Inlägg under kategori » jordbruk «

sön
24
jan
2016
söndag, 24 januari, 2016 | Skriven av:

Matens pris i P1

Matens pris i P1

I samband med SVT:s program VEGORÄTT blev en del diskussioner om vegan eller inte vegan. En del kritiserade programmet för att vara för hälsoinriktat. Jag förstår inte varför det skulle finnas en motsättning mellan att äta vegan och äta hälsosamt. Mina skäl till att äta vegansk är främst etiska. Människan har ingen rätt att behandla andra levande varelser så som vi gör i den s k köttindustrin. Det finns givetvis andra skäl också som klimat och solidaritetsskäl. I alla fal om man nu ska äta vegansk eller vegetariskt så måste det vara bättre att äta mer nyttig mat.

I P1 sänds ett program ”Matens pris”. Programmet Matens Pris och Ekots granskning visar att de nya snabbväxande grönsakssorter som finns i våra matbutiker blivit mindre nyttiga och förlorat många av de ämnen, fytokemikalier som skyddar oss mot många sjukdomar. Den här utvecklingen drivs på av stränga Eu-regler som styr hur handeln får marknadsföra grönsakerna.

I programmet framkom synpunkten att innan vi odlar mer nyttigt måste vi få fler att äta mer frukt och grönt. Ju mindre näringsinnehåll ju mer frukt och grönt måste man äta. Det vore smartare att odla frukt och grönt med mer näringsinnehåll då behöver man inte äta så mycket för att få samma näring.

Tyvärr fokuseras det mycket på att ta fram utsäde som ger mer skörd men till priset med mindre näringsinnehåll. Många gamla sorter riskerar att försvinna för alltid. Det finns dock en del företag kvar som kämpar för att upprätthålla de gamla sorterna i fröutbudet. Ett sådant företag är Runåbergs fröer.

I programmet framkommer det ett exempel på ett bolag som tagit fram en tomatsort som innehöll extra mycket lykopen. Lykopen stärker vårt immunförsvar och kan minska risken för cancer enligt många forskningsstudier. När Monsanto, som säljer GMO-grödor och bekämpningsmedel som t ex Roundup, köpte bolaget slutade de med utvecklingsarbetet kring denna tomatsort.

Lagstiftningen som vi har kring närings- och hälsopåståenden begränsar möjligheten att marknadsföra frukter och grönsaker som innehåller mer s k fytokemikalier. Fytokemilalier När det gäller tomater så kan man köpa tomater året runt men vad innehåller dessa. I alla fall saknas den goda smaken.

När man jämför de som äter mycket och lite frukt och grönt och då ser man att de som äter mycket har en bättre hälsa. Om man då tror att basen till det här åtminstone delvis är att man får i sig mer av de här ämnena så skulle det förmodligen innebära positiva effekter för folkhälsan om man kunde öka dem.

Vi borde värna gamla sorter och forskning som fokuserar på näringsinnehåll än kvantitet. Dessutom kan vi som konsumenter ställa krav på vad vi köper och då prioritera kvalitet för pris och kvantitet.

I fyra nya program 2016 ställer Matens Pris frågan vad de färgglada, blänkande frukterna och grönsakerna egentligen innehåller? Ska man verkligen äta nötter från torkans Kalifornien? Och varför fortsätter vi äta socker och kött som aldrig förr när vi vet att trycket på miljön är för stort och att det gör oss sjuka och feta?

Det råder eko- och vegotrend i Sverige, men också lågpris- och köttfrossa. Det har aldrig varit så lätt att äta bra men heller aldrig så frestande att göra fel.

Den industriella matproduktionen vi har idag är inte hållbar. Fortsätter vi som idag kommer jordens ekosystem inte klara sig.

Matproduktionen står för upp till en tredjedel av de globala utsläppen av klimatpåverkande gaser. Grundvattenreservoarerna är på väg att tömmas och den fossila energin som förser jordbruket med uppvärmda växthus, konstgödsel och bekämpningsmedel tar snart slut.

Maten vi äter skadar också våra kroppar. Vi sätter i oss för mycket energi och framförallt för mycket kött och socker. Resultatet är att vi är fetare än aldrig förr och den dåliga kosten leder till livsfarliga sjukdomar.

Livsmedelsindustrin producerar inte främst det som är bra för oss och vår planet utan vad som går att sälja till minsta möjliga kostnad.

