Inlägg under kategori » ekonomi «

sön
24
jan
2016
söndag, 24 januari, 2016 | Skriven av:

Matens pris i P1

Matens pris i P1

I samband med SVT:s program VEGORÄTT blev en del diskussioner om vegan eller inte vegan. En del kritiserade programmet för att vara för hälsoinriktat. Jag förstår inte varför det skulle finnas en motsättning mellan att äta vegan och äta hälsosamt. Mina skäl till att äta vegansk är främst etiska. Människan har ingen rätt att behandla andra levande varelser så som vi gör i den s k köttindustrin. Det finns givetvis andra skäl också som klimat och solidaritetsskäl. I alla fal om man nu ska äta vegansk eller vegetariskt så måste det vara bättre att äta mer nyttig mat.

I P1 sänds ett program “Matens pris”. Programmet Matens Pris och Ekots granskning visar att de nya snabbväxande grönsakssorter som finns i våra matbutiker blivit mindre nyttiga och förlorat många av de ämnen, fytokemikalier som skyddar oss mot många sjukdomar. Den här utvecklingen drivs på av stränga Eu-regler som styr hur handeln får marknadsföra grönsakerna.

I programmet framkom synpunkten att innan vi odlar mer nyttigt måste vi få fler att äta mer frukt och grönt. Ju mindre näringsinnehåll ju mer frukt och grönt måste man äta. Det vore smartare att odla frukt och grönt med mer näringsinnehåll då behöver man inte äta så mycket för att få samma näring.

Tyvärr fokuseras det mycket på att ta fram utsäde som ger mer skörd men till priset med mindre näringsinnehåll. Många gamla sorter riskerar att försvinna för alltid. Det finns dock en del företag kvar som kämpar för att upprätthålla de gamla sorterna i fröutbudet. Ett sådant företag är Runåbergs fröer.

I programmet framkommer det ett exempel på ett bolag som tagit fram en tomatsort som innehöll extra mycket lykopen. Lykopen stärker vårt immunförsvar och kan minska risken för cancer enligt många forskningsstudier. När Monsanto, som säljer GMO-grödor och bekämpningsmedel som t ex Roundup, köpte bolaget slutade de med utvecklingsarbetet kring denna tomatsort.

Lagstiftningen som vi har kring närings- och hälsopåståenden begränsar möjligheten att marknadsföra frukter och grönsaker som innehåller mer s k fytokemikalier. Fytokemilalier När det gäller tomater så kan man köpa tomater året runt men vad innehåller dessa. I alla fall saknas den goda smaken.

När man jämför de som äter mycket och lite frukt och grönt och då ser man att de som äter mycket har en bättre hälsa. Om man då tror att basen till det här åtminstone delvis är att man får i sig mer av de här ämnena så skulle det förmodligen innebära positiva effekter för folkhälsan om man kunde öka dem.

Vi borde värna gamla sorter och forskning som fokuserar på näringsinnehåll än kvantitet. Dessutom kan vi som konsumenter ställa krav på vad vi köper och då prioritera kvalitet för pris och kvantitet.

I fyra nya program 2016 ställer Matens Pris frågan vad de färgglada, blänkande frukterna och grönsakerna egentligen innehåller? Ska man verkligen äta nötter från torkans Kalifornien? Och varför fortsätter vi äta socker och kött som aldrig förr när vi vet att trycket på miljön är för stort och att det gör oss sjuka och feta?

Det råder eko- och vegotrend i Sverige, men också lågpris- och köttfrossa. Det har aldrig varit så lätt att äta bra men heller aldrig så frestande att göra fel.

Den industriella matproduktionen vi har idag är inte hållbar. Fortsätter vi som idag kommer jordens ekosystem inte klara sig.

Matproduktionen står för upp till en tredjedel av de globala utsläppen av klimatpåverkande gaser. Grundvattenreservoarerna är på väg att tömmas och den fossila energin som förser jordbruket med uppvärmda växthus, konstgödsel och bekämpningsmedel tar snart slut.

Maten vi äter skadar också våra kroppar. Vi sätter i oss för mycket energi och framförallt för mycket kött och socker. Resultatet är att vi är fetare än aldrig förr och den dåliga kosten leder till livsfarliga sjukdomar.

Livsmedelsindustrin producerar inte främst det som är bra för oss och vår planet utan vad som går att sälja till minsta möjliga kostnad.

Serien Matens Pris började sändas 2010 med uppföljande program under 2011. Våren 2016 sänds fyra program med start måndag 18 januari. P1 klockan 10 och här på webben eller i mobilen Sveriges Radio Play.

Guide frukt och grönt

fre
8
jan
2016
fredag, 08 januari, 2016 | Skriven av:

Just nu pågår diskussioner hur Lunds Konsthall ska “utvecklas”. Kultur- och fritidsnämnden beslutade i december 2015:

att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att till nämndsammanträdet i februari 2016 återkomma med ett förslag på tidsplan för genomförande av rekonstruktion av Lunds konsthall med syfte att förändra och modernisera verksamheten för att passa in i dagens och framtidens Lund. En rekonstruktion kan innebära en nedläggning av befintlig verksamhet för att ge plats åt en förnyad.

