lördag 29 januari 2011 | Skriven av:

Skönt att bra ta det lugnt med katterna. Har precis avslutat en intensiv arbetsvecka. Torsdagen och fredagen ägnades åt regionens kulturnämnd.

På fredagen ägde själva sammanträdet rum. Dagordningen var inte så lång. En del av punkterna var mer formalia eftersom det var första sammnaträdet i en ny mandatperiod.

Ett ärende handlade om samverkansmodellen. Statens Kulturråd sammanträde den 26/1 och beslutade om den slutliga fördelningen. Skåne fick som alla övriga en uppräkning med 0.49 % men fick även en extra miljon. Till sammanträdet fanns det inte tid att få fram ett underlag för ett beslut om statens pengar. Vilket innebar att kulturnämnden sa ja till att gå in i samverkansmodellen och beslutade sedan bara om de regionala pengarna i budget 2011. Statens pengar tar vi upp till beslut på sammanträdet i mars.

Ett annat ärende som hör samman med samverkansmodellen var ärende 7 – “Plan för regional samverkan och samråd 2011”. Region Skånes första regionala kulturplan togs fram under 2010. En kulturplan, formad i samtal med Skånes kommuner och dess kulturliv, som samlat försöker spegla de utvecklingsambitioner Region Skåne har på det kulturpolitiska området. Utgångspunkten för Region Skånes kulturnämnd har varit att inkludera hela det kulturpolitiska uppdraget i samverkansmodellen i syfte att synliggöra de samlade nationella, regionala och kommunala resurserna. Det är viktigt att förstärka möjligheterna att öka samspelet mellan regionala och kommunala prioriteringar.
Med de delregionala KulturParlamenten är tanken att man ska fånga och initiera förslag och idéer. Det är årliga sammankomster där representanter för kommunernas kulturnämnder eller motsvarande i de fyra regiondelarna var för sig träffar Region Skånes kulturnämnds presidium. Dessa dialoger ska fånga upp utmaningar samt initiera en gemensam utveckling av interkommunal och regional karaktär. Detta skedde redan 2010.

Dessa samverkansmöten ska planeras tillsammans med kommunerna. Kommunförbundet Skåne ska bjudas in. Under 2011 är de delregionala kulturparlamenten planerade att äga rum enligt följande:
Nordöstra Skåne – 5 april, kl 9-12
Nordvästra Skåne – 6 april, kl 9-12
Sydvästra Skåne – 12 april, kl 9-12
Sydöstra Skåne – 13 april, kl 13-16

Till hösten, 6 september, blir det sedan ett Regionalt KulturParlament för att återkoppla och utveckla. Det årliga KulturParlamentet samlar kommunala kulturpolitiker och chefstjänstemän tillsammans med Region Skånes kulturnämnd och tjänstemän. KulturParlamentet utgör en gemensam arena för inspiration, kunskap och dialog om kulturpolitik ur ett kommunalt och regionalt perspektiv. Fokus är att spegla och följa upp aktuella kulturpolitiska utmaningar. Till detta parlament hoppas jag även att Kommunförbundet Skåne kommer att delta och vara en aktiv part.

Förutom detta kommer det att vara många träffar där kulturpoiltiken är högst upp på agendan. Det blir träffar med enskilda kommuner men även träffar med kulturlivet, institutioner, grupper, enskilda kulturaktörer.

Kulturnämden beslutade dessutom om sammanträdesdagar för 2011.

Läs mer!

Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar
Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/7/8/c/vegania.se/httpd.www/wp-content/themes/YP/comments.php on line 75

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>