Inlägg den 08 februari 2010

mån
8
feb
2010
måndag, 08 februari, 2010 | Skriven av:

SDS skriver : “Över femtio döda får hittades i stall”

Mer än 50 döda får mötte djurskyddsinspektörerna efter en anmälan om vanvård i ett stall. Troligen har djuren svultit ihjäl och legat döda mycket länge. Ett 15-tal levande djur fanns bland de döda.

Det behövs krafttag och det gäller inte bara tillsynsverksamheten på länsstyrelsen utan även inom näringen.
Man löser inte problemen genom att bara öka tillsynen men det är helt oacceptabelt att resurserna bara räcker för att åka på “anmälningar” som kommer från allmänheten. Personalen säger att det finns för få resurser.
Jordbruksministern säger att det finns fler inspektörer nu efter det att länsstyrelsen tagit över vilket inte verkar stämma om man pratar med länsstyrelsens personal.
Fördelningen av resurserna gjordes efter antalet människor istället för antal djur. Vilket visar att nedläggning av Djurskyddsmyndigheten och överflyttningen från kommuner till länsstyrelsen gjordes.

Det är inte ett fall som kommit i dagens ljus av misskötsel av djur. Det senaste gäller får och minst 50 får påträffades döda. Fler kommer troligen att få avlivas.

Ägarna har ingen aning …
De påträffade djuren har varit döda länge så det är inte något helt plötsligt som hänt.
Det visar att det är något mycket galet inom näringen.

Nu är det dags för jordbruksministern att agera.