Inlägg under » februari, 2010 «

sön
28
feb
2010
söndag, 28 februari, 2010 | Skriven av:

Läser i SDS : Så här undersöks hans ögonskada

Lastbilschauffören Hans Larsson har en ögonskada men är annars frisk som en nötkärna. Försäkringskassan skickar honom till ortoped, psykolog, arbetsterapeut och socionom. Gigantiskt resursslöseri, tycker Larsson. Försäkringskassan håller med. Till slut.
”Vad är detta? Jag trodde vi hade ont om pengar i Sverige.”
Så tänker den ögonskadade åkeriägaren Hans Larsson i Dalby när han öppnar brevet från en privatklinik i Malmö.
Sedan i somras har han varit sjukskriven efter en blodpropp i högerögats gula fläck. Men synen blir allt bättre. Numera får Hans Larsson köra personbil, och hans ögonläkare räknar med att han är tillbaka i tjänst på sitt åkeri under våren.
Av brevet framgår att Försäkringskassan beställt en veckas utredning för Hans Larsson på kliniken i Malmö. Det bifogade mötesschemat får honom att skaka på huvudet.
Måndag: arbetsterapeut
Tisdag: sjukgymnast
Onsdag: socionom, ortoped
Torsdag: psykolog
Måndag: ortoped

Detta måste väl ändå vara en tidningsanka. Visserligen har lastbilschauffören varit sjukskriven sedan i somras men varför alla dessa undersökningar som drar resurser som skulle kunna användas till något annat. I detta fallet till att låta en specialist titta på ögat.

Det är som vanligt det finns pengar men problemet är hur vi hanterar dessa.

Har man jobbat i 24 år borde man väl inte direkt betraktas som lat och som arbetsovillig.
Visserligen passiviseras man snabbt men besöka socionom, psykolog, arebtsterapeut, sjukgymnast och ortoped om man har en kosntaterad ögonskada som dessutom är bedömd att vara läkt så att lastbilschauffören ska kunna börja jobba igen.

Handläggaren vid Försäkringskassan i Lund står på sig. Hans Larsson ska undersökas på detta vis. Det är bestämt ”från Stockholm”, enligt handläggaren. Försäkringskassan kommer att betala Hans Larssons bilresor från Dalby och parkeringsavgifter.

Har det gått så långt att handläggare inte längre tänker utan bara gör vad man blir tillsagd. Regler och förordningar är inte förankrade och inte rimliga så det gäller bara att lyda och göra vad man blir tillsagd. Inte speciellt bra för kreativiteten och arbetsutveckling.
Är det detta som är arbetslinjen?

Bäst att lyda, tänker Hans Larsson, annars ryker kanske sjukersättningen. På måndagen kör han de tre milen till Malmö, till den vårdklinik som utför undersökningen på uppdrag av Försäkringskassan.

Fullt förståeligt men inte bra.

Det är hög tid att byta regering!

lör
27
feb
2010
lördag, 27 februari, 2010 | Skriven av:

BLT skriver : Energihuset som kan ge el tillbaka

Ronnebys allra första plusenergihus är klart.
Det kan försörja sig själv med värme, el och varmvatten.
Men också ge ett överskott på energi.

I Lund har det pratats lågenergihus länge men mycket lite har gjorts. Ju högre energipriser desto intressantare måste dessa hus bli. Huset i Ronneby byggs av Energibo. Det ska bli fler, troligen ett 20-tal.

Solen är en viktig storhet vid huset på Elevhemsvägen. På taket sitter solfångare som kan användas för att producera egen el och varmvatten.
– Vi provar ny teknik i huset och blandar gamla tekniker som kan spara energi, säger Håkan Jostemyr, press- och informationsansvarig på.
Solcellerna kan producera sex kilowatt per dag. Dagar med mycket sol ska elöverskottet kunna växlas in i Ronneby miljötekniks elnät.
En del av solcellerna används för att värma upp vatten. Det kan de göra också mulna dagar. Men vatten kan också värmas upp direkt från vattenledningsnätet.
– Det finns alltid en backup. Tekniktanken tar det vatten som kräver minst energi att få varmt, säger Håkan Jostemyr.
Plusenergihuset invigdes för visningar på torsdagen. Det är i grunden ett passivhus och har byggts för att släppa ut så lite värme som möjligt, samtidigt som det tar tillvara den värme som alstras inomhus.
Priset på ett plusenergihus varierar med vilka tekniska tillval som görs. Kostnaden ligger mellan två och en halv, och tre miljoner kronor.

fre
26
feb
2010
fredag, 26 februari, 2010 | Skriven av:

I DN/Synovates februarimätning ökar Miljöpartiet och får 9.7 % och de rödgröna ökar totalt och får 49.6 % mot alliansen 43.0 %. (SD) ökar men omräknat för att ta bort de röster som gick till partier som inte klarade 4%-spärren så får de rödgröna 50.6% och får därigenom egen majoritet.

Alla i alliansen minskar förutom (C) som ökar med 0.1 %-enheter och får 4.9 %. (KS) klarar 4%-gränsen med en hårsmån och får 4.1 %.

