Inlägg den 26 februari 2010

fre
26
feb
2010
fredag, 26 februari, 2010 | Skriven av:

I DN/Synovates februarimätning ökar Miljöpartiet och får 9.7 % och de rödgröna ökar totalt och får 49.6 % mot alliansen 43.0 %. (SD) ökar men omräknat för att ta bort de röster som gick till partier som inte klarade 4%-spärren så får de rödgröna 50.6% och får därigenom egen majoritet.

Alla i alliansen minskar förutom (C) som ökar med 0.1 %-enheter och får 4.9 %. (KS) klarar 4%-gränsen med en hårsmån och får 4.1 %.

Träffar: 8

Kategori: valet2010  | Skriv en kommentar
fre
26
feb
2010
fredag, 26 februari, 2010 | Skriven av:

Idag rapporterade TV4 Malmö att det skånska djurskyddet är kraftigt underfinansierat och nära kollaps, något som tyvärr gäller i stora delar av landet.
– Djurskydd måste få kosta. Miljöpartiet vill bland annat tillföra länsstyrelserna 80 miljoner kronor för djurskyddsarbetet de närmaste tre åren, kommenterar Yngve Petersson, ordförande för Miljöpartiet i Skåne.
– I det regionprogram som Miljöpartiet i dagarna lanserat föreslår vi dessutom att en skånsk djurkommission inrättas, med syfte att enbart verka för djurens bästa, säger regionrådet Anders Åkesson (mp).

Det sägs att samhälle kan bedömas efter hur man behandlar de svagaste. Djuren är också en del av Skåne men sällan för någon deras talan. Miljöpartiet vill därför som första region i Sverige verka för en större samverkan med länsstyrelse, kommuner, djurorganisationer, polis och åklagarväsende. Ett sätt är att skapa en kommission med syftet att verka enbart för djurens bästa enligt gällande lagstiftning.
– Tidigare hade vi ju en djurskyddsmyndighet som bara tog hänsyn till djurens situation. En bred skånsk kommission skulle kunna fylla tomrummet som finns sedan den lades ned, menar Yngve Petersson.

Dessutom föreslår Miljöpartiet i det nya regionpolitiska handlingsprogrammet att djurperspektiv ska tas med i tillståndsprövningar av olika slag.
– Att tillräckliga ekonomiska resurser finns för tillsynen är A och O, säger Anders Åkesson, men djurskydd är inte bara en fråga om resurser.
– Ska Skåne trovärdigt profilera sig som en matregion, vilket vi önskar, krävs det tveklöst ett ökat fokus också på djurens välbefinnande.

Träffar: 11