Inlägg under kategori » sjukvård «

mån
30
jan
2012
måndag, 30 januari, 2012 | Skriven av:

DN skriver “Bra bemötande botar bäst”

Cirka hälften av de klagomål på vården som kommer in till Socialstyrelsen handlar om kommunikationsbrister mellan vårdpersonal och den sjuke. Nu visar en ny studie att läkarens bemötande har stor betydelse för hur snart sjukskrivna känner att de kan börja jobba igen.

Verkar logiskt. Bemötande är inte bara en fråga om etikett utan nu visar studien att det har betydelse för patientens upplevelse av tillfrisknande. Det är viktigt att patienten känner sig delaktig och att man blir tagen på allvar.

Än i dag lever en gammal myt inom sjukvården om att de otrevliga, arroganta läkarna också är de skickligaste. Och att de vänliga inte är lika duktiga.

Det känns rätt så självklart att mötet mellan vårdpersonal och patient är viktigt. All information om hur det står till med patienten kan inte fås av provsvar. Det måste då vara viktigt med kontinuitet.

– Det är först när man är trygg i sin kompetens som man kan se andra människor. Det finns allt att vinna på att möta patienten empatiskt.

Det är lovande att det finns en särskild samtalsmetodik, patientcentrering, där vårdpersonalen tränas i att ställa öppna frågor och lyssna på patientens egna föreställningar, förväntningar och farhågor.
På läkarutbildningen vid Karolinska institutet examineras nästa termin den första kullen som fått lära sig detta förhållningssätt.
Det låter jätte bra.

– Man utgår från att patienten har en unik kunskap om sina egna problem. Det är också viktigt att läkaren lyssnar med ett genuint intresse, och att man pratar på en jämbördig och medmänsklig nivå med varandra. Då vågar patienten berätta, säger Maria Wolf, specialist i allmänmedicin på Salems vårdcentral som utbildar i metodiken.

Känns också självklart!

Det är lite skrämmande att uppemot hälften av alla anmälningar som kommer in från privatpersoner handlar om brister i kommunikationen mellan vårdpersonalen och den sjuke. Men det borde kunna avhjälpas relativt enkelt.

I dagens samhälle pratas det mycket om kommunikation. Kommuninikation är mer en fråga om kvantitet än kvalité. Detta gäller inte bara inom sjukvården utan det gäller även inom politiken. Så det får jag väl tänka på lite extra …

ons
30
mar
2011
onsdag, 30 mars, 2011 | Skriven av:

I går var det en konferens med temat “Kultur på recept”. Region Skåne har deltagit i ett projekt där syftet har varit att genom särskild modell pröva förskrivning av Kultur på recept som ett erbjudande i behandlingen till långtidssjukskrivna personer. Projektets mål har varit att pröva modellen med Kultur på recept i ett pilotprojekt med 20-30 deltagare vid en primärvårdsenhet i Helsingborg.

På konferensen deltog bl a Gunnar Bjursell, professor i molekylärbiologi och föreståndare för Centrum för Kultur och Hälsa, Göteborgs universitet.

Musik, konst, dans, motion och en berikad omgivning har stor betydelse för hjärnans hälsa. Alltfler vetenskapliga studier pekar på sambanden mellan hälsa och stimulans av våra sinnen. Lust och motivation är två andra aspekter. Centrum för Kultur och Hälsa vid Göteborgs universitet initerar och stöder tvärvetenskaplig forskning, tillämpning och utvärdering inom området.

Det finns många intressanta studier som visar kulturens positiva inverkan på vårt välbefinnande. Gunnar Bjursell talade om många intressanta studier och resultat. Det behövs mer forskning på området. Många länder är långt före Sverige.

Det var totalt 24 personer som var med i projektet. Fem av dessa har fått jobb och fem söker jobb. Det är viktigt att följa upp hur deltagarnas utveckling. Helt klart visar följeforskningen positiva resultat.

lör
5
mar
2011
lördag, 05 mars, 2011 | Skriven av:

Ledig dag dvs inga möten. Posten har dock varit vänlig och levererat ett antal kuvert med en Region Skåne logga och innehållande tjocka luntor.

Det tjockaste kuvertet innehöll handlingar inför Vårdproduktionsberedningens sammanträde nästa vecka. En stor dela av pappersmassan handlade om sjukvårdens förvaltningsuppdrag 2011. “Spännande” läsning, många siffror och många förkortningar. Inte helt lätt att ta till sig informationen. Det får nog bli lite mer “läsning” i morgon. På sammanträdet blir det även bokslutsdialog för 2010.

Solen sken i dag och temperaturen var på rätt sida nollstrecket. Förhoppningsvis fortsätter solskenet i morgon och då åker vi till kolonin. Där finns det en del att göra bl a behöver vi klippa äppelträden.

Katterna verkar trivas rätt bra men längtar nog till att få komma ut och busa på kolonin. Speciellt nu när isen och snön är borta och temperaturen stiger tack vara solens värmande strålar.

lör
22
jan
2011
lördag, 22 januari, 2011 | Skriven av:

Nu har vi haft dialog med regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult och en representant för “Skånetrafiken” och så har vi pratat med varandra. Den gröna politiken har spirat. Nu har vi redovisning av ett ett grupparbete i prioriterade frågor som vi ska jobba extra med. Kultur fanns givetvis med och speciellt så kom “kulturbiljetten” upp. Har precis fått fram lite underlag vad som hänt i frågan under de senaste åren. Kulturbiljett är inte direkt en ny fråga men nu borde tiden vara mogen för att det ska resultera i något konkret. Det är ingen lätt uppgift men man ska ju ha lite utmaningar i livet.
Kultur är en viktig faktor för våra liv men även för regional tillväxt. Tittar man rent ekonomiskt så är kultur en liten del av Region Skånes budget, knappt 2 procent.

