Inlägg under » januari, 2011 «

lör
29
jan
2011
lördag, 29 januari, 2011 | Skriven av:

Skönt att bra ta det lugnt med katterna. Har precis avslutat en intensiv arbetsvecka. Torsdagen och fredagen ägnades åt regionens kulturnämnd.

På fredagen ägde själva sammanträdet rum. Dagordningen var inte så lång. En del av punkterna var mer formalia eftersom det var första sammnaträdet i en ny mandatperiod.

Ett ärende handlade om samverkansmodellen. Statens Kulturråd sammanträde den 26/1 och beslutade om den slutliga fördelningen. Skåne fick som alla övriga en uppräkning med 0.49 % men fick även en extra miljon. Till sammanträdet fanns det inte tid att få fram ett underlag för ett beslut om statens pengar. Vilket innebar att kulturnämnden sa ja till att gå in i samverkansmodellen och beslutade sedan bara om de regionala pengarna i budget 2011. Statens pengar tar vi upp till beslut på sammanträdet i mars.

Ett annat ärende som hör samman med samverkansmodellen var ärende 7 – “Plan för regional samverkan och samråd 2011”. Region Skånes första regionala kulturplan togs fram under 2010. En kulturplan, formad i samtal med Skånes kommuner och dess kulturliv, som samlat försöker spegla de utvecklingsambitioner Region Skåne har på det kulturpolitiska området. Utgångspunkten för Region Skånes kulturnämnd har varit att inkludera hela det kulturpolitiska uppdraget i samverkansmodellen i syfte att synliggöra de samlade nationella, regionala och kommunala resurserna. Det är viktigt att förstärka möjligheterna att öka samspelet mellan regionala och kommunala prioriteringar.
Med de delregionala KulturParlamenten är tanken att man ska fånga och initiera förslag och idéer. Det är årliga sammankomster där representanter för kommunernas kulturnämnder eller motsvarande i de fyra regiondelarna var för sig träffar Region Skånes kulturnämnds presidium. Dessa dialoger ska fånga upp utmaningar samt initiera en gemensam utveckling av interkommunal och regional karaktär. Detta skedde redan 2010.

Dessa samverkansmöten ska planeras tillsammans med kommunerna. Kommunförbundet Skåne ska bjudas in. Under 2011 är de delregionala kulturparlamenten planerade att äga rum enligt följande:
Nordöstra Skåne – 5 april, kl 9-12
Nordvästra Skåne – 6 april, kl 9-12
Sydvästra Skåne – 12 april, kl 9-12
Sydöstra Skåne – 13 april, kl 13-16

Till hösten, 6 september, blir det sedan ett Regionalt KulturParlament för att återkoppla och utveckla. Det årliga KulturParlamentet samlar kommunala kulturpolitiker och chefstjänstemän tillsammans med Region Skånes kulturnämnd och tjänstemän. KulturParlamentet utgör en gemensam arena för inspiration, kunskap och dialog om kulturpolitik ur ett kommunalt och regionalt perspektiv. Fokus är att spegla och följa upp aktuella kulturpolitiska utmaningar. Till detta parlament hoppas jag även att Kommunförbundet Skåne kommer att delta och vara en aktiv part.

Förutom detta kommer det att vara många träffar där kulturpoiltiken är högst upp på agendan. Det blir träffar med enskilda kommuner men även träffar med kulturlivet, institutioner, grupper, enskilda kulturaktörer.

Kulturnämden beslutade dessutom om sammanträdesdagar för 2011.

Läs mer!

tor
27
jan
2011
torsdag, 27 januari, 2011 | Skriven av:

Dagen inleddes med en skön promenad till stationen. Det var lite kallt men solen tittade fram och värmde. Tåget kom i tid till Glumslövs station och efter en kort bilresa så var vi framme vid Örenäs Slott där vi ska ha kulturnämndens tvådagars möte.
I dag blev det kort presentation av nämndens ledamöter och sedan fick vi en bra genomgång av Kultur Skåne.

Det soliga men kyliga vädret höll i sig. Lunchen var tillräckligt lång så det blev tid för en kort promenad i vackra omgivningar. Det blev mycket information på en och samma dag men upplägget var bra. Jag tror det var lagom mycket för att kunna smältas. Nu väntar middag och samvaro. Hur lång kvällen blir är svårt att säga oavsett det så börjar vi kl. 9.00 med lite mer information och sedan startar själva sammanträdet kl. 10.00.

ons
26
jan
2011
onsdag, 26 januari, 2011 | Skriven av:

I dag var en händelserik dag. Det började med ett samtal från ordföranden i Vårdproduktionsberedningen. Hon hade trillat och brutit axeln så hon kunde inte komma på dagens presidieberedning med vårdproduktionsberedningen.

Allt var väl förberett och jag hade ju varit med på förberedande möten så det var inga problem med att leda beredningen. Kunnig förvaltning finns alltid med och är ett stort stöd. Nu är allt klart för själva sammanträdet den 3 februari. Det är många ärenden med lite olika karaktär. Det är kommentarer till revisionens granskning av “Patientsäkerhet och vårdhygien”. Själva granskningen behandlade mest vårdhygien som visserligen är viktig för parientsäkerheten. Det jobbas mycket med åtgärder och mycket har hänt men det återstår en del och förhoppningsvis kan arbetet överföras även till kommunnivån.
Det blir ett förslag till tandvårdstaxa som knyts till den nationella referensprislistan. Slutligt beslut tas i regionfullmäktige.

Efter beredningen blev det en del telefonsamtal om diverse olika ärenden. Bland annat blev det en del diskussioner inför Kulturrådets styrelses beslut angående samverkansmodellen. Beslutet kom och Skåne fick en miljon extra.

Precis innan Malmö Stadsteaters “Lilla Teaterkväll” blev jag intervjuad av David Richter från Sveriges Radio. Alltid lika spännande och se vad som sänds av det man sagt. Inslaget sänds väl under morgondagen.

