Inlägg under kategori » kommunfullmäktige «

tor
25
nov
2010
torsdag, 25 november, 2010 | Skriven av:

Just nu är det vinter i Lund. det har snöat relativt mycket idag och det har snöat vertikalt vilket det inte alltid gör. Det är vitt överallt och tempen är strax under nollan. Snön lyser onekligen upp i höstmörkret.

Tyvärr finns det ingen tillstymelse till snö- och halkbekämpning. Man kan dock ana att det spritts ut salt och lite stenskärvor. Det gör att det bli väldigt svårt att ta sig fram på cykel- och gångbanor. Det blir dessutom slaskigt och det kommer med stor säkerhet att frysa till så det kommer att bli glatt värre.

Just nu sitter jag och slötittar på Lunds kommunfullmäktige. Höjdpunkten är Budget 2011.

Känns helt OK att bara titta på webTV. I nästa vecka får jag min dos av fullmäktige. Då är det nämligen regionfullmäktige. Det äger rum på tisdag, 30/11 kl. 13.00 och kan följas via webTV.

Regionens budget tas på ett tvådagars möte i december. Inför detta regionfullmäktige ska regionstyrelsen ta beslut. Det kommer att ske på tisdag några timmar innan regionfullmäktige. Det innebär att det blir en diger dag. Speciellt när man inkluderar restiden till och från Kristianstad.

I morgon bär det av till Västerås där Miljöpartiets Kommun- och Landstingsdagar äger rum. Det kommer miljöpartister från hela landet för att bevista många intressanta seminarier.

Just nu är det genomläsning av handlingarna inför regionstyrelsen. Det är 4-5 cm hög pappersbunt som ska gås igenom.

tor
26
aug
2010
torsdag, 26 augusti, 2010 | Skriven av:

Sitter på kommunfullmäktige. Av 23 ärenden har vi nu hunnit till ärende 13 så vi lär behöva bordlägga en del. Mycket snack har det blivit och knappast har de som lyssnat blivit mycket klokare.

En interpellation handlade om Lilla Teatern. Alliansen har satt igång ett arbete som skapar oro. Trots att inget beslut är taget att sälja lokalen på Stortorget där Lilla Teatern har sina lokaler. Det hela skapar en situation som visar att Lund saknar politisk ledning. Förvaltningar arbetar med att hitta nya lokaler till Lilla Teatern utan att något politiskt beslut.

På kommunfullmäktigemötet ville alliansen inte sälja Stortorget 1 men ändå har man skapat en oro för Lilla Teatern och dessutom har man tagit resurser från förvaltningar för att hantera försäljningen.

Kanske är det så att alliansen inte är överens. Det är i alla fall olyckligt att detta har skötts på detta sätt. Rimligen borde det finnas politiska beslut innan man ger förvaltningar uppdrag som tar resurser från redan pressade verksamheter.

Nu är klockan 22.30 och då ska vi sluta. Ärendet som diskuteras är en motion från mljöpartiet, socialdemokraterna, demokratisk vänster och demokratisk vänster som handlar om personalpolitik.

Det märks att det är valår. Mycket snack och lite verkstad.

tor
17
jun
2010
torsdag, 17 juni, 2010 | Skriven av:

Det går långsamt och inte blir Lundaborna mycket klokare. Varje år sedan alliansen tog över har det varit besparingar. Det har minskats på det mesta, inklusive stöd till föreningar, stöd till Kulturen, stöd till Mejeriet, stöd till Hemgården. Kulturskolan har fått minskade resurser istället för att utvecklas.

Dessutom har det inte blivit något gjort åt Kulturhus på Väster. Folkparken har fått förfalla vilket är kapitalförtstöring. Mötesplats Klostergården har det inte blivit mycket av. Linneroträdgården har helt körts i sank.

Minskade resurser innebär minskade möjligheter att genomföra projekt. Skattesänkningen har skapat ett underskott som drabbat barn och unga.

Tyvärr är det inte bara Kultur och Fritid som har fått spara …

Bäst är nog om Lundaborna själva kollar huruvida alliansen har minskat anslagen eller inte. Det är inte lätt men det går. Man ska då också komma ihåg att kostnaderna har ökat (hyror, energi mm)konsumentprisindex har ökat, lönerna har ökat. Så mer pengar innebär inte alltid mer resurser. Ökar kostnaderna för löner, hyror och energi mer än vad de ökade anslagen gör så är “ökningen” bara fiktiv. Det är så här det varit hela tiden sedan alliansen tog över 2006.

Budget 2007 med EVP, Budget 2008 med EVP, Budget 2009 med EVP

tor
17
jun
2010
torsdag, 17 juni, 2010 | Skriven av:

Oftast när det gäller Byggnadsnämnden blir det en diskussion om vem som bygger mest. Sällan blir det en diskussion om hur man bygger.

Lunds kommun är på många sätt ett föredöme men inte när det gäller att bygga lågenergihus. Här har det blivit mest prat och väldigt lite verkstad.

Alliansen klagar på att det blir många återremisser som kostar pengar. Alliansens anser att t ex miljöpartiet okynnes återremitterar. Bästa sättet om man vill minimera antalet återremisser är att öka delaktigheten och att göra bra planer.

När det pratas klimat är det ofta transporter som tas upp. Visst är transporter ett stort problem men bostäder är också ett stort problem. Dels hur dessa byggs och hur mycket energi de använder dels var de byggs och hur de som bor i bostäderna transporterar sig.

Stadsplanering är en mycket viktig faktor för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Kommunens miljömål från LundaEko borde vara mer styrande.
Detta är inte bara en kommunal fråga.

Ska det bli en långsiktigt hållbart samhälle måste det bli en regional balans i hela Skåne. Det går inte att bygga bostäder utan att även tänka på hur det ska skapas fler jobb.

Jag tror inte att alla vill spendera flera timmar för att ta sig till och från hem och jobb. Tiden är alldeles för dyrbar för detta. Det är rent slöseri. Så även om vi skulle överföra alla persontransporter till spårburen kollektivtrafik så löser det inte alla problem.

Hur ska vi skapa ett samhälle med kvalité där vi har tid för oss själva och våra nära och kära?
Inte gör vi det genom att bygga på vår jordbruksmark som behövs för vår framtida försörjning och inte gör vi det med att bygga fler vägar.

tor
17
jun
2010
torsdag, 17 juni, 2010 | Skriven av:

På en redan lång dagordning blir det ett extra ärende “Aktieägaravtal mm för bildandet av Lundamark AB”. Det gäller om det ska bildas ett bolag Lundamark AB som ska “utveckla” marken på Norra Brunnshög. Bolaget ska bestå av Lunds kommun 35 %, Region Skåne 35 % och Lunds Universitet 30 %.
Tidigare var fördelningen 33.3 % vardera och då var “alla” kritiska till denna fördelningen eftersom Lunds Universitet inte bidrar med så mycket. Nu menar man att via hårda förhandlingar har man nu justerat ägarandelarna till 35-35-30. Denna justeringen är alltså endast 3.3%. Det är verkligen en tummetott om ens det.

Denna mark består just nu av bästa jordbruksmark och ägs till största delan av Lunds kommun. Det är ytterst tveksamt om detta är långsiktigt hållbart att bygga på den bästa åkermarken Visst är det viktigt med forskning men möjligheten att producera mat är än viktigare.
Lunds Universitet går in i detta bolag utan att tillskjuta några pengar vilket är något märkligt.
Varför ska inte Lunds Universitet, läs staten, betala sin del.

Detta ärende kom snabbt upp via ett extra kommunstyrelse 30 minuter innan kommunfullmäktige och är ytterst tveksamt. Miljöpartiet kommer att yrka avslag till detta avtal.

Rimligen borde ett så pass stort ärende beredas i vanlig ordning och ge alla partier tid att sätta sig in i ärendet och att diskutera i hela sitt parti.

tor
17
jun
2010
torsdag, 17 juni, 2010 | Skriven av:

Klockan är 8.30 och Lunds kommunfullmäktige är redo att starta sin två dagar långa färd mot sommarlov. Huvudnumret är BUDGET 2011. Sju miljarder ska fördelas. Vård och omsorg har en driftsbudget på 1.6 miljarder och Barn och Skolnämnderna har en driftsbudget på 2 miljarder och Utbildningsnämnden har en driftsbudget på nästan 1 miljard. Dessa tar tillsammans störst del av kakan.