Kultur kan dock flytta fram positionerna när det gäller t ex “vården”. Det pågår ett försök med “Kultur på recept”.
Kultur på recept – ett komplement i effektiv rehabilitering och en möjlighet för kulturen att möta nya grupper. Målet är att pröva metoden Kultur på recept i ett pilotprojekt med cirka 20-30 personer inom primärvården. Endast långtidssjukskrivna patienter inom diagnosgrupperna lätta och medelsvåra depressioner, stress och ångest, långvarig smärta över tre månader, nacke, axel, rygg samt generaliserad smärta ska inkluderas i pilotprojektet. I pilotprojektet ska modellen med kultur på recept prövas och utvecklas. Projektet ska genomföras under ett år med start 2009 och ska bedrivas på en vårdcentral i Helsingborg i samverkan med Helsingborgs stad.

Den 29 mars planeras det en inspirationskonferens i detta ämne. Mer information kommer på Region Skånes hemsida.

lör
15
jan
2011
lördag, 15 januari, 2011 | Skriven av:

Då var det fredag kväll och en intensiv och intressant vecka ligger bakom mig. Detta var den första veckan på den nya mandatperioden och det blev premiär för mina nya uppdrag inom region Skåne.
Det har varit en mycket positiv vecka. Jag har mötts av positiva och engagerade medarbetare. Det är ganska mycket att sätta sig in i och men hittills har det gått bra. Det har varit politik men även lite praktiskt hur möten ska planeras och förberedas.
Det har varit riktigt kul.
Mina uppdrag förutom regionfullmäktige och ersättare i regionstyrelsen är ordförande i Kulturnämnden och vice ordförande i Vårdproduktionsnämnden. Dessa två senare skiljer sig en del åt vilket gör det hela mer spännande.
Den politiska strukturen i regionen skiljer sig mycket från den kommunpolitiska. Dessutom är det stor skillnad på att sitta i majoritet och att sitta i minoritet.
Denna veckas möten var förberedelser inför själva sammanträdena.
På kulturnämndens sammanträde är det två stora ärenden, “Samverkansmodellen” och “Budget 2011”. Dessa två hänger i hop eftersom samverkansmodellen innehåller de statliga resurser som Region Skåne ska fördela i Skåne. Hur mycket detta blir på kronan är tyvärr inte klart ännu. Förhoppningsvis får vi besked från Statens Kulturråd innan vårt sammanträde den 28 januari. Statens Kulturråds styrelse sammanträder den 26 och ska då ta beslut. I detta beslut ingår fördelning till 5 regioner, Skåne, Halland, Västra Götaland, Gotland och Norrbotten.

Samverkansmodellen innebär att det krävs en dialog mellan Region Skåne och Skånes 33 kommuner. Region Skåne vill stödja nya former för det kulturpolitiska samtalet och härigenom stimulera utvecklingen av en ökad kulturpolitisk kompetens. Genom ökad kulturpolitisk närvaro på den politiska dagordningen i regionen och i kommunerna förstärks det kulturpolitiska uppdragets legitimitet. Samverkansmötena kommer därför, så långt som möjligt, att planeras på tider och med en framförhållning som möjliggör närvaro även för de politiker som har svårt att med kort varsel ta tjänstledigt för politiska uppdrag. De politiska samtalen i den regionala kulturpolitiska samverkan äger i första hand rum i två forum:

• Delregionala KulturParlament
Årliga sammankomster där representanter för kommunernas kulturnämnder eller motsvarande i de fyra regiondelarna var för sig träffar representanter för Region Skånes kulturnämnd. De delregionala kulturparlamenten befäster betydelsen av kulturpolitisk dialog och utveckling i hela Skåne, fångar upp utmaningar samt initierar en gemensam utveckling av interkommunal och regional karaktär. Dessa samverkansmöten ska planeras tillsammans med kommunerna. Kommunförbundet Skåne ska bjudas in.

• KulturParlamentet
Det årliga KulturParlamentet samlar kommunala kulturpolitiker och chefstjänstemän tillsammans med regionala kulturpolitiker och tjänstemän. KulturParlamentet utgör en gemensam arena för inspiration, kunskap och dialog om kulturpolitik ur ett kommunalt och regionalt perspektiv. Fokus är att spegla och följa upp aktuella kulturpolitiska utmaningar. Kommunförbundet Skåne bör utgöra en aktiv part i detta sammanhang.

På sammanträdet fastställer vi datum för dessa evenemang.

På Vårdproduktionsnämndens sammanträde blir det betydligt fler ärenden och innehållet och förslag till beslut är ännu inte klara. Nästa vecka ska vi ha 5-klövermöte, dvs ett möte där alla 5 partier som bildar majoritet träffas och diskuterar ärendena. Själva sammanträdet äger rum den 3 februari.

Strax är det lördag och en skön helg startar. Det blir ett besök på vernissagen på Galleri Ängeln – fotograf Ingemar D Kristiansen, “från gryning till skymning”. Resten av dagen blir det bara tid för sambo och katter.
På söndag måste det bli ett jympapass, har missat några denna veckan vilket inte är bra.

Efter det är jag redo för en ny vecka med spännande aktiviteter …

sön
2
jan
2011
söndag, 02 januari, 2011 | Skriven av:

SvD skriver : Värktabletter vanligast när unga tar överdoser

Aldrig tidigare har det varit så lätt att dygnet runt köpa receptfria läkemedel. Men det finns en baksida: Värktabletter som Alvedon har blivit det vanligaste självmordspillret bland unga svenska tjejer.

