Inlägg under kategori » äldreomsorg «

fre
6
aug
2010
fredag, 06 augusti, 2010 | Skriven av:

I dag hade Miljöpartiet Skåne presskonferens om sjukhusmaten. I samband med denna delade vi ut kanelsnäckor, ekologisk dricka, rättvisemärkta bananer samt mp:s kokbok “GRÖNA RECEPT FÖR GODARE MAT”. Det blev lite media och många trevliga samtal med förbipasserande Skåningar.

Självklart ska sjukhusmaten skall vara ekologisk, närodlad och fri från tillsatser. Målen om 50 % ekologiska livsmedel 2016 och att samtliga sjukhus har ett eget tillagningskök. För att öka mängden ekologiskt och närproducerat behövs det en bra upphandling. Det är även fullt rimligt att Region Skåne även ställer krav på hur produkter produceras. Speciellt behövs det krav att de ska vara Rättvisemärkta eller motsvarande när Region Skåne köper varor utanför Sveriges gränser.

Det blir allt fler Fair Trade Cities i Sverige men ännu finns inge Fair Trade Region. Skåne skulle kunna bli den första i Sverige men då behövs det ambitioner och en vilja att genomföra detta.

Mat är viktigt och det gäller att maten ska vara näringsriktig men även vara god, se aptitlig ut och lukta lukta gott. Många äldre lider av undernäring och det beror många gånger på att matlusten försvunnigt. Vilket inte är så konstigt om maten kommer ur en plastförpackning som vämts upp.

Det är också viktigt att minska svinnet. Det slängs alldeles för mycket mat. Det behövs bättre planering och mer flexibla kök. I Danmark finns det bra exempel där man kommit mycket längre än vad vi gjort i Skåne.

I Danmark finns flera föregångare när det gäller kost på sjukhus. Som exempel har Hvidovre Hospital gått från storköksdrift till à la carte. All mat lagas från grunden av färska råvaror och patienterna kan istället för att välja på en eller ett par rätter välja från omkring hundra olika alternativ på menyn. Systemet förser 650 sängliggande patienter med näringsrik mat, personalen kan se näringsintaget i respektive rätt via datorn – och – det har inte blivit dyrare. Systemet är också flexibelt och individanpassat med ett stort utbud av olika rätter. Inom 45 minuter efter beställningen, som kan göras enkelt via en knapptelefon när som helst under dagen, levereras måltiden. Med detta mathållningssystem har svinnet minskat och därmed även matkostnaderna. Råvaror levereras dagligen från lokala slakterier, bagerier, mejerier och lokala odlingar.

Mat är politik.


Läs mer!

sön
14
feb
2010
söndag, 14 februari, 2010 | Skriven av:

Tittade på SVT:s Veteran TV. Denna gång handlade det bl a om medicin till äldre. Våra äldre äter alldeles för mycket medicin. Medicinen de får är testade på yngre och kan därför innebära att det kan ge effekter som inte är önskade. Läkemedel – ett hot mot både hälsa och miljö.

Skulle läkemedelsbolagen testa medicinen även på äldre skulle detta öka kostnaderna och därmed minska vinsten. Det borde vara en självklarhet att man testar på alla gruper som kommer att utsättas för medicinen. Givetvis kan medicin göra underverk men det finns många exempel som visar att mediciner används på fel sätt.
Våra äldre saknar helt kvalitetsuppföljning av sin läkemedelsbehandling, många har 10-15 läkemedel, snittet ligger på 13 läkemedel, vilket helt saknar evidensbasering, det finns alltså inga vetenskapliga bevis för att en sådan läkemedelsbehandling är säker och effektiv.
Man ger lugnande medel till äldre i ställer för att t ex gå en promenad eller att bara prata med den äldre. Detta gör man många gånger för att hinna med p g a underbemanning.

Incitamentet att minska läkemedelsanvändningen finns inte hos läkemedelsindustrin eftersom detta skulle minska deras vinster.
Det är därför viktigt att utveckla alternativen till läkemedelsbehandling, som exempelvis, fysisk aktivitet på recept, mer psykosocial kompetens samt alternativ/komplementärmedicin.

Samhällets kostnaderna ligger inte bara i att “köpa” piller utan att ta hand om felmedicinering och biverkningar.

Till våra barn och ungdomar skrivs ut mer och mer antidepressiv medicin trots kända biverkningsrisker som självskadligt beteende och självmord.
10% av de patienter som läggs in på sjukhus, gör det pga. bristfällig eller felaktig läkemedlesanvändning. När det gäller äldre är samma siffra 20-30%.
Till landets apotek lämnas varje år tillbaka 900.000 kg läkemedel som Apoteket ansvarar för att förstöra.
Mycket av intagen medicin kommer ut i vårt avlopp genom våra toalettbesök.

Det finns många vinster att göra dels rent ekonomiskt men även i form av ökad livskvalitét.

Detta kan man göra genom en rationell läkemedelshantering, som bygger på evidensbaserad, individualiserad samt ekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning.

tor
3
dec
2009
torsdag, 03 december, 2009 | Skriven av:

Miljöpartiets riksdagsledamot Thomas Nihlén har varit med och skrivit en motion angående läkemedelsvanvård. Det finns ett stort problem speciellt när det gäller medicin till äldre. Det är viktigt både ur “patientens” hälsoperspektiv men även rent ekonomiskt.

Thoma NihlenI dag 3/12 under socialutskottets möte blev det klart. Regeringen kommer inte att utreda förutsättningarna för att införa en Lex Gulli mot felaktig läkemedelsanvändning. Veckan före jul röstar de fyra borgerliga partierna i riksdagen ned motionen från Miljöpartiet och stoppar därmed det välbehövliga lagförslaget för att undvika att fler Gulli Johansson drabbas av mot läkemedelsvanvård.

Frågan om felaktig läkemedelsanvändning har under de senaste åren uppmärksammats i dagspress, fackpress och tv vid ett stort antal tillfällen. Att detta är ett stort samhällsekonomiskt, medicinskt och folkhälsopolitiskt problem är de flesta överens om. Problemet är känt sedan många år tillbaka men det har inte skett några märkbara förbättringar trots att medvetenheten är relativt stor och ett antal åtgärder har satts in.

Felaktig läkemedelsanvändning kan innebära att en patient fått fel läkemedel, fel dosering, ett onödigt läkemedel och/eller bristfällig uppföljning av behandlingen. Detta kan leda till problem, allvarliga biverkningar, sjukdom och ibland även död för patienten. Vi vet i dagsläget inte hur många människor i Sverige som drabbas och vilka orsakerna är, och inte heller exakt hur stor den totala samhällskostnaden är.

Uppskattningar som finns talar dock för att kostnaderna för den felaktiga läkemedelsanvändningen ligger på 25-30 miljarder kronor och att det är hundratusentals patienter som drabbas av problem och sjuklighet och kanske tusentals som avlider av läkemedelsrelaterade orsaker.

Läs mer!

lör
28
feb
2009
lördag, 28 februari, 2009 | Skriven av:

I dag träffades Gröna Seniorer i Skånes styrelse för första gången sedan det bildades. Intresset har varit stort många har hör av sig och vill vara med. Det finns mycket som behöver bli bättre. Maten till exempel mycket av maten lagas i storkök och körs ut i förpackningar som man skall värma själv. brodko_feb2009 Ofta får man mat för en vecka. Det är säkert ekonomiskt sett ur matlagandet men inte samhällsekonomiskt. Livskvalitén ökar om man får nylagad mat med dofter och samtidigt personlig kontakt. Kultur och gröna omgivningar är också något som skapar livskvalité.

Efter träffen med Gröna Seniorer gick jag för att köpa bröd på Klostergatan. Det var som vanligt kö, lite längre än förra veckan. Man får tankar på hur det var i forna öst där man fick köa för att köpa mat. Som jag tidigare har skrivit så är det värt att vänta på bröden. Har du inte handlat i brödbutiken är det dags att göra det. Det är skillnad på bröd och bröd.

ons
18
feb
2009
onsdag, 18 februari, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : “Stopp för gratis lakan”

Nu är det slut med gratis lakan, handdukar, täcken och kuddar på Fäladshöjdens äldre boende. I stället erbjuder sig personalen att åka till Ikea och handla. Men kostnaden – 2 000 kronor – får de äldre stå för utan att avgiften sänks

Lakan, handdukar, täcken och kuddar var inte gratis. De ingick i den avgick de äldre betalade för sitt boendet.

Nu tar vårdbolaget Carema bort lakan, handdukar, täcken och kuddar men de boende får betala samma avgift. Det är detta som är problemet.

Detta är varför Carema kan lägga ett lägre bud än andra för att ta hand om äldreboendet. Att de dessutom har mindre persoanltäthet gör ju också att Carema tjänar pengar och de äldre förlorar i form av mindre omsorg.

Ni har sagt upp avtalet med Tvättbolaget som hittills levererat och tvättat sängkläder. Ni gör alltså en ekonomisk vinst när era kunder nu får bekosta dessa saker?
– Ja det blir en ekonomisk vinst. Men det är inte det som är det viktiga och anledningen. Det är ett eget boende där man har sina egna saker, säger Carina Pihlwret.

Visst Carina tror du på vad du själv säger?
Om nu vinsten inte var det viktiga kunde ju Carema ha sänkt avgiften och infört egna sängkläder etc. Men det gjorde inte Carema.
Man kan ju undra varför?

Kommunalrådet Tove Klette (FP) är politiskt ansvarig för bland annat vårdfrågorna i Lunds kommun. Enligt henne var sängutrustning inget som diskuterades när avtal skrevs med Carema om att ta över fyra boenden i Lund.
– Det avtalet reglerar inte sådana detaljer utan främst personaltäthet och liknande. Att bo på äldreboende är ett eget boende och då menar jag inte att det är underligt att man har till exempel sina egna sängkläder. Så är det på många boenden och många kommuner har samma system, säger Tove Klette.

Nej det konstiga är inte att ha egna sängkläder utan att betala för sängkläder man inte får.

ons
4
feb
2009
onsdag, 04 februari, 2009 | Skriven av:

SkD skriver : “Alliansen lugnar: alla jobben finns kvar”

De flesta får behålla jobbet. Men kanske inte på samma tjänst.
– Lund växer och vi kan inte sparka folk, säger Mats Helmfrid (M) kommunstyrelsens ordförande.
Alliansens sparbudget motsvarar lönen för cirka 170 kommunanställda.
Alliansen får hård kritik för sin budget, som enligt oppositionen baseras på önskedrömmar om låga löneavtal och liten inflation.

Alliansen lyckades inte speciellt bra när det var högkonjunktur. Nu verkar det gå riktigt illa när högkonjunkturen har övergått i lågkonjunktur.
Att blunda för verkligheten och inte kompensera för löneökningar är rena rama lurendrejeriet.

– Det ekonomiska läget är bekymmersamt. Vi måste vidta åtgärder. Det är möjligt att lika många anställda i dag får göra mer arbete för fler människor framöver, säger Mats Helmfrid.

Att dessutom säga att lika många anställda ska arbeta för fler människor visar alliansens syn på de kommunanställda.

Alliansen vill

Alliansen vill skaka om nämnderna genom att pressa löneförväntningar och andra kostnader. Därför lägger man ribban lägre än alla prognoser. – Vi vet inte hur utfallet blir. Det kan slå fel i slutändan. Nu har politikerna i nämnderna längre tid att anpassa sig, säger Mats Helmfrid.

På vilket sätt har man längre tid att anpassa sig?
Om nu alliansen vill gynna konsumtionen så är det väl inte så smart att säga upp kommunens anställda. För uppsägningar blir om nämnderna ska spara de 100-tals miljoner som alliansen budgetramar innebär.

Givetvis måste kommunen jobba med att optimera sin verksamhet men bara för att det är lågkonjunktur minskar inte behoven av skola, vård och omsorg.

Vi står dessutom för en utmaning att minska kommunens klimatpåverkan. För att göra detta behövs investeringar nu för att kunna ta hem vinster i framtiden. Lagda besparingar kommer att minska möjligheterna att satsa.

Dessutom vill alliansen spara på att minska underhållet av kommunens fastigheter vilket inte är något annat än kapitalförstöring. Vilket kommer att kosta kommunen stora pengar i framtiden.

ons
4
feb
2009
onsdag, 04 februari, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : “Tiotusentals kommunjobb försvinner”

Över 15 000 jobb riskerar att försvinna från kommuner och landsting de närmaste två åren när skatteintäkterna minskar.

Det framgår av en enkät som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) låtit göra. Uppsala kommun räknar med att 600–800 offentligt anställda får gå i år och nästa år. I Kungälv försvinner 100 tjänster, erfar SVT:s Aktuellt. Även inom landstingen är neddragningar att vänta.

Totalt räknar SKL med att 15 200 personer mister jobben om inte regeringen skjuter till mer pengar. För 2009 har SKL begärt tre miljarder kronor extra i statsbidrag för att undvika uppsägningar.
– För 2010 behöver vi ett tillskott på minst fem miljarder kronor, säger SKL:s ordförande Anders Knape (M) till SVT:s Aktuellt.

Situationen är allvarlig. Det behövs insatser för att rädda de offentliga jobben och inte i första hand för själva jobbens skull. Bara för att det är lågkonjunktur minskar inte behovet av skola, vård och omsorg.

Typiskt nog är alliansen beredd att stödja bankerna med miljardbelopp men är inte villig att se till att kommuner kan bibehålla en acceptabel nivå.
Ska så många personer sägas upp ökar belastningen på de som blir kvar och givetvis kommer verksamheten inom kommunerna att drabbas.

fre
23
jan
2009
fredag, 23 januari, 2009 | Skriven av:

DN skriver : “Hård kritik mot asylvård i Stockholm”

Socialstyrelsen riktar mycket allvarlig kritik mot Flyktingmedicinskt centrum (FMC) som sköter asylsjukvården i Stockholm. Kritiken gäller bland annat slarv med hiv-provsvar, dåligt smittskydd, och att man anlitat läkare utan nödvändig kompetens. Landstinget försöker nu bryta avtalet med bolaget.

– BRISTERNA ÄR extremt allvarliga och vi är mycket upprörda, säger Henrik Almkvist, chefläkare på hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning.

Samtidigt kan man läsa i DN : “Vård åt flyktingar en lukrativ affär”

Att ge vård åt flyktingar har varit en mycket lukrativ affär för Avesina AB. Avtalet med Stockholms läns landsting om flyktingvård gäller från 2006 och ledde till intäkter på 22 miljoner, och hela 7 miljoner i vinst, efter bara 17 månaders verksamhet.
I den senaste årsredovisningen framgår det att Avesina AB gör stora pengar på att sälja vård till olika landsting. Bolaget har sex mottagningar i Linköping, Karlskrona och Stockholm. Flyktingvården är bara en del av verksamheten, man ägnar sig även bland annat åt mödravård, äldreomsorg och hörselvård.

Till att börja med drevs olika sorters vård i olika bolag, men under våren 2007 flyttades all verksamhet in i moderbolaget, Avesina AB, som ett år senare redovisar intäkter på 46,5 miljoner kronor – och en vinst på 10,6 miljoner. Det är en vinstnivå på omkring 23 procent, och man brukar säga att 10 procent är en hygglig avkastning på ett aktiebolag.

För dotterbolagen visar att det i bolaget Flyktingmedicinskt centrum AB har varit ännu högre vinstnivåer. Där handlar det om 31 procents överskott – nästan var tredje intäktskrona var ren vinst. Men vd Shari Zand anser inte att nivån är orimligt hög.

– All vinst stannar i bolaget. Jag tar ut vanlig lön. Jag har gått upp från 22.000 kronor i månaden till nuvarande 70.000 kronor i månaden.

Än en gång visas det samband med privata vårdgivares enorma vinster samtidigt med att allvarlig kritik riktas mot samma vårdgivare.
Speciellt allianspartierna tycker att kostnader ska sänkas och är kritiska till offentlig regi. De ser möjligheter att sänka kostnader. Det är verkligen tveksamt att kostnaden för samhället minskar. Man säger sig vara kritiska till att slösa med skattemedel. Men att överföra skattemedel till privata bolag tycks inte vara något problem.

Allianspartierna tycker också att det ska vara konkurrens och i samma andetag har de inga problem med att ge vissa privata vårdgivare förmåner.
SDS skriver : “Även Carema får starta hemvård”

Carema och Attendo Care slipper betala hyra för lokaler de använder för att bedriva privat hemvård.
På onsdagen beslöt nämnden att även Carema nu får erbjuda privat hemvård i Lunds kommun. Sedan tidigare finns fyra auktoriserade företag som erbjuder olika tjänster.

Idag har 31 personer valt att få hjälp av någon annan än kommunen. Flest brukare, 19, har Attendo Care vars personal utgår från Nibblegården.

Carema kommer precis som Attendo Care att erbjuda hemservice, omvårdnad och hemsjukvård. Också Caremas hemvårdspersonal ska utgå från de fyra boenden som de nu driver, Fäladshöjden, Österbo, Solbacken och Björkbacken.

Men någon hyra för de lokaler som används för hemvården behöver de inte betala.

Detta sker i Lund. Detta är mycket märkligt. Jag undrar vilken tanke och drivkraft som ligger bakom detta att sälja ut och flytta skattemedel till privata företag.

Fortsätter det så här kommer man att dränera kommuner och landsting än mer. Man kommer också att bli helt i händerna på privata vårdgivare. Titta bara på hur det blev med väggbyggarna. De stora vägbyggarna kom överens om att höja priserna.

Dessutom gynnar sänkt skatt i kombination med ökade avgifter endast de med höga inkomster. Klyftorna ökar även i Sverige vilket kommer att skapa nya problem.

mån
19
jan
2009
måndag, 19 januari, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : “Aktiv men stressfri livsstil motverkar demens”

Utåtriktade personer som tar saker med ro löper mindre risk att drabbas av demens än de som är inbundna och oroliga. Det visar en undersökning vid Karolinska institutet (KI) som publiceras 20 januari i vetenskapstidskriften Neurology.
Åldringsforskare Hui-Xin Wang vid har i sex år följt 506 personer, 75 år eller äldre, som inte hade demens när studien började. Hon har undersökt deras personlighet och livsstil. Dessutom har de gått igenom medicinska hälsokontroller.

Demens och ålderdom känns kanske avlägset för de flesta. Det skador nog inte att börja i tid. Det är känt sedan tidigare studier att stress och oro påverkar hjärnan så att demens lättare utvecklas.
De som var socialt isolerade men lugna och avspända hade 50 procents lägre risk att få demens än de som var socialt isolerade och hade lätt att oroa sig. På samma sätt halverades risken för dem som var utåtriktade och lugna jämfört med dem som var utåtriktade och lättstressade.

– Ärftlighet för demens kan inte påverkas men våra fynd visar att sjukdomen kan motverkas med en aktiv och avspänd livsstil.

I dagens stressiga och stressande samhälle så är det många som borde tänka över sin livsstil. Det är inte lätt men det går.
Det finns mycket att vinna.

mån
1
dec
2008
måndag, 01 december, 2008 | Skriven av:

SDS skriver : “Carema drar ner på personal”

“Nu drar privata vårdbolaget Carema ner bemanningen på de fyra äldreboenden de tog över i höstas. Vikarier sägs upp och även fast anställda kan beröras när företaget ska minska personalen med 20 procent. Bara på Solbacken slutar tolv vikarier vid årsskiftet.

Enligt Caremas vårdmodell ska varje vårdtagare, eller kund som Carema väljer att kalla dem, få sina behov av omvårdnad kartlagda. Vårdtagarnas behov ska sedan matchas mot ett schema där personalen anpassas efter behoven.

Det kan innebära att personalen fördelas runt mellan avdelningarna.
– Fler jobbar morgon och kväll när behoven är större än på eftermiddagen, säger Mats Olsson på Björkbacken. Personalen får skriva upp sig på de tider de vill arbeta. Men det är behoven som styr schemat.

Anhöriga som hört av sig till Sydsvenskan oroas över att bemanningen skärs ner.

Att förslaget, att handla upp dessa tjänster, skulle innebära mindre personal har ju varit klart ända från början.

Alliansen prioriterar ekonomin förre de äldres behov. Att man använder personalresurser på ett mer effektivt sätt är OK om det inte går ut över den omsorg som de äldre behöver.

Man sviker också personalen som vill göra ett bra jobb som inte får möjlighet till detta. . Pratet om de anställda som den viktigasre resursen känns bara som tomt prat.

Att utsätta de äldre för många olika personal skapar otrygghet.

Var femte tjänst dras in enligt avtalet mellan Carema och Lunds kommun vilket innebär en grundbemanningen på 0,80 årsarbetare per vårdtagare mot kommunens 0,99. Det innebär för Fäladshöjden -10,86 tjänster, Solbacken -6,4, Österbo -9 och Björkbacken -9,2. I snitt minskar personalen från sju till fem per avdelning.

