Inlägg under kategori » socialpolitik «

mån
31
maj
2010
måndag, 31 maj, 2010 | Skriven av:

fortsätter konferensen med

”Att följa upp och utvärdera för att bygga en evidensbaserad praktik – några steg på vägen.”
Föreläsning av Lars Oscarsson, professor i socialt arbete vid Örebro universitet som har lång erfarenhet av metodutvecklings- och utvärderingsfrågor inom Socialtjänsten. Föreläsningen kommer att handla om hur praktiskt arbete kan följas upp och utvärderas och därmed lägga grunden för en kunskapsbaserad verksamhet.

Något för teoretiskt för mig. Inget konstigt, ganska så självklart men hur ska man använda det i kommunens verksamhet?
Ganska självklart att använda sk evidens. Problemet är om experter inte är överens om hur evidensen ska tolkas i reella aktiviteter.
Inte lätt att prata efter lunch. Förhoppningsvis var det någon som fick ut något av detta.

fre
15
jan
2010
fredag, 15 januari, 2010 | Skriven av:

SDS skriver : Öppnar kvinnoboendet tidigare – läget för hemlösa är akut

Kvinnoboendet öppnar redan i februari. Trots att upphandlingen om vem som ska driva det inte är klar. Bakgrunden är den akuta situationen för hemlösa kvinnor i Lund.

De borgerliga har vänt sig till serviceförvaltningen och pressat fram en snabbare renovering av fastigheterna på Malin Gyllenkroksväg. Det är där boendet för hemlösa kvinnor ska vara.

Vem som ska driva det är inte klart. Upphandlingsprocessen är igång men långt ifrån färdig.

Denna situation målades inte upp av ansvarigt kommunalråd från folkpartiet på senaste kommunstyrelsen.
På kommunstyrelsen sa ansvarigt kommunalråd att allt var klart för beslut i socialnämnden under januari och att det skulle vara inflyttning under februari.

Man kan undra var kommunalrådet hade fått sin information från. Det var väl samma källa hon använde när hon argumenterade på kommunfullmäktige under 2009.

Nu verkar det bli det som miljöpartiet ville redan i april 2009. Det bra att alliansen nu ändrar sig. Trist att det sker först nu, dvs efter att vi upplevt en kall höst och vinter.

– Vi blev då oroliga för hur det ska bli under de övriga vintermånaderna, säger Göran Wallén.

Vadan denna oro just nu? Det var ju den oro vi hade redan innan höst och vinter 2009. Alliansens lösning har varit att kortsiktigt lösa problemet med hemslöhet och erbjuda härbärge i första hand och hotell i andra hotell.

Socialnämnden bad socialförvaltningen utreda möjligheten att tidigarelägga öppnandet temporärt i kommunal regi. Resultatet blev att man nu påskyndar renoveringen av några våtutrymmen i en fastigheterna. Någon totalrenovering handlar det inte om.

När gjorde man det?
Som sagt det var en helt annan bild som lämnades av ansvarigt kommualråd och ordförande i socialnämnden.

Givetvis bättre sent än aldrig eller sent ska syndaren vakna …

Att man nu öppnat detta boendet så är ju inte problemen löst. Det finns mycket kvar att göra.
Det ska bli spännande och hur alliansen ska behandla miljöpartiet m fl skrivelse angående ”INFÖR PRINCIPEN BOSTAD FÖRST I ARBETET MOT HEMLÖSHETEN”, dvs ”Housing First”-konceptet?

ons
13
jan
2010
onsdag, 13 januari, 2010 | Skriven av:

Redan 2008 gjordes en kartläggning av de hemlösas situation. I april 2009 var socialnämnden äntligen redo att starta ett stödboende för hemlösa kvinnor. Enda problemet var att det saknades pengar. Det var ju inte så konstigt eftersom alliansen i Lund skurit ner anslagen till samtliga nämnder och styrelser sedan de tog över efter valet 2006.

Nio månader efter socialnämndens sammanträde försöker alliansen skicka ut dimridåer genom att istället för att diskutera dagens situation ta upp en diskussion vem som är bäst, alliansen eller de rödgröna.

Man har förhalat frågan sedan dess. Dagens skrivelse från de rödgröna lämnades in den 28 oktober. Sedan dröjde det till 2 december innan kommunkontoret skrev en tjänsteskrivelse och ytterligare 6 veckor innan ärendet kom upp till beslut. Hade man prioriterat frågan hade man redan kunnat behandla ärendet på kommunstyrelsen i december 2009.

Nu förhalade man det till januari. Problemet är bara att de sedan april 2009 inte gjort något som konkret påverkat boendsituationen för hemlösa kvinnor. Hade alliansen gått vidare med förslaget i april 2009 hade 4-8 hemlösa kvinnor haft ett boende, om än tillfälligt, i alla fall ett boende som inte är ett härbärge. detta hade dessutom avlastat härbärget som varit fullt sedan i höstas.

Ansvarigt kommunalråd från alliansen svarade på miljöpartiets interpellation på kommunfullmäktige i oktober 2009, att alliansen beslut att upphandla boendet enbart skulle försena inflyttningen ett par månader och att det skulle vara klart för inflyttning i januari. Nu är det januari och inflyttning är inte klart. Interpelationen ställdes i oktober, 4 månader efter att socialnämnden var redo att starta om det tillsköts pengar. Så förseningen att upphandla har definitivt varit längre än ett par månader.

På dagens kommunstyrelse lovade, samma ansvariga kommunalråd, att allt ska vara klart för inflyttning i februari. Ännu finns inget underlag presenterat för socialnämnden för att bestämma vem som ska sköta boendet.

Om det mot förmodan blir inflyttning i februari är det ju bra men det hade ju givetvis varit bättre om det varit klart redan under förra året, innan de kalla årstiderna inföll.

Alliansen tycker att ekonomin är viktigare än att hjälpa människor som behöver ett boende och som behöver stöd. Ska man komma tillbaka till ett liv värt namnet är en bostad ett måste. För att detta ska ske måste kommunen ta sitt ansvar.

mån
14
dec
2009
måndag, 14 december, 2009 | Skriven av:

maskros_25cmSocialförsäkringssystemet måste anpassas till människors verklighet, inte tvärtom.

I grunden är människan aktiv och skapande. Socialförsäkringssystem måste ta tillvara detta och inte genom ogenomtänkta regelverk hämma människors tillfrisknande eller utveckling.

Dagens socialförsäkringssystem bygger på heltidsarbete och fast anställning som norm. Detta trots att människor ofta arbetar deltid, i projektanställningar och byter arbete och yrke på ett helt annat sätt än tidigare. Dagens system bygger på förlegade principer, är krångligt, oöverskådligt och måste ändras. Allt för många faller mellan stolarna.

Efter ett rådslag miljöpartiet utvecklat ett förslag om ”arbetslivstrygghet” som bygger på idén om en dörr in. Man ska kunna vända sig till ett och samma ställe oavsett arbetslöshet eller sjukdom. Nivåerna ska vara desamma och individanpassat stöd ges. Även försörjningsstöd ska hanteras av den nya myndigheten.

I övrigt vill miljöpartiet hellre ha höjda grundnivåer än höjning av taken. Fler ska omfattas, regler förenklas.

Läs mer!

AB 1, AB 2

tis
8
dec
2009
tisdag, 08 december, 2009 | Skriven av:

SvD skriver : Regeringen anklagas för fel om nya sjukregler

Kritiken mot regeringens nya sjukförsäkringsregler har varit massiv den senaste veckan. Och nu kommer anklagelser mot socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson för att komma med felaktig information.

Det var i söndagens Agenda som socialförsäkringsmininster Cristina Husmark Pehrsson (M) svarade på den kritik som riktats mot regeringens nya sjukförsäkringsregler. I studion berättade två cancersjuka kvinnor om hur de tvingas jobba när deras sjukpenning dras in i januari.

Som svar på kritiken sade Husmark Pehrsson då att regeringen infört undantag för de svårast sjuka. Men socialförsäkringsministern sade också att ingen remissinstans tidigare reagerat på hur de nya reglerna kommer att slå.

– När vi har skickat ut vårt förslag på remiss till många tunga remissinstanser har ingen poängterat att det här kunde få de här orimliga konsekvenserna. När vi nu ser det här kommer vi göra den här ändringen så fort det överhuvudtaget är möjligt, sade Husmark Pehrsson i Agenda.
Enligt SVT:s Aktuellt idag stämmer dock inte socialförsäkringsministerns uttalande. Nyhetsprogrammet har gått igenom remissvaren och flera instanser har redan tidigare riktat kritik mot hur de nya reglerna slår mot svårt sjuka.

Statskontoreret gick så långt som kräva att hela förslaget skulle läggas ner. ”Vi anser att beredningen av förslaget är bristfällig”, skrev Statskontoret i sitt remissvar.

Samhall ansåg samtidigt att tidsgränserna i de nya sjukskrivningsreglerna är för snävt satta och Statens folkhälsoinstitut var inne på samma spår.

”Vi ställer oss tveksamma till förslaget om fasta hållpunkter”, skrev den statliga myndigheten till regeringen.

Det verkar helt klart att konsekvenserna skulle bli vad de nu blir. Det borde man inte behöva ha några remissinstanser som påtalar. I programmet skyller och socialförsäkringsmininstern på att ”lagen” ännu inte är antagen. Lagförslaget var klart och instruktioner var klara.

Idag rapporterar A-kassornas Samorganisation, SO, att man inte kommer hinna utreda alla av de 15 000 personer som nu tvingas ut av regeringen från sjukförsäkringen Något som innebär att dessa personer kommer att stå utan ekonomisk ersättning. Enligt Försäkringskassan så kommer man istället att vara hänvisad att söka försörjningsstöd (socialbidrag) hos kommunens socialtjänst.

Lagförslaget bygger på en människosyn där man utgår ifrån att alla fuskar. Att alliansen utgår från detta måste bero på ”genom sig själv känner man andra”.

Man kallar att man minskar utanförskapet genom att göra livet än värre surt för de som redan har en allvarlig och i en del fall dödlig sjukdom. Man skapar en otrygghet så att man till och med slutar med medicinering, som ordinerats av en läkare, bara för att kunna gå till sitt jobb.
Har man en allvarlig sjukdom ska man ha möjlighet och jobba så mycket som man kan men inte tvingas till mer än man klarar av.

Alliansen har satt sig i denna situation genom att sänka skatten för många som inte ”behövde” någon skattesänkning. Detta har skapat ett underskott som nu bland annat de ”sjuka” får betala.

Man tycker att man åtminstone kunde stå för sina beslut och inte skylla på ”det hade vi ingen aning om” och ”det är det ingen som sagt tidigare”.

Läs mer!

mån
7
dec
2009
måndag, 07 december, 2009 | Skriven av:

Miljöpartiet sade redan 2007

Miljöpartiet delar regeringens ambitioner att dela ansvaret för barn och hem mer lika mellan män och kvinnor. Regeringens jämställdhetsbonus är dock en krånglig och osäker metod att nå detta mål. Miljöpartiet föreslår stället en ökad individualisering av föräldrarförsäkringen.

Det visar sig att

Sju personer fick jämställdhetsbonus på mellan 100 och 1 800 kronor av staten under första halvåret. Att administrera utbetalningarna kostade sammanlagt cirka 6 miljoner kronor, enligt Dagens Nyheters uträkning.

Det hade varit bättre att införa en tredelad föräldraförsäkring så att fler pappor kan vara mer med sina barn. Uträkningar visar att regeringens reform med jämställdhetsbonus hittills har kostat 850 000 kronor per person att administrera.
Detta var läget i juni 2009.

Det är helt onödigt att slösa bort pengar på administrativa kostnader för jämställdhetsbonus när de istället kunde användas till fler pappadagar. Även om fler får jämställdhetsbonus framöver och de administrativa kostnaderna minskar räknat per person kommer jämställdhetsbonusen fortsätta vara ett kostsamt och för dåligt styrmedel för att öka jämställdheten. Det skulle vara bättre med en tredelad föräldraförsäkring på 18 månader, där föräldrarna får sex månader var och sex månader att gemensamt förfoga över.

Klimatpolitik, jämställdhetspolitik, det är det samma. Alliansen snackar mest och levererar inga resultat.

tis
15
sep
2009
tisdag, 15 september, 2009 | Skriven av:

SvD skriver ”Besparingar slår mot socialarbete”

De fackliga organisationerna i Stockholms stad protesterar mot besparingar inom socialtjänsten. I en skrivelse till ansvariga politiker markerar facken att det inte är eniga med arbetsgivaren, när det måste sparas.

När social- och arbetsmarknadsnämnden sammanträder på torsdag ligger förslag på besparingar på bland annat hemlösa, funktionshindrade och missbruksvård på bordet.

Förvaltningens prognoser pekar på 15,7 miljoner kronor i underskott i år, och åtstramningar för att komma tillrätta med hälften föreslås. Enheten för hemlösa, Maria ungdom, boendeenheten, Familjerådgivningen och enheten för ledsagarservice hör till dem som måste spara. Upphandling väntas spara pengar på Enheten för ledsagarservice som går med 2,5 miljoner kronor i underskott.

Synskadade Gunnel Skårstedt har hjälp av en ledsagare 20 timmar i månaden, när hon bland annat tar promenader och uträttar ärenden.

– Jag blir verkligen ledsen när jag hör det. Ledsagarservicen är ovärderlig för att jag inte ska bli instängd i min lägenhet. Jag förstår inte varför den skulle bli bättre om den blir privat, säger hon.

Från dag ett så har alliansens politik gynnat de som har det bra och som dessutom tjänar bra. Gång efter gång kommer det fram exempel som drabbar människor. Arbetslinjen gynnar de som har bra avlönade arbeten. Alla har dock inte arbeten och alla arbete är inte välavlönat.
Vad hjälper det nu att man betalar ut lite allmosor till kommuner och regioner när de redan tvingat skära ner välbehövlig verksamhet. Skattesänkningen som varit har gett de med högst inkomst mest pengar. Samtidigt har man höjt avgifter som drabbar de som tjänar minst mest.

Hemlöshet löser man inte bara med att bygga bostäder. Många hemlösa är hemlösa beroende på något som hänt dem i deras liv. Många gånger har det med missbruk att göra dock inte alltid.

Utanförskapet minskar väl knappast när man drar ner på ledsagarservice.
Det minskar väl inte heller att man minskar på resurserna till enheten för hemlösa.

Dags att byta ut alliansen på alla plan!

tis
4
aug
2009
tisdag, 04 augusti, 2009 | Skriven av:

maskros_25cmMed regeringens nya regler i sjukförsäkringen kommer 32 000 att kastas ut ur sjukförsäkringen, enligt försäkringskassans senaste statistik. Det är helt oacceptabelt och samhällsekonomiskt oklokt. Sverige behöver en helt ny försäkring.
Alliansregeringens politik innebär att personer som inte har arbetsförmåga inte längre har rätt att få sjukersättning. Dessa människor ska slåss om jobben med dem som nyligen blivit arbetslösa.

När beslut om regeländringarna togs utlovades insatser för de som riskerade att bli utförsäkrade, men av det har det blivit en tummetott. De så kallade nyfriskjobben har floppat, bara 65 personer har på drygt ett år fått sådana jobb, och rehabkedjan fungerar inte i praktiken. Människor bollas runt mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen.

Det behövs ett nytt trygghetssystem med en dörr in. Slå ihop försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunernas socialbidrag. Miljöpartiet anser att det är dags för en allmän försäkring som gäller vid både arbetslöshet och sjukdom.

Läs mer!

sön
5
jul
2009
söndag, 05 juli, 2009 | Skriven av:

SDS skriver ”Gratulerades till många avslag i mejl från chef”

Försäkringskassans handläggare får delvis lön efter hur många beslut de fattar. Fokuseringen på produktionen har blivit så stor att chefer uppmuntrat handläggare att öka antalet avslag i sjukpenningsärenden, enligt Claes Petterson på fackförbundet ST.

Sydsvenskan har pratat med en rad handläggare på Försäkringskassan som beskriver samma trend: att allt större fokus läggs på ”produktionen”.
I stort sett varje månad kallas de in till chefen och får veta exakt hur många beslut de fattat och hur många yrkanden de beviljat respektive avslagit.
Precis som inom industrin finns beräkningar på hur lång tid varje moment bör ta.

 • Föräldrapenning: 12 minuter.
 • Korttidssjuka som blivit friska vid handläggningen: 51 minuter.
 • Sjuka som ska utredas vidare: 92 minuter.
 • Avslag på sjukpenning: 98 minuter.
 • Alliansens politik raserar välfärden. För att kunna finansiera skattesänkningsreformerna, som främst gynnar de rika, tvingar alliansen fram omänskliga handläggningsrutiner på Försäkringskassan. De som drabbas har inte fått del av skattesänkningarna utan drabbas därför dubbelt.
  Det viktigaste har blivit att producera resultat inte att resultatet blir bra. Lönen sätts till handläggarens produktivitet dvs ”hur mycket tid som använts per ärende”. Ju snabbare desto högre lön.
  Att chefen gratulerar via SMS att man har många avslag är ju ytterligare en bisarr händelse i den ”NYA FÖRSÄKRINGSKASSAN”.

  Snabbt men inte rätt
  Försäkringskassans motto är ”enkelt, snabbt, rätt”. Men i en rapport som Försäkringskassan lämnade till regeringen förra fredagen konstateras att det under förra året mest bara blev ”snabbt”.
  Bristande ledning och konstant underfinansiering är två orsaker till det uppkomna kaoset förra året, enligt rapporten. Att kvaliteten inte blev ännu mer lidande anses bero på den lojala personalen.
  Rapporten lämnades in förra fredagen.

  Varför lägga så mycket resurser på att jaga de som har det svårt. Vore det inte bättre att skapa et samhääle där alla kan och får bidra efter förmåga?
  Är det inte dags att se över hur mycket vi arbetar?
  Många arbetar mer än normaltid. Numera dessutom utan extra ersättning. Samtidigt ökar arbetslösheten speciellt för ungdomar. Sverige har en av de högsta siffrorna för ungdomsarbetslöshet inom EU. Inte speciellt imponerande för vår alliansregering.

  Delar vi på jobben så sliter vi inte ut oss i samma omfattning. Fler får en sysselsättning och fler slipper leva på bidrag. Gör vi arbetstiden mer flexibel kan man jobba de timmar man orkar och dessutom kan arbetstiden spridas ut över större del av dygnet. Därmed minskar belastningen på våra kommunikationsvägar.

  Det är verkligen dags att byta politik!

  tor
  19
  feb
  2009
  torsdag, 19 februari, 2009 | Skriven av:

  Alliansen arbetslinje slår helt fel. Socialförsäkringsminister pratar om att utanförskapet har minskat och pratade mycket om hur det var innan alliansen tog över. Det var inte perfekt innan och (s)-styrd regering minskade ersättningsnivåer men det går inte att jämföra med det som alliansen har genomfört.

  Jag vet inte hur hon definierar utanförskap. Visst kunde det vara problem med att man inte fick möjlighet till rehabilitering utan istället fick en sjukpension. Fördelen med sjukpensionen var ändå att det skapade en trygghet man visste vad man fick. Nu är det människor som har kronisk sjukdom som tvingas söka jobb som inte finns.
  Försäkringskassan har till och med föreslagit att man kan ligga och jobba om man inte kan sitta eller stå pga smärta.

  Visst det fanns folk som fuskade och det finns fortfarande folks om fuskar och det känner alliansregeringen till eftersom de har och har haft statsråd som fuskat. Det är kanske den känslan som styr dvs man känner andra som man känner sig själv.

  I alla fall gör socialförsäkringsminister ett stort nummer av att alliansen har räddat massor från ett utanförskap. Att inte få sin sjukersättning utan natt få ett jobb och utan att få a-kassa och tvingas leva på socialbidrag. Skapar inte detta ett utanförskap. Socialförsäkringsminister pratar som om alliansen satsade mer pengar på att hjälpa de sjuka och utsatta men det är inte sant. Man har skurit ner ersättningsnivåerna och minskad tidsperioden som man kan får ersättningen.

  Man har dessutom skapat nya sjukskrivna som arbetar på Försäkringskassan. Man har ändrat om organisationen och lagt till nya arbetsuppgifter och dessutom skurit ner anslagen totalt.

  Genom nya reformer har man satt press på inte bara de sjuka utan även på handläggarna på Försäkringskassan. Alliansen älskar att slå ner på att det offentliga har så mycket administration men de har själva skapat en stor mängd administration i form av övervakning som t.ex. vård av sjukt barn. Föräldrar ska fylla i papper så även förskolan.

  Att man tvingar svårt sjuka söka jobb som inte finns och om de fanns aldrig skulle få är helt omänsklig. Man jagar folk med svår cancer precis som det inte vore nog med att ha cancern. Utan man ska också behöva oroa sig hur man ska betala sina räkningar.

  Frågan är hur mycket jagandet av fuskare har inbringat och hur mycket systemändringen har kostat de drabbade.

  Genom överbelastningen på Försäkringskassan har många till och med fått lämna sina hus. Detta p g a att Försäkringskassan inte har betalat ut rättmätig ersättning i tid. Dessutom anser man inte det som självklart att de drabbade ska åtminstone få ränta på pengarna och att de som blivit svartlistade pga av obetalda skuler ska få hjälp att rentvås av staten.

  Socialförsäkringsminister tycks inte tro att alliansen politik har skapat några problem. Hon lägger över problemen på Försäkringskassan. Hon erkänner inte att de nya reglerna som Försäkringskassan genomdriver är politiskt beslutade av alliansregeringen.

  Under 2008 skickades Försäkringskassan ut brev till dödsjuka ang de nya reglerna:

  Enligt de nya sjukskrivningsreglerna kan man få sjukpenning med 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten under ett år. Därefter kan man under ytterligare ett och ett halvt år få sjukpenning med 75 procents ersättning. Men den som har behov av sjukskrivning därefter, alltså efter 2,5 år, måste vara så sjuk att ”det finns ett påtagligt hot mot den sjukes liv inom de närmaste månaderna”. 

  Det är ju helt omänskligt att man kan uttrycka sig ”det finns ett påtagligt hot mot den sjukes liv inom de närmaste månaderna”. Tror man att människor inbillar sig att de är dödssjuka eller att det finns många som spelar dödssjuk bara för att få sjukersättning från staten?

  Grundläggande måste vara att ett sjukförsäkringssystem är till för att ersätta drabbade individer och inte för hitta eventuella fuskare.

  ons
  4
  feb
  2009
  onsdag, 04 februari, 2009 | Skriven av:

  SkD skriver : ”Alliansen lugnar: alla jobben finns kvar”

  De flesta får behålla jobbet. Men kanske inte på samma tjänst.
  – Lund växer och vi kan inte sparka folk, säger Mats Helmfrid (M) kommunstyrelsens ordförande.
  Alliansens sparbudget motsvarar lönen för cirka 170 kommunanställda.
  Alliansen får hård kritik för sin budget, som enligt oppositionen baseras på önskedrömmar om låga löneavtal och liten inflation.

  Alliansen lyckades inte speciellt bra när det var högkonjunktur. Nu verkar det gå riktigt illa när högkonjunkturen har övergått i lågkonjunktur.
  Att blunda för verkligheten och inte kompensera för löneökningar är rena rama lurendrejeriet.

  – Det ekonomiska läget är bekymmersamt. Vi måste vidta åtgärder. Det är möjligt att lika många anställda i dag får göra mer arbete för fler människor framöver, säger Mats Helmfrid.

  Att dessutom säga att lika många anställda ska arbeta för fler människor visar alliansens syn på de kommunanställda.

  Alliansen vill

  Alliansen vill skaka om nämnderna genom att pressa löneförväntningar och andra kostnader. Därför lägger man ribban lägre än alla prognoser. – Vi vet inte hur utfallet blir. Det kan slå fel i slutändan. Nu har politikerna i nämnderna längre tid att anpassa sig, säger Mats Helmfrid.

  På vilket sätt har man längre tid att anpassa sig?
  Om nu alliansen vill gynna konsumtionen så är det väl inte så smart att säga upp kommunens anställda. För uppsägningar blir om nämnderna ska spara de 100-tals miljoner som alliansen budgetramar innebär.

  Givetvis måste kommunen jobba med att optimera sin verksamhet men bara för att det är lågkonjunktur minskar inte behoven av skola, vård och omsorg.

  Vi står dessutom för en utmaning att minska kommunens klimatpåverkan. För att göra detta behövs investeringar nu för att kunna ta hem vinster i framtiden. Lagda besparingar kommer att minska möjligheterna att satsa.

  Dessutom vill alliansen spara på att minska underhållet av kommunens fastigheter vilket inte är något annat än kapitalförstöring. Vilket kommer att kosta kommunen stora pengar i framtiden.

  fre
  17
  okt
  2008
  fredag, 17 oktober, 2008 | Skriven av:

  Detta är den första konferensen jag varit på där man använder tolkar. Mest från franska till engelska.
  Konferensens tema är ”The art of City making”.

  Första föredraget handlar just om detta. Det är Charles Landry, Sociolog från England. Bl.a. har han tittat på grafitti runt om i världen. Vissa ord används mer än andra, som ”love” and ”pain”. Han menar att genom att studera budskapet i grafitti kan man få en känsla av hur de står till i samhället.
  Väldigt intressant föredrag.

  Byggnader sänder ut budskap. Många gånger som en ”fabrik” som skapar sjukvår och undervisning.

  Det finns många skolor som har legat i et område med sociala problem. Där skolan har sett hemsk ut. Mycket betong och trista korridorer och ingen utsmyckning över huvud taget. Elevernas resultat har inte varit så lysande, skadegörelsen har varit stor osv.
  När msn byggt om skolan och satsat på lite konst och estetik så har skadegörelsen minskat och elevernas prestationer har ökat.

  Mycket intressant föredrag.

  lör
  27
  sep
  2008
  lördag, 27 september, 2008 | Skriven av:

  Efter torsdagens kommunfullmäktige har Lunds kommuns hemsida uppdaterats. På första sidan kan man se två uppdateringar, gällande två ärenden från kommunfullmäktige. Klickar man på dessa är det bara ärendet om de två politiska sekreterarna, som de tre största partierna och röstade igenom mot fem mindre partier, som har uppdaterats på den länkade sidan.

  Länken gällande ansökan om att bli Kulturhuvudstad 2014 är inte uppdaterad.
  Beslutet om social jour finns inte ens med. Kanske inte så konstigt eftersom alliansen och (s) sa nej till detta.

  Pengar fanns till politiska sekreterare men inte till utökad social jour. Övriga KF-ärenden var inte så viktiga eller intressanta så att de skulle redovisas på hemsidan.

  Lite konstigt?
  Eller?

  tor
  25
  sep
  2008
  torsdag, 25 september, 2008 | Skriven av:

  Just nu pågår diskussionen om en motion som handlar om ”Utökad social jour”.
  I Lund har den sociala jouren öppet fredagar 16-01, lördagar 17-01 och söndagar 17-22.

  Alliansen plus socialdemokraterna yrkade på att motionen ska anses besvarad vilket innebär att den inte ska utökas.
  Att alliansen inte vill utöka den sociala jouren är väl inte så konstigt men att (s) inte vill känns lite beklagligt.

  Miljöpartiets huvudförslag var att finna en kompromiss för att utöka den sociala jouren.

  Alliansen hänvisade till att det kostar över 5 miljoner. Detta är för mycket pengar.
  VA Syd har jour dygnet runt. Man kan undra hur de har råd med det?

  Kanske är det för att ekonomerna lättare kan beräkna kostnaden för en vattenskada än när en människa far illa.

  Tips till nästa budgetdebatt!
  Minska VA Syds heltäckande jour och hänvisa till 112!

  tor
  18
  sep
  2008
  torsdag, 18 september, 2008 | Skriven av:

  SDS skriver : ”Nytt hem för hemlösa kvinnor”

  ”Socialnämndens moderate ordförande vill skapa ett nytt boende för hemlösa kvinnor. I den senaste kartläggningen fanns 22 hemlösa kvinnor i Lund.

  Ett boende i den storleksordningen kan jag tänka mig, säger ordföranden.

  I Lund bor det 75 hemlösa, enligt den enda kartläggningen av kommunens hemlösa som har gjorts och bygger på siffror från mars månad.

  Av dem var 22 kvinnor. Nu vill socialnämndens ordförande rikta krafttag för att stödja dem.”

  Ja det är på tiden att alliansen vaknar.
  Miljöpartiets motion om utsatta kvinnor har man lyckats försena. Motionen blev bordlagd när den kom upp på kommunstyrelsen eftersom man tyckte att den skulle behandlas i samband med en handlingsplan. På nästkommande kommunstyrelse ”glömde man” att ta upp motionen.

  På senaste budgetfullmäktige yrkade miljöpartiet på extra resurser till socialnämnden, bl.a. till hemlöshet. Vilket alliansen röstade ner och samtidigt minskade ramen ytterligare.

  Det är bra att alliansen vaknar men det det är lite sent och troligen inte tillräckligt.

  I kväll, onsdag, klockan 18 anordnar Hemlösas Förening sin traditionella utfrågning av Lunds politiker i Stadshallen angående just situationen för de hemlösa i Lund. Temat är: vad har hänt sedan sist?

  Läs miljöpartiets motion!

  mån
  1
  sep
  2008
  måndag, 01 september, 2008 | Skriven av:

  Det är ett välkommet besked från socialdemokraterna att de vill ha en individualiserad föräldraförsäkring, efter den modell som miljöpartiet förespråkat under flera år, säger Gunvor G Ericson, Miljöpartiets ledamot i socialförsäkringsutskottet.

  – Det underlättar helt klart vårt samarbete med (s) att de tar detta mycket viktiga steg, säger Gunvor G Ericson.

  – Att göra föräldraförsäkringen mer jämställd ger positiva effekter för hela samhället och det kan också bidra till mer familjelycka, säger Gunvor G Ericson.

  – Miljöpartiet vill också ge föräldrar möjlighet att gå ned i arbetstid under småbarnsåren, med Mp-förslaget om sk Barntid. Det är också en jämställdhetsfråga, eftersom det idag oftast är kvinnor som frivilligt går ned i arbetstid och därmed får ta hela kostnaden med lägre lön och lägre pension, säger Gunvor G Ericson.

  sön
  10
  aug
  2008
  söndag, 10 augusti, 2008 | Skriven av:

  Nästa vecka börjar det politiska ”livet” igen. Vi har internt möte på måndagen då vi förbereder kommunstyrelsen som äger rum på torsdagen. Två tjocka kuvert damp mer i brevlådan och då var ändå inte allt med. Detta räddar helgen.

  Bl.a. finns Miljöpartiets motion om ”Åtgärder för att minska mäns våld mot kvinnor” på dagordningen. Mäns våld mot kvinnor sågs länge som en privat angelägenhet inom familjen. I dag är samsynen stor om att mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. Med det synsättet följer också ett politiskt och socialt ansvar. Kvinnor har rätt att få samhällets fulla stöd för att kunna leva ett liv utan våld, eller hot om våld.

  Det finns verksamhet som stöttar utsatta kvinnor men den borde kunna samordnas mer. Dessutom borde den frivilliga delen kunna få lite mer stöd. Det är också viktigt att ändra attityder i samhället där man inte tolererar våld och inte skuldbelägger offret.

  Kommunstyrelsens dagordning är annars ganska så diger.

  tor
  10
  jul
  2008
  torsdag, 10 juli, 2008 | Skriven av:

  SDS skriver : ”Ett gytter som lever”

  ”Vad är det som händer när en stads småbutiker byts ut mot kafékedjor? När de med mindre pengar inte längre får plats?
  Idag är det staden snarare än nationen som tävlar om vår uppmärksamhet. Detta reflekteras inte minst i de alltmer citerade urbana världsrankningslistorna.
  Häromveckan utnämndes Köpenhamn av trendmagasinet Monocle till ”The Top City” i fråga om livskvalitet, medan Reader’s Digest i höstas valde Stockholm till den grönaste och mest beboeliga staden i världen.

  Samtidigt är fredningen ett fastighetsekonomiskt drag, som i ett slag förvandlar resten av den centralt belägna fristaden till just precis det som den i fyrtio år lyckats undvika att bli, nämligen urban hårdvaluta. Genom fredningen skapas en representativ park ”för hela Köpenhamn”, men framförallt på bekvämt promenadavstånd från fashionabla Holmen. Vad detta kommer att betyda för fastighetsvärdena i fristaden kan vi bara spekulera i.

  Den stegvisa anpassningen av Christiania till ”sædvanlig fysisk planering” är ett ypperligt exempel på det vi kallar gentrifiering, en urbanisering på den köpstarka medelklassens villkor. Det är ett estetiskt vapen i en ekonomisk omfördelningspolitik, som inte bara producerar en säljande image och stigande tomtpriser, utan också, vilket sällan framkommer i debatten, hemlöshet. När urbaniteten övergår i handelsvara så har den också utvecklats till ett exkluderande system, där experimenterande ”forskellighed” alltid måste ställas mot säljbar ”identitet”. ”

  Nu ska Christiania anpassas till det övriga danska samhället. Visst finns det en del avarter som t.ex. droger i ”fristaden”, men droger finns även i samhället utanför Christiania.
  Helt klart är jag emot droger, inget snack om saken.

  Jag tror inte att Christiania är omöjligt utan droger?

  Det positiva med Christiania är att det lyfter fram människan och mångfald. Alla behöver inte vara lika dana och konsumismen är inte det väsentliga. Kultur, social gemenskap, mångfald, återbruk, närproduktion och ekologi är ledord.

  Typiskt är att när man nu ska normalisera Christiania så sker det med ekonomi som grundtanke. Man ser en möjlighet att exploatera och tjäna pengar. Vilket givetvis går ut över de som inte har så mycket pengar. Här har Christiania verkligen varit en fristad. Det hade varit bättre om Christiania har utökats.

  Det är trevligt att gå runt och titta på alla husen so byggts bit för bit. Det är inte perfekt men funktionellt. Inte större än de behöver vara. Detta går givetvis inte att skapa med dagens byggherrar men jag gissar att boendekostnaden är lägre i dessa hus än i dagens nybyggen.

  Givetvis är det inte problemfritt att bo i Christiania. Det lokala styret testar verkligen demokratin. Det är svårt att få med ”alla”.
  Ibland tar det tid att komma till skott men då är fler med och genomförandet går säkert smidigare. Det hade varit intressant utveckla Christiania-tankarna.

  lör
  5
  jul
  2008
  lördag, 05 juli, 2008 | Skriven av:

  SDS skriver : ”Cancersjuka skulle bevisa att de var döende”
  Alliansens jakt på ”s.k. fuskare” tar sig allt märkligare former.

  ”Laila Tomsson fick ett brev från Försäkringskassan. Hon skulle bevisa att hon riskerade att dö inom två månader – annars skulle hon få sänkt bidrag.”

  Tror alliansen att man nu är så raffinerad att man simulerar cancer?

  Nu skyller ministern på att det är Försäkringskassans personal so är ansvarig. men totalansvaret har väl ändå ministern och alliansregeringen?
  Alliansen har utformat de nya reglerna och Försäkringskassan har följt intentionerna. Alliansen har från dag ett fört en konsekvent nedskärningspolitik. De som tjänat på alliansens politik är de som redan har det gott ställt.

  Tuffa tag ska det vara såväl mot de sjuka, arbetslösa och i skolan. Vi ska skrämmas in i leden och vi ska övervakas av FRA. Det är vår framtid om alliansen får råda.

  Vi får väl hålla ut tills 2010 och hoppas att alliansen inte hinner sälja ut för mycket och rasera det som Sverige har varit känt för ett bra trygghetssystem för alla.

  tor
  12
  jun
  2008
  torsdag, 12 juni, 2008 | Skriven av:

  Vi hann ganska så långt till och med socialnämnden. Så i morgon börjar vi med Vård- och omsorgsnämnden. Tyvärr så blev det inget stöd för miljöpartiets yrkande om att avsätta pengar till utökad social jour.
  (v) ville inte avsätta några pengar med hänvisning till att de har en motion som skall behandlas. Märklig logik. Vad skulle problemet bli att avsätta pengar innan motionen behandlades?

  Alliansen argumenterade också lite konstigt när det gäller hemlösa. Antalet hemlösa är större än vad man trott och ändå vill man avvakta.

  Man får i alla fall vara glad att vi hann så lång vilket kan innebära att vi är klar med budgeten innan kvällspausen vilket innebär att fredagskvällen är räddad.