Det finns i princip bara två förslag. Ett från majoriteten och ett från oppositionen. Vilket kommer att innebära att långa diskussioner kommer inte att ge något resultat i själva budgeten men förhoppningsvis blir någon som lyssnar lite klokare på vad partierna

Man kan följa kommunfullmäktige via STEVE eller via webben.

tor
27
maj
2010
torsdag, 27 maj, 2010 | Skriven av:

Ett ärende på dagens kommunfullmäktige handlade om när man få ha torghandel på Clemenstorget och Mårtenstorget och när man får ha loppis på Södra Esplanaden.
Alliansen vill utöka tiden på Clemenstorget till kl. 18.00 men behålla tiden kl. 14.00 på Mårtenstorget och att Loppisen på Södra Esplanaden skulle upphöra senast kl. 15.00.

Miljöpartiet yrkade på att alla dessa 3 verksamheter skulle avslutas senast kl 18.00. Detta skulle möjliggöra till utökad torghandel och det skulle göra det enklare att det är samma tider för dessa verksamheter.

Att det skulle vara möjligt att ha öppet till 18.00 innebär inte att man måste ha öppet till klockan 18.00 utan man ska se det som en möjlighet att ha öppet till 18.00.

Alliansen hävdade att det skulle vara av trygghetsskäl som man vill avsluta torghandeln redan kl. 14.00. Annars skulle man omöjliggöra besökare som använder bil för att komma in till centrum. För de måste parkera på Mårtenstorget eftersom P-husen är så otrygga. De menar tydligen att Mårtenstorget främst ska användas för parkering vilket är trisst.

Ska man få mer liv i centrum så behöver man göra annat än att bara fylla det med parkerade bilar.

Förslaget var att det skulle avslutas kl. 18.00 så det var ju inte tal om nattöppet. Dessutom får ju alla bilar inte plats på Mårtenstorget. Om nu P-husen är så otrygga så borde man ju göra något åt detta.

Ska man prata trygghet så är nog Mårtenstorget inte mer trygg än P-husen.

Man kan ju också tänka sig att man förstärker kollektivtrafiken.

mån
24
maj
2010
måndag, 24 maj, 2010 | Skriven av:

I dag försvann en måndag bara så där. Mycket fanns i e-postlådan och mer kom. Lite möten och intervjuer med skolelever som hade frågor om miljöpartiets politik. På kvällen blev det möteskrockar mellan intern budgetmöte och ett möte inför nästa veckas resa till Leksand.
Budgetmöte gick OK, det ekonomiska läget är inte helt klart. Vad blir årets resultat och vad händer efter valet den 19 september. Viktigt att ha med investeringar för att förändra till det bättre och bibehålla det som är bra. Det finns många viktiga frågor. Miljöpartiet i Lund vill prioritera följande:

-Minska hemlösheten bland annat genom att arbeta efter konceptet ”bostad först” och genom att utöka den sociala jouren.
– Bygg studentbostäder och hyresrätter med låg hyra i samarbete med LKF. – Parker och koloniområden ska aktivt värnas, utvecklas och skötas om.
– Kommunen ska bevara åkerjorden och köpa in värdefulla naturområden, skyd- da dem och göra dem tillgängliga för allmänheten.
– Främja lokal handel – nej till externa köpcentra.
– Naturbussen ska återinföras och utvecklas så att fler får möjlighet att komma ut i naturen.
– Utveckla fritidsverksamheten och fritidsgårdarna i alla stadsdelar och tätorter.
– De kommunala verksamheterna ska i ökad utsträckning erbjuda prao och prak- tikplatser.
– Skapa nya gröna jobb, med kommun, region, universitetet och näringsliv i samverkan.
– Solceller på alla kommunala fastigheter 2020. – Grön upphandling vid kommunala inköp av varor och tjänster.
– Klimatväxling: Avgifts-belägg förvaltningarnas koldioxidutsläpp för att bygga upp en fond för investeringar i klimatförbättrande åtgärder.
– Ökad utbyggnad av cykelvägar och ökad tillgång till cykelställ.Lev där du bor

Denna vecka är det dessutom kommunfullmäktige.

