Inlägg under kategori » livsstil «

mån
25
dec
2017
måndag, 25 december, 2017 | Skriven av:

Så var julafton över och juldagen fortsatte på samma vädertema. Grått och blött. Det är väldigt lugnt ute på stan och inte är det många som är ute i gråvädret. Eller kanske de är på REA på Nova Lund.
Nu när jag avslutat mina politiska uppdrag finns det gott om tid till att fundera över livet. Åren går och även om jag inte känner mig äldre så har åren gått. Det märker väl andra mer än jag gör.
Men hen är äldre än hen känner sig.

Nu när året nästan är slut gäller det att hitta sina goda vanor. Sprang en runda i ett nästan folktomt Lund.

Jag läser en del böcker om hälsa och det finns inget entydigt svar på hur hen får god hälsa. Visserligen finns det några gemensamma nämnare. Ät frukt och grönt, ät vegetariskt/vegan, rör på dig, ät giftfritt, ät fullkornsprodukter, använd båda hjärnhalvorna.
Och så givetvis tänk förebyggande. Vänta inte tills symtomen dyker upp.

Vi är alla olika så det finns väl ingen magisk formula som stämmer för alla. Jag tror mer och mer på 5:2-dieten och då inte bara för att hålla vikten utan för att minska risken för demens och diabetes. Ett problem är att veta vad olika slags livsstilsförändringar gör. Dels har vi oftast för bråttom. Det tar tid att ändra beteenden och det tar innan resultaten syns.

Har funderat en del på att testa min IGF-1 (Insulin-like Growth Factor 1). En teori är att ett lägre kaloriintag minskar nivån av en tillväxtfaktor som kallas IGF1. IGF1:s uppgift är att se till att nya celler bildas, men den kan också orsaka cancer. Dessutom, när möss har fått äta mindre mat i undersökningar har resultaten varit att de levt längre.

Teorin är att färre kalorier skulle leda till sänkt IGF1 och att det skulle få kroppen att laga sina egna celler i stället för att bilda nya. Om det verkligen fungerar för människor och hur det är med så kallad periodisk fasta som vid 5:2-metoden, där kaloriintaget bara minskar då och då och hen däremellan äter som vanligt, det vet hen mindre om.

På Karolinska genomför hen ett försök som startade 2014. De första resultaten från den pågående studien tyder på att IGF1-värdena hos försökspersonerna blivit lägre av fastedieten. Då återstår frågan om det är bra att ha låga IGF1-värden?

Det finns en hel del som tyder på att det är bra att ha låga IGF1-värden om hen vill minska risken för demens och diabetes.

Så frågan är har jag låga IGF1-värden? Att jag känner mig frisk och att jag de senaste åren har testat mig och resultaten har varit bra och visade att jag var yngre än min fysiska ålder. Får väl läsa vidare och sedan ta beslut hur jag skall göra.

Oavsett hur jag gör så fortsätter jag med veganmat. Det känns bra och det innebär betydligt mindre belastning på vårt klimat och fler djur slipper lida.

Ska även fortsätta träna men jag funderar lite över hur jag ska träna. Även här finns det olika teorier. Snabbhetsträning, långdistans och intervallträning. Mitt mål med min träning är at må bra inte att bli en superidrottare. Även inom detta område kan hen testa sig. Ganska enkelt. Köp ett test-kit på ett apotek, svabba din mun med en tops, skicka in topsen. Vänta ca 5 dagar och du får resultatet i brevlådan. Testet är en DNA-analys av ACTN3-genen. Antingen har hen en Aktiv ACTN3-gen dvs explosiva muskler eller har hen en Inaktiv ACTN3-gen dvs uthålliga muskler.
Att träna känns bra, hjärtat stimuleras, musklerna hålls igång. Hen får “frisk” luft och hen får tid till eftertanke. Tidigare sprang jag till musik men nu känns det bättre att springa utan musik och använda hjärnan till fundera lite.

lör
30
jan
2016
lördag, 30 januari, 2016 | Skriven av:

Att köttkonsumtionen inte är hållbar konstateras i en rapport KONSUMTIONSRAPPORTEN – 2015, gjord på Centrum för konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan Göteborgs Universitet. Man konstaterar vidare att “Det svenska folkhushållets köttkonsumtion är stor och aningslös”. Sedan 1990 har totalkonsumtionen ökat från 60 kg kött per person och år till dagens 87 kg. Samtidigt har befolkningen vuxit, med ca 1 miljon sedan 1990. Summerat blir det en konsumtion 2014 på dryga 800 miljoner kg kött och en ökning med 75 %.

Konsumtionsrapport 2015

Konsumtionsrapport 2015, Handelshögskolan GU

Skulle alla planetens konsumenter äta lika mycket kött skulle mängden kött behöva öka från 300 miljoner ton till 650 miljoner ton. Vilket skulle innebära mer än en fördubbling och detta skulle ge drastiska konsekvenser för utsläppen av växthusgaser. Prognosen är att jordens befolkning kommer att uppgå till 9-10 miljarder vilket skulle öka på konsumtionen ytterligare. Det visar tydligt att dagens köttkonsumtion, inte heller den svenska, inte är hållbar.

Det innebär att det måste till åtgärder. Informationsåtgärder om livsstil och kostråd är bra men kommer inte att räcka. Det kommer att behövas ekonomiska styrmedel som t ex en köttskatt eller “växthusgas”-utsläpps skatt.

Men det är inte bara köttkonsumtionen som behöver minska. Den allmänna konsumtionsvolymen ökade med 23 % mellan 2004 och 2014.

Hushållen konsumerade 27 procent mer kläder och skor under 2014 jämfört med 2004.

Det mesta har ökat när man ser till “konsumtion”. Rapporten avslutas med några meningar om “konsumtion och välbefinnande”.

Konsumtion och välbefinnande

Pengar som spenderas på konsumtion har ett samband med konsumentens subjektiva välbe n­ nande. Ju mer pengar en konsument spenderar på mat, kläder, hemelektronik och möbler, desto nöjdare tycks hen vara. Detta samband har diskuterats i tidigare konsumtionsrapporter (Roos, 2011; 2012; 2013; Brülde & Fors, 2012). Hur inkomst och konsumtion hänger samman med väl­ be nnande är emellertid komplext och det tycks som att både inkomstnivå och typ av konsum­ tion är relaterad till graden av välbe nnande(se exempelvis Fors & Brülde, 2011; Brülde & Fors, 2012; Thøgersen & Hertwich, 2007; Kahneman m. ., 2006).

Det konstateras att det är en komplex fråga att utröna om vårt välbefinnande har ökat under denna tid. Oavsett om vi upplever ett större välbefinnande så är en ökning av konsumtionen ohållbar. Det behövs ett nytänkande och vi kommer inte att lösa allt med ny teknik.

Vi behöver fundera på hur vi kan öka vårt välbefinnande utan att öka den totala konsumtionen. Ökad konsumtion innebär inte alltid ökad lycka. Som situationen är i dag behövs det en omfördelning. Vissa konsumerar alldeles för mycket och en del behöver kanske öka sin konsumtion. Det är skillnad på konsumtion och konsumtion.

Earth Overshoot Day, den dag på året då mänskligheten har konsumerat lika mycket resurser som vår planet kan producera på ett år, inföll 2013, den 20 augusti, 2014 den 19 augusti och 2015 redan den 13 augusti. 2016 blir det säkert ännu tidigare.

Modern forskning visar att bra relationer, en meningsfull sysselsättning och att hjälpa andra är viktiga faktorer för vår lycka. Enligt forskaren Elizabeth Dunn från University of British Columbia påverkas vår lycka här i väst väldigt lite av att spendera pengar på oss själva. Hon menar istället att det inte är förrän vi spenderar pengarna på andra som pengar faktiskt kan köpa en viss lycka. Vi blir alltså generellt sätt lyckligare av att skänka till andra än att köpa saker till oss själva.

Vi bör alltså alla fundera lite över vad som gör oss lyckliga och hur vi ska få ett långsiktigt hållbart jordklot. För än så länge har vi bara ett klot.

ons
27
jan
2016
onsdag, 27 januari, 2016 | Skriven av:

ung och gammal manÅlder är för många lite känsligt. Förhållningssättet till ålder varierar. När man är ung vill man bli äldre och när man är gammal vill man bli yngre. Hur man åldras varierar. Ålder kan förhålla sig till det rent fysiska men även till det mentala. Man kan vara ung till sinnet och jättepigg men helt utsliten fysiskt och tvärtom. Kroppen kan biologiskt vara, flera år yngre eller äldre, än din kronologiska ålder.

Så det är inte enkelt att veta sin “riktiga” ålder, men oftast är man äldre än man känner sig, i alla fall i min ålder. Tror jag?

Det finns många “kurer” hur man håller sig ung, däremot finns inte så många som gör en gammal.

Nu har i alla fall forskare från Uppsala universitet kommit fram till att “Tre till sex koppar kaffe per dag minskar den biologiska åldern med 5.6 år jämfört med om man inte alls dricker kaffe.”

Olika livsstilsfaktorer kan accelerera och bromsa åldrandet. Rökning, högt BMI och konsumtion av sockerhaltiga drycker ökar och konsumtionen av fet fisk, drickande av måttliga mängder kaffe minskar den biologiska åldernStudien på kaffedrickandet var gjord på åldersgruppen 20 – 50 år, så det är kanske för sent för vissa av oss att börja med kaffe.
Motion påverkar också åldrandet i rätt riktning om man nu vill vara ung eller bli gammal. Det finns många studier kring kaffedrickande eller inte. En del resultat visar att kaffedrickare dricker mer alkohol och röker mer. Kaffedrickande kan också minska diabetes.