Serien Matens Pris började sändas 2010 med uppföljande program under 2011. Våren 2016 sänds fyra program med start måndag 18 januari. P1 klockan 10 och här på webben eller i mobilen Sveriges Radio Play.

Guide frukt och grönt

tor
17
jun
2010
torsdag, 17 juni, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : FN: Därför måste vi alla bli veganer

En ny FN-rapport konstaterar att köttkonsumtinonen måste minska drastiskt och omgående för att rädda planeten från klimatförändringens värsta konsekvenser.

För att rädda världen från hunger, bränslebrist och klimatförändringens värsta konsekvenser krävs ett globalt skifte till vegandiet. Västvärldens förkärlek till kött och mejeriprodukter är ohållbar då världens befolkning växer mot berkäknade 9,1 miljarder år 2050. Det skriver FN:s internationella panel för hållbar resursanvändning, UNEP, i den nya rapporten ”Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production – Priority Products and Materials”.

Rapportförfattarna hävdar till och med att köttkonsumtionen på vissa sätt är ett värre hot mot klimatet än fossila bränslen och skriver ”Jordbrukets inverkan på klimatet förväntas öka stort på grund av den ökande befolkningens konsumtion av animaliska produkter. Till skillnad från fossila bränslen, är det här svårt att hitta alternativ – människor måste äta. Att minska jordbrukets inverkan är bara möjlig med en stor världsomspännande ändring av människors diet, bort från animalisk föda.”

Jordbruket står enligt rapporten för 19 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Man påpekar också att jordbrukets miljökonsekvenser också sträcker sig utanför klimatet till exempel står jordbruket, särskilt kött och mejeriproduktion, för 70 procent av världens färskvattenkonsumtion och för 38 procent av världens totala landanvändning. Enligt en tidigare rapport från FN kommer världens matproduktion behöva öka med 70 procent för att kunna föda världens över 9 miljarder människor år 2050.

What can I say?

Läs själv – hela rapporten!

tor
17
jun
2010
torsdag, 17 juni, 2010 | Skriven av:

På en redan lång dagordning blir det ett extra ärende ”Aktieägaravtal mm för bildandet av Lundamark AB”. Det gäller om det ska bildas ett bolag Lundamark AB som ska ”utveckla” marken på Norra Brunnshög. Bolaget ska bestå av Lunds kommun 35 %, Region Skåne 35 % och Lunds Universitet 30 %.
Tidigare var fördelningen 33.3 % vardera och då var ”alla” kritiska till denna fördelningen eftersom Lunds Universitet inte bidrar med så mycket. Nu menar man att via hårda förhandlingar har man nu justerat ägarandelarna till 35-35-30. Denna justeringen är alltså endast 3.3%. Det är verkligen en tummetott om ens det.

Denna mark består just nu av bästa jordbruksmark och ägs till största delan av Lunds kommun. Det är ytterst tveksamt om detta är långsiktigt hållbart att bygga på den bästa åkermarken Visst är det viktigt med forskning men möjligheten att producera mat är än viktigare.
Lunds Universitet går in i detta bolag utan att tillskjuta några pengar vilket är något märkligt.
Varför ska inte Lunds Universitet, läs staten, betala sin del.

Detta ärende kom snabbt upp via ett extra kommunstyrelse 30 minuter innan kommunfullmäktige och är ytterst tveksamt. Miljöpartiet kommer att yrka avslag till detta avtal.

Rimligen borde ett så pass stort ärende beredas i vanlig ordning och ge alla partier tid att sätta sig in i ärendet och att diskutera i hela sitt parti.

tis
23
mar
2010
tisdag, 23 mars, 2010 | Skriven av:

DN skriver : Slopad skatt ökar risk för giftig mat

Slopad skatt gör att staten tappar kontroll över det extremt giftiga ämnet kadmium, som når oss genom maten. Det oroar bedömare.
– Jag är rädd för att vi konsumenter kommer att utsättas för alltmer kadmium genom maten vi äter, säger agronomen Emelie Hansson.

Hon är bara en av en lång rad experter som har protesterat mot regeringens beslut att slopa skatten på kadmium från och med januari i år.

Kadmium är en tungmetall som når människor genom maten, exempelvis spannmål, grönsaker och rotfrukter.

