Inlägg under kategori » arbetstid «

ons
28
apr
2010
onsdag, 28 april, 2010 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : Facit ger Scania rätt

Det var rätt att gå ner i arbetstid. Det visar Scanias kvartalsrapport, som presenteras i dag. Om bolaget hade sagt upp sin personal i stället hade det aldrig gått att reagera så snabbt när marknaden vände.

Med facit i hand är det lätt att konstatera att lastbilstillverkaren gjorde rätt som väntade ut krisen genom att sätta hela arbetsstyrkan på deltid.

Alternativet, att säga upp folk, hade varit fruktansvärt, tycker Martin Lundstedt, Scanias försäljnings- och marknadsdirektör.

– Att vi har kunnat behålla kompetensen är det allra viktigaste. Nu kunde vi snabbt svara upp mot den ökade efterfrågan från den latinamerikanska marknaden.

I alla fall var det rätt medicin för Scania när det blev kris. Bättre jobba mindre tid än att inte ha något jobb alls.

Det skulle man kunna applicera även på nuvarande situation med hög arbetslöshet. Genom att dela på jobben blir det arbetslinjen för fler men inte man jobbar inte lika många timmar.

Med mindre arbetstid får man mer tid över för sig själv och sina nära och kära. Att sänka arbetstiden och sänka lönen i yrken där lönen redan är låg är inte så bra men det finns många yrken där man tjänar tillräckligt för att kunna jobba mindre och därmed tjäna mindre.

Lönesänkningen behöver inte vara lika stor procentuellt som arbetstidsförkortningen eftersom sänker man arbetstiden kommer man att arbeta mer effektivt. Man kommer även att vara mindre frånvarande p g a sjukdom.

Alltså mycket talar för sänkt arbetstid.

Man borde i alla fall återinföra friåret. Det ger de som har ett jobb tid att utvecklas och det ger de som saknar ett jobb möjlighet att kunna få in en fot på arbetsmarknaden.

Något annat som borde göras är att underlätta för småföretagare. Småföretag är ofta flexibla och anpassar sig till nya lösningar samtidigt som de är en del av samhället omkring dem. Det är här de flesta jobb skapas och de verkligt konsumentorienterade tjänsterna finns.

I Sverige har politiken historiskt oftast anpassats för större företags behov och resurser. Det är de stora företagen som lyfts fram och hyllats. Vi ser att politiken måste anpassas så att den fungerar även för små företag. Därför vill vi driva en utpräglad småföretagarpolitik med regelförenklingar, skattelättnader och förbättrade kreditmöjligheter och en bättre finansiell situation för de mindre företagen.

Privata Affärer skriver : Företagare gillar MP …

Företagare har fått rangordna vilka partier som har det mest småföretagarvänliga förslaget.

Det som kommer högst på listan över positiva inslag är Miljöpartiets förslag att sänka arbetsgivaravgiften med tio procentenheter upp till en lönesumma på 2,5 miljoner kronor. Det stöds av över 60 procent av de svarande företagarna.

Snart är det val och då är det dags att byta regering …
Eller?

tor
21
jan
2010
torsdag, 21 januari, 2010 | Skriven av:

Tittade på Uppdrag Granskning som handlade om bemanninsgföretag. Jag tycker det är helt klart att företag använder sig av att i stället för att anställa köper tjänster från bemanningsföretag. Då slipper man problemet med ”de anställda”. Facket verkar ha sovit och har skrivit avtal som inte direkt gynnar medlemmarna.
Att vara tillgänglig från 7-17 och därmed inte kunna göra något som förhindrar att man kan åka till ett ”jobb” som man kallas till. Man får 80 eller 90 % av lönen men dessa pengar försvinner om man får ett jobb. Då får man enbart lön för utfört arbete. Man ska vara tillgnglig för jobb 24 timmar om dygnet.

På kort sikt tjänar företagen på det och löntagaren förlorar för den som hyr ut ”arbetaren” ska ju också tjäna pengar.
I vissa situationer skulle det kunna vara bra men det kräver antingen jourersättning och/eller att de som ska ”köpa tjänster” måste ha ramförhållning. Detta för att man ska kunna använda tiden på ett bättre sätt. Då skulle man kunna extra knäcka på tillfälliga jobb, man kan göra utflykter, hämta barn på dagis, gå på föräldramöten …

Jag kan inte fatta hur facket kunde skriva så dåliga avtal.