Samtidigt som man drar ner antal personal så ska man öka vad de ska göra. Visserligen är det jätte bra att lagar mer mat nära de som ska äta maten. Kan man sedan låta de äldre bli delaktiga i matlagandet så är det ju ännu bättre.

“– Samtidigt som personalen minskar ska de också börja städa och laga mat, säger en anhörig. Hur ska de då hinna ta hand om svårt sjuka människor?

Enligt Patrik Thulin handlar matlagningen om att värma mat som köps färdiglagad. Det enda som ska göras på avdelningarna är att koka potatis och andra tillbehör.
– Potatisen kan man få färdigskalad från vårt kök i Linköping. Vi tror det är ett plus för kunderna att få känna lukt av mat som tillagas istället för att få färdigmat i kantiner. På vissa boenden kan kanske kunderna delta i matlagningen.”

Man undrar bara hur ekvationen ska gå ihop mindre personal och mer att göra.

Vårt “rika” samhälle har råd att ta hand om de äldre på ett värdigt sätt Vi kommer att ha olika behov av omsorg när vi blir äldre. Det är en rättighet att få åldras med värdighet.

Vad har Carema gjort mer än minskat personaltätheten och ökat de kvarvarandes arbetsbelastning?
Kunde inte detta ha gjorts med Lunds kommun som arbetsgivare?
Är det ett sätt att undgå ansvaret för verksamheten?

mån
10
nov
2008
måndag, 10 november, 2008 | Skriven av:

SDS skriver : “Efter 69 år tvingas de leva åtskilda”

“När fler äldre förväntas bo hemma innebär det ofrivilliga skilsmässor då bara en av två makar behöver och får rätt till vårdboende. Sydsvenskan har träffat Sven och Inga Kaudern från Malmö.

Återseendets glädje är lika stor som sorgen över att tvingas leva åtskilda.

Vid veckans enda möte kysser Sven och Inga Kaudern varandra ömt.
– Har man nu bott tillsammans i 69 år och inte har så många år kvar, då skulle man väl kunna få bo tillsammans den sista tiden, säger hon med tårar i ögonen.

95-årige Sven Kaudern lever sedan ett halvår i väntan på ett så kallat korttidsboende i ett anonymt rum på vårdhemmet Sjöstjärnan i Limhamn.

Där köar han till den plats på ett vårdboende som Västra innerstadens stadsdelsförvaltning gett honom rätt till.

90-åriga hustrun Inga Kaudern är ensam kvar i lägenheten på Potatisåkern.”

Det är inte första gången man kan läsa om att ett äkta par som levt under många år tillsammans i nöd och lust, skiljs åt av en kommun. Varje gång är det lika märkligt att man är så fyrkantig och inte kan fixa en lösning där ett par kan fortsätta leva tillsammans.
Det är omänskligt att skilja på människor på detta vis. Måste ett par åldras i samma takt och vara lika sjuka för att kunna åldras och sluta sina dagar på ett värdigt sätt?
Att få dela sitt lev med någon annan och därmed skapa en trygghet och harmoni, det är livskvalité som inte kan mätas i pengar.

tor
30
okt
2008
torsdag, 30 oktober, 2008 | Skriven av:

I dag började jag dagen med cykla till Star Hotell där Region Skåne anordnade en konferens som handlade om “Hälsosamt åldrande”, Det var många intressanta föreläsare. Många gånger ser man det som problem med att ta hand om de ständigt ökande antal äldre.
Mycket kan göras och mycket måste göras. Det får inte bli en ekonomisk fråga. Det finns inget viktigare än att ta hand om levande varelser. Ett problem är att vi delar upp befolkningen i kategorier och sedan blir det lätt att dessa ställs mot varandra. En satsning på unga går ut över en neddragning på de äldre.
Detta är en stor utmaning för politiken men även för alla andra. Synen på livet, åldrandet och livskvalité måste förändras.
Vi finns till för att leva och utvecklas som individer.

Skönt med en cykeltur tillbaka till “stan” hade varit skönt att slippa regnet men men …

Efter konferensen blir det kommunfullmäktige. I dag har vi en liten chans att hinna med alla ärenden. Vi börjar som vanligt 17.00 och med sluttiden 22.30. Tillställningen äger rum i Stadshallen och det hela kan följas via internet.

Agendan för mötet hittar du här!

mån
20
okt
2008
måndag, 20 oktober, 2008 | Skriven av:

Efter tågresan och lite lunch blev det direkt möte med styrgruppen för att ta fram ett kulturellt handlingsprogram.
I februari 2008 beslutade Lunds kommunfullmäktige att anta förslaget till kulturpolitisk strategi. Tyvärr ligger bara remissupplagan ute på hemsidan.
Tanken är att man utifrån strategin ska göra ett mer detaljerat handlingsprogram.

Det är viktigt att detta kopplas till Kulturhuvudstadsprojektet men det måste leva vidare även om Lund inte blir Kulturhuvudstad.
Inte helt enkelt och självklart.

Spännande att få in mer kultur i kommunens förvaltningar. Strategin gäller för alla förvaltningar och alla kan göra mycket.
Kultur är ett bra verktyg för inlärningsprocessen men även för läkandeprocessen.
Kultur i vården är något som miljöpartiet driver i många landsting och regioner.

Det är inte bara barn och ungdomar som behöver kultur. Det är något som även behövs i äldreomsorgen.

lör
27
sep
2008
lördag, 27 september, 2008 | Skriven av:

“Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand begär en aktuell debatt i riksdagen om att äldre får fel och för mycket läkemedel. Problemet har bland annat uppmärksammats av Sydsvenskan, DN och SVT-programmet Uppdrag granskning.

– Var fjärde person över 80 år får långtidsbehandling av sömnmedel, trots att det ger svåra biverkningar och oftast är verkningslöst efter 3-4 veckor. 250 000 personer är beroende av narkotikaklassade läkemedel. Många äldre felmedicineras med psykofarmaka. Det här är en regelrätt skandal, säger Miljöpartiets riksdagsledamot Thomas Nihlén.

– Vi satsar 30 miljoner till Socialstyrelsen för att de ska granska läkemedelsförskrivningen, säger Thomas Nihlén.

Miljöpartiet föreslår också att medel avsätts för att tillsätta en Haverikommission för läkemedelssäkerhet.”

lör
6
sep
2008
lördag, 06 september, 2008 | Skriven av:

SDS skriver : “Björken ett friskt undantag”

“Björkens demenscentra i Höör är en nybyggd, ljus byggnad i två våningar. Ännu snart ett år efter invigningen luktar det lite målarfärg. Här finns fåglar och kaniner och personalens hundar hälsar på ibland.

De äldre som bor här har en liten trädgård som de kan gå ut i. När de vill. På Björken finns också en spaavdelning, ett avslappningsrum och ett eget kök som lagar just den mat som går hem hos de boende.

Kort sagt: Björken är kanske ungefär så bra man kan ha det som gammal, sjuk och dement i dagens Sverige.”

Trevligt att läsa en glad “nyhet”.

Björkens demenscentra invigdes i december 2007. Utmärkande för demenscentrat är att det bedrivs i antroposofisk anda vilket innebär ett helhetstänkande där alla sinnen tillfredställs.

Låter jätte intressant. Detta är något Lund kunde lära av.

tis
8
jul
2008
tisdag, 08 juli, 2008 | Skriven av:

SvD skriver : “Dödshjälp väcker debatt i Tyskland”

“För en vecka sedan fick 79-åriga tyskan Bettina Schardt hjälp att begå självmord. Hon var inte dödssjuk eller led av smärtor, utan ville inte hamna på ett ålderdomshem.”

Dödshjälp eller inte är en mycket svår fråga. Jag tycker att det finns behov av dödshjälp. Problematiken är gränsdragningen, när är det OK ?
Dock är jag helt säker att “rädsla för att hamna på ålderdomshem” inte är tillräckligt krav. Även om jag anser att det inte är så muntert att hamna på ett ålderdomshem. Jag vet inte hur det är i Tyskland men u Sverige finns det både bra och dåliga “förvaringsplatser för äldre”. Tyvärr är det ibland endast förvaring. Detta är givetvis inte acceptabelt. Vi borde ha råd att låta oss åldras i lugn och ro. Hemma eller på ett äldreboende.

Vi är alla olika så det borde finnas olika typer av “äldreboende”. Ett flexibelt boende där man kan bo kvar även om man behöver mer stöd så länge som möjligt om man vill det.

Det viktigaste i detta sammanhanget är personlig kontakt och trygghet.

Det är hemsk att man är så rädd för att hamna ålderdomshem att man vill ta sitt liv.

I Sverige är passiv dödshjälp tillåten men inte aktiv dödshjälp eller assisterat självmord.

I Schweiz är aktiv dödshjälp tillåten. Kritik finns mot den schweiziska självmordsorganisationen Dignitas sedan man infört självmord med heliumpåse. Dessa så kallade ”exit bags”, där inandning av helium leder till syrebrist i hjärnan, kräver inga läkarintyg till skillnad från dödliga doser med sömnmedel som Dignitas hittills använt.

Visst finns det behov av dödshjälp men det måste skötas på ett etiskt sätt. Livet ska vara prioritet nummer ett men ibland så måste vi inse att döden är ett bättre alternativ. Frågan är inte lätt men den behöver lyftas fram inte begravas för att man tycker den är besvärlig.

mån
30
jun
2008
måndag, 30 juni, 2008 | Skriven av:

SDS skriver : “Vårdpersonal väljer bort privat alternativ “.

“Två av tre i personalen på de fem LSS-boenden som ska tas över av Attendo Care väljer att stanna hos kommunen. På ett boende slutar alla utom en”

“Enligt Lena Hansen på Kommunal är missnöje med minskad bemanning ett av skälen till att personalen inte vill arbeta hos Attendo Care. Enligt avtalet med kommunen ska bemanningen minska från 2,10 årsarbetare per brukare till 1,75.
– Man ser helt enkelt inte hur det ska gå att vara så få, säger hon.”

Hur förklarar alliansen att kvalitén är den samma och att man t.ex. minskar personaltätheten.
Det är det typiska i de flesta upphandlingar.
Det billigaste anbudet antas vilket i de allra flesta fallen innebär mindre personal och ökad press och belastning på de som får jobb. Det innebär även sämre scheman och jourersättning.

I budgetfullmäktige pratade alliansen om hur bra det var med att handla upp istället för att “bara” ha det i kommunal regi. Detta var ett sätt för de anställda att få högre lön eftersom kommunen får konkurrens.
Lite märkligt att alliansen använde detta som argument för att handla upp. Högre lön gör ju att kommunens kostnader ökar vilket knappast alliansen tycker är så bra. Man tjänar ju så bra på affären. Hela 25 miljoner.
Är det då så konstigt att det blir mindre personal och mindre ersättning till de som blir anställda.
Dessutom gör upphandlingar att det blir mindre kontinuitet när det gäller personalen. Vilket givetvis påverkar de som ska tas om hand negativt.

Kanske blir detta en tankeställare!
Eller?

ons
23
apr
2008
onsdag, 23 april, 2008 | Skriven av:

Receptbelagd tid med djur och natur
Djur & natur Gör det lättare för folk att nyttja djur och natur som en del av rehabiliteringen. Det föreslår Miljöpartiet i Stockholms läns landsting som tagit fram en rapport “Grön hälsa och rehabilitering
– Natur och djur på recept – en naturlig väg till hälsa”

Det finns nu både svensk och utländsk forskning som pekar på de positiva effekterna av gröna terapier. Äldre människor och personer med olika funktionshinder eller beroendeproblematik kan genom gröna terapier bibehålla hälsan och få ökad livskvalitet.

Befolkningen behöver bli friskare för att vi ska ha råd med välfärden. Sjukskrivningarna måste minska, liksom medicinanvändandet. Gröna terapier är enkla och kostnadseffektiva verktyg för både rehabilitering och folkhälsa.

Läs rapporten!

fre
28
mar
2008
fredag, 28 mars, 2008 | Skriven av:

Det var inte oväntat att det blev två stora redan etablerade vårdföretag, Carema och Attendo Care, som vann upphandlingen av äldreboenden i Lund.
Det var dessa som gav de lägsta buden. Högre kvalité räknades inte lika högt som lägre pris.

En anledning till lägre pris är givetvis att man har lägre personaltäthet. Vilket med stor säkerhet kommer att göra ett tungt arbete ännu tyngre.

Nu gäller det att följa upp att kvalitén inte minskas. Eller är det inte så viktigt för alliansen?