Lilla Teaterkvällen presenterade vårens satsningar på Malmö Stadsteater. Det var många som hade kommit dit och vi som var där fick lite smakprover av vårens föreställningar. Den som gjorde mig mest nyfiken var “Mycket väsen för ingenting” av William Shakespeare.

Originaltitel Much Ado About Nothing
Översättning Harald Leander
Regi och bearbetning Lucy Pitman-Wallace
Scenografi och kostym Jessica Curtis
Ljus Oliver Fenwick
Musik Anders Ortman
Koreografi Susan Nash
Biträdande regissör Zoë Waterman

I morgon börjar kulturnämndens tvådagars möte. Första dagen blir en informationsdag om kulturnämndens verksamhet. På fredag äger själva sammanträdet rum.

Förhoppningsvis hinner jag hem till Lund för att träffa Mikaela Valtersson och Jonas Eriksson som sitter i riksdagens finansutskott. De kommer till Mp:s lokal på Lilla Fiskaregatan 10 kl. 17.00 och ska bl a prata budget.

ons
26
jan
2011
onsdag, 26 januari, 2011 | Skriven av:

Nu har kulturrådet beslutat om anslagen till de fem regioner som är pionjärer när det gäller samverkansmodellen. Det har varit långa förhandlingar och tuffa diskussioner. Ett tag såg det väldigt mörkt ut men nu syns ljuset i tunneln.
Kulturrådet beslut innebär att Region Skåne får fördela de statliga resurserna utan några statliga fingrar i syltburken. Vi hade hoppats på 20 nya statliga miljoner när Region Skåne ökade sitt anslag med 11 miljoner. Av 20 miljoner blev det 1 miljon.

Enligt Kulturrådets pressmeddelande

Region Skåne har angivit att den regionala och kommunala medfinansieringen räknas upp. Mot den bakgrunden föreslår Kulturrådet att även de statliga bidragen räknas upp med beräknad pris- och löneomräkning för 2011, vilken uppgår till 0,49%. Mot bakgrund av vad som ovan beskrivits föreslår Kulturrådet att Region Skåne utöver det beviljas en
höjning av anslaget med 1 000 000 kronor.

Regionen ökar med 11 miljoner och staten ökar sitt anslag med 0.49 %.

Jag tror att samverkan är bra det gör det möjligt att få ut mer kultur för pengarna. Nu gäller det att gå vidare och samverka med Skånes 33 kommuner. De första kulturparlamenten kommer att äga rum i april. Beslut om tidsplan för samverkan tas på kulturnämndens sammanträde på fredag.

Ordföranden i Region Skånes kulturnämnd kommenterar Kulturrådets beslut om statliga medel till regional kulturverksamhet i den nya modellen för kultursamverkan:
– Jag ser positivt på dagens beslut i Kulturrådets styrelse, 175 149 000 kronor landar i Skåne. Jag förväntar mig att staten kommer att avsätta betydande utvecklingsmedel till Skåne framöver med tanke på den framgångsrika samverkan vi haft med de skånska kommunerna och Region Skånes ökade satsningar på kulturen. De kommunala ambitionerna är viktiga för utvecklingen av den regionala kulturutvecklingen och därmed också för den nationella kulturpolitikens genomförande, säger Yngve Petersson (MP), ordförande i Region Skånes kulturnämnd.

lör
22
jan
2011
lördag, 22 januari, 2011 | Skriven av:

Nu har vi haft dialog med regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult och en representant för “Skånetrafiken” och så har vi pratat med varandra. Den gröna politiken har spirat. Nu har vi redovisning av ett ett grupparbete i prioriterade frågor som vi ska jobba extra med. Kultur fanns givetvis med och speciellt så kom “kulturbiljetten” upp. Har precis fått fram lite underlag vad som hänt i frågan under de senaste åren. Kulturbiljett är inte direkt en ny fråga men nu borde tiden vara mogen för att det ska resultera i något konkret. Det är ingen lätt uppgift men man ska ju ha lite utmaningar i livet.
Kultur är en viktig faktor för våra liv men även för regional tillväxt. Tittar man rent ekonomiskt så är kultur en liten del av Region Skånes budget, knappt 2 procent.

Kultur kan dock flytta fram positionerna när det gäller t ex “vården”. Det pågår ett försök med “Kultur på recept”.
Kultur på recept – ett komplement i effektiv rehabilitering och en möjlighet för kulturen att möta nya grupper. Målet är att pröva metoden Kultur på recept i ett pilotprojekt med cirka 20-30 personer inom primärvården. Endast långtidssjukskrivna patienter inom diagnosgrupperna lätta och medelsvåra depressioner, stress och ångest, långvarig smärta över tre månader, nacke, axel, rygg samt generaliserad smärta ska inkluderas i pilotprojektet. I pilotprojektet ska modellen med kultur på recept prövas och utvecklas. Projektet ska genomföras under ett år med start 2009 och ska bedrivas på en vårdcentral i Helsingborg i samverkan med Helsingborgs stad.

Den 29 mars planeras det en inspirationskonferens i detta ämne. Mer information kommer på Region Skånes hemsida.

fre
21
jan
2011
fredag, 21 januari, 2011 | Skriven av:

HD skriver : Årslångt klimatprojekt avslutas med fest

170 familjer från 18 skånska kommuner har under ett år försökt börja leva miljövänligare med gratis experthjälp. Tillsammans uppges de har sparat tonvis med koldioxid.
I ett år har cirka 170 skånska hushåll från 18 kommuner klimatbantat. Nu avslutas KlimatVardag, som projektet heter, med en stor fest i Malmö i eftermiddag.

Bra projekt som borde växlas upp så att fler skåningar kommer med. Viktigt att inte bara mäta utsläpp utan även ta upp “livstil” och beteende. Genom att ändra livsstil och beteende blir det långsiktiga och hållbara resultat.

– I genomsnitt har varje deltagare minskat sina utsläpp med ett ton koldioxid. Det är kul att se, tycker Helena Thelander, projektledare på Hållbar Utveckling Skåne (HUT).

Hur vi konsumerar och vad vi konsumerar påverkar klimatet avsevärt. Man kan följa projektet och få tips hur man minskar sin klimatbelastning på HUT:s hemsida. Man kan göra mycket själv utan att vara med i ett projekt. Det viktiga är att man börjar och gör något.
Ingen kan göra allt – men alla kan göra något!

Region Skåne och Kommunförbundet är medarrangörer och Miljövårdsfonden i Skåne medfinansiär.

tor
20
jan
2011
torsdag, 20 januari, 2011 | Skriven av:

Ny Teknik skriver “Branden släcks av krockkudde av filt”

En ny svensk brandfilt löser ut som en krockkudde och släcker snabbt bränder på spisen. Innovationen startade som ett examensarbete för Ikea.

Bränder på spisen är en av de vanligaste orsakerna till eldsvådor i bostäder. Varje dag anmäls mellan tre och fyra spisbränder till räddningstjänster i Sverige. Cirka sex personer om året dör på grund av bränder som startat på spisen.

Det borde kunna gå att minska antalet bränder som startar på spisen med en automatisk brandfilt. Det ser ut att fungera väldigt bra. Kostnaden på 2000 kr är rimlig men går säkert att pressa ner. Detta kan vara en myclet lönsam investering …

tor
20
jan
2011
torsdag, 20 januari, 2011 | Skriven av:

Igår var det en pressträff där Assitej, presenterade sitt program för Scenkonstfestivalen för barn och unga 2011. Jag var inbjuden i egenskap av ordförande i Region Skånes Kulturnämnd. Dessutom var Köpenhamns kulturborgaråd och Malmös kulturnämndsordförande inbjudna. Alla “tre” bidrar ekonomiskt och praktiskt för att arrangemanget ska kunna genomföras. Festivalen äger rum i Malmö och Köpenhamn och har temat “building bridges – crossing borders”.

En scenkonstfestival för barn och unga är en definitivt en viktig pusselbit i Region Skånes kulturpussel. festivalen äger rum mellan den 20-29 maj och erbjuder 27 internationella föreställningar från alla världens hörn och 20 svensk/danska. Dessutom genomförs workshops och seminarier, open-space sessioner, Playwright´Slam …

Denna scenkonstfestival är kanske den största i världen som gjorts i alla fall som är riktad till barn och unga. Det är ett väldigt ambitiöst program som vara i 10 dagar.

De övergripande visionerna för ASSITEJ 2011-festivalen är:
• Världsomspännande – med representation från alla delar av världen 


• Angelägenhet – eftertanke och ifrågasättande av den nuvarande situationen av scenkonst för ung publik i världen över idag.
• Mångfald – en hyllning till mångfalden och jämlikheten i olika kulturer.
• Kvalitet – framträdanden av högsta kvalitet 


“Morgondagens klassiker måste skrivas idag”


Urvalsfokus

• Originalverk från detta millennium (skrivet eller utgett 2000-2011)

• Mångfald i åldersgrupper 

• Mångfald i genrer 

• Geografisk mångfald 

• Konstnärlig kvalitet

Det är extra spännande att det är ett projekt mellan Malmö och Köpenhamn på lika villkor. Det här är en möjlighet för Skåningar, och inte bara för de som bor i Malmö och Köpenhamn, att ta del av spännande, innovativa, tänkvärda föreställningar. Förhoppningsvis hänger skolorna på och ger eleverna möjlighet att ta del av kulturupplevelser som sällan skådas.

Assitej Scenkonstfestival för barn och unga och världskongress kommer att ha stor betydelse för scenkonstbranschen i Sverige. Det är av stor vikt att utbyta erfarenheter, upplevelser och kunskap med kolleger från andra delar av världen. Denna typ av mötesplatser skapar nätverk som främjar inspiration och utveckling och ökar möjligheterna för de svenska scenkonstorganisationerna att turnera globalt.

Assitejs föreställningar!
Assitejs seminarier och workshops!

tis
18
jan
2011
tisdag, 18 januari, 2011 | Skriven av:

I dag var det presidieberedning inför Kulturnämndens sammanträde den 28 januari. Så allt planerande är klart. Nu återstår utskick och inläsning på slutdokumenten och så förstås besluten.
Sammanträdet inleds med en informationsdag om nämndens verksamhet. Kulturnämnden består nu av 11 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Förra mandatperioden var det 11+7. Det är många nya ledamöter och ersättare, endast 5 är kvar från förra mandatperioden. Så den “nya” nämnden har både förnyelse och kontinuitet.
Ju mer tiden går så känns det hela mer och mer greppbart. Det är givetvis mycket som jag behöver lära mig mig om men jag som politiker ska ju inte detaljstyra. Jag hoppas jag kan hålla mina tassar borta från det som ska skötas av förvaltning och se till att jag prioritera det politiska. Det är inte alltid så lätt att skilja på detta men det är viktigt för att det ska bli en tydlig politisk styrning.

På januarisammanträdet tar vi beslut om budget 2011 men arbete med budget 2012 har redan börjat. Budget 2012 blir den nya nämndens första egna budget. Budget 2011 är i princip ärvd från förra mandatperioden.

Regionen använder “balanserad styrning” med s.k. balanserat styrkort (Balanced Scorecard) som blivit ett etablerat koncept när det gäller att styra en verksamhet utifrån fler perspektiv än det finansiella.

Balanserat styrkort är ett verktyg för att knyta företagets/ organisationens långsiktiga strategi till det dagliga arbetet, det vill säga försöka minska klyftan mellan ”en organisations övergripande vision och medarbetarnas kunskap om hur deras dagliga aktiviteter kan bidra till att förverkliga denna vision”.

Målen med det Balanserade styrkortet försöker man nå genom att se på företaget/organisationen ur fem olika perspektiv:
• Kundperspektivet (Hur vi tillgodoser våra kunder på bästa sätt.)
• Finansiella perspektivet (Ekonomi i balans)
• Processperspektivet (Effektivitet i de interna
processerna, det vill säga hur vi producerar våra varor och tjänster är avgörande för vår framgång.)
• Lärande- och förnyelseperspektivet (Att kontinuerligt mäta det vi gör, förbättra och utveckla verksamheten)
• Human/medarbetarperspektivet (Medarbetarna bär på den kompetens som finns inom organisationen och därför är det viktigt att spegla verksamheten ur det perspektivet)

Förhoppningen är att balanserad styrning ska ge en tydlig styrning av verksamheten men även hitta sätt att följa upp verksamheten. Viktigt i detta sammanhanget är att det är ett långsiktigt perspektiv och att man ser till helheten. Ska det bli en effektiv styrning gäller det att hitta en gemensam vision och sätta mål som kan följas upp och som “alla” kan och arbetar efter. Det räcker inte att hitta snygga mål som man skriver in i ett tjusigt dokument som sedan sätt in i bokhyllan. Målen ska dessutom vara begripliga och de måste få genomslag i all verksamhet.

Bokslut och uppföljningar måste även belysa vad som gjorts och hur det gått. Det är inte bara att få ihop siffrorna i budgeten och påvisa ett nollresultat eller plus dito. Allt går ju inte som man har tänkt men det måste vara OK. Det viktiga är att man lär av “misstag” och har en process som vågar ta i det svåra och utifrån det ta nya beslut för att utveckla verksamheten.

mån
17
jan
2011
måndag, 17 januari, 2011 | Skriven av:

Snart har de 20 vargarna skjutits. Jakten som skulle stärka vargstammen har hittills resulterat i att 5 alfadjur skjutits och 2 vargar med GPS-sändare.
Alfadjuren står högst i rang och är viktiga för vargflocken. Vargarna med GPS-sändare ingår i forskningsprojekt och enligt instruktionerna skulle vargar med GPS-sändare fredas. Åldersfördelningen på de skjutna vargarna är inte heller vad man önskat. Alldeles för många vuxna vargar har skjutits.
Dessutom har vargar åter igen skadeskjutits.

Detta kan knappast betraktas som en lyckad jakt.

Det är bara att hålla med Miljöpartiets europaparlamentariker Carl Schlyter:

–Att släppa loss tusentals jägare som jagar varg har inget med omsorg om vargstammen och den biologiska mångfalden att göra.

Grädden på moset blir att Sverige med största säkerhet blir anmäld av EU.

Nu riskerar dessutom Sverige att bli anmäld av EU för att Sverige bryter mot EU:s lagstiftning.

“Jag beklagar att Sverige har inlett licensjakten på varg utan att ge tydliga svar på min skrivelse sänd den 7 december 2010”, skriver Potocnik i ett uttalande.

Han understryker att jakten kan vara olaglig enligt EU:s lagstiftning. Nu, framhåller han, finns inget annat att göra än att dra Sverige inför domstol.

“De svenska myndigheternas agerande ger mig få andra val än att föreslå till EU-kommissionen att starta ett formellt förfarande mot Sverige för brott mot EU:s miljölagstiftning”, heter det i Potocniks uttalande.

SvD, SDS, SkD

mån
17
jan
2011
måndag, 17 januari, 2011 | Skriven av:

I morgon ska jag gå på en konferens som ska presentera hur det ligger till med Region Skånes konkurrenskraft och potential för de kommande åren.
Region Skåne har beslutat att anlita OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) för att göra en så kallad territorial review för Skåne.

Tanken är att OECD ska ge rekommendationer och förslag som ska främja utvecklingen och tillväxten i Skåne. Resultatet ska sedan ligga till grund för nästa regionala utvecklingsprogram 2014-2020. Region Skåne har beställt studien av OECD och håller ihop arbetet men det är ytterst angeläget att Skånes kommuner, statliga myndigheter inklusive universiteten och högskolorna involveras i översynen av Skånes utveckling. Arbetet inleddes under hösten 2010 och avslutas med rapport under våren 2012.

Skåne är en stark tillväxtregion. Kreativitet och tillväxt hör samman. Detsamma gäller kreativitet, öppenhet, mångfald och tolerans.

Teorierna kring den kreativa klassen integrerade flera tankesätt på ett framgångsrikt vis; å ena sidan betonades vikten av industristrukturer och universitet, å andra sidan vikten av en kreativ arbetskraft. Dessutom satte Rickard Florida platsen i fokus – regionen eller staden som den arena som synkroniserar industri med arbetskraft, staden vars kvaliteter avgör hur pass framgångsrik regionen blir ekonomiskt. De mest framgångsrika städerna eller regionerna är, enligt Florida, de som lyckas attrahera och upprätthålla de tre T: na – talang, teknologi och tolerans.

Tolerans är viktigt för tillväxt och Skånes ”kreativa klass”. Skånes tillväxtpotential har kartlagts med utgångspunkt från Richard Floridas tankar om talang, tolerans och ”den kreativa klassen”. Kartläggningen presenterades förra året och visar ett tudelat Skåne. Sydvästra Skåne är generellt välmående och ekonomiskt framgångsrikt, kreativt och tolerant. Samtidigt får Skånes östra delar avsevärt sämre betyg, både vad gäller tolerans och kreativitet. En stor utmaning för Skåne som region blir att tackla denna tudelning. Rapporten är skriven av forskare på Handelshögskolan i Jönköping på uppdrag av Region Skåne.

Rapporten betonar hur viktigt det är med en tolerant befolkning för en positiv utveckling. Sverige ligger högt i mätningar av befolkningens tolerans, men enligt rapporten ser det mycket olika ut på olika orter i Skåne. I framförallt de gamla bruks- och industriorterna finns fler ungdomar som är mindre toleranta mot sådana som uppfattas som annorlunda, till exempel invandrare, homosexuella, människor med andra religioner.