Kategori: valet2010  | Skriv en kommentar
fre
26
feb
2010
fredag, 26 februari, 2010 | Skriven av:

Idag rapporterade TV4 Malmö att det skånska djurskyddet är kraftigt underfinansierat och nära kollaps, något som tyvärr gäller i stora delar av landet.
– Djurskydd måste få kosta. Miljöpartiet vill bland annat tillföra länsstyrelserna 80 miljoner kronor för djurskyddsarbetet de närmaste tre åren, kommenterar Yngve Petersson, ordförande för Miljöpartiet i Skåne.
– I det regionprogram som Miljöpartiet i dagarna lanserat föreslår vi dessutom att en skånsk djurkommission inrättas, med syfte att enbart verka för djurens bästa, säger regionrådet Anders Åkesson (mp).

Det sägs att samhälle kan bedömas efter hur man behandlar de svagaste. Djuren är också en del av Skåne men sällan för någon deras talan. Miljöpartiet vill därför som första region i Sverige verka för en större samverkan med länsstyrelse, kommuner, djurorganisationer, polis och åklagarväsende. Ett sätt är att skapa en kommission med syftet att verka enbart för djurens bästa enligt gällande lagstiftning.
– Tidigare hade vi ju en djurskyddsmyndighet som bara tog hänsyn till djurens situation. En bred skånsk kommission skulle kunna fylla tomrummet som finns sedan den lades ned, menar Yngve Petersson.

Dessutom föreslår Miljöpartiet i det nya regionpolitiska handlingsprogrammet att djurperspektiv ska tas med i tillståndsprövningar av olika slag.
– Att tillräckliga ekonomiska resurser finns för tillsynen är A och O, säger Anders Åkesson, men djurskydd är inte bara en fråga om resurser.
– Ska Skåne trovärdigt profilera sig som en matregion, vilket vi önskar, krävs det tveklöst ett ökat fokus också på djurens välbefinnande.

tor
25
feb
2010
torsdag, 25 februari, 2010 | Skriven av:

Så var det åter sista torsdagen i månaden och därmed kommunfullmäktige.
I dag är det inte så många ärenden men det finns ett viktigt ärende nämligen miljöpartiets motion, “GENOMFÖR LUNDAEKO – FÖR ETT KLIMATVÄNLIGARE LUND“.
Det skrivs många fina ord om miljö och klimat men tyvärr stannar det vid fina ord. Oftast blir det ingen handling.
Utan handling blir det inget gjort.
I Lund har det pratats om att bygga lågenergi hus men få har byggts. Det har byggts nya motorvägsavfarter som kommer att öka trafiken. Dessutom har alliansen utökat de externa köpcentra som finns inom Lunds kommun.
Allt detta ökar klimatbelastningen.

Innan beslut tas måste det finnas underlag som visar vilka konsekvenser det blir för klimat och miljö om ett beslut tas. Eftersom dessa underlag inte tas fram nu måste kommunfullmäktige besluta om att underlag ska tas fram.

Alliansens förslag var att besvara motionen och föreslå att nämnder ska pröva om de ska ta fram underlagen. Första förslaget från alliansen gällde inte investeringar. På mötet ändrade sig alliansen och la till något om att större investeringar skulle ingå.

Tyvärr blev det inget bifall till motionen men det var ju inte väntat eftersom alliansen har egen majoritet. Det blev som vanligt or men ingen handling.

ons
24
feb
2010
onsdag, 24 februari, 2010 | Skriven av:

I dag hade Mp Skåne presskonferens om det nya regionprogrammet. Det blev inslag i radio P4 och i Sydytt.

Det största intresset verkar just nu vara vilket block som Miljöpartiet ska välja. Det viktiga just nu är inte att välja block utan att föra ut den gröna politiken. Det behövs onekligen ett grönt alternativ till båda blocken.
Detta gäller speciellt när det gäller klimat och miljö. Kollektivtrafiken behöver byggas ut, antal vägtransporter behöver minskas.
Det finns många utmaningar inom regionpolitiken inte bara när det gäller klimat och miljö. Det behövs också ökade resurser för att jobba förebyggande. Kost och motion är livsstilsfrågor som är viktiga för att kunna belastningen på sjukvården.

Det behöver också bli mer fokus på hur maten produceras. Skåne borde bli en GMO fri region. Skåne har stora möjligheter att kunna bli ännu bättre när det gäller mat och livsmedel. Skåne har också stor potential att kunna producera biogas som kan användas till fordon.

Nu är regionprogrammet nästan klart. Det behövs bara lite redaktionella ändringar och lite layout.

Det var väldigt intressant att lyssna på övriga partiers kommentarer till Miljöpartiet. Det verkar finnas stor potential för samarbete med de flesta partier. Intressant!
Det kan ge en rolig valrörelse och ett spännande valresultat.

Vår målsättning är att fördubbla röstetalet. Just nu verkar det vara rimligt men än är det inte klart …

ons
24
feb
2010
onsdag, 24 februari, 2010 | Skriven av:

Ystads Allehanda skriver : Ny chef orkade
bara fyra månader

Christina Håhus är chef för landsbygdsavdelningen i vilken veterinär- och djurskyddsenheten ingår, och tar chefsansvaret för enheten under Lotta Bergs sjuktid.

Hon poängterar att hon inte kan uttala sig om enskilda medarbetares hälsa, men hävdar bestämt att Lotta Berg inte dukat under för stress i jobbet.
– Lotta är sjukskriven till den 14 mars. Hon har haft mycket omkring sig en tid, men är absolut inte utbränd.

Lotta Berg rekryterades i mitten av oktober 2009. Hon är femte chefen sedan veterinär- och djurskyddsenheten inrättades på länsstyrelsen i Kristianstad i januari i fjol, sedan ansvaret för djurskyddet övergått från kommunal till statlig regi.

Är det snart inte dags att agera och tillse att det blir mer resurser till djurtillsynen?

Fyra chefer har slutat och den femte är nu sjukskriven. Är inte detta ett tecken på att det är något fel?
Lägger man till vad övriga medarbetare säger :

– Detta går mot en katastrof. Verksamheten går på knäna och vi har en ohållbar situation.

Med tiden har klyftan mellan verksamheten och länsledningen vidgats. Den bristande responsen från länsledningen har blivit ett stort problem, menar personalen.

– Vi har kontaktat länsledningen upprepade gånger, men vår förödande resursbrist tas inte på allvar. Man kan fråga sig hur länge ledningen tänker fortsätta nonchalera situationen.

Resurser är inte allt men det ger förutsättningar att göra ett bar jobb. Med nuvarande resurser hinner man inte ens med det allra nödvändigaste. Oanmälda besök utan an anmälan från allmänheten hinns inte med.

Detta är ännu ett exempel på alliansens misslyckande.

Det är hög tid att byta regering.

tis
23
feb
2010
tisdag, 23 februari, 2010 | Skriven av:

SJ har fått utså mycket kritik i vinter. En del av denna kan kanske vara berättigad men den stor del borde tas av uppdragsgivarna till SJ, dvs staten.

En del beror på lite extra vinterväder men en stor del beror på att järnvägen inte prioriteras av regeringen. Jämför man de resurser som läggs på väg och på spår så ser man en orsak varför det nu är problem.
Mellan 1990 och 2007 ökade persontrafiken på järnvägen med 58 procent, vilket har ökat trycket på systemet. Det går egentligen inte att använda mer än 80 procent av kapaciteten på spåren om man ska ha en rimlig chans att köra in förseningar eller åtgärda problem, men i dag är kapacitetsutnyttjandet på de stora linjerna uppe i nästan 100 procent. Det gör att minsta försening sprider sig genom tidtabellen som ett jordskred.

Miljöpartiet har alltid prioriterat spårtrafik i stället för vägtrafik. Alliansen har alltid gjort tvärtom. Det senaste beslutet i denna riktning är “Förbifart Stockholm”. Ett gigantiskt vägprojekt som kommer att förvärra trafiksituation, belasta miljön och agera gökunge så att andra mer klimatsmarta investeringar inte får utrymme.

Infrastrukturministern skyller allt på tidigare regeringar och verkar ha missat att hon haft ansvaret sedan valet 2006.

Det behövs mer resurser till spårburen trafik och det behövs att SJ:s vinstkrav reduceras. Jämför man med SAS där alliansregeringen har pumpat in flera miljarder utan att få någon vinst tillbaka så förstår man varför det är extra svårt för SJ.
SAS miljarderna hade gjort bättre nytta hos SJ.

SJ ska vara hela folkets och samhällets järnväg och då ska man ge SJ en chans att agera för detta. Spårburen trafik är mer klimatsmart än vägtrafik och flygtrafik.

Vad som behövs är att öka järnvägens attraktionskraft. Järnvägen ska vara billigare än flyg- och vägtrafik och dessutom måste den vara bekväm med rimliga restider. Alla dessa förseningar som varit har skadat järnvägstrafiken.

Ibland verkar det som att alliansen vill att det ska gå dåligt för SJ så att man kan avveckla SJ.

För att bryta utvecklingen, måste man bygga ut järnvägen och låta samhällets intressen ersätta vinstintresset som mål och uppdrag för tågtrafiken. För att detta ska ske behövs det helt uppenbart en ny regering. Den regering vi har nu gillar helt enkelt inte att ha en fungerande järnväg så mycket som de gillar att leka marknad med varenda liten verksamhet som de kan lägga händerna på.

mån
22
feb
2010
måndag, 22 februari, 2010 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : Ja till nya regler för vind- och solel

Regeringens förslag vann och de som vill ha en kvittning av köpt och såld el får vänta på en ny utredning. Det blev resultatet när riksdagen i går röstade om nya regler små elproducenter.
Från och med 1 april blir det nya regler för dem som producerar el med egna vindkraftverk på tomten eller solceller på taket.

De nya regelerna ska vara enklare men gör det mindre lönsamt att satsa på vind- och solenergi.
I förslaget finns inget förslag om nettodebitering dvs man betalar mellanskillnaden mellan köpt energi och egenalstrad energi. Alliansen vill utreda och under tiden så minskar man lönsamheten och därmed incitamentet för att investera i sol- och vindenergi.

Detta är precis motsatt vad som behöver göras. Det behövs mer småskalig elproduktion.
Det är konstigt att alliansen inte ens gör det som utredarna föreslår.

Tyskland har ett regelverk som gynnar småskalig elproduktion och det är bl a därför Tyskland har så mycket sol- och vindenergi.

Varför vill alliansen inte satsa på förnyelsebar energi?

Kategori: energi  | Skriv en kommentar
sön
21
feb
2010
söndag, 21 februari, 2010 | Skriven av:

I dag var det isgator i Lund. Något snöoväder blev det inte även om det blev mycket slask som sedan frös under natten. Vilket gjorde de flesta gångbanor till rena isbanor.

Det blev en lugn dag med vinterpromenad och lite hemmapyssel. Vi gjorde hudkräm av ekologisk rapsolja och bivax. Enkelt att göra och produkten verkar vara rätt så bra.

Tittade på Agenda som idag bl a handlade Greklands ekonomi. Man undrar hur det kan bli så här. Grekland har tydligen friserat sina siffror till ansökan om att vara med i EMU. Dessutom har de friserat siffrorna efter ansökan. Bl a tycks de ha skippat att ta med sjukvårdskostnaderna som en utgiftspost vilket givetvis resulterar i att Greklands ekonomi ser bättre ut än vad den egentligen är.

Det är ett stort problem med att länderna inom EMU har så olika. Tyskland har en mycket starkare ekonomi än många andra EMU-länder.

Grekland kan inte ju inte göra en devalvering eftersom de inte har någon egen valuta. Ska man följa regelerna för EMU så är det ett internt problem för Grekland. De måste sänka det inhemska kostnadsläget vilket bl a kommer att innebära lägre löner.

Dessutom måste de få något finansiellt stöd utifrån vilket kommer att kosta ekonomiskt men även politiskt. De som vill låna ut kommer att kräva lånegarantier och de som ger lånegarantier vill kunna påverka Greklands ekonomiska politik.

Detta är EMU:s största utmaning. Problemen har inte uppkommit över en natt. Det har funnits där latent enda sedan EMU startade och genom de tveksamma ekonomiska underlagen.

Kategori: ekonomi, EU  | Skriv en kommentar
lör
20
feb
2010
lördag, 20 februari, 2010 | Skriven av:

SkD skriver : Nätverk mot borrning får miljöpris

Borrmotståndarna i nätverket Heaven or Shell belönas nu med Tomelilla kommuns miljöpris.

Nätverket har varit mycket aktivt i Tomelilla där de kraftfullt har motsatt sig Shells planer på att provborra i Hedeberga.
Tomelilla kommun och Naturskyddsföreningen på orten delar ut priset med motiveringen:
“För att med seriös efterforskning, outtömligt engagemang och stor kunskap ha tagit fram fakta och spridit information, som ifrågasätter nyttan av, och påvisar riskerna med borrning efter naturgas på Österlen”.

Bra att lokalt engagemang uppmärksammas. Kanske kan det även ge lite mer fokus på minerallagsfrågan. Den behöver ses över för att kunna bli mer demokratisk. Det är något fel när någon utomstående med enbart ekonomiska mål kan förstöra en bygds framtid.

Bra jobbat “Heaven or Shell

lör
20
feb
2010
lördag, 20 februari, 2010 | Skriven av:

Nu sitter jag hemma i stugvärmen och lyssnar på melodifestivalen. Trött men ändå glad över att vi lyckades fastställa Skånes alla region- och riksdagslistor. Det blev många diskussioner, ibland väldigt känslosamma. Vi är många gröna som vill vara med på listorna vilket är jätteroligt. Nu har kandidaterna fått medlemmarnas förtroende nu gäller det att få väljarnas förtroende …

Regionlistorna blev enligt följande:

Regionfullmäktige Sydvästkretsen 1
(Malmö)

1 Anders Åkesson
2 Rasmus Ling
3 Pia Bergius
4 Anna Glistrup
5 Ann Touré
6 Lucas Carlsson
7 Anders Söderberg
8 Aldiana Tanovic
9 Mikaela Persson
10 Inger Åhlin
11 Sverre Dahlstedt Eriksson
12 Anders Törnblad
13 Robert Jacob
14 Bo Adamsson

Regionfullmäktige Sydvästkretsen 2
(Burlöv, Lomma, Svedala, Trelleborg, Vellinge)