Intressant att höra chefen för Scania som försökte lura reportern när hon sa att han skulle få en liten lätt bonus på 80 miljoner om hans kontrakt sades upp. ”Han” hade inte räknat på dessa 80 miljoner. Tror han verkligen på att någon skulle tro att han inte räknat på detta. Han borde väl vara medveten om vilka avtal och vilka kostnader dessa kan komma att kosta företaget. Visst 80 miljoner är ju ”ingen stor summa” …
Pinsamt!

Det är lätt att tycka det inte är så farligt att inte ha en fast anställning när man har skyhög lön som man kan investera och dessutom om man förlorar sin ”post” så får man 80 miljoner i bonus. 80 miljoner skulle jag kunna klara mig bra på resten av mitt liv utan att behöva oroa sig för få pengar till mat och hyra. Det måste bli ett slut på dessa skyhöga bonusar till några få som har skyhöga löner. Bonusar ska gälla alla i företaget i så fall och ska inte utgå då företaget inte går med vinst.

Många företagare, speciellt storföretagare, tycker det är så flexibelt med bemanninsgföretag och visst är det det men också väldigt otryggt för ”löntagaren”. Vad händer på lång sikt?
Hur ska man försäkra sig om kompetensen hos löntagarna?

För att lösa detta måste löntagarna vara tuffare mot facken och facken måste vara tuffare men flexibla i sitt tankesätt gentemot arbetsgivaren. Det är inte bara lönen som är viktig utan arbtestid och arbetsmiljö. Med en flexibel arbetstid skulle man kunna sänka extra kostnaden för jobba på andra tider än må-fre, 8-17. Under olika skeden i livet behöver man jobba mindre t.ex. när man har små barn. Fyrtio timmar i veckan är förlegat. I dagens situation med stor arbetslöshet skulle en sänkning av veckoarbetstiden vara lönsam. Fler skulle få jobb och fler skulle inte slita ut sig.

Dessutom behöver regelverket för småföretagare ändras så fler vågar och orkar med starta och driva företag.
Lagstifta så att det inte går att avskeda för att i stället köpa samma tjänster via bemanninsgföretagen.

tis
19
jan
2010
tisdag, 19 januari, 2010 | Skriven av:

Det är bra att det nu finns ett alternativ till alliansens omänskliga sjukförsäkringssystem. Hela utgångspunkten måste vara en positiv syn på människor. Visst finns det några som vill fuska men det kan inte vara utgångspunkten.
Vi har en sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring som bygger på att vi betalar en ”premie” under tiden vi har en inkomst. För att sedan när vi blir sjuka eller arbetslösa kunna få försörjning.
Det är ju helt obegripligt hur alliansen resonerar. De påstår att tidigare system gjorde att människor tvingades till ett utanförskap. Visst är/var det ett problem när man inte får möjlighet att jobba om man vill. Hur mycket man kan jobba är individuellt. Målet ska givetvis vara heltid men det kan inte vara ett krav. Man måste hitta en lösning som är rimlig utifrån individens situation.
Uppdrag Granskning visade ett fruktansvärt exempel. En 61-årig kvinna som läkare och arbetsgivare bedömde som inte arbetsför. Hon hade under många år jobbat och slitigt, även efter det att hennes arbetsförmåga blev nedsatt. Det fanns två handläggare, vilket knappast är speciellt kostnadseffektivt, utredde hennes behov.
Enligt alliansen ska man inte ta individuella hänsyn beroende på ålder eller utbildning. Dessutom vill man att alla ska söka jobb på hela arbetsmarknadsområdet, inte bara i närområdet där man bor. Det kan innebär att man antingen måste flytta låg bort från sitt sociala nätverk eller veckopendla. Detta ökar belastningen på en redan svårt utsatt person.
Har man familj med barn kan det bli ytterligare problem. Att hitta ett jobba är svårt att hitta två jobb på samma plats är ännu svårare.

Att jaga människor med dödlig sjukdom för att få dem att ”börja jobba” visar att alliansen har en omänsklig syn på problematiken. Ett sjukförskringssystemet måste utgå ifrån den sjukes behov inte utifrån en ideologi att det ska vara låg eller hög skatt.