Floridas teori är att toleranta miljöer lockar till sig de kreativa och talangfulla. Dessa människor driver i sin tur utvecklingen framåt samtidigt som de lockar högteknologiska företag till orten som behöver välutbildad och idérik arbetskraft.

Forskarnas tydligaste budskap i rapporten är att tolerans och mångfald skapar tillväxt och att åstadkomma sådana miljöer är väl så viktigt för kommunerna som att erbjuda industritomter. Malmö och Lund är två städer med ett kunskapsintensivt näringsliv som ligger bra till. Enligt författarna kunde det dock stå betydligt bättre till med toleransen i många av de traditionella, skånska bruksortskommunerna, enligt mätningar av gymnasieungdomars värderingar som gjorts för rapporten.

Författarnas råd till de skånska städerna är att skapa attraktiva stadskärnor med centralt liggande handel och service och med många platser där människor vill samlas. De mindre kommunerna runt städerna kan konkurrera med attraktiva boendemiljöer som är billigare än städernas samt med goda kommunikationer.

Slutsatserna går ganska väl i linje med annan forskning kring tillväxt och regional utveckling. Ansatsen att tolerans lockar kreativa individer som driver tillväxt är dock en intressant synvinkel att ha i baktanke för Skånes politiker och samhällsplanerare.

Ska bli spännande att lyssna till vad “OECD” kommit fram till. Förhoppningsvis finns kulturen med som en viktig faktor.

Det blir säkert trevligt i alla fall. Konferensen börjar med en jazzlunch och det hela går av stapeln i Glasklart som är en mycket trevlig konferenslokal.

sön
16
jan
2011
söndag, 16 januari, 2011 | Skriven av:

HD skriver “Kritiken stängs inne på jobbet”

Det är lågt i tak på många svenska arbetsplatser. Ny forskning, fackliga representanter och ett antal färska fall pekar på det. Anställda på kommunala skolor i Helsingborg uppmanas ge kritik internt – eller inte alls.

En ny rapport från försäkringsbolaget Moderna visar att svenska arbetsplatser ligger sämst till bland de nordiska länderna när det handlar om att våga säga ifrån på jobbet.

Det är en trist utveckling. Det är inte bara inom offentlig verksamhet det är så. Nu när det finns konkurrens av privata aktörer syns problemen tydligare i det offentliga. Det sker en anpassning att det offentliga liknar mer det privata.

Givetvis är det ett problem om några anställda inte är lojala mot beslut och motarbetar ett förändringsarbete men det får inte bli att anställda inte vågar komma med synpunkter och kritik när de känner att något är fel.
Fel inträffar alltid. Man kan inte ha en verksamhet som alltid är perfekt. Att tysta sina anställda motverkar att arbetsplatsen utvecklas vilket på sikt givetvis ger problem.

Extra stort problem blir det när det handlar skola och vård & omsorg av djur och människor. Vågar man inte som anställd rapportera missförhållanden som drabbar tredje man så blir det givetvis stora problem. Om t ex patienter blir felbehandlade, om en arbetslös inte får den hjälp den ska ha, när pengar används på fel sätt, när elever inte får den hjälp de ska ha, när djur behandlas på fel fel sätt
Listan kan göras lång.

Bra att man är solidarisk med sin arbetsgivare men man får inte glömma kunden/klienten/patienten. Det är tufft att höra kritik och den kan svida men på sikt blir det inte bättre om man förtränger kritiken. Verkligheten kommer alltid i kapp.

“Tyvärr” har vi s k Lex Maria, Lex Sarah, Lex Bratt och Lex Tommy.

Det visar på missförhållanden men även på att det finns de som vågar trotsa överheten och rapportera när det finns missförhållanden. Det vore allra bäst om man slapp alla dessa lexor och att det var självklart och helt OK att kommunicera missförhållanden. Då skulle problemen komma fram och konsekvenserna av dessa bli betydligt mindre och de anställda skulle känna mer arbetsglädje och stolthet. Allt detta skulle gynna arbetsgivare, arbetstagare och samhället i stort.

lör
15
jan
2011
lördag, 15 januari, 2011 | Skriven av:

GP skriver “Skyttarna väntar i terrängen”

Den första vargen kan ha skjutits vid årets vargjakt. Uppgifterna är dock ännu osäkra.
En varg är påskjuten men inte fälld i Dalarna, vid sjön Grycken, skriver Dalarnas Tidningar på nätet.
Nu startar eftersök och en besiktningsman är på plats. Enligt länsstyrelsen är det oklart om vargen är skadeskjuten eller har klarat sig helt undan skottet.

Lyssnade på P1 i går och då var det en jägare som bedyrade att nu hade man jobbat extra på att få jägarna att skjuta bättre. Jakten 2010 innebar att många vargar skadeskjöts innan de kunde avlivas. Därför vet man ju inte hur många vargar som egentligen sköts. Det kan ju vara några som bara skadesköts.

Nu verkar det vara samma sak. Första vargen som besköts fick inget dödande skott. Kanske träffade inte ens skottet.
Visst är vargen skygg och väldigt uppmärksam och då är det givetvis svårt att skjuta den. Därför är det anmärkningsvärt att man tillåter så många jägare skjuta på vargen. Man borde ha speciellt duktiga skyttar plus att de ska ha goda kunskaper om vargen så att man inte bara skjuter de vargar man ser.
Till exempel kan ett skott i ett alfa djur göra mer skada än nytta.

Dalarnas Tidning skriver:

10:45 – Vargen vid sjön Grycken i Nås är funnen död. Den andra vargen som skjutits fanns vid sjön Gensen i Ludvika kommun.
Stig-Åke Svenson,

10:40 – Två vargar fällda i Dalarna
Hittills har två vargar fällts. Skott har också avlossats mot ytterligare en varg i Dalarna.
Det senaste skottet avlossades kl 10.28 vid sjön Gänsen i Ludvika kommun.
Hittills har alltså två vargar fällts och skott avlossats en varg av de totalt fem som får fällas i delområde 2 i Dalarna. Två vargar återstår att skjutas i delområde 2 i Dalarna och en varg i delområde 1 i norra Dalarna.

Länsstyrelsens besiktningsmän är på väg till jaktplatsen.

10:31 – En varghanne sköts och fälldes kl 10.05 vid sjön Gänsen i Ludvika kommun.

Länsstyrelsen:
En varg fälld i Dalarna
Det var en varghanne som sköts och fälldes kl 10.05 vid sjön Gänsen i Ludvika kommun.
Hittills har alltså en varg fällts och skott avlossats mot en varg av de totalt sex som får fällas i Dalarna under jakten.
Tre vargar återstår att skjutas i delområde 2 i Dalarna och en varg i delområde 1 i norra Dalarna.
Länsstyrelsens besiktningsmän är på väg till jaktplatsen.

10:23 – Den påskjutna vargen vid sjön Grycken, fortfarande inte funnen.

09:18 – Varg påskjuten vid sjön Grycken, söder om Nås.
Vargen är påskjuten, inte fälld. En besiktningsman finns ute på plats just nu.
Enligt Stig- Åke Svenson, länsstyrelsen vet man ej om vargen har klarat sig helt eller om den är skadeskjuten.

Länsstyrelsen:
Första vargen är påskjuten i Dalarna kl. 9.03. Eftersök på vargen ska inledas inom kort. Licensjakten inleddes på morgonen 15 januari.
Vargen sköts söder om Nås i Vansbro kommun. Den påskjutna vargen ska avräknas från de totalt sex som får fällas i Dalarna under jakten. Om vargen visar sig vara oskadad kan den tillföras jakten igen.
Länsstyrelsens besiktningsmän undersöker nu jaktplatsen.

Timmarna före jaktstart var det full aktivitet i alla vargrevir.
Jägarna spårade av markerna genom att köra längs skogsvägarna och söka vargspår.
– Vi kollar i snön längs vägens plogkanter. Där går vargarna ofta, säger Henrik Widlund i ett jaktlag i Hasselforsreviret vid Laxå i Närke.
När solen går upp ska skyttarna vara beredda. I Hasselforsreviret kommer runt 50 jägare att delta under lördagen.

Det är sorgligt att alliansen tillåter denna jaktslakt …

lör
15
jan
2011
lördag, 15 januari, 2011 | Skriven av:


Eriksson – Sista Versen

Kategori: klimat  | Skriv en kommentar
lör
15
jan
2011
lördag, 15 januari, 2011 | Skriven av:

Då var det fredag kväll och en intensiv och intressant vecka ligger bakom mig. Detta var den första veckan på den nya mandatperioden och det blev premiär för mina nya uppdrag inom region Skåne.
Det har varit en mycket positiv vecka. Jag har mötts av positiva och engagerade medarbetare. Det är ganska mycket att sätta sig in i och men hittills har det gått bra. Det har varit politik men även lite praktiskt hur möten ska planeras och förberedas.
Det har varit riktigt kul.
Mina uppdrag förutom regionfullmäktige och ersättare i regionstyrelsen är ordförande i Kulturnämnden och vice ordförande i Vårdproduktionsnämnden. Dessa två senare skiljer sig en del åt vilket gör det hela mer spännande.
Den politiska strukturen i regionen skiljer sig mycket från den kommunpolitiska. Dessutom är det stor skillnad på att sitta i majoritet och att sitta i minoritet.
Denna veckas möten var förberedelser inför själva sammanträdena.
På kulturnämndens sammanträde är det två stora ärenden, “Samverkansmodellen” och “Budget 2011”. Dessa två hänger i hop eftersom samverkansmodellen innehåller de statliga resurser som Region Skåne ska fördela i Skåne. Hur mycket detta blir på kronan är tyvärr inte klart ännu. Förhoppningsvis får vi besked från Statens Kulturråd innan vårt sammanträde den 28 januari. Statens Kulturråds styrelse sammanträder den 26 och ska då ta beslut. I detta beslut ingår fördelning till 5 regioner, Skåne, Halland, Västra Götaland, Gotland och Norrbotten.

Samverkansmodellen innebär att det krävs en dialog mellan Region Skåne och Skånes 33 kommuner. Region Skåne vill stödja nya former för det kulturpolitiska samtalet och härigenom stimulera utvecklingen av en ökad kulturpolitisk kompetens. Genom ökad kulturpolitisk närvaro på den politiska dagordningen i regionen och i kommunerna förstärks det kulturpolitiska uppdragets legitimitet. Samverkansmötena kommer därför, så långt som möjligt, att planeras på tider och med en framförhållning som möjliggör närvaro även för de politiker som har svårt att med kort varsel ta tjänstledigt för politiska uppdrag. De politiska samtalen i den regionala kulturpolitiska samverkan äger i första hand rum i två forum:

• Delregionala KulturParlament
Årliga sammankomster där representanter för kommunernas kulturnämnder eller motsvarande i de fyra regiondelarna var för sig träffar representanter för Region Skånes kulturnämnd. De delregionala kulturparlamenten befäster betydelsen av kulturpolitisk dialog och utveckling i hela Skåne, fångar upp utmaningar samt initierar en gemensam utveckling av interkommunal och regional karaktär. Dessa samverkansmöten ska planeras tillsammans med kommunerna. Kommunförbundet Skåne ska bjudas in.

• KulturParlamentet
Det årliga KulturParlamentet samlar kommunala kulturpolitiker och chefstjänstemän tillsammans med regionala kulturpolitiker och tjänstemän. KulturParlamentet utgör en gemensam arena för inspiration, kunskap och dialog om kulturpolitik ur ett kommunalt och regionalt perspektiv. Fokus är att spegla och följa upp aktuella kulturpolitiska utmaningar. Kommunförbundet Skåne bör utgöra en aktiv part i detta sammanhang.

På sammanträdet fastställer vi datum för dessa evenemang.

På Vårdproduktionsnämndens sammanträde blir det betydligt fler ärenden och innehållet och förslag till beslut är ännu inte klara. Nästa vecka ska vi ha 5-klövermöte, dvs ett möte där alla 5 partier som bildar majoritet träffas och diskuterar ärendena. Själva sammanträdet äger rum den 3 februari.

Strax är det lördag och en skön helg startar. Det blir ett besök på vernissagen på Galleri Ängeln – fotograf Ingemar D Kristiansen, “från gryning till skymning”. Resten av dagen blir det bara tid för sambo och katter.
På söndag måste det bli ett jympapass, har missat några denna veckan vilket inte är bra.

Efter det är jag redo för en ny vecka med spännande aktiviteter …

fre
14
jan
2011
fredag, 14 januari, 2011 | Skriven av:

Region Skåne utlyser, tio konststipendier på 100 000 kronor vardera, i syfte att ge professionella bildkonstnärer en sådan ekonomisk trygghet att de kan ägna sig åt konstnärlig yrkesutövning eller experiment och konstnärlig utveckling. Stipendierna är sökbara och skattefria.
Konststipendierna kan sökas av bildkonstnärer med högre konstnärlig utbildning alternativt dokumenterad konstnärlig praktik och yrkesverksamhet, om de är äldre än 27 år och bosatta och verksamma i Skåne. Sista ansökningsdag är den 15 februari 2011.

Läs mer!

tis
11
jan
2011
tisdag, 11 januari, 2011 | Skriven av:

I dag var det så dags att starta mandatperioden med min första ordförandeberedning i Region Skånes Kulturnämnd. Allt gick jättebra. Fick träffa många trevliga och engagerade medarbetare.
Det känns jättebra och roligt.

Vi bestämde dagordningen för årets första kulturnämnd. En stor punkt på dagordningen blir “Kultursamverkansmodellen”. Allt är inte i lås men det artar sig. Kulturrådet ska ta beslut den 26 januari och innan dess ska det bli ett möte där “modellen” ska dokumenteras så att de fem regionernas kulturnämnder kan ta ett beslut. Allt har inte gått som på räls men ljuset syns i tunneln. Bara det inte är en “Hallandsåstunnel” …

I söndagens Sydsvenskan skriver kulturministern om Skåne som ett föredömme, “Skåne banar väg för kulturen”

Sedan årsskiftet har Sverige fått en ny kulturpolitik, där regionerna får större inflytande och kulturen kan ta plats på nya områden. Regionförsöket i Skåne har lett till ökat engagemang och ökade satsningar på kulturen, skriver kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M).

Det är trevligt att kulturministern har uppfattat Skånes arbete med kultur. Visst har det hänt en del och dessutom har Skåne potential att bli än bättre. Kultur en viktig faktor för Skånes regionala utveckling. Bra för samhället i stort, bra för näringslivet, bra för arbetsmarknaden och bra för skåningarna.

Först efter beslut om samverkansmodellen kan vi ta beslut om hela Kulturnämndens budget för 2011.

Första Kulturnämnden blir ett två dagars möte med stora möjligheter att suga in information om Kultur Skånes verksamhet och förhoppningsvis en möjlighet till att umgås och lära känna varandra lite utanför det officiella sammanträdet.

Det känns väldigt spännande och roligt att vara ordförande i Kulturnämnden. Kalenderna börja bli ganska så full redan nu men det är kul. Det finns många utmaningar så det lär inte bli trisst och tråkigt.

sön
9
jan
2011
söndag, 09 januari, 2011 | Skriven av:

Vintern är på väg att försvinna. Snön smälter och smältvattnet på “snöisen” gör underlaget snorhalt. Rena turen att vi lyckades undvika att sätta rovor idag.
Det var ett tag sedan vi lämnade kolonin. Det var mycket snö kvar på kolonin. Kolonin ser helt annorlunda när den är snötäckt.
Ella, våra katters mamma kommer till vår koloni varje dag där hon får mat. Hon kom även idag. Det var knappt vi kände igen henne. Hon såg mycket större ut. Säkerligen beroende på att pälsen var tjockare. Hade det inte varit för öronmärkningen hade vi inte varit säkra på att det var Ella.
Hon år som vanligt med god aptit. Hon var väldigt kelen och lät sig bli kliad ordentligt. Hon buffade och var väldigt gullig.
När vi lämnade kolonin jamade hon och tittade på oss. Svårt att bara gå därifrån men vad ska man göra. Ella är alldeles för vild för att kunna vara instängd.
Hon får i alla fall mat varje dag och hon har något torrt och varmt krypin. På dagarna kan hon ligga i grannens växthus där hon har en liggplats.

Det mesta verkar ha klarat kylan bra på kolonin. Möjligen inte dahlierna som vi inte har grävt upp men visst svinn får man räkna med. Trots kylan och fuktigheten så kom kolonilängtan framkrypandes. Det dröjer nog lite innan det blir dags. Vi har en del att fundera över hur vi ska göra med kolonin.
Vi har ett förråd som är i dåligt skick och som behöver bytas till en liten ny bod. Vi har även en del brädor på fasaden som behöver bytas och så behöver huset ett nytt lager färg. Dessutom behöver vi bestämma oss hur vi ska göra med avloppet. Ska vi ha dusch och toa inne i huset?

Nu är helgerna slut och i morgon börjar det politiska livet på allvar efter en lång och skön helgperiod. Hade kunnat varit ledig några veckor till men det skadar aldrig med lite variation.


Ella i vintersol

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
fre
7
jan
2011
fredag, 07 januari, 2011 | Skriven av:

Troligen genomförs licensjakten på varg trots skarpa protester från forskare och EU:S miljökommissionär.

Regeringen har medvetet agerat för att motverka riksdagens beslut om en stärkt vargstam. Därför lämnar Miljöpartiets riksdagsledamot Åsa Romson idag in en KU-anmälan mot miljöminister Andreas Carlgren.

– Det är dags att Konstitutionsutskottet granskar regeringens hantering av den allmänna licensjakten på varg. Riskerna för att jakten skadar utvecklingen av vargstammen har skyfflats under mattan av miljöministern och jakten som aviserats till 15 januari borde skjutas upp, säger Åsa Romson.

Att det blir en KU-anmälan kommer väl knappast att få miljöministern att fundera en gång till. Nu är det som det brukar, prestige.

Fakta som visar den allmänna licensjakten riskerar att hämma framtidsutsikterna för den starkt hotade svenska vargstammen spelar ingen roll. Trots att detta har framkommit under myndigheternas arbete med rovdjursförvaltningen under 2010 liksom i regeringens korrespondens med EU-kommissionen.

Sverige måste ta sitt ansvar och se till att vargen får finnas kvar i Sverige. Alliansen har vad jag hört inte drivit på att det ska skjutas av tigrar eller andra rovdjur i andra delar av världen. Sverige är ett stort och rikt land och måste kunna klara av att ha vargen kvar.

Visst ställer vilda djur till det sett ur ett rent egoistiskt mänskligt perspektiv. Ser vi till helheten är människa den största boven.
Det behövs resurser för att förhindra skador av vargen aktiviteter men det behövs också resurser att ekonomiskt kompensera de som drabbas.

Det finns beslut i Sveriges Riksdag som ställer krav på att vargstammens utveckling ska stärkas och inte hämmas.

En licensjakt typ den 2010 riskerar att än en gång urskiljningslöst döda ett visst antal vargar utan hänsyn till vilka vargar som skjuts. De som syns först skjuts.
Vilket kan innebära att vargar som är avkommor från invandrade vargar öster ifrån, vars gener skattas högt, mycket väl komma att dödas i licensjakten. Jakten gäller allmänt inom de utpekade områdena och inte, som det anges i regeringens proposition ”de individer som visar tecken på inavelsdepression, hög inavelskoefficient eller som bär på defekta anlag.” Att vissa av de kända östliga avkommornas revir är undantagna från jakt avhjälper inte risken att det finns djur med dessa oerhört viktiga gener inom andra områden som är öppna för jakt och därför kan komma att dödas.

Miljöministern hävdar att licensjakten ska höja befolkningens acceptans för vargen. Tyvärr har det inte övervägts några alternativa metoder. Utformningen av jakten verkar snarare minska acceptansen för inplanering eftersom reviren med inplanterad varg måste undantas från jakt om det ska vara meningsfullt.

EU:s miljökommissionär uttryckte i ett brev som blev känt i julhelgen en tydlig varning för att ytterligare jakt innan dess ett antal frågeställningar retts ut borde stoppas. Miljöministern avfärdade dock kategoriskt denna uppmaning och sa i media att han förväntande sig en prickning av EU i denna fråga. Mot bakgrund av ovanstående vill jag att Konstitutionsutskottet granskar regeringens hantering för att bevara och stärka den svenska vargstammen, inklusive agerade för fortsättande av allmän licensjakt efter 2010.

Hoppas att KU-anmälan, från Åsa Romson (MP), kan bidra till att miljöministern tänker om.

Tyvärr ser det mörkt ut för vargen men hoppet är det sista som överger människan sägs det …

Läs mer!

tor
6
jan
2011
torsdag, 06 januari, 2011 | Skriven av:

Nu närmar sig sista dagen för att söka Region Skånes utvecklingsbidrag inom kulturområdet. Bidrag kan sökas vid två tillfällen per år – sista ansökningsdatum är 1 februari och 1 september – med beslut i april respektive november.

Utgångspunkt för utvecklingsbidragen är de mål och värderingar som kommer till uttryck i Kulturpolitiskt program och handlingsplan för Skåne. Barn och unga, tillgänglighet, jämställdhet och kulturell mångfald är prioriterade områden.

Utvecklingsbidragen syftar till lokal och regional kulturutveckling. Bidragen ska stimulera och stödja regionens kulturliv och bidra till ett brett kulturutbud för medborgare och besökare. Beviljade utvecklingsprojekt ska vara både geografiskt spridda och representera flera olika konst- och kulturformer.

Kulturnämnden vill genom utvecklingsbidragen ta vara på och synliggöra idéer till utveckling och förändring inom kulturens område. Projekten har tydligt fokus på lokal kulturutveckling med ett regionalt mervärde.

Regional kulturutveckling
Projekten har tydligt fokus på kultur av regional betydelse samt utvecklingen inom och mellan konstarterna och kulturarvsområdet
Utvecklingsbidrag till stöd för ideella lokala kulturföreningar och unga och unga vuxna
Bidragets fokus är lokal kulturutveckling i allmänhet samt kulturverksamhet som drivs för och/eller med unga och unga vuxna (13 – 25 år).

Kulturutvecklingen respektive kulturverksamheten ska ha ett regionalt mervärde. Bidraget syftar till en publik verksamhet.

Vid bedömning av ansökningarna prioriteras
• nyskapande och experimenterande verksamhet
• uppbyggnad av strukturer och sammanhang och inte enstaka satsningar
• samverkan mellan kommuner
• samverkan mellan amatörer och professionella
• kulturutveckling för och/eller med unga och unga vuxna

Utvecklingsbidrag till stöd för regionala kultursatsningar
Bidragets fokus är projekt av regional betydelse och som syftar till en publik verksamhet. Bidraget kan sökas av fria professionella kulturutövare samt av kulturinstitutioner och organisationer.

Läs mer!