1 Ove Johansson, Burlöv
2 Aina Andersson, Trelleborg
3 Anders Svensson, Trelleborg
4 Angela Everbäck, Vellinge
5 Awaz Modaber, Burlöv
6 Mätta Ivarsson, Lund
7 Jan Rydén, Lomma
8 Love Nilsson, Trelleborg
9 Jan Björkman, Vellinge
10 X X, Kristianstad
11 Vlado Somljacen, Burlöv
12 Monika Ekström, Lund
13 Kurt Nilsson, Burlöv
14 Lisbeth Adelmyr, Höör
15 Anders Åkesson, Malmö
16 Pia Bergius, Malmö

Regionfullmäktige Sydostkretsen
(Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystad )

1 Nicklas Ljungström, Ystad
2 Lisa Kvarnbäck, Simrishamn
3 Thomas Hansson, Simrishamn
4 Ann Touré, Simrishamn
5 Jan Friheden, Sjöbo
6 Laura Fernandez, Tomelilla
7 Daniel Wilby, Tomelilla
8 Lotta Hedström, Tomelilla
9 Johan Niss, Simrishamn
10 Siv Bildtsén, Simrishamn
11 Anders Åkesson, Malmö
12 Zuzanna Ljungblad, Tomelilla
13 Lena Hjelte
14 Samuel Midgård, Ystad
15 Karin Josephson, Tomelilla
16 Gerrit Hoogendoorn, Tomelilla
17 Ann-Mari de Léon, Malmö

Regionfullmäktige Mellankretsen
(Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lund, Staffanstorp, Svalöv)

1 Monika Ekström, Lund
2 Yngve Petersson, Lund
3 Farid Sharafuddin, Hörby
4 Lisbeth Adelmyr, Höör
5 Mätta Ivarsson, Lund
6 Anette Mårtensson, Lund
7 Johan Mattsson, Lund
8 Lena Chabi, Lund
9 Anders Ebbesson, Lund
10 Agneta Helmius, Lund
11 Petter Forkstam, Lund
12 Hanna Örnskär,
13 Ebbe Pehrsson, Kävlinge
14 Mikaela Persson, Landskrona
15 Bengt Jönsson, Höör
16 Matilda Modig, Hörby
17 Arno Werner, Höör
18 Emelie Kärre, Lund
19 Daniel Tukia, Lund
20 Anneli Elmelid, Höör
21 Anette Bächi, Höör
22 Anna Baumann, Lund
23 Ulf Holm, Lund

Regionfullmäktige Nordvästkretsen
(Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga )

1 Anna-Maria Myszka-Gustafsson, Helsingborg
2 Lars Goedecke, Ängelholm
3 Mikaela Persson, Landskrona
4 Slobodan Narancic, Helsingborg
5 Karoline Månsson, Perstorp
6 Karl-Otto Rosenqvist, Ängelholm
7 Matthias Sjöberg, Helsingborg
8 Jenny Wenhammar, Svalöv
9 Magnus Ehrencrona, Helsingborg
10 Liselotte Lindskog, Helsingborg
11 Annika Román Lundskog, Helsingborg
12 Gustaf Wiklund, Helsingborg
13 Karin Lång, Helsingborg
14 Kerstin Dahlin, Helsingborg
15 Lars Dahlin, Helsingborg
16 Mätta Ivarsson, Lund
17 Kjell Johansson, Helsingborg
18 Ralf Nymberg, Helsingborg

Regionfullmäktige Nordostkretsen
(Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Östra Göinge )

1 Bo Thunell, Kristianstad
2 Anita Zieme, Kristianstad
3 Stefan Edenborg, Kristianstad
4 Elisabet Knutsson, Bromölla
5 Kalle Heise, Kristianstad
6 Ida Nilsson, Kristianstad
7 Karoline Månsson, Perstorp
8 Åke Petersson, Kristianstad
9 Elsa Christersson, Kristianstad
10 Bo Jönsson, Bromölla
11 X X, Kristianstad
12 Linda Cehlin, Kristianstad
13 Jannika Badin, Kristianstad
14 Marianne Groth, Kristianstad
15 Ulf Holmén, Östra Göinge

Riksdagslistor blev enligt följande:

Riksdagen Malmö kommun
1 Karin Svensson Smith
2 Maria Ferm
3 Fredrik Fernqvist
4 Amar Sabri
5 Fredrik Frangeur
6 Mia Josefsson
7 Pia Bergius
8 Kjell Stjernholm
9 Birgitta Nilsson
10 Helene Sigfridsson
11 Anders Törnblad
12 Jens Göransson

Riksdagen Skåne västra
(Bjuv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Landskrona, Svalöv )

1 Magnus Ehrencrona, Helsingborg
2 Matilda Modig, Hörby
3 Farid Sharafuddin, Hörby
4 Lisbeth Adelmyr, Höör
5 Erik Persson, Helsingborg
6 Anneli Elmelid, Höör
7 Jean-Daniel Maurin, Höganäs
8 Anna-Maria Myszka-Gustafsson, Helsingborg
9 Gustaf Wiklund, Helsingborg
10 Anette Bächi, Höör
11 Carl-Martin Vikingsson, Stockholm
12 Bengt Jönsson, Höör
13 Kjell Johansson, Helsingborg
14 Matthias Sjöberg, Helsingborg
15 Karin Svensson-Smith, Lund
16 Ralf Nymberg, Helsingborg
17 Ulf Holm, Lund
18 Gustav Fridolin, Stockholm

Riksdagen Skåne södra
(Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge, Ystad)

1 Ulf Holm, Lund
2 Mätta Ivarsson, Lund
3 Rolf Englesson, Lund
4 Angela Everbäck, Vellinge
5 Petter Forkstam, Lund
6 Aina Andersson, Trelleborg
7 Awaz Modaber, Burlöv
8 Emma Berginger, Lund
9 Roger Nilsson, Höör
10 Anette Mårtensson, Lund
11 Tom Birkeland, Vellinge
12 Cecilia Emanuelsson, Lund
13 Love Nilsson, Trelleborg
14 Hanna Örnskär,
15 Ebbe Pehrsson, Kävlinge
16 Lena Chabi, Lund
17 Yngve Petersson, Lund
18 Anders Svensson, Trelleborg
19 Johan Mattsson, Lund
20 Agneta Helmius, Lund
21 Jan Björkman, Vellinge
22 Esbjörn Hellström, Lund
23 Daniel Tukia, Lund
24 Anna Baumann, Lund
25 Ove Johansson, Burlöv
26 Vlado Somljacan, Burlöv

Riksdagen Skåne norra och östra
(Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Östra Göinge)
1 Gustav Fridolin, Stockholm
2 Lotta Hedström, Tomelilla
3 Ann Touré, Simrishamn
4 Bo Thunell, Kristianstad
5 Hampus Algotsson, Kristianstad
6 Siv Bildtsén, Simrishamn
7 Lars Goedecke, Ängelholm
8 Anita Zieme, Kristianstad
9 Lisa Kvarnbäck, Simrishman
10 Helene Sigfridsson, Stockholm
11 Thomas Hansson, Simrishamn
12 Ida Nilsson, Kristianstad
13 Jan Friheden, Sjöbo
14 Farid Sharafuddin, Hörby
15 Elisabet Knutsson, Bromölla
16 Stefan Edenborg, Kristianstad
17 Annika Hallqvist, Simrishamn
18 Kalle Heise, Kristianstad
19 Laura Fernandez, Tomelilla
20 Gustav Mandelmann, Simrishamn
21 Johan Niss, Simrishamn
22 Andreas Adersjö, Hässleholm
23 Lena Hjelte, Simrishamn
24 Gerrit Hoogendoorn, Tomelilla
25 Ulf Holmén, Östra Göinge
26 Elsa Christersson, Kristianstad

lör
20
feb
2010
lördag, 20 februari, 2010 | Skriven av:

Kvar är 2 regionlistor och 4 riksdagslistor. Detta innebär att det finns hopp att klara av alla listor idag långt innan Melodifestivalen börjar i kväll, men man vet ju aldrig.

Veganlunchen var god och innehåll till och med protein. Det är tyvärr inte alltid det är så.

Regionlistan för Mellankretsen där Lund ingår är avklarad och jag fick det stora förtroendet att stå som nr 2 efter Monika Ekström. Vilket borde innebära att jag får en plats i regionfullmäktige efter höstens val om nu inte valsiffrorna sjunker eller att personvalet gör utslag.

Nu ska vi strax börja.

Kategori: Mp Skåne  | Skriv en kommentar
lör
20
feb
2010
lördag, 20 februari, 2010 | Skriven av:

Åkte lite tidigare till Hässleholm för att inte komma försent till vårt regionmöte. Det snöade igår när jag gick och la mig så jag var extra spänd när jag somnade in. På morgonen såg det bra ut i, bara lite nysnö.
Allt gick bra med mitt tåg. Det var i tid.
Nu återstår bara alla de andra …

Kategori: Mp Skåne  | 2 kommentarer
fre
19
feb
2010
fredag, 19 februari, 2010 | Skriven av:

Nu är det fredag och jag pustar ut efter en blandad vecka. Det har som vanligt varit många möten men de flesta har varit givande.
Jag är med i en styrgrupp i Lunds kommuns som ska ta fram underlag för hur hästsporten ska hanteras, lite slarvigt uttryckt.
Problemet är att ingen vill diskutera grundprinciper som kommer att minska städet till andra idrotter och då främst sådana som använder en boll.
Det är självklart för mig att man ska stödja alla på ett så rättvist sätt som möjligt. det är ingen lätt uppgift men det borde kunna gå.
Stödet i form av aktivitetsstöd är lika men om man sedan tittar på vilka anläggningar kommunen bygger och vissa föreningar kan använda dessa på ett fördelaktigt sätt.
Det stora problemet nu är vad ska göras med ridhuset som LCR använder. I förslaget till ny ÖPL finns det några platser som är markerade som möjliga platser för ett nytt ridhus.
Problemet är hur detta ska finansieras.

Min målsättning ska vara att kommunen ska främst stödja barn- och ungdomar och att det ska finnas ett stödsystem som gör att idrotts- och föreningslivet kan utvecklas. Det ska vara möjligt för en ny förening att etablera sig.
Jag känner att alliansen inte riktigt tar ansvar i detta. Samtidigt har man en taxe- och bidragsgrupp som polerar rådande system men som inte vågar ta ett helhetsgrepp.

