Inlägg under » januari, 2012 «

tis
31
jan
2012
tisdag, 31 januari, 2012 | Skriven av:

Ny Teknik skriver “Symantec: Stäng av PC Anywhere bums!”

Säkerhetsföretaget Symantec uppmanar användare av företagets programvara PC Anywhere att genast inaktivera den. Anledningen är att hackare kommit över källkoden genom dataintrång.

Det är väl knappast så bra för ett företag som talar om sig som “SÄKERHETSFÖRETAG” att det har läckt ut programvara. Speciellt inte om programvaran hanterar fjärrstyrning av datorer.

Att det kan hända den bäste är väl helt OK men man kan undra varför det har dröjt så länge innan företaget varnar för att använda deras programvara.
I januari hävdade en grupp hackare att det kommit över källkoden och hotade med att de skulle offentliggöra den. Då meddelar företaget att den stulna koden kom från ett intrång 2006.

Nu skriver vi 2012. Vad har hänt?
Har Ny Teknik missat i sin research?
Eller har företaget legat lågt och hoppats på att det inte skulle avslöjas. För det är lite pinsamt att man kan hacka ett säkerhetsföretag …

Kategori: IT, säkerhet  | Skriv en kommentar
mån
30
jan
2012
måndag, 30 januari, 2012 | Skriven av:

DN skriver “Bra bemötande botar bäst”

Cirka hälften av de klagomål på vården som kommer in till Socialstyrelsen handlar om kommunikationsbrister mellan vårdpersonal och den sjuke. Nu visar en ny studie att läkarens bemötande har stor betydelse för hur snart sjukskrivna känner att de kan börja jobba igen.

Verkar logiskt. Bemötande är inte bara en fråga om etikett utan nu visar studien att det har betydelse för patientens upplevelse av tillfrisknande. Det är viktigt att patienten känner sig delaktig och att man blir tagen på allvar.

Än i dag lever en gammal myt inom sjukvården om att de otrevliga, arroganta läkarna också är de skickligaste. Och att de vänliga inte är lika duktiga.

Det känns rätt så självklart att mötet mellan vårdpersonal och patient är viktigt. All information om hur det står till med patienten kan inte fås av provsvar. Det måste då vara viktigt med kontinuitet.

– Det är först när man är trygg i sin kompetens som man kan se andra människor. Det finns allt att vinna på att möta patienten empatiskt.

Det är lovande att det finns en särskild samtalsmetodik, patientcentrering, där vårdpersonalen tränas i att ställa öppna frågor och lyssna på patientens egna föreställningar, förväntningar och farhågor.
På läkarutbildningen vid Karolinska institutet examineras nästa termin den första kullen som fått lära sig detta förhållningssätt.
Det låter jätte bra.

– Man utgår från att patienten har en unik kunskap om sina egna problem. Det är också viktigt att läkaren lyssnar med ett genuint intresse, och att man pratar på en jämbördig och medmänsklig nivå med varandra. Då vågar patienten berätta, säger Maria Wolf, specialist i allmänmedicin på Salems vårdcentral som utbildar i metodiken.

Känns också självklart!

Det är lite skrämmande att uppemot hälften av alla anmälningar som kommer in från privatpersoner handlar om brister i kommunikationen mellan vårdpersonalen och den sjuke. Men det borde kunna avhjälpas relativt enkelt.

I dagens samhälle pratas det mycket om kommunikation. Kommuninikation är mer en fråga om kvantitet än kvalité. Detta gäller inte bara inom sjukvården utan det gäller även inom politiken. Så det får jag väl tänka på lite extra …

mån
30
jan
2012
måndag, 30 januari, 2012 | Skriven av:

På onsdag är det Kulturnämnd och då var det tänkt att vi skulle fastställa den totala budgeten för 2012 inkluderande de pengar som kommer från staten och som går ingår i samverkansmodellen.

Kulturrådet beslutar om fördelningen av de statliga resurserna och de utgår då ifrån det regleringsbrev som de får från kulturdepartementet i december.

I förra veckan, den 25 januari hade Kulturårdets styrelse möte. Då var det tänkt att vi skulle få besked om hur mycket pengar som fördelades till Region Skåne. Delvis fick vi det. Vi fick besked om att basen räknas upp med 1 % men vi fick inga besked om hur mycket vi får utöver detta.

Kulturnämnden har gjort en framställan (begäran) om totalt 185 miljoner för 2012 inkluderande en uppräkning och pengar till några “projekt” på totalt 8 miljoner.

Bidraget till regional kulturverksamhet (portföljen/kultursamverkansmodellen) ligger på drygt 1,2 miljarder. I summan ingår en särskild förstärkning på 25 miljoner 2012 (totalt 75 miljoner 2012-2014) som ska användas som bidrag ”för förnyelse och utveckling av konstnärliga uttryck samt nydanande sätt att sprida och tillgängliggöra kulturen”. Det är ur dessa 25 miljoner som de sökta 8 miljonerna ska tas. Jag hade hoppats på att få besked om denna fördelning även nu så att vi kunde fastställa den totala budgeten.

Kulturrådet gör följande Bedömning av Region Skånes kulturplan och särskild framställan:

Kulturrådet har tillsammans med samverkansrådet granskat Region Skånes regionala kulturplan och den revidering av Kulturplanen som gjorts.

Kulturrådet konstaterar att kulturplanen har tagits fram i samverkan med kommunerna och efter samråd med kulturlivet samt den ideella sektorn i enlighet med förordningen.

Enligt Kulturrådets bedömning finns de sju områden som statsbidraget avser beskrivna i kulturplanen, vilket ger goda möjligheter till ökad samverkan inom kultursektorn och kan även utgöra en kraft i den lokala och regionala utvecklingen. Den revidering som gjorts av Skånes regionala loilturplan är mycket ambitiös och har gjorts i samverkan med kommuner, kulturliv och civilsamhälle.

Region Skåne har angivit att den regionala och kommunala medfinansieringen räknas upp. Mot den bakgrunden föreslår Kulturrådet att även de statliga bidragen räknas upp med 1 procent.

Region Skåne har i sin framställan till Kulturrådet kommit med en begäran om vissa ekonomska förstärkningar för 2012. Begäran gäller Form Design center i Malmö 1 000 000 kronor, konst- och kulturfrämjande insatser 3 500 000 kronor, regional biblioteksverksamhet 2 000 000 kronor och filmkulturell verksamhet 1 500 000 kronor.

Kulturrådet föreslår att Region Skåne beviljas statsbidrag med 176 901 000 kronor, som Region Skåne enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet ska fördela till verksamheter som får bidrag från landsting, kommun eller annan huvudman. När det gäller begäran om förstärkningar utöver uppräkning får Kulturrådet återkomma i särskild ordning.

Nu får vi alltså vackert vänta och se …

Kategori: kultur  | Skriv en kommentar
sön
29
jan
2012
söndag, 29 januari, 2012 | Skriven av:

Ny Teknik skriver “Abborren full av läkemedel”

Antidepressiva mediciner, antibiotika och läkemedel mot diabetes. Vildfångade abborrar utanför svenska reningsverk har upp till 23 läkemedel i sina kroppar.

Nu har forskare undersökt abborrar i vatten nära kommunala reningsverk och hittat många rester av läkemedel. Visserligen är det små halter men det är ändå oroväckande. Man har hittat substanser från antidepressiva mediciner, antibiotika och diabetesmedicin.

– Människor och fiskar har i stort sett samma receptorer. Vi sållade fram de läkemedel som har störst risk att ackumuleras i fisk.

Det är givetvis ett problem att fiskarnas tar upp substanserna men det är även ett problem med att slam från reningsverken sprids på våra åkrar.
Mycket av de mediciner vi stoppar i oss passerar genom kroppen och går via toaletterna till reningsverken där de går rakt igenom.

Vi behöver minska vår användning av läkemedel men vi behöver även få mediciner som är utformade så att de kan brytas ner i avloppsreningsverken. Givetvis behövs även en uppgradering av våra reningsverk. Tekniken för detta finns men frågan är om viljan finns för att satsa de resurser som behövs. Kanske är det dags att spola WC-lösningen …

Kategori: miljö, vatten  | Skriv en kommentar
lör
28
jan
2012
lördag, 28 januari, 2012 | Skriven av:

Min sambo, Anina har tagit över en ekologisk butik i Lund. Tidigare hette den Biogrönt och heter nu Tant Gurka. Allt i butiken är ekologiskt utom råsaft från slånbär och blåbär. Det finns också en hel del rättvisemärkta produkter. Vi försöker även köpa så lokalt som möjligt vilket inte alltid är så lätt. det finns inte så många avokadoodlingar i Skåne och om de fanns så kanske de inte skulle vara så klimatsmarta.

Det är roligt att stå i affären för det är så många medvetna kunder som tänker på vad de handlar och som har stort miljöintresse. Man kan även säga att många är finsmakare och vet precis vad de vill ha. Vilket är trevligt men gör det lite svårare att göra kunderna nöjda. Vill man ha sylt av ett visst märke som är slut hjälper det inte att det finns ett annat märke. Det är en konst att beställa rätt mängder och rätta varor. Sedan är köpmönstret inte sig likt från vecka till vecka. En vecka säljs apelsinerna slut på 1 dag nästa vecka säljs inte apelsinerna slut ens på tre dagar.
I denna vecka blev vi drabbade av en strejk i Italien så vi fick apelsiner från Grekland och Spaninen. Trots att de nya apelsinerna var jättegoda så var de många som inte köpte eftersom de inte var de vanliga sorterna från Italien. Förhoppningsvis är strejken slut nu så att de vanliga apelsinerna kommer i nästa vecka.

Det är en hel del att tänka på och allt går inte på räls. Vi har nu väntat på kortläsare i flera veckor. Allt skulle varit klart förra veckan. Tyvärr kostar det en del med att låta kunderna betala med kort men många kunder vill betala med kort så det är bara att gilla läget. Nu kör vi med iZettle så länge. Det är en app till iPhone som gör att man kan betala med kort. Det fungerar bra men tar lite längre tid.

Nu när vi fått snurr på själva butiken är det dags att satsa lite på marknadsföring. För det behövs fler kunder för att butiken ska runt. Det tar väl lite tid så det gäller att hålla ut …

lör
28
jan
2012
lördag, 28 januari, 2012 | Skriven av:

Ny Teknik skriver “Datorer för 140 miljoner slängs i onödan”

En halv miljon datorer slängs på soptippen varje år. Hälften av dessa hade kunnat återanvändas, hävdar företaget Inrego. – Miljöbesparingen är betydande, säger Henrik Nilsson på Inrego
Resultatet visar att majoriteten, 51 procent, av företagen och myndigheterna antingen skrotar datorerna eller lägger utrustningen i förråd. I offentlig sektor är siffran något lägre, 46 procent, medan börsbolagen är ännu mer skrotningsbenägna (64 procent).

Visst händer det att man blir frestad av att köpa nytt trots att det gamla fungerar. Vi har en tjock-TV som nu fungerar som en radio. I förra veckan kom och gick bilden. Jag trodde det berodde på att det var lite busväder ute men inte denna gången. Bildröret har gjort sitt. TV är arvegods från min sambos föräldrar och är cirka 15 år gammal. Vi har funderat några gånger på att köpa en ny men kommit överens om att vi väntar tills den gamla går sönder.
Frågan är om det kommer att vara möjligt att reparera TV:n. Att det blir dyrare än att köpa en ny är nog helt klart.
Frågan är hur mycket mindre energi en ny TV kommer att konsumera än vår gamla tjock-TV?

Tänkte jag oavsett skall undersöka om det går att reparera den gamla. Nu funderar vi på om vi överhuvudtaget ska köpa en TV. Vi får se.

Den här artikeln handlar ju inte om TV-apparater utan om datorer och det är ju lite annorlunda. Här finns det ju en koppling mellan mjukvara och hårdvara. Nya operativsystem kräver nya processorer. Vanligtvis behöver man inte nya operativsystem. Det tillkommer några finesser varje gång men behöver man dessa?

Inrego tar årligen in över 100 000 datorer och annan IT-utrustning och har en återanvändningsfrekvens på 91 procent. Vilket inte är så illa.

– Jag skulle uppskatta att minst hälften av den utrustning som skrotas totalt sett skulle kunna återanvändas och då räknar jag lågt. Miljöbesparingen jämfört med att köpa nya datorer är betydande, säger Henrik Nilsson.

Eftersom det är så många apparater blir summan av effekterna desto större. Man brukar säga att sopor eller avfall är något som inte har något värde och då borde ju inte datorutrustningar skrotas eftersom de ju har ett värde. Vi som konsumenter blir bara glada om vi blir av “apparaterna” när vi egentligen borde ta betalt för att någon skulle ta hand om dem och tjäna pengar på att fixa till och sälja vidare. Problemet är bara att det finns starka krafter för att just sälja nytt och att intala oss konsumenter att det gamla ska kasseras.

Som konsument kan man göra mycket men det gäller att stå på sig och fundera på konsekvenserna av sitt handlande. Sedan kan man ju hoppas att handeln och tillverkarna gör sitt.

sön
22
jan
2012
söndag, 22 januari, 2012 | Skriven av:

DN skriver “För mycket kött bakom många fall av cancer”

Människor äter alltmer kött. Samtidigt hopar sig bevisen för att kött och charkuteriprodukter orsakar cancer och andra sjukdomar.

Enligt den senaste statistiken äter en genomsnittlig svensk ungefär 85 kilo kött om året – eller 1,6 kilo i veckan. För sextio år sedan åt vi mindre än ett kilo i veckan.

Det finns många anledningar varför det är lämpligt att äta mindre kött. För min del är det de etiska aspekterna som är viktigast men det finns även hälsoskäl.

Det kommer fram fler och fler studier som visar på starka samband mellan cancer och konsumtion av kött och charkuteriprodukter. Även om det blir fler vegetarianer så ökar köttkonsumtionen.

Ökningen beror framför allt på att människor i många länder har fått det bättre ställt. Dessutom har köttet blivit billigare eftersom djurproduktionen har blivit mer industrialiserad. Fler kan kosta på sig att äta kött. Ofta och mycket.

Trist att ökat välstånd kommer till stånd på djurens bekostnad.

Det är dessutom skillnad på kött och kött. Det mest skadliga är charkprodukter och sedan rött kött.

Säkrast är att skippa köttet vilket ger djuren ett bättre liv och mindre klimatbelastning …

Kategori: etik, hälsa, klimat  | 2 kommentarer
lör
21
jan
2012
lördag, 21 januari, 2012 | Skriven av:

Så blev det till slut som många haft på känn, Håkan Juholt kastade in handduken. Det har varit en minst turbulent tid långt innan han blev vald. När han fick frågan om han var intresserad så var han inte det och tycket sig inte vara rätt man för uppdraget. Det fick han äta upp i en lördagsintervju i november 2011. Hela den intervjun var en katastrof för honom.

Att det gick som det gick beror nog inte bara på partiledaren. Visserligen har han kanske inte gjort och sagt det rätta men han har inte bara haft övriga partier som motståndare utan han har haft en hel del motståndare i sitt eget parti. Jag tror nog ingen skulle klarat av den press från media, andra partier och egna partiet som Håkan Juholt varit utsatt för.

Grundproblematiken är nog vart är socialdemokratin på väg?
Vem kommer att kunna ta på sig ledartröjan och få ordning på skutan och lägga ut kursen mot ett framgångens land?

Det mesta som hänt socialdemokration de senaste åren har fått kritik. Politiken, samarbetet med andra partier, sättet att utse partiledare. Listan kan göras lång.

Frågan är när (S) kan utse en ny ledare. Måste man först bestämma färdriktningen eller måste man först hitta en skeppare? Finns det någon som har så stort förtroende att personen vågar säga ja till att bli partiledare.

Kommer man att ha en mer öppen valprocess? Jag tror inte det räcker i nuläget men på lång sikt så måste det nog till. Hade det blivit annorlunda om Håkan Juholt hade valts efter en öppen process? Hade förtroendet och stödet från partiet varit större då?

Det som främst behövs är väl att (S) driver sin egen politik och inte stirrar sig blind på att alliansens politik. Det är alldrig fel med en stark opposition.

I detta läge kanske det enklaste är att välja partisekreteraren till partiledare och hitta en ny partisekreterare.

Enligt en omröstning på Aftonbladet så leder Margot Wallström och Thomas Bodström klart av 89 000 avgivna röster.

Oddsen på Unibet har Mikael Damberg, Thomas Östros och Ylva Johansson i topp.

Hoppas verkligen att den som kommer att utses som partiledare får en bättre chans och att media koncentrerar sig på att bevaka politiken i stället för personen …

Kategori: politik  | Skriv en kommentar
fre
20
jan
2012
fredag, 20 januari, 2012 | Skriven av:

SDS skriver “Mystiskt ljud stoppar Ringhals”

Publicerad 19 januari 2012 19.17 Uppdaterad 19 januari 2012 19.30
Sverige. Ett konstigt ljud inne på Ringhals 2 gjorde att man inte kunde starta reaktorn i dag som tänkt, skriver Dagens industri.
– Inför återstarten hittade vi ett fel inne i reaktorn, det låter inte som det ska, säger Gösta Larsen, kommunikationschef vid Ringhals, till TT.

De väntar också på klarsignal från Strålsäkerhetsmyndigheten, som ännu inte kommit.

Ringhals 2 har stått still sedan den 1 april efter en brand i kärnkraftverket. Nu beräknas starten till den 29 januari

Det är ju fantastiskt va bra kärnkraftsverken i Sverige går. Ringhals 2 har stått stilla sedan 1 april och nu när det skulle startas så hör man konstiga ljud så man måste skjuta upp återstarten. Detta händer när det börjar bli vinter och energin behövs som bäst. Det är tämligen ofta som kärnkraftverken står stilla när de behövs som bäst.

En tröst i eländet är att man inte fullföljde återstarten när man hörde ljuden. Frågan är hur länge detta stopp varar?

Läser man på Vattenfalls hemsida kan man tro att produktionen varit jättebra under 2011.

Ringhals 1 gjorde sitt bästa år sedan 2006 och Ringhals 3 noterade än en gång en årsproduktion över 7 TWh. Ringhals 2 hade en bra inledning på 2011, men saneringsarbetet efter den brand som inträffade i revisionens slutskede gjorde att blocket stod stilla under återstoden av året. På Ringhals 4 genomfördes under 2011 den största moderniseringen någonsin med gott slutresultat men med cirka två månaders revisionsförlängning.

Januari blev årets bästa månad för Ringhals, då de fyra reaktorerna sammanlagt producerade 2724 GWh.

Tittar man sedan på produktionssiffrorna så ser det inte lika bra ut. Trots moderniseringar och många satsade kronor är produktionen för 2011 lägre än övriga år med undantag för 2000.
Tittar man på Forsmark blir siffrorna lite bättre men produktionen är långt ifrån på topp.

I Oskarshamn står en reaktor stilla och övriga producerar inte för fullt.

Det är så det brukar vara. Det borde vara dags att avveckla kärnkraften och satsa på något som är mer miljövänligt och mer pålitligt och framför allt mindre farligt …

tor
19
jan
2012
torsdag, 19 januari, 2012 | Skriven av:

Nya Miljöaktuellt skriver “Här är alla Sveriges 100 miljömäktigaste”
Nya Miljöaktuellt utser varje år en 100-lista på de Miljömäktigaste i Sverige. I år är 3 av 4 miljöpartister,4 av 15.

1. Johan Rockström, professor i naturresurshushållning vid Stockholms universitet, chef för Stockholm resilience center och avgående chef för Stockholm environment institute (5)
2. Maria Wetterstrand, grön samhällsdebattör, föreläsare och skribent (3)
3. Isabella Lövin (Mp), EU-parlamentariker (13)
4. Åsa Romson (Mp), språkrör (80)

Läs hela listan!

Kategori: miljö  | Skriv en kommentar
tor
19
jan
2012
torsdag, 19 januari, 2012 | Skriven av:

SDS skriver “Snön är här – men stannar inte”
Har suttit inne på möten hela dagen och kvällen. När jag tittade ut var vädret grått och trist och regnet öste ner lite då och då. Någon sa att det åskat i dag.
Därför blev jag riktigt förvånad när jag skulle gå hem ikväll och det var alldeles vitt ute. På marken, på taken och i luften.

Så det blev lite vinter blev i alla fall. Frågan är hur länge den kommer att vara?
Tycker att det är trevligt med snö. Det blir så ljust och mysigt. Visserligen får man ta det lite lugnare när man ska ut och resa. Tågen tar lite längre tid, det är svårt att cykla och pulsandet i snön tar lite längre tid men det ger även lite extra träning.
Prognosen säger att snön inte är här för att stanna men väderspåarna har haft fel förr.

Det lär väl i alla fall inte bli lika mycket snö som i fjol.
Eller?

Kategori: väder  | Skriv en kommentar
ons
18
jan
2012
onsdag, 18 januari, 2012 | Skriven av:

SDS skriver “Först ut med köttfri dag”

Spyken går i bräschen för miljön och inför en köttfri dag i veckan. Och det är eleverna själva som har drivit på.
Stämningen på Spykens gymnasium var under gårdagen positiv. Hanna Nilsson, samhällsprogrammet i årskurs 3:
– Jag tycker att det är skitbra! Nu är alla tvungna att äta vegetariskt, plus att man blir uppmärksam på varför. Alla tvingas tänka efter varför vi gör det. Men det är bra att vi inte har en hel vecka som är köttfri. Det räcker med en dag.

Ibland blir man glad av att läsa tidningen. Denna gång för att man lyssnat på eleverna och att det dessutom handlar om en jätteviktig fråga. Jättebra att man kopplar ihop teori och praktik. Det gäller inte bara att snacka utan behövs även verkstad.

Dessutom är det bra att det blir föreläsningar, debatt och diskussion. Vår livsstil påverkar klimatet och då är det viktigt att visa att det finns saker man göra. Man kan minska sin köttkonsumtion, man kan köpa second hand …
Listan på vad man kan göra kan göras lång.

Lägger man till etiska aspekter så finns det ännu fler skäl till att ha en köttfrimåndag …

tis
17
jan
2012
tisdag, 17 januari, 2012 | Skriven av:

SDS skriver “Jerringpriset till Bengtsson”

Svenska folket har röstat fram ryttaren Rolf-Göran Bengtsson som vinnare av 2011 års Jerringpris. Bengtsson vann klart före skidåkaren Marcus Hellner. Hellner fick däremot pris som årets manlige idrottare på idrottsgalan.

Roligt att Jerringpriset gick till Lund, Skåne och Rolf-Göran Bengtsson. Rolf-Göran har gjort många insatser som är värd aktning vilket innebär att han är en värdig pristagare.

Det är ofta små marginaler mellan framgång och katastrof. T ex är det många gånger bara vinst som räknas vilket är är trisst. Jerringpriset är en bragd i sig eftersom det är folkets röstning som avgör.

Kategori: Skåne, sport  | Skriv en kommentar
mån
16
jan
2012
måndag, 16 januari, 2012 | Skriven av:

DN skriver “Kulturprojekt försvinner när Sida skär ned”

Sidas biståndsmiljoner till kultur håller på att krympa ihop till ingenting. Stödet har rasat till mindre än en fjärdedel av vad det var för bara fyra år sedan. 2007 gick 180 miljoner kronor till kultur- och medieprojekt, förra året var den siffran snabbt på väg ned mot 40 miljoner.

Man kan undra varför det blivit så att siffran från 180 till 40 miljoner under en period på fyra år. Är det ett medvetet beslut eller har det bara blivit så.

SIDA:s kommunikationschef menar att SIDA styrs av regeringens strategier men biståndsministern håller inte med. Jag hoppas verkligen att detta reds ut. Att satsa på kulturprojekt är en bra investering. Det känns lite märkligt att det inte är bättre koll på SIDA:s satsningar. Det borde väl finnas någon som beslutar om fördelningen av biståndspengarna och då borde man väl ha reagerat på att siffrorna sjunker. Speciellt om nu regeringen speciellt vill lyfta fram kulturen i svenskt demokratibistånd.

Kategori: kultur  | Skriv en kommentar
mån
16
jan
2012
måndag, 16 januari, 2012 | Skriven av:

Det verkar som att det blir fler och fler opinionsmätningar. Man ska givetvis ta dessa med en nypa salt. En tydlig trend är i alla fall att Miljöpartiet ökar, frågan är bara vilken den rätta siffran är. Toppnoteringen var väl Demoskops senaste mätning och 14.6 %. (S):s trend är nedåt och det verkar även gälla för (C) och (KD).

Intressant att Aftonbladets första sida bara har med fyra partier, (MP), (M), (S) och (V). (FP) och (KD) minskar och (C) ökar. Osäkerheten är stor. Trenderna är rätt så tydliga för det mesta men ett val är ändå ett val. Snart är de flesta partiledarna utsedda, kvar är bara (KD). Det verkar väl som att (KD) inte byter ut sin partiledare men man vet ju aldrig. Möjligen behöver (S) göra ett nytt val. Situationen verkar väldigt svår för (S) och Juholt. Frågan är hur stort stöd Juholt har inom sitt eget parti.

Valet 2014 kommer att ha fyra partier med oprövade “ledare” vilket kommer att göra valet lite extra kryddigt …

Kategori: politik  | Skriv en kommentar
sön
15
jan
2012
söndag, 15 januari, 2012 | Skriven av:

Tittade på Dokument Utifrån, “Modets offer“.

DOKUMENT UTIFRÅN
Våra kläder innehåller alltmer giftiga kemikalier. De är ett hälsohot inte bara mot textilarbetare i låglöneländer utan också mot oss konsumenter.

Jag har aldrig varit speciellt modeintresserad men trots allt behöver man ju kläder ändå. Det är inte så lätt att hitta ekologiska kläder men det går. Utbudet är inte så stort även om det nu är betydligt större än för några år sedan.

Hur många gånger har man inte sett program som handlat om odling och tillverkningen av textilier och läderprodukter. Det är ju rent ut sagt för djävligt att det får gå till så här. Alternativen finns men det innebär ju givetvis att vi måste betala mer för det vi konsumerar. Å andra sidan får djur, människor och natur det betydligt drägligare.

Just nu är det säkert många som är upprörda men som om någon vecka är tillbaka i köptagen av billiga kläder. Jag hoppas verkligen jag har fel. Information finns och köpkraften finns för att många skulle ändra sitt köpbeteende.

Tyvärr finns ingen butik i Lund som säljer ekologiska kläder men i Malmö finns det en i alla fall, UMA Bazaar. Åker man till Köpenhamn kan man besöka Eco Ego.

Man kan även hitta ekologiska kläder på nätet. Så visst finns det alternativ …