27 januari, 2009 | Skriven av:

Nu verkar det finnas en förklaring till “ödmjukheten” som försäkringskassans nuvarande generaldirektör. Det var hon själv som beslutade om den s.k. “klippstrategin“. Klipp för Försäkringskassan att klippa av kommunikationen till medborgarna.
Räddaren som ska fixa till kaoset har varit med och skapat alla problem.

Det är inte mer än rätt att Försäkringskassan betalar skadestånd till de som har blivit drabbade.

Kategori: ekonomi  | Skriv en kommentar
mån
26
jan
2009
måndag, 26 januari, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : “Försäkringskassan får skarp kritik”

JO riktar i en utredning hård kritik mot Försäkringskassans sena utbetalningar. Enligt Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender är problemen som lyfts fram i huvudsak över.

”Jag uttalar i detta beslut mycket allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att ha åsidosatt de förvaltningsrättsliga kraven i omorganisationen,” skriver justitieombudsman Cecilia Nordenfelt i ett skarpt formulerat beslut på måndagen.

Nordenfelt har själv tagit initiativ till utredningen, men har under hösten 2008 också fått in ett hundratal anmälningar mot kassans sena utbetalningar och svårigheter med att få prata med en handläggare.

Men enligt Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender är problemen med långa handläggningstider och dåliga kontaktmöjligheter i huvudsak över.
– Det som hände i somras var en kombination av semester och en stor förändring. Nu har vi fått väldigt mycket bättre koll på det här, handläggningstiderna har gått ned, väntetiderna har gått ned, svarstiderna börja bli bra. Vi är inte alls där vi vill vara, men det är väldigt mycket bättre än det har varit, säger Lender till TT.

Det är helt sanslöst att det får gå till på det här sättet att utsatta personer får ta över myndigheters problem. Att skylla på att det är semestertider när man inte har betalat ut pengar som är beslutade är helt oacceptabelt.

Generaldirektörern svarade dock rakryggat på SVT:s frågor. Skyllde inte ifrån sig utan tog sitt ansvar för det som hänt.

Att det blir så här beror givetvis på alliansens politik. Omorganisation plus besparingar plus ändrade och tuffare regler har lagt grunden till denna situation.
Trots detta, eller kanske på grund av detta har det ändå blivit ett underskott på hela 900 miljoner i en budget på omkring 7 miljarder för 2009. En summa som om den ska sparas in under året enligt generaldirektör Adriana Leander skulle ge myndigheten ”väldigt stora problem”.

Att se över verksamheter är helt OK men måste genomföras så att inte de som redan är drabbade drabbas än värre. Det är ansvarslöst av alliansen att göra på detta sätt.

Kategori: ekonomi  | Skriv en kommentar
fre
23
jan
2009
fredag, 23 januari, 2009 | Skriven av:

DN skriver : “Hård kritik mot asylvård i Stockholm”

Socialstyrelsen riktar mycket allvarlig kritik mot Flyktingmedicinskt centrum (FMC) som sköter asylsjukvården i Stockholm. Kritiken gäller bland annat slarv med hiv-provsvar, dåligt smittskydd, och att man anlitat läkare utan nödvändig kompetens. Landstinget försöker nu bryta avtalet med bolaget.

– BRISTERNA ÄR extremt allvarliga och vi är mycket upprörda, säger Henrik Almkvist, chefläkare på hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning.

Samtidigt kan man läsa i DN : “Vård åt flyktingar en lukrativ affär”

Att ge vård åt flyktingar har varit en mycket lukrativ affär för Avesina AB. Avtalet med Stockholms läns landsting om flyktingvård gäller från 2006 och ledde till intäkter på 22 miljoner, och hela 7 miljoner i vinst, efter bara 17 månaders verksamhet.
I den senaste årsredovisningen framgår det att Avesina AB gör stora pengar på att sälja vård till olika landsting. Bolaget har sex mottagningar i Linköping, Karlskrona och Stockholm. Flyktingvården är bara en del av verksamheten, man ägnar sig även bland annat åt mödravård, äldreomsorg och hörselvård.

Till att börja med drevs olika sorters vård i olika bolag, men under våren 2007 flyttades all verksamhet in i moderbolaget, Avesina AB, som ett år senare redovisar intäkter på 46,5 miljoner kronor – och en vinst på 10,6 miljoner. Det är en vinstnivå på omkring 23 procent, och man brukar säga att 10 procent är en hygglig avkastning på ett aktiebolag.

För dotterbolagen visar att det i bolaget Flyktingmedicinskt centrum AB har varit ännu högre vinstnivåer. Där handlar det om 31 procents överskott – nästan var tredje intäktskrona var ren vinst. Men vd Shari Zand anser inte att nivån är orimligt hög.

– All vinst stannar i bolaget. Jag tar ut vanlig lön. Jag har gått upp från 22.000 kronor i månaden till nuvarande 70.000 kronor i månaden.

Än en gång visas det samband med privata vårdgivares enorma vinster samtidigt med att allvarlig kritik riktas mot samma vårdgivare.
Speciellt allianspartierna tycker att kostnader ska sänkas och är kritiska till offentlig regi. De ser möjligheter att sänka kostnader. Det är verkligen tveksamt att kostnaden för samhället minskar. Man säger sig vara kritiska till att slösa med skattemedel. Men att överföra skattemedel till privata bolag tycks inte vara något problem.

Allianspartierna tycker också att det ska vara konkurrens och i samma andetag har de inga problem med att ge vissa privata vårdgivare förmåner.
SDS skriver : “Även Carema får starta hemvård”

Carema och Attendo Care slipper betala hyra för lokaler de använder för att bedriva privat hemvård.
På onsdagen beslöt nämnden att även Carema nu får erbjuda privat hemvård i Lunds kommun. Sedan tidigare finns fyra auktoriserade företag som erbjuder olika tjänster.

Idag har 31 personer valt att få hjälp av någon annan än kommunen. Flest brukare, 19, har Attendo Care vars personal utgår från Nibblegården.

Carema kommer precis som Attendo Care att erbjuda hemservice, omvårdnad och hemsjukvård. Också Caremas hemvårdspersonal ska utgå från de fyra boenden som de nu driver, Fäladshöjden, Österbo, Solbacken och Björkbacken.

Men någon hyra för de lokaler som används för hemvården behöver de inte betala.

Detta sker i Lund. Detta är mycket märkligt. Jag undrar vilken tanke och drivkraft som ligger bakom detta att sälja ut och flytta skattemedel till privata företag.

Fortsätter det så här kommer man att dränera kommuner och landsting än mer. Man kommer också att bli helt i händerna på privata vårdgivare. Titta bara på hur det blev med väggbyggarna. De stora vägbyggarna kom överens om att höja priserna.

Dessutom gynnar sänkt skatt i kombination med ökade avgifter endast de med höga inkomster. Klyftorna ökar även i Sverige vilket kommer att skapa nya problem.

tor
22
jan
2009
torsdag, 22 januari, 2009 | Skriven av:

I dag var jag på ett strategiseminarie med Räddningstjänsten Syd. Vi höll till på Sten Stensson i Eslöv. Tåget till Eslöv tog 10 minuter enligt tidtabellen men hemresan gick inte lika snabbt. Tanken var att jag skulle åka hem 16.06 men jag hann med tåget som gick 15.47. Så långt var allting bra. När vi var 2 minuter från Lund stannade allt. Vi fick sitta lite över en timme innan tåget gick de sista 2 minuterna till Lund C.
Problemet var at ett ställverk hade pajat och att datorerna i Malmö som styr spårsignalerna stoppade.
Som tur var jag på väg hem så det blev bara att en timme försvann. Lite mer synd om de som skulle vidare till Kastrup och ansluta till ett flyg.

Det var inte mycket information som Skånetrafiken kunde lämna. De gjorde så gott de kunde. Skånetrafiken gör bedömningen att resegarantin ska gälla vilket SJ inte gör. SJ hänvisar till force majeure.

ons
21
jan
2009
onsdag, 21 januari, 2009 | Skriven av:

Allt Om Barn skriver : “Rätt toasits minskar risk för klämda småsnoppar”

En tung toalettsits som faller ner kan skada små pojkar som går på toaletten själva. Nu uppmanar engelska experter att föräldrar till små barn ska undvika toalettsitsar i keramik eller trä.
Ett sjukhus i England rapporterade i slutet av förra året fyra olyckor där små pojkar fått sina penisar krossade av nedfallande toalettsitsar. Alla pojkarna hade själva försökt fälla upp sitsen, men den hade fallit tillbaka ned och skadat dem. De fick tillbringa en natt på sjukhus, men uppges inte ha fått några bestående men.

– Det är viktigt att föräldrar inspekterar toaletter innan barnen använder dem, det gäller särskilt toaletter i hemmet, och de bör följa med barnet på toaletten om det är nödvändigt, säger Joe Philip, läkare på Leighton Hospital, till BBC News.

kisande-pojkeTänk vilka problem vi har i västvärlden. Småleendet ligger när till hands men visst kan det bli problem med en nedfallande toasits.
Lösningen har svenska företaget Kandre som tillverkar mjukstängande toalettsitsar.