Vi får se vad som händer, kanske kan det bli en valfråga …

Tittar på väderleksrapporterna för att försöka utröna oddsen att vi ska kunna genomföra vårt stora regionmöte i Hässleholm i morgon.
Ska vi hindras av snön för att kunna genomföra mötet?

Kategori: idrott, Skåne  | Skriv en kommentar
tor
18
feb
2010
torsdag, 18 februari, 2010 | Skriven av:

Det har inte varit lätt men nu har jag bestämt mig. Jag ställer upp på valbar plats till regionfullmäktige men inte till kommunfullmäktige. Det har inte varit alldeles enkelt. Man vill ju så mycket men det är bara 24 timmar per dygn som man har till sitt förfogande. För miljöpartiet och mig själv är det självklart att man inte ska sitta i högsta beslutande organ på mer än en nivå. Så jag får välja mellan kommunfullmäktige och regionfullmäktige.

Äntligen har jag kommit till ett beslut och det blev regionfullmäktige.

Nu är det ju en del kvar innan det blir något av detta. Fösta station är nu på lördag, då är det regionmöte på vilket Mp Skånes listor till regionfullmäktige och riksdag ska fastställas. Det blir totalt 10 listor som ska fastställas.
Metrologerna har “lovat” snöoväder på lördag. Förhoppningsvis blir det inte värre än att vi kan ta oss fram och tillbaka till Hässleholm.

Det är givetvis ett steg att bli föreslagen av valberedningen men sedan återstår att man också ska utses av regionmötet. Sedan blir det en ren formalitet att bli vald den 19 september.
Eller?

ons
17
feb
2010
onsdag, 17 februari, 2010 | Skriven av:

Riksdagens trafikutskott har utrett följderna av den så kallade pumplagen, som nu har funnits i fyra år. Lagen säger att större bensinstationer måste sälja förnybara drivmedel. Det har förekommit kritik mot lagen med hänvisning till att den skulle leda till att bensinstationer på mindre orter läggs ner, men dessa farhågor tillbakavisas nu av trafikutskottets granskning.

Användningen av förnybara drivmedel har ökat vilket är bra eftersom utsläppen av koldioxid från transportsektorn är allvarliga. Det är ett betydligt större problem än vad pumplagen kan lösa. Enligt uppföljningen har dock lagen tillsammans med andra riktade insatser medverkat till en ökad användning av förnybara drivmedel och antalet fordon som kan köras på dessa drivmedel.

Ska fordonsparken kunna bytas ut så att den blir mer klimatvänliga krävs det en pumplag men det behövs också åtgärder producera mer biogas. För att detta ska kunna ske behövs investeringar i infrastrukturen i form av distributionsnät för biogas.

Det underlättar också att det görs investeringar som bättrar på kollektivtrafiken.

Alliansen har inte varit riktigt på rätt spår utan har varit på fel väg hela tiden sedan 2006.

Ska vi klara av klimatproblematiken krävs det mer än snack.
Framförallt behövs en ny regering.

Byt politik – inte klimat.

Kategori: energi, trafik  | Skriv en kommentar
tis
16
feb
2010
tisdag, 16 februari, 2010 | Skriven av:

Tittade på SVT:s Debatt och såg Bengt Westerberg försöka återfå Röda Korsets förtroende. Jag tycker han misslyckades totalt.
Det blev extra pinsamt när han tyckte att hans höga lön var med och byggde upp Sveriges välfärd. Eftersom han betalade skatt och kunde skänka pengar till Röda Korset.
Han kan väl inte mena att Röda Korset ska bygga upp Sveriges välfärd.
De som vill hjälpa nödlidande vill säkert inte betala till Svenska staten. Det blir en dyr omväg eftersom pengar som skänks ska gå till lön, skatt och arbetsgivaravgift.
Det hade väl varit smartare att låta pengarna som Röda Korset får gå direkt till hjälparbete.

Som vanligt sköt han över ansvaret för ersättningen på Röda Korsets medlemmar. De hade beslutat om storleken. Han hade bara accepterat. Han kunde väl ha en åsikt själv och påpeka om det var för högt eller för lågt. Av svaret att döma tycker han att han är värd ersättningen för att åka runt i Sverige och peppa hjälparbetare. Det var det enda han pratade om när han fick frågan om vad han gjorde.

Andra använde skäl som att man måste betala för att få kompetens. Om jag inte har helt fel så var väl den nu fuskmisstänkte rödakorsaren inte lågavlönad. Detta är också oförskämt mot alla ideellt arbetande.

Det enda rimliga är att man måste jobba utifrån engagemang i en organisation som bygger på gåvor och som ska hjälpa folk i nöd. Anställda på ett kontor som inte har annan inkomst ska givetvis ha rimlig lön men det borde gå att hitta någon med kompetens och som inte kräver en så hög ersättning som många av hjälporganisationerna ger till sin ordförande.