Med ångest som rev i kroppen tryckte hon ut tablett efter tablett ur kartorna med Alvedon inne på toaletten. Samlade i en hög i handen och svalde med Coca-Cola den där dagen förra sommaren. Vore det inte för att läkarna flera gånger räddade henne från giftet som pumpades ut i blodet så hade Emma inte levt för att kunna berätta.

–Jag tog tabletterna som ett rop på hjälp, jag ville inte dö egentligen men samtidigt så mådde jag så dåligt att jag inte visste vart jag skulle ta vägen.

Det har gått ett år sedan den största förändringen av apoteksbranschen i modern tid. Sedan det blev möjligt att köpa receptfritt även utanför apoteken har varuhus, livsmedelbutiker och bensinmackar sålt läkemedel för en halv miljard kronor. Värktabletterna är storsäljarna.

Det är verkligen en oroväckande utveckling. Det är ett problem med att värktabletter har blivit så mycket mer exponerade och mer lätt tillgängliga bl a för att de är lönsamma produkter. Man tjänar pengar på att sälja många piller.

Än värre är att så många unga, speciellt unga kvinnor, mår så illa att de överdoserar och försöker begå självmord.

Var sjätte timme tar någon i Sverige sitt liv. Självmord och missbruk sjunker i stort, men ökar bland tonårstjejerna. I den senaste statistiken, från 2008, tog 31 tonårstjejer sitt liv. Så många liv har inte släckts sedan 1977.

Det är inte bara flickor som mår dåligt men de agerar inte som pojkar utåtriktat utan vänder problemet mot sig själva.

I en studie av dödsorsaker bland svenskar som avlidit av förgiftning och som obducerats av rättsläkare 1998–2007 var det 1430 fall där paracetamol ingick som en ingrediens i den dödliga cocktailen, berättar Arne Eklund, avdelningschef på Rättsmedicinalverket:

–Paracetamol försvinner snabbt ur kroppen och det gör att vi förmodligen missar fall bland dem vi får in. Det kan vara fråga om ett betydande mörkertal. Och då är det säkert många fall av överdosering som aldrig ens kommer hit och där den exakta dödsorsaken alltså är okänd.

Så visst måste det göras något åt tillgängligheten av värktabletter speciellt för unga. All överdoseringen leder inte till självmord men är skadligt på lång sikt.

Huvudfrågan borde vara varför unga mår så dåligt.
Hur är familjesituationen?
Hur är situationen i skolan?
Mobbing?
Prestationskrav?
Hur är det att vara ung i dagens samhälle?
Hur påverkar den höga ungdomsarbetslösheten?
Vilka krav ställer vi på de unga och vilka krav ställer de unga på sig själva?

Missar vi ungdomars behov genom att fokusera så mycket på att det ska presteras, i skolan, på fritiden … ?
Är jagandet efter högsta betyg nyttigt?
Ger det ett bra lärande och ett bra klimat mellan unga?

Ett problem är att det finns dålig kunskap hur situationen är för de som är under 10 år. Många problem skapas i väldigt unga år. Vi behöver sätta mer fokus på våra barn och unga och vi behöver sätta in åtgärder tidigt för att kunna sätta in åtgärder innan stora skador har skett.

Miljöpartiet ser stora skillnader i befolkningens allmänna hälsostatus. Det är inte bara de geografiska skillnaderna men dessa är ofta grundade i inkomst, utbildning, etnisk bakgrund och kön. Miljöpartiet har drivit på så att Region Skåne avsätter 10 miljoner extra till just barnsjukvården.

Till detta behövs även åtgärder i kommunerna för att förebygga och att upptäcka signaler på ohälsa. Det gäller skolhälsovården men även arbetsmiljön på förskola, skola och gymnasie.

Ska det bli en förbättring krävs det åtgärder på många områden, i familjen, i förskolan, på fritids, i skolan …

Läs mer på Folkhälsoinstitutets hemsida!

ons
11
aug
2010
onsdag, 11 augusti, 2010 | Skriven av:

Tiden med skolsköterska och besök av läkare på skolan tillhör snart en svunnen tid. Detta är olyckligt, skolhälsovården skulle kunna spela en viktig roll för att tidigt upptäcka hälsorisker hos barn både fysiskt och psykiskt.

Miljöpartiet i Skåne släppte idag en rapport om barn- och ungas hälsa i Skåne. Rapporten visar att det fortfarande finns klara brister i omhändertagandet. En tydlig brist är nedmonteringen av skolhälsovården. När speciellt den psykiska hälsan har försämrats kan skolhälsovården spela en viktig roll för tidig upptäckt av problem som kan bli långvariga.

Rapporten går igenom frekvensen av skolhälsovård kommun för kommun i Skåne. Trenden är att tiden varje elev får hos skolsköterska eller läkare blir allt kortare och mer ojämnt fördelat mellan kommunerna. Det finns också stora skillnader inom en kommun beroende på vilken del av kommunen man bor i.

För att minska kostnader och problem i framtiden behöver barn- och unga prioriteras och därför presenterar vi sjutton förslag på hur barnens hälsa ska främjas.

De två viktigaste:

Vården för barn- och unga ska vara avgiftsfri. Inga avgifter ska tas ut före man fyllt 18 år

Region Skåne ska erbjuda de skånska kommunerna att avgiftsfritt ta del av skolläkare så att det åtminstone går en läkare på 4000 elever (skolläkareföreningens rekommendation). I gengäld ska kommunerna garantera en skolsköterska på 400 elever. Detta skulle innebära en klar upprustning av dagens skolhälsovård.

