Inlägg under kategori » psykvård «

mån
31
maj
2010
måndag, 31 maj, 2010 | Skriven av:

fortsätter konferensen med

”Att följa upp och utvärdera för att bygga en evidensbaserad praktik – några steg på vägen.”
Föreläsning av Lars Oscarsson, professor i socialt arbete vid Örebro universitet som har lång erfarenhet av metodutvecklings- och utvärderingsfrågor inom Socialtjänsten. Föreläsningen kommer att handla om hur praktiskt arbete kan följas upp och utvärderas och därmed lägga grunden för en kunskapsbaserad verksamhet.

Något för teoretiskt för mig. Inget konstigt, ganska så självklart men hur ska man använda det i kommunens verksamhet?
Ganska självklart att använda sk evidens. Problemet är om experter inte är överens om hur evidensen ska tolkas i reella aktiviteter.
Inte lätt att prata efter lunch. Förhoppningsvis var det någon som fick ut något av detta.

tis
15
dec
2009
tisdag, 15 december, 2009 | Skriven av:

SkD skriver : Personal kritisk till att Lunden stängs

Lundens ungdomshem för flickor läggs ned vid årsskiftet. De anställda tycker beslutet är fel eftersom den vård som erbjuds inte finns någon annanstans i Sverige.

– Vår avdelning är den enda i landet som har den spetskompetens som krävs för att ta hand om denna speciella målgrupp, säger Anna Hockum, biträdande avdelningsföreståndare.
Till Lundens ungdomshem kommer flickor som både har missbruksproblem och i den absoluta majoriteten av fallen också en psykiatrisk diagnos.

– De kan ha självskadebeteende, vara väldigt utåtagerande och även våldsamma. Ofta kommer de till oss eftersom andra institutioner inte klarar av dem, säger Anna Hockum.
På Lunden finns ett team av personal som kan vårda flickorna. Läkare, sjuksköterskor, psykologer med flera yrkeskategorier finns under samma tak.
– Det brukar gå bra för de tjejer som har varit hos oss. Vi är rädda för att de kommer att fara illa när det inte finns någon som kan ta hand om dem på samma sätt, säger Anna Hockum.

Bengt Andersson, regionchef för Statens institutionsstyrelse, uppger att besparingsskäl ligger bakom beslutet. Myndigheten går mot ett underskott på 100 miljoner för 2009.

Det är i alla fall ärligt av regionchefen att erkänna att nedläggningen beror på besparingarkrav. Situationen för många ungdomar är inte bra. Speciellt inte de som har psykiatriska diagnoser.
Det som borde göras är att skapa fler behandlingsplatser för att möta behovet. Man borde också utvärdera verksamheter innan de läggs ner.
Vad kostar det inte samhället att dessa ungdomar inte tas om hand?
Vad kostar det inte dessa flickor i lidande och livskvalité?

Att lägga ner innebär också resursslöseri med kompetens.

Är det värt att riskera unga flickors framtid bara för att sänka skatten för de som ändå har tillräckligt?

Det är hög tid att byta regering!

ons
18
nov
2009
onsdag, 18 november, 2009 | Skriven av:

Sitter och tittar på “Uppdrag granskning” om ECT (elektrokonvulsiv behandling)

Elektrokonvulsiv behandling, ECT, kallades förr elchock. Det är en benämning som är missvisande eftersom det inte handlar om någon chock i medicinsk mening. Behandlingen utlöser ett kontrollerat epileptiskt anfall. Den sannolika verkningsmekanismen är att signalsubstanser i hjärnan ökar vilket leder till minskade depressiva symtom.

Visserligen är detta ett program gjort av Janne Josefsson men ändå så blir man lite mörkrädd när man såg programmet. De som förespråkar ECT har två broschyrer, en som man lämnar till patienterna och en som man lämnar till läkare.
I patientbroschyren talar man inget om att det kan bli bestående minnesskador men i den andra broschyrer finns det med.
På en fråga om varför det inte står om “bestående minnesskador” i patientversionen svarar en “läkare” att han inte tycker det är relevant.

Från broschyren till läkare:

I det typiska fallet avklingar den anterograda amnesin snabbt: ”No study has documented anterograde amnestic effects of ECT more than a few weeks after the ECT course”.
13
Retrograd amnesi är vanligt, särskilt för perioden som före- gick ECT. Den kan i vissa fall bli bestående, men det finns stora individuella variationer:”In some patients recovery from retrograde amnesia will be incomplete”…”many patients may manifest persistent loss of memory for some events that transpi- red in the interval starting several months before and extending to several weeks after the ECT course”….”some patients may experience persistent amnesia extending several years before ECT, although this effect is uncommon” (1, s 71).

Från patientbroschyren:

I vetenskapliga undersökningar har kvarstående minnes- störning inte kunnat påvisas längre än några månader efter avslutad behandling. Tillgänglig forskning och erfarenhet talar också för att man får lika god förmåga att lära in nya kun- skaper och färdigheter efter behandlingen som innan. Vissa personer rapporterar dock effekter som kvarstår under längre tid. Bakgrunden till detta är oklar, men precis som i andra sammanhang måste man räkna med att den individuella käns- ligheten varierar.

Man tror inte det är sant.
Dessutom tyckte inte en representant från socialstyrelsen att det var märkligt att man inte hade uppdaterat informationen på 15 år.

Stockholms läns landstings hemsida, Vårdguiden, finner man följande text:

Biverkningar vid ECT-behandling
Avsnittet om framför allt kognitiva biverkningar är under omarbetning. Uppdaterad text kommer att läggas ut inom kort.

Om detta pga av Uppdrag granskning” vet jag inte men det är väl bra att information uppdateras. Lite märkligt att den gamla texten inte finns kvar vilket indikerar att den texten måste ha varit felaktig och inte så lite fel.

Det finns många rapporter om att det kan bli bestående minnesskador men trots detta informeras inte patienter i Sverige om detta problem. Jag kan inte avgöra om ECT är bra eller inte men jag tycker det är självklart att man som patient blir upplyst om de biverkningar som kan förekomma. Dessutom är jag starkt kritisk till att man tvingas till ECT behandling. Här behövs verkligen bättre insyn hur patienter behandlas bättre stöd till de patienter som utsätts för denna “vård”.


Se programmet “Uppdrag granskning”

Broschyr til patienter utgiven av Pfizer

Broschyr til läkare utgiven av Pfizer

Från socialstyrelsens hemsida: Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom – beslutsstöd för prioriteringar (Preliminär version)

Kategori: etik, psykvård  | 3 kommentarer
mån
31
aug
2009
måndag, 31 augusti, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “Anna Odell fälls”

Konstnären Anna Odell fälls av tingsrätten och döms till böter för sin konstkupp i vintras.

Hon fälls för våldsamt motstånd och oredligt förfarande och ska betala 50 dagsböter a 50 kronor.
Anna Odell stod åtalad misstänkt för falskt larm, våldsamt motstånd och oredligt förfarande efter en uppmärksammad händelse på Liljeholmsbron i Stockholm i vintras.

Hon har själv berättat att hon ville återskapa en psykos som hon själv drabbades av 1995 och som slutade med polisingripande och bältesläggning på S:t Görans sjukhus.

Motivet ska ha varit att med sitt konstverk skapa diskussion kring behandlingen av psykiskt sjuka.

Inte mycket att säga om domen. Hon larmade ju inte direkt men hennes handlande gjorde ju att det blev ett larm.
Nu när domen är avkunnad så kunde man kanske komma igång och diskutera psykvården. Inte minst tillgängligheten för densamma.
Många mår i dag väldigt dåligt och varje dag begås i snitt nästan 4 självmord.
Även om det inte blir så drastiskt som ett självmord är det många unga som inte får den hjälp de behöver. Väntetiden för att komma till behandling är alldeles för lång.

Det är fortfarande inte helt OK att ha en psyskisk diagnos. Många skäms och håller sig undan. Det är ett problem i sig får man dessutom inte rätt hjälp blir det än värre.

Vad blir nästa steg Anna?

SvD, DN, GP

mån
24
aug
2009
måndag, 24 augusti, 2009 | Skriven av:

Rättegången mot konstfackseleven har nu hållit på sedan 9 i morse. Det är bara slutplädering kvar!

Det är en konstig situation. Försvaret försöker få det till att polis och sjukhuspersonal är skuld till vad den tilltalade gjorde. Det är mycket diskussion om huruvida vad som gjordes med den tilltalade. Det borde vara en rättegång för sig.

Konstfackeleven planerade väl och hade en klar strategi för sitt agerande och det är detta rättegången borde handla om. Oavsett om det var ett konstprojekt eller ej.

Lyssna direkt!

mån
24
aug
2009
måndag, 24 augusti, 2009 | Skriven av:

Just nu pågår rättegången mot konstfackeleven som står åtalad för bland annat falskt larm och oredligt förfarande i samband med ett konstprojekt. Man kan följa rättegången på SR:s web.

Hennes agerande har kanske gott syfte men är tveksamt. Man kan se det som en typ av civil olydnad men jag tycker att det är något extra. Hon utnyttjade samhällets resurser och andra människors situation. Det kunde ha uppstått större problem eftersom man såg en människa i nöd. Ser man en människa i nöd så gör man saker som kan utsätta andra människor och sig själv för fara. Dessutom hände det hela vid sidan av tätt trafikerad trafikled där polisens fordon trots blåljus kunde ha skapat en trafikolycka. Hela agerandet var väl planerat så det finns helt klart ett uppsåt.

Nu diskuteras två spår, “Vad får man göra som konstnär?” och “Hur fungerar dagens psykvår?”.

Båda diskutionerna är viktiga men viktigast är den om hur dagens psykvård fungerar. Hur människor med “psykisk diagnos” blir bemötta. Fortfarande är det lite fult att ha psykiska besvär. Det är helt OK att ha ett fysiskt problem men har man något mer otydligt symptom så blir det oftast en helt annan sak.
Nu när det har hänt får man hoppas att det verkligen kommer att starta en diskussion om dagens psykvård. Det behövs fler resurser speciellt när det gäller barnpsyk. Ibland är det löjligt långa väntetider. Ibland hinner barnen nästan bli vuxna innan man får hjälp.

Jag tycker att konsten inte kan ha speciella regler. Vi har en lagstiftning som sätter ramar. Ska man agera konstnär så får man ta konsekvenserna utifrån gällande lagar. Det är alltså en typ av civil olydnad som ibland är nödvändig. Det är dock viktigt att man i detta sammanhang inte använder våld. Våld är alltid förkastligt om det inte är nödvändigt självförsvar.

SvD, SDS, DN