Lunds Konsthall som är landets första efter Liljevalchs skulle från början bli mer än bara en konsthall. Det var tänkt att bli ett kulturhus med konsert- och teatersalong och plats för konstutställningar. Det hela började redan på 30-talet. Sedan var det krig, ekonomiska förhållanden och svårigheter på byggnadsmarknaden. Nästan som idag …

Sydsvenskan har lagt ut ett ett radioinslag som sändes i P2 någon dag före invigningen 21 september 1957.

Från radioreportaget:

Vi har ju fått en materiell standard som är mycket hög den har vi fått på de två sista decennierna. Nu har människorna möjligheten att tillfredsställa de materiella behoven i stort sett i varje fall och nu tror jag att det är en viktig och angelägen uppgift att ge människorna liksom ett innehåll i livet och där tror jag konsten har en stor betydelse.

Det stämmer väl in på dagens situation. De allra flesta har det bra materiellt sett. En del verkar dock sakna innehåll i livet och samma gäller idag som då, att konsten kan hjälpa oss på traven att reda ut våra liv.

Konsthallen var en stor satsning i ett läge där många nog tyckte att pengarna behövdes till annat. Ska vi kunna utveckla samhället med god livskvalité måste vi vara beredda att satsa på konst och kultur. Då krävs det långsiktighet, även i s k svåra tider, om vi nu vill förändra rådande situation till det bättre. Det räcker inte bara med hög materiell standard.

Hela radioinslaget finns nedan.

lör
28
jan
2012
lördag, 28 januari, 2012 | Skriven av:

Ny Teknik skriver “Datorer för 140 miljoner slängs i onödan”

En halv miljon datorer slängs på soptippen varje år. Hälften av dessa hade kunnat återanvändas, hävdar företaget Inrego. – Miljöbesparingen är betydande, säger Henrik Nilsson på Inrego
Resultatet visar att majoriteten, 51 procent, av företagen och myndigheterna antingen skrotar datorerna eller lägger utrustningen i förråd. I offentlig sektor är siffran något lägre, 46 procent, medan börsbolagen är ännu mer skrotningsbenägna (64 procent).

Visst händer det att man blir frestad av att köpa nytt trots att det gamla fungerar. Vi har en tjock-TV som nu fungerar som en radio. I förra veckan kom och gick bilden. Jag trodde det berodde på att det var lite busväder ute men inte denna gången. Bildröret har gjort sitt. TV är arvegods från min sambos föräldrar och är cirka 15 år gammal. Vi har funderat några gånger på att köpa en ny men kommit överens om att vi väntar tills den gamla går sönder.
Frågan är om det kommer att vara möjligt att reparera TV:n. Att det blir dyrare än att köpa en ny är nog helt klart.
Frågan är hur mycket mindre energi en ny TV kommer att konsumera än vår gamla tjock-TV?

Tänkte jag oavsett skall undersöka om det går att reparera den gamla. Nu funderar vi på om vi överhuvudtaget ska köpa en TV. Vi får se.

Den här artikeln handlar ju inte om TV-apparater utan om datorer och det är ju lite annorlunda. Här finns det ju en koppling mellan mjukvara och hårdvara. Nya operativsystem kräver nya processorer. Vanligtvis behöver man inte nya operativsystem. Det tillkommer några finesser varje gång men behöver man dessa?

Inrego tar årligen in över 100 000 datorer och annan IT-utrustning och har en återanvändningsfrekvens på 91 procent. Vilket inte är så illa.

– Jag skulle uppskatta att minst hälften av den utrustning som skrotas totalt sett skulle kunna återanvändas och då räknar jag lågt. Miljöbesparingen jämfört med att köpa nya datorer är betydande, säger Henrik Nilsson.

Eftersom det är så många apparater blir summan av effekterna desto större. Man brukar säga att sopor eller avfall är något som inte har något värde och då borde ju inte datorutrustningar skrotas eftersom de ju har ett värde. Vi som konsumenter blir bara glada om vi blir av “apparaterna” när vi egentligen borde ta betalt för att någon skulle ta hand om dem och tjäna pengar på att fixa till och sälja vidare. Problemet är bara att det finns starka krafter för att just sälja nytt och att intala oss konsumenter att det gamla ska kasseras.

Som konsument kan man göra mycket men det gäller att stå på sig och fundera på konsekvenserna av sitt handlande. Sedan kan man ju hoppas att handeln och tillverkarna gör sitt.

ons
13
apr
2011
onsdag, 13 april, 2011 | Skriven av:

I dag presenterade regeringen sin vårbudget. Det fanns en förhoppning att vårbudgeten skulle ge svar på hur pensionsfrågan för scenkonsten skulle lösas. Det fanns vare sig pengar eller några fina ord hur denna fråga ska lösas.

Problemet är att det är tre departement som är inblandade, kultur- , social- och finansdepartementet. Som vanligt var det finansen som “vann”. Pensionsfrågan har varit på tapeten under lång tid och att få till stånd ett nytt branschanpassat pensionssystem har blivit en ödesfråga för branschen. Dagens system är inte anpassat till scenkonstområdets särskilda förutsättningar. Det är utformat för verksamheter som i första hand har fast anställd personal. Systemet missgynnar därför alla de frilansare som arbetar på scenkonstinstitutionerna. Skenande och oförutsägbara pensionskostnader tar allt större andel av institutionernas ekonomiska utrymme i anspråk, senast påfördes dessa oförutsedda pensionskostnader om drygt 50 miljoner kronor i slutet av 2009.

Dagens system medför stora svårigheter för institutionerna att beräkna pensionskostnaderna. För Skånes Dansteater har pensionspremien för dansare varierat mellan 50 och 130 % av lönen under åren 2007 – 2009. Den genomsnittliga pensionspremien för dansare på Kungliga Operan var 2008 närmare 80 % och för sångsolister nästan 60 % av utbetald lön. Nuvarande pensionssystem får också negativa effekter på lönebildningen.

När man anställer dansare eller sångare som arbetat utomlands ett antal år riskerar man att drabbas av höga pensionskostnader. Detta eftersom en arbetsgivare då måste ”betala ikapp” pensionsintjänandet för en dansare eller sångare efter ett antal års bortovaro.

Ett utredningsförslag, som är modernt och framtidsinriktat, presenterades i maj 2009. Uppdraget var att presentera lösningar inom nuvarande kostnadsramar som
• värnar främst opera- och danskonsten
• beaktar såväl institutionernas behov av förutsebara kostnader som de anställdas behov av
trygghet
• uppmuntrar karriärväxling
• förbättrar frilansarnas situation

Utredningen förslår vidare att staten inte längre ska reglera pensionsvillkoren för scenkonstområdet. Parterna ska istället hantera pensionerna inom ramen för kollektivavtalade lösningar. Det föreslås dock att staten även fortsättningsvis ska ta ett särskilt ansvar för dansares och sångares möjligheter att ställa om till nya karriärer.
Utredningen har också lämnat förslag på hur ett kollektivavtal skulle kunna se ut, där pensionsvillkoren ingår, med helt avgiftsbestämd pensionsplan där varje insatt krona kommer de anställda till del, vilket inte är fallet i dagens förmånsbestämda pensionslösning. Utredningen föreslog att det nya systemet inför 2012.

I remissvaret tillstyrkte de flesta remissinstanser inklusive Svensk Scenkonst, att utredningens förslag i alla delar skulle genomföras enligt föreslagen tidplan. Om pensionsfrågan får en lösning kommer detta, genom förutsebara kostnader, att ha en vitaliserande effekt på svenskt musik-, dans- och teaterliv, särskilt i en tid när gränserna mellan musik-, dans- och talteater alltmer suddas ut. Detta skulle troligtvis ge fler arbetstillfällen.

Tråkigt att finansen än en gång vinner på bekostnad av bl a kulturen.

tis
21
dec
2010
tisdag, 21 december, 2010 | Skriven av:

Lund är fortfarande i vinterskrud. Temperaturen sjunker och är nu under 10 minus. Det finns stora chanser att det blir en vit jul. Snöröjningen har nu kommit igång på allvar så det är framkomligt på de flesta gångbanor inne i Lund.

Skönt att alla möten är avklarade för 2010 och att det nu kan bli helgfrid. Skönt också att vi ska hålla oss hemma så att vi slipper det kommunikationskaos som just nu råder.

Skönt också att slippa dras med i julkommersen. Oavsett om det är låg- eller högkonjunktur så slår julhandeln rekord.
Trist att många dessutom skuldsätter sig upp över öronen bl a pga av att det finns långivare som lånar ut pengar alldeles för lättvindligt.

Nu ska det städas lite, pappershögarna ska minskas. Det som finns digitalt ska till pappersåtervinning. Det kom många kuvert, från Lunds kommun, med skapade högar med papper, men det verkar som att mängden kuvert ökar blir fler från regionen. Vilket innebär att det krävs organisation och struktur så att paåpwtshögarna kan minimeras. Nu ska det vara lugnt i två veckor innan kuverten börja dimpa ner igen och innan dess ska jag ga fått ordning på allt …

sön
12
dec
2010
söndag, 12 december, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : Wikileaks: Så lyckades Shell infiltrera Nigerias regering

De läckta diplomatrapporterna från Wikileaks avslöjar att Shells inflytande i Nigeria når ända upp på regeringsnivå.

För bara några veckor sedan avslöjade The Guardian hemliga dokument som berättade om oljejätten Shells cyniska och topphemliga PR-kampanjer efter det att människorättsaktivister i Nigeria dödats för att de protesterat mot bolaget. Nu kommer fler avslöjande dokument sedan Wikileaks publicerat amerikansk diplomatpost.

Enligt The Guardian, som läst igenom de läckta dokumenten hävdar Shells topprepresentant i Nigeria, Ann Pickard, till amerikanska diplomater att Shell har “personer på plats” i den Nigerianska regeringen och att de “vet allt som pågår på alla relevanta ministerier”. De berättade också att de regelbundet gav “stöd” till ministeriepersonal för att få total insyn.