Alliansen riskerar att det blir mer kadmium i våra livsmedel. Det är svårt att förstå logiken i detta. Den centerpartistiske jordbruksministern vill gynna jordbrukarna, dvs han vill gynna jordbrukets ekonomiska intressen. Detta medför att han sätter ekonomin före ekologin.

Nyligen skärpte det europeiska livsmedelsverket EFSA sina regler för rekommenderat veckointag av kadmium, och inom EU pågår en diskussion om att införa hårdare gemensamma regler.

Men i Sverige, som har naturligt kadmiumrika jordar, ser utvecklingen ut att gå i motsatt riktning.

– Nu är det fritt fram för lantbrukare att importera billigare gödsel med högre kadmiuminnehåll. Den lockelsen kan bli stor i en så ekonomiskt pressad bransch som denna, säger Emelie Hansson

År efter år har det visats att kadmium är farligt för både människan och miljön. EU lägger förslag för att minska kadmiumhalterna. I denna stund lägger alliansen ett förslag som i rakt motsatt riktning.
Varför?

Det är ju bra att statssekreteraren i alla fall inser att kadmium är farligt, men …

– Vi tittar däremot på andra möjligheter att styra användningen av kadmium. Regeringen har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att se över gränsvärdena för handelsgödsel. Vi är medvetna om att det är ett farligt ämne, säger han till DN.

Det är verkligen hög tid att byta regering. Tyvärr måste vi vänta ända tills den 19 september.
Men bättre sent än aldrig …

ons
24
feb
2010
onsdag, 24 februari, 2010 | Skriven av:

Ystads Allehanda skriver : Ny chef orkade
bara fyra månader

Christina Håhus är chef för landsbygdsavdelningen i vilken veterinär- och djurskyddsenheten ingår, och tar chefsansvaret för enheten under Lotta Bergs sjuktid.

Hon poängterar att hon inte kan uttala sig om enskilda medarbetares hälsa, men hävdar bestämt att Lotta Berg inte dukat under för stress i jobbet.
– Lotta är sjukskriven till den 14 mars. Hon har haft mycket omkring sig en tid, men är absolut inte utbränd.

Lotta Berg rekryterades i mitten av oktober 2009. Hon är femte chefen sedan veterinär- och djurskyddsenheten inrättades på länsstyrelsen i Kristianstad i januari i fjol, sedan ansvaret för djurskyddet övergått från kommunal till statlig regi.

Är det snart inte dags att agera och tillse att det blir mer resurser till djurtillsynen?

Fyra chefer har slutat och den femte är nu sjukskriven. Är inte detta ett tecken på att det är något fel?
Lägger man till vad övriga medarbetare säger :

– Detta går mot en katastrof. Verksamheten går på knäna och vi har en ohållbar situation.

Med tiden har klyftan mellan verksamheten och länsledningen vidgats. Den bristande responsen från länsledningen har blivit ett stort problem, menar personalen.

– Vi har kontaktat länsledningen upprepade gånger, men vår förödande resursbrist tas inte på allvar. Man kan fråga sig hur länge ledningen tänker fortsätta nonchalera situationen.

Resurser är inte allt men det ger förutsättningar att göra ett bar jobb. Med nuvarande resurser hinner man inte ens med det allra nödvändigaste. Oanmälda besök utan an anmälan från allmänheten hinns inte med.

Detta är ännu ett exempel på alliansens misslyckande.

Det är hög tid att byta regering.

mån
8
feb
2010
måndag, 08 februari, 2010 | Skriven av:

SDS skriver : ”Över femtio döda får hittades i stall”

Mer än 50 döda får mötte djurskyddsinspektörerna efter en anmälan om vanvård i ett stall. Troligen har djuren svultit ihjäl och legat döda mycket länge. Ett 15-tal levande djur fanns bland de döda.

Det behövs krafttag och det gäller inte bara tillsynsverksamheten på länsstyrelsen utan även inom näringen.
Man löser inte problemen genom att bara öka tillsynen men det är helt oacceptabelt att resurserna bara räcker för att åka på ”anmälningar” som kommer från allmänheten. Personalen säger att det finns för få resurser.
Jordbruksministern säger att det finns fler inspektörer nu efter det att länsstyrelsen tagit över vilket inte verkar stämma om man pratar med länsstyrelsens personal.
Fördelningen av resurserna gjordes efter antalet människor istället för antal djur. Vilket visar att nedläggning av Djurskyddsmyndigheten och överflyttningen från kommuner till länsstyrelsen gjordes.