Nu är det nog tyvärr inte bara Röda Korset som har dessa problem. Ska förtroendet för dessa organisationer upprättas så krävs det öppenhet där man redovisar löner och ersättningar och hur man räknar ut %-satsen för administration.
Det enda rimliga borde vara att ta summan som går till hjälpaarbete och sedan dividera med den totala summan.
Det ryktas om att möten och underskott bokförs som “hjälpinsatser” vilket givetvis sänker %-satsen för administration.

Generalsekreteraren för Röda Korset får hög lön, och får en hög pensionsavsättning och har dyr tjänstebil. Är detta något som gynnar hjälparbetet?
Man kan undra hur detta bokförs?

Efter debattprogrammet har mitt förtroende för Bengt Westerberg rejält hamnat på minus.

Kategori: ekologi, etik  | En kommentar
mån
15
feb
2010
måndag, 15 februari, 2010 | Skriven av:

Helgen försvann snabbt men den var sköön. Nu så är det “allvar igen”. Började lugnt och tog lite sovmorgon sedan blev det gröt på nymalen bovete och linfrö med kanel och fikon. Till det blev det egenodlade äpplen och “mjölk” på pumpa-, solros och sesamfrö. Det är bra bränsle för en kropp som vilat ut några dagar.
I kväll är det medlemsmöte där vi ska besluta om de resterande avsnitten i vårt nya lokala partprogram för nästa mandatperiod. Vi ska även diskutera prioriterade valfrågor, listorna, till region och riksdag, som ska antas på regionmötet den 20 februari.

Just nu sitter jag och lyssnar på representanter från regionskåne i Lunds Stadshall. Det är kommunfullmäktiges demokratidag. Region Skåne har fyra beredningar, BTN Nordost, BTN Nordväst, BTN Sydost och BTN Sydväst. Dessa beredningar ska öka dialogen mellan politiker och invånare. Dessa beredningar har inga pengar och tar inga beslut. Verksamheten ska utvärderas under våren.

Nu ska vi lyssna på en representant från Lomma som ska berätta om “Lomma panelen“.

Demokrati bygger på att invånare är delaktiga mer än en gång vart fjärde år när det är valår. Ibland känns det som att det bara är intressant att engagera sig när det gäller en själv och sitt egna närområde. Tyvärr är det många signaler i samhället som gör att fokus läggs på den egna individen. De flesta TV-program går ut på att man ska rösta ut eller röstas ut tills det bara är en “vinnare” kvar. Detta försvårar arbetet med att engagera människor i frågor som rör mer än den egna situationen.

Demokrati är en mycket viktig fråga men inte alldeles enkel.

sön
14
feb
2010
söndag, 14 februari, 2010 | Skriven av:

Tittade på SVT:s Veteran TV. Denna gång handlade det bl a om medicin till äldre. Våra äldre äter alldeles för mycket medicin. Medicinen de får är testade på yngre och kan därför innebära att det kan ge effekter som inte är önskade. Läkemedel – ett hot mot både hälsa och miljö.

Skulle läkemedelsbolagen testa medicinen även på äldre skulle detta öka kostnaderna och därmed minska vinsten. Det borde vara en självklarhet att man testar på alla gruper som kommer att utsättas för medicinen. Givetvis kan medicin göra underverk men det finns många exempel som visar att mediciner används på fel sätt.
Våra äldre saknar helt kvalitetsuppföljning av sin läkemedelsbehandling, många har 10-15 läkemedel, snittet ligger på 13 läkemedel, vilket helt saknar evidensbasering, det finns alltså inga vetenskapliga bevis för att en sådan läkemedelsbehandling är säker och effektiv.
Man ger lugnande medel till äldre i ställer för att t ex gå en promenad eller att bara prata med den äldre. Detta gör man många gånger för att hinna med p g a underbemanning.

Incitamentet att minska läkemedelsanvändningen finns inte hos läkemedelsindustrin eftersom detta skulle minska deras vinster.
Det är därför viktigt att utveckla alternativen till läkemedelsbehandling, som exempelvis, fysisk aktivitet på recept, mer psykosocial kompetens samt alternativ/komplementärmedicin.

Samhällets kostnaderna ligger inte bara i att “köpa” piller utan att ta hand om felmedicinering och biverkningar.

Till våra barn och ungdomar skrivs ut mer och mer antidepressiv medicin trots kända biverkningsrisker som självskadligt beteende och självmord.
10% av de patienter som läggs in på sjukhus, gör det pga. bristfällig eller felaktig läkemedlesanvändning. När det gäller äldre är samma siffra 20-30%.
Till landets apotek lämnas varje år tillbaka 900.000 kg läkemedel som Apoteket ansvarar för att förstöra.
Mycket av intagen medicin kommer ut i vårt avlopp genom våra toalettbesök.

Det finns många vinster att göra dels rent ekonomiskt men även i form av ökad livskvalitét.

Detta kan man göra genom en rationell läkemedelshantering, som bygger på evidensbaserad, individualiserad samt ekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning.