Inlägg under » januari, 2008 «

tor
31
jan
2008
torsdag, 31 januari, 2008 | Skriven av:

Kommunfullmäktige hann med 6 av 23 ärenden. Sista ärendet som togs upp var “Utbyggnaden av Högevallsbadet”.

Beslutet blev enligt (m), (fp) och (kd) eftersom (c) instämmde i detta yrkande när deras förslag avslogs.

Viktigt beslut blev att kultur- & fritidsnämnden tredje att-sats kom med

att servicenämnden ska verka för att Högevallsbadet, oavsett vilket alternativ till utbyggnad som prioriteras, ska bli en attraktiv anläggning även ur ett långsiktigt energiperspektiv genom att alternativa energikällor och energiteknik prövas i det fortsatta projekteringsarbetet.

Nu är klockan 22.40 och kommunfullmäktige är slut för den här gången.

tor
31
jan
2008
torsdag, 31 januari, 2008 | Skriven av:

Enligt Aftonbladet är myndigheter inget bra föredömme när det att köpa miljöbilar. Inte ens miljödepartementet klarar av att minst 85% av de nya personbilarna ska vara miljöbilar.

Det är ju rent skamligt. Vilka signaler ger detta?
Ska vi vanliga medborgare göra på samma sätt?
Vad kommer detta att innebära för klimatet?

Myndigheter totalt sett, är stora inköpare, och borde därför kunna ställa krav på biltillverkarna at få fram bra miljöbilar.

Det behövs verkligen en skärpning!

Kategori: klimat, miljö  | 4 kommentarer
tor
31
jan
2008
torsdag, 31 januari, 2008 | Skriven av:

Min fråga till ordföranden i Fastighetsbolaget AB Arenan om avsättning av 2% av byggkostnaden av den nya arenan fick inget bra svar. Jag förstår att det ordföranden inte rakt av sa ja till de 2%:en. Jag hade dock hoppats på att det skulle vara en mer positiv anda i svaret.

Speciellt som Lunds kommun har ambitionen att bli Kulturhuvudstad 2014.

“Frågan kommer att diskuteras på nästa möte!” blev det mest positiva av svaret.

Det är ju bra så.

Det är ju inte omöjligt att det blir några pengar om det blir 2% får vi se!

Kategori: kultur  | Skriv en kommentar
tor
31
jan
2008
torsdag, 31 januari, 2008 | Skriven av:

Kommunfullmäktige har nu kommit till 3:e ärendet, Ombyggnad av Lunds centralstation.

Trots att det bara finns ett beslutsförslag så pratas det friskt. Vi kunde här ha sparat en hel del tid. Men många måste tydligen upp och prata i ärendet. Ingen kommer att yrka något annat än det förslag som fanns i kommunstyrelsen d.v.s “Bifall”.

Nu kom det upp ett annat yrkande. Det blev ett yrkande om att inte ta med två meningar om planskilda gångförbindelser över/under Bangatan. Visste är det ett problem eftersom det bygger på ett traditionellt synsätt att cykel- och gångvägar ska grävas ner för att bilar skall komma fram.

Egentligen borde hela ärendet inte behövts ha kommit upp i kommunfullmäktige eftersom infrastruktur av typ järnväg ska finansieras av staten. Tyvärr sviker den borgerliga regeringen igen. Därför är det bra att borgarna i Lund tycker annorlunda. Det blev inte ett helt enigt förslag 63 röster för och 2 emot.
En röst ville ta bort de två meningarna om planskilda gångförbindelser.

Miljöpartiet vill Bangatan ska bli bilfri och då behövs inga planskilda gångförbindelser. Vi vill även att Lunds C byggs ut till ett större resecentrum och att Lundalänken blir spårburen.

Ärendet avgjordes precis innan kl. 20.00.

Kategori: miljö, trafik  | Skriv en kommentar
tor
31
jan
2008
torsdag, 31 januari, 2008 | Skriven av:

Att köra för fort skapar hål i plånboken enligt SvD.

Men problemet är inte pengar. Om man sänker hastigheten minskar även dödligheten och effekterna av olyckorna.

Vad är 2000 kr mot ett människoliv.

Tråkigt att det ska behövas höga böter för att förarna ska förstå hur farligt det är att köra för fort. Lägger man sedan till effekterna av alkoholintag och bilkörning så blir det än tråkigare.

Sänkt hastighet och minskad alkoholintag spara både liv och pengar.

Kategori: livsstil  | Skriv en kommentar
tor
31
jan
2008
torsdag, 31 januari, 2008 | Skriven av:

Det går som tåget. Vi har nu kommit till andra ärendet. Bara 21 ärenden kvar och ca 3.5 timmar.

Kategori: politik  | Skriv en kommentar
tor
31
jan
2008
torsdag, 31 januari, 2008 | Skriven av:

Just nu pågår kommunfullmäktige i Lund. Sammanträdet började kl. 17.00 med upprop. Vi har nu kommit till första ärendet som handlar “Korrigering av budgetramar till följd av ny skolorganisation och beslut om direkt skolpeng”.
Att det är en pratglad församling märks tydligt eftersom vi nu kl. 18.25 bara har hunnit till första ärendet. Vilket ännu inte är avgjort.
Sedan återstår det 23 ärenden.

Hur långt vi har hunnit när klockan slår 22.30 är helt omöjligt att säga. Vi lär nog inte vara klara med alla ärenden.

Kvar är bl.a. frågan om utbyggnaden av Högevallsbadet.
Troligen blir det majoritet för förslaget från (m), (fp) och (kd) eftersom (c) kommer att ställa in sig i ledet. Vilket innebär att det blir en mindre utbyggnad med en svagare kostnadskalkyl.

Kvar har vi “ungdomspolitiskt program”, motioner om “hemlöshet”, “tillgängligheten till lekplatser”, religionsfrihet i skolorna”, simundervisning, “förfjupad demokrati”.

Vill ni följa med debatten, klicka då här!

Kommentera gärna vad ni tycker om debatten!

Kategori: politik  | En kommentar
tor
31
jan
2008
torsdag, 31 januari, 2008 | Skriven av:

Klimathot handlar inte bara om utsläppen från fossila motorer. Det är även utsläpp från animalieproduktionen. Boskapsuppfödningen står för 18% av växthusgasutsläppen. En modern mjölkko släpper ut 154 kilo metan per år vilket motsvara lika mycket som 21 kg koldioxid.

Det är inte bara problem med utsläppen utan även att det behövs mer energi att få fram ett kilo protein från djur än vad det behövs för att få fram ett kilo växtprotein.
För att få fram ett kilo animalieprotein behövs det dessutom mycket mer vatten.

Detta faktum glöms lätt bort när det pratas klimatfråga.

Frågan om animalieproduktionen är en livsstilsfråga det är kanske därför den inte kommer fram i debatten. Mindre kött och mer vegetarisk mat ger ett bättre klimat.

Läs mer på Grön Ungdoms hemsida!

tor
31
jan
2008
torsdag, 31 januari, 2008 | Skriven av:

Det är redan torsdag och då är det sammanträde med Lunds kommunfullmäktige. Mötet sänds i Steve och på internet.

Ärendelistan är lång.

Några höjdpunkter:
Högevallsbadet

ons
30
jan
2008
onsdag, 30 januari, 2008 | Skriven av:

Nu kräver en professor att sötningsmedlet sukralos ska förbjudas.

– Användningen innebär ett storskaligt experiment på 100 000-tals ungdomar, säger professorn

Kravet att förbjuda sukralos är inget nytt. Miljöpartiet har under en lång tid tagit upp problemet. Till denna problemgrupp ingår även aspartam.

Nu har även Naturvårdsverket reagerat.
Det visar sig att i princip all sukralos som kommer till reningsverken också når miljön.
Vilket innebär att uppskattningsvis släpps sex till sju ton sukralos ut via reningsverken.

Man vet inte hur detta påverkar miljön. Så än en gång spelas det roulette med miljön som insats.

Livsmedelsverket borde införs ett moratorium för sukralos med hänvisning till försiktighetsprincipen.

ons
30
jan
2008
onsdag, 30 januari, 2008 | Skriven av:

Lund ska som bekant bygga en ny ishall och en ny arena. Lund har sedan lång tid tillbaka avsatt 2% av byggnadskostnaden till konstnärlig utsmyckning. Ishallen byggs direkt av Lunds kommun och arenan via ett kommunalt bolag, Fastighets AB Arenan.

Märkligt nog har inte det kommunala bolaget följt kommunfullmäktiges beslut att avsätta 2% till konstnärlig utsmyckning.

I morgon när det är kommunfullmäktige kommer jag att ställa en “fråga” till Mats Helmfrid som är ordförande i Fastighets AB Arenan och i Lunds kommunstyrelse.

Det är speciellt märkligt eftersom Lunds kommun har ambitionen att bli Kulturhuvudstad 2014.

Vi får se vad det blir för svar.

Kategori: kultur  | Skriv en kommentar
ons
30
jan
2008
onsdag, 30 januari, 2008 | Skriven av:

I dag var det dags för Tingsrätten igen. Denna gång var det 13 mål som kommer att bli 14. Det handlade om fortkörning, bilbälten röd ljus och narkotika.
Under förmiddagen blev det bara trafik. Vi betade av 9 mål men det var endast 6 som avgjordes. De andra fick skjutas upp eftersom den tilltalade ej infann sig och inte var delgiven och i ett mål fanns det inte tillräckligt med underlag.

Det känns ju tryggt att det finns rättssäkerhet men är det värt sitt pris mål där det handlar om bilbälten och hastighetsöverträdelser.

I en del fall nekar man när man stoppats för fortkörning. Då blir det ett mål. Man sätter upp målet i Tingsrätten och under tiden skickar den tilltalade in ett erkännande. I en del är det dessutom vittnen kallade. Underlagen för beslut är åklagarens bevisning, den tilltalades erkännande. Så oftast blir det fällande dom och böter för t.ex. en fortkörning å 8 km/h. Man skulle inte behöva ta upp ett sådant mål i Tingsrätten.

Så det är ju även upp till oss medborgare. Varför ska vi bråka om så lite till ett så högt pris. Det hade varit bättre att resurserna hade använt till grövre kriminalitet.

Givetvis om man inte har kört för fort någon gång i sitt liv så har man väl all rätt att protestera.

Frågan är också om det ska vara förmildrande omständigheter att man behöver sitt körkort p.g.a. sitt jobb när man t.ex. kört rattfull. Det tycker inte jag. Man borde vara extra försiktig om man vet att körkortet är en förutsättning för sitt uppehälle.

Nu är det dags för eftermiddagens förhandlingar då blir det narkotika mål.

Kategori: brott  | Skriv en kommentar
tis
29
jan
2008
tisdag, 29 januari, 2008 | Skriven av:

Dagens förhandling i Tingsrätten handlade om mamma, pappa, barn. Vårdnadstvister är det svåraste att avgöra. Oftast står ord mot ord. Det är inte alltid som barnens bästa står i fokus. Föräldrarna kämpar mot varandra för att tillfredsställa sina egna behov.

Ibland får man hjälp med yttranden från sociala myndigheter men det är inte alltid det ger så mycket hjälp i det beslut som måste tas. För ett beslut måste tas.
• Vem skall ha vårdnaden?
• Var skall barnet stadigvarande bo?
• Vilket umgänge ska det vara?

För att det ska fungera med gemensam vårdnad måste föräldrarna kunna kommunicera. Ibland är det en förälder som vill ha ensam vårdnad och som då anser att kommunikationen inte fungerar.

En annan sak som är jobbig är att man inte kan begära en uppföljning av Tingsrättens beslut. Man får bara hoppas att de sociala myndigheternas följer upp och stöttar med de

Tittar just nu på en film på SVT, “Alla älskar Alice”. Den handlar om samma problem. En skilsmässa där föräldrarna inte kan hantera separationen och där barnen kommer i kläm.

Troligen slutar det lyckligt i filmen men det gör det tyvärr inte alltid i verkligheten.

Vi behöver spendera mer tid med varandra och odla våra relationer och då inte enbart utifrån vår egoistiska horisont.

Kategori: livsstil  | Skriv en kommentar
tis
29
jan
2008
tisdag, 29 januari, 2008 | Skriven av:

Har varit på Fairtrade City styrgrupp i Lund. Intresset är stort, många enskilda individer brinner för frågan. Nuvarande majoritet i Lunds kommun är inte riktigt lika engagerade. Miljöpartiet skrev en motion, tillsammans med (s) och (v), som i princip avslogs. Vad motionen ville var att kommunen skulle börja jobba med att ställa krav även när kommunen köper textilier.

England har kommit mycket längre än Sverige. Där finns det ca 350 Fairtrade Cities. I Sverige finns det 5.

Utbudet av rättvisemärkta varor ökar i butikerna.
Ska det bli något av det behövs att vi konsumenter köper och efterfrågar rättvisemärkta varor. Komunen är en stor inköpare och kan givetvis påverka och gå före.

Märkligt är t.ex. rättvisemärkta bananer inte har slagit ut vanliga besprutade bananer. Problemet är inte bara besprutningen utan även att de som jobbar på plantagen inte får så mycket av vinsten.

Go Fair Trade!

tis
29
jan
2008
tisdag, 29 januari, 2008 | Skriven av:

Visst finns det goda nyheter!

Brittiska och amerikanska forskare har studerat motionsvanorna hos mer än 2.400 brittiska tvillingar i åldrarna 18 till 81 år. Studien visar att den som motionerar minst tre timmar i veckan är biologiskt tio år yngre i kroppen än den som inte tränar.

Fysisk träning gör människan 10 år yngre, i alla fall på cellnivå.

Även om man inte blir 10 år yngre så känns det bra att motionera.

Man blir fysiskt trött men psykiskt utvilad under förutsättning att man inte behöver stressa för att hinna till träningen.
Kategori: hälsa, livsstil, motion  | En kommentar
mån
28
jan
2008
måndag, 28 januari, 2008 | Skriven av:

Etanolproduktion är bra för Afrikas bönder“.
Det säger biståndsorganet “Kooperation Utan Gränser”.
Javisst kan det bli så men det kan också bli som det har blivit med oljan som utvinns i Afrika.

Att stora bolag, utanför Afrika, tjänar stora pengar och Afrikas befolkning får slita hårt. Det viktigaste är att få stabilitet och att undanröja svälten. Den rika världen har tjänat tillräckligt på att “utvinna Afrika”.

Ge bistånd i form av teknik, rådgivning och riskkapital utan villkor och låt afrikanerna få bygga upp sin egen “produktionsapparat” för tillverkningen. En utökad produktion av livsmedel för etanoltillverkning kan ge problem med vattenförsörjing som det redan idag är stora problem med.

Använd etanolen i första hand i Afrika.

Vi måste lösa våra egna “energiproblem” utan att utnyttja fattiga bönder.

Läs rapporten från Kooperation Utan Gränser!

mån
28
jan
2008
måndag, 28 januari, 2008 | Skriven av:

Enligt SDS är den vanligaste meningen “Jag vet inte!

Det är Språktidningens enväldige domare Lars Melin, docent i nordiska språk och författare till en mängd språkböcker, som har utsett den vanligaste meningen i såväl tal som skrift.

Man kan undra hur det står till med vår konversation och vårt självförtroende när meningen “Jag vet inte” är vanligast och “Det har jag inte sagt” är nummer två.

Jag har i alla fall inte sagt dessa meningar, i alla inte vad jag vet!
Kategori: livsstil  | Skriv en kommentar
mån
28
jan
2008
måndag, 28 januari, 2008 | Skriven av:

I Laholm får hemtjänstpersonalen cykla efter färdtjänsttaxin där personen man ska hjälpa åker. Ja så står det i SDS artikel.

Visserligen är jag för friskvård men detta är ju löjligt.

Kommunens beslutsfattare är här klart ute och cyklar.

mån
28
jan
2008
måndag, 28 januari, 2008 | Skriven av:

Öppnar tidningen, SDS, och ser rubriker som “Konkurrens slår ut gymnasieskolor”, Lund kan införa vårdnadsbidraget” och “Fp-politiker vill fördubbla taxan för fritidsklubbar”.

Att fördubbla taxan för fritidsklubbar är ytterligare ett resultat av borgarnas skattesänkning. Vad blir priset av att höja taxan?
Knappast blir det väl fler som väljer den lösningen utan fler barn riskerar att lämnas ensamma.
Enligt barn- och skolförvaltningen i Lund Öster så har efterfrågan ökat.
Risken är att de familjer som behöver extra stöd inte kommer att ha råd att låta sina barn gå på fritidsklubb.

Det hade också varit bra om man hade utvärderat fritidsklubbarnas verksamhet innan man höjer.

Vårdnadsbidraget skall lösa kommunens brist på förskoleplatser. Det är bra att man vill göra en kosekvensbeskrivning innan man inför det. man kan ta titta på Finland och Norge. Risken är att kommunens spariver bl.a. p.g.a. skattesänkningen får inte gå ut över de som bäst behöver stöd.
Norge har slopat vårdnadsbidrag eftersom det gjorde det bl.a. svårare för lågutbildade kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden.

Det vore bättre att höja barnbidraget och göra det möjligt för föräldrarna att gå ner i arbetstid och att utöka den “obligatoriska” pappatiden. SDS rubrik att det är konkurrensen som slår ut gymnasieskolorna är ju lite missvisande.

Att antalet barn varierar och att det påverkar kommunernas verksamhet är ju inget nytt. Nu varnas det för att år 2015 så kommer 75 000 färre elever att gå i gymnasiet. SDS är lite missvisande det är ju inte konkurrensen som är det största problemet här utan att antalet elever går ner så mycket efter att det gått upp väldigt mycket. Problemet är att det är svårt att planera eftersom kommunen inte har full kontroll på alla bitar.
Det kan bli ett stort problem för små skolor att kunna klara nedgången och resultatet blir att bara blir stora koncernskolor kvar och som har ägare som vill ha avkastning på sina pengar.
Friskolor i sig är inget problem, möjligen med undantag av religiösa friskolor. Problemet ligger mer på ägarnivån.

sön
27
jan
2008
söndag, 27 januari, 2008 | Skriven av:

Enligt SVT:s Rapport kommer avvecklingen av det gamla invasionsförsvaret att kosta 2.7 miljarder mer än beräknat.

Detta kan ju knappast komma som en överraskning. Hade man trott att gamla Viggenplan skulle gå att sälja?
De hade ju inte blivit mer lättsålda om man väntat att avveckla.

Finns det inga ekonomer inom försvarsmakten?

En tröst är att det i alla fall blir billigare att avveckla nu än att vänta.

Kategori: försvar  | Skriv en kommentar