Alliansens mantra är ”arbetslinjen ska gälla”. Jag vet inte hur många gånger jag har hört statsministern och socialförsäkringsminister, båda moderater, säga att det gamla systemet skapade utanförskap. Jag förstår inte på vilket sätt utanförskapet ökar genom att man tar bort möjligheten till försörjning. Man blir ju inte frisk bara för ett visst antal dagar har gått, man får inte ett jobb bara för att a-kassan tar slut.
Dessutom tvingar de individer som har ett deltidsarbete pga nedsatt arbetsförmåga, att söka ett heltidsjobb.
Ett annat problem är att handläggare på försäkringskassan underkänner läkares bedömningar om arbetsförmågan är nedsatt eller ej.

I programmet kunde man också hör att det alltid finns jobb. Man nämnde bl a att man kunde få jobb som dörröppnare på en hamburgerkedja. Alliansens utgångspunkt är att man ska minska kostnaderna i stället för att hjälpa de människor som har behov av stöd.
Varför ska man som 60-åring tvingas acceptera helt meningslösa jobb om man har nedsatt arbetsförmåga. Varför betalar man skatt?

Alliansen målar upp problemet med att läkare sjukskriver för att patienten vill det. I stället för att lösa detta problem hur läkaren sjukskriver lägger man över problemet på den sjuke.

När dagarna är slut så att man inte längre får någon ersättning så lämpar staten över problemet på kommunerna eftersom utan a-kassa och sjukersättning så är det bara socialbidrag som återstår.

Om man jobbar hela sitt liv och betalar skatt varför ska man då inte få en värdig ersättning om man blir sjuk?

Ett annat problem är att alliansens ansvariga skyller på tjänstemännen

Läs de rödgrönas förslag!

tor
26
nov
2009
torsdag, 26 november, 2009 | Skriven av:

Gröna förslag för godare mat
Miljöpartiet har tagit fram en rapport med bl a tio krav på politik för god mat. Det är inte bara vilken mat vi äter. Det är ockås viktigt hur den maten odlas och lagas. Dessutom är det viktigt hur vi intar maten.
Det är en livsstilsfråga. Maten påverkar dessutom vårt klimat. Kött belastar klimatet många gånger mer än vegetarisk mat. Vi är noga med vilket bränsle vi stoppar in i våra bilar. Vi borde vara än mer noggranna vilket bränsle vi stoppar i våra kroppar.

SATSA PÅ GOD SKOLMAT I KOMMUNERNA
maskros_25cmKommunerna måste våga satsa på god mat i de offentliga storköken. Ge måltidspersonalen tid och resurser att upphandla och laga mat från bra råvaror. Gör delade upphandlingar så att det lokala näringslivet kan delta. En bra skolmat är en investering i barnens hälsa och utbildning. Miljöpartiet kommer i kommuner och landsting under det kommande året driva kravet på en ökad andel ekologisk mat på landets skolor och sjukhus.

SKOLKÖKSLYFTET
Vi vill genomföra ett skolkökslyft som ger måltidspersonalen kunskaper och verktyg för att höja kvaliteten på skolmaten. Staten och kommunerna bör tillsammans finansiera kompetensutveckling så att de kan gå från att vara kokerskor eller ekonomibiträden till att bli kockar. Man ska genom programmet få möjligheter att lära sig mer om barn, mat och hälsa, ekologisk och rättvisemärkt mat, och få kunskaper kring lagstiftning och rutiner så att man minskar rädslan för att göra fel.

RENSA I TILLSATSDJUNGELN
Begränsa de onödiga tillsatserna i skolmaten. Dåliga råvaror ska inte maskeras med kemiska tillsatser. Tillsatser som är otillåtna i ekologisk mat bör inte heller förekomma i skolmaten. Sverige bör också driva på EU för att få till stånd ett gemensamt stopp för onödiga tillsatser.
Det är också dags att, liksom Danmark, förbjuda transfetter i mat. EU-parlamentets miljöutskott har visat att stopp för transfetter är det mest kostnadseffektiva sättet att minska dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar i EU.

STRATEGI FÖR ATT NÅ EKOMÅLET
Regeringen har försummat att vidta några som helst åtgärder för att nå målet om minst 25 procent ekologisk mat i offentliga storkök. Målet skulle vara uppnått till 2010, men kommer inte att nås om inte ytterligare åtgärder vidtas. En strategi måste snarast komma på plats för att målet ska nås. Regeringen måste visa att man menar allvar.

URSPRUNGSMÄRK ALLT KÖTT
EU ställer bara krav på ursprungsmärkning av nötkött. Men det är viktigt för konsumenten att få veta var allt kött kommer ifrån. Miljöpartiet vill att allt kött ska ursprungsmärkas. Även restauranger ska redovisa ursprunget för köttet som serveras.

SATSA PÅ REGIONAL MAT
Eldrimner, det nationella kompetenscentrat för småskaligt mathantverk bör få öronmärkta
resurser för att kunna utveckla sin verksamhet och ett utvecklat uppdrag som gynnar regional matkultur. Ett nationellt utvecklingscentrum för restaurang och storhushåll ska också inrättas med inspiration från Eldrimner.

FORSKNING OM SAMBAND MELLAN MAT OCH RESULTAT
Det behövs mer forskning kring hur maten och måltiden påverkar människors prestationer. Erfarenheterna är tydliga och ett antal utländska undersökningar visar på ett starkt samband mellan god mat och resultat i skolan. Dessutom vet man att dåliga matvanor har en stark påverkan på tillfrisknandet hos sjuka. Men det behövs mer forskning kring hur sambanden ser ut mer i detalj.

GE FÖRÄLDRAR TID FÖR BARN – OCH TID FÖR MAT
Många föräldrar upplever att man inte har tid i sin stressade vardag för att laga riktig mat till sina barn. Man är i hög utsträckning hänvisad till snabblagade halvfabrikat. Vi får en generation där många barn föredrar färdiglagade köttbullar framför hemlagade. Miljöpartiet vill ge alla småbarnsföräldrar möjlighet att gå ner i arbetstid med ekonomisk ersättning från staten. Vårt barntidsförslag ger mer tid med barnen och mer tid att laga och äta den goda maten för dem som vill.

SÄNKT MOMS PÅ EKOMAT
Miljöpartiet vill att det ska vara enklare att vara miljövänlig. Vi vill tillsätta en utredning
efter ett rödgrönt maktskifte om att sänka momsen på ekologisk mat.

ÖKADE ANSLAG TILL KOMMUNER OCH LANDSTING
För att ge kommuner och landsting möjlighet att satsa på god mat i de offentliga köken
behöver statsbidragen till kommunerna höjas i takt med konjunkturnedgången.

Läs hela rapporten!

sön
5
jul
2009
söndag, 05 juli, 2009 | Skriven av:

SDS skriver ”Gratulerades till många avslag i mejl från chef”

Försäkringskassans handläggare får delvis lön efter hur många beslut de fattar. Fokuseringen på produktionen har blivit så stor att chefer uppmuntrat handläggare att öka antalet avslag i sjukpenningsärenden, enligt Claes Petterson på fackförbundet ST.

Sydsvenskan har pratat med en rad handläggare på Försäkringskassan som beskriver samma trend: att allt större fokus läggs på ”produktionen”.
I stort sett varje månad kallas de in till chefen och får veta exakt hur många beslut de fattat och hur många yrkanden de beviljat respektive avslagit.
Precis som inom industrin finns beräkningar på hur lång tid varje moment bör ta.

 • Föräldrapenning: 12 minuter.
 • Korttidssjuka som blivit friska vid handläggningen: 51 minuter.
 • Sjuka som ska utredas vidare: 92 minuter.
 • Avslag på sjukpenning: 98 minuter.
 • Alliansens politik raserar välfärden. För att kunna finansiera skattesänkningsreformerna, som främst gynnar de rika, tvingar alliansen fram omänskliga handläggningsrutiner på Försäkringskassan. De som drabbas har inte fått del av skattesänkningarna utan drabbas därför dubbelt.
  Det viktigaste har blivit att producera resultat inte att resultatet blir bra. Lönen sätts till handläggarens produktivitet dvs ”hur mycket tid som använts per ärende”. Ju snabbare desto högre lön.
  Att chefen gratulerar via SMS att man har många avslag är ju ytterligare en bisarr händelse i den ”NYA FÖRSÄKRINGSKASSAN”.

  Snabbt men inte rätt
  Försäkringskassans motto är ”enkelt, snabbt, rätt”. Men i en rapport som Försäkringskassan lämnade till regeringen förra fredagen konstateras att det under förra året mest bara blev ”snabbt”.
  Bristande ledning och konstant underfinansiering är två orsaker till det uppkomna kaoset förra året, enligt rapporten. Att kvaliteten inte blev ännu mer lidande anses bero på den lojala personalen.
  Rapporten lämnades in förra fredagen.

  Varför lägga så mycket resurser på att jaga de som har det svårt. Vore det inte bättre att skapa et samhääle där alla kan och får bidra efter förmåga?
  Är det inte dags att se över hur mycket vi arbetar?
  Många arbetar mer än normaltid. Numera dessutom utan extra ersättning. Samtidigt ökar arbetslösheten speciellt för ungdomar. Sverige har en av de högsta siffrorna för ungdomsarbetslöshet inom EU. Inte speciellt imponerande för vår alliansregering.

  Delar vi på jobben så sliter vi inte ut oss i samma omfattning. Fler får en sysselsättning och fler slipper leva på bidrag. Gör vi arbetstiden mer flexibel kan man jobba de timmar man orkar och dessutom kan arbetstiden spridas ut över större del av dygnet. Därmed minskar belastningen på våra kommunikationsvägar.

  Det är verkligen dags att byta politik!

  fre
  15
  maj
  2009
  fredag, 15 maj, 2009 | Skriven av:

  peter-maria-skovde-2009Kongressen valde enhälligt om Maria Wetterstrand och Peter Eriksson till språkrör och Agneta Börjesson till partisekreterare. I dag han vi dessutom med att ha två påverkanstorg. Dessutom tog vi beslut som rörde det första påverkanstorget.
  Vi har nu antagit en EU-valplattform. Den ska nu redigeras och tryckas så att vi kan ta med den hem på söndag. I stort blev det partistyrelsens förslag.

  I övrigt så antog vi en proposition om ”Grön arbetsmarknadspolitik”. Flexibel och förkortad arbetstid finns med som en del i detta. Jämställdhet, småföretagande finns också med.

  Påverkanstorget i dag var det bästa hittills. Vi har utvecklat det hela så att det bättre och bättre passar ”en kongress”.
  Nu är det bara att vi måste återskapa lite tid till att ha lite mer debatt i plenum.
  Det fanns många frågor som diskuterades aktivt från EBO till pappaledighet. Spännande att lyssna till gröna debattörer. Allt är inte enkelt bara för att man vill ha en grön politik. Det finns olika sätt att genomföra politiken men också olika tidsplaner.

  Vi avslutade dagen med fest och mingel. Nu är det dags att sova.
  Eftersom vi ligger före i schemat får vi sovmorgon i morgon.
  Det känns skönt.

  I morgon blir det som vanligt spännande och se hur media rapporterar från kongressen.

  tis
  18
  nov
  2008
  tisdag, 18 november, 2008 | Skriven av:

  DN skriver : ”Nye postchefen har dubbel inkomst”

  ”Postens vd Lars G Nordström får 11 miljoner kronor om året i lön – trots att han har en pension på närmare 5 miljoner kronor från sin tidigare tjänst som vd för delstatliga Nordea.
  Det var den 27 juni i år som Postens dåvarande vd Erik Olsson sparkades.

  Till ny VD rekryterade rekryterade Postens styrelseordförande och tidigare Telia chefen Marianne Nivert pensionären Lars G Nordström.
  Nordström hade en lång karriär inom Nordea bakom sig, en karriär som avslutades på den högsta posten som vd. Våren 2007 gick han pension. Erik Olsson hade cirka en halv miljon kronor i månaden i grundlön, därutöver pensions avsättningar och bonus.

  Men när Nivert rekryterade Nordström fick denne en månadslön på 900.000 kronor, det vill säga närmare 11 miljoner kronor om året från Posten. Han får dock inga pensionsavsättningar eller bonusar.

  Lars G Nordström har även andra inkomster. Han får ett styrelsearvode från Nordea på cirka 800.000 kronor. Han sitter även i delstatliga Telia Soneras styrelse där han får 400.000 kronor per år.”

  Problemet är inte bara girighet hos den som ta emot pengarna.
  Detta är något för vetenskapen. Här är ett forskningsobjekt på supermänniska som är ”värd” så mycket lön för mödan.
  Skyhög månadslön, skyhögt styrelsearvode och en minst sagt hyfsad pension.

  Hur hinner han med?
  Han måste väl jobba mer än 24 timmar per dygn, eller?

  Finansministern lilla klagomål på att bankcheferna har för höga löner och arvoden faller platt till marken eftersom det är staten som satt den nya lönen på 900.000 i månaden.

  En liten klick tjänar oförskämt mycket pengar. Denna lilla klicka sitter i styrelser och ger varandra bra arvoden och löner. Ingen har insyn i detta förrän allt är klart och avtalen är skrivna. Dessutom skrivna så att de inte kan justeras.

  … och sedan är det ingen som tar ansvar. Inget vet något om hur detta gick till.

  Hur tror man att detta ökar vanliga människors vilja att göra rätt för sig?

  tor
  10
  jul
  2008
  torsdag, 10 juli, 2008 | Skriven av:

  DI.se skriver : ”Toyota-ingenjör arbetade ihjäl sig”

  ”En toppingenjör hos japanska biljätten Toyota dog av för mycket övertidsarbete, meddelar en japansk arbetsrättsbyrå som utrett mannens hjärtattack. Japanerna känner väl till fenomenet som kallas ”karoshi”, rapporterar International Herald Tribune.
  I två månader före hans död arbetade han i genomsnitt mer än 80 timmars övertid i veckan, som är kriteriet för överansträngning”, sa på onsdagen en taleskvinna för Aichi Labour Bureau som utrett dödsfallet som ägde rum 2006.

  Ingenjören var 45 år gammal och hade varit under stor press som ledare för ett utvecklingsteam på Toyota Motor.

  Han arbetade regelbundet på nätter och helger, och skickades ofta utomlands i jobbet. Mannens dotter hittade honom död på golvet i hemmet dagen före en jobbresa till USA.”

  I Sverige sägs det att vi jobbar för lite. Ofta lyfter man fram Japan som ett föregångsland.
  Obduktionen visade att han dött av en hjärtattack och att den orsakats av att mannen var utarbetad.
  Flera fall mot långa arbetstider har tagits upp i domstol. Fenomenet kallas ”karoshi” och stadigt ökat sedan det erkändes i Japan 1987.

  Visst ska man vara flitig och dra sitt strå till stacken men huvudsaken med livet kan ju inte vara jobbet. Först och främst måste man ju leva. Om vi minskade vår materiella standard skulle vi ha mer tid för livet och njutning och vi skulle har tid för varandra. Ensamheten skulle bli mindre och barn skulle växa upp i trygghet.

  Men nu råder det att ”ekonomisk tillväxt krävs för att vi ska ha råd med välfärd”.

  Frågan är hur blir vi lyckligare?
  Och hur mäter vi ”lycka”. Det finns försök med s.k. lyckoindex. Vissa mätningar visar att Sverige ligger på 119:e plats. Det finns förslag att komplettera BNP-måttet med ett lyckoindex.

  Lycka i politiken är inget nytt påfund, varken i politiken eller inom liberalismen. Den liberala engelska filosofen Jeremy Bentham (1748-1832) gjorde i början av 1800-talet nyttobegreppet till den högsta principen för moralen. Han ställde upp målet med orden ”den största möjliga lycka åt det största antalet”. Han menade att nyttan skulle vara högsta etiska norm också i lagstiftningen. Det finns en organisation Charity som har som ledord ”Stöd kampen för en lyckligare värld”.

  Max Andersson, riksdagsledamot för (mp), har skrivit en riksdagsmotion i ämnet.

  Frågan om ”lycka” kommer att bli allt aktuellare det är bara en tidsfråga. Alla vill ju bli lyckliga, frågan är bara vad lycka är!!??

  mån
  12
  maj
  2008
  måndag, 12 maj, 2008 | Skriven av:

  I år har Miljöpartiet inte sin kongress under Kristi Himmelsfärdshelgen. Kongressen äger rum i Östersund den 23-25 maj. Resan börjar redan på eftermiddagen den 22 och tåget anländer sedan Lund igen på morgonen den 26:e.

  I kväll har vi ett av två medlemsmöten där vi ska diskutera kongressfrågor. Kvällens möte har tema EU & arbetstid. Vi har bjudit in våra skånska riksdagsledamöter, Ulf Holm och Karin Svensson Smith. De har lite olika syn på EUY-frågan men verkar vara överens när det gäller arbetstidsförkortningsfrågan.

  Nästa år är det val till EU-parlamentet den 14 juni. Frågan om utträde eller inte kommer inte att avgöras i Bryssel och borde därför inte vara en EU-valfråga. Tyvärr kommer den nog att bli det ändå. Miljöpartiet har varit kritisk till EU på många sätt. Fortfarande används alldeles för mycket pengar till byråkrati. Själva administrationen är kolossal. Flytten mellan Bryssel och Strasbourg är helt vansinnig. Jordbrukssubventionerna mycket kostsamt. Listan på problem kan göras lång.
  Det finns även bra saker med EU. När det väl blir beslut blir det en helt annan genomslagskraft. Visserligen är det många gånger som det blir utvattnade förslag men det händer något.

  Som situationen är nu så är vi medlemmar och det är detta vi måste förhålla oss till. Lika väl som de som ville att Sverige skulle gå med i EG så gav de inte upp. De fortsatte till det blev EU och det blev ett knappt ja. Med samma rätt får man om man vill jobba för ett utträde. I skrivande stund är detta inte den mest prioriterade frågan. Det finns fortfarande ett stöd både bland landets partier och bland väljarna att Sverige ska vara medlemmar i EU. Stödet bland partierna är större än hos väljarna.
  Intresset av EU är inte så stort i Sverige.

  Hur många vet att det är EU-val den 14 juni 2009?

  lör
  5
  apr
  2008
  lördag, 05 april, 2008 | Skriven av:

  Minskad arbetstid ett lyft för miljön skriver Carl Schlyter i en debattartikel i GP!
  Helt rätt!

  Visst finns det en del riksdagledamöter som tycker att vi ska tona ner vårt krav på sänkt arbetstid. Jag tror inte att partiet som helhet har ändrat uppfattning.
  Faktum kvarstår att många som har jobb jobbar mer än 40 timmar i veckan. Många som har småbarn går på knäna.
  Det vore helt logiskt att sänka normalarbetstiden dels för att få folk att stressa mindre men även för att få fler i arbete.

  Dessutom vore bra för miljön om vi jobbade mindre.

  Att jobba mindre skulle göra att vi orkade tänka och utveckla våra liv. Vi är inte bara maskiner som ska jobba äta och sova.
  Vad är vitsen med att jobba så mycket att man inte hinner att ta hand om sig själv och sina nära och kära.

  Arbetstiden borde också kunna variera utifrån vår livssituation. Är man ung kan man jobba mer, har man små barn ska man kuna jobba mindre osv.

  Arbetstidsförkortning kommer att diskuteras på kongressen i maj. Det ska bli spännande.

  lör
  8
  mar
  2008
  lördag, 08 mars, 2008 | Skriven av:

  I dag var det 8:e mars, internationella kvinnodagen. Det känner säkert det flesta till. Tyvärr skulle det behövas fler 8:e mars per år. Även om Sverige kanske ligger långt framme har vi fortfarande en bit kvar innan vi kan kallas ett jämlikt land.
  Vi har inte ens lyckats få lika lön för lika arbete. Tittar man sedan på olika yrken så blir det än än mer problematiskt. Kvinnoyrken har lägre status och lägre lönenivå än mansyrken.
  Mer jämställda löner skulle ge ett mer jämställt samhälle i övrigt.
  Lägre normalarbetstid skulle också öka jämställdheten. Familjelivet skulle också kunna fungera bättre eftersom man skulle få mer tid till sig själv och familjen. Kompletterar man detta med en mer flexibel arbetstid skulle detta än mer höja livskvalitén. Behovet av ”tid” varierar i livets olika skeden.
  Lägre normalarbetstid ger också fler ett arbete. Det kan även minska klimatbelastningen genom att antalet arbetsresor kan minska.

  När vi män inser att ett mer jämställt samhälle inte bara gynnar kvinnnor kommer det säkert att hända saker. Förhoppningsvis är detta bara en tidsfrågan innan det inträffar.

  fre
  25
  jan
  2008
  fredag, 25 januari, 2008 | Skriven av:

  Denna vecka har varit ganska lugn. Lite interna möten och ett besök från socialförvaltningen. Det var ett antal långtidsarbetslösa som hade frågor om miljöpartiets politik. Mycket kretsade kring arbetslöshet och sociala frågor.
  Trevligt att träffa människor som har sett hur samhället fungerar ifrån ett brukarperspektiv.

  Många av de som kom har varit arbetslösa lång tid. Regeringens uppstramnings politik verkar inte direkt ha varit till någon hjälp. Mycket kom att kretsa kring arbetstidsförkortning och friår.
  En arbetstidsförkortning hade gett många av dessa en möjlighet till ett jobb. Även friår hade gett dem en chans att få in en fot på arbetsmarknaden.

  I morgon är det Mp Skånes regionkonferens. Detta är en möjlighet för medlemmar att diskutera regionfrågor och en möjlighet för miljöpartiets regionpolitiker att förankra frågor. Mer info!
  En fråga som kommer att diskuteras är förslaget ”Vårdval Skåne”. Förslaget finns att läsa på region Skånes hemsida.
  Andra frågor blir s.k. OPS lösningar (Offentlig Privat Samverkan).

  Nästa vecka blir intensiv. På måndag är det medlemsmöte där vi ska ta upp miljöpartiets klimatkampanj. Dessutom ska vi hinna diskutera lite kommunfullmäktigeärenden.

  På tisdag och onsdag sitter jag i tingsrätten. Tisdagens förhandling gäller en äktenskapsskillnad och onsdagens förhandling gäller 13 mål. Lite trafikförseelser och lite narkotika.
  Ska även hinna med ett möte med styrgruppen för Fair Trade i Lund.

  På onsdag är det Mp Skånes arbetsutskott som träffas. Vi ska bl.a. förbereda Mp Skånes årsmöte den 15 mars.

  På torsdag är det kommunfullmätige. Det damp ner en tjock bok för några dagar sedan. Totalt är det 24 ärenden men vi kommer nog inte att hinna med alla. KF börjar kl. 17.00 och håller på till 22.30 och sänds på Steve samt på internet.
  Får återkomma till tankar kring kommunfullmäktige ärendena en annan dag.

  På fredag blir det en resa till Kalmar. Tåget går 6.02 från Lund C. Om allt går som det ska är jag tillbaka i Lund vid 19-tiden. Det är en regionträff med representanter från miljöpartiet i Hallands län, Kalmar län, Kronobergs län, Blekinge län och Skåne län. På programmet fins bl.a. ansvarsutredningen där frågan gäller vilka regioner som skall slås samman.

  Sedan avslutas arbetsveckan med ”Fika med Ulf Holm”. Vi kommer att ha vårt kansli öppet för de som vill fika rättvisemärkt och som vill prata politik med en riksdagspolitiker.

  Ska givetvis försöka få in några träningspass med Friskis&Svettis också.

  Så det är en spännande vecka som väntar.

  mån
  7
  jan
  2008
  måndag, 07 januari, 2008 | Skriven av:

  Sömnstörningar och trötthet är ett av vår tids största folkhälsoproblem” konstaterar en sömnforskare. Speciellt drabbar det småbarnsföräldrar.

  ”Kraven på karriär och egna intressen samtidigt som man bygger en ny tillvaro med barn skapar en trötthet som lätt leder till utbrändhet.”

  Två tredjedelar av dem som drabbas är kvinnor.
  Även om det är högkonjunktur och arbetslösheten har minskat är det fortfarande många som är utan arbete.

  Är det inte dags att ändra detta?

  Man kan börja med att återinföra friåret. Det var mycket framgångsrikt men skrotades av prestige.
  Sverige har längre normalarbetstid än många andra länder i europa. Så det finns utrymme och skäl att sänka normalarbetstiden. Helst till 30 timmar/vecka.
  Detta skulle även vara ett lyft för jämställdheten.

  Det är inte klokt att våra mest arbetsföra går in i vägen redan i 30-årsåldern.

  Det är dags agera NU!