Läs hela rapporten, de 17 förslagen!

fre
6
aug
2010
fredag, 06 augusti, 2010 | Skriven av:

I dag hade Miljöpartiet Skåne presskonferens om sjukhusmaten. I samband med denna delade vi ut kanelsnäckor, ekologisk dricka, rättvisemärkta bananer samt mp:s kokbok “GRÖNA RECEPT FÖR GODARE MAT”. Det blev lite media och många trevliga samtal med förbipasserande Skåningar.

Självklart ska sjukhusmaten skall vara ekologisk, närodlad och fri från tillsatser. Målen om 50 % ekologiska livsmedel 2016 och att samtliga sjukhus har ett eget tillagningskök. För att öka mängden ekologiskt och närproducerat behövs det en bra upphandling. Det är även fullt rimligt att Region Skåne även ställer krav på hur produkter produceras. Speciellt behövs det krav att de ska vara Rättvisemärkta eller motsvarande när Region Skåne köper varor utanför Sveriges gränser.

Det blir allt fler Fair Trade Cities i Sverige men ännu finns inge Fair Trade Region. Skåne skulle kunna bli den första i Sverige men då behövs det ambitioner och en vilja att genomföra detta.

Mat är viktigt och det gäller att maten ska vara näringsriktig men även vara god, se aptitlig ut och lukta lukta gott. Många äldre lider av undernäring och det beror många gånger på att matlusten försvunnigt. Vilket inte är så konstigt om maten kommer ur en plastförpackning som vämts upp.

Det är också viktigt att minska svinnet. Det slängs alldeles för mycket mat. Det behövs bättre planering och mer flexibla kök. I Danmark finns det bra exempel där man kommit mycket längre än vad vi gjort i Skåne.

I Danmark finns flera föregångare när det gäller kost på sjukhus. Som exempel har Hvidovre Hospital gått från storköksdrift till à la carte. All mat lagas från grunden av färska råvaror och patienterna kan istället för att välja på en eller ett par rätter välja från omkring hundra olika alternativ på menyn. Systemet förser 650 sängliggande patienter med näringsrik mat, personalen kan se näringsintaget i respektive rätt via datorn – och – det har inte blivit dyrare. Systemet är också flexibelt och individanpassat med ett stort utbud av olika rätter. Inom 45 minuter efter beställningen, som kan göras enkelt via en knapptelefon när som helst under dagen, levereras måltiden. Med detta mathållningssystem har svinnet minskat och därmed även matkostnaderna. Råvaror levereras dagligen från lokala slakterier, bagerier, mejerier och lokala odlingar.

Mat är politik.


Läs mer!

mån
31
maj
2010
måndag, 31 maj, 2010 | Skriven av:

fortsätter konferensen med

”Att följa upp och utvärdera för att bygga en evidensbaserad praktik – några steg på vägen.”
Föreläsning av Lars Oscarsson, professor i socialt arbete vid Örebro universitet som har lång erfarenhet av metodutvecklings- och utvärderingsfrågor inom Socialtjänsten. Föreläsningen kommer att handla om hur praktiskt arbete kan följas upp och utvärderas och därmed lägga grunden för en kunskapsbaserad verksamhet.

Något för teoretiskt för mig. Inget konstigt, ganska så självklart men hur ska man använda det i kommunens verksamhet?
Ganska självklart att använda sk evidens. Problemet är om experter inte är överens om hur evidensen ska tolkas i reella aktiviteter.
Inte lätt att prata efter lunch. Förhoppningsvis var det någon som fick ut något av detta.

sön
14
feb
2010
söndag, 14 februari, 2010 | Skriven av:

Tittade på SVT:s Veteran TV. Denna gång handlade det bl a om medicin till äldre. Våra äldre äter alldeles för mycket medicin. Medicinen de får är testade på yngre och kan därför innebära att det kan ge effekter som inte är önskade. Läkemedel – ett hot mot både hälsa och miljö.

Skulle läkemedelsbolagen testa medicinen även på äldre skulle detta öka kostnaderna och därmed minska vinsten. Det borde vara en självklarhet att man testar på alla gruper som kommer att utsättas för medicinen. Givetvis kan medicin göra underverk men det finns många exempel som visar att mediciner används på fel sätt.
Våra äldre saknar helt kvalitetsuppföljning av sin läkemedelsbehandling, många har 10-15 läkemedel, snittet ligger på 13 läkemedel, vilket helt saknar evidensbasering, det finns alltså inga vetenskapliga bevis för att en sådan läkemedelsbehandling är säker och effektiv.
Man ger lugnande medel till äldre i ställer för att t ex gå en promenad eller att bara prata med den äldre. Detta gör man många gånger för att hinna med p g a underbemanning.

Incitamentet att minska läkemedelsanvändningen finns inte hos läkemedelsindustrin eftersom detta skulle minska deras vinster.
Det är därför viktigt att utveckla alternativen till läkemedelsbehandling, som exempelvis, fysisk aktivitet på recept, mer psykosocial kompetens samt alternativ/komplementärmedicin.

Samhällets kostnaderna ligger inte bara i att “köpa” piller utan att ta hand om felmedicinering och biverkningar.

