Inlägg under kategori » natur «

fre
7
jan
2011
fredag, 07 januari, 2011 | Skriven av:

Troligen genomförs licensjakten på varg trots skarpa protester från forskare och EU:S miljökommissionär.

Regeringen har medvetet agerat för att motverka riksdagens beslut om en stärkt vargstam. Därför lämnar Miljöpartiets riksdagsledamot Åsa Romson idag in en KU-anmälan mot miljöminister Andreas Carlgren.

– Det är dags att Konstitutionsutskottet granskar regeringens hantering av den allmänna licensjakten på varg. Riskerna för att jakten skadar utvecklingen av vargstammen har skyfflats under mattan av miljöministern och jakten som aviserats till 15 januari borde skjutas upp, säger Åsa Romson.

Att det blir en KU-anmälan kommer väl knappast att få miljöministern att fundera en gång till. Nu är det som det brukar, prestige.

Fakta som visar den allmänna licensjakten riskerar att hämma framtidsutsikterna för den starkt hotade svenska vargstammen spelar ingen roll. Trots att detta har framkommit under myndigheternas arbete med rovdjursförvaltningen under 2010 liksom i regeringens korrespondens med EU-kommissionen.

Sverige måste ta sitt ansvar och se till att vargen får finnas kvar i Sverige. Alliansen har vad jag hört inte drivit på att det ska skjutas av tigrar eller andra rovdjur i andra delar av världen. Sverige är ett stort och rikt land och måste kunna klara av att ha vargen kvar.

Visst ställer vilda djur till det sett ur ett rent egoistiskt mänskligt perspektiv. Ser vi till helheten är människa den största boven.
Det behövs resurser för att förhindra skador av vargen aktiviteter men det behövs också resurser att ekonomiskt kompensera de som drabbas.

Det finns beslut i Sveriges Riksdag som ställer krav på att vargstammens utveckling ska stärkas och inte hämmas.

En licensjakt typ den 2010 riskerar att än en gång urskiljningslöst döda ett visst antal vargar utan hänsyn till vilka vargar som skjuts. De som syns först skjuts.
Vilket kan innebära att vargar som är avkommor från invandrade vargar öster ifrån, vars gener skattas högt, mycket väl komma att dödas i licensjakten. Jakten gäller allmänt inom de utpekade områdena och inte, som det anges i regeringens proposition ”de individer som visar tecken på inavelsdepression, hög inavelskoefficient eller som bär på defekta anlag.” Att vissa av de kända östliga avkommornas revir är undantagna från jakt avhjälper inte risken att det finns djur med dessa oerhört viktiga gener inom andra områden som är öppna för jakt och därför kan komma att dödas.

Miljöministern hävdar att licensjakten ska höja befolkningens acceptans för vargen. Tyvärr har det inte övervägts några alternativa metoder. Utformningen av jakten verkar snarare minska acceptansen för inplanering eftersom reviren med inplanterad varg måste undantas från jakt om det ska vara meningsfullt.

EU:s miljökommissionär uttryckte i ett brev som blev känt i julhelgen en tydlig varning för att ytterligare jakt innan dess ett antal frågeställningar retts ut borde stoppas. Miljöministern avfärdade dock kategoriskt denna uppmaning och sa i media att han förväntande sig en prickning av EU i denna fråga. Mot bakgrund av ovanstående vill jag att Konstitutionsutskottet granskar regeringens hantering för att bevara och stärka den svenska vargstammen, inklusive agerade för fortsättande av allmän licensjakt efter 2010.

Hoppas att KU-anmälan, från Åsa Romson (MP), kan bidra till att miljöministern tänker om.

Tyvärr ser det mörkt ut för vargen men hoppet är det sista som överger människan sägs det …

Läs mer!

fre
11
jun
2010
fredag, 11 juni, 2010 | Skriven av:

Tidigare var det vargjakten och nu så öppnar vår miljöminsiter från (C) upp för kommersiell vålfångst. Valarna är fortfarande hotade och behöver skyddas. Man kan undra varför miljöministern agerar som han gör. Det är svårt att förstå logiken.
Det går inte förhandla om ekologin. Valbeståndet tål inte en kommersiell valfångst. Alltså borde miljöministern jobba med hur man får de länder som bryter mot förbudet att stoppa sin valjakt.

Resonerar man på samma sätt vad gäller misshandel skulle man godkänna viss misshandel för att få våldsverkare att efterleva lagen.

Alliansen och miljöministern förstör Sveriges goda rykte vad gäller frågor som gäller biologisk mångfald och miljö. Det är rent av pinsamt.

Förhoppningsvis är miljöministern i minoritet när frågan kommer att avgöras på nästa IWC-möte den 21-25 juni.