Det är inte ett fall som kommit i dagens ljus av misskötsel av djur. Det senaste gäller får och minst 50 får påträffades döda. Fler kommer troligen att få avlivas.

Ägarna har ingen aning …
De påträffade djuren har varit döda länge så det är inte något helt plötsligt som hänt.
Det visar att det är något mycket galet inom näringen.

Nu är det dags för jordbruksministern att agera.

mån
1
feb
2010
måndag, 01 februari, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : Forskarlarm: Pesticider slår fortfarande hårt mot den biologiska mångfalden

En ny studie från SLU visar att användningen av kemiska bekämpningsmedel mot insekts- och svampangrepp ger långt värre effekter på den biologiska mångfalden än man tidigare trott.

Kemiska bekämpningsmedel slår hårt mot växter, insekter och fåglar. Det visar en studie från SLU som studerat nio jordbruksområden i Europa. Studien visar att en fördubbling av avkastningen i jordbruket innebär en halvering av växtarterna på odlingsmarken. Dessutom försvann en tredjedel av jordläparna och fåglarna.

Det känns helt naturligt att gifter minskar den biologiska mångfalden. Den minskar också den biologiska mångfalden bland naturliga fiender till skadegörare. Så de kemiska bekämpningsmedel slår dubbellt.

Ett annat problem är att GMO och bekämpningsmedel går hand i hand. Stora multinationella bolag har tagit patent på grödor och tjänar stora pengar dels på utsädet men även på att sälja bekämpningsmedel. GMO kräver bekämpningsmedel.

Det märkliga är också att den som inte använder GMO kan få sitt naturliga utsäde förstört från GMO-grödor och dessutom bli förhindrade att skapa sitt eget utsäde pga av kontamination från GMO-odlingarna.

Det är också osäkert vilka effekter GMO har på den mänskligaorganismen. Det är alldeles för få studier gjorda. Hittills har man kunnat visa negativa effekter som ”sämre tillväxt och organutveckling, blodcellsproblem och problem med lever- och njurceller.

fre
18
dec
2009
fredag, 18 december, 2009 | Skriven av:

DN skriver : Sugga åts levande av kultingar

Två grisuppfödare i norra Halland åtalsanmäldes på fredagen av länsstyrelsen i Halland sedan länsveterinärerna upptäckt allvarliga missförhållanden på deras gårdar.
I ett av grisstallarna hittade länsveterinärerna en sugga som åts levande av kultingar som blivit så stora att suggan inte kunde resa på sig i boxen.
Man hittade även en sugga som var svårt medtagen efter att ha försökt föda i två dygn utan att få hjälp.
På en av gårdarna berättade uppfödaren att han brukade klippa av smågrisarnas tänder med tång utan bedövning, trots att detta inte är tillåtet.
Länssstyrelsen kontroll gjordes på 31 grisgårdar i Norra Halland och samtliga besök var föranmälda.
– Det är anmärkningsvärt att vi hittar så allvarliga brister vid planerade och föranmälda besök, säger länsveterinär Madeleine Beckman till TV4 Nyheterna Halland.
– Det finns uppenbara brister som uppfödarbranschen måste ta tag i. Att följa djurskyddslagen är ett minimikrav – branschen borde nå upp till en högre nivå, säger Madeleine Beckman till TV4Nyheterna Halland.

Hur ska nu jordbruksminsitern och företräddare för grisuppfödarna förklara det här?
Man kan inte ifrågasätta att om det är sant eller inte. Denna gång är det inte Djurrättsalliansen som filmat.

Nu krävs det åtgärder att det blir fler tillsynsbesök. Det är extra skrämmande var att dessa missförhållanden upptäcktes vid föranmälda tillsyner. Vad kommer man att hitta om man gör oanmälda tillsynsbesök?

Detta visar att det är något systemfel i köttproduktionen. Som vegan kan man inte bojkotta julskinkan men det finns många som inte är veganer som kan. Det är dags att konsumenterna ställer krav och inte accepterar hur grisproduktionen bedrivs. Om man nu måste äta kött.

Bäst är förstås att Go Vegan

Läs mer!