Till våra barn och ungdomar skrivs ut mer och mer antidepressiv medicin trots kända biverkningsrisker som självskadligt beteende och självmord.
10% av de patienter som läggs in på sjukhus, gör det pga. bristfällig eller felaktig läkemedlesanvändning. När det gäller äldre är samma siffra 20-30%.
Till landets apotek lämnas varje år tillbaka 900.000 kg läkemedel som Apoteket ansvarar för att förstöra.
Mycket av intagen medicin kommer ut i vårt avlopp genom våra toalettbesök.

Det finns många vinster att göra dels rent ekonomiskt men även i form av ökad livskvalitét.

Detta kan man göra genom en rationell läkemedelshantering, som bygger på evidensbaserad, individualiserad samt ekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning.

mån
14
dec
2009
måndag, 14 december, 2009 | Skriven av:

SvD skriver : Influensaexpert i vaccinallians

Finlands ledande svininfluensaexpert, som fungerat som rådgivare till landets regering, har ett förflutet som hög chef inom vaccinindustrin. Hans institut har också fått över 60 miljoner kronor av företaget GlaxoSmith Kline, som är en av de stora vaccintillverkarna.

Nya uppseendeväckande fakta kommer nu fram om de täta banden mellan ledande influensaexperter och den internationella vaccinindustrin. Den här gången är det den finske influensaspecialisten och WHO-rådgivaren Juhani Eskola som står i centrum.

Han är en mäktig man med en mängd viktiga positioner på detta område. Sedan 2005 är han vice generaldirektör i Finlands kombinerade Folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitut som kallas THL (National Institute for Health and Welfare). Detta institut har bland annat till uppgift att ge råd till Finlands regering i vaccineringsfrågor. Där spelar Juhani Eskola som framstående vaccinexpert och näst högste chef en avgörande roll.

2005 ledde han tillsammans med Finlands hälsominister Merja Saarinen arbetet med att ta fram en första plan för pandemibekämpning. Det startade under fågelinfluensalarmen och drog upp riktlinjerna bland annat för Finlands inköp av vaccin.

Under hela svininfluensatiden i år är det han som stått i spetsen för den finska regeringens insatser, inte minst de pågående massvaccineringarna. Han är den som uttalar sig i finska medier och ständigt uppmanar människor att vaccinera sig. Sedan i år sitter han också med som en av 15 medlemmar i Världshälsoorganisationen WHO:s speciella rådgivningskommitté för vaccineringar (Sage).

Samtidigt med dessa ansvarsfyllda myndighetsuppdrag har Juhani Eskola haft nära kontakter med vaccinindustrin. Mellan åren 2000 och 2004 var han hög chef inom världens största vaccinföretag som då hette Aventis Pasteur, numera Sanofi Pasteur.

2005 gick han direkt från detta toppjobb till att bli rådgivare åt finska hälsoministern och vice generaldirektör i Finlands nationella hälsoinstitut.

Det är inte konstigt att man blir lite betänksam om vad som styr om det blir pandemivarning och hur många som ska vaccinering?
Tyvärr saknas etik moral i många sammanhang. Pengar tar över allt mer. Även om pengarna inte påverkar är det inte så långsökt om man skulle tro det. Det är ju inga småsummor heller.
Ska man öka trovärdigheten måste det till total öppenhet. Alla “kopplingar” och ekonomiska transaktioner måste redovisas innan beslut fattas.

Experter samarbetar med industrin
Rader med experter hjälper WHO att hantera hotet från svininfluensan. Men flera av rådgivarna har kopplingar till läkemedels industrin, visar SvD:s granskning. Kommittén som ger råd om själva pandemin är hemlig.
Vilka är medlemmarna i kommittén?
–Namnen på medlemmarna i kommittén är hemliga. Man vill inte att de ska kunna utsättas för påtryckningar utifrån. De är valda utifrån sina expertkunskaper om influensa, virusspridning och sjukdomskontroll, säger Hartl.

tor
26
nov
2009
torsdag, 26 november, 2009 | Skriven av:

Gröna förslag för godare mat
Miljöpartiet har tagit fram en rapport med bl a tio krav på politik för god mat. Det är inte bara vilken mat vi äter. Det är ockås viktigt hur den maten odlas och lagas. Dessutom är det viktigt hur vi intar maten.
Det är en livsstilsfråga. Maten påverkar dessutom vårt klimat. Kött belastar klimatet många gånger mer än vegetarisk mat. Vi är noga med vilket bränsle vi stoppar in i våra bilar. Vi borde vara än mer noggranna vilket bränsle vi stoppar i våra kroppar.

SATSA PÅ GOD SKOLMAT I KOMMUNERNA
maskros_25cmKommunerna måste våga satsa på god mat i de offentliga storköken. Ge måltidspersonalen tid och resurser att upphandla och laga mat från bra råvaror. Gör delade upphandlingar så att det lokala näringslivet kan delta. En bra skolmat är en investering i barnens hälsa och utbildning. Miljöpartiet kommer i kommuner och landsting under det kommande året driva kravet på en ökad andel ekologisk mat på landets skolor och sjukhus.

SKOLKÖKSLYFTET
Vi vill genomföra ett skolkökslyft som ger måltidspersonalen kunskaper och verktyg för att höja kvaliteten på skolmaten. Staten och kommunerna bör tillsammans finansiera kompetensutveckling så att de kan gå från att vara kokerskor eller ekonomibiträden till att bli kockar. Man ska genom programmet få möjligheter att lära sig mer om barn, mat och hälsa, ekologisk och rättvisemärkt mat, och få kunskaper kring lagstiftning och rutiner så att man minskar rädslan för att göra fel.

RENSA I TILLSATSDJUNGELN
Begränsa de onödiga tillsatserna i skolmaten. Dåliga råvaror ska inte maskeras med kemiska tillsatser. Tillsatser som är otillåtna i ekologisk mat bör inte heller förekomma i skolmaten. Sverige bör också driva på EU för att få till stånd ett gemensamt stopp för onödiga tillsatser.
Det är också dags att, liksom Danmark, förbjuda transfetter i mat. EU-parlamentets miljöutskott har visat att stopp för transfetter är det mest kostnadseffektiva sättet att minska dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar i EU.

STRATEGI FÖR ATT NÅ EKOMÅLET
Regeringen har försummat att vidta några som helst åtgärder för att nå målet om minst 25 procent ekologisk mat i offentliga storkök. Målet skulle vara uppnått till 2010, men kommer inte att nås om inte ytterligare åtgärder vidtas. En strategi måste snarast komma på plats för att målet ska nås. Regeringen måste visa att man menar allvar.

URSPRUNGSMÄRK ALLT KÖTT
EU ställer bara krav på ursprungsmärkning av nötkött. Men det är viktigt för konsumenten att få veta var allt kött kommer ifrån. Miljöpartiet vill att allt kött ska ursprungsmärkas. Även restauranger ska redovisa ursprunget för köttet som serveras.

SATSA PÅ REGIONAL MAT
Eldrimner, det nationella kompetenscentrat för småskaligt mathantverk bör få öronmärkta
resurser för att kunna utveckla sin verksamhet och ett utvecklat uppdrag som gynnar regional matkultur. Ett nationellt utvecklingscentrum för restaurang och storhushåll ska också inrättas med inspiration från Eldrimner.

FORSKNING OM SAMBAND MELLAN MAT OCH RESULTAT
Det behövs mer forskning kring hur maten och måltiden påverkar människors prestationer. Erfarenheterna är tydliga och ett antal utländska undersökningar visar på ett starkt samband mellan god mat och resultat i skolan. Dessutom vet man att dåliga matvanor har en stark påverkan på tillfrisknandet hos sjuka. Men det behövs mer forskning kring hur sambanden ser ut mer i detalj.

GE FÖRÄLDRAR TID FÖR BARN – OCH TID FÖR MAT
Många föräldrar upplever att man inte har tid i sin stressade vardag för att laga riktig mat till sina barn. Man är i hög utsträckning hänvisad till snabblagade halvfabrikat. Vi får en generation där många barn föredrar färdiglagade köttbullar framför hemlagade. Miljöpartiet vill ge alla småbarnsföräldrar möjlighet att gå ner i arbetstid med ekonomisk ersättning från staten. Vårt barntidsförslag ger mer tid med barnen och mer tid att laga och äta den goda maten för dem som vill.

SÄNKT MOMS PÅ EKOMAT
Miljöpartiet vill att det ska vara enklare att vara miljövänlig. Vi vill tillsätta en utredning
efter ett rödgrönt maktskifte om att sänka momsen på ekologisk mat.

ÖKADE ANSLAG TILL KOMMUNER OCH LANDSTING
För att ge kommuner och landsting möjlighet att satsa på god mat i de offentliga köken
behöver statsbidragen till kommunerna höjas i takt med konjunkturnedgången.

Läs hela rapporten!

mån
26
okt
2009
måndag, 26 oktober, 2009 | Skriven av:

Är något tagen av en liten förkylning eller influensa. Har inte så mycket feber men har ont i halsen och näsan rinner. Ska nog bli bra snart. Har tagit det lugnt i dag. Bara suttit lite vid datorn och blivit uppassad av min sambo.
I kväll hade jag tänkt att vara med på mp:s möte inför kommunfullmäktige på torsdag och ett möte för nya medlemmar. Vi har fått många nya medlemmar vilket är jätteroligt. Nu ska vi ta hand om dessa också och så ska vi inte glömma de som varit med ett tag heller.
Hoppas jag vaknar i morgon pigg och rask.

Tittade precis på TV8 – Adaktusson som hade Maria Wetterstrand som gäst. Maria klarade sig utmärkt som vanligt. En stor del av programmet kom att handla om bensinskatt. Sedan blev det lite hypotetiska frågor kring regeringsbildning efter valet.

tor
3
sep
2009
torsdag, 03 september, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “Dömd läkare får fortsätta i yrket”

Läkaren som förfalskade ansökningshandlingar och varnats för felaktig omskärelse och flera andra felbehandlingar får behålla sin läkarlegitimation. HSAN tycker inte han är olämplig att fortsätta utöva läkaryrket.

Socialstyrelsen ville att läkaren skulle ställas under myndighetens uppsikt under tre år, så kallad prövotid. Men Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) avslår anmälan utan åtgärd.

Socialstyrelsen har vid flera tillfällen granskat läkarens arbete och bedömt att han tidvis är oskicklig och en risk för patientsäkerheten.

Läkaren är skriven i Malmö, men har arbetat på flera orter i Sverige samt i Norge. Han har anmälts till HSAN 22 gånger. Fyra anmälningar har lett till varningar.

Är inte detta otroligt så säg!
Varför stoppar man inte denna kvacksalvare? För man kan ju knappast kalla honom för läkare.
Skulle detta inte vara tillräckligt för att dra in läkarlegitimationen?
Omskärelse där pojken fick läggas in akut pga blodförgiftning som orsakats av instrument som inte steriliserats före ingreppet.
Han har dessutom förfalskat dokument …

Varför?
Vilken hållhake har han på HSAN?

lör
25
jul
2009
lördag, 25 juli, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “Läkare vägrar utföra omskärelse”

Många läkare och flera landsting vägrar att utföra omskärelse av pojkar om det inte är medicinskt motiverat, uppger Dagens Nyheter.

Gunnar Göthberg, ordförande i Svensk barnkirurgisk förening, jämför ingreppet med könsstympning av kvinnor.

En enkät som föreningen gjort visar att två av tre barnkirurger inte vill utföra omskärelse. Göthberg betraktar operationen som ett övergrepp eftersom ingreppet görs utan barnets medgivande.

Bra att åtminstone några läkare protesterar. Det borde givetvis vara en självklarhet att det man inte utför omskärelse på barn. Det borde strida mot FN:s barnkonvention.

Det är ofattbart att det är tillåtet med omskärelse av små pojkar. Argumentet att om inte sjukvården utför det så gör andra det som inte har medicinsk kompetens håller inte.

Om man nu måste har omskärelse så får det bli när man på egen begäran vill göra det och givetvis så ska man betala allt själv.

ons
8
jul
2009
onsdag, 08 juli, 2009 | Skriven av:

Ännu en varm dag. Bra för bär som solmognar för fullt. Nu blir det mycket fukt och bärmixningar, både till frukost och till kvällsmat.
Skönt att bara fixa. I dag blev det slipning och målning av brevlådan, lite omplanteringar och så lite rensning av överblommade växter och en och annat ogräs.

Läste om läkarnas jourersättningar i DN.

Det är överläkarna på psykiatriska länsakuten och beroendeakuten som, utöver en grundlön, får ersättningar runt 11.000 kronor för att vara jour i hemmet. En helg som midsommarafton fördubblas den ersättningen.

Avtalet slöt Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, med Stockholms läkarförening år 2002. Bakgrunden till avtalet var att det var svårt att få specialistläkare att ta jourerna på länsakuten. De ansågs för dåligt betalda och det hände ofta att läkare sjukskrev sig i sista sekunden. Nu är jourerna populära.

Det är overkligt att någon kan använda skattebetalarnas pengar på detta sätt. Inte konstigt att sjukvården kostar mycket.
Jourersättning på 22 000 kr för att vara hemma och sedan extra om man behöver rycka in är ju inte rimligt.

Tidigare var jourersättningen var för dålig så läkarna sjukskrev sig i sista sekunden men nu med de höga ersättningarna så är det annorlunda.
Hur kan man sjukskriva sig för att undvika att ta ett jourpass?
Borde det inte vara detta som man borde åtgärda än att höja ersättningen?

Krusbär_juli2009

ons
27
maj
2009
onsdag, 27 maj, 2009 | Skriven av:

DN skriver “Fler infektioner blir dödliga”

Medellivslängden minskar med tio år. Fler barn dör i späd ålder. Bakteriernas växande motståndskraft mot antibiotika är nästa hot mot folkhälsan, säger ordföranden i Europeiska kommittén för antibiotikafrågor.

– Redan i dag dör omkring tio svenskar varje år på grund av bakterier som är resistenta mot antibiotika. De får infektioner som inte längre går att stoppa med antibiotika, säger Gunnar Kahlmeter, överläkare och ordförande i Europeiska kommittén för antibiotikafrågor.
Fortsätter missbruket av de här läkemedlen är vi på väg mot en sjukvård utan fungerande antibiotika.

– Det finns inga nya antibiotika i pipelinen. Läkemedelsföretagen är knappast intresserade av att utveckla läkemedel som myndigheterna inför restriktioner på, säger Gunnar Kahlmeter.

Om tio år kommer vi att märka av konsekvenserna av den generösa användningen av antibiotika: Många ingrepp som nu är rutin blir inte längre möjliga. Det handlar till exempel om proteser i höfter och knän, olika hjärt- och kärloperationer och organtransplantationer.

– Det sannolika är att patienten får multiresistenta bakterier i sina sår. Bakterierna ger infektioner som inte går att stoppa. Många gånger kommer det inte att vara motiverat att göra operationen, säger Gunnar Kahlmeter.

Om tjugo år är risken stor att vi lever i ett samhälle utan fungerande antibiotika. Då kan infektioner som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation oftare leda till döden – tillstånd som i dag nästan alltid kan botas med antibiotika. Utan läkemedel är risken att dö i till exempel blodförgiftning sjuttiofem procent.

På längre sikt kommer den ökade dödligheten att leda till att medellivslängden minskar i hela världen. Det kan enligt Gunnar Kahlmeter handla om tio år kortare liv för oss i Europa.

Hur länge ska det få pågå?
Fler och fler studier och forskningsrapporter kommer fram till samma sak. Att vi är farligt ute om vi fortsätter att använda antibiotika på det sättet som vi gör.
Frågan och problemet är inte litet. blockquote>Gunnar Kahlmeter jämför antibiotikaresistens med klimatfrågan. Det är svårt att väcka allmänhetens engagemang. Ett stort problem är läkemedelsindustrin som driver på och har ekonomiska resurer och vars mål är att tjäna ännu mer pengar. Det behövs oberoende forskning och att läkemedelsindustrins möjligheter att styra läkemedelsanvändningen minskar.
Kanske kan detta bli en stor valfråga 2010.

Läs mer!

lör
9
maj
2009
lördag, 09 maj, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “Resistenta bakterier likställs med klimathotet”

Motståndskraftiga bakterier är ett av de värsta hoten mot den globala folkhälsan. För kommande 
generationer är det lika allvarligt som förändringen av klimatet. Redan dödas lika många européer av overksam antibiotika som av trafiken. – Inte många förstår vidden av problemet, säger Otto Cars, expert på antibiotikaresistens på Smittskyddsinstitutet.

Penicillin, den första antibiotikan, slog igenom under andra världskriget. Medicinen räddade mirakulöst miljontals människor från sjukdomar som man tidigare hade dött av: lunginflammation, hjärnhinneinflammation, svåra sårinfektioner, syfilis och andra.

Antibiotika har varit något som gjort mycket gott men pga missbruk har det skapat nya problem. Som vanligt skapar överkonsumtion problem.
Det är redan nu ett problem. Två nyfödda på Universitetssjukhuset Karolinska-Huddinge dog förra året dog på grund av att det inte fanns verksamma mediciner mot ESBL, multiresistenta tarmbakterier. Varje år dör cirka 37 000 människor inom sluten vård i EU som en direkt följd av infektioner. Av dessa dödsfall är hälften orsakade av multiresistenta bakterier.

Detta är nu ett stort problem men kommer i framtiden att bli än större. Det är dags att se över hur vi använder de verktyg vi har.

En nödvändighet är att minska behovet och då behöver vi ändra vår livsmiljö och vår livsstil. Där finns mycket att göra. Dessutom behöver vi se över läkemedelsanvändningen i stort. Många läkemedel ges för att motverka biverkningar av andra läkemedel.

Läs mer!

tis
28
apr
2009
tisdag, 28 april, 2009 | Skriven av:

Har följt debatten i region Skånes fullmäktige. Man började prata om årsredovisningen för 2008. Det var minst två varianter av “samma verklighet”, för det finns väl bara en verklighet.
Man kan undra vem som tittar och lyssnar på detta och om man blir klokare efter detta på vem som har lösningarna på “problemen”.
2008 gör region Skåne ett bra ekonomiskt resultat men är verksamheten i samma klass?
Ofta när det gäller årsredovisningar så är det pengar som är styrande. Gör man ett bra resultat är det samma sak som att man inte går minus.
Visst måste man få med ekonomin och det är omöjligt att bara göra minusresultat. Det finns ju inte obegränsat med resurser.
Ändå så måste det vara behovet av vård och omsorg som ska vara styrande. Dessutom måste man göra investeringar för att på sikt göra förändringar.
En stor del av region Skånes verksamhet är “sjukvård”. Miljöpartiet har drivit folkhälsofrågor och miljöfrågor och fått visst gehör. Dock behövs fler åtgärder.
Vi står inför en stor utmaning när det gäller klimatfrågan. Då är det inte bara folkhälsan och miljön i Skåne. Klimatfrågan är global.
Undersökningar som görs visar att det finns många problem när det gäller folkhälsan.
Det finns många som mår bra och har fått det bättre de senaste 10 åren men det finns också många som har fått det sämre.
Ska man öka folkhälsan måste man börja tidigt. Ska man minska spänningar i samhället måste man skapa en gemenskap med respekt för andra . Då behövs det mer samarbete och mindre konkurrens. Skolan ska inte bara skapa högpresterande produktionsenheter utan trygga och självgående individer som vill och kan ta ansvar för sig själv och för det gemensamma.

I dag började jag med Twitter och det har Region Skåne också gjort. Till vilken nytta kan man undra. Det pratas så mycket om det så man “måste” ju testa!!??
Alla partier verka hänga på trenden, en s.k. Obama-effekt.
Jag har ännu inte riktigt förstått det fina med det. Det finns säkert en bra användning men just nu så känns det bara som ännu en snuttifiering och mer jobb för FRA.
Kollar man på sändningen från regionfullmäktige så kan Twitter vara ett komplement att man lätt kan komma till rätt ärende med vidhängande dokumentation.
Men det kan man ju göra utan Twitter.
Jag kanske kommer på finessen …

lör
28
feb
2009
lördag, 28 februari, 2009 | Skriven av:

stockholm_feb_2009 I går var det upp tidigt för att åka med tåget 5.28 från Lund C till Stockholm. Jag skulle vara med på ett internt möte för att diskutera samarbete med andra partier speciellt på region nivå. Det var miljöpartister från hela landet. Runt om i Sverige finns det olika politiska konstellationer. Miljöpartiet samarbetar utifrån politiken och inte utifrån en höger eller vänster skala. Om det är möjligt att samarbeta eller inte beror mycket på personkemi och den politiska historiken på den aktuella platsen.
På riksnivå har vi inlett ett samarbete inför valet 2010 med målsättningen att bilda en kraftfull regering. Detta innebär inte att vi på alla nivåer, kommuner och regioner, måste ha samma typ av samarbete. Alla kommun- och regionorganisationer bestämmer själva utifrån hur det ser ut i sitt område. Om vi sköter våra kort rätt kan miljöpartiet göra ett bra val, på alla nivåer, 2010.
Det är väldigt nyttigt att träffa kollegor från andra delar av Sverige. Sverige är ett avlångt land och det är stora skillander bara mellan norr och söder.
Vi fick en information om något som kallas e-hälsa. Det är något som används i Norrbotten. I Norrbotten är avstånden stora, man har kanske 60 mil till sjukhuset och i Skåne har vi två universitetssjukhus inom 2 mils avstånd.
E-hälsa används även utomlands och har kanske störst potential där avstånden är stora men kan nog användas på något även i Skåne. Med hjälpa av E-hälsa kan göra t.ex. ultraljudundersökning på avstånd.
E-hälsa kan också innebära att det bara finns ett patientregister som kan nås av alla sjukhus och hälsocentraler. Där kan man också samla uppgifter om vilken medicin jag använder.
E-hälsa ska inte ersätta den vanliga sjukvården utan vara ett komplement.