Inlägg under kategori » jämställdhet «

ons
13
jan
2016
onsdag, 13 januari, 2016 | Skriven av:

Alice TDet är inte ofta jag delar Alice Teodorescus, ledarskribent på GP, åsikter. Men i dag är ett undantag.
Hennes ledare har titeln ”Vad är det som händer i Sverige?”.

Ingen individ ska skyddas, upphöjas eller beskyllas med hänvisning till etnicitet. Att inte ställa samma krav på att alla som bor i Sverige ska uppföra sig enligt lagar och normer, oavsett om de levt här i fem generationer eller kom hit i går, är en av förklaringarna till den splittring som håller på att förstöra det land som så många en gång flytt till.

Rapporteringen kring det som hände i Köln, på We are Sthlm, gör mig allt mer förvirrad.
Vad hände?
Vem var förövare?
Vem mörkade?

Oavsett svaren på dessa frågor var det kvinnor som drabbades och det är inte första gången det har hänt. Alla verkar vara överens om att det som har hänt inte är OK!
Men det tycker jag mig ha hört förut. Kanske händer det lite mer denna gången …

mån
11
jan
2016
måndag, 11 januari, 2016 | Skriven av:

Läste i dagens DN ”Ordspråken som vägrar dö ut”. Artikeln handlade om ordspråk som håller sig kvar.

De fyller minst 14 olika funktioner i språket och ser inte ut att dö ut — trots att de har flera hundra år på nacken.
– Ordspråken ger möjligheten att säga något utan att ta ansvar för det, säger språkvetaren Anders Widbäck.

I slutet räknades det upp ett antal ordspråk men det var ett som de missade. Nämligen ”Det gäller att smida medans järnet är varmt”. För det är vad som gäller väldigt ofta.

Minsta antydan till att det är ”flyktingrelaterat” så är SD framme och kräver räfst samt rättarting. Ibland är det andra partier som hänger på. Så blev det när det rapporterades om nyåret i Köln. Nu är det vad som hände på en svensk konsert i Stockholm.

SD kräver polischefens avgång. Moderaterna kräver Ygeman på svar om polisens tystnad.
Nu ska det skippas rättvisa.

När det lugnat ner sig så återgår allt till den vanliga lunken. Har problem blivit löst?
Tyvärr inte. Problemet jag tänker på är mäns våld mot kvinnor.

Jag bryr mig inte om vilket ursprung förövaren har. Kvinnor ska inte behöva utstå denna behandling. Kvinnor ska inte behöva vara rädda för att bli antastade. Kvinnor ska inte behöva vara rädda för att gå på en konsert eller att gå på bio. Kvinnor ska inte behöva vara rädda för män. Punkt slut!

Just nu är det mycket tal om det som händer på konserter men problemet existerar inte bara då. Mäns våld mot kvinnor är inget nytt.

Många män blir provocerade när man pratar om mäns våld mot kvinnor. Det blir inte jag men jag blir ledsen och förbannad att det sker och att det sker så ofta. Mäns som förstör kvinnors liv. En våldtäkt är inget man bara skakar av sig. En våldtäkt kan förstöra en kvinnas totala liv.

När man pratar att problemet mäns våld mot kvinnor blir det ofta motreaktioner.  Män blir också våldtagna och kvinnor  slår minsann sina män. Visst det händer och det är lika förkastligt men det ursäktar inte mäns våld mot kvinnor.

Alla män våldtar inte. Inte heller alla flyktingar våldtar eller behandlar kvinnor illa. Självklart gäller svensk lag och lagen gäller alla, men vi kan inte dra alla över en kam.

Det finns undersökningar som visar att det är ett normaliserat beteende i vissa skola att killar kommer undan på det här sättet. Vi vuxna måste vara tydligare i vad som är rätt och vad som är fel. En hel del behöver dessutom fundera på hur de är som förebilder. Vad man säger är viktigt men än viktigare är hur man agerar.

Visst är det jättebra att vi pratar om könsroller och genus för de som kommer till vårt land men jag tror att vi behöver även involvera de som har sina rötter i Sverige sedan urminnes tider.

Ska vi kunna komma åt detta samhällsproblem måste det säkert till mer resurser. Alla samhällssektorer behöver involveras. Inte bara polisen. Sjukvården, skolan, arbetsplaster, fackförbund, föräldrar …

Vi måste våga mera. Våga vara socialt obekväma. Våga prata om gränser. Våga fråga och lyssna. Våga Anmäla.

Kolla gärna : FATTA , FÖRENINGEN STORA SYSTER , Unizon

Fatta-Affisch3

sön
28
nov
2010
söndag, 28 november, 2010 | Skriven av:

Efter en mindre god natts sömn är det nu dags för sista dagen på kommun- och landstingsdagarna. Den dåliga sömnen berodde inte på för mycket festande utan mer på dåligt inomhusklimat. Det var alldeles för varmt på hotellrummet och inget fönster gick att öppna.

Mitt första seminarium idag blir ”Jämställdhet i praktisk landstingspolitik”

Gunvor G Ericsson, jämställdhetspolitisk talesperson i riksdagsgruppen och erfaren landstingspolitiker, delar med sig av tips om praktiskt arbete för jämställdhet; från budget till tvättsäck.
Medverkar på seminariet gör också Sara Lind med erfarenhet från SKL och stockholmspolitiken. Få tips om motioner att skriva, frågor att driva och nya perspektiv på politiken.
Medverkande: Gunvor G Ericsson, jämställdhetspolitisk talesperson och Sara Lind tidigare utredare på SKL och nu aktiv miljöpartist i stockholmspolitiken.

Mycket i livet är oförklarligt. Detta gäller även jämställdhet. I en studie fick ett antal läkarstudenter ställa diagnos och behandling på ett antal ”konstruerade” patienter.
Resultatet gav vid handen att mer piller gavs till kvinnorna och kvinnorna fick även råd om livsstilsförändring.
Männen fick däremot genomgå mer provtagning och utredning.

Läs ”Proposition till Mp:s kongress 2010”
SKL skrift : (O)jämställdhet i hälsa och vård – en genusmedicinsk kunskapsöversikt

ons
26
maj
2010
onsdag, 26 maj, 2010 | Skriven av:

Är som sagt på Brand 2010 som är ett 3 dagars event som handlar om räddningstjänst. Det är en massa föreläsningar, workshops och utställare.
Såg en bra sak som jag länge funderat på att man borde konstruera, nämligen en spisvakt. En spisvakt som känner av om man glömt något på spisen och som kan stänga av spisen.
Om dessa installerades i spisfläkten skulle många olyckor kunna undvikas, många falska brandlarm undvikas.
För övrigt är det en massa saker som är kul att titta på för en tekniker. Det är värmekameror, superficklampor, övervakningssystem …

Temat på Brand 2010 är jämställdhet. Har lyssnat på en representant från polisen om deras arbete. de har jobbat länge men det är fortfarande bara 25 % av poliserna som är kvinnor. Tittar man på poliser med annan etnisk bakgrund är siffrorna ännu sämre. Det är märkligt att det ska ta sådan tid att få en bättre balans i en sådan självklar sak. Det är inte bara räddningstjänsten och polisen som är ett problem. Det är attityder ute i samhället som är det stora problemet.
Givetvis är det viktigt hur polisen och räddningstjänsten agerar i tjänsten, i rekryteringen och på arbetet. Dessutom måste vi ändra attityder hos befolkningen som inte t ex litar på att kvinnor kan.

Könet är inte det viktigaste utan vilka egenskaper som individen har som ska utföra arbetet.

DO var också här och pratade om DO:s verksamhet och hennes slutkläm håller jag med om. Utgår man från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter så borde får man in alla diskrimineringsaspekter.
Det borde inte vara så svårt?

sön
2
maj
2010
söndag, 02 maj, 2010 | Skriven av:

I dag var det vårstädning i vår bostadsrättsförening. Trevligt att göra saker tillsammans med sina grannar.

Tyvärr hade jag innan det var bestämt datum för vårstädning bokat mig för en workshop med tema ”normkritik, genus och könsroller” och rubrik ”Med normglasögonen på – för att få fler att trivas”. Jämlighet och jämställdhet är en viktig fråga. Miljöpartiet gör betydligt mer i frågan än vad som väljarna uppfattar. Miljöpartiet har inte så stort förtroende i frågan vilket jag tycker är lite orättvist. Vi har kommit mycket längre än många andra partier men visst har vi en del att lära. Frågan om jämställdhet har diskuterats så länge och trots det har det inte hänt så mycket.

De allra flesta tycker att jämställdhet är bra men ändå så händer det väldigt lite. Det finns normer som vi inte ser och vår könsrolller låser fast oss i gammalt tänkande.

Alltid nyttigt att lyssna och få nya idéer och perspektiv. Jag vet inte om jag blev så mycket klokare av dagens aktivitet. Det jag behöver är verktyg och tips på hur jag ska förändra mitt beteende för att stödja jämställdhetsarbetet.

För att underlätta övergången till ett jämställt samhälle behövs det kortare arbetstid så att vi alla har tid att ta hand om sig och sin familj och att aktivera sig politiskt.

Kompetens för att vara politiker finns hos båda könen men det är ändå män som har mer makt. Så är det även inom miljöpartiet tyvärr. Visserligen har vi två språkrör och just nu så är det ”kvinnan” som är mest populär och mest i ropet och därmed har lite större makt. Vi har även två gruppledare i riksdagen, en man och en kvinna. Den kvinnliga gruppledaren är ekonomisk talesperson för mp. Vi har en kvinnlig partisekreterare och vi har en manlig sammankallande i partistyrelsen. Så visst har miljöpartiet kommit en bit på vägen men vi kan göra mer. Speciellt om vi tittar på regional och kommunal organisation.

Som sagt upplever jag mp vara mer jämställt än många andra partier men i samhället i övrigt finns det mycket mer att göra.

På kolonin blev det inte så mycket trädgårdsarbete gjort men jag fixade lite med våra cyklar. Bytte sadlar och fixade baklyset på min cykel. Slappade lite i solskenet och åt god veganmat och löste lite korsord.

I morgon är det måndag och då börjar en ny vecka med många möten. Bland annat är det kommunstyrelse på onsdag med massor med ärenden. På tisdag sitter jag i Tingsrätten och på kvällen är det internt möte med Mp Lunds ledningsgrupp.

På lördag är det World Fair Trade Day.

tis
27
apr
2010
tisdag, 27 april, 2010 | Skriven av:

I dag var jag på en halvdags konferens med temat ”Bemöter räddningstjänsten kvinnor och män likvärdigt?”
Målgruppen för konferensen var samtliga räddningschefer i Skåne, politiker i räddningsnämnder, direktion eller motsvarande och andra med ledande befattning inom räddningstjänsterna i Skåne.

Det är enligt min mening självklart att jämställdhet är bra för alla parter. Bra för arbetsplatsen, bra för medarbetarna och bra för allmänheten. Det är märkligt att man inte vill ta vara kompetens som finns hos hela befolkningen.

Smart resurstänkande
Det främsta skälet till att vi behöver en bättre balans mellan kvinnor och män är att resultatet blir bättre när rekryteringen utgår från hela befolkningens begåvningsreserv och inte bara halva. I dagens globala ekonomi kännetecknas framgångsrika verksamheter av hög kreativitet och kompetens. Vi pratar ofta om en kunskapsekonomi som är helt beroende av medarbetarnas samlade kompetens. Att avstå från kvinnor på chefspositioner innebär alltså att avstå från halva befolkningens kunskaper, erfarenheter och kreativitet, vilket måste räknas som ett stort resursslöseri.

Att män skulle vara mer lämpliga som chefer än kvinnor, att kvinnor har fel utbildning eller att kvinnor inte vill göra karriär har visat sig vara myter. Tvärtom är många kvinnor välutbildade och högpresterande. Män och kvinnor har liknande testresultat när det gäller ledaregenskaper och många kvinnor vill göra karriär. Denna outnyttjade chefspotential finns sannolikt också i din verksamhet – det gäller bara att upptäcka den!

Bara det att man ofta säger ”brandman” gör att man utesluter halva befolkningen. Dessutom blir det fel fokus att bara se till den traditionella uppgiften att släcka bränder. Uppdraget är större än att bekämpa elden. Dels finns det andra olyckor som räddningstjänsten rycker ut på men dessutom så är uppdragets fokus flyttat mot det förebyggande. Ju fler olyckor vi kan förhindra desto bättre.

Enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” ska alla människor beredas ett likvärdigt skydd mot olyckor.

1 kap. Inledande bestämmelser
1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor

Dessutom betonas den enskildes ansvar.

2 kap. Enskildas skyldigheter
1 § Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller om en olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön skall, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller den som får kännedom om att det föreligger en överhängande fara för en brand eller en sådan olycka.

Jämställdhet inom räddningstjänsten har diskuterats länge men målet är långt ifrån nått. Polisen har kommit längre mycket beroende på hårdare styrning från centralt håll.

Det är tyvärr inte bara inom räddningstjänsten det inte är jämställt. Vi behöver jobba med värderingar. Vilka signaler sänds ut via media, filmer, böcker och vår konsumtion. Hur många pojkar får en rosa tröja?

Det har givetvis blivit bättre med tiden men ack vad långsamt det går.
Bilden av räddningstjänstpersonal, läs brandman, är fortfarande ofta en stor stark man, lite smutsig av sot, med hjälm och skyddskläder …
Vilka signaler sänder det ut?

Det behövs utbildning och ett tydligt ledarskap att jämställdhet är en prioriterad fråga. Det viktiga är inte ”könet” i sig utan den kompetens vi som individer besitter. Ska vi kunna rekrytera personal till räddningstjänsten behöver vi vända oss till hela befolkningen. Dessutom behöver arbetet och vara lockande. Det ska vara attraktivt att jobba inom räddningstjänsten.

Det finns många fördelar med jämställdhet.

Studier om lönsamhet och kvinnor i ledningen
En studie av professor T. Welbourne från Michigan Universitetet i USA visar på positiva samband mellan förekomsten av kvinnor i högsta ledningen och aktieutvecklingen i både kort och längre perspektiv. En förklaring kan vara att själva blandningen av män och kvinnor som leder till långsiktigt bättre resultat.

Catalyst årliga uppföljning visar på samma sak: 2007 visade studien att företag med många kvinnor i ledningen har bättre ekonomiska resultat än företag som har få kvinnor i ledningen. Skillnaden gäller både Return on Equity (ROE) som är 53 procent högre, Return on Sales som är 42 % högre och Return on invested Capital (ROI) som är 66 procent högre.

Räddningstjänsten Syd har kommit en bit, längre än många andra räddningstjänster i landet men mycket återstår att göra.

Ett tydligt politiskt ledarskap behövs där man ser verkligheten och där man vågar diskutera jämställdhet utan att komma i försvarsposition.

Denna halvdag hade behövt vara en heldag och haft fler deltagare.

tor
25
mar
2010
torsdag, 25 mars, 2010 | Skriven av:

Tittade på Uppdrag Granskning, ”Den andra våldtäkten”. Man kan undra hur det kan bli så fel? Att unga lätt kan förledas och fås att falla för grupptryck är en sak men att vuxna människor kan fås att följa med denna hetsstämning mot unga flickor som utsatts för övergrepp. Inte ens efter att den 15-årige pojken dömts två gånger för våldtäkt slutar man tro att han är oskyldig. Det allra värsta är att man inte ser de som blivit utsatta för ett övergrepp.
En präst i programmet kommenterar bara att han tycker synd om pojken. Visst är det tragiskt för pojken som förstört livet för två unga flickor och gjort sig själv en björntjänst. DN skriver :

– Vi tappade själva hakan under intervjun med prästen, säger Nicke Nordmark. Vi ville få några reaktioner men sedan började han prata om ”en stark manifestation för människovärdet”. Vi trodde att han skulle reagera åt andra hållet och ta ställning för flickan. Men han höll kvar vid sin linjen. Till slut reagerade vi, så klart.

När det var skolavslutning tog man emot pojken som blivit dömd att vara med. Som tur var var inte flickan med på tillställningen. Pojken delade ut blommor till alla elever. Prästen tog det som en fin gest. Efter den fina ”gesten” våldtog han ännu en flicka.

Det är rätt otroligt, att trots de två domarna såväl i tingsrätten som i hovrätten, så fortsätter stödet för pojken och smutskastningen av flickorna. Är det konstigt att många kvinnor som utsatts för ett övergrepp inte orkar anmäla det samma?

Hade man stöttat den första flickan och gett signaler till pojken efter den första våldtäkten att detta handlande inte är OK, hade man kanske kunnat undvika den andra våldtäkten.

Något är fel när man våldför sig på en annan person. Skolan brydde sig inte. Enligt dess rektor skulle skolan vara neutral, men skolan var inte ens neutral. Man tog tydligt ställning för pojken.
Javisst ska skolan vara neutral tills dom har fallit. Därefter måste skolan visa vad som är rätt och vad som är fel.

Även snälla pojkar gör fel!
Även fula gubbar kan vara snälla!
Inte bara utslagna människor begår övergrepp!

Det behövs inte bara en förändring av lagstiftningen det behövs även en förändring av attityder.

mån
7
dec
2009
måndag, 07 december, 2009 | Skriven av:

Miljöpartiet sade redan 2007

Miljöpartiet delar regeringens ambitioner att dela ansvaret för barn och hem mer lika mellan män och kvinnor. Regeringens jämställdhetsbonus är dock en krånglig och osäker metod att nå detta mål. Miljöpartiet föreslår stället en ökad individualisering av föräldrarförsäkringen.

Det visar sig att

Sju personer fick jämställdhetsbonus på mellan 100 och 1 800 kronor av staten under första halvåret. Att administrera utbetalningarna kostade sammanlagt cirka 6 miljoner kronor, enligt Dagens Nyheters uträkning.

Det hade varit bättre att införa en tredelad föräldraförsäkring så att fler pappor kan vara mer med sina barn. Uträkningar visar att regeringens reform med jämställdhetsbonus hittills har kostat 850 000 kronor per person att administrera.
Detta var läget i juni 2009.

Det är helt onödigt att slösa bort pengar på administrativa kostnader för jämställdhetsbonus när de istället kunde användas till fler pappadagar. Även om fler får jämställdhetsbonus framöver och de administrativa kostnaderna minskar räknat per person kommer jämställdhetsbonusen fortsätta vara ett kostsamt och för dåligt styrmedel för att öka jämställdheten. Det skulle vara bättre med en tredelad föräldraförsäkring på 18 månader, där föräldrarna får sex månader var och sex månader att gemensamt förfoga över.

Klimatpolitik, jämställdhetspolitik, det är det samma. Alliansen snackar mest och levererar inga resultat.

ons
25
nov
2009
onsdag, 25 november, 2009 | Skriven av:

I dag är det den internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor, utlyst av FN. I Malmö sker det manifestation för uppmärksamma frågan. Tyvärr kan man inte vara med överallt men jag får väl i alla fall skriva något om det på bloggen. Texten nedan är flygbladet som kommer att delas ut.

I dag onsdag den 25 november mellan 17:00 – 18:00
Plats: Gustav Adolf Torg i Malmö
FN:s internationella dag mot mäns våld mot kvinnor. FN har utsett den 25 november 2004 till den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Feministisk Initiativ, Miljöpartiet, Tjejouren och Anders Moberg, Män för jämställdhet deltager som talare.

Dessutom anordnas det lite annat också.
Läs mer!


StoppaMänsVåldMot Kvinnor

Det börjar med starka passioner, ”kärleksfull ”svartsjuka och ett kontrollerande beteende…och slutar med nedblodad matta, barn med tomma ögon och en omgivning som ångrar och skäms!

Eftersom vi alla någon gång i livet förmodligen kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor vill vi uppmana till handling av just Dig som passerar här idag.

DU som misstänker att någon i din närhet blir misshandlad av sin partner, lär dig se tecken och var inte tyst. Ta inte avstånd från din vän som är utsatt, ställ inga ultimatum och skäll inte, utan stanna kvar, berätta om och om igen om din oro och föreslå praktiska utvägar att lämna relationen!

DU som blir slagen, lämna din partner idag för det blir aldrig bättre och plötsligt kan det vara för sent. Lämna även din partner även om du bara känner dig hotad risken är stor att din partner snart börjar slå. Det är aldrig ditt fel om du blir slagen och aldrig något du förtjänar! Gå till polisen även om du nu inte vill anmäla, det är polisen som har möjligheten, rätten och skyldigheten att skydda dig!

DU som slår, sök hjälp! Det hjälper inte att du vill sluta om du inte gör någonting. Det finns hjälp att få och det går att sluta, men du måste vilja och söka hjälpen. Annars kommer du inte att må bättre och inte heller få en bättre relation nästa gång. Det är aldrig för sent att göra något bra!

…på tio år dödas 170 kvinnor av sina män! källa: Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)

Varför vi står här idag?
Den 25 november har utlysts av FN till den internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor. Könsrelaterat våld finns i alla samhällen och i alla samhällsklasser och är ett av de yttersta uttrycken för ojämlika maktrelationer och bristande jämställdhet. Mäns våld mot kvinnor är enligt Världshälsoorganisationen, WHO, ett av de mest djupliggande och allvarliga samhällsproblemen i vår tid. Det sträcker sig över både avsevärd historisk tid och över vitt skilda kulturer.

F! Malmö, i samverkan med Män för Jämställdhet, Miljöpartiet och Tjejjouren, vill uppmärksamma Malmö på detta fundamentala problem och uppmana till nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor! Vi vill även verka för att mer resurser avsätts till att förebygga förekomsten av mäns våld mot kvinnor och att de trygghetsmekanismer som finns ska utvecklas och erbjudas fler och i ett tidigare stadium.

fre
11
sep
2009
fredag, 11 september, 2009 | Skriven av:

I dag har vi suttit på en buss sedan 8 på morgonen tills 20.30 då vi anlände Centrumstationen i Malmö. Vi hade tur denna gången och kunde slippa köer frånsett någon enstaka tillfälle. Det är ett otroligt trafiktryck på vägarna hela vägen.
Tänk om man kunde lyfta en del av trafiken på spår. Det skulle minska trängsel för den nödvändiga trafiken och olyckorna skulle minska. Tänk så mycket tid som kunde frigöras för alla dessa chaufförer, bil- och lastbil. Och tänk så mycket mindre buller och utsläpp.
Det hade varit skönt med att åka tåg stället för buss men det hade blivit mycket krångligare. Det behövs en samordning av tågoperatörerna så att det går lättare att åka mellan olika länder.

Autobahn_sep2009

Allt gick bra och det var en av de trevligaste resorna jag har varit med på som dessutom inte bara var trevlig utan även hade ett syfte som sammanföll med uppdraget.
I Räddningstjänsten Syd tycker vi att vi inte kommit så långt när det gäller jämställdhet och rekrytering från etnisk grupper förutom den helsvenska men jämför vi oss med andra räddningstjänster i Sverige och utanför Sverige så ligger vi bra till.
Det känns ju lite konstigt och det kan vi inte vara nöjda med.
För att rekrytera fler ”icke svenskar” har vi ett ESF-projekt där 24 unga, kvinnor och män, utbildas i första hand till så kallade trygghetsvärdar.

Därför startar Räddningstjänsten Syd i samarbete med Arbetsförmedlingen och Malmö stad en tio månader lång utbildning som ska förbereda för arbete inom räddningstjänsten som brandman, brand- och säkerhetsvärd eller instruktör.

Hittills har det gått mycket bra. Intresset är stort både från de 24 och från allmänheten. Man kan följa arbete på följande länk!

Som sagt har det under lång tid diskuterats könsfördelningen inom räddningstjänsten. Räddningstjänst är fortfarande mycket ”brandbekämpning” där bilden är av en stor och stark brandMAN. Nu är det inte bara styrka som behövs därför är det viktigt att komma fram till vilka relevanta krav man ska ställa på de personer som ska rekryteras att jobba inom räddningstjänsten.
Det finns en räddsla att släppa in kvinnor på denna arbetsmarknad. Därför ställer man krav som utesluter de som inte har ”STYRKA”.
De krav som man ska ställa ska vara relevanta. Det viktigaste är inte könet utan vad ”könet” klarar av. De flesta arbetsgrupper fungerar bättre om de har jämnare könsfördelning. Kvinnor och män är olika. Kvinnor och kvinnor är olika och givetvis män och män är olika. Det finns alltså kvinnor som uppfyller kraven för att jobba inom räddningstjänsten vilket inte jag gör och jag är man, i alla fall till könet. Det har gått mycket trögt men nu kanske det kan lossna när MSB, Myndigheten för Skydd och Beredskap, tar tag i det hela.

Nu tar MSB fram vetenskapligt underbyggda nivåer på fystester. Det är en av nio olika åtgärder för att jämställdheten och mångfalden inom räddningstjänsten.
Varför har det gått så trögt hittills?

– Den bild som yrkets status i hög grad vilat på är en stor stark person som räddar människor i nöd, och det är inte den traditionella bilden av kvinnor, säger Anders Axelsson, projektansvarig på MSB.

Nu framhålls att en modern räddningstjänst måste spegla den befolkning man är satt att skydda. Mot bakgrund av hur det ser ut i dag medger Anders Axelsson att 40 procent kvinnor bland dem som anställs som brandmän år 2014 är ett ”tufft mål”.

Till nästa direktion med Räddningstjänsten Syd ska det finnas underlag för det fortsatta arbetet. Det gäller att ändra attityder inom räddningstjänsten men även attityder i övriga samhället.

Regbågsfetsival2009_MalmöEn annan aspekt på samma tema är att det behövs en sammansättning av personalen även utifrån sexuell ”läggning”. Räddningstjänst Syd var med på Stockholm Pride och kommer att att vara med på Regnbågsfestivalen i Malmö, den 19-27 september.

Dessa aspekter är alla diskrimineringsgrundade. Det är t.ex. inte av rättvisekrav att det ska finnas fler kvinnor inom räddningstjänsten utan för att vi ska ha ett jämlikt samhälle där alla ska ha samma möjligheter och ska respekteras för den man är och att vi ska ta nytta av allas förmågor. Det innebär givetvis inte alla ska vara lika och ska kunna göra samma saker. Men vi behöver varandra, mångfald är bra. Vi har kommit en bit på vägen men mycket återstår ännu men det gäller att inte ge upp.

Läs artikel i Dagens Samhälle!

sön
16
aug
2009
söndag, 16 augusti, 2009 | Skriven av:

SvD skriver ”Ny rättspraxis för våldtäktsfall”

Ny praxis från Högsta domstolen gör att män som tidigare har dömts för våldtäkt frias. Kraven har skärpts på åklagare som vill driva sina fall till domstol och fler våldtäktsåtal kan läggas ned. I dag leder endast en av fem anmälningar till åtal.

Fredagen den 3 juli i år kom besked från Högsta domstolen som ger hopp till dömda våldtäktsmän. Genom att riva upp två hovrättsdomar där ord stått mot ord skickade justitieråden på Bondeska palatset i Gamla stan ett budskap till svenska domstolar: Det ska inte räcka att brottsoffrets berättelse är mer trovärdig än den åtalades.

Givetvis är det viktigt att så få oskyldiga som möjligt döms. I många våldtäktsmål står ord mot ord och då är det svårt. Därför är det viktigt att polisen utreder saken på bästa sätt så att det finns andra bevis.
Ett stort problem är att våldtäktsmål inte tas på fullt allvar. Många kvinnor anmäler inte ens att de blivit utsatta för en våldtäkt. Det är ju inte så konstigt eftersom det finns både polis och åklagare och advokater som har en något konstig syn. Det märks av uttalandet av en kammaråklagare i Stockholm:

En kammaråklagare vid City åklagarkammare i Stockholm uppskattar att rättssäkerhetsaspekten betonas.
– Det ska vara höga beviskrav i brottmål, även i sexbrott, säger han.
Han menar att lagen i dag har urlakat vad begreppet våldtäkt betyder.
– När man säger våldtäkt tänker man mest på riktiga ruggiga våldtäkter. Men tar man en man och en kvinna som känner varandra och kvinnan säger att hon inte har lust i dag, men mannen kör ändå. Visst är det oschysst, men kanske inte värt två års fängelse. Det liknar mer en ordningsförseelse, säger han.

Hur kan man uttrycka sig så?
”mannen kör ändå”
”visst är det oschysst men kanske inte värt två års fängelse”
”det liknar mer en ordningsförseelse”
Det är ofattbart och gör att misstron på rättsväsendet ökar.
Ett nej är ett nej!
Kammaråklagaren menar alltså om man känner någon har man alltså rätt att våldföra sig på denna person. Lite oschysst handlande får man ju tåla.
Eller är det bara om det gäller något mellan man och kvinna?

Hur kan man vara kammaråklagare och resonera på detta sätt?
Det måste väl ändå vara tjänstefel!
Eller?

ons
24
jun
2009
onsdag, 24 juni, 2009 | Skriven av:

SDS skriver ”Fritt fram för bara bröst i Malmö”

Fritidsnämnden i Malmö beslutade vid lunchtid idag att tillåta kvinnor att bada utan överdel i stadens simhallar.

Efter att nätverket Bara bröst vid flera tillfällen gjort besök på Malmös simhallar, såg Malmös fritidsdirektör Bo Sjöström anledning att låta nämnden ta principbeslut om en klädkod på Malmös simhallar. Detta för att undvika godtyckliga avgöranden av personal på de olika simhallarna.

Frågan var uppe på fritidsnämndens bord i april, men ströks då på grund av politisk oenighet.

På onsdagsförmiddagen nådde fritidsnämnden till slut full enighet i frågan, som bland annat har vållat en intensiv debatt på Sydsvenskan.se.

Beslutsförslaget gick ut på att kvinnor med delad baddräkt skulle tvingas bära överdel.
Men detta förslag ströks helt efter politiska överläggningar.

Det blev till slut enighet kring beslutet vilket är bra. Nu får vi se om andra kommuner följer efter.

Nu finns ett beslut som i korthet går ut på att alla badande ska ha badkläder och att kalsonger under badbyxor av hygienskäl förbjuds. Kvinnor får avgöra själva om de vill ha överdel eller ej.

fre
3
apr
2009
fredag, 03 april, 2009 | Skriven av:

I går på kommunstyrelsen så blev det för första gången ett bifall till ett medborgarförslag. Förslaget var tidigare uppe men då vill alliansen bara besvara förslaget. Förslaget handlade om att byta ut glödlampor mot lågenergilampor.
På mötet behandlades även ”Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor”. Detta ärende har alliansen behandlat under väldigt lång tid. Det började efter en motion i kommunfullmäktige i november 2006. Det har blivit återremitterat för att handlingsplanen ska bli mer konkret. Alliansens förslag är väldigt allmän och intetsägande.
Miljöpartiet har lagt många förslag till förändringar och har också visat på andra kommuners mer kraftfulla handlingsplaner.
När det gäller våld mot kvinnor finns det ofta även barn som berörs. I Lund finns idag inte ett fungerande stödjande och behandlande arbete. Istället kan vi se en bristande samordning mellan olika insatser, vi ser brist på resurser, bostäder och adekvat boende för kvinnor med
t ex missbruksproblem. Vi har också i kommunen många invandrarkvinnor som på grund av språkproblem inte kan ta till sig information om de insatser som finns.

Vi måste i kommunen inte bara se till att skolans personal har resurser att ta hand om dessa barn. Även barnen som inte ännu är i skolåldern måste kunna få adekvat hjälp, vilket idag saknas.

Det verkar nästan så att man inte bryr sig. Så lång handläggning och så lite resultat. Dessutom är det en märklig hantering eftersom man låtit en politiker från majoriteten vara med i förvaltningens handläggning men ingen från oppositionen.

På samma möte behandlades också en motion från miljöpartiet ”Åtgärder för att minska mäns våld mot kvinnor”. Denna motion lämnades i 6 mars 2009, mer än ett år efter inlämnandet så är den redo för kommunfullmäktige. Förra kommunstyrelsen fanns det ett medborgarförslag om att handläggningstiden för motioner och medborgarförslag var för lång. Detta förslag ville alliansen besvara med att det inte fanns något problem mmed lånag handläggningstider. Ja ja allt är ju relativt.

Alliansens förslag till beslut var att besvara motionen i enlighet med beslutet om handlingsplanen.

Vår motion beskriver problematiken och slutar med 5 att-satser:

att kommunen gör en kartläggning avseende behovet av skyddsboenden/lägenheter som uppstår i samband med kvinnomisshandel

att kommunen i samverkan med övriga aktörer på bostadsmarknaden finner långsiktiga lösningar till bostadsproblematiken för våldsutsatta kvinnor

att Lunds kommun, gärna i samarbete med angränsande kommuner, genom nödvändiga resursförstärkningar anpassar sin organisation till den efterfrågan som finns(uppstår) i samband med våld mot kvinnor

att kommunen tar ett större ansvar för samordning av insatser för våldsutsatta kvinnor

att kommunen ska intensifiera det förebyggande arbetet mot kvinnovåld

Kommunkontoret skriver bl.a. när det gäller Barnperspektivet :

Vid ärendes beredning har barnperspektivet inte bedömts särskilt då ärendet berör alla medborgare”

Man skriver dessutom :

Den föreslagna handlingsplanen för Lunds kommun innehåller, utifrån ett brett perspektiv, förslag på olika åtgärder från olika aktörer för att minska mäns våld mot kvinnor. Det krävs ett brett angreppssätt från samhället med förebyggande åtgärder från många politik-och verksamhetsområden kombineras. I handlingsplanen lyfts fram en rad insatsområden vilka på olika sätt behandlar det som tas upp i motionen.

Så istället för att bemöta motionen skriver man om handlingsplanen. En handlingsplan som inte är speciellt konkret och handlingskraftig.

Nu sitter jag på tåget mot Stockholm. Skönt att inte behöva ta första tåget, 5.28. Fick ”sovmorgon” och tog tåget 6.28. Skönt att vara uppe med tuppen och se rimfrosten gnistra i morgonsolen. Fredagen och lördagen ska jag ägna åt miljöpartiets förtroenderåd. Förtroenderådet består av miljöpartister från alla riksdagsvalkretsar, 29 st varav fyra i Skåne. På dagordningen finns Europaparlamentsvalet, samarbetet på riksnivå mellan mp, s och v och som vanligt ett allmänt informationsutbyte mellan regionorganisationer, partistyrelse, riksdagsgrupp och europaparlamentsgrupp.

tis
3
mar
2009
tisdag, 03 mars, 2009 | Skriven av:

Trots att många företag har stora ekonomiska problem ökar cheferna sina löner. När facket vill sänka sina löner vill Volvos ledning öka sina ersättningar.

Hur kan Volvos ledning rättfärdiga detta?
Det är dessutom en otroligt dålig timing, mitt i värsta lågkonjunktur med ökande antal varsel.

Att facket är villiga att sänka sina löner är bra men tyvärr är detta ingen garanti att de inte blir av med sina jobb. Detta är tyvärr ett ansvartagande som kan straffa sig.

Problemen ökar ju större företagen blir. Avståndet mellan de anställda och högsta ledningen ökar. När ekonomiska problem uppstår slår man samman företag och cheferna ökar sina ersättningar samtidigt som antalet anställda som blir utan jobb ökar.

Annars vore det bra om alla gick ner i arbetstid så att så många som möjligt kunde behålla sina jobb. Det skulle också kunna påverka jämställdheten på ett positivt sätt. Barnfamiljer skulle få mer tid med sina familjer. Fler män skulle kunna få mer tid för familjen vilket alla skulle tjäna på. Vi behöver mer tid för oss själva och barnen behöver mer tid med sina föräldrar.

Dela på jobben och lev mer!

tis
3
mar
2009
tisdag, 03 mars, 2009 | Skriven av:

DN skriver : ”EU-kampanj för lika lön”

Kvinnor i EU får i snitt 17,4 procent mindre i lönekuvertet i män. Det är inte acceptabelt, anser EU-kommissionen som nu lanserar en kampanj för att råda bot på problemet.

Sedan 1975 är det förbjudet för arbetsgivare inom EU att diskriminiera i lön på grund av kön. Men ändå skiljer idag 17,4 procent i lön till männens fördel. Sämst ser läget ut i Estland, medan Sverige hamnar runt EU-snittet.

Det behövs krafttag för att ändra detta. Det är pinsamt och oacceptabelt att det inte hänt mera på 24 år. Men det är inte bara lönen som är problem. Det är det allmänna synsättet. Fortfarande är det kvinnor som tar mest ansvar för hemmet och som tar ut den mesta föräldraledigheten.

Att Sverige bara hamnar runt EU-snittet är ännu mera pinsamt.

Lika lön för lika arbete, är slagordet för EU-kampanjen som inleds på den internationella kvinnodagen, 8 mars, i år. Meningen är att informationen om löneskillnader ska bli bättre. Alla parter på arbetsmarknaden ska engageras: arbetsgivare, fackföreningar, nationella myndigheter och individer.

Det är bara att man jobbar på alla nivåer och alla aktörer men det behövs nog mer än bara information. Informationen om löneskillnader har funnits hur länge som helst. Vem är det som är okunnig om löneskillnaderna

En jämställdhetsrapport som EU-kommissionen lade fram på tisdagen visar också att andelen kvinnor som förvärvsarbetar fortfarande är markant lägre än andelen män, 58,3 procent jämfört med 72,5 procent. Kvinnor arbetar också oftare deltid och fler av dem jobbar i låglönebranscher än män. Det trots att 59 procent av alla nyutexaminerade från universitet är kvinnor.

Dessutom dominerar män fortfarande när det gäller höga poster i den europeiska politiken och den ekonomiska världen. Samtliga EU:s 27 centralbanker leds av män och 90 procent av styrelsemedlemmarna i europeiska storbolag är män. I politiken är det något mer jämlikt. Andelen kvinnliga parlamentsledamöter är 25 procent i snitt.

Män och kvinnor ska ges lika möjligheter men ska inte för den sakens skull bli lika som bär i alla avseenden. Men att inte använda sig av kvinnliga synsättet det är ett stort resusrslöseri.

Kategori: jämställdhet  | 3 kommentarer
mån
2
mar
2009
måndag, 02 mars, 2009 | Skriven av:

olika_varde_bildspelKorta nyheter om arbetsmarknaden och jämställdheten.

18% av styrelseledamöterna i Sverige är kvinnor
89 av 231 företag analyserade av Folksams Jämställdhetsindex har ingen representation av kvinnor. 31 bolag har 20% ig representation, 4 bolag har lika många kvinnor som män i styrelsen och endast ett bolag har fler kvinnor än män 60/40.
SIS ägarservice styrelser och revisorer i Sveriges börsföretag 2008-2009

Italien, Grekland och Spanien mer jämställda?
Om jämställdheten mäts i pengar så är inte Sverige bäst. I Italien, Grekland och Spanien är löneklyftan mellan män och kvinnor mindre jämfört med Sverige. EU:s arbetslivsbyrå, Eurofound, konstaterar i en rapport att kvinnor tjänar sämre än män i alla EU:s 27 länder. Löneklyftan har sedan år 2001 minskat men är fortfarande i genomsnitt på 14,1 %. Slovakien är sämst 26,9%, därefter Portugal 25,4% Estland 25,3% Tjeckien, Tyskland. Sverige kommer på 21 plats med en löneskillnad på 20%. (Eurofound)

Fler män än kvinnor blir av med jobbet
Nu stiger arbetslösheten snabbt, och allra snabbast för männen, det visar Arbetsförmedlingens siffror. På ett år har antalet arbetslösa män ökat med 21.000 att jämföra med 5.000 kvinnor, en spegel av att krisen ännu inte nått offentliga sektorn. Av 188.000 arbetslösa var 38.000 ungdomar mellan 18-24 år.

Utlandsfödda tjejer har sämst chans att få jobb, var tredje saknar jobb.
När ungdomsarbetslösheten växer är det fler unga tjejer än killar som går utan jobb. Ca 28% av alla står utanför arbetsmarknaden enligt LO:s beräkningar. Bland Utrikes födda tjejer är 34,9% arbetslösa att jämföra med inrikes födda killar 17,5%. (LO tidningen nr 1)

Jämställdhet ökar barnafödandet
Jämställda hem och arbetsplatser gynnar fertiliteten. När männen tar sin del av barnen och hushållsarbetet ökar barnafödandet. I en studie som gjorts vid Dartmouth högskolan i USA visar forskaren James Feyrer att barnafödandet i de industrialiserade länderna där männen tar ett större ansvar i hemmet ökar barnafödandet. Samhällen verkar omorientera sig utifrån kvinnornas yrkesarbete. En annan faktor som har betydelse för barnafödandet är familjepolitiken. Offentliga satsningar verkar löna sig. Enligt rapporten ligger Sverige i topp som kvinnovänligt. (LO- tidningen nr 2)

Läs mer!

Kategori: jämställdhet  | En kommentar
lör
6
sep
2008
lördag, 06 september, 2008 | Skriven av:

På uppdrag av Miljöpartiet har Madeleine Leijonhufvud gjort en genomgripande undersökning, där hon utreder hur svensk lag bör utformas för att kunna skydda varje människas sexuella integritet. Samtyckesutredningen presenteras tillsammans med Peter Eriksson.

Förslag

 • Sex mot någon som inte frivilligt deltar är ett sexualbrott.
 • Brottet rubriceras sexuellt utnyttjande.
 • Misshandel eller hot som medel, eller misshandel som effekt av den sexuella handlingen, bedöms enligt befintliga straffbud härom (olaga tvång, misshandel).
 • Gemensamt straff utdöms enligt brottsbalkens regler.
 • Sex med våld/hot rubriceras våldtäkt.

  Förslag på ny lagtext
  Den som företar en sexuell handling mot eller utverkar en sådan handling av en person som inte frivilligt deltar däri döms för sexuellt utnyttjande till fängelse i högst fyra år.

  Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt utnyttjande till fängelse i lägst två och högst åtta år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om handlingen varit av särskilt allvarlig art, om den riktats mot en person som befunnit sig i beroendeställning till gärningsmannen, varit ur stånd att värja sig eller annars befunnit sig i en särskilt utsatt situation, om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningen lett till graviditet eller överföring av allvarlig smitta eller sjukdom.

  Om ansvar ådöms också för brott enligt 3 eller 4 kap. som medel för eller effekt av sexuellt utnyttjande ska den samlade brottsligheten betecknas våldtäkt.

  Fakta

 • Våldtäktsanmälningarna har nästan tiodubblats under de senaste 30 – 40 åren.
 • Mellan åren 2000 och 2007 har de i det närmaste fördubblats.
 • Sverige ligger i Europatopp i våldtäktsanmälningar, Sydeuropeiska länder i botten.
 • Jämställdhetsläget avspeglas här, om våldtagna kvinnor stämplas och om våldtäkt i äktenskap inte är brottsligt blir få fall anmälda. Ju färre anmälningar som sker, desto grövre är de anmälda fallen och desto större andel avser överfallsvåldtäkter.
 • Den typ av våldtäktsanmälan som ökar mest i Sverige är kategorin ”nyligen bekanta”.
 • Trots att anmälningarna alltså ökat nästan 10-falt har det varit mellan 100 och 200 åtalade för våldtäkt under hela perioden 1965 till 2004.
 • Idag går 10 – 12 % av våldtäktsanmälningarna till åtal. Närmare 9 av 10 anmälningar når aldrig domstol.
 • Utredningar läggs mycket ofta ner utan att den namngivne mannen ens kallats till förhör.
 • Av de få (10 – 12 %) anmälningar som går till åtal frikänner domstolen i drygt 20 % (22 % år 2006). Friandefrekvensen har ökat efter 2005 års lagändring: 2003- 04 låg den på 17 %.
 • Lagändringen 2005, då vissa fall av sexuellt utnyttjande fördes till våldtäkt, har inte inneburit att flera fall av hjälplöst tillstånd blivit lagförda och den har medfört att fällandefrekvensen blivit lägre.
 • mån
  1
  sep
  2008
  måndag, 01 september, 2008 | Skriven av:

  Det är ett välkommet besked från socialdemokraterna att de vill ha en individualiserad föräldraförsäkring, efter den modell som miljöpartiet förespråkat under flera år, säger Gunvor G Ericson, Miljöpartiets ledamot i socialförsäkringsutskottet.

  – Det underlättar helt klart vårt samarbete med (s) att de tar detta mycket viktiga steg, säger Gunvor G Ericson.

  – Att göra föräldraförsäkringen mer jämställd ger positiva effekter för hela samhället och det kan också bidra till mer familjelycka, säger Gunvor G Ericson.

  – Miljöpartiet vill också ge föräldrar möjlighet att gå ned i arbetstid under småbarnsåren, med Mp-förslaget om sk Barntid. Det är också en jämställdhetsfråga, eftersom det idag oftast är kvinnor som frivilligt går ned i arbetstid och därmed får ta hela kostnaden med lägre lön och lägre pension, säger Gunvor G Ericson.

  ons
  27
  aug
  2008
  onsdag, 27 augusti, 2008 | Skriven av:

  SDS skriver : ”Kd vill införa bidrag till nyår”

  ”Kommunstyrelsens ordförande säger att vårdnadsbidraget tidigast kan införas nästa sommar. Men (kd) vill inte vänta så länge.
  – Min målsättning är att vårdnadsbidraget ska finnas i Lund från 1 januari, säger (kd):s representant som tror att 20–30 Lundabor kommer att utnyttja bidraget.”

  Vårdnadsbidraget är (kd):s grej för att stärka den traditionella kärnfamiljen där kvinnan är hemma med barn och hushåll.
  Vem har råd att välja vårdnadsbidraget på hela 3000 kronor?
  (kd) tror att det blir ca 20-30 som kommer att ”utnyttja bidraget”. Typiskt att synsättet är att ”utnyttja” och att det är ”bidrag”. Ville alliansen inte att bidragen skulle avskaffas?

  Enligt SDS så är många föräldrar tveksamma till vårdnadsbidraget.

  I Norge och Finland är erfarenheterna att det är över 95% kvinnorna som väljer att stanna hemma. I Finland är det dessutom unga kvinnor som väljer vårdnadsbidraget och som sedan inte kommer ut i arbetslivet.

  ”Kostnaderna har tidigare uppskattats till mellan tio och femton ­miljoner kronor, men (kd) tror att det blir betydligt billigare, två–tre miljoner kronor.
  – Utgår man från den korta historik som finns hitintills så hamnar man på mellan 20 och 30 personer. För själva vårdnads bidraget är väldigt urholkat. Men det är en rättvisesak för dem som väljer att stanna hemma.”

  Som vanligt är det bråttom! Man vet inte riktigt vad det kommer att kosta.
  (kd) tror att det bara blir 20-30 som kommer att utnyttja bidraget. Så mycket pengar och så mycket bestyr för 20-30 familjer.

  Hur blir det för alla andra?

  Hur blir det för ensamstående föräldrar?

  För en gångs skull kan jag hålla med (fp):

  ”– Det är ganska klokt att invänta och lära av de andra kommunerna. Men det verkar inte ha gått så bra. 3 000 kronor kan ingen leva på.”

  Bättre vore att driva en lösning för fler och som inte minskar jämställdheten. Dessutom måste det vara en lösning som inkluderar ensamstående föräldrar.

  Miljöpartiet har lämnat in en riksdagsmotion som alternativ till vårdnadsbidraget.

  sön
  10
  aug
  2008
  söndag, 10 augusti, 2008 | Skriven av:

  Nästa vecka börjar det politiska ”livet” igen. Vi har internt möte på måndagen då vi förbereder kommunstyrelsen som äger rum på torsdagen. Två tjocka kuvert damp mer i brevlådan och då var ändå inte allt med. Detta räddar helgen.

  Bl.a. finns Miljöpartiets motion om ”Åtgärder för att minska mäns våld mot kvinnor” på dagordningen. Mäns våld mot kvinnor sågs länge som en privat angelägenhet inom familjen. I dag är samsynen stor om att mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. Med det synsättet följer också ett politiskt och socialt ansvar. Kvinnor har rätt att få samhällets fulla stöd för att kunna leva ett liv utan våld, eller hot om våld.

  Det finns verksamhet som stöttar utsatta kvinnor men den borde kunna samordnas mer. Dessutom borde den frivilliga delen kunna få lite mer stöd. Det är också viktigt att ändra attityder i samhället där man inte tolererar våld och inte skuldbelägger offret.

  Kommunstyrelsens dagordning är annars ganska så diger.