Allt hänger ihop. Dricker man kaffe tillsammans med andra är det nog bättre än man dricker det ensamt. Dricker man kaffe och röker samtidigt och äter en massa kakor så försvinner nog den “positiva effekten”. Dricker man kaffe istället för läsk så är det bra. Inget är enkelt. Man ska nog inte dricka kaffe bara för att det minskar åldrandet utan för att man tycker det är gott.

Vilken livsstil vi har påverkar givetvis vår hälsa i positiv eller negativ riktning. Det samma gäller för övrigt för klimatet.

För mycket och för lite “av något” kan vara lika negativt. Bäst är nog att det mesta sker med måttlighet, som vanligt.

lör
2
jan
2016
lördag, 02 januari, 2016 | Skriven av:

Finland har tagit stafettpinnen vad gäller BASINKOMST vilket man kan läsa om i SvD . Spännande att gamla gröna idéer recyclas. Visserligen har det väl funnits många försök med basinkomst i olika tappningar men inget har riktigt naglats sig fast.

Kanske kan detta föra samman Finland och Sverige och kanske kan lite Nordisk anda komma tillbaka. Det finns mycket som Norden har gemensamt. Det är inte enkelt att få till stånd en BASINKOMST om man dessutom är med i en union med fri rörlighet och en massa regler. Även om det inte blir något av detta så är det viktigt att det blir en diskussion om hur trygghet kan påverka våra liv.

Konsekvenserna av en basinkomst är många, genomgripande och framförallt dynamiska. Basinkomst påverkar en människas växelverkan med samhällsekonomin genom en rad olika mekanismer: arbetsutbud, utbildning, hälsa, brottsbenägenhet, bostadssituation, familjerelationer med mera.

Mycket grundar sig i vilken syn vi har på andra människor. Vill vi bidra till en samhällsnytta eller inte? Hur egoistiska är vi?Varför tror många att alla andra skulle utnyttja ett system? Kan det vara så att “på sig själv känner man andra”?

Kanske kan det i alla fall bli en diskussion om meningen med livet och vad ger oss lycka. Kanske blir det i ett lyckoindex som Sveriges framgångar kan mätas i. I Bhutan görs det redan.

Här talar man om bruttonationallycka, GNH och inte om bruttonationalprodukt, BNP. Man försöker mäta lycka på fler sätt än bara som högre standard, mer tillväxt och mer prylar.

– GNH handlar om att undersöka och värdera relationer, att människor ska vara delaktiga i samhället, kunna leva i samklang med naturen, regeringen och folk omkring sig. Vi kan inte stå emot globaliseringen och vi säger inte nej till pengar. Men när man har nått en viss levnadsstandard så ökar inte lyckan längre, och då måste man hitta andra alternativ, säger Tshering Phuntsho.

Deras lyckoindex bygger på trettiotre indikatorer, samlade i följande nio huvudkatekategorier:
Psykologiskt välbefinnande
Hälsa
Tidsanvändning
Utbildning
Kulturell mångfald och uthållighet
God styrning
Samhällelig livskraft
Levnadsstandard
Ekologisk mångfald
Uthållighet

Viktigast är inte vilket lyckoindex man använder utan att man funderar på vad gör ett land framgångsrikt att leva i. Då räcker inte BNP. Det måste vara något som tar hänsyn till annat än ekonomin och så måste det ha ett långsiktigt perspektiv.

Oavsett måste synen på arbete förändras. Full sysselsättning i form av lönearbete när befolkningen ökar och de flesta jobben effektiviseras är en omöjlighet. Att bara skapa fler jobb för själva sysselsättningen i sig är inte samhällsekonomiskt lönsamt. Hur länge kan vi skapa nya behov som vi egentligen inte har men som krävs för att hjulen ska snurra fortare.

Spännande att se om, vi, den svenska politiken hänger på Finland. Jag är övertygad om att det finns många inom Miljöpartiet som gärna hänger på. Vågar vi som parti driva det, det är frågan??!!

tor
31
dec
2015
torsdag, 31 december, 2015 | Skriven av:

Snart är det slut, år 2015, men som så mycket annat är det något nytt som är på gång, år 2016. Tiden går snabbt men man åldras mindre och mindre om man ser det rent procentuellt, om det nu ska vara en tröst. För de allra flesta är livet fantastiskt om man tar till vara det man har. Man kan alltid hitta saker som är negativa men man kan oftast även se att det finns mycket positivt.

Blir det några nyårslöften?

Troligen inte men det blir en fortsättning på att jobba vidare på att leva ett liv som är mer långsiktigt hållbart. Lättast är att ändra sitt eget beteende men det behövs nog en hel del jobb för att få fler att ändra sin livsstil i rätt riktning. Det finns ingen motsättning mellan en långsiktigt hållbar livsstil och bra livskvalité.

Jag hoppas att 2016 blir ett år där vi fokuserar på livskvalité. Det finns så många krafter med mycket muskler som vill att hjulen ska snurra fortare och att måttstocken för vår livskvalité mäts i pengar. Jag hoppas att vi tar hand om oss själva och våra nära och kära. Det känns konstigt att den psykiska ohälsan är så stor när vi ändå har ett så bra ekonomiskt välstånd i Sverige. Det är alldeles för många självmord och alldeles för många känner sig ensamma.

Det måste bli mer fokus på förebyggande arbete om vi ska kunna klara av sjukvården. Det behövs förändringar i mångas livsstilar. Vad vi äter och hur vi äter. Hur mycket vi rör på oss. Hur vi kommunicerar med vår omgivning. Hur mycket vi stressar.

Förhoppningsvis ökar vår konsumtion av kultur. Med hjälp av kultur kan vi öka vår möjligheter att hantera våra liv och öka förståelsen för andras liv och agerande. Vi behöver också använda kultur för att varva ner och stressa av oss. Kanske det också vore bra om vi kunde bli mindre beroende av att ständigt vara uppkopplade.

Jag ser ljust på tillvaron. Vi kommer att kunna förbättra våra liv om vi fokuserar på det viktiga. Vi har alla möjligheter. Vi har kunskap och vi har resurser. Det stora problemet är hur vi använder resurserna.

Den 19 januari 2016 är det äntligen dags för ett vegetariskt matprogram på TV, inte bara ett matprogram där man pratar om vegetariska alternativ och lagar kötträtter. Mer vegetarisk kost är bra för klimatet och bättre för djuren. Det är oacceptabelt att vi behandlar djuren som produktionsenheter och struntar i deras livskvalité. Det är en enkel förändring som kommer att kunna betyda mycket för vår framtid.

Låt 2016 bli ett år med mycket EMPATI …

 


Gott Nytt År 2015_liten

 

fre
29
jul
2011
fredag, 29 juli, 2011 | Skriven av:

Tiden går verkligen fort. Juli har bara försvunnit. Just nu är det mycket som kretsar kring Tant Gurka, min sambo Aninas ekologiska affär i Lund. Det är en massa saker som måste fixas. Saker som man inte vet så mycket om innan man börjat gräva i dem. Nu är det mindre än 14 dagar tills det är dags att öppna. Den 11 augusti kl. 12.00 är det dags.
Juli är en svår tid att fixa saker eftersom det är semestertider. Det känns ändå som att vi har koll på läget. Det största problemet just nu är att hitta en grönsakskyl.

Vädret har inte varit det bästa. Alldeles för mycket regn. Kissarna har inget emot lite vatten. De springer ut och in trots att det ösregnar ute. Deras pälsar klarar en hel del. Ibland är dock den långhåriga Brummis väldigt blöt och smutsig men han håller sig ren med hjälp av lite borstning. I går hittade jag en jätte stor fästning. Ballongen med blod i var skimmrande grå precis som Brummis päls. Efter lite om och men fick jag bort fästingen. Jag använder med “pennan med en lasso”. Problemet var att fästingen var så stor att lasson inte gick runt “ballongen”. Efter lite lirkande lossnade fästingen helt och hållet, levande.

I dag blir det inte så mycket Tant Gurka eftersom jag är på väg till Kristianstad och Jamboree 2011. Jag har aldrig varlig scout men har varit redo för det mesta. Just nu är Jamboree 2011 Skånes 4:e största “stad”. Nästan 80 000 besökare är det tänkt att bli. Ska bli intressant att se. Här ska finnas allt som finns i ett samhälle. Det är bara att hoppas på bra väder …

fre
21
jan
2011
fredag, 21 januari, 2011 | Skriven av:

HD skriver : Årslångt klimatprojekt avslutas med fest

170 familjer från 18 skånska kommuner har under ett år försökt börja leva miljövänligare med gratis experthjälp. Tillsammans uppges de har sparat tonvis med koldioxid.
I ett år har cirka 170 skånska hushåll från 18 kommuner klimatbantat. Nu avslutas KlimatVardag, som projektet heter, med en stor fest i Malmö i eftermiddag.

Bra projekt som borde växlas upp så att fler skåningar kommer med. Viktigt att inte bara mäta utsläpp utan även ta upp “livstil” och beteende. Genom att ändra livsstil och beteende blir det långsiktiga och hållbara resultat.

– I genomsnitt har varje deltagare minskat sina utsläpp med ett ton koldioxid. Det är kul att se, tycker Helena Thelander, projektledare på Hållbar Utveckling Skåne (HUT).

Hur vi konsumerar och vad vi konsumerar påverkar klimatet avsevärt. Man kan följa projektet och få tips hur man minskar sin klimatbelastning på HUT:s hemsida. Man kan göra mycket själv utan att vara med i ett projekt. Det viktiga är att man börjar och gör något.
Ingen kan göra allt – men alla kan göra något!

Region Skåne och Kommunförbundet är medarrangörer och Miljövårdsfonden i Skåne medfinansiär.

ons
5
jan
2011
onsdag, 05 januari, 2011 | Skriven av:

Nu har den sista storhelgen för den här gången startat. Det är inte dumt med lite mer sammanhängande ledighet. Helt ledigt har det dock inte varit men det har inte varit några möten så jag har kunnat fixat det mesta hemifrån.

Nästa vecka drar politiken och mötena igång på allvar. Det blir mina första ordförandeberedningar i Kulturnämnden och Vårdproduktionsberedningen. Dessutom blir det en heldag i Kristianstad med information till nya regionfullmäktigeledamöter.

I dag blev det ett medeljympapass på Friskishuset. Skönt att röra på sig och få igång blodpumpen ordentligt. Promenaden till jympan blev lite besvärligare än den varit de senaste veckorna eftersom vintervädret nu är som en vanlig Skåne vinter. Dvs slask och blask. Det har varit jätte fint väder och det har inte saltats på ett tag men nu är det som det brukar. Det plogas visseerligen på en del gångbanor men man lämnar några centimeter snö och sedan sandas och saltas det. Resultatet blir slask och blask.

Det ska bli spännande och se hur Skånetrafiken ska klara sig i nästa vecka. Det blir en del resor och det vore ju trist att spendera dessa väntandes på stationer och tåg. Det borde gå bra om det nu inte blir nya snöstormar, men det är flera dagar till dess så det är inget att oroa sig för just nu. Nu är det helg …

lör
1
jan
2011
lördag, 01 januari, 2011 | Skriven av:

Året 2010 avslutning blev lugn så även starten av 2011. Det blev en del smällande runt omkring där vi bor men det var nog bättre än tidigare år. Det börjar bli populärt med Japanska Lyktor som man släpper iväg och som lufter av värmen från ljuset/elden som finns under själva lyktan. Det verkar väldigt mysigt och fint men borde nog bara ske i områden med icke lättantända marker.

I dag skiner solen igen men tyvärr är det nollgradigt så snön smälter och det kommer att skapa istäckta ytor när Kung Bore återhämtar sig och ger oss minusgrader igen.

Annars tar jag det lugnt, som vanligt, och tittar lite på internet och har fastnat för sidor kring temat “fri vilja”. Har vi en fri vilja?
Visst kan vi påverka våra och andras liv genom att göra “bra val”, vilka de nu är. Med lite empati och mottot “att behandla andra som man själv vill bli behandlad” så kommer man långt.
Fri vilja har diskuterats länge och kommer att diskuteras länge till och nu kan man dessutom lägga till ren forskning så det är inte bara en fråga om filosofi.
Genom att undersöka vad som händer hjärnan får man nya fakta.

Jag tror att vi har en fri vilja även om detta inte innebär att man kan bestämma allt. Vi har våra gener, som inte är helt statiska, och så har vi miljön. Detta sätter gränser men många intellektuella beslut har vi kontroll över. Det borde räcka en bra bit.

Vi vet om många problem och vi vet även många sätt att minimera dessa och ändå så gör vi “fel”. Många gånger är det beroende på att vi tänker kortsiktigt och ser mest till den egna vinningen.

Mer empati och mer samarbete kommer att förbättra situationen. Det är min vilja om den nu är fri eller inte …

fre
31
dec
2010
fredag, 31 december, 2010 | Skriven av:

Brummis njuter av årets sista dag …

fre
31
dec
2010
fredag, 31 december, 2010 | Skriven av:

Så har årets sista dag startat. Tyvärr har temperaturen ute stigit och är kring nollan vilket har gjort vädret lite disigt och snön tyngre och skarpare. Det ska dock bli kallare igen och då blir det en hårdare skare än tidigare.
Hittills har vi inte hört några smällare och raketer. Smällare och raketer är ett otyg. det ställer till det för människor, djur och miljö.
Förhoppningsvis blir det lugnt även i natt. Vet inte hur våra ter katter kommer att reagera. Kanske blir de lika rädda som när dammsugaren sätts i gång. De har inga problem med en tyst dammsugare men så fort strömbrytaren slås till så flyr de fältet.

Nu är det bara 12 timmar kvar av det gamla året och tills det nya 2011 startar. Jag tror att 2011 kommer att bli ett spännande och bra år. Har som vanligt inte tänkt att avge några nyårslöften men det känns ändå bra att fundera på sin livsstil när ett oskrivet år startar. Det finns alltid något man kan förbättra.

mån
27
dec
2010
måndag, 27 december, 2010 | Skriven av:

GP skriver : Lönlöst att banta efter julmaten

Gröten, skinkan och julgodiset börjar ta slut och samvetskvalen tar vid.
Nu kommer nyårslöftena om att gå ner i vikt.
Men då hjälper inga bantningskurer, hävdar hjärnforskaren Martin Ingvar.
– En del av kulturen kring julmaten gör att väldigt många människor sätter sig i bilen den tredje januari med några kilos extra vikt, säger han.
Boven bakom det är hjärnans belöningssystem.

Normalt byggs övervikt upp under en längre tid. Bantningskurer lockar till att övervikten ska försvinna på nolltid.

Ska kilona försvinna behövs det förändringar i livsstilen. Det gäller att äta bättre och röra på sig mer. Att äta rätt gör det lättare att bekämpa t ex sötsuget.

Sätt inte upp som mål att gå ner ett visst antal kilon – fundera i stället på vad det är i din livsstil som gör att du inte fixar det där med vikten. Lägg löften kring det i stället.
– Till exempel “jag lovar mig själv att äta en ordentlig frukost varje dag” eller “nej, inget smågodis i år”, säger Martin Ingvar.

tis
21
dec
2010
tisdag, 21 december, 2010 | Skriven av:

Lund är fortfarande i vinterskrud. Temperaturen sjunker och är nu under 10 minus. Det finns stora chanser att det blir en vit jul. Snöröjningen har nu kommit igång på allvar så det är framkomligt på de flesta gångbanor inne i Lund.

Skönt att alla möten är avklarade för 2010 och att det nu kan bli helgfrid. Skönt också att vi ska hålla oss hemma så att vi slipper det kommunikationskaos som just nu råder.

Skönt också att slippa dras med i julkommersen. Oavsett om det är låg- eller högkonjunktur så slår julhandeln rekord.
Trist att många dessutom skuldsätter sig upp över öronen bl a pga av att det finns långivare som lånar ut pengar alldeles för lättvindligt.

Nu ska det städas lite, pappershögarna ska minskas. Det som finns digitalt ska till pappersåtervinning. Det kom många kuvert, från Lunds kommun, med skapade högar med papper, men det verkar som att mängden kuvert ökar blir fler från regionen. Vilket innebär att det krävs organisation och struktur så att paåpwtshögarna kan minimeras. Nu ska det vara lugnt i två veckor innan kuverten börja dimpa ner igen och innan dess ska jag ga fått ordning på allt …

sön
31
okt
2010
söndag, 31 oktober, 2010 | Skriven av:

I dag fick vi sova en timme extra. Man behövde ju inte sova bort timmen men det gjorde jag. Det var ganska grått och trist ute så det var inget svårt att ligga kvar i sängen.
Enligt en SIFO-undersökning har allt fler sömnproblem.

Drygt hälften av alla svenskar har sömnproblem. Men metoderna för att komma till ro varierar: Äta nattmacka, dricka alkohol eller ta en sömntablett är några exempel.
”Undersökningar visar att sömnproblem ökar i befolkningen, kanske mest bland yngre människor”, säger överläkare och verksamhetschef Richard Harlid för sömnenheten på vårdföretaget Aleris – som också har gjort undersökningen – i ett pressmeddelande.
Var tionde svensk uppger också att de tar sömntabletter.

Det har jag inte haft på mycket länge. Det hände när jag var mindre och och skulle upp tidigt nästa morgon. Då var det svårt att komma till ro. Problemet är att många har svårt att varva ner.
Bra i alla fall att så få uppgav att de drack alkohol för att komma till ro.
Katterna har då inga problem med att sova men de sover inte alltid när vi sover. Ibland är det full rulle när vi släcker lampan för att sova. Det visar att jag inte har något problem med att somna även om det är fullt med katter som springer över sängen och som leker och busar.

I kväll blev det lite panik. Alex skulle hoppa upp i sängen och hoppade via dammsugarens på&av-knapp så att dammsugaren satte igång. Då var det tre små katter som rusade iväg från den röda hemska tingesten med lång snabel.
Vi har dammsugaren framme för att de ska vänja sig och bli lite mindre rädda när vi dammsuger. Oturligt nog drog vi inte ur kontakten så nu är de väl än mer rädda för dammsugaren …

mån
2
aug
2010
måndag, 02 augusti, 2010 | Skriven av:

Finns det någon som har tips på hur man kan lindra sin kattallergi?
Jag har tagit ett preparat, som inte är speciellt bra mot kattallergi, och det fungerar inte alls. det heter “Loratadin Actavis 10 mg”. Har tagit det i fem dagar och jag märker ingen skillnad. Ska testa ett annat, Clarityn, som finns receptfritt men jag har inga större förhoppningar på detta heller. Det är kanske det som är felet att jag inte tror på preparatet.
Placebon har ju ingen chans …

Det ska vara ett botemedel på G. En forskare och docent, Hans Grönlund, har kommit på något som ska fungera mot kattallergi. Det ska bara behövas tre sprutor in i lymfkörteln. Han har sålt patentet till en Schweizisk firma som har gjort tester på människor men det dröjer nog inna det finns tillgängligt på marknaden.

Kanske är det något som har några bra knep som man vill del med sig av.
Eller?

Den bästa boten är givetvis att inte ha någon katt men det är svårt. Man vill ju ha lite livskvalité också …

ons
28
jul
2010
onsdag, 28 juli, 2010 | Skriven av:

DN skriver : Miljonfynd på loppis

På loppmarknader hoppas man alltid på det stora fyndet. För amerikanen Rick Norsigian slog önskningen in.

Det var tio år sedan Norsigian köpte 65 fotonegativ på en loppmarknad i orten Fresno, i Kalifornien. Då kostade de sammanlagt 45 amerikanska dollar. Idag har de värderats till 200 miljoner dollar. Anledningen är att man med experthjälp kunnat konstatera att negativen visar sig vara äkta verk av kända fotografen Ansel Adams.

Detta visar att man kan göra fynd på loppis men det är väl sällan de blir av denna kalibern. Viktigast dock är att loppis gör att saker återanvänds vilket minskar resursslöseriet.

En kommentar på DN:s sida var “det är därför man inte ska ge bort saker till loppisar…”. Kanske var den lite skämtsam men det är klart att man ska ge bort saker som man inte använder till loppisar. Det finns många loppisar som drivs av organisationer som använder intäkterna till att hjälpa andra i Sverige men även utanför Sveriges gränser. Detta innebär att det blir en “mereffekt”. Vi sparar inte bara resurser vi ökar stöd till personer som behöver det. Dessutom kan vi ju själva göra fynd genom att köpa vad andra har lämnat till loppisen. Så loppisar är bra. Fortsätt lämna in.

Det är egentligen lite sjukt att några glasnegativ kan vara värda så mycket som 1.4 miljarder kronor även om “Adams, som dog 1984, var en av sin tids största naturfotografer, mest känd för sina bilder av den amerikanska västern.”

mån
21
jun
2010
måndag, 21 juni, 2010 | Skriven av:

Vet du inte var du ska äta lunch i morgon?
Då kan du testa Stunden, en levande föda restaurang som ligger på Östra Tullgatan 4 i Malmö.

Levande föda eller Raw Food är mat som inte är värmebehandlad över 40 grader.

Vad innebär Raw Food?
Raw Food (eg. rå mat) är ett begrepp som spridit sig globalt, och som idag betecknar vegetabilisk föda som aldrig hettats upp över ca 40 grader celsius. Ibland stöter man också på termen “levande föda”, eller “living food”. I stort syftar de olika begreppen till samma sak. Det specifika med just “levande” föda, är att man avser livsmedel som är enzymatiskt aktiva. Jämför exempelvis en mandel och ett äpple – om de ej varit upphettade är de båda råa, Raw Food, men mandeln är inte “levande” på samma sätt som frukten, eftersom den fortfarande har enzymhämmare. Om mandeln emellertid blötläggs, börjar livet i den att gro och den blir mycket mer näringsrik och lättsmält för kroppen. Att äta “levande” Raw Food är alltid att rekommendera

“Dagens” var slut så det blev en pizza istället. Den var väldigt god, mycket smakrik. Det var nog den godaste pizzan jag ätit. Pizzor blir normalt alldeles för salta. Jag blev kanske inte så mätt på pizzan men kompletterad med en chokladkaka så var jag redo att börja eftermiddagens arbete.

Levande föda bjuder på väldigt rena smaker och maten är väldigt lättsmält.

Stunden är väl värd ett besök!

ons
2
jun
2010
onsdag, 02 juni, 2010 | Skriven av:

Nu har jag kommit fram till mitt hotell, The Green Hotel. Det har varit en lång dag och många inryck. Många fina ord och stort engagemang men ingen som egentligen problematiserade vår höga konsumtion. Vi kan inte med teknik göra att vår överkonsumtion blir hållbar. Vi kan möjligen dämpa effekterna. Lägger man dessutom till att hela jordens befolkning ska ligga på vår konsumtionsnivå spricker det. Vår konsumtion ger inte bara avtryck i Sverige utan där råvaror och produkterna produceras. Ska vi räkna ut våra avtryck måste vi ta med all miljöpåverkan från vaggan till graven.

Utgångspunkten måste vara vad “naturen tål”. Vår överlevnad är beroende av detta.

I morgon börjar dagen med en vandring i naturen med en naturguide. Sedan blir det inomhusaktiviteter för resten av dagen.

sön
7
feb
2010
söndag, 07 februari, 2010 | Skriven av:

Nu var det ett tag sedan jag tränade. Dels beroende på influensa men även på att det varit så mycket att göra att jag inte fått tid till det. Nu så måste det finnas tid.
I dag gick min sambo och jag på jympa och typiskt nog så trampade min sambo snett. Typiskt när vi precis bestämt oss för att komma igång igen. Min sambo fick snabbt hjälp av Friskis&Svettis personalen och fick is och linda på foten. Nu så känns det rätt så bra så förhoppningsvis så kan hon snart träna igen.

Tittade på ett intressant program på SVT, “Konsten att vara människa”. Det går i repris den 11/2 och 13/2.

Svensk dokumentärfilm från 2010. Medan vi materiellt får det allt bättre, mår allt fler människor allt sämre. I söndagsdokumentären får vi möta några människor som ger olika svar på frågorna: Är det fel på människorna eller är det fel på samhället? Håller något på att hända, något som vi ännu inte kan se klart?

Detta är något som den kommande valrörelsen borde handla om. Jag tror att fler och fler människor inser detta men har svårt att stoppa upp i ekorrhjulet. Det är inte så lätt att ensam stanna i ekorrhjulet.

Frågan är Vad är lycka?
Det finns lyckoforskning och den är ett tvärvetenskapligt område som blir allt mer uppmärksammat. Dess resultat ger vetenskapligt stöd för att stora delar av miljöpartiets partiprogram är det bästa receptet för en lyckligare värld! Allt från fler folkomröstningar till kortare lönearbetstid är del av receptet för ök ad lycka. Delvis är det förstås olika saker som gör en person lycklig, men det vi fokuserar på är det som gäller de allra flesta.

Lycka mäts främst genom enkäter, men även genom djupintervjuer, neurologi där man mäter signaler som hör till lyckokänslor, samt att gå omkring med en minidator där man – varje gång den plingar till – skriver ner vad man gör och hur man mår just då.

Politiska beslut kan skapa förutsättningar för ökad lycka, men i slutändan är det beroende av individens agerande. Därför berör det även vad individer generellt kan göra för ökad lycka. Det är viktigt att väldigt stor hänsyn tas till hur politiken påverkar lyckan för människor i andra länder, djuren och kommande generationer. Ett relevant mål för alla är att kunna tillfredsställa sina grundbehov och för det behövs en dräglig miljö, rättvisare fördelningspolitik och bredare helhetssyn.

Tänk om lycka blev en valfråga inför den 19 september …

Läs mer!

mån
18
jan
2010
måndag, 18 januari, 2010 | Skriven av:

Nya Miljöaktuellt skriver : Därför är konsumtionshetsen det största hotet

Den genomsnittlige amerikanen konsumerar mer än sin egen kroppsvikt i produkter – varje dag. Nu sprider sig kulturen över världen. En ny rapport visar utvecklingens allvarliga konsekvenser.

I den årliga rapporten från Worldwatch Institute berättar upphovsmännen att konsumtionskulturen kan komma att slå ut alla politiska försök att komma åt klimatförändringarna och alla typer av skiften mot en grön energi och ekonomi. Enligt rapporten är den överdrivna konsumtionskulturen snart det absolut största hotet mot planeten jorden.
– Om vi inte inser att våra miljöproblem, allt från klimatförändringar till avskogning, drivs av ohållbara vanor så kommer vi inte kunna lösa den ekologiska kris som hotar vår civilisation, säger studiens huvudförfattare, Erik Assadourian, till brittiska The Guardian.

Den värsta konsumtionskulturen hittar vi enligt studien i USA, där genomsnittsamerikanen konsumerar mer än sin egen kroppsvikt i produkter – varje dag. Den totala globala handeln med varor och tjänster ökade under det senaste årtiondet med 28 procent och uppgick till 30,5 biljoner dollar.

Detta visar helt klart att det behövs en livsstilsförändring. Den rika delen av världen konsumerar alldeles för mycket.
Jag tittade på ett program om Bombay som numera tydligen kallas Mumbai. Det sändes på SVT2 och kan ses på SVT Play.
Programmet handlade om trafiksituationen i Bombay och planeringen för att försöka göra något åt denna. Det var som i Lund, de som vill lösa trafikstockningar med mer vägar och de som ville lösa det med mer kollektivtrafik.
När man tittade på programmet fick man en helt nytt begrepp av ordet “KÖ”.


Denna video är inte från programmet!

Bland annat fick man höra hur man resonerar i Indien. Så länge västvärlden inte går och cyklar utan använder bilen så varför ska vi inte göra det. Helt rimligt resonemang. Det är därför som vi måste minska vår vägtrafik. I Indien lanseras “Tata Nano“. En billig bil som kommer att bli en storsäljare.

Vad är då priset för denna ”Folkets bil”? Bilen som också går under namnet Rs 1 Lakh Car kostar från fabrik i Indien 100 000 indiska rupier (= 1 Lakh) vilket motsvarar ungefär 16 330 kronor med dagens växlingskurs. Detta gör bilen till världens billigaste bil, billigare blir det inte, i alla fall inte för stunden. Vi får se om någon annan biltillverkare törs satsa på en ny ”Folkets bil”.Tata Nano, som för övrigt designades i Italien.

Det behövs att alla funderar över sin livsstil. Ska vi kunna möta klimatproblematiken måste vi agera nu. Bland annat måste vi minska vägtrafiken i Sverige. Vi måste också se över vår konsumtion.