Kategori: djurrätt, jordbruk  | 3 kommentarer
fre
11
dec
2009
fredag, 11 december, 2009 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : Här är riksdagsbeslutet som kan ge cancerframkallande mat

Igår beslutade Riksdagen att slopa miljöskatten på konstgödning. Samtidigt avskaffar man kadmiumskatten. Nu ser Naturskyddsföreningen en ökad miljöbelastning och en rad andra väntade konsekvener.

Igår beslutade Riksdagen att slopa miljöskatten på konstgödning och nya riktlinjer från Jordbruksverket rekommenderar att gödslingen ökar 10 kg kväve per hektar. Nu har Naturskyddsföreningen räknat ut några konsekvenser av dessa beslut. Föreningen konstaterar att det är Östersjön och klimatet som får ta smällen.

Naturskyddsföreningen påpekar att Riksdagen också beslutat avskaffa kadmiumskatten. Enligt Naturskyddsföreningen riskerar detta beslut att öka mängden av det cancerframkallande ämnet kadmium i vår mat.

Naturskyddsföreningen menar också att miljöskatten varit ett viktigt styrmedel för att begränsa mängden kväve och kadmium i jordbruket. Dessutom konstaterar man att nästana alla remissinstanser kritiserat beslutet. Till och med Lantbruksuniversitet och Jordbruksverket har visat sitt missnöje till beslutet.

Kväve är en problematisk ingrediens i jordbruket. Tillverkningen av kemiskt kväve är extrem energikrävande. När kväve bryts ned i marken frigörs dessutom lustgas som är en 300 gånger starkare växthusgas än koldioxid.
– Konstgödselskatten är ett utmärkt redskap för att både minska övergödningen av våra hav och minska jordbrukets klimateffekter. Dessutom är alla pengar den drar in öronmärkta för satsningar på miljö och forskning inom jordbruket, säger Svante Axelsson generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Ännu ett miljönegativt beslut troligen styrt av jordbruksminsitern som är centerpartist. Centern som tror på teknikutveckling är väldigt konservativa när det gäller jordbrukspolitiken.
Inte bara det att man tar bort en skatt som motverkar tillflödet av cadmium och konstgödning man ökar också den rekommenderade gödslingen med hela 10 kg kväve per hektar. Detta för att kompensera den borttagna miljöskatten. Bara det är ju helt bakvänt.
Alliansens beslut är negativt ur många perspektiv. Det ökar giftutsläpp till miljön, det är inte långsiktigt hållbart, det kräver mer transporter.

Det är verkligen dags att byta politik och få in mer grönt i regeringen. Vi måste nog vänta till den 19 september 2010
Men den som väntar på något gott, väntar aldrig för länge …

Miljöpartiet:
MINSKAD MILJÖSTYRNING AV JORDBRUKET NÄR SKATTEN SLOPAS PÅ HANDELSGÖDSEL
SKATT PÅ BEKÄMPNINGSMEDEL

SNF

ons
2
dec
2009
onsdag, 02 december, 2009 | Skriven av:

SkD skriver : Inga bilder är manipulerade

Djurrättsalliansen tillbakavisade redan på tisdagen kritiken om manipulerade grisbilder. Enligt organisationen var anklagelserna väntade, och därför finns alla bilder sparade och tillgängliga för den som vill se.

– Det här är en taktik son har använts tidigare av köttindustrin, att desinformera och påstå att bilder är falska. I Norge påstod man till exempel att aktivister hade satt in skadade djur i burar och tagit bilder av det, säger Johan Carlsson, talesman för Djurrättsalliansen.
Påståenden om att mycket av bildmaterialet från svenska grisgårdar är hopklippt och manipulerat tillbakavisar han helt.
– Det enda som har redigerats är en del bilder som vi har i vårt tryckta reklammaterial. Då har bilder skurits ner för att få plats, det är enda anledningen. Vi har alla bilder kvar som vi kan visa för vem som helst, säger Johan Carlsson.

Han går själv i god för att inga bilder är förändrade, manipulerade eller hopklippta i fotoredigeringsprogram.
– Att vi skulle ha tagit bilder från utlandet finns ingen som helst sanning i. Allt är från svenska gårdar.
Påståendet att Djurrättsalliansen förväxlat en testikel med en böld avvisar han bestämt.
– Vi har aldrig påstått att just den bilden är en böld. Det är en testikel, bilden är tänkt att visa att det inte finns någon halm där. Det fanns andra grisar med bölder på den gården.