Det andra mötet var en träff med de personer som ska åka till Leksand och bevista Tällberg event nästa vecka som de kallar “2010 – Rework the World“.
Grundprogrammet är enligt följande:

Day 1: Efforts that create the jobs we need
Day 2: Structural barriers to the new jobs and the need for moral leadership
Day 3: Creating a billion jobs – the move from entrepreneurs to business systems
Day 4: The financial system to create a billion jobs of a new kind. The global and national policy frameworks to create a billion jobs of a new kind

Jag kommer att skriva om detta löpande om det nu finns koppling till verkligheten i Leksand med omnejd.

tor
29
apr
2010
torsdag, 29 april, 2010 | Skriven av:

Klockan närmar sig 22.30 och Lunds kommunfullmäktige har kommit till ärende 14 av 33. Vilket innebär att vi inte hinner med alla ärenden i kväll. Nu är det ärende 10 och där finns ett förslag men det kan man inte tro om man lyssnar på talarna som är uppe i talarstolen. Onödigt långa inlägg när det bara finns ett förslag. Inte konstigt att det tar tid.
Har vi tur klarar vi av alla ärenden fram till motioner och medborgarförslag och då blir det bara 15 ärenden kvar till nästa gång.

tor
29
apr
2010
torsdag, 29 april, 2010 | Skriven av:

Redan 19.25 var första ärendet, Årsredovisningen 2009, avklarat, bara 2.5 timmar. Förhoppningsvis har Lundaborna fått lite information om kommunens ekonomiska läge. Det kan inte vara lätt eftersom det målades upp olika bilder av situationen i Lund. Hade det varit tydligare målstyrning hade det varit lättare att göra sig en egen uppfattning av läget.

Årsredovisningarna ger annars en bra bild av kommunens verksamhet. De läggs upp på kommunens hemsida. Just nu finns bara årsredovisningar tom 2008, 2009 kommer att läggas upp nu när den är godkänd av kommunfullmäktige.

Det blev lite extra mycket diskussion eftersom det är valår. I juni, 17-18, är det två heldagar med budget 2011.

tor
29
apr
2010
torsdag, 29 april, 2010 | Skriven av:

Första ärendet är “Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag 2009”. Frågan är hur lång tid detta ärendet tar det är ju ett valår idag?

Mycket kan sägas i detta ärende. Det som är extra anmärkningsvärt är att alliansen har slarvat med hur man redovisat fullmäktigemålen. Vissa mål har man bara inte redovisat och det gäller Barn och skolnämndernas 6:e mål:

Barngrupperna i förskolan ska inte vara större än 11 för de yngre barnen (1­2 år) och 16 för de äldre (3­5 år). Antalet personal per grupp ska i regel vara 2,75

Detta finns som sagt inte alls redovisat. Troligen p g a att det intye är uppfyllt.
Vissa mål är resultatet under gränsen för godkänt men betraktas ändå i texten som uppfyllt.

I Lund har lärartätheten minskat men enligt alliansen har den ökat. Enligt årsredovisningen, sidan 91, har lärartätheten i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan minskat. År 2007 var lärartätheten 9.4 (antal lärare (årsarbetare) per 100 elever. År 2008 var den 8.9 och 2009 var den 8.6. Ingen dramatisk minskning men inte har den ökat.

Andra mål som inte nås är inköp av miljöbilar, antalet ror med Lunds stadsbuss. Ett annat mål är antal påbörjade lägenheter, målet var 1160 och utfallet var 440. Vad är alliansens tolkning av detta mål, jo att man når målet. Enda tolkningen av detta skulle då vara att man vill bygga så lite som möjligt.
Parkmark och grön gatumarki ha, målet var 723 och utfallet var 718. Alliansens bedömning är att målet är nått. Visserligen är 718 väldigt nära 723 men inte är målet nått.

Försäljning industrimark, ha, målet 7.0 och uppnått 0.5 och givetvis så bedömer alliansen att detta mål är uppnått.

