Inlägg under » maj, 2010 «

mån
31
maj
2010
måndag, 31 maj, 2010 | Skriven av:

fortsätter konferensen med

”Att följa upp och utvärdera för att bygga en evidensbaserad praktik – några steg på vägen.”
Föreläsning av Lars Oscarsson, professor i socialt arbete vid Örebro universitet som har lång erfarenhet av metodutvecklings- och utvärderingsfrågor inom Socialtjänsten. Föreläsningen kommer att handla om hur praktiskt arbete kan följas upp och utvärderas och därmed lägga grunden för en kunskapsbaserad verksamhet.

Något för teoretiskt för mig. Inget konstigt, ganska så självklart men hur ska man använda det i kommunens verksamhet?
Ganska självklart att använda sk evidens. Problemet är om experter inte är överens om hur evidensen ska tolkas i reella aktiviteter.
Inte lätt att prata efter lunch. Förhoppningsvis var det någon som fick ut något av detta.

mån
31
maj
2010
måndag, 31 maj, 2010 | Skriven av:

Efter en lång resa så kom jag fram till Örebro. Resan blev extra lång eftersom X2000-tåget gick en omväg via Helsingborg pga banarbete förhoppningsvis inte barnarbete. Vädret blev varmare och varmare ju längre norrut vi kom. Hotellet som jag bor på ligger vid Örebro slott och Svartån brusar förbi. Trevligt med vattenbrus men svårt att sova till.
Vaknade tidigt av att solen sken in i rummet. Tittar man på väderkartan så är det betydligt varmare här i Örebro än i Skåne.

Nu sitter jag inne i Conventum kongresscenter och lyssnar till improvisationsteater som inleder Barnrättsdagarna. Vilket innebär att jag missar förmiddagens solsken.
Första föreläsare är en filosofiprofessor David Archard från England som ska prata om Barnkonventionen utifrån barnets perspektiv och hur Barnkonventione uppfattas. Det finns forskare som inte tycker att barn har rättigheter eftersom de inte kan hävda sina rättigheter. Det är samma resonemang som gör att man kan anse att djur inte har rättigheter.
Barnkonventionen har funnits länge men tas inte alltid på allvar. Därför
Inget samtal om barns rättigheter borde föras utan hänvisning till FN:s konvention om barnets rättigheter. Det finns många goda skäl för alla som bryr sig om barnets bästa att stödja sig på barnkonvention. Dock finns en inbyggd konflikt mellan de olika bestämmelserna i Barnkonventionen, nämligen motsättningen mellan barnets behov av skydd och barnets rätt att fatta egna beslut och ha egna åsikter.

Barnkonventionen består av 54 artiklar. Artikel 3 och 12 ger upphov till diskussioner eftersom artikel 3

Barnets bästa
1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.
2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.

och artikel 12

Rätt att bli hörd och få sina åsikter beaktade
1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.

Problemet är när ska barnens vilja stå över de vuxnas. Finns det en gräns när barnen får all rätt att bestämma?

Egentligen är det samma problematik med hur mycket vuxna ska få bestämma över sig själv och sitt liv.
Ska man få hålla på med boxning och kampsporter?
Ska man få använda droger?
Hur mycket får förståndshandikappade bestämma över sina liv?
Ska man kunna neka sjukvård för att rädda sitt liv?
Ska man kunna neka vissa mediciner eller sjukvårdsinsatser (ECT …)?

För att lösa detta behövs givetvis en bra dialog men även att vi verkligen lyssnar på “den som berörs” och att man fortsätter dialogen efter det att ett beslut är taget.
Inte helt lätt!
Många gånger “lyssnar” vi, vi låter medborgarna säga vad de tycker, öppnar forum och sedan går vi till beslutsrummet och beslutar som vi brukar för vi vet bäst …

sön
30
maj
2010
söndag, 30 maj, 2010 | Skriven av:

Att vara politiskt aktiv gör att man aldrig har några fritidsproblem. Man får också vara med om intressanta händelser och man får jobba mycket tillsammans med andra och dessutom får man vara med om många möten. Möten i form av sammanträden men även möten med andra individer.
Den senaste tiden har varit hektisk och den kommande veckan blir inte “sämre”.
Just nu sitter jag på tåget mot Örebro. Jag ska vara med på “Barnrättsdagarna“.

