Inlägg den 26 januari 2011

ons
26
jan
2011
onsdag, 26 januari, 2011 | Skriven av:

I dag var en händelserik dag. Det började med ett samtal från ordföranden i Vårdproduktionsberedningen. Hon hade trillat och brutit axeln så hon kunde inte komma på dagens presidieberedning med vårdproduktionsberedningen.

Allt var väl förberett och jag hade ju varit med på förberedande möten så det var inga problem med att leda beredningen. Kunnig förvaltning finns alltid med och är ett stort stöd. Nu är allt klart för själva sammanträdet den 3 februari. Det är många ärenden med lite olika karaktär. Det är kommentarer till revisionens granskning av “Patientsäkerhet och vårdhygien”. Själva granskningen behandlade mest vårdhygien som visserligen är viktig för parientsäkerheten. Det jobbas mycket med åtgärder och mycket har hänt men det återstår en del och förhoppningsvis kan arbetet överföras även till kommunnivån.
Det blir ett förslag till tandvårdstaxa som knyts till den nationella referensprislistan. Slutligt beslut tas i regionfullmäktige.

Efter beredningen blev det en del telefonsamtal om diverse olika ärenden. Bland annat blev det en del diskussioner inför Kulturrådets styrelses beslut angående samverkansmodellen. Beslutet kom och Skåne fick en miljon extra.

Precis innan Malmö Stadsteaters “Lilla Teaterkväll” blev jag intervjuad av David Richter från Sveriges Radio. Alltid lika spännande och se vad som sänds av det man sagt. Inslaget sänds väl under morgondagen.

Lilla Teaterkvällen presenterade vårens satsningar på Malmö Stadsteater. Det var många som hade kommit dit och vi som var där fick lite smakprover av vårens föreställningar. Den som gjorde mig mest nyfiken var “Mycket väsen för ingenting” av William Shakespeare.

Originaltitel Much Ado About Nothing
Översättning Harald Leander
Regi och bearbetning Lucy Pitman-Wallace
Scenografi och kostym Jessica Curtis
Ljus Oliver Fenwick
Musik Anders Ortman
Koreografi Susan Nash
Biträdande regissör Zoë Waterman

I morgon börjar kulturnämndens tvådagars möte. Första dagen blir en informationsdag om kulturnämndens verksamhet. På fredag äger själva sammanträdet rum.

Förhoppningsvis hinner jag hem till Lund för att träffa Mikaela Valtersson och Jonas Eriksson som sitter i riksdagens finansutskott. De kommer till Mp:s lokal på Lilla Fiskaregatan 10 kl. 17.00 och ska bl a prata budget.

ons
26
jan
2011
onsdag, 26 januari, 2011 | Skriven av:

Nu har kulturrådet beslutat om anslagen till de fem regioner som är pionjärer när det gäller samverkansmodellen. Det har varit långa förhandlingar och tuffa diskussioner. Ett tag såg det väldigt mörkt ut men nu syns ljuset i tunneln.
Kulturrådet beslut innebär att Region Skåne får fördela de statliga resurserna utan några statliga fingrar i syltburken. Vi hade hoppats på 20 nya statliga miljoner när Region Skåne ökade sitt anslag med 11 miljoner. Av 20 miljoner blev det 1 miljon.

Enligt Kulturrådets pressmeddelande

Region Skåne har angivit att den regionala och kommunala medfinansieringen räknas upp. Mot den bakgrunden föreslår Kulturrådet att även de statliga bidragen räknas upp med beräknad pris- och löneomräkning för 2011, vilken uppgår till 0,49%. Mot bakgrund av vad som ovan beskrivits föreslår Kulturrådet att Region Skåne utöver det beviljas en
höjning av anslaget med 1 000 000 kronor.

Regionen ökar med 11 miljoner och staten ökar sitt anslag med 0.49 %.

Jag tror att samverkan är bra det gör det möjligt att få ut mer kultur för pengarna. Nu gäller det att gå vidare och samverka med Skånes 33 kommuner. De första kulturparlamenten kommer att äga rum i april. Beslut om tidsplan för samverkan tas på kulturnämndens sammanträde på fredag.

Ordföranden i Region Skånes kulturnämnd kommenterar Kulturrådets beslut om statliga medel till regional kulturverksamhet i den nya modellen för kultursamverkan:
– Jag ser positivt på dagens beslut i Kulturrådets styrelse, 175 149 000 kronor landar i Skåne. Jag förväntar mig att staten kommer att avsätta betydande utvecklingsmedel till Skåne framöver med tanke på den framgångsrika samverkan vi haft med de skånska kommunerna och Region Skånes ökade satsningar på kulturen. De kommunala ambitionerna är viktiga för utvecklingen av den regionala kulturutvecklingen och därmed också för den nationella kulturpolitikens genomförande, säger Yngve Petersson (MP), ordförande i Region Skånes kulturnämnd.