Läs Kommumfullmäktiges dagordning (kungörelse)!

tor
29
apr
2010
torsdag, 29 april, 2010 | Skriven av:

Har precis klarat av partiförhandlingar om bl a arvoden och ersättnigsnivåer. De traditionellt stora partierna har stort fokus på att höja ersättningar till presidier och kommunalråd.
Lund ligger totalt sett lite lågt jämfört med andra jämförbara kommuner. Det innebär inte att vi har för dåliga ersättningsnivåer.
Det är alltid svårt att prata om ersättningsnivåer. Man borde egentligen diskutera vad man vill att man ska göra som kommunalråd i majoritet, kommunalråd i opposition, ordförande, vice, 2:e vice etc.

Ett stort problem med att vara “vanlig” ledamot och inte ingå i ett presidium, är att man får jobba extra för att få fram information. Tillgång till information är ett viktigt underlag inför ett beslut och då är det inte bara de handlingar som sänds ut inför ett sammanträde. Det gäller bakomvarande underlag som rapporter, skrivelser mm. Dessa kan det vara mycket svårt att få tillgång till och ibland vet man inte ens att de existerar.

En annan sak som diskuterats och där det inte finns enighet kring är om man ska ha dagsammanträden. I Malmö kommun är alla politiska sammanträden på dagtid. I Lund knappast inga. Inte ens mp är överens i denna fråga.

Jag tror att det skulle underlätta för många om man slapp ha kommunfullmäktige 17-22.30. Det är ganska så tufft att komma direkt från jobbet och sedan sitta så länge på mötet. Denna mandatperioden har de flesta, alla utom ett, varat till 22.30 eller senare. Bor man nära Stadshallen är det ju inte så stora problem men bor man utanför stadskärnan så blir det sen hemkomst.

Jag hade önskat att det skulle blivit dagsammanträden både för kommunstyrelse och kommunfullmäktige men så blir det inte. Den enda förändringen nästa mandatperiod blir att kommunstyrelsen börjar efter lunch och borde i de flesta fall vara klart innan 19-tiden.

Senare i dag är det kommunfullmäktige. Klockan 16.30 är Lundaborna inbjudna att fika tillsammans med kommunfullmäktiges politiker.
Det har inte varit någon direkt rusning från Lundabornas sida men kanske kommer de idag.
Även om det inte kommer många så kan det ändå bli många intressanta möten.

tor
25
feb
2010
torsdag, 25 februari, 2010 | Skriven av:

Så var det åter sista torsdagen i månaden och därmed kommunfullmäktige.
I dag är det inte så många ärenden men det finns ett viktigt ärende nämligen miljöpartiets motion, “GENOMFÖR LUNDAEKO – FÖR ETT KLIMATVÄNLIGARE LUND“.
Det skrivs många fina ord om miljö och klimat men tyvärr stannar det vid fina ord. Oftast blir det ingen handling.
Utan handling blir det inget gjort.
I Lund har det pratats om att bygga lågenergi hus men få har byggts. Det har byggts nya motorvägsavfarter som kommer att öka trafiken. Dessutom har alliansen utökat de externa köpcentra som finns inom Lunds kommun.
Allt detta ökar klimatbelastningen.

Innan beslut tas måste det finnas underlag som visar vilka konsekvenser det blir för klimat och miljö om ett beslut tas. Eftersom dessa underlag inte tas fram nu måste kommunfullmäktige besluta om att underlag ska tas fram.

Alliansens förslag var att besvara motionen och föreslå att nämnder ska pröva om de ska ta fram underlagen. Första förslaget från alliansen gällde inte investeringar. På mötet ändrade sig alliansen och la till något om att större investeringar skulle ingå.

Tyvärr blev det inget bifall till motionen men det var ju inte väntat eftersom alliansen har egen majoritet. Det blev som vanligt or men ingen handling.

mån
15
feb
2010
måndag, 15 februari, 2010 | Skriven av:

Helgen försvann snabbt men den var sköön. Nu så är det “allvar igen”. Började lugnt och tog lite sovmorgon sedan blev det gröt på nymalen bovete och linfrö med kanel och fikon. Till det blev det egenodlade äpplen och “mjölk” på pumpa-, solros och sesamfrö. Det är bra bränsle för en kropp som vilat ut några dagar.
I kväll är det medlemsmöte där vi ska besluta om de resterande avsnitten i vårt nya lokala partprogram för nästa mandatperiod. Vi ska även diskutera prioriterade valfrågor, listorna, till region och riksdag, som ska antas på regionmötet den 20 februari.