Hur kan kommuner utvärdera sitt arbete med att genomföra barnkonventionen? Hur kan unga involveras som rådgivare och forskare? Hur kan man mäta hur nöjda barn är? Och hur kan vi förbättra barns och ungas levnadsvillkor?

Det är ett intressant program. Dagarna inleds med en inspirationsföreläsning av David Archard Professor of Philosophy and Public Policy, Lancaster University och författare till boken Children: Rights and Childhood.

Miljöpartiet lämnade in en motion till Lunds kommunfullmäktige 1999 och den bifölls och resultatet blev en barnchecklista. Lunds kommun jobbar utifrån barnkonventionen men kan bli betydligt bättre. Ett problem är att tankarna på Barnkonventionen kommer för sent. Det som krävs är mer utbildning av tjänstemän och politiker vad Barnkonventionen innebär och hur man ska kunna implementera detta synsätt. Normalt kommer barnkonventionen in i slutet när allt är klart. Barnkonventionen borde sitta i ryggmärgen och vara med från början.

Efter Örebro ska jag åka till Leksand och vara med på Tällbergs Forum som i år har temat ”Rework the world”. Återresa blir inte förrän nästa söndag.

Det känns lite kluvet att lämna koloni och sambo i sticket. Just nu är det mycket som händer på kolonin och växtkraften är i full gång vilket innebär att det finns mycket som behöver fixas. Samtidigt är det intressant att få vara med på både Barnrättsdagarna och Rework the World. Som tur är min sambo förstående och låter mig vara borta. Får väl jobba lite extra när jag kommer hem.

Kategori: barn, Mp Lund  | Skriv en kommentar
lör
29
maj
2010
lördag, 29 maj, 2010 | Skriven av:

I dag var det kandidatträff för Mp Skånes toppkandidater på våra 6 regionfullmäktigelistor och 4 riksdagslistor. Vi träffades på Hotell Stensson som tidigare har haft namnet Sten Stensson. Det tog nästan hela dagen men det blev lite koloniliv också.
Vädret var inte speciellt varmt. Visserligen sken solen ute när vi satt inne så kändes som att det var en varm dag ute. Inne blåste hotellets ventilationssystem ut alldeles för kall luft så att man frös inomhus. Märkligt att det i dessa dagar fortfarande är så här. Eftersom energi dyrt och vi har ett klimathot.

Mötet gick bra i alla fall. Många bra idéer och intressanta diskussioner. Det är snart bara 100 dagar kvar till den 19 september. Läget är fortfarande gott. Miljöpartiets opinionssiffror ligger betydligt över valresultatet 2006. Den 10 juni kommer SCB partisympatiundersökning (PSU) och denna bryts ner på regionnivå och i vissa fall även kommunnivå.
Mycket behöver hända innan vallokalerna stänger kl. 20.00. Mycket kommer att hända vi får se om det räcker. Alliansen har på den senaste tiden lagt mycket energi på att smutskasta de rödgröna på riksnivå och lite extra krut på miljöpartiet. Förhoppningsvis blir det mindre av detta och mer debatter om själva politiken.

fre
28
maj
2010
fredag, 28 maj, 2010 | Skriven av:

Tyvärr missade jag denna aktion från Djurrättsalliansen, Fontänminkar.

Under natten till den 20 maj dök de upp – fontänminkarna. Lika plötsligt som konsekvent: de håller sig nära vatten för de älskar ju att simma. De är många och de är spridda över hela Sverige. I över 40 fontäner utspridda i 25 städer i Sverige finns fontänminkarna.

Under förrra mandatperioden var det nära att det blev ett förbud för att pälsdjuruppfödning i Sverige. Sverige är inte alls i framkant. Det finns länder som redan förbjudit detta.

1,2 miljoner minkar föds upp varje år i Sverige och dödas och flås för att bli lyxprodukter som pälskappor, jackor och kragar.

Frågan är berittigad : “När ska resten av Sveriges minkar få känna vatten istället för ståltråd mot tassarna?”

Enligt svensk Djurskyddslag som man ofta hänvisar till står det att djur ska hållas och skötas på ett sätt som ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Minkar är vilda djur som springer och simmar mycket av sin vakna tid. På pälsdjursfarmer sitter de inspärrade i ståltrådsburar utan tillstymmelse till varken utrymme eller vattendrag.

Om politikerna menar allvar med djurskyddslagen måste pälsdjursuppfödning förbjudas, säger Johan Carlsson, talesperson för Djurrättsalliansen.

Helt rätt.
För att detta ska vara möjligt krävs det ett grönt parti i regeringen, dvs Miljöpartiet.

Tänk på det den 19 september!

tor
27
maj
2010
torsdag, 27 maj, 2010 | Skriven av:

Mina bihålor bråkar med mig så jag lämnar kommunfullmäktige redan nu. Mötet lär väl hålla på till 22.30 utan problem eftersom det är många ärenden kvar bl a 5 motioner.
Behöver få lite lugn och ro, och det får jag bäst på kolonin. Kolonins dofter kommer även att minska mina problem, då de kommer att lösa upp pluggen i mina “bihålor med omgivning”.

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
tor
27
maj
2010
torsdag, 27 maj, 2010 | Skriven av:

Ett ärende på dagens kommunfullmäktige handlade om när man få ha torghandel på Clemenstorget och Mårtenstorget och när man får ha loppis på Södra Esplanaden.
Alliansen vill utöka tiden på Clemenstorget till kl. 18.00 men behålla tiden kl. 14.00 på Mårtenstorget och att Loppisen på Södra Esplanaden skulle upphöra senast kl. 15.00.

Miljöpartiet yrkade på att alla dessa 3 verksamheter skulle avslutas senast kl 18.00. Detta skulle möjliggöra till utökad torghandel och det skulle göra det enklare att det är samma tider för dessa verksamheter.

Att det skulle vara möjligt att ha öppet till 18.00 innebär inte att man måste ha öppet till klockan 18.00 utan man ska se det som en möjlighet att ha öppet till 18.00.

Alliansen hävdade att det skulle vara av trygghetsskäl som man vill avsluta torghandeln redan kl. 14.00. Annars skulle man omöjliggöra besökare som använder bil för att komma in till centrum. För de måste parkera på Mårtenstorget eftersom P-husen är så otrygga. De menar tydligen att Mårtenstorget främst ska användas för parkering vilket är trisst.

Ska man få mer liv i centrum så behöver man göra annat än att bara fylla det med parkerade bilar.

Förslaget var att det skulle avslutas kl. 18.00 så det var ju inte tal om nattöppet. Dessutom får ju alla bilar inte plats på Mårtenstorget. Om nu P-husen är så otrygga så borde man ju göra något åt detta.

Ska man prata trygghet så är nog Mårtenstorget inte mer trygg än P-husen.

Man kan ju också tänka sig att man förstärker kollektivtrafiken.

tor
27
maj
2010
torsdag, 27 maj, 2010 | Skriven av:

Nu börjar snart sista dagen med Brand 2010. På programmet är det en föreläsning om “Interkulturell kommunikation”. Att kommunicera i ett mångkulturellt samhälle är en utmaning. För räddningstjänsten är det viktigt att ha grundläggande förståelse för detta. Inte minst när det kommer till att kunna ge alla människor likvärdig service.

EFter det blir det en diskussion om “Lagen om skydd mot olyckor” – en lyckad reform. Det kommer att bli belyst ur olika perspektiv.
Den lagen är grundläggande för räddningstjänsten och flyttar fokus från räddningsinsats till det förebyggande och att alla har ett ansvar i att förebygga olyckor. Givetvis måste räddningstjänsten kunna agera när det händer en olycka. Insatser vid olyckor är bara 5 % av räddningstjänstens arbetstid. Övriga 95 % är annat och då är det viktigt att detta används till förebyggande och kompetensutveckling.

ons
26
maj
2010
onsdag, 26 maj, 2010 | Skriven av:

Det verkar som om att jag fått något problem med bihålorna. Det är första gången som jag har det. Känns lite jobbigt nu när det är så mycket som händer. Är med på Brand 2010 som varar till i morgon, i morgon är det dessutom kommunfullmäktige, på lördag har Mp Skåne en kandidatträff, på söndag bär det av till Örebro, och sedan blir det Leksand och Tällbergs Foundation.

Kanske blir det sjuksängen i stället och det vore verkligen trisst. Nu ska jag sova och förhoppningsvis är jag betydligt bättre i morgon bitti …

ons
26
maj
2010
onsdag, 26 maj, 2010 | Skriven av:

Är som sagt på Brand 2010 som är ett 3 dagars event som handlar om räddningstjänst. Det är en massa föreläsningar, workshops och utställare.
Såg en bra sak som jag länge funderat på att man borde konstruera, nämligen en spisvakt. En spisvakt som känner av om man glömt något på spisen och som kan stänga av spisen.
Om dessa installerades i spisfläkten skulle många olyckor kunna undvikas, många falska brandlarm undvikas.
För övrigt är det en massa saker som är kul att titta på för en tekniker. Det är värmekameror, superficklampor, övervakningssystem …

Temat på Brand 2010 är jämställdhet. Har lyssnat på en representant från polisen om deras arbete. de har jobbat länge men det är fortfarande bara 25 % av poliserna som är kvinnor. Tittar man på poliser med annan etnisk bakgrund är siffrorna ännu sämre. Det är märkligt att det ska ta sådan tid att få en bättre balans i en sådan självklar sak. Det är inte bara räddningstjänsten och polisen som är ett problem. Det är attityder ute i samhället som är det stora problemet.
Givetvis är det viktigt hur polisen och räddningstjänsten agerar i tjänsten, i rekryteringen och på arbetet. Dessutom måste vi ändra attityder hos befolkningen som inte t ex litar på att kvinnor kan.

Könet är inte det viktigaste utan vilka egenskaper som individen har som ska utföra arbetet.

DO var också här och pratade om DO:s verksamhet och hennes slutkläm håller jag med om. Utgår man från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter så borde får man in alla diskrimineringsaspekter.
Det borde inte vara så svårt?

tis
25
maj
2010
tisdag, 25 maj, 2010 | Skriven av:

Är på Brand 2010 som i år har tema “Jämställdhet”. Dagen avslutades med ett besök på Islamic Center. Jag har hört och läst mycket om det men har aldrig varit där. Islamic Center drabbades av en brand för några år sedan och nu är det mesta uppbyggt igen. Just nu håller man på med att göra det sista på inredningen i själva moskén. Islamic Center är en samlingsplats för människor från ett hundratal länder och därigenom med många olika hemspråk.

Dagen avslutades i en annan “helgedom” nämligen Caroli kyrka. Caroli kyrka är inte längre en kyrka.

Svenska kyrkan i Malmö överlåter Caroli kyrka till fastighetsbolag
I samband med att Carolikvarteren utvecklas kommer Svenska kyrkan i Malmö att överlåta Caroli kyrkoplan med kyrkobyggnaden (fastigheten Malmö Innerstaden 1:152) till Profi Fastigheter. Själva församlingen upphörde 1949 och sedan år 2000 har byggnaden varit uthyrd till Musikhögskolan i Malmö.

Det var nog längesedan kyrkan var så välfylld. Lunds Studentsångare gjorde ett bra uppträdande och så blev lite mat och dryck.

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
tis
25
maj
2010
tisdag, 25 maj, 2010 | Skriven av:

I dag blev det lite extra tid på kolonin innan det var dags för en telefonintervju. Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet gör en undersökning på uppdrag av Naturvårdsverket om det finns målstridigheter i klimat- och miljömålsarbetet. Spännande att se vad undersökningen kommer fram till.
Enligt min mening finns det målstridigheter där ekonomiska mål oftast sätts högre än klimat- och miljömål. Att man jag kom i fråga beror på att jag är 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens Miljö- och hälsoutskott.

Efter det blev det en liten stund på kolonin innan jag cyklade till Konserthuset där Brand 2010 äger rum.
Brand 2010 är en årlig konferens för räddningstjänster runt om i landet. Temat för konferensen är Mångfald, och konferensen har underrubriken Mångfald – hur svårt kan det va?

Just nu lyssnar jag till jämställdhets- och integrationsminister Nyamko Sabuni. Det är mer ett valtal än ett tal till “räddningstjänsten”. Hade varit kul med lite mer koppling till räddningstjänstens verksamhet.

Brand 2010 pågår i 3 dagar. Bra att konferensen äger rum på “hemmaplan”, men det blir lite mer stress. Är man bortrest släpper man det vardagliga, vilket är lite svårare om man är “hemma”.

mån
24
maj
2010
måndag, 24 maj, 2010 | Skriven av:

I dag försvann en måndag bara så där. Mycket fanns i e-postlådan och mer kom. Lite möten och intervjuer med skolelever som hade frågor om miljöpartiets politik. På kvällen blev det möteskrockar mellan intern budgetmöte och ett möte inför nästa veckas resa till Leksand.
Budgetmöte gick OK, det ekonomiska läget är inte helt klart. Vad blir årets resultat och vad händer efter valet den 19 september. Viktigt att ha med investeringar för att förändra till det bättre och bibehålla det som är bra. Det finns många viktiga frågor. Miljöpartiet i Lund vill prioritera följande:

-Minska hemlösheten bland annat genom att arbeta efter konceptet ”bostad först” och genom att utöka den sociala jouren.
– Bygg studentbostäder och hyresrätter med låg hyra i samarbete med LKF. – Parker och koloniområden ska aktivt värnas, utvecklas och skötas om.
– Kommunen ska bevara åkerjorden och köpa in värdefulla naturområden, skyd- da dem och göra dem tillgängliga för allmänheten.
– Främja lokal handel – nej till externa köpcentra.
– Naturbussen ska återinföras och utvecklas så att fler får möjlighet att komma ut i naturen.
– Utveckla fritidsverksamheten och fritidsgårdarna i alla stadsdelar och tätorter.
– De kommunala verksamheterna ska i ökad utsträckning erbjuda prao och prak- tikplatser.
– Skapa nya gröna jobb, med kommun, region, universitetet och näringsliv i samverkan.
– Solceller på alla kommunala fastigheter 2020. – Grön upphandling vid kommunala inköp av varor och tjänster.
– Klimatväxling: Avgifts-belägg förvaltningarnas koldioxidutsläpp för att bygga upp en fond för investeringar i klimatförbättrande åtgärder.
– Ökad utbyggnad av cykelvägar och ökad tillgång till cykelställ.Lev där du bor

Denna vecka är det dessutom kommunfullmäktige.

Det andra mötet var en träff med de personer som ska åka till Leksand och bevista Tällberg event nästa vecka som de kallar “2010 – Rework the World“.
Grundprogrammet är enligt följande:

Day 1: Efforts that create the jobs we need
Day 2: Structural barriers to the new jobs and the need for moral leadership
Day 3: Creating a billion jobs – the move from entrepreneurs to business systems
Day 4: The financial system to create a billion jobs of a new kind. The global and national policy frameworks to create a billion jobs of a new kind

Jag kommer att skriva om detta löpande om det nu finns koppling till verkligheten i Leksand med omnejd.

sön
23
maj
2010
söndag, 23 maj, 2010 | Skriven av:

Nu är det skönt. Våren börjar övergå i sommar. Hela dagen var varm och skön. Vi ligger långt efter. Vi borde och vi borde …
Listan kan göras lång men det löser inga problem.
Det är bara att kavla upp ärmarna och göra så gott man kan.
I dag var en bra dag. Vi hann med mycket på kolonin. Nu är det bara att vänta på att fröna ska gro.
Vi har fått en valnötsplanta av en god vän som vi nu har planterat. Det lär ta lite tid innan vi får några valnötter och innan dess finns det många faror som måste undvikas. Det kan vara små mördarsniglar som mumsar sig mätta på det späda skottet men det kan även gälla människor som trampar runt i rabatterna och därmed krossar valnötens drömmar om att bli ett stort och ståtligt träd.

Hittills har det inte synts så många mördarsniglar men de kommer säkert. De ligger väl och väntar på värmen. Myror är det däremot ganska så gott om . Helt plötsligt var det myrinvasion i köket. Varifrån de kom vet vi inte. Så det var bara att försöka ha rent på köksbänken, inga matrester och framförallt inget sött som torkat frukt. Detta verkar ha hjälpt i alla fall syns enbart några enstaka myrindivider.
Utomhus får de gärna vara. Vi har en oreganoplanta som reser sig mer och mer pga av att en myrorna har byggt ett bo mitt i plantan. Myrboet blir större och större och nu är det en liten kulle. Oreganon verkar inte må dåligt av detta. Oregano vill ju inte ha det för blött och blött blir det inte i myrboet. Det ser lite kul ut i alla fall.

I år får vi inte så många pelagonier, de flesta dog under den kalla vintern. Men några är det liv i så generna går vidare. Det är ganska fantastiskt att det finns liv i en synbart helt förtorkad och död gren.
Naturen är fantastisk och värd att värna om.

När man tänker på BP:s agerande i oljeutvinningen utanför USA:s kust blir man ledsen och rädd. Tyvärr är det inte bara BP som gör saker som man inte borde. Det finns många exempel på oljeutvinning som förstört stora landområden i Afrika.
Så blir det lätt när pengar styr och är det överordnade.
Göran Skytte skriver på SvD:s hemisda att “Wetterstrand är ingen Kamprad“. Han försöker göra en stor grej av att Maria Wetterstrand inte vet vad hon talar om när hon pratar entreprenörskap. Han tror inte på kraften inom människan att vilja göra något utan att det är mer pengar som är målet. Visst har pengar en stor påverkanskraft men det vore inte så dumt att uppmuntra alla de som vill göra det de tycker är roligt och intressant utan att därför bli miljonärer. Det finns något inom oss alla som vi vill göra och det vore dumt att inte använda oss av den kraften.
Skyttes inlägg är ett av många som skrivs för att smutskasta miljöpartiet istället för att bemöta den gröna politikens innehåll.
Man kan undra varför?

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
lör
22
maj
2010
lördag, 22 maj, 2010 | Skriven av:

Så var det dags för lite avloppsarbete. Vi har fått kommunalt avlopp fram till tomtgränsen och nu återstår inkopplingen på tomten. Avloppet ligger på minst 1 meters djup så det är lite att gräva. Lite extra bevärligt blir det eftersomvi måste gräva genom rabatter. Morgonen började med lite dimma så jag trodde inte det var så varmt ute när jag började gräva men efter en stund blev det helt klart att det behövdes kortbyxor. Svetten lackade och jorden kom överallt i skor, i håret …
Man är ju lite lat och vill inte gräva för brett och inte för djupt vilket gör det lite extra besvärligt att koppla in avloppsrören. När allt var grävt så gick det rätt så bra, det var bara att göra sig så smal som möjligt och koppla in rörbitarna. Själva inkopplingen till huset får vänta lite tills vi bestämt hur vi ska ha det.
I dag lagade jag kofta för första gången, givetvis vegan. Det blev riktigt gott. Tog ett recept ur en vedisk kokbok, “Vediska Läckerheter“.
Det var relativt väldigt enkelt. Jag hade inte alla kryddor som det “skulle” vara men man får improvisera lite så går det ändå. Det skulle vara zucchini-kofta men jag tog aubergine och blomkål i stället för zucchini. Jag rev aubergine och blomkål fint och blandade i kikärtsmjöl och så lite kryddor. Till detta skulle det vara en tomatsås. Nu finns det en hel del grönt att hämta ute i trädgården vilket gör matlagningen så mycket roligare och så smakar det så mycket bättre.
Nu doftar det också så härligt. Det är inte bara liljekonvaljer utan en hel del andra väldoftande örter. Fågellivet är i full fart så just nu är det riktigt skönt. Riktigt ljuvligt att börja dagen med en kopp grön te tidigt på morgonen och se solen stiga upp och börja sitt värmande och samtidigt lyssna på fåglar och humlor …
Detta är livet …

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
fre
21
maj
2010
fredag, 21 maj, 2010 | Skriven av:

I år verkar det vara päronår. Päronträdet är fullt med blommor, så här många blommor har vi aldrig haft. Plommonträdet fick inte så många blommor och äppelträden har ungefär “normalt” med blommor.
I dag var det tvättdags och torkvädret var utmärkt förutom den lilla skuren som kom. Snabbt in med tvätten och sedan ut igen med den när solen kom tillbaka.
Nu är det snart dags att göra något åt avloppet. Har väntat på att det ska bli lite varmare och nu kan jag inte skjuta upp det mer för nu är det ju varmt.
Har precis kommit på att vi missat sätta pumpa och squash. Vilket tavla men det ska nog gå ändå.

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
tor
20
maj
2010
torsdag, 20 maj, 2010 | Skriven av:

När man har täckodling är det lite problematiskt att så små frön direkt i jorden. Använder man hylsan till en toarulle, dvs den styva cylindern som blir kvar när pappret är slut, så får man en skyddad yta där man kan så fröna. Täckningen kan då läggas runt hylsan och fröna får plats att gro och man kan lätt se när fröna börjar att gro.
Förhoppningsvis går mördarsniglarna förbi hylsan utan att hitta den späda plantan. Nu har mördarsniglarna vaknat. De gillar väl värmen och att det har blivit fuktigare i jorden. Tänk om man kunde få mördarsniglarna att äta kirskål. Är det någon som vet något trick för att omvända sniglarna?

I dag var det sommarvärme igen, ännu varmare än i går. Skööönt …
I morgon fredag ska det också bli varmt, 19 grader. Inget regn men molnigt. Förhoppningsvis blir det bra torkväder det är nämligen dags att tvätta.

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
tor
20
maj
2010
torsdag, 20 maj, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : Så agerar McDonalds på CSR-skandalen

Efter Dokument Inifråns avslöjande reportage om ungdomar som regelbundet tvingas arbeta gratis på McDonalds arbetar företaget febrilt med att återställa gästernas och de anställdas förtroende.

Raymond Mankowitz är kommunikationsdirektör på McDonalds och rankad som Sverigefemma i socialt ansvar av tidningen CSR i praktiken. När SVT:s Dokument Inifrån i helgen avslöjade att ungdomar regelbundet tvingades arbeta gratis på McDonalds restauranger gjorde sig Raymond Mankowitz emellertid oanträffbar – i varje fall för Miljöaktuellt som försökt nå honom sedan i måndags morse. Istället får vi svar på våra frågor av Frida Berg, som är inhyrd av pr-firman Hill&Knowlton.

Det är verkligen tråkigt att detta händer i Sverige. I går var jag på en CSR konferens och pratades det mycket om vad som händer i andra länder. Dokument Inifråns reportage visar att det behövs även en del förbättringar i Sverige.
Extra illa är det att man utnyttjar ungdomar på detta vis.
Att det varit tufft att jobba på McDonalds har man ju hört men att det skulle vara så här är ju inget annat än en skandal.

Tidigare har det rapporterats om hur man använde skumma städfirmor.

Skönt att man är vegan och inte behöver besöka och gynna denna kedja.

ons
19
maj
2010
onsdag, 19 maj, 2010 | Skriven av:

Kanske är det inte så men helt plötsligt så kom sommarvärmen från ingenstans. Jag blev övertalad av min sambo att ta en tunnare jacka i dag morse. Jag tyckte nog att en lite varmare jacka skulle behövas. Men vad fel jag hade.
Men ibland är det skönt att ha fel.

I år har det varit ett bra år för tulpaner. De har växt och blivit väldigt stora och de har dessutom stått ståtliga i trädgården under lång tid. Vissa har dock blommat färdigt för den här säsongen.

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
ons
19
maj
2010
onsdag, 19 maj, 2010 | Skriven av:

DN skriver Allianspartierna skjuter på kärnkraftsbeslut

Allianspartierna ändrar och skjuter upp sin kärnkraftspolitik. Det har de borgerliga ledamöterna i riksdagens näringsutskott enats om. Riksdagsmannen och kärnkraftsmotståndaren Sven Bergström (c) välkomnar beslutet. – Det här gör att jag kan rösta ja till ny kärnkraft, säger Sven Bergström till DN.se.

Riksdagens näringsutskott kommer att föreslå att dagens förbud mot att bygga nya reaktorer tas bort först 1 januari 2011 och inte i augusti, före valet, som det först var tänkt.

Alliansen gör ofta ett stort nummer av att de rödgröna inte är överens. Beslutet att skjuta på beslutet visar tydligt att det råder stor oenighet inom alliansen i en mycket stor fråga. En fråga om hur man ska kunna energiförsörja Sverige.

Att centern är glad kan man förstå. De vill ju kunna stå för sin gamla linje i kärnkraftsfrågan för att inte förlora röster så att 4-procents kommer inom räckhåll.

Centerpartiets s.k. kärnkraftsmotståndare är ingen motståndare i ordets rätta bemärkelse eftersom han i samma veva säger “Det här gör att man kan rösta ja till ny kärnkraft.”

Är det detta som kännetecknar en centerpartistisk motståndsman?