– Visst kan man kanske småle åt problemet men om det väl händer en olycka så kan det göra rejält ont. Men med den mjukstängande funktionen och de två buffrarna som lämnar ett säkerhetsmellanrum på 13 millimeter mellan sits och wc-stol är det säkert att det inte kommer något i kläm, säger företagets vd Pernilla Kandre.

En annan lösning är kanske att se till att pojkar gör som flickorna dvs att de sitter ner. Det löser dessutom en del hygienproblem. Överskattning av förmågan att stå upp och kissa på rätt ställe är uppenbar. Det är bara att besöka en herrtoalett.

Det som krokigt ska bli ska böjas i tid, så lär pojkarna att sitta på stolen så slipper apparaten komma i kläm och det blir renare och trevligare att gå på herrtoaletten. Vilket skulle göra det möjligt för både damer och herrar att använda samma toalett.

tis
20
jan
2009
tisdag, 20 januari, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : “Ekomaten starkt framåt”

Ekologiska varor är på frammarsch. Livsmedelsjättarna ökade sin försäljning av ekologiska varor avsevärt under 2008.

2007 sålde de svenska butikerna ekologiska varor för 4,3 miljarder kronor. Siffran för 2008 förväntas vara betydligt högre. Under det gångna året ökade Icas försäljning av ekologiska produkter med 50 procent jämfört med föregående år. Den positiva trenden märks även hos en annan livsmedelsjätte, Coop, som har stått för ungefär hälften av ekoförsäljningen i den svenska handeln.

– Siffrorna är inte klara för 2008 ännu men under det första halvåret hade vi en ökning på knappt 50 procent. Det har varit en stadig ökning sedan vi började bygga upp vårt sortiment. Ökningen har varierat från år till år men under 2008 har vi haft en stor ökning, säger Magnus Frisk, informationschef på Coop.

Det är positiv läsning. Det är inte bara försäljningen som ökar utan även varuutbudet. Det är verkligen glädjande. Dock ska man komma ihåg att den totala mängden är ganska liten. men allt har sin början.
Det finns livsmedelsaffärer som bara har ekologiska produkter. I Lund har vi Biogrönt på Byggmästaregatan och i Malmö finns det “Morot och annat” som ligger vid Drottningtorget och “Astrid och Aporna” som ligger vid Konserthuset.

Det finns både hälsoskäl och smakskäl att köpa ekologiskt.

Mat är en politisk fråga som påverkar klimatet. Skippar man dessutom kött så blir det ännu bättre för klimatet och framför allt blir det mindre antal djur som utsätts för människans oetiska hantering av levande varelser.

tis
20
jan
2009
tisdag, 20 januari, 2009 | Skriven av:

Det känns som en jättestor skillnad mellan Bush och Obama. Det är en helt annorlunda utstrålning.
Obama talar väl men man märker att han är amerikan. Mycket av det han sa var väldigt bra men var inte så mycket om den amerikanska livsstilen som är ohållbar. Så även om det är ljusårs skillnad till det bättre så saknas det en hel del.
Jag förstår att Obama inte var så kritisk som han borde. Det finns enorma krav på honom nu att städa upp efter Bush. Den amerikanska livsstilen är så långt ifrån hållbar livsstil man kan tänka sig. Livsstilen har mejslats fram under många år så den ändrar man inte så lätt på.

Dessutom var det en lite väl självsäker ton om att USA är lösningen på alla problem.

Annars var det ett mycket bra tal. Så visst finns det hopp men …

SDS, DN, SvD, AB

mån
19
jan
2009
måndag, 19 januari, 2009 | Skriven av:

I dag var jag på en dialogkonferens som Region Skånes Klimatberedning och HUT (hållbarutveckling) Skåne arrangerade. Det positiva med konferensen var att träffa och diskutera “klimatfrågan”.
Tyvärr blev det för mycket snack om självklara saker. Jag trodde att det skulle kunna bli lite mer konkreta förslag till åtgärder.
Det gäller att politikerna både på region- och kommunnivå vågar gå från ord till handling. Vågar visa handlingskraft, vågar visa att det går att ta klimatbra beslut.
Ska det bli några resultat krävs det att alla aktörer drar åt samma håll.
Det räcker heller inte att bara byta bensin mot biogas. Det krävs livsstilsförändringar. Klimatberedningen arbete ska klart i oktober 2009 och redovisas i samband med FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn.
Det kommer inte att bli en lätt uppgift. Fortfarande styr kortsiktig ekonomisk politik trots att det finns hyllmetrar med forskningsrapporter som visar att det är bråttom och att klimathotet är på allvar.

Efter dialogkonferensen blev det lyckoföreläsning. Trots att BNP per capita har ökat de senaste 50 åren i USA har lyckoindex legat relativt stabilt på samma nivå. Möjligen har lyckindex minskat något. På senaste åren har lyckoforskningen blivit allt mer populär dock inte så populär som i andra länder.
England och Frankrike har kommit längre.
Är lycka en politisk fråga?

Givetvis är det det. Politiska beslut påverkar våra liv och mening med livet måste givetvis vara att man ska ha ett bra liv. Ett bra liv inkluderar att man känner sig lycklig.
Det finns mycket som kan göras. Det finns många forskningsrapporter som visar att vi inte blir lyckligare med ökat materiell standard. Givetvis finns det en undre gräns för vad man kan klara sig på.
I dagens samhälle jobbar visar ihjäl sig samtidigt som flera är olyckliga pga av att de är arbetslösa. I dag borde frågan om minskad arbetstid vara högprioriterad. Effektiviseringar har gjort att vi inte behöver vara så många som utför det arbete som behöver utföras.
Klimatfrågan skulle må bra av att vi konsumerade mindre och ägnade mer tid på oss själva och för våra nära och kära.

Lycka borde vara en politisk fråga i kommande val.
Även i denna fråga gäller :
Ändra livsstil inte klimat!!!

mån
19
jan
2009
måndag, 19 januari, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : “Aktiv men stressfri livsstil motverkar demens”

Utåtriktade personer som tar saker med ro löper mindre risk att drabbas av demens än de som är inbundna och oroliga. Det visar en undersökning vid Karolinska institutet (KI) som publiceras 20 januari i vetenskapstidskriften Neurology.
Åldringsforskare Hui-Xin Wang vid har i sex år följt 506 personer, 75 år eller äldre, som inte hade demens när studien började. Hon har undersökt deras personlighet och livsstil. Dessutom har de gått igenom medicinska hälsokontroller.

Demens och ålderdom känns kanske avlägset för de flesta. Det skador nog inte att börja i tid. Det är känt sedan tidigare studier att stress och oro påverkar hjärnan så att demens lättare utvecklas.
De som var socialt isolerade men lugna och avspända hade 50 procents lägre risk att få demens än de som var socialt isolerade och hade lätt att oroa sig. På samma sätt halverades risken för dem som var utåtriktade och lugna jämfört med dem som var utåtriktade och lättstressade.

– Ärftlighet för demens kan inte påverkas men våra fynd visar att sjukdomen kan motverkas med en aktiv och avspänd livsstil.

I dagens stressiga och stressande samhälle så är det många som borde tänka över sin livsstil. Det är inte lätt men det går.
Det finns mycket att vinna.

tor
15
jan
2009
torsdag, 15 januari, 2009 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver “Rika länder köper fattigas jordbruksmark”

I stället för att odla på hemmaplan köper rika stater nu allt oftare jordbruksmark på annat håll i världen för att trygga sin egen livsmedelsförsörjning. Och det är de fattiga som drabbas.

– Vi ser det som en form av nykolonialism, säger Christina Engfeldt, Nordenansvarig på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, till Vetenskapsradion.

Det är miljöorganisationen Grain som i sina undersökningar fått fram att rika länder visar ett allt större intresse för att köpa jordbruksmark på andra kontinenter. Kina, Sydkorea och Gulfstaterna, länder där befolkningsantalet kraftigt ökar, är de främsta köparna. De som säljer är de fattiga, som Kambodja, Sudan och Etiopien.

FN ser mycket allvarligt på utvecklingen och talar om nykolonialism.

– Det är ett sätt att lägga beslag på andras resurser utan att ta ansvar för vad som händer för det landets befolkning i en nära framtid, säger Christina Engfeldt på FAO till Vetenskapsradion.

FN uppmanar nu länderna att i stället köpa den mat som produceras av de lokala bönderna. Vilket är ett helt rimligt krav.

Kategori: miljö  | Skriv en kommentar
ons
14
jan
2009
onsdag, 14 januari, 2009 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver “Sifferlek i regeringens skogsskydd”

Nu kan målet för skydd av gammelskogar uppnås genom ett avtal med Sveaskog, meddelade miljöminister Andreas Carlgren i september. Men skogarna i avtalet var frivilligt skyddade redan tidigare. Nu fyller de upp länsstyrelsernas arealmål så att annan värdefull skog riskerar att avverkas.

Det börjar bli bråttom att nå det statliga miljömålet om att 320 000 hektar skog ska bli naturreservat före 2010. Därför lanserade Andreas Carlgren en snabb och billig lösning:

Statliga skogsbolaget Sveaskog låter Naturvårdsverket bilda naturreservat på 70 000 hektar, utan att ta något betalt.
Sveaskog skulle ha skyddat den här marken helt oavsett avtalet, som så kallade frivilliga avsättningar. De aktuella områdena ingår i de 20 procent som Sveaskog har avsatt för naturvård sedan tidigare, bekräftar Sveaskogs skogschef Herman Sundqvist.

Så visar alliansen flagg igen. Det verkar vara viktigast att visa resultat på pappret än i verkligheten.

Det viktiga är ju inte bara att visa på bra siffror utan att skydda värdefull natur.

Kategori: miljö, natur  | Skriv en kommentar
tis
13
jan
2009
tisdag, 13 januari, 2009 | Skriven av:

Nästa måndag, den 19.e januari kommer miljöpartiet i Lund att arrangera en öppen föreläsning om “LYCKA”.
Kan man rädda jorden & få bättre liv med grön politik?

Jag tror det är möjligt helt klart. Jag vet inte om julhandeln slog nya rekord denna julen men mycket blev konsumerat.
Lite reor innan julhelgen, under julhelgen och efter julhelgen gjorde susen.

Många är rikare än någonsin och konsumerar allt mer. Ändå ökar inte längre den totala lyckan i rika länder som Sverige nämnvärt!
Varför?

En omfattande, tvärvetenskaplig lyckoforskning söker svar och pekar på möjligheter att genom
politiska beslut ge förutsättningar för ökad individuell, nationell och global lycka.

Vad är lycka?
Hur mäter man lycka?
Är lycka överhuvudtaget en politisk fråga?
Är lyckomaximering ett lämpligt politiskt mål?
Vilka grupper är lyckligast?
Vilka faktorer styr människors lycka och olycka?

Vad skulle det innebära för människor i Sverige, i världen och i framtiden om ökad lycka ersatte ensidig maximering av ekonomisk tillväxt som överordnat politiskt mål?

I Storbritannien och Frankrike har lycka hamnat högt på den politiska agendan – är det dags även i Sverige?

Om alla levde som svenskar skulle vi behöva tre jordklot till. Tillväxtens pris i form av överutnyttjande och förstörelse av naturresurser betalas
av jordens fattiga och kommande generationer. Föråldrade, grå ideologier har kört fast i gamla tillväxthjulspår
och försöker desperat möta framtidens utmaningar med gårdagens metoder men för att klara klimatkrisen och fi-
nanskrisen behövs nytänkande. Därför är lyckoforskningens resultat goda nyheter.

Med gröna politiska beslut kan vi både öka lyckan och rädda jorden.

Lyckan är vår fråga!

Välkomen till miljöpartiets kansli på Lilla Fiskaregatan 10 i Lund.
Föreläsningen är öppen för alla och börjar 18.00 den 19:e januari.

mån
12
jan
2009
måndag, 12 januari, 2009 | Skriven av:

Nu är alla helger slut och vardag råder igen. Känns lite konstigt i år eftersom tiden bara runnit iväg. Det var så mycket mysigt som skulle hinnas med men det blev mest hostande och snorande.

I kväll är det inför kommunstyrelsen eftersom årets första kommunstyrelse äger rum på torsdag. Ett tjock vitt kuvert damp ner i torsdags. Har bara hunnit ströläsa blir till att läsa mer under resten av veckan.

Ett ärende behandlar en vision för Lund 2025. Denna vision skulle vara gemensam för både majoritet och opposition och ska sedan ligga som grund inför budgetarbetet 2010.
Frågan är hur verkningsfullt det är att skriva en gemensam vision. Visionen är väldigt flummig och intetsägande. Det verkar som att alla partier i KS ställer upp på den utom (v). De har skrivit en egen, på två sidor.
På ett sätt kan det vara OK att försöka komma överens om en kort vision som alla kan ställa sig bakom. Den måste givetvis då vara ganska så urvattnad eller otydlig att alla kan ställa sig bakom. Trots detta kan det vara en vits att försöka komma överens annars blir det bara konfrontation. Jag tror att det behövs mer samsyn och att vi jobbar över blockgränserna. speciellt i Lund där vi byter majoritet varje mandatperiod. Att alla nya “majoriteter ska sätta sina avtryck kostar pengar och mänskliga resurser.

Vi får se hur det går på torsdag.