Inlägg under kategori » alkohol & droger «

tis
15
dec
2009
tisdag, 15 december, 2009 | Skriven av:

SkD skriver : Personal kritisk till att Lunden stängs

Lundens ungdomshem för flickor läggs ned vid årsskiftet. De anställda tycker beslutet är fel eftersom den vård som erbjuds inte finns någon annanstans i Sverige.

– Vår avdelning är den enda i landet som har den spetskompetens som krävs för att ta hand om denna speciella målgrupp, säger Anna Hockum, biträdande avdelningsföreståndare.
Till Lundens ungdomshem kommer flickor som både har missbruksproblem och i den absoluta majoriteten av fallen också en psykiatrisk diagnos.

– De kan ha självskadebeteende, vara väldigt utåtagerande och även våldsamma. Ofta kommer de till oss eftersom andra institutioner inte klarar av dem, säger Anna Hockum.
På Lunden finns ett team av personal som kan vårda flickorna. Läkare, sjuksköterskor, psykologer med flera yrkeskategorier finns under samma tak.
– Det brukar gå bra för de tjejer som har varit hos oss. Vi är rädda för att de kommer att fara illa när det inte finns någon som kan ta hand om dem på samma sätt, säger Anna Hockum.

Bengt Andersson, regionchef för Statens institutionsstyrelse, uppger att besparingsskäl ligger bakom beslutet. Myndigheten går mot ett underskott på 100 miljoner för 2009.

Det är i alla fall ärligt av regionchefen att erkänna att nedläggningen beror på besparingarkrav. Situationen för många ungdomar är inte bra. Speciellt inte de som har psykiatriska diagnoser.
Det som borde göras är att skapa fler behandlingsplatser för att möta behovet. Man borde också utvärdera verksamheter innan de läggs ner.
Vad kostar det inte samhället att dessa ungdomar inte tas om hand?
Vad kostar det inte dessa flickor i lidande och livskvalité?

Att lägga ner innebär också resursslöseri med kompetens.

Är det värt att riskera unga flickors framtid bara för att sänka skatten för de som ändå har tillräckligt?

Det är hög tid att byta regering!

fre
1
maj
2009
fredag, 01 maj, 2009 | Skriven av:

SDS skriver ”Lugnt firande i Lund och Malmö”

Inte mycket mer stök än under en vanlig helg. Så sammanfattar polisen årets valborsgmässofirande i Lund och Malmö. Till och med planteringarna i Lunds stadspark skonades trots tusentals besökare.

Gräsmattorna var däremot fulla med skräp tidigt på fredagsmorgonen. Framförallt framför vita scenen.

Det var roligt att firandet blev lugnt och att planteringarna i Stadsparken inte förstördes. Det visar att det går att fira lugnt och städat och kanske till och med att ha roligt. För det är väl det det går ut på när man ska fira. Nästa steg är kanske att även minska nedskräpningen.

Sedan är det förstås det där med alkohol. Trist att det alltid måste finnas med alkohol för att man ska fira och att det debutåldern sjunker. Att ”vuxna” använder alkohol när man festar sänder givetvis signaler till ungdomen.
Ska det bli bättre måste vi vuxna hantera droger och alkohol på ett bättre sätt. Mår man bättre och har ett bra socialt nätverk så är det inte så skadligt att någon gång dricka alkohol. Har man inte kontroll på sin vardag är man i riskzonen, gammal som ung.