Djurrättsalliansen har under två år jobbat på att dokumentera grisuppfödningen i Sverige. Rapporteringen ger en heltäckande bild. Det hela verkar väldigt seriöst. det viktigaste är inte att hänga ut enskilda bönder utan att ge en bild hur grisuppfödningen ser ut i allmänhet. Det finns mycket att önska. Synsättet på hur man behandlar djur måste förändras från att de är produktionsenheter till att de är levande och kännande varelser.
Det är säkert svårt att överleva som bonde men det får inte bli skäl för att öka lönsamheten på djurens bekostmad.
Djur har rättigheter och är inte till för att utnyttjas av människan.

tis
1
dec
2009
tisdag, 01 december, 2009 | Skriven av:

Tittar på Debatt i SVT2 där ämnet är grisuppfödning. Det är pinsamt att både jordbruksministern som dessutom är grisbonde och grisuppfördarna. Tillsammans försöker de föra oss bakom ljuset och bortförklarar hur verkligen ser ut.
Alliansen och jordbruksministern från (C) avskaffade Djurskyddsmyndigheten som ett första beslut efter valet 2006. Djurskyddsmyndigheten var skild från jordbruksverket vilket gjorde att Djurskyddsmyndigheten kunde ha fokus utifrån djuren perspektiv och inte näringen.
Jordbruksministern har verkat för att anslagen till djurskyddet har minskat. Han har sett till att tillsynen har flyttats från kommunerna till länsstyrelsen. Alla länsstyrelser har uppgivit att de saknar resurser för att göra tillräcklig tillsyn. De reagerar mestadels bara på direkta anmälningar om missförhållanden.
Det är jätte bra att Djurrättsalliansen har gjort denna dokumentation. Det är tråkigt att det ska behövas en medlemsbaserad organisation för att uppmärksamma det problem.

Det är en grundläggande fel i hela djurhanteringen att Djurskyddslagen inte följs. Enligt lagen ska

4 § Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

Ett grundläggande problem är att hålla grisar inomhus på betonggolv. Grisar ska vara utomhus och ha möjlighter till sitt naturliga beteende som t.ex. att böka.

Det är också intressant hur ”kändisbonden” ser på svansbitningen. Han ser det som naturligt och han fokuserar på vad man gör när det uppkommer. Han borde vara mer intresserad hur man kan undvika svansbitning. Stressade och trångbodda grisar har större benägenhet att bita på andras svansar.

Det stora systemfelet är att ekonomin står över djurens rättigheter. Jordbruksministern skyller på bönderna och samtidigt lägger han sin tillit till att näringen ska lösa det genom egenkontroll. Veterinärer betalda av näringen hamnar i en situation där man onte kan agera hur som helst gentemot den som betalar lönen.

Det behövs en helt oberoende djurtillsyn som gör oanmälda besök. Att enbart göra anmälda besök är inte tillräckligt.

Förhoppningen är nu att konsumenterna reagerar och slutar köpa griskött. Problemet är bra köttalternativ inte alltid finns.

Om man nu nödvändigtvis måste äta kött så är det enbart kött från frigående djur som vistas utomhus som är acceptabelt.

Det finns många skäl att inte äta kött. Det viktigaste är hur djuren behandlas ett annat viktigt skäl är klimat- och miljöskäl.

Go Vegan!


Rapport utgiven av Djurens Rätt 2009.Världens bästa djurskydd – Myten om Sverige granskas
Omfattande djurplågeri avslöjat på svenska grisfarmerDjurrättsalliansen

tis
24
nov
2009
tisdag, 24 november, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : Länsstyrelsen har svårt att klara tillsynen

Skånes grisbönder har i år inte haft ett enda oanmält besök av länsstyrelsens kontrollanter.
– Det vi ser är enormt tråkigt, säger djurskyddsinspektör Mattias Gårdlund om djurrättsaktivisternas bilder.

Han säger att omorganisationen av djurskyddet – från att ha varit en kommunal angelägenhet till att bli en uppgift för länsstyrelserna – lett till att enbart akuta utryckningar hunnits med.

– De anmälningar vi åkt ut på har det oftast funnits fog för, säger Mattias Gårdlund. Vissa förhållanden har varit väldigt alarmerande medan andra visat på mindre brister

Djurrättsalliansen har gjort besök på ett antal grisfarmar i Sverige. Deras rapport visar på skrämmande resultat.