Läs vad Naturskyddsföreningen säger om saken.

tor
3
jun
2010
torsdag, 03 juni, 2010 | Skriven av:

Andra dagen på REWORK The World började med en naturpromenad. Vi befinner oss i natursköna områden förutom när vi sitter inne i Leksands Arena.
Vädret är med oss, solen sken. Fåglarna kvittrade, vinden susade …
Det märktes tyvärr att vi var nära människor. Vi hade en övning där vi testade våra sinnen. Vi lyssnade på ljud. Först de högljudda sedan de mer tysta och sedan …
Tyvärr kom det in ljud från mopeder och bilar.
Nu är det dags att åka buss in till Leksand …

Kategori: natur  | Skriv en kommentar
fre
23
apr
2010
fredag, 23 april, 2010 | Skriven av:

Vi bor på ett hotell lite utanför Stralsund. Jag bor på 6:e våningen har en hyfsad utsikt över omgivande vatten. En bit bort utefter vattnet syns ett antal vindkraftverk snurra i vinden. Solen skiner dessutom så det verkar bli en toppendag. Ska besöka, Ozeaneum, ett stort akvarium som ska visa på livet under havsytan i Nord- och Östersjön samt Polarhavet.
Spännande!

Kategori: natur  | Skriv en kommentar
tis
20
apr
2010
tisdag, 20 april, 2010 | Skriven av:

DN skriver : Rödgröna föreslår folkomröstning om Förbifart Stockholm

Den rödgröna oppositionen vill hålla en regional folkomröstning om motorvägssatsningen Förbifart Stockholm.
Förslaget ingår i en överenskommelse mellan de tre partierna om infrastrukturen i Stockholmsområdet.

”Förbifart Stockholm är en fråga som delar opinionen i länet. Frågan har också varit en av de svåraste i det rödgröna samarbetet. Vi har nu enats om att låta invånarna i Stockholms län genom en folkomröstning avgöra om man vill bygga förbifarten eller om man i stället vill satsa på ökad kapacitet i kollektivtrafiken”, skriver Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i ett pressmeddelande.

Folkomröstningen ska, enligt överenskommelsen, hållas den 23 september 2012.

Bra kompromiss i detta läget. Bäst hade det givetvis varit att skrinlägga dessa planer för alltid men man kan ju inte alltid få det man vill.
Viktigt att det kommer fram alternativ till vägprojektet ”Förbifart Stockholm”.

De rödgrönas förslag innebär att samtliga invånare i Stockholms län ska få ta ställning till två alternativ. Antingen bygga ut kollektivtrafiken med nya spår, tunnelbana och stationer eller att bygga en ny nord-sydlig motorvägsförbindelse i Stockholms län, den så kallade Förbifart Stockholm.
Tanken är att en statlig utredning ska tillsättas efter valet för att ta fram en lösning som bygger på kollektivtrafikalternativet. De två alternativen ska kosta lika mycket.

Miljöpartiet drev frågan om trängselskatt i Stockholm. I början var politikerna negativa men efter en folkomröstning blev det ändå ett ja.
Tyvärr har alliansen tagit bort en finess med förslaget genom att låta intäkterna från trängselskatten gå till vägtrafik. Miljöpartiets idé var att trängselskatten skulle gå till att bygga ut kollektivtrafiken och därmed öka möjligheterna att ställa bilen och därmed minska trafiken.

mån
12
apr
2010
måndag, 12 april, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt : Minska stressen med en lövskog

Människor som bor nära en lövskog upplever sig mindre stressade. Det visar forskning från SLU.

Människor som bor nära en lövskog – eller brukar göra långa promenader i en skog upplever sig mindre stressade än andra. Det visar en ny studie från SLU där man frågat 3000 slumpvis utvalda personer i Skåne och Blekinge. De tillfrågade fick svara på frågor om sina rekreationsvanor och hur de upplevde sin stressnivå.

Enligt tidigare forskning vid SLU påverkar vistelse i miljöer med stora lövträd puls och blodtryck positivt. Den nya studien bekräftar detta, och visar på flera egenskaper hos lövskogen som underlättar återhämtning från stress. SLU menar att resultatet kan användas vid planering av tätorter.

Forskningen visar att tillgång till nära naturområden och till och med enstaka träd som syns genom ett fönster har en läkande förmåga. Enligt studier i Alnarp bör det vara max 50 – 300 meter till närmaste grönområde i boendemiljön, vid skolor och arbetsplatser och tillgång till parker i stadskärnorna. Tillgång till grön växtlighet och natur menar man är en grundförutsättning för att vi människor ska må bra.

Grön samhällsplanering vill skapa förutsättningar för goda och hållbara levnadsförhållanden såväl miljömässigt som socialt och hälsomässigt. Grön samhällsplanering syftar till att människor ska få vistas i hälsofrämjande, läkande och stressfria miljöer och inte utsättas för luftföroreningar, bullerstörningar skadliga radonhalter eller andra oacceptabla exponeringar.

Ett led i att göra samhället mer hållbart och hälsofrämjande är att bevara och utveckla grönområden så att gång- och cykelvägar integreras i miljön nära bostäder och affärscentra. Dagliga promenader eller cykelturer är som receptfria läkemedel för både människa och miljö! Med bra gångvägar kan ”vandrande skolbussar” skapas istället för att barnen körs till skolan med bil.

Den nya samhällsplaneringen talar också om vikten av grön växtlighet som tak- och fasadbeklädnad av såväl miljö- som hälsoskäl. Vi vet att träd och grönska, sänker temperaturen riktigt varma dagar och att liv därmed kan sparas – vi vet idag att värmeböljor medför ökad dödlighet framför allt hos äldre personer och att antalet värmeböljor kommer att öka genom den pågående klimatförändringen.

Balanseringsprincipen
När ingrepp måste ske i naturen ska den s.k. balanseringsprincipen användas. Detta innebär att alla ingrepp som görs i naturen och som påverkar miljö och hälsa negativt ska kompenseras med andra positiva insatser.
Det kan till exempel handla om att anlägga trädgårdar med odlings- eller kolonilotter i anslutning till bostadsområden eller att bygga in ”gröna element”, i form av bärbuskar, blommor och uteplatser där vi bor och se till att det finns utrymmen som inbjuder till spontan lek och idrott. Det kan också vara att bevara eller anlägga småvatten som är livsutrymmen för en mängd olika djur och växter. På det sättet behåller vi den biologiska mångfalden nära människan m.m.

Så visst behövs det mer grönt i samhället så även inom politiken och det kan det ju bli efter den 19 september.
Eller?

Läs rapport!

tor
8
apr
2010
torsdag, 08 april, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : Därför sågas regeringens naturvårdspolitik

På tisdagen släppte Naturskyddsföreningen rapporten ”Naturvårdspolitiken i Sverige 2006-2010 – en vitbok” där regeringens arbete med naturvårdsfrågorna granskats i grunden. Och kritiken i rapporten var hård.
– När vi skalar av den gröna fernissan ser vi en grå politik, ett systemskifte där naturvård och Allemansrätt ersätts med produktion och ägande, säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson..

Enligt Mikael Karlson har regeringen låtit ”viljan att bevara naturen och värna den biologiska mångfalden till nytta för alla” stå tillbaka ”för kortsiktiga vinster och enskildas intressen”.

Enligt Naturskyddsföreningen handlar regeringens misslyckande om flera saker – bland annat ändringar i regeringens myndighetsstyrning, stora lagändringar och budgetsänkningar.

Det är bara att hålla med. Det behövs inga mer ord. Det är bara att läsa rapporten.

Läs hela SNF:s rapport!

ons
7
apr
2010
onsdag, 07 april, 2010 | Skriven av:

DN skriver : Rovdjursstammarnas storlek utreds

Regeringen tillsätter inom kort en utredning som ska föreslå långsiktiga mål för hur stora landets rovdjursstammar ska vara, sade miljöminister Andreas Carlgren vid ett möte om den regionala rovdjursförvaltningen i Stockholm på onsdagen.

Förslagen från utredningen, som ska vara brett sammansatt, ska presenteras under sommaren 2012.

Carlgren meddelade också att det blir en begränsad licensjakt på varg även nästa år. Hur stor den blir och hur den ska genomföras bestäms först sedan utvärderingen av årets jakt är genomförd.

Borde man inte även vänta med beslutet om hur jakten 2011?
Årets jakt kallades väl också begränsad licensjakt.
Man kan väl knappast påstå att årets jakt, läs hetsjakt, genomfördes på något succeartat sätt.
Eller?

Miljöministern har begärt svar från Naturvårdsverket på ett antal frågor kring vargjakten i januari, bland andra: Har genetiskt värdefulla vargar skyddats tillräckligt, hur många jägare ska delta i jakten nästa år, har rapporteringen fungerat och har jägarna tagit sitt ansvar.

Verkar det inte lite dumt att inte vänta in svaren innan man tar ett nytt beslut?

Kategori: etik, jakt, natur  | Skriv en kommentar
tor
1
apr
2010
torsdag, 01 april, 2010 | Skriven av:

I morse fick jag ett samtal där jag fick reda på att Brutus Östling var fast på en liten ö i Stilla havet och att det skulle ta minst en vecka innan han skulle komma hem till Sverige. Vilket skulle innebära att miljöpartiets arrangemang med Brutus inte skulle kunna äga rum på torsdag. Brutus skulle prata om hans senaste bok ”Att överleva dagen”.
Men tyvärr var det inget aprilskämt.
Senare kunde man läsa i SDS ”Skånsk fotograf strandsatt på öde ö”

Efter en dramatisk flygtur med en brinnande motor är fågelfotografen och Augustprisvinnaren Brutus Östling strandsatt på en liten ö i Stilla Havet.

Brutus Östling, som förra året fick det prestigefyllda Augustpriset för sin bok ”Att överleva dagen”, har befunnit sig på en den lilla ön Midway i Stilla havet, någonstans mellan Japan och Hawaii, för att ta bilder för ett än så länge hemligt bokprojekt. När han i tisdags skulle åka därifrån, för att via Honolulu och New York ta sig hem till Sverige, började den ena motorn i planet han färdades i, ett mindre propellerplan, att brinna ute över öppet hav.
– De hade kommit fyrtio minuters restid från ön när det började brinna. Piloten lyckades släcka elden och de fick flyga tillbaka till ön med bara en motor. Det var ju inte så kul men det gick ju bra, säger hans sambo Christina Sejte från hemmet i Stehag utanför Eslöv.

Det finns ingen telefon där Brutus Östling befinner sig men han har kunnat skicka hem korta e-postmeddelanden för att berätta vad som hänt och att han befinner sig väl.
– Nu är jag lugn eftersom han är på marken och allt gick bra, säger Christina Sejte som haft ett par oroliga dagar.

Lokal var bokad, affisch var gjord och distribuerad, annonsen var färdig och skulle precis lämnas in.
Vad gör man när huvudpersonen inte kommer?
Ska man ställa och betala lokal och annons etc eller så får man helt enkelt tänka om.
Vi ställer inte in utan fixar ett ”ÖPPET MÖTE om KLMAT”. Tanken är att skapa en dialog mellan Lundaborna och våra miljöpartister på lokal, regional och riks nivå.
Så morgonen blev inte som jag tänkt mig, en lugn morgon med god frukost inför resan till kolonin. Nu var det bara att göra en ny annons och trixa och fixa så att det blir ett arrangemang på torsdag.
Lite jobbigt att vi redan fått ut affischer men det är inte mycket att göra åt.

Brutus Östling är flitigt anlitad som föreläsare men nu tvingas han ställa in ett antal åtaganden, dock inga i Skåne. I påskhelgen öppnar en utställning med hans fotografier vid Hornborgasjön. Bilderna är levererade dit men själv kommer han inte att kunna medverka vid vernissagen, som det var tänkt.

”Dock inga i Skåne” stämmer inte eftersom han skulle ha varit på Stadsbiblioteket i Lund.
Nu får vi hoppas det blir bra ändå.

Nu är det i alla fall påskhelg så alla problem får vänta tills på tisdag. Nu ska jag sova sött.

Kategori: ekologi, natur  | Skriv en kommentar
lör
20
feb
2010
lördag, 20 februari, 2010 | Skriven av:

SkD skriver : Nätverk mot borrning får miljöpris

Borrmotståndarna i nätverket Heaven or Shell belönas nu med Tomelilla kommuns miljöpris.

Nätverket har varit mycket aktivt i Tomelilla där de kraftfullt har motsatt sig Shells planer på att provborra i Hedeberga.
Tomelilla kommun och Naturskyddsföreningen på orten delar ut priset med motiveringen:
”För att med seriös efterforskning, outtömligt engagemang och stor kunskap ha tagit fram fakta och spridit information, som ifrågasätter nyttan av, och påvisar riskerna med borrning efter naturgas på Österlen”.

Bra att lokalt engagemang uppmärksammas. Kanske kan det även ge lite mer fokus på minerallagsfrågan. Den behöver ses över för att kunna bli mer demokratisk. Det är något fel när någon utomstående med enbart ekonomiska mål kan förstöra en bygds framtid.

Bra jobbat ”Heaven or Shell

tor
28
jan
2010
torsdag, 28 januari, 2010 | Skriven av:

Ärende 7 handlade om Skryllegården och extra medel till Kultur- och fritidsnämnden. Alla lovordade Skrylle även alliansen.
Det är ju glädjande då borde det synas i kommande budget. Det är inte gratis att driva Skrylle. det är väl investerade pengar men det behövs pengar. det räcker inte att bara prata om hur bra Skrylle är.
Hittills under denna mandatperioden har alliansen sparat på allt så även på pengarna till Skrylle.

Ett annat ärende handlade om ”Ungdomstinget”. Motionen vill göra Ungdomstinget till remissinstans vilket Ungdomstinget inte ville bli. Motionen lämnades in i december 2008 och nu efter 14 månader tar man ett beslut i frågan. Beslutet blev enhälligt

att bifalla motionen på så sätt att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med ungdomstingets samordningsgrupp se över möjligheterna att utveckla och hitta nya former för att samarbete mellan undomstinget och kommunen.

Detta är helt klart ett besvarande av motionen men efter lite politiskt spel så blev det ändå bifall.

Det viktigaste är att utveckla ungdomstinget på ungdomars villkor. Det är viktigt att stärka och uppmuntra ungdomars demokratiska engagemang. Här kan skolan bli mycket bättre.

tor
28
jan
2010
torsdag, 28 januari, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : Klart idag: Så ska regeringen importera varg till Sverige
Idag avslöjar regeringen att man ska importera 20 friska vargar till Sverige.

Under fem år ska upp till 20 friska utländska vargar flyttas till Sverige. Vargarna ska införlivas i den svenska vargstammen och på sätt minska inaveln.
– Utgångspunkten är att jag och regeringen vill ha friska vargar i de svenska skogarna – både nu och i framtiden. För att rädda vargarna i Sverige så måste vi också se till att den mycket inavlade vargstammen blir genetisk frisk, säger miljöminister Andreas Carlgren på en presskonferens på förmiddagen.

Om nu miljöministern vill värna de friska vargarna, var det då inte lite dumt att skjuta friska vargar.
Jag förstår inte riktigt hur han resornerar.
Ett stort problem är att vargstammen är för liten för att förhindra inavel. Ett annat problem är tjuvjakten. En tjuvjakt liksom den senaste licensejakten skadar vargstammen eftersom det inte finns någon ”tanke och kunskap” bakom hur man väljer de vargar som ska skjutas.

Det andra steget är en begränsning av vargstammen och här pratar Andras Carlgren om en ”kontrollerad och varsam licensjakt”.

Helt klart har vi olika definitioner av ord. Hur kan det vara en kontrollerad och varsam jakt att skicka ut 10000 jägare att skjuta 27 vargar. Jakttiden var ca två månader men inom några dagar var alla vargar dödade. Många av dessa vargar sköts inte av ”ett” dödande skott utan blev först skadeskjutna. Sedan eftersöktes de och fick nådastöten.
Hur detta kan kan vara varsamt har jag svårt att förstå.

ons
20
jan
2010
onsdag, 20 januari, 2010 | Skriven av:

Tittar på Kvällsöppet i TV4 som i kväll handlar om vargjakt. Alliansen har verkligen sköt vargjakten på ett omdömeslöst sätt. Miljöministern säger först att vargstammen i Sverige är genetiskt svag. Hans lösning på detta problem är att ge 12 000 jägare licens att skjuta 27 vargar. På några dagar har man skjutit minst 27 vargar, många av dessa blev skadeskjutna. Det var rena turen att det inte sköts ännu fler.

Vargforskare hävdade innan jakten att alliansens politik riskerade att skada vargstammen. Efter vargjakten är de fortfarande övertygade att licensjakten skadat vargstammen.

Obduktionen av vargarna visar att alla skjutna vargar var friska med gott hull och starka muskler. Om man ville skjuta av sjuka vargar så är det helt osannolikt att man skulle lyckas med detta på det sätt som alliansen genomfört denna jakt.

En vargjägare ville utrota vargen i Sverige med motiveringen att den finns österut. Om alla länder resonerade så riskeras alla vilda djur att utrotas.
Att denna licensjakt inleder 2010 är extra pinsamt för Sverige, eftersom 2010 är av FN utsett till ”International Year of Biodiversity” och att pengarna till denna licensjakts administration bekostas av regeringens anslag för biodiversitet.

Alliansen har bäddat för problemet genom att minska stödet till naturvården. Givetvis måste de som drabbas av vargen ersättas. Genom vargstängsel kan man minska problemen. Ett vargstängsel som stänger ute vargar fungerar mycket bättre än än ett vargstängsel som stänger inne vargen inom ett litet område. Att sätta upp vargstängsel är kostsamt för den enskilde och därför behövs mer stödpengar till naturvård.

Det finns många skäl att byta ut alliansregeringen, ett av dessa är att skydda djur och natur.

lör
16
jan
2010
lördag, 16 januari, 2010 | Skriven av:

SkD skriver : Oderupsborna ger inte upp kampen

Stridslusten har inte dämpats. Oderupsborna fortsätter kampen mot företaget som vill provborra efter naturgas i byn.