Just nu sitter jag och lyssnar på representanter från regionskåne i Lunds Stadshall. Det är kommunfullmäktiges demokratidag. Region Skåne har fyra beredningar, BTN Nordost, BTN Nordväst, BTN Sydost och BTN Sydväst. Dessa beredningar ska öka dialogen mellan politiker och invånare. Dessa beredningar har inga pengar och tar inga beslut. Verksamheten ska utvärderas under våren.

Nu ska vi lyssna på en representant från Lomma som ska berätta om “Lomma panelen“.

Demokrati bygger på att invånare är delaktiga mer än en gång vart fjärde år när det är valår. Ibland känns det som att det bara är intressant att engagera sig när det gäller en själv och sitt egna närområde. Tyvärr är det många signaler i samhället som gör att fokus läggs på den egna individen. De flesta TV-program går ut på att man ska rösta ut eller röstas ut tills det bara är en “vinnare” kvar. Detta försvårar arbetet med att engagera människor i frågor som rör mer än den egna situationen.

Demokrati är en mycket viktig fråga men inte alldeles enkel.

tor
28
jan
2010
torsdag, 28 januari, 2010 | Skriven av:

Ärende 7 handlade om Skryllegården och extra medel till Kultur- och fritidsnämnden. Alla lovordade Skrylle även alliansen.
Det är ju glädjande då borde det synas i kommande budget. Det är inte gratis att driva Skrylle. det är väl investerade pengar men det behövs pengar. det räcker inte att bara prata om hur bra Skrylle är.
Hittills under denna mandatperioden har alliansen sparat på allt så även på pengarna till Skrylle.

Ett annat ärende handlade om “Ungdomstinget“. Motionen vill göra Ungdomstinget till remissinstans vilket Ungdomstinget inte ville bli. Motionen lämnades in i december 2008 och nu efter 14 månader tar man ett beslut i frågan. Beslutet blev enhälligt

att bifalla motionen på så sätt att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med ungdomstingets samordningsgrupp se över möjligheterna att utveckla och hitta nya former för att samarbete mellan undomstinget och kommunen.

Detta är helt klart ett besvarande av motionen men efter lite politiskt spel så blev det ändå bifall.

Det viktigaste är att utveckla ungdomstinget på ungdomars villkor. Det är viktigt att stärka och uppmuntra ungdomars demokratiska engagemang. Här kan skolan bli mycket bättre.

tor
28
jan
2010
torsdag, 28 januari, 2010 | Skriven av:

I dag är det dags för kommunfullmäktige. Innan dagens fullmäktige var det “mingel mellan väljare och politiker”. Lundaborna kunde fika och prata med politiker.
Jag vet inte hur många som kom men det verkade vara ganska många. Jag tror det är viktigt att det skapas många möten mellan väljare och politiker. De som kom verkade vara i många åldrar, möjligen saknades “barnfamiljer”.
Det hela hade uppfattats lite olika en dam jag pratade med trodde att det skulle finnas en talarstol där man fick ta plats och tala till alla politiker. Hon hade förberett ett tal.

Nu är fullmäktige igång och första ärendet är avklarat, val till Habo gårds styrelse. Det gick snabbt och smärtfritt. Nu är det andra ärendet och det kommer inte att gå så smärtfritt.
Rubriken på ärendet är “BSN Lund stads begäran om tilläggsanslag i budget 2010 för skolbarnomsorg för 10-12 åringar“. Detta ärende hanteras tillsamman det tredje ärendet som har rubriken “BSN Lund Östers begäran om tilläggsanslag i budget 2010 för skolbarnomsorg för 10-12 åringar“. Ärendena har kommit upp pga av att alliansen har ändrat på den öppna fritidsverksamheten. Alliansen villl överföra den från Kultur- och fritidsnämnden till skolan.
Alliansen gör det för att spara och vill nu inte ge anslag för hela året utan bara för vårterminen 2010.
Miljöpartiet vill ge anslag för hela året 2010.
Problemet med denna hantering är att man bara ser det ur ett ekonomiskt perspektiv. Hur kan vi göra verksamheten billigare. Det mest väsentliga är givetvis själva verksamheten. Den öppna fritidsverksamheten är viktig och det behövs utbildad personal för att inte bara “förvara barnen”.
Det pågår just en utredning hur man ska fördela pengar till den öppna skolbarnsomsorgen. Därför borde man vänta med att dra in resurser innan utredningen är klar.

tor
28
jan
2010
torsdag, 28 januari, 2010 | Skriven av:

I dag är det dags för kommunfullmäktige. Innan dagens fullmäktige var det “mingel mellan väljare och politiker”. Lundaborna kunde fika och prata med politiker.
Jag vet inte hur många som kom men det verkade vara ganska många. Jag tror det är viktigt att det skapas många möten mellan väljare och politiker. De som kom verkade vara i många åldrar, möjligen saknades “barnfamiljer”.
Nu är fullmäktige igång och första ärendet är avklarat, val till Habo gårds styrelse. Det gick snabbt och smärtfritt. Nu är det andra ärendet och det kommer inte att gå så smärtfritt.
Rubriken på ärendet är “BSN Lund stads begäran om tilläggsanslag i budget 2010 för skolbarnomsorg för 10-12 åringar“. Detta ärende hanteras tillsamman det tredje ärendet som har rubriken “BSN Lund Östers begäran om tilläggsanslag i budget 2010 för skolbarnomsorg för 10-12 åringar“. Ärendena har kommit upp pga av att alliansen har ändrat på den öppna fritidsverksamheten. Alliansen villl överföra den från Kultur- och fritidsnämnden till skolan.
Alliansen gör det för att spara och vill nu inte ge anslag för hela året utan bara för vårterminen 2010.
Miljöpartiet vill ge anslag för hela året 2010.
Problemet med denna hantering är att man bara ser det ur ett ekonomiskt perspektiv. Hur kan vi göra verksamheten billigare. Det mest väsentliga är givetvis själva verksamheten. Den öppna fritidsverksamheten är viktig och det behövs utbildad personal för att inte bara “förvara barnen”.
Det pågår just en utredning hur man ska fördela pengar till den öppna skolbarnsomsorgen. Därför borde man vänta med att dra in resurser innan utredningen är klar.

tor
28
jan
2010
torsdag, 28 januari, 2010 | Skriven av:

Det gick betydligt bättre att åka söderut än norrut. Tåget var försenat när det lämnade Ängelholm men nästan i tid när det anlände Lund. Tur att vinden mojnat eftersom det kommit ganska så mycket snö. Förhoppningsvis ligger snön kvar några dagar och att temperaturen håller sig under nollan.

I morgon är det kommunfullmäktige och denna gång inleds det hela med något “nytt”

Dialog med Lunds fullmäktigeledamöter

Torsdagen den 28 januari, mellan klockan 16.30 och 17.00, i foajén på plan 2 i Stadshallen har Lunds kommuns invånare möjlighet att träffa och föra direkt dialog med kommunfullmäktiges ledamöter.

Lunds kommuns demokratiberedning har undersökt olika sätt att öppna för mer dialog mellan Lunds kommuns invånare och Lunds kommunfullmäktiges ledamöter samt ersättare. Som ett led i detta bjuds nu allmänheten in att träffa fullmäktiges ledamöter. Faller försöket väl ut finns det möjlighet att fortsätta med denna typ av dialog.

Fullmäktige börjar som vanligt kl. 17.00.
Läs mer om ärenden som kommer att behandlas!

tor
17
dec
2009
torsdag, 17 december, 2009 | Skriven av:

I dag börjar sammanträdet med prisutdelningar. Barn och skolnämnd Lund Stad blev miljödiplomerad så nu är det det bra P-bolaget kvar. Efter det blev det utdelning av Lunds Stadsbyggnadspris. I år gick priset till Gunilla Svensson som ritat bl a Tornahem.
I kväll är det få ärenden så förhoppningsvis kommer vi att hinna med allt.
På dagordningen finns:
• Medarbetarpolicy för Lunds kommun
• Offentliga bidrag på lika villkor
• Detaljplan för Raffinaderiet 1 m.fl i Lund, Lunds kommun
• Kultur- och fritidsnämndens förslag till taxor och avgifter i Lunds kommun för verksamhetsåret 2010
• Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen
• Förslag till justering av ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen

Motioner
• Erik Almqvists (SD) och Hans-Olof Anderssons (SD) motion angående indraget stöd till kulturföreningar för invandrare
• Erik Almqvists (SD) och Hans-Olof Anderssons (SD) motion om uppsägande av avtalet med Migrationsverket
• Sven-Bertil Perssons (DV) motion ”Valfrihet och mångfald i äldreboendet”

Interpellationer
• Sven-Bertil Perssons (DV) samt Ulf Nymarks (DV) interpellation ställd till byggnadsnämndens ordförande Göran Brinck (M) om en missad detalj i detaljplaner för bostäder

Kommunfullmäktige sänds på STEVE (Student TV) samt även på webben dock inte i kväll. Sammanträdet kommer att läggas ut på webben senare.

tor
26
nov
2009
torsdag, 26 november, 2009 | Skriven av:

Novembers ordinarie kommunfullmäktige är igång. Första ärendet är “Driftsbidrag till Stiftelsen Lunds Arena“. När beslutet togs på kommunfullmäktige den 22 februari 2007 fanns ingen kalkyl för driften av Arenan. Miljöpartiet yrkade då att ärendet skulle återremitteras för att man skulle få mer underlag just på denna punkt.

Nu visar det sig att kalkylen, som vi påpekade inte var speciellt trovärdig. Förslaget från alliansen och socialdemokraterna är att det skall utgå extra anslag för 2009 med 3 miljoner och 5 miljoner 2010.

Eftersom vi sitter där med en arena så måste något göras. Miljöpartiet föreslår att man ska ge tillskottet för 2009 och vänta med beslut om 2010. Det märkliga i detta ärende är att man ger pengar både för 2009 och 2010. Detta brukar man inte direkt göra om en nämnd har ett underskott. Det ska till extra ordinära skäl om detta ska ske.

dessutom brukar alliansen älska arbetslinjen och sätta press på medborgarna för att de ska göra rätt för sig. Detta borde väl även gälla en affärsdrivande om än kommunal sådan?

Alliansen och (S) vill göra stort nummer av att Arenan är en satsning på ungdomsverksamhet. Man kan undra varför man ska ha ungdomsverksamhet i en lokal med 4000 åskådarplatser?

Man är också överraskad över att den gamla Idrottshallen finns kvar och kostar pengar?
Man är också överraskad över att ungdomsverksamheten går med minus?

Man tar inte upp att det är en hel del andra saker som går minus.
Enligt tjänsteskrivelsen så framgår det att underskottet på 7.9 miljoner består av:

För lågt kalkylerade konsumtionsavgifter, -1.6 mkr
Personalkostnader, -1.0 mkr
Uthyrningsintäkter från skolor,  -1.0 mkr
Uthyrningsintäkter från större evenemang, -1.6 mkr
Högre hyreskostnad, -2.7 mkr

Det enda man tog upp var att ungdomsverksamheten gick med minus.

Nu finns Arenan på plats så vi vill inte riva den men vi vill att man hushållar med skattebetalarnas pengar. Vill man främja ungdomsverksamhet så kan man göra det med mycket mindre kostnader än att bygga en stor arena.

Visst kan det vara kul att det finns en stor Arena som används för handboll men varför ska det bara vara en handbollshall. Varför inte bygga en hall för gymnastik, scoutverksamhet, boule …

Det borde vara möjligt att driva en Arena i Lund som kunde gå runt och som dessutom kunde användas till ungdomsverksamhet. Kanske inte lika mycket men å andra sidan kunde man använda de extra intäkterna till att driva ungdomsverksamhet mer anpassade för ungdomsverksamhet. Ungdomsverksamheten behöver inga loger, behöver inte 4000 åskådarplatser.