Under två års tid har aktivister från Djurrättsalliansen besökt närmare hundra slumpvis utvalda grisgårdar. Det är omkring en tiondel av Sveriges alla grisfarmer. Vårt undersökningsmaterial består av allt från stora industrifarmer till små familjegårdar. På varje gård har vi med hjälp av videokameror, kameror och anteckningsblock dokumenterat de övergrepp och lagbrott vi har sett.

Det talas alltid om att vi har världens bästa djurskyddslag. Att denna djurskyddslag är stark är tack vare miljöpartiet. Men vad hjälper det att det finns en bra lag om den inte efterföljs. Nu är tillsynen överförd till länstyrelsen men de flesta av länstyrelsens inspektioner är föranmälda och då ser allt bra ut. Det största problemet är att det inte görs någon tillsyn alls. Detta beror till största delen pga resursbrist. Här blundar jordbruksministern från (C) tillsammans med den övriga alliansen. Detta är verkligen en skandal.
ettlivsomgris
Man försöker lindra det hela genom att säga att är värre i andra länder. Det är ofattbart att ekonomiska intressen får gå före djurens rättigheter. I Skåne var det 26 farmar som fick besök och som blivit anmälda.

Grisarnas verklighet i siffror
På var femte gård med smågrisuppfödning har vi hittat fixerade suggor – suggor som står fastlåsta i små burar, vilket är olagligt annat än under mycket speciella omständigheter.
På två tredjedelar av gårdarna var djuren smutsiga eller mycket smutsiga.
På 40 procent av gårdarna hittade vi döda djur, många gånger inne i boxarna bland de levande.
På 84 procent av gårdarna fanns uppenbart sjuka djur – svaga, halta, hostande, med klåda eller med förlamade fram- eller bakben.
På 95 procent av gårdarna fanns det djur med sår, mest rivsår efter slagsmål men också bölder, liggsår och stora öppna sår.
På hälften av slaktsvinsgårdarna har vi sett aktiv svansbitning eller avbitna/skadade svansar.
På 55 procent av gårdarna har vi kunna konstatera beteendestörningar, så som gallerbitning och kannibalism.
På mer än hälften av gårdarna har våra inspektörer noterat att luften sticker i luftvägarna, ett mått på att ammoniakhalten ligger över gränsvärdena.
På hela 94 procent av gårdarna har det varit mycket små mängder halm eller strö, ett krav enligt svensk lag.

Man försöker och flytta fokus från den oetiska grishållningen genom att prata om att Djurrättsalliansen har brutit mot lagen när de gick in på farmarna. Djurrättsalliansen har inte hotat någon, de har inte förstört något. Det borde inte behövas att organisationer måste göra en sådanhär aktion. Självklart ska den tillsynsmyndighet utföra en så pass bra tillsyn att det inte går att bedriva en oetisk och lagvidrig djurhållning.
Man får nu hoppas att det händer något. Lite mer resurser till djurskyddsinspektörerna skulle inte skada.

Ännu ett skäl att vara vegan.

OBS!
Vill du inte vill titta på hemska bilder, starta inte videon.

Ett liv som gris from Djurrättsalliansen on Vimeo.

Läs hela Djurrättsalliansens rapport!

lör
17
okt
2009
lördag, 17 oktober, 2009 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver ”Därför säljer gift mer än någonsin”

Under 2008 slog försäljningen av kemiska bekämpningsmedel alla tidigare rekort.

Naturskyddsföreningen rapporterar att Sverige 2008 slagit försäljningsrekord för kemiska bekämpningsmedel. Man anser att utvecklingen är på väg åt helt fel håll.
– Det är mycket oroande att utvecklingen går åt helt fel håll. Användningen har ökat bland annat som en följd av förändrat grödval där växtföljderna ur växtskyddssynpunkt blivit sämre. Även hälsoriskindex har ökat vilket sannolikt kan förklaras av ökad användning av svampmedel, främst för potatis, säger Naturskyddsföreningens jordbrukshandläggare Emelie Hansson.

Det är verkligen oroande att det används mer bekämpningsmedel i jordbruket. Extra oroande blir det när man läser om att alliansen vill ta bort den nuvarande skatten på handelsgödsel. Detta kommer i så fall innebära att stora problem för miljön eftersom det kommer att öka mängden handelsgödsel och därmed kommer läckage av näringsämnen till sjöar och vattendrag att öka.
Precis rakt emot vad som behöver hända.

Det som borde hända är att den ekologiska produktionen inom det svenska jordbruket borde ökas och att den europeiska jordbrukspolitiken behöver styras över mot ett mer ekologiskt och kretsloppsanpassat jordbruk.
För att understödja denna utveckling är det självklart att det ska vara självklart och enkelt att inhandla ekologiska produkter både offentligt och privat.
Det skulle också underlätta om momsen på ekologiska livsmedel minskades till 6 % som ett första steg för att sedan försvinna helt.

Det hållbart producerade skapar mervärden för samhället, såsom minskning av miljöbelastningen på vattendrag och mark. Detta ska bönderna belönas för. Det småskaliga odlandet har ofta ett mervärde på flera sätt, bland annat när det leder till en ökad förädlingsgrad, och därmed ökad lokal arbetsmarknad och lokal ekonomi.

GMO-grödorna har utvecklats av en handfull stora kemiföretag med Monsanto i spetsen. På nästan 90 procent av GMO-arealen i världen växer grödor med Monsanto-gener, de flesta med resistens mot Monsantos eget ogräsgift roundup. GMO-satsningen handlar inte bara om att sälja mer kemikalier, utan framför allt om att stärka kontrollen över teknikutvecklingen inom jordbruket och göra lantbrukarna beroende av industrins produkter.

Läs mer om Miljöpartiets jordbrukspolitik!

Kategori: ekologi, jordbruk, miljö  | En kommentar
lör
1
aug
2009
lördag, 01 augusti, 2009 | Skriven av:

SkD skriver ”Sallad plöjs ner i stället för att skördas”

En del svenska salladsodlare väljer att plöja ner sin skörd när billig holländsk sallad nu dumpas på den svenska marknaden sedan den ryska mer eller mindre kollapsat på grund av den ekonomiska krisen.
Egentligen betecknar ordet sallad en kall maträtt som bereds med hjälp av gröna blad plus diverse tillbehör. De aktuella växterna heter sallat, till exempel huvudsallat och isbergssallat.
Men numera brukar ordet sallad användas även för växterna. Så ger till exempel ordet salladsodlare 275 träffar vid en sökning på google och sallatsodlare endast tio, och sökmotorn undrar i det sistnämnda fallet om man egentligen menade salladsodlare.
Uppskattningsvis har 1 500 ton skånsk sallad, eller tre miljoner huvuden, plöjts ned de senaste veckorna.

Det är ju inte riktigt klokt. Att plöja ner mat är ju rena resursslöseriet.
Märkligt att imporeterad sallad ska vara så mycket billigare än den svenskodlade. Märkligt att det är skördekostanden som är så stor. den borde väl vara i samma storleksordning i Holland.

– Vi fortsätter skörda men problemet är att just skördekostnaderna utgör den största delen av de totala kostnaderna, säger han. Samtidigt är priset nere på hälften av vad vi skulle behöva få ut.

Det borde vara självklart att välja närproducerat som borde vara bätter för miljön, om man inte använder värmeväxthus, bättre för oss själva eftersom det är färskare produkter vi konsumerar ju kortare transportavstånd. Ska vi konsumenter kunna ta ansvar så måste märkningen bli bättre.
Var och hur har produkten producerats?
Vilken miljöpåverkan har produkten och dess produktion gett upphov till?

Jag tror många skulle välja närproducerat om de kunde och kunde lita på vad som står på förpackningen (om det nu ska behövas en förpackning??).

Så det behövs en bättre jordbrukspolitik och en bättre konsumentlagstiftning.
Dags att byta politik, dvs byta regering.

Jag köpte svenska morötter märkta med Svenskt Sigill när det inte fanns några ekologiska. Märkningen antydde på att de var odlade i Sverige. Det fanns en ”odlarkod”, men inget namn. När jag ringde till Svenskt Sigill kunde de inte svara på vem som hade det odlarnumret. Det gör ju en lite misstänksam att morötterna inte var odlade i Sverige.
Tänkte jag skulle gå vidare och undersöka varifrån morötterna kom.
Det var första och sista gången jag köpte Svenskt Sigill-märkta varor. Finns inte eklogiska produkter så får det vara.
Möjligen kan jag tänka mig att köpa från en torghandlare som själv odlat sina produkter. Även om de inte är KRAV-märkt, om odlaren verkar trovärdig.