Miljönämnden i Hörby kommun förbjöd den 24 september i fjor Shell att provborra efter naturgas i Oderup med hänvisning till den oro som byborna gett uttryck för.
Shell överklagade miljönämndens beslut till länsstyrelsen som i december upphävde förbudet.
Olika juridiska tolkningar av länsstyrelsens beslut gör att det är oklart huruvida Shell kan påbörja arbeten i området innan miljödomstolen har prövat ärendet.
Shells informatör Henry Carlsson uppger att förberedelser pågår och att han inte kan inte ge något svar på när fysiska arbeten kommer i gång.

Rimligen borde den juridiska tolkningen vara att Shell inte får börja innan miljödomstolen har sagt sitt. Att tillåta gasutvinning går direkt vad som borde göras för att klara av klimatproblematiken. Vi behöver inte mer fossila bränslen.

Ett annat problem är ju att det hotar livsmiljön för de boende. Andra länder har erfarenheter från gasutvinning och förutom energi har man också fått stora miljöproblem med förstörda vattentäkter och landskap.

I Skåne letar man gas i tät alunskiffer. Den innehåller mycket svavel, giftiga tungmetaller, arsenik, uran, radium och radon som inte frigörs så mycket i den orörda skiffern. Om den spräcks sönder vid gasutvinning (hydraulic fracking) kommer de nya sprickorna vid kontakt med vatten att ge tusenfalt ökat vittring och de farliga ämnena kan via nygjorda eller gamla sprickor nå vårt viktiga grundvatten som bland annat finns i sandstenen under skiffern eller ta sig upp mot brunnar och markytan.

Skåne har ett rikt kulturlandskap där jordbruk och turism är långsiktiga och viktiga näringar som inte gynnas av kortsiktig gasexploatering. Fossila gasfält tillhör inte framtiden och hör inte hemma i Skåne.
I rådande klimatsituation gäller det att satsa på förnyelsebar energi, inte på fossilgas.

Shell har förstört tillräckligt runt om i världen. det räcker nu.

Ingen vet när miljödomstolen kommer att ta upp naturgasborrningen i Oderup. Men byborna är säkra på en sak.
– Vi kommer att driva detta så långt det bara går.

Kämpa på, ge inte upp!

tis
12
jan
2010
tisdag, 12 januari, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : Vargforskare:”Vi är inte förvånade”

Vi visste redan att vargarna mår bra. Problemet är att de föder allt färre valpar. Jakten har varken gjort till eller från för vargstammen, anser vargforskaren Olof Liberg.
Hälften av de vargar som skjutits under den nyinrättade vargjakten har nu obducerats och visade inga tecken på sjukdomar eller missbildningar. Vad säger det om inaveln av den svenska vargstammen?
– Det verkar som om man är jätteförvånad över det här och det borde man inte vara om man är insatt. Det har obducerats närmare 200 vargar ur stammen redan så vi har rätt bra koll på hur det ser ut. Antalet missbildningar som man ser vid obduktion ligger på fem till tio procent, säger Olof Liberg, docent och forskningsledare vid Grimsö forskningsstation.

När cirka 70 procent av de nyligen skjutna vargarna obducerats har man inte hittat någon som visade några tecken på sjukdom eller missbildningar.
Miljöministerns hävdade att målsättningen med jakten var att öka livskraften hos vargstammen. Denna målsättning har totalt misslyckats.

Vill man uppnå denna målsättningen kan man inte skicka ut 12 000 skjutglada jägare att skjuta 27 vargar. Det är dömt att misslyckas.

Att skjuta ett antal slumpmässigt valda vargar är ingen lösning vare sig på problemet att öka livskraften eller att öka förtroendet för varg i samhället. Det har heller inte ökat möjligheten för inflyttning av vargar.

Miljöministern agerande riskerar en arts överlevnad.
Varför?

DN – Inavel hos få av de skjutna vargarna, SvD – Friska vargar skjutna

tis
12
jan
2010
tisdag, 12 januari, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : Anslag till biologisk mångfald finansierar vargjakten

I Sverige inleds 2010, det internationella året för biologisk mångfald, med licensjakt på den svårt hotade arten varg. De administrativa kostnaderna för jakten, mellan 4 till 5 miljoner kronor, tar regeringen från – just det – anslaget till biologisk mångfald.
Regeringen har beslutat att finansiera den hårt kritiserade licensjakten på den allvarligt hotade svenska vargstammen med pengar som annars skulle användas till att berika den biologiska mångfalden. Den ökade notan för den svenska rovdjursförvaltningen förväntas, enligt WWF, uppgå till 4 till 5 miljoner kronor.
– Regeringen har bestämt att finansieringen av den fördyrade rovdjursförvaltningen, cirka 4–5 miljoner kronor, ska tas från anslaget till biologisk mångfald. Pengar som annars skulle gå till att berika den biologiska mångfalden istället för tvärt om – och det sker i början av 2010 som är det internationella året för biologisk mångfald, säger Tom Arnbom som är rovdjursansvarig på WWF.

Inte nog med att alliansen tog ett dåligt beslut när man beslutade om att tillåta licensjakt. Nu visar sig det att man dessutom finansierar jaktens administrativa kostnader, 4-5 miljoner, från anslaget som är tänkt att användas till att berika den biologiska mångfalden. Det blir ett dubbelt bakslag för ”naturen”.

Om man verkligen hade velat berika den biologiska mångfalden hade man beslutat att om en skyddsjakt. En jakt, där ett mindre antal jägare, som har bättre utbildning, och som inte i första hand är ute efter en trofé. Nu valde alliansen att gå jägarnas högljudda röster.

Varg är ett vilt djur som behöver yta och som behöver byte att jaga. Problemet med vargar uppstår när människan förstör de naturliga miljön för vargar. Visst kan vargar ställa till det för människan. Det kräver ett stödsystem till de som blir drabbade och att om det är nödvändigt skjuter de vargar som tappat respekten för människan och som därigenom skapar en konfrontation.

Den jakt som jordbruks- och miljöministern godkände blev en hetsjakt i stället för en jakt som skulle skjuta av svaga och sjuka individer.

För att bevara vilda djur i Sverige behövs en politik som bevarar den naturliga miljön där dessa djur kan leva och skapa en livskraftiga stammar.

tor
24
sep
2009
torsdag, 24 september, 2009 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver ”Så mycket tål jorden”

28 framstående internationella forskare har under ledning av Johan Rockström tagit fram 9 planetära gränsvärden för hur mycket mänsklig aktivitet jorden klarar av. Idag publiceras resultaten i Nature.

Professor Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.
För att undvika katastrofala miljöförändringar måste mänskligheten hålla sig inom definierade ramar för nio biofysiska planetära processer. Det säger miljöforskaren Johan Rockström i dagens upplaga av den tunga vetenskapliga tidskriften Nature. De nio processerna som identifierats och kartlagts är luftpartiklar, kemiska gifter, växthuseffekter, havsförsurning, ozon, kväve och fosfor, sötvattenanvändning, förändrad markanvändning och biologisk mångfald.

Detta är oroväckande men inte oväntat. Trots att det pratas klimat händer inte mycket. Förhoppningsvis kan dessa rön öka förståelsen för att något måste göras NU! Försiktighetsprincipen måste gälla innan det är för sent.

sön
20
sep
2009
söndag, 20 september, 2009 | Skriven av:

Just nu håller Shell på med att starta provborrningar för att undersöka om det finns möjlighet att utvinna fossil gas på ett antal platser i Skåne. Motståndet är stort runt om i Skåne, de flesta partier är emot. ett litet problem är att det ställs mindre krav på provborrningarna än på den framtida utvinningen. Rimligen kan man inte godkänna en utvinning så det är konstigt att Shell ändå vill gå vidare. Kanske har de en dold agenda och är ute efter att undersöka något annat t.ex. uran.
Kan det vara så?

heaven_or_s-hellAtt utvinna naturgas i dessa tider är väldigt kontraproduktivt när vi behöver minska utsläppen av t.ex. CO2. Att de dessutom kan innebära problem med naturen- och kulturmiljön gör det hela än värre. Konsekvenserna från att man borrar är svåra att förutse. Framförallt är det risker för att vårt grundvatten ska förstöras och sjunka. Vid de sprickor som skapas med kompressorer vid gasutvinning kan giftiga tungmetaller, uran och radioaktiva ämnen gå ut i grundvattnet och förorena. Vad gör vi när vi står utan vatten till människor, djur och grödor…? Vid sprickbildningar i berget kan gifter kontaminera vattnet flera år efter borrningarna. Speciellt i områden som har radon i berggrunden. I sandstenen under alunskiffern finns många viktiga vattentäkter i sydöstra Skåne. Och problemen med den sönderspruckna berggrunden får vi leva med hundratals år efter det att gasföretagen lämnat oss.

Det kan bli ett nytt Hallandsåstrauma. Det var många experter som lovade att det inte skulle bli några problem där. Nu ger man oss samma löften här. Varför ska vi lita på dem denna gången!

Den eftertraktade bergformationen (alunskiffer) innehåller toxiska ämnen såsom URAN/RADON, CESIUM, GALLIUM, VANADIN, TALLIUM, TORIUM osv. När borrkronan kommer i kontakt med alunskiffern kommer alunet att blir ursköljd av trycket (400 bar) från sköljvattnet. Konsekvensen är att vattnet blir kontaminerad.

Då sprickor försvårar bornningsarbetet och möjligheten att nå alunskiffern, är det av största vikt att inte träffa dem. Men om sprickor träffas på – då är det redan för sent! Man hinner inte förhindra att processvattnet trycks ut i berggrunden.

Borrhålets sk. inkapsling (strålrör som går hela vägen ner till alunskiffern) är definitivt ingen 100%-ig åtgärd och kan inte utesluta en kontamination av omgivningen med dess katastrofala konsekvenser.

Borrningen slukar upp till 30.000 liter färskvatten per dag och används som borrvätska för att smörja borrkronan.

Alla dessa risker som kan inträffa kanske inte inträffar men vad händer om det ”osannolika” ändå skulle hända. I detta sammanhang är det ett problem att det inte är Shell som är direkt ansvarig för själva provborrningarna utan de använder sig av ett ”litet bolag” som utför det hela. Vilket troligen innebär att om det skulle krävas skadestånd så går det lilla bolaget i konkurs och sedan blir det inget mer.

Frågan är än en gång VARFÖR?
Är det gas eller uran man är ute efter?

Läs pressmeddelande från Mp Skåne!

Kategori: energi, miljö, natur  | 2 kommentarer
tor
27
aug
2009
torsdag, 27 augusti, 2009 | Skriven av:

Nu är klockan 21.00 och vi har precis avslutat interpellationsdebatten. Den sista av de två handlade om Natur- och Kulturbussen. Tidigare var det bara Naturbuss och detta projekt startade i Lund och har därefter utvecklats att innefatta flera kommuner.
Förra året beslutades det att projektet skulle utvecklas ytterligare och fördes då över helt och hållet till regionen. Tyvärr hände något eftersom av projektet belv det inte ens en tummetott.
Hela konceptet är förvanskat. Tidigare fanns det extra linjer som gick till platser som inte besöktes av ordinarie kollektivtrafik. Dessutom gjordes det ett program med olika guidningar och visningar kring dessa turer. Det var t.ex. svampexkursion, fågelexkursioner, blomexkursioner … och det var rena guidningar i bygd- och kulturmiljöer.

Nu är det ett fjuttigt program där man lägger in ett program som består skånetrafikens ordinarie turer till t.ex. Skrylles Naturum, Skånes djurpark.

2009 är ett förlorat år nu gäller det att få tillbaka verksamheten till våren 2010. Troligen kan man inte få in det i Skånetrafikens tidtabeller. Troligen måste man handla upp Natur- och kulturbussen och erbjuda ett program likt det vi hade förut. Det är bråttom men det borde gå om man har viljan.

Vad vill alliansen i Lund?

tis
5
maj
2009
tisdag, 05 maj, 2009 | Skriven av:

En viktig fråga som behöver uppmärksammas. Ett föredrag öppet för alla!

Fånga djur i fälla en grym jaktmetod som är fullt tillåten i Sverige och som utövas utan någon som helst kontroll. Länsstyrelsen ska utöva tillsyn, men i praktiken görs det inte. När man fångar rovfåglar används en duva som lockbete, och den stackars duvan kan få sitta där i buren många dagar utan mat och vatten. Dessutom får hon uppleva skräcken av den rovfågel som fångats. De fåglar eller andra djur som fångas försöker förstås ta sig ut, och det leder till svåra skador på djuret.

maskros_25cm Detta är inte värdigt vårt land. Fällfångst fyller ingen funktion i viltvården. Vi måste övertyga de styrande att ändra på lagarna, som tillåter fällfångst.

En som länge arbetat för detta är Ambjörn Carlsson. Han har under många år dokumenterat fällor av olika slag ute i naturen och kan berätta och visa bilder om de lidanden som djuren utsätts för. Han är verksam i Skånes Ornitologiska förening, ÖRN 72 och Svenska Rovdjursföreningen.

Miljöpartiet i Simrishamn har bjudit in honom att berätta och visa bilder om fällfångst.
Mötet äger rum måndagen den 11 maj kl. 19 och platsen är Rådhuset i Simrishamn.
Vi bjuder på fika.

Rådhuset ligger vid Stortorget, och från järnvägsstationen går man Järnvägsgatan dit. Det tar inte många minuter.

Ring gärna till mig och berätta att ni kommer. Tel. 0414 60125 eller 0709 149 760

Varmt välkomna!
Siv Bildtsén