Inlägg under kategori » skolpolitik «

sön
2
jan
2011
söndag, 02 januari, 2011 | Skriven av:

SvD skriver : Värktabletter vanligast när unga tar överdoser

Aldrig tidigare har det varit så lätt att dygnet runt köpa receptfria läkemedel. Men det finns en baksida: Värktabletter som Alvedon har blivit det vanligaste självmordspillret bland unga svenska tjejer.

Med ångest som rev i kroppen tryckte hon ut tablett efter tablett ur kartorna med Alvedon inne på toaletten. Samlade i en hög i handen och svalde med Coca-Cola den där dagen förra sommaren. Vore det inte för att läkarna flera gånger räddade henne från giftet som pumpades ut i blodet så hade Emma inte levt för att kunna berätta.

–Jag tog tabletterna som ett rop på hjälp, jag ville inte dö egentligen men samtidigt så mådde jag så dåligt att jag inte visste vart jag skulle ta vägen.

Det har gått ett år sedan den största förändringen av apoteksbranschen i modern tid. Sedan det blev möjligt att köpa receptfritt även utanför apoteken har varuhus, livsmedelbutiker och bensinmackar sålt läkemedel för en halv miljard kronor. Värktabletterna är storsäljarna.

Det är verkligen en oroväckande utveckling. Det är ett problem med att värktabletter har blivit så mycket mer exponerade och mer lätt tillgängliga bl a för att de är lönsamma produkter. Man tjänar pengar på att sälja många piller.

Än värre är att så många unga, speciellt unga kvinnor, mår så illa att de överdoserar och försöker begå självmord.

Var sjätte timme tar någon i Sverige sitt liv. Självmord och missbruk sjunker i stort, men ökar bland tonårstjejerna. I den senaste statistiken, från 2008, tog 31 tonårstjejer sitt liv. Så många liv har inte släckts sedan 1977.

Det är inte bara flickor som mår dåligt men de agerar inte som pojkar utåtriktat utan vänder problemet mot sig själva.

I en studie av dödsorsaker bland svenskar som avlidit av förgiftning och som obducerats av rättsläkare 1998–2007 var det 1430 fall där paracetamol ingick som en ingrediens i den dödliga cocktailen, berättar Arne Eklund, avdelningschef på Rättsmedicinalverket:

–Paracetamol försvinner snabbt ur kroppen och det gör att vi förmodligen missar fall bland dem vi får in. Det kan vara fråga om ett betydande mörkertal. Och då är det säkert många fall av överdosering som aldrig ens kommer hit och där den exakta dödsorsaken alltså är okänd.

Så visst måste det göras något åt tillgängligheten av värktabletter speciellt för unga. All överdoseringen leder inte till självmord men är skadligt på lång sikt.

Huvudfrågan borde vara varför unga mår så dåligt.
Hur är familjesituationen?
Hur är situationen i skolan?
Mobbing?
Prestationskrav?
Hur är det att vara ung i dagens samhälle?
Hur påverkar den höga ungdomsarbetslösheten?
Vilka krav ställer vi på de unga och vilka krav ställer de unga på sig själva?

Missar vi ungdomars behov genom att fokusera så mycket på att det ska presteras, i skolan, på fritiden … ?
Är jagandet efter högsta betyg nyttigt?
Ger det ett bra lärande och ett bra klimat mellan unga?

Ett problem är att det finns dålig kunskap hur situationen är för de som är under 10 år. Många problem skapas i väldigt unga år. Vi behöver sätta mer fokus på våra barn och unga och vi behöver sätta in åtgärder tidigt för att kunna sätta in åtgärder innan stora skador har skett.

Miljöpartiet ser stora skillnader i befolkningens allmänna hälsostatus. Det är inte bara de geografiska skillnaderna men dessa är ofta grundade i inkomst, utbildning, etnisk bakgrund och kön. Miljöpartiet har drivit på så att Region Skåne avsätter 10 miljoner extra till just barnsjukvården.

Till detta behövs även åtgärder i kommunerna för att förebygga och att upptäcka signaler på ohälsa. Det gäller skolhälsovården men även arbetsmiljön på förskola, skola och gymnasie.

Ska det bli en förbättring krävs det åtgärder på många områden, i familjen, i förskolan, på fritids, i skolan …

Läs mer på Folkhälsoinstitutets hemsida!

ons
11
aug
2010
onsdag, 11 augusti, 2010 | Skriven av:

Tiden med skolsköterska och besök av läkare på skolan tillhör snart en svunnen tid. Detta är olyckligt, skolhälsovården skulle kunna spela en viktig roll för att tidigt upptäcka hälsorisker hos barn både fysiskt och psykiskt.

Miljöpartiet i Skåne släppte idag en rapport om barn- och ungas hälsa i Skåne. Rapporten visar att det fortfarande finns klara brister i omhändertagandet. En tydlig brist är nedmonteringen av skolhälsovården. När speciellt den psykiska hälsan har försämrats kan skolhälsovården spela en viktig roll för tidig upptäckt av problem som kan bli långvariga.

Rapporten går igenom frekvensen av skolhälsovård kommun för kommun i Skåne. Trenden är att tiden varje elev får hos skolsköterska eller läkare blir allt kortare och mer ojämnt fördelat mellan kommunerna. Det finns också stora skillnader inom en kommun beroende på vilken del av kommunen man bor i.

För att minska kostnader och problem i framtiden behöver barn- och unga prioriteras och därför presenterar vi sjutton förslag på hur barnens hälsa ska främjas.

De två viktigaste:

Vården för barn- och unga ska vara avgiftsfri. Inga avgifter ska tas ut före man fyllt 18 år

Region Skåne ska erbjuda de skånska kommunerna att avgiftsfritt ta del av skolläkare så att det åtminstone går en läkare på 4000 elever (skolläkareföreningens rekommendation). I gengäld ska kommunerna garantera en skolsköterska på 400 elever. Detta skulle innebära en klar upprustning av dagens skolhälsovård.

Läs hela rapporten, de 17 förslagen!

tor
25
mar
2010
torsdag, 25 mars, 2010 | Skriven av:

Tittade på Uppdrag Granskning, “Den andra våldtäkten“. Man kan undra hur det kan bli så fel? Att unga lätt kan förledas och fås att falla för grupptryck är en sak men att vuxna människor kan fås att följa med denna hetsstämning mot unga flickor som utsatts för övergrepp. Inte ens efter att den 15-årige pojken dömts två gånger för våldtäkt slutar man tro att han är oskyldig. Det allra värsta är att man inte ser de som blivit utsatta för ett övergrepp.
En präst i programmet kommenterar bara att han tycker synd om pojken. Visst är det tragiskt för pojken som förstört livet för två unga flickor och gjort sig själv en björntjänst. DN skriver :

– Vi tappade själva hakan under intervjun med prästen, säger Nicke Nordmark. Vi ville få några reaktioner men sedan började han prata om ”en stark manifestation för människovärdet”. Vi trodde att han skulle reagera åt andra hållet och ta ställning för flickan. Men han höll kvar vid sin linjen. Till slut reagerade vi, så klart.

När det var skolavslutning tog man emot pojken som blivit dömd att vara med. Som tur var var inte flickan med på tillställningen. Pojken delade ut blommor till alla elever. Prästen tog det som en fin gest. Efter den fina “gesten” våldtog han ännu en flicka.

Det är rätt otroligt, att trots de två domarna såväl i tingsrätten som i hovrätten, så fortsätter stödet för pojken och smutskastningen av flickorna. Är det konstigt att många kvinnor som utsatts för ett övergrepp inte orkar anmäla det samma?

Hade man stöttat den första flickan och gett signaler till pojken efter den första våldtäkten att detta handlande inte är OK, hade man kanske kunnat undvika den andra våldtäkten.

Något är fel när man våldför sig på en annan person. Skolan brydde sig inte. Enligt dess rektor skulle skolan vara neutral, men skolan var inte ens neutral. Man tog tydligt ställning för pojken.
Javisst ska skolan vara neutral tills dom har fallit. Därefter måste skolan visa vad som är rätt och vad som är fel.

Även snälla pojkar gör fel!
Även fula gubbar kan vara snälla!
Inte bara utslagna människor begår övergrepp!

Det behövs inte bara en förändring av lagstiftningen det behövs även en förändring av attityder.

tor
28
jan
2010
torsdag, 28 januari, 2010 | Skriven av:

I dag är det dags för kommunfullmäktige. Innan dagens fullmäktige var det “mingel mellan väljare och politiker”. Lundaborna kunde fika och prata med politiker.
Jag vet inte hur många som kom men det verkade vara ganska många. Jag tror det är viktigt att det skapas många möten mellan väljare och politiker. De som kom verkade vara i många åldrar, möjligen saknades “barnfamiljer”.
Det hela hade uppfattats lite olika en dam jag pratade med trodde att det skulle finnas en talarstol där man fick ta plats och tala till alla politiker. Hon hade förberett ett tal.

Nu är fullmäktige igång och första ärendet är avklarat, val till Habo gårds styrelse. Det gick snabbt och smärtfritt. Nu är det andra ärendet och det kommer inte att gå så smärtfritt.
Rubriken på ärendet är “BSN Lund stads begäran om tilläggsanslag i budget 2010 för skolbarnomsorg för 10-12 åringar“. Detta ärende hanteras tillsamman det tredje ärendet som har rubriken “BSN Lund Östers begäran om tilläggsanslag i budget 2010 för skolbarnomsorg för 10-12 åringar“. Ärendena har kommit upp pga av att alliansen har ändrat på den öppna fritidsverksamheten. Alliansen villl överföra den från Kultur- och fritidsnämnden till skolan.
Alliansen gör det för att spara och vill nu inte ge anslag för hela året utan bara för vårterminen 2010.
Miljöpartiet vill ge anslag för hela året 2010.
Problemet med denna hantering är att man bara ser det ur ett ekonomiskt perspektiv. Hur kan vi göra verksamheten billigare. Det mest väsentliga är givetvis själva verksamheten. Den öppna fritidsverksamheten är viktig och det behövs utbildad personal för att inte bara “förvara barnen”.
Det pågår just en utredning hur man ska fördela pengar till den öppna skolbarnsomsorgen. Därför borde man vänta med att dra in resurser innan utredningen är klar.

tor
28
jan
2010
torsdag, 28 januari, 2010 | Skriven av:

I dag är det dags för kommunfullmäktige. Innan dagens fullmäktige var det “mingel mellan väljare och politiker”. Lundaborna kunde fika och prata med politiker.
Jag vet inte hur många som kom men det verkade vara ganska många. Jag tror det är viktigt att det skapas många möten mellan väljare och politiker. De som kom verkade vara i många åldrar, möjligen saknades “barnfamiljer”.
Nu är fullmäktige igång och första ärendet är avklarat, val till Habo gårds styrelse. Det gick snabbt och smärtfritt. Nu är det andra ärendet och det kommer inte att gå så smärtfritt.
Rubriken på ärendet är “BSN Lund stads begäran om tilläggsanslag i budget 2010 för skolbarnomsorg för 10-12 åringar“. Detta ärende hanteras tillsamman det tredje ärendet som har rubriken “BSN Lund Östers begäran om tilläggsanslag i budget 2010 för skolbarnomsorg för 10-12 åringar“. Ärendena har kommit upp pga av att alliansen har ändrat på den öppna fritidsverksamheten. Alliansen villl överföra den från Kultur- och fritidsnämnden till skolan.
Alliansen gör det för att spara och vill nu inte ge anslag för hela året utan bara för vårterminen 2010.
Miljöpartiet vill ge anslag för hela året 2010.
Problemet med denna hantering är att man bara ser det ur ett ekonomiskt perspektiv. Hur kan vi göra verksamheten billigare. Det mest väsentliga är givetvis själva verksamheten. Den öppna fritidsverksamheten är viktig och det behövs utbildad personal för att inte bara “förvara barnen”.
Det pågår just en utredning hur man ska fördela pengar till den öppna skolbarnsomsorgen. Därför borde man vänta med att dra in resurser innan utredningen är klar.

ons
11
nov
2009
onsdag, 11 november, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “Sju miljoner sparas på bad och bibliotek”

Årskorten på baden höjs med 150 kronor. Familjekorten blir 500 kronor dyrare och terminskorten 200 kronor dyrare. Samtidigt höjer biblioteken, kulturskolan, konsthallen, bowlinghallen och tennisbanorna sina avgifter.

Hyran av idrottshallar, idrottsplatser och Stadshallen stiger också kraftigt 2010.

De föreslagna höjningarna finns specificerade i kultur- och fritidsnämndens senaste handlingar. Ärendet ska upp den 18 november. Nämndens ordförande Gösta John Bredberg (FP) är övertygad om att besparingarna går igenom.

Bakgrunden är sparbetinget på 1 procent för 2010. Totalt ska 7 miljoner kronor sparas. Därutöver är föreslaget att ytterligare 4 miljoner ska sparas på fritidsverksamheten.
– Det är tuffa tag, det är det, kommenterar Gösta John Bredberg. Men vi har lagt ett förslag som inte drabbar mer än ganska marginellt.

Alliansen i Lund har sedan 2006 hela tiden upprepat mantrat att de har inte skurit ner några anslag till Kultur & Fritid. Det senaste är nu att ordföranden från (FP) tycker att neddragningen på 7 miljoner inte drabbar mer än ganska marginellt.
Det är ju helt otroligt. Ordet är i alla fall drabbar. Det måste väl innebära att Kultur & Fritid har haft alldeles för mycket resurser.
Man höjer badtaxor kraftigt men det är väl även det marginellt. Det är väl sant för de alliansen har gynnat med sina skattesänkningar.
Nämndens förvaltning har fått jobba hårt för att ta fram besparingarna och det är väl det bästa förslagen i denna svåra situation.
Man gör ett stort nummer av att införa flerbarnsrabatt på Kulturskolan men i stället blir det en 10%-ig höjning. Men även detta är väl marginellt. Alliansen vanliga recept sänk skatt och höj avgifter.

Trots att Lunds finansiella situation har förbättrats eftersom alliansregeringen nu försöker lura väljarna att de satsar på kommuner och regioner. Trots dessa små återbetalningar så ska det fortfarande sparas. Visserligen har alliansen i Lund lyckats genomföra en skattesänkning som man lånat till. När alliansen tog över efter valet 2006 så var Lunds kommuns låneskuld noll nu är den över 600 miljoner.

Det är samma läge som det var efter alliansens mandatperiod 1998-2002. Då fick de rödgröna ta över stora underskott och en hög låneskuld.

På senaste kommunstyrelse yrkade Miljöpartiet att de avsatta 15 miljoner som fanns för kultursatsningar skulle överföras till Kultur & Fritid. Men det ville inte alliansen.

Det fanns även ett förslag från de rödgröna att man skulle revidera budgeten eftersom det finansiella läget hade förbättrats. Men det ville inte alliansen.

Däremot ville alliansen göra storsatsningen på att bjuda skolorna på äppelkaka och vaniljssås för att Lund kommit två i “Bästa Skolkommun”. En otrollig satsning i dessa spartider. Denna “satsning” borde man kunna ha gjort utan extra resurser. Är detta ett bra sätt att använda skattemedel? Gör detta att barn och lärare får extra motivation att satsa på “skolan”?
Att Lund har rasat 79 placeringar på ett år på listan som rangordnar Sveriges grundskolekommuner det verkade inte betyda något.

ons
17
jun
2009
onsdag, 17 juni, 2009 | Skriven av:

Just nu pågår diskussionen om den nya skolplanen. Det finns en stor enighet kring det mesta. Det verkar mesta bara vara prestige vem som gjort mest. Innehållet diskuteras mindre än vem som gjort vad.
Miljöpartiet har deltagit i framtagandet och har valt att förutsättningslöst diskutera kring den nya skolplanen. Detta har löst upp låsningar mellan blocken.

En idé som miljöpartiet har tillfört skolplanen är en idé om en Laboratorieskola. Vi har lämnat en skrivelse till Barn och Skolnämnd Lund Stad (BSN Lund Stad) och som behandlats positivt.

Den nya skolplanen är kortare än den tidigare och något tydligare. Det pratas mycket om målstyrning inom politiken. Tyvärr är det väldigt lite målstyrning i praktiken. Man pratar mycket om mål men tyvärr är de inte alltid så styrande. Tyvärr är det pengar som styr det mesta. Håller man bara budget är allt frid och fröjd oavsett om man uppfyllt målen eller inte.
Delårsrapporter behandlar oftast bara pengar inte måluppfyllelse.

ons
15
apr
2009
onsdag, 15 april, 2009 | Skriven av:

maskros_25cm Vilka kunskaper får en avstängd elev och var kommer de att ta vägen, säger Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand om regeringens nya förslag om hårdare tag i skolan.

– Jan Björklund har missuppfattat problemet. Istället för resurser till skolan levererar Björklund bara fler varianter av straff. Stökiga elever behöver fler vuxna i skolan. Att slängas ut på stan är förödande för dem, säger Maria Wetterstrand.

– Skolans huvuduppgift är att ge eleverna kunskaper för livet. Jan Björklunds förslag till ändring i skollagen innebär i praktiken att skolplikten avskaffas och att elever som verkligen behöver undervisning och stöd från vuxna kan portas från skolan, säger Miljöpartiets skolpolitiske talesperson Mats Pertoft.

– Att inte klara av att ta hand om en elev i skolan är ett misslyckande. Men att stänga eleven ute är som att sopa problemet under mattan. Det löser inga problem. Med en skola som utgår i från individens villkor behöver skolan klara av att ge tidskrävande elever mer hjälp och uppmärksamhet. Det är bättre att all den lärararbetstid som skulle läggas ner för kvarsittning och försittning i stället används i förebyggande syfte, säger Mats Pertoft.

– Jan Björklunds modell med avstängning av barn gör att barnen blir extremt utelämnade till enskilda lärares och rektorers godtycke. Rättssäkerheten är hotad, säger Maria Wetterstrand.

fre
13
feb
2009
fredag, 13 februari, 2009 | Skriven av:

I dag blev det en heldag med kultur. Jag var på en konferens “Barnens kultur – kultur för barn”.
En av talarna var Anne Bamford som är professor och “Director of the Engine Room at the University of the Arts London“. Hon jobbar mycket med UNESCO och då har hon studerat skolor i hela världen.
Hon är stark kritisk till alliansens skolpolitik inklusive deras “nya” förslag.
Skolans problem är inte att det saknas “ordning och reda i klassrummen” och lösningen är inte “allvetande lärare, och elever som lyssnar och fogar sig”.
Alliansen vill påtala problemen med den stökiga och dåliga svenska skolan trots att svenska elever presterar betydligt bättre än genomsnittet i OECD-länderna, enligt undersökningar som gjorts.

Frågan är :

Hur ska eleverna kunna möta en framtid som är mer öppen än någonsin där allt förändras snabbare och snabbare?

Alliansens politik gynnar främst de duktiga eleverna vars föräldrar har en god utbildning.
Anne Bamford har en retorisk fråga :

Behöver industrin elever som kan stava, eller problemlösare och risktagare?

En bra skola handlar inte bara om resurser, det handlar även om pedagogik och synen på kunskap.

Kreativitet är något som inte används tillräckligt i samhället och det gäller även skolan. Kultur och kreativitet har ett starkt samband. I gällande skolplaner finns det med att kulturen ska bli starkare i skolan. Tyvärr har det inte hänt så mycket på detta området.

Enligt Anne B:

– Vissa fattiga länder har självklart inte tillgång till samma utrustning. Det avgörande är vad utrustningen används till. Det är faktiskt inte heller lärarna det hänger på utan systemet. Du kan inte sätta en duktig lärare i rigida system och tro att han ska vara en bra lärare. Å andra sidan, en lärare som tröttnat och inte alls är någon bra pedagog kan bli den allra bästa läraren av alla om han bara får chans att utveckla sina kreativa sidor.
De länder som stod ut som särskilt bra i norra Europa var Finland och Norge. Sverige låg i ett slags mittfält. Men klart sämst i Skandinavien ansågs något oväntat Danmark. Enligt Anne Bamford har det danska systemet gått i riktning mot att bli mer och mer konservativt på senare år, i akt och mening att förbättra elevernas studieresultat. Men resultaten imponerar inte.
– Eleverna lär sig inte tillräckligt av kritiskt tänkande, och de uppmuntras inte i sin kreativa utveckling.

Anne B menar också att det måste vara roligt, för att eleverna ska lära sig saker.

Det var en mycket spännande dag tyvärr fanns det inte så många skolledare med på konferensen. Förhoppningsvis kan det bli ett bättre samarbete med skolnämnderna och kultur & fritid så att kulturen kan vara med och skapa en bättre skola i Lund.

ons
4
feb
2009
onsdag, 04 februari, 2009 | Skriven av:

SkD skriver : “Alliansen lugnar: alla jobben finns kvar”

De flesta får behålla jobbet. Men kanske inte på samma tjänst.
– Lund växer och vi kan inte sparka folk, säger Mats Helmfrid (M) kommunstyrelsens ordförande.
Alliansens sparbudget motsvarar lönen för cirka 170 kommunanställda.
Alliansen får hård kritik för sin budget, som enligt oppositionen baseras på önskedrömmar om låga löneavtal och liten inflation.

Alliansen lyckades inte speciellt bra när det var högkonjunktur. Nu verkar det gå riktigt illa när högkonjunkturen har övergått i lågkonjunktur.
Att blunda för verkligheten och inte kompensera för löneökningar är rena rama lurendrejeriet.

– Det ekonomiska läget är bekymmersamt. Vi måste vidta åtgärder. Det är möjligt att lika många anställda i dag får göra mer arbete för fler människor framöver, säger Mats Helmfrid.

Att dessutom säga att lika många anställda ska arbeta för fler människor visar alliansens syn på de kommunanställda.

Alliansen vill

Alliansen vill skaka om nämnderna genom att pressa löneförväntningar och andra kostnader. Därför lägger man ribban lägre än alla prognoser. – Vi vet inte hur utfallet blir. Det kan slå fel i slutändan. Nu har politikerna i nämnderna längre tid att anpassa sig, säger Mats Helmfrid.

På vilket sätt har man längre tid att anpassa sig?
Om nu alliansen vill gynna konsumtionen så är det väl inte så smart att säga upp kommunens anställda. För uppsägningar blir om nämnderna ska spara de 100-tals miljoner som alliansen budgetramar innebär.

Givetvis måste kommunen jobba med att optimera sin verksamhet men bara för att det är lågkonjunktur minskar inte behoven av skola, vård och omsorg.

Vi står dessutom för en utmaning att minska kommunens klimatpåverkan. För att göra detta behövs investeringar nu för att kunna ta hem vinster i framtiden. Lagda besparingar kommer att minska möjligheterna att satsa.

Dessutom vill alliansen spara på att minska underhållet av kommunens fastigheter vilket inte är något annat än kapitalförstöring. Vilket kommer att kosta kommunen stora pengar i framtiden.

ons
4
feb
2009
onsdag, 04 februari, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : “Tiotusentals kommunjobb försvinner”

Över 15 000 jobb riskerar att försvinna från kommuner och landsting de närmaste två åren när skatteintäkterna minskar.

Det framgår av en enkät som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) låtit göra. Uppsala kommun räknar med att 600–800 offentligt anställda får gå i år och nästa år. I Kungälv försvinner 100 tjänster, erfar SVT:s Aktuellt. Även inom landstingen är neddragningar att vänta.

Totalt räknar SKL med att 15 200 personer mister jobben om inte regeringen skjuter till mer pengar. För 2009 har SKL begärt tre miljarder kronor extra i statsbidrag för att undvika uppsägningar.
– För 2010 behöver vi ett tillskott på minst fem miljarder kronor, säger SKL:s ordförande Anders Knape (M) till SVT:s Aktuellt.

Situationen är allvarlig. Det behövs insatser för att rädda de offentliga jobben och inte i första hand för själva jobbens skull. Bara för att det är lågkonjunktur minskar inte behovet av skola, vård och omsorg.

Typiskt nog är alliansen beredd att stödja bankerna med miljardbelopp men är inte villig att se till att kommuner kan bibehålla en acceptabel nivå.
Ska så många personer sägas upp ökar belastningen på de som blir kvar och givetvis kommer verksamheten inom kommunerna att drabbas.

tor
29
jan
2009
torsdag, 29 januari, 2009 | Skriven av:

DN skriver : “Misshandel av barn ökar”

Trots 30 år med förbud mot barnaga så ökar misshandeln av barn i Sverige. Det visar både statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, och antalet samtal från slagna barn till Bris.
– För många barn är deras hem inte en trygg plats trots att det borde få vara det, säger Eva Waltré på Barnens rätt i samhället, Bris.

Under 2008 fick BRIS nästan 2000 samtal och vart tionde samtal kom från ett barn som blivit slaget. Detta är oacceptabelt.
Rapporten konstaterar att det inte finns några tecken på att barnmisshandeln skulle minska.

– 30 år efter det att vi fick en lag om att man inte får slå barn så märker vi inte att det har blivit bättre i Sverige, säger Eva Waltré chef för stödverksamheten på Bris.

Man fastslår också att det ofta är att mamma och/eller pappa har problem med alkohol.

Skolk är också något som tas upp i rapporten. Utbildningsminister Jan Björklund vill att skolkande barn ska kunna hämtas av polis, ett förslag som bland annat kritiserats av Skolverket.

– Det hjälper inte de långvariga skolkarna. Det som de behöver är att man sätter sig in i deras situation för att hitta orsakerna till skolket. Polishämtningen kan ju bara göra det ännu värre om de inte får hjälp, säger Eva Waltré.

Alliansen gillar hårdare tag i alla väder. Hårdare tag mot skolkare, hårdare tag mot de som är arbetslösa, hårdare tag mot de som är sjuka …
I detta sammanhang visar man också på ett problem som finns i skolan och det är att Elevhälsan inte alltid är tillgänglig.

Det finns mycket att göra för att skapa ett tryggt samhälle men alliansen vill att vi ska vara rädda så att vi gör som överheten vill.

tis
23
sep
2008
tisdag, 23 september, 2008 | Skriven av:

På torsdag är det dags för Lunds kommunfullmäktige att hantera Lunds ansökan om att bli Kulturhuvudstad 2014. Inför detta möte har jag skickat in följande insändare till tidningarna:

Så har ansökan, 32 miljoner senare från beslutet i oktober 2005 att Lund skulle ansöka om att bli Kulturhuvudstad 2014, kommit tillbaka till Lunds kommunfullmäktige (KF). Denna gång gäller det själva ansökan.

Kulturen har alltid haft och kommer alltid att ha en stor plats i Miljöpartiets politik. Sedan beslutet togs i KF har miljöpartiet följt och kritiskt granskat projektet. Vi har vid ett antal tillfällen ställt kritiska frågor och förslag.

Miljöpartiet grundsyn är att kultur inte kan initieras uppifrån. Vi tror på kraften hos varje individ och att satsningar på kultur ska göras så att alla kan ta del av dem. Kultur är inte bara en fråga om konsumtion. Kulturen måste komma in i vardagen. En satsning på kultur måste vara långsiktig och i första hand rikta sig till lundaborna, inte minst till barn och ungdomar. Kultur är viktigt för individens utveckling mot större självständighet och ett kritiskt förhållningssätt – en motvikt till den kommersialism som alltmer präglar vår vardag.

Vi vill ha mer kultur i grund- och gymnasieskolan. Här är Lunds Kulturskola en viktig beståndsdel. Alla ungdomar ska, oavsett familjens inkomst och var i kommunen man bor, ha möjlighet att spela instrument, sjunga, dansa, filma, slöjda, måla, skriva eller spela teater på sin fritid. Den aktiva kulturverksamhet som bärs upp av lokala folkrörelser stärker sammanhållningen mellan människor. Musik och dans erbjuder mötesplatser som stimulerar till eget agerande. Därför bör arrangörernas möjligheter stärkas. Samhällets bidrag till kulturen ska ges så att jämställdhetsmål och integrationsmål uppfylls.

Vi vill ytterligare stärka den skapande sektorn genom att förbättra möjligheterna att utveckla småföretag och öka inflytandet i arbetslivet.

Om Lund blir Kulturhuvudstad 2014 (KHS 2014) kan detta stärka kulturverksamheten i Lunds kommun. Det är dock inte självklart att det blir så. Projektet måste förankras bättre bland Lundaborna och kulturlivet i Lund för att KHS 2014 ska utveckla Lund som kulturstad.

Om Lund blir KHS 2014 måste kommunen även tydligt satsa på den kommunala verksamheten så att KHS 2014 inte enbart blir ett kommersiellt styrt projekt. KHS 2014 får inte bli gökungen i Lunds kulturella verksamhet.

På kommunfullmäktige mötet den 25 september kommer miljöpartiet därför att yrka på att kommunfullmäktige uttalar att KHS 2014 måste bli ett långsiktigt projekt som utvecklar den kommunala verksamheten och som skall utgå ifrån Fair Trade och de miljö- och klimatmål som Lunds kommun har antagit.

ons
17
sep
2008
onsdag, 17 september, 2008 | Skriven av:

SDS skriver :

“Mindre hemspråk när rektorer bestämmer”
“Färre undervisningstimmar för eleverna och ett tiotal lärare blir helt eller delvis arbetslösa. Det är konsekvenserna av det nya systemet för modersmålsundervisningen.

Fram till i våras sköttes modersmålsundervisningen centralt i kommunen. Från och med den här terminen ska kommunens rektorer på drygt 70 skolor själva schemalägga och bemanna undervisningen. Rektorerna ansvarar också för finansieringen av modersmålsundervisningen.

Detta sker samtidigt som många rektorer – framförallt på skolor med många barn som har rätt till modersmålsundervisning – måste spara pengar.

Konsekvensen blir barnen inte längre får lika många timmar av sitt modersmål.
En av de skolor som drabbas hårt är Klostergårdsskolan. Där får 80 av 190 elever modersmålsundervisning. Deras undervisning har minskat med i snitt en fjärdedel, grupperna är större och innehåller nu i vissa fall både sexåringar och tolvåringar.”

Inte är det konstigt att det blir så här när man ruskar om hela skolorganisationen och samtidigt lägger besparingskrav på skolan. I rådande situation blir modersmålsundervisningen något som kostar pengar. Mindre modersmålsundervisning skapar framtida problem för integrationen. Alliansens styre slår än en gång mot de som behöver mer stöd.

Att man ändrar i verksamhet som inte fungerar är väl OK men att ändra på en verksamhet som fungerar väl. Det kan väl ändå inte vara OK. Denna ändring gjordes av ideologiska skäl och då kom vissa elever i andra hand.

FAKTA/Finansieringen
Skolorna får en skolpeng som utgörs av en grundresurs plus en tilläggsresurs. Tilläggsresursen beräknas utifrån hur många elever på skolan som har utländsk bakgrund, samt föräldrarnas utbildning.
Från och med den 1 januari i år läggs större vikt vid föräldrarnas utbildningsnivå, vilket medför att skolorna i kommunens östra delar får mer pengar, och skolor med många invandrare får mindre pengar än förut.

FAKTA/Modersmålsundervisning
Lunds skolors modersmålsverksamhet erbjuder modersmålsstöd och modersmålsundervisning till barn och ungdomar från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och detta språk används i hemmet.

Modersmålsstöd erbjuds barn i förskolan och modersmålsundervisning är till för elever i grundskolan och gymnasiet.

Ungefär 2000 av Lunds elever undervisas i något av de 30 olika språk som modersmålslärarna representerar. Undervisningen bedrivs oftast på elevernas skolor.
Källa: Lunds kommun

ons
27
aug
2008
onsdag, 27 augusti, 2008 | Skriven av:

Radions P1 sänder en reportageserie som de kallar “Kris i skolan?”

På hemsidan finns en massa data som är intressanta att ta del av. Skolministern har länge hävdat att svenska skolan är i kris och att vi nästan är sämst i världen.
Riktigt så illa är nog inte men skolan är inte problemfri.

Väldigt intressant lyssning!

Lyssna själv på del 1!

Nästa del sänds nästa söndag kl. 13.00.

mån
11
aug
2008
måndag, 11 augusti, 2008 | Skriven av:

DN skriver : “Farlig trafiksituation utanför Stockholmsskolor”

“Trafiken vid Stockholms skolor är ett hot mot eleverna. Det anser sju av tio rektorer vid låg- och mellanstadieskolor i länet, enligt en enkät som försäkringsbolaget If har gjort.
Föräldrar som lämnar och hämtar sina barn med bil utgör den största risken.

Undersökning omfattar enkätsvar från 1110 rektorer i Sverige. I Stockholms län har 189 rektorer svarat och resultaten är de dystraste i landet. Situationen uppges också vara allvarlig i Gävleborg och Blekinge.

Nästan 70 procent av Stockholmsrektorerna anser att en av de största riskerna utgörs av föräldrar som lämnar och hämtar sina barn vid skolan med bil.

– Det här handlar om barn i småskolan. Att de tvingas vistas i en miljö som är trafikskadlig i så många fall tycker jag är skrämmande, säger informationschefen på If.”

Vad är problemet?
Jo dels är det ett stadsplaneringsproblem där man inte har tagit tillräckliga hänsyn för att planera en skola i ett område.

Dels är det ett problem med föräldrarna. Även om det nu är dålig planering och det inte finns plats att stanna så kan man ju inte bara stunta i detta faktum. Man får väl stanna en bit ifrån och gå med barnet sista biten. Varför måste “alla” bilägare åka ända fram helst precis utanför grin eller dörr.
Det är alltså föräldrarna själva som utgör den största faran.

Det bäste vore givetvis att man väljer skola med gång- eller cykelavstånd ifrån sin bostad. Då skulle biltransporterna minska betydligt.

Men om man nu “måste” åka bil använd sunt förnuft.

fre
13
jun
2008
fredag, 13 juni, 2008 | Skriven av:

Debatten under barn- och skolnämnd Lund stad blev intensiv. Först sa (fp):s ordförande i BSN Lund Stad att målet 11 / 16 bara var ett långssiktigt mål som man inte just nu kunde jobba med. Efter att oppositionen yrkat på att lägga till ett fullmäktige mål som på 11 / 16. Tog det en timme att store bror i alliansen sa ja till detta. Sedan kom alla de andra i alliansen fram och sa ja.

Men att även avsätta pengar för att kunna göra detta så långt kunde inte alliansen sträcka sig. Detta visar då tydligt hur alliansen behandlar mål. Så än en gång är det bara ord och ingen handling.

Det som alliansen inte heller sa själva var att det hade gått ut direktiv om att gruppstorleken 13 / 18 eller möjligen 13 / 19 som skall gälla.

Under förra mandatperioden jobbade miljöpartiet, (s) och (v) intensivt med att uppnå målet. Visserligen lyckades vi inte fullt ut men skillnaden var att gruppstorleken minskade mot målet. Skillnaden nu är att gruppstorleken ökar från målet.

Så äntligen har debatten i kommunfullmäktige gjort skillnad. Fantastiskt!!!

Läs om “Utbildningspolitiskt program för Lunds kommun 2005″
(Fastställd av kommunfullmäktige 2005-04-28)
Programmet gäller som Lunds kommuns skolplan inklusive samordnad lokalplanering för kommunens förskole- och skolverksamhet.

tor
12
jun
2008
torsdag, 12 juni, 2008 | Skriven av:

Kan man låta bli att undra över om det är ett aprilskämt eller inte när SDS skriver “Lärare tejpade igen mun på treåring“.

“Treåringen var högljudd. Då tejpade förskolläraren över munnen på honom – två gånger om. Trots att skolan i Lund polisanmälde honom och polisutredningen inte är klar har läraren fått tillbaka sin tjänst.”

Vilken utbildning har denna person fått?
Kan man vara lämplig att jobba med barn om man gör på detta viset?

Inte nog med att förskolläraren tejpade en gång. När den första vanliga tejpbiten inte fungerade blev det en kraftigare tejpbit.

Nu ska man inte tro att alla förskollärare agerar så här men om någon gör det borde man väl kunna göra något åt det hela och flytta undan denna person från att jobba med barn.
Hur kan man försvara att personen får fortsätta jobba med små barn?
Man borde i alla fall avvakta tills polisutredningen blir klar innan personen får fortsätta med “business as usual”

Kategori: skolpolitik, våld  | 22 kommentarer
tis
10
jun
2008
tisdag, 10 juni, 2008 | Skriven av:

Hittills i mitt liv så har jag presterat bäst när jag varit motiverad. Det är motivationen som är det viktigaste inte en press att jag måste. I dagens SDS står det “Betygen barnens största problem”.

“Psykisk ohälsa bland barnen är vanligast på högstadiet och det beror främst på betygen, enligt Susanne Brefelt Lövdén.
– Betygen är en stor bov i dramat i den press många känner.”

Det är inte så konstigt. Lägger man dessutom till övriga krav som finns. Krav som gäller utseende, statusprylar, att vara bäst …

Många gånger får barn inte vara barn utan får vuxenkrav på sig. Om man dessutom har en skola som är stökig så känns det inte så tryggt att gå till skolan.

Skolan ska bygga upp elevernas självkänsla och se till att man lockar fram den nyfikenhet som finns för att lära sig och att utvecklas. Detta gör man inte med att ställa krav. Givetvis är det enklare att bara lägga över på eleverna och säga att det är upp till varje elev om man vill lära sig något. Moroten som ofta lyfts fram av alliansen är då “betygen”. Hotet att få dålia betyg ska göra at man anstränger sig lite extra. det fungerar kanske på den som har 9 MVG av 10 och som då vill lyfta sitt G till MVG.
I alla fall i den mening att den eleven får 10 MVG.
Hur går det för dem som har problem med att få G? Sporras man extra med att säga att bara du jobbar lite extra och anstränger dig så kan du få MVG och bli “BÄST”.
Är detta det bästa sättet att förbereda oss för ett vuxet liv? Ett liv där man behöver mer än betyg för att klara sig.

Även om det satsas på skolan generellt så minskar närvaron av vuxna och barngruppernas storlek ökar i t.ex. förskola. I längden är detta ohållbart. När det då blir oroligt i skolan är det farligt om man bara fokuserar på betygen. Inlärningsprocessen är det viktigaste inte betygen.
För att ett samhälle ska fungera så krävs det att alla får vara med. Lyfter man bara fram de som är teoretiskt duktiga så trycker man undan övriga. Hur kul känns det?
I Lund har alliansen genomfört ett omorganisation av skolan genom s.k. “direkt skolpeng”. Samtidigt med detta har man skurit ner resurserna speciellt när det gäller modersmålsundervisningen.

På torsdag och fredag så är det kommunfullmäktige med budget 2009. Vi får se om alliansen ändrar sig.

tor
27
mar
2008
torsdag, 27 mars, 2008 | Skriven av:

Dagens kommunfullmäktige startade lite annorlunda det var nämligen dags för att använda det nya “voteringssystemet”. Denna gång gick det bättre. Allt fungerade.

Sedan blev det som vanligt, tvärstopp. Dock lyckades vi klara av ett ärende på ett rimligt sätt.
Sedan blev det ett ärende där det bara fanns ett förslag. Gick det smidigt?

Knappats!
Majoriteten satte ribban och satte igång de gamla diskussionerna om bidragsregler. Vilket egentligen inte hörde till ärendet.
I dag ska vi bara ta ställning till om vi ska följa ett domslut. I skrivande stund har vi inte lyckats komma till beslut.
Suck!