Inlägg under kategori » omsorg «

tis
15
sep
2009
tisdag, 15 september, 2009 | Skriven av:

SvD skriver “Besparingar slår mot socialarbete”

De fackliga organisationerna i Stockholms stad protesterar mot besparingar inom socialtjänsten. I en skrivelse till ansvariga politiker markerar facken att det inte är eniga med arbetsgivaren, när det måste sparas.

När social- och arbetsmarknadsnämnden sammanträder på torsdag ligger förslag på besparingar på bland annat hemlösa, funktionshindrade och missbruksvård på bordet.

Förvaltningens prognoser pekar på 15,7 miljoner kronor i underskott i år, och åtstramningar för att komma tillrätta med hälften föreslås. Enheten för hemlösa, Maria ungdom, boendeenheten, Familjerådgivningen och enheten för ledsagarservice hör till dem som måste spara. Upphandling väntas spara pengar på Enheten för ledsagarservice som går med 2,5 miljoner kronor i underskott.

Synskadade Gunnel Skårstedt har hjälp av en ledsagare 20 timmar i månaden, när hon bland annat tar promenader och uträttar ärenden.

– Jag blir verkligen ledsen när jag hör det. Ledsagarservicen är ovärderlig för att jag inte ska bli instängd i min lägenhet. Jag förstår inte varför den skulle bli bättre om den blir privat, säger hon.

Från dag ett så har alliansens politik gynnat de som har det bra och som dessutom tjänar bra. Gång efter gång kommer det fram exempel som drabbar människor. Arbetslinjen gynnar de som har bra avlönade arbeten. Alla har dock inte arbeten och alla arbete är inte välavlönat.
Vad hjälper det nu att man betalar ut lite allmosor till kommuner och regioner när de redan tvingat skära ner välbehövlig verksamhet. Skattesänkningen som varit har gett de med högst inkomst mest pengar. Samtidigt har man höjt avgifter som drabbar de som tjänar minst mest.

Hemlöshet löser man inte bara med att bygga bostäder. Många hemlösa är hemlösa beroende på något som hänt dem i deras liv. Många gånger har det med missbruk att göra dock inte alltid.

Utanförskapet minskar väl knappast när man drar ner på ledsagarservice.
Det minskar väl inte heller att man minskar på resurserna till enheten för hemlösa.

Dags att byta ut alliansen på alla plan!

tor
27
aug
2009
torsdag, 27 augusti, 2009 | Skriven av:

DN skriver “Stockholms stad inför rökförbud för anställda”

Förskollärare, vaktmästare och parkarbetare som röker får ställa in sig på att sluta. Den 1 maj nästa år införs rökförbud på arbetstid för Stockholms stads cirka 45.000 anställda.

Förslaget om ett rökförbud tas i höst och har stöd av hela den borgerliga majoriteten. Rökförbudet ska gälla från den 1 maj nästa år.
De anställda kommer inte få ta rökpauser under arbetstid. Däremot kan de röka under lunchen, eftersom det är obetald arbetstid.

Det är bra att alliansen i Stockholm tar beslutet att förbjuda rökning på arbetstid. Detta är ingen jakt på rökare utan en konsekvens av rökarnas handlande. Varför ska man stå ut med rökluft som förskolebarn eller som vårdtagare inom omsorgsverksamheten.

Dessutom är det utrett att rökare i snitt har större sjukfrånvaro och kostar samhället pengar, trots tobaksskattens intäkter. Bra att det tas i “god tid” så att rökarna har tid att förbereda sig. Slutar de röka blir det inte bara positivt för deras omgivning utan även för dem själva.

Miljöpartiet har agerat i frågan sedan länge. I november 2008 ställde miljöpartiets Gunvor G Ericsson en fråga till folkhälsoministern om “RÖKFRI ARBETSTID PÅ STATLIGA ARBETSPLATSER

Beslutet om ett förbud är ett svar på en miljöpartistisk motion inlämnad i juli 2008.

ons
17
jun
2009
onsdag, 17 juni, 2009 | Skriven av:

Endast kristdemokraterna vill att Lunds kommun ska införa vårdnadsbidrag. Övriga alliansen säger sig vara positiva men vill inte införa det nu.

Många remissinstanser har sågat förslaget. Bl.a. har JÄMO sagt nej.

Eftersom förslaget har utarbetats utan jämställdhetsperspektiv och saknar en konsekvensanalys ur jämställdhetssynpunkt begränsas JämOs möjlighet att lämna synpunkter på hur förslaget påverkar jämställdheten. På föreliggande underlag kan JämO dock konstatera att förslaget med stor sannolikhet skulle innebära negativa konsekvenser för kvinnors ställning på arbetsmarknaden och ansvar för obetalt hem- och omsorgsarbete.

Forskning och erfarenheter från andra länder visar att vårdnadsbidrag leder till minskad ekonomisk jämställdhet, till ökade skillnader mellan kvinnors och mäns obetalda hem- och omsorgsarbete samt till minskad makt och inflytande för kvinnor. JämO ser inte några skäl till att införandet av ett vårdnadsbidrag skulle få andra konsekvenser i Sverige.

JämO anser att förslaget om vårdnadsbidrag står i strid med de jämställdhetspolitiska mål som riksdagen lagt fast.

Det förslag som regeringen, med (kd) som spökskrivare, habndlar om vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus. Miljöpartiets föreslår istället “barntid” som är ett bättre förslag för att förenkla vardagen för stressade småbarnsföräldrar.

barnbildVårdnadsbidraget är ett tydligt nederlag för jämställdheten. Regeringen har i propositionen erkänt att effekterna på jämställdheten är svårbedömda. I andra länder har det oftast varit kvinnor som utnyttjar liknande bidrag, till exempel har 95 procent av bidragstagarna varit kvinnor i Norge och Finland.

För att regeringen skulle kunna enas om det kd-märkta vårdnadsbidraget konstruerades en fp-märkt jämställdhetsbonus. Bonusen ska ge den som tjänar mest i familjen, oftast mannen, avdrag på skatten om han är hemma med sina barn. Jämställdhetsbonusen fungerar som ekonomisk modell, men den är för krånglig. Den är alltför byråkratisk och effekterna i plånboken kommer inte förrän året efter.

Ingen av dessa reformer kommer att kunna utnyttjas av ensamstående föräldrar, som behöver det mest. Jämställdhetsbonusen kräver två i hushållet som arbetar. Vårdnadsbidraget får tas ut på deltid, men kan inte kombineras med offentligt finansierad barnomsorg.

Miljöpartiets förslag om barntid utgår från att föräldrarna ska kunna kombinera familj och arbete och samtidigt minska stressen.

I dag har föräldrar rätt att gå ner 25 procent i arbetstid. Med det är i realiteten en begränsad möjlighet, eftersom många inte har råd att avstå från inkomst. Vi vill att betydligt fler föräldrar ska kunna förkorta sin arbetstid medan barnen är små genom att ge en ekonomisk pensionsgrundande ersättning på 2 500 kronor som täcker upp en del av inkomstbortfallet.

Barntid har flera fördelar. Det kan kombineras med offentligt finansierad förskoleverksamhet på deltid. Det gäller i hela landet. Ersättningen är, till skillnad från vårdnadsbidraget, pensionsgrundande. Det kan tas ut av två föräldrar samtidigt.

Regeringen Reinfeldt tar med sitt förslag ett steg bort från arbetslinjen. Det är viktigt att både män och kvinnor har en självklar plats på arbetsmarknaden. Lika viktigt som det är att barnen får lika mycket tid med sina pappor som med sina mammor.

Socialdemokraternas förslag är att förlänga föräldraförsäkringen med en månad, som ska kunna tas ut som strödagar efter att föräldrarna börjat jobba. Det förslaget bidrar inte till att lösa det livspussel som föräldrar idag lever i även om det är ett steg i rätt riktning.

ons
17
jun
2009
onsdag, 17 juni, 2009 | Skriven av:

Vård och omsorgsnämndens ordförande beskrev valfriheten inom vård och omsorg på ett avslöjande sätt. Han sa “Valfrihet är flytta om man inte är nöjd med sin situation”.
Detta kan också sägas som : “Valfrihet är att tvingas flytta för att kunna välja”.
Alliansen pratar bara pengar och inte innehåll. Man gör valfriheten till huvudnumret.
Det vore bättra att jobba med verksamheten så att ingen ska behöva byta.
Att byta är inte så enkelt. Byter man måste man troligtvis byta till en anan del av Lund vilket innebär att sitt sociala närverk slås itu.
Hur långt ska man gå i valfriheten. I alliansens förslag säger man att målet för hur många som ska få sitt förstahandsval när man väljer “Särkskilt boende för äldre för “2010 ska vara 35%. För 2011 ska det vara 40%.
Detta innebär att att endast en tredjedel ska kunna få sitt förstahandsval.
Är detta verkligen valfrihet?
och
För vem är den bra?

Att byta kan inte vara ett självändamål. Ett bra mål borde vara att “Verksamheten ska vara så bra att ingen vill flytta”.

ons
17
jun
2009
onsdag, 17 juni, 2009 | Skriven av:

Så var det igång igen. Nu börjar vi med budgeten för Vård och omsorg. Budgeten omsluter nästan 1.3 miljarder så det är inga småsummor. Det är en komplex verksamhet där Lunds kommun har ett kostnadsläge. Visst finns det möjligheter att sänka kostnader men det känns lite fel att spara som alliansen gör. Deras besparingar gör att personaltätheten minskar. Vilket knappast gynnar de som behöver omsorgen och inte gynnar det de anställda heller som pga av nedskärningarna måste springa snabbare för att göra det arbete som behövs.
Inom vård och omsorg behövs det verkligen bra utvärderingsverktyg. Hur vet man att verksamheten är bra?
Det är inte bara att mäta hur mycket pengar som används. Det viktigaste är att de som behöver omsorg ska få det och att de får de på ett värdigt och bra sätt.