Inlägg den 14 februari 2010

sön
14
feb
2010
söndag, 14 februari, 2010 | Skriven av:

Tittade på SVT:s Veteran TV. Denna gång handlade det bl a om medicin till äldre. Våra äldre äter alldeles för mycket medicin. Medicinen de får är testade på yngre och kan därför innebära att det kan ge effekter som inte är önskade. Läkemedel – ett hot mot både hälsa och miljö.

Skulle läkemedelsbolagen testa medicinen även på äldre skulle detta öka kostnaderna och därmed minska vinsten. Det borde vara en självklarhet att man testar på alla gruper som kommer att utsättas för medicinen. Givetvis kan medicin göra underverk men det finns många exempel som visar att mediciner används på fel sätt.
Våra äldre saknar helt kvalitetsuppföljning av sin läkemedelsbehandling, många har 10-15 läkemedel, snittet ligger på 13 läkemedel, vilket helt saknar evidensbasering, det finns alltså inga vetenskapliga bevis för att en sådan läkemedelsbehandling är säker och effektiv.
Man ger lugnande medel till äldre i ställer för att t ex gå en promenad eller att bara prata med den äldre. Detta gör man många gånger för att hinna med p g a underbemanning.

Incitamentet att minska läkemedelsanvändningen finns inte hos läkemedelsindustrin eftersom detta skulle minska deras vinster.
Det är därför viktigt att utveckla alternativen till läkemedelsbehandling, som exempelvis, fysisk aktivitet på recept, mer psykosocial kompetens samt alternativ/komplementärmedicin.

Samhällets kostnaderna ligger inte bara i att “köpa” piller utan att ta hand om felmedicinering och biverkningar.

Till våra barn och ungdomar skrivs ut mer och mer antidepressiv medicin trots kända biverkningsrisker som självskadligt beteende och självmord.
10% av de patienter som läggs in på sjukhus, gör det pga. bristfällig eller felaktig läkemedlesanvändning. När det gäller äldre är samma siffra 20-30%.
Till landets apotek lämnas varje år tillbaka 900.000 kg läkemedel som Apoteket ansvarar för att förstöra.
Mycket av intagen medicin kommer ut i vårt avlopp genom våra toalettbesök.

Det finns många vinster att göra dels rent ekonomiskt men även i form av ökad livskvalitét.

Detta kan man göra genom en rationell läkemedelshantering, som bygger på evidensbaserad, individualiserad samt ekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning.

Träffar: 18

sön
14
feb
2010
söndag, 14 februari, 2010 | Skriven av:

DN skriver : ”Superveckan” lyft för M

Efter ”superveckans” politiska debatter och dueller lyfter Mode raterna den borgerliga allian sen. Skillnaden mellan blocken har minskat med 7 procentenheter på en månad. Samtidigt hamnar både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna under riksdagsspärren.

I senaste SIFO-mätningen får de rödgröna 49 % mot alliansens 45,6 %. Räknar man om dessa siffror och tar bort (KD), som trillat under 4% och därmed åker ur riksdagen, då blir det i stället 54 % för de rödgröna mot alliansens 46 %.

Miljöpartiet är fortfarande tredje största parti med 9.3 %. Det är främst (M) som ökar och (S) som minskar, men (S) är fortfarande största parti.

Detta visar ännu en gång att valet ännu inte är i hamn utan det behövs mycket arbete för att föra ut miljöpartiets politik och därmed öka de rödgrönas möjlighet att ta över regeringsmakten.

Träffar: 17

Kategori: valet2010  | Skriv en kommentar