Detta är bara ett exempel där det framkommit dokument som visar att det man misstänkt verkligen har skett.

Wikileaks-läcka har avslöjat övergrepp i Irakkriget. Det finns många exempel.

Öppenhet är viktig och media har inte lyckats med att få fram hur saker och ting verkligen har hanterats.
Det är lite märkligt att de som talar om vikten av öppenhet samtidigt försöker svartmåla Wikileaks och att det skulle vara ett problem att det redovisas hur saker och ting verkligen ligger till.
Man borde i stället reagera över hur t ex USA har agerat och för den delen även Sveriges regering.

Det är lätt att veta vad som är bakgrunden till vad som händer. Vad är det som driver anklagelserna mot Julian Assange?
Det kommer inte att vara lätt att få till en rättvisande rättegång. Det kan gå fel åt båda hållen.

Att Wikileaks är i gungning är inte så konstigt. Dels är det svårt att under lång tid hantera en toppstyrd organisation dessutom är det ju svårt när USA har lyckats att få VISA, MasterCard och Paypal att bojkotta Wikileaks. Utan de frivilliga bidrag Wikileaks är så beroende av så blir det svårt att hålla igång verksamheten.

Att USA mer eller mindre beordrar betalningsförmedlare att utesluta Wikileaks är givetvis ett problem. Om nu USA vill åtala Julian Assange borde de framställa dessa anklagelser men de gör som de gjorde med fångarna i Guantánamo. Man griper och sedan försöker man få fram ett hållbart åtal.

Det är klart att Wikileaks är ett problem för USA men tror man på demokrati och öppenhet borde man i stället fundera hur man kan ändra sitt sätt att agera för att just ha öppenhet och demokrati.

ons
8
dec
2010
onsdag, 08 december, 2010 | Skriven av:

SCB:s senaste mätning får Miljöpartiet 8.8 %, en ökning med 1.5 %-enheter. Bland allianspartierna är det bara (M) som ökar, + 2.3 %-enheter. (FP) får 6.8 %, – 0.3 %-enheter, (C) får 5.8 %, -0.8 %-enheter och (KD) får 4.3 %, – 1.3 %-enheter.
(SD) får 6.7 %, + 1.0 %-enheter och är därmed större än (C) och endast 0.1 %-enheter efter (FP).
(S) får 29 %, – 1.7 %-enheter och (V) får 4.7 %, – 0.9 %-enheter.

Nu är det långt till nästa val så mycket kan hända. I dag debatteras det budget i riksdagen. Det kanske kan ändra siffrorna …

lör
27
nov
2010
lördag, 27 november, 2010 | Skriven av:

Nästa seminarie handlar om “Hur kommer framtidens vård att organiseras?”

Paneldiskussion kring de utmaningar som den skattefinansierade vården står inför. Vilken roll spelar driftsformerna för att ge medborgarna vård efter behov med hög kvalitet? Vilken roll spelar organiseringen av vården i detta perspektiv? Medverkande: Lotta Mårtensson, CAREMA, Lars Petterssons, generalsekreterare FAMNA, Helene Sigfridsson Öberg, partistyrelsen och moderator Daniel Helldén, partistyrelsen och ledamot i SKL:s tillfälliga programberedning om Valfrihet.

Som ny regionfullmäktige borde detta seminarium vara något för mig. Tyvärr är representanten från FAMNA försenad p g a tågstrul men det ska nog ändå gå bra.
En frågeställning som kom upp är “Har det någon betydelse vilken driftsform vården drivs i?”.
Detta beror givetvis på hur man gör en upphandling. Ska man kunna handla upp något måste man ha kunskap om verksamheten. Detta är inget problem som bara gäller sjukvård.
Det är inte självklart vilken form som är bäst, offentlig eller privat.
Ett problem är givetvis a hur vinsten används i ett privat bolag. Om man ställer rätt krav när man upphandlar så borde det fungera då borde man inte kunna tjäna så stora pengar att det skulle kunna bli så stor vinstutdelning.
Rimligen borde även vård i offentlig regi fungera. Det bästa är nog en blandning för att få en mångfald.

Strukturen i den vårdande organisationen har stor betydelse. Stor är kanske stark men frågan är om stor även är effektiv. Det som saknas på många arbetsplatser är att använda sig av medarbetarna.

Den som har kapital och har en koncern bakom sig har mer resurser att lämna “rätt underlag” för att vinna upphandlingen.

Oavsett i vilken regi sjukvården kommer att drivas så finns det många utmaningar. Befolkningen blir äldre och äldre, vi ställer också högre krav på vården. Använder vi resurserna rätt?

Finns behovet av valfrihet?
Vilket val vill vi göra?
Egentligen vill vi egentligen bara ha hjälp som har hög kvalité.

Ska vi klara framtiden sjukvård måste vi öka fokus på det förebyggande. Hur får man in det förebyggande arbetet när man upphandlar?

Seminariet gav inte svar på alla frågor men nu har jag mer information i alla fall …

Kategori: ekologi, ekonomi  | 2 kommentarer
fre
12
nov
2010
fredag, 12 november, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : “Trängselskatt bättre än miljöbilspremie”

Miljöbilspremien är inte kostnadseffektiv. Det finns bättre styrmedel som ger bättre effekt för pengarna, visar forskning.
Visserligen har miljöbilspremien lett till at det säljs fler miljömärkta bilar som etanol- ochbiogasbilar, men det är ett dyrt och inte särskilt kostnadseffektivt instrument.
Satsningar på till exempel autsläppsrätter och trängselskatt ger mer effekt och bättre utdelning på satsade pengar.

Alliansen pratade om supermiljöbilpremie innan valet. Om de kommer att genomföra den är väl inte helt klart. Premien skulle kunna ge 40 000 kr. Sveriges bilpark består av minst 4 miljoner bilar och visst är det bra att det blir fler miljöbilar men till vilket pris. 1000 bilar skulle kosta 40 miljoner. 1000 bilar är 0.025 % av den totala bilparken och ger inga större utsläppsminskningar.

En supermiljöbil kommer inte att vara billig så stödet kommer enbart att gynna de som tidigare gynnats av alliansens skattesänkningar och bortagning av fastighetsskatten.

MInskningen av utsläppen från trafiken har inte varit så lyckosam. Trots miljöbilar och andra bränslen har de totala utsläppen ökat p g a att antalet bilar och antal körda km har ökat.

Ska miljöministern verkligen minska utsläppen behövs det åtgärder som även minskar trafiken och då behövs det andra åtgärder som t ex trängselavgifter kombinerat med satsningar på spårburen trafik och kollektivtrafik.

Uppsatsen heter An analyis of the Swedish green car rebate och har nyligen belönats med Juseks ekonompris.

tis
3
aug
2010
tisdag, 03 augusti, 2010 | Skriven av:

I dag började dagen tidigt med att kattungarna hoppade upp i sängen och busade. Sixten kröp under täcket och Lilla Grå försökte följa efter. Alice kastade sig rakt över Sixten fast ovanpå täcket.

Ella kom inte på morgonen hon låg väl och slickade sitt sår och vilade sig efter den stora upplevelsen i går.

Hade tänkt att stiga upp tidigt för att åka till Lund och fixa lite i lägenheten och förbereda några möten och fixa till Mp Lunds lokala partiprogram. Allt gick bra hemma men när jag kom till kansliet så var halva kanslier utan el. Efter ett försök att sätta upp en hallampa så har det blivit ett elfel så att en propp löser ut. MIljöpartiets kansli ligger i ett gammalt hus där det fortfarande finns gamla elledningar. Det är säkert en gamal elledning där isoleringen har smulats sönder så att en fas kortsluts mot skärmen.

Så istället för det trådlösa kansliet blev det ett kansli med en massa kablar över golvet för att försörja delar av kansliet med el.

Efter lite fixande så att vi kunde få igång skrivare och att alla hade el till sin dator så började jag titta på Mp Lunds lokala partiprogram. Då visade det sig att jag hade en för gammal version av InDesign. Uppgraderingen tog tid då man titt som tätt måste fylla i datorns lösenord. Men tyvärr så var denna version även den för gammal. Hittade den senaste versionen på nätet och trevligt nog kunde man testa denna i 30 dagar. Så det var bara att ladda ner och det tog lite tid förstås.

Efter ett tag så hade jag rätt version av InDesign och det var bara att börja fixa med partiprogrammet. Tiden rann iväg så jag hann inte göra allt jag tänkt mig innan Mp Skånes valgruppsmöte. Det gick rätt bra ändå. Efter mötet var det fotografering av toppkandidater till Mp Skånes riksdags- och regionlistor.

Fotografering tar alltid lite tid, speciellt när man ska ta gruppbilder och att alla ska se bra ut i samma bild.

Efter fotograferingen var det så åter dags att fixa med partiprogrammet. InDesign är ett avancerat program men ibland är det väldigt omständligt. Avstavningen är inte alltid korrekt. Det är ett tidsödande arbete att gå igenom och kolla avstavningar. Dessutom protesterade programmet och sa att jag saknade vissa typsnitt vilket jag inte gjorde.

Nu är programmet klart för tryckning, nästan i alla fall. Får väl titta igenom det hela under morgondagen.

I går beställde vi bl a kattsand baserad på majs och lite kattleksaker. Beställningen kom redan idag vilket var bra men innebar att det lite konkande på vägen hem till kolonin.

Jag var inte hemma förrän vid 23-tiden. Fick då rapport från det senaste gällande katterna. Ella hade varit på kolonin och fått mat och kattungarna hade gjort framsteg.

Nu är det dags att sova för i morgon är det tvättdags. Vi brukar alltid tvätta mellan 6-9 så även i morgon. Får hoppas att det blir upphåll och bra torkväder. Även i morgon blir det en tur till Lund.

Nu börjar lugnet lägga sig på kolonin. Kattungarna är trötta av allt bus så förhoppningsvis ska det gå att sova nu …

ons
28
jul
2010
onsdag, 28 juli, 2010 | Skriven av:

DN skriver : Miljonfynd på loppis

På loppmarknader hoppas man alltid på det stora fyndet. För amerikanen Rick Norsigian slog önskningen in.

Det var tio år sedan Norsigian köpte 65 fotonegativ på en loppmarknad i orten Fresno, i Kalifornien. Då kostade de sammanlagt 45 amerikanska dollar. Idag har de värderats till 200 miljoner dollar. Anledningen är att man med experthjälp kunnat konstatera att negativen visar sig vara äkta verk av kända fotografen Ansel Adams.

Detta visar att man kan göra fynd på loppis men det är väl sällan de blir av denna kalibern. Viktigast dock är att loppis gör att saker återanvänds vilket minskar resursslöseriet.

En kommentar på DN:s sida var “det är därför man inte ska ge bort saker till loppisar…”. Kanske var den lite skämtsam men det är klart att man ska ge bort saker som man inte använder till loppisar. Det finns många loppisar som drivs av organisationer som använder intäkterna till att hjälpa andra i Sverige men även utanför Sveriges gränser. Detta innebär att det blir en “mereffekt”. Vi sparar inte bara resurser vi ökar stöd till personer som behöver det. Dessutom kan vi ju själva göra fynd genom att köpa vad andra har lämnat till loppisen. Så loppisar är bra. Fortsätt lämna in.

Det är egentligen lite sjukt att några glasnegativ kan vara värda så mycket som 1.4 miljarder kronor även om “Adams, som dog 1984, var en av sin tids största naturfotografer, mest känd för sina bilder av den amerikanska västern.”

tis
27
jul
2010
tisdag, 27 juli, 2010 | Skriven av:

SDS skriver : BP:s vd avgår

BP:s vd Tony Hayward avgår till följd av sina klavertramp i samband med oljekatastrofen i Mexikanska Golfen. Ny vd blir Robert Dudley, enligt Reuters. Tony Hayward får en årslön, 1 dryg miljon pund, motsvarande omkring 11,3 miljoner kronor, i avgångsvederlag när han avgår den 1 oktober.

Samtidigt redovisar BP en förlust på 17,0 miljarder dollar för det andra kvartalet. Resultatet dras ned av kostnader relaterade till utsläppet i Mexikanska golfen för 32,2 miljarder dollar.

VD:ar ska ha hög lön och bra villkor säger “man”. Man måste betala för att få de bästa.

BP:s avgående VD skulle alltså ha varit den bästa och ändå gick det som det gick. Inte nog med att hände en allvarlig olycka sedan klantande han till det och uppträde rätt så egositiskt. Han åkte på segelsemester mitt i krisen.

Vad blir resultatet av detta?
Jo han avgår som BP:s VD men får ett nytt jobb för BP:s ryska organiation oh dessutom får han 11.3 miljoner koronor i avgångsvederlag.

Detta är inte rimligt. Samtidigt redovisar BP en storförlust med 17 miljarder dollar. Detta visar det orimliga i höga chefers löner och arvoden och fallskärmar.

Det skulle inte vara dumt att ha ett jobb där man kunde få 11.3 miljoner koronor om man klantade till det och dessutom fick ett nytt jobb på en annan avdelning inom företaget.

Jag tror jag ska ringa arbetsförmedlingen i morgon …

tor
17
jun
2010
torsdag, 17 juni, 2010 | Skriven av:

Det går långsamt och inte blir Lundaborna mycket klokare. Varje år sedan alliansen tog över har det varit besparingar. Det har minskats på det mesta, inklusive stöd till föreningar, stöd till Kulturen, stöd till Mejeriet, stöd till Hemgården. Kulturskolan har fått minskade resurser istället för att utvecklas.

Dessutom har det inte blivit något gjort åt Kulturhus på Väster. Folkparken har fått förfalla vilket är kapitalförtstöring. Mötesplats Klostergården har det inte blivit mycket av. Linneroträdgården har helt körts i sank.

Minskade resurser innebär minskade möjligheter att genomföra projekt. Skattesänkningen har skapat ett underskott som drabbat barn och unga.

Tyvärr är det inte bara Kultur och Fritid som har fått spara …

Bäst är nog om Lundaborna själva kollar huruvida alliansen har minskat anslagen eller inte. Det är inte lätt men det går. Man ska då också komma ihåg att kostnaderna har ökat (hyror, energi mm)konsumentprisindex har ökat, lönerna har ökat. Så mer pengar innebär inte alltid mer resurser. Ökar kostnaderna för löner, hyror och energi mer än vad de ökade anslagen gör så är “ökningen” bara fiktiv. Det är så här det varit hela tiden sedan alliansen tog över 2006.

Budget 2007 med EVP, Budget 2008 med EVP, Budget 2009 med EVP

tor
17
jun
2010
torsdag, 17 juni, 2010 | Skriven av:

Klockan är 8.30 och Lunds kommunfullmäktige är redo att starta sin två dagar långa färd mot sommarlov. Huvudnumret är BUDGET 2011. Sju miljarder ska fördelas. Vård och omsorg har en driftsbudget på 1.6 miljarder och Barn och Skolnämnderna har en driftsbudget på 2 miljarder och Utbildningsnämnden har en driftsbudget på nästan 1 miljard. Dessa tar tillsammans störst del av kakan.

Det finns i princip bara två förslag. Ett från majoriteten och ett från oppositionen. Vilket kommer att innebära att långa diskussioner kommer inte att ge något resultat i själva budgeten men förhoppningsvis blir någon som lyssnar lite klokare på vad partierna

Man kan följa kommunfullmäktige via STEVE eller via webben.

mån
14
jun
2010
måndag, 14 juni, 2010 | Skriven av:

Aftonbladet skriver i dag om hur SvD:s ledarredaktion blivit styrda att angripa Maria Wetterstrand och Miljöpartiet och släppa Mona Sahlin.

På SvD:s hemsida skriver man att

Tidningen grundades 1884 och är på ledarplats obunden moderat. På övriga sidor finns ingen politisk tendens.

Jag har alltid undrat vad obunden moderat innebär. Dessutom vad innebär “På övriga sidor finns ingen politisk tendens”

Man skriver även

SvD flyttar fram de journalistiska positionerna och ger läsarna de sammanhang och perspektiv som hotar att försvinna i den allmänna snuttifieringen av nyhetsflödet. SvD vill fortsätta att utveckla den redaktionella produkten med inriktning på kvalitetsjournalistik och satsning på det fördjupande reportaget.

Det finns knappt någon oberoende press. Det finns alltid en ägare som har ett syfte. Ibland gäller detta bara pengar men ibland innebär det dessutom politik.

Det är ett bra betyg på Miljöpartiets möjligheter till ett bar val den 19 september när alliansen och SvD lägger så stor kraft på att bekämpa Maria Wetterstrand.

SvD kombinerar kvalitetstidningens klassiska trovärdighet med ett modernt tilltal och presentation.

Kvalitetstidning med trovärdighet ??

Det är tråkigt när det blir mer svartmålning än redovisa partiernas politik och sedan låta väljarna avgöra vem som ska få rösten.

Granska gärna miljöpartiets politik men låt då våra företrädare komma till tals och låt sedan våra motståndare bemöta våra åsikter.

Jag ser gärna att det blir en debatt om programmberedningen för välfärdsfinansieringens rapport “Framtidens utmaning“. Denna rapport tar upp en problematik som inte diskuteras speciellt ofta. Om vi inte gör någonting och fortsätter att finansiera välfärdstjänsterna på samma sätt som idag kommer vi år 2035 ha ett gap mellan behov och resurser motsvarande 13 kronor i kommunal- skatt.

Det är en utmaning att lösa och att skriva om?

ons
2
jun
2010
onsdag, 02 juni, 2010 | Skriven av:

Just nu får vi en genomgång speciellt till de kommuner som ska vara med på REWORK The World. Det var väl 7-8 kommuner som är med. Från Lund är vi 10 st från Västerås kom det säkert 20-tal.
Detta är det femte Global YES Summit. Totalt 1700 deltagare från hela världen.

Träffade en ung kvinna från Libanon på tåget. Bara det att träffa människor från andra delar av jordklotet är intressant. Hon berättade bl a att det var svårt att driva frågor om att bevara “gröna områden” för detta tyckte många var en sak för de rika eftersom det bara var dessa som hade tillgång eller nyttan av dessa.

Konferensen inleds med lite snack om bakgrunden till det hela. Det känns som om det vore en intern mp-aktivitet.
Vilka är det som besöker detta event?
Är det de redan övertygade?
Eller är det de som ännu inte insett problematiken?

Det finns så mycket engagemang i världen men mycket ger inget resultat för att det “rådande systemet” inte tillåter förändring.

Tittade på korrespondenterna på SVT i går och som handlade om Sydafrika och Fotbolls VM. Mycket pengar läggs på att bygga nytt i de rika områdena istället för att bygga upp de områden som behöver “rustas upp”.
Dessutom är fotbolls VM så stort att det är bara stora världsomspännande företag som tjänar pengar detta jippo. Lokala aktörer som säljer mat och dryck får ingen chans att tjäna några pengar eftersom FIFA har bestämt att det är cola och hamburgare som ska ätas under dessa dagar. Lokala entreprenörer gör sig inget besvär de körs bort från området där besökarna rör sig och där de kommer att köpa mat och dryck.

ons
2
jun
2010
onsdag, 02 juni, 2010 | Skriven av:

Ny Teknik skriver Svårt att vara både rik och klimatsmart

Singelmän släpper ut mer koldioxid än singelkvinnor. Och högavlönade släpper ut mer än lågavlönade. “Att vara rik och klimatsmart är en svår uppgift”, säger forskaren Annika Carlsson-Kanyama.

Där har Annika fel. Det är mycket lättare att vara klimatsmart om man är rik. Bara för att man är rik behöver man inte konsumera mer. Däremot kan man köpa klimatsmarta lösningar vilka ofta, dock inte alltid, är lite dyrare. Det är inte klimat att göra av med mer resurser och energi än vad som är långsiktyigthållbart.
Den mesta konsumtionen innebär en miljöbelastning, det är bara en fråga om hur stor.

I den officiella statistiken släpper svensken i genomsnitt ut 5,4 ton koldioxid per år. Men om man räknar in de utsläpp som uppstår i andra länder från varor och tjänster som vi importerar så landar utsläppen på 8-9 ton per medelsvensk och år.

Givetvis påverkar vår livsstil vilken miljöbelastning vi utövar. Att konsumera för mycket är inte att vara klimatsmart. Tyvärr är det ett dilemma att det bästa alternativet oftast är dyrare och då blir svårt att välja det alternativet om man har låg inkomst.

Planetens klimatproblem löses inte med att man kör en elbil istället för en bensindriven bil. Man måste också se hur vi får fram elen. Ska få en långsiktigt hållbar planet behöver vi minska den totala konsumtionen och se till att den konsumtionen vi gör måste då vara så långsiktigt hållbar som möjligt.

Det behövs också en förändrad inställning till begreppet lycka. Vad är det som gör oss lyckliga. Många gånger så framställs det som att konsumtion gör oss lyckliga. Ju mer konsumtion desto större lycka.

ons
12
maj
2010
onsdag, 12 maj, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : FN: Så mycket kostar artförlusten

I en ny rapport har FN räknat på hur mycket förlusten av biologisk mångfald kostar mänskligheten. FN konstaterar att artförluserna sker i en alarmerande takt och man varnar för att utvecklingen kan komma att hämma världens matproduktion och industri.

Detta är ett allvarligt problem som det inte pratas om så mycket. Klimatproblematiken har aktualiserats men problemet med att arter försvinner lyfts inte upp alls i samma grad. Dessa problem hör ihop och gör vi inte något åt dessa kommer det att hota mänskligheten på vår lilla planet.

Naturen och dess biologiska mångfald är lätt att skada men desto svårare att reparera. År 2010 är “Mångfaldens år” enligt FN.

Takten som arter försvinner borde vara en väckarklocka men tyvärr händer inte så mycket.

– Konsekvenserna av vårt kollektiva misslyckande kan bli allvarliga för oss alla. Biologisk mångfald ligger till grunden för de ekosystemfunktioner som krävs för att vi ska få tillgång till mat och färskt vatten, hälsa och fritid och som skyddar oss från naturkatastrofer.

Så mycket kunskap som finns så fortsätter ändå många att bara låta hjulen snurra allt fortare. Man tror att människan ska styra över naturen och att alla problem löses med ny teknik. Visst är ny teknik bra men det beror också på hur man använder tekniken. Det blir lätt en överkonsumtion som tar bort fördelarna med den ny atekniken.

Rapporten innehåller också ett antal hårda siffror om exakt hur mycket förlusten av biologisk mångfald kostar. Bland annat konstaterar man att den årliga kostnaden bara för avskogningen i världen uppgår mellan 2 biljoner och 4,5 biljoner – dollar. Enligt FN skulle det dessutom bara krävas en årlig investering på 45 miljarder kronor för att lösa avskogningsproblemet.

FN skriver att många länder redan idag infört biologisk mångfald och ekosystemtjänster i sina ekonomiska kalkyler, men att denna process behöver snabbas på. Dessutom menar man att världens regeringar måste ta krafttag mot spridningen av främmande arter. Spridningen av främmande arter kostar enligt FN den globala ekomomin 1,4 biljoner dollar eller mer.

Som vanligt börjar det att bli väldigt bråttom. Det räcker inte bara med fina ord, det behövs handling också.

Av den anledningenbehövs det ett byte av regering i Sverige!

mån
3
maj
2010
måndag, 03 maj, 2010 | Skriven av:

Så har den kommit budgeten som visar att det finns ett trovärdigt regeringsalternativ. Tyvärr måste man alltid utgå ifrån det nuvarande läget. Denna budget är en väg mot ett nytt samhälle. Ett samhälle där alla behövs och alla vill bidra efter möjlighet. Totalt jobbar få av oss alldeles för mycket och vissa jobbar inte alls. Det behövs skapas fler jobb men vi behöver också tänka om så att vi vårdar vårt liv.
Nuvarande regering har genom sin arbetslinje ökat otryggheten och gjort de starkare än starkare på bekostnad av de svagare som blivit svagare.

Ett tryggare Sverige
Vi vill bygga ett tryggare Sverige. Vi vill upprätta en fungerande sjukförsäkring som inte lämnar människor i kläm vid sjukdom utan istället hjälper dem vidare. Därför tar vi bort stupstocken, höjer taken och möjliggör återförsäkring. Vi förbättrar A-kassan genom att sänka avgifterna, höja dagersättningen och sätter ersättningsnivån till 80 procent hela ersättningsperioden. Människor ska veta att de kan känna trygghet och omtanke om olyckan är framme och de blir sjuka, skadade eller arbetslösa.

Vår politik ger Sverige en ny färdriktning.

Läs hela budgeten som pdf!

tor
29
apr
2010
torsdag, 29 april, 2010 | Skriven av: