Inlägg den 15 januari 2008

tis
15
jan
2008
tisdag, 15 januari, 2008 | Skriven av:

På Världsnaturfonden:s (WWF) röda lista finns torsk, hälleflundra, marulk, rödspätta, rödtunga. Alla dessa fiskar fanns i fiskdiskarna när SvD gick runt till ett tiotal handlare i Stockholm. Trots kunskapen om att de är utrotningshotade säljer handlarna eftersom kunderna efterfrågar fiskarna.
Tråkigt att det alltid ska vara så här. Man ska ju inte behöva lagstifta om allt. Det borde ligga i fiskarnas (både mänskliga och de icke-mänskliga) och fiskhandlarnas intresse att inte utrota fiskarna. Förhoppningsvis kan handlarna gå samman och tillsammans komma överens om att sluta sälja de rödlistade fiskarna. Man måste leva på hoppet! Men men …

Framtidens torskfiske är hotat.
Enligt ICES, samorganisationen för havsforskning i nordatlanten, ligger mängden torsk nu under de säkra biologiska nivåerna i Kattegatt, vilket betyder att det finns en allvarlig risk att torskbeståndet kollapsar.

Skriv på namninsamlingen här!

Om fisket på torsk i Kattegatt fortsätter i någon nivå alls finns risken att mängden torsk fortsätter att minska.

De två länder som står för det huvudsakliga fisket i Kattegatt är Sverige och Danmark, men trots detta fortsätter EU:s fiskeministrar att besluta om torskkvoter långt över hållbara nivåer. Miljöpartiet har länge jobbat för att rädda torsken, men EU:s fiskeministrar har fortsatt att sätta ohållbara kvoter för fisket. Nu kan du också hjälpa till att trycka på den svenska ministern som är ansvarig för fiskepolitiken, jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Läs Miljöpartiets senaste riksdagsmotion om torskfisket!

Kategori: klimat, miljö  | Skriv en kommentar
tis
15
jan
2008
tisdag, 15 januari, 2008 | Skriven av:

Högsta domstolen (HD) stoppar vattenkraftverket i Ljungaån genom att riva upp Miljööverdomstolen tillstånd.

Det är ett viktigt beslut enligt Staffan Westerlund, proffessor i miljörätt. Han konstaterar att förhoppningsvis lär sig fler domare att de inte bara ska sitta och räkna pengar i domstolen.

Ändringarna i vattenlagen gjordes 1983. I och med Miljöbalken 1998 betonades samhällsnyttan ytterligare.

Enligt HD ändrar inte bidragen till el-certifikat resonemanget eftersom detta har ett nollvärde rent samhällsekonomiskt. Vikten av att bevara naturvärden överstiger projektets lilla tillskott av förnyelsebar energi.

Tråkigt att det ska ta sådan tid innan domstolarna “börjar döma efter lagen”. Enligt samme professor beror det på att det är en mycket konservativ syn i vattenrätten.

Men nu kanske det svänger!

Kategori: miljö  | Skriv en kommentar
tis
15
jan
2008
tisdag, 15 januari, 2008 | Skriven av:

Många anser att klimathotet och biltrafikens negativa inverkan på detta löses bara vi byter bensin till biobränslen. Så enkelt är det inte. Regnskogar huggs ner, långa transporter krävs för att nå konsumenten, grödor omvandlas till bränsle som hade behövts användas till mänsklig föda.

Biobränsle låter bra men är inte alltid miljömässigt bra. Det beror mycket på hur det framställs.

Även om vi kan framställa biobränsle på ett bra sätt så måste vi ändå minska antalet transporter.

Många miljöorganisationer kräver nu att EU ska skärpa sina krav. Man anser att EU-kommissionen i förslaget inte tagit tillräcklig hänsyn till de miljömässiga och sociala negativa konsekvenserna av ökad och storskalig produktion av biobränslen i världen.

Kategori: energi, klimat  | Skriv en kommentar
tis
15
jan
2008
tisdag, 15 januari, 2008 | Skriven av:

I dagsläget är det 5 städer som har flaggat för att de vill bli Kulturhuvudstad 2014.
Det är Kalmar som hittillls satsat 2 miljoner kronor, Norrköping 5.2 miljoner, Gävle 5.5 miljone, Umeå 15 miljoner och så Lund som hittills satsat 32 miljoner kronor.

Även Göteborg har pratat om att ansöka men hittills finns inget beslut.

Regeringen har ännu inte aviserat hur mycket statliga pengar det blir. Från EU kommer ca 14 miljoner kronor.

Just nu håller Lund på att ta fram sin ansökan. Det är fortfarande oklart vilken budget som man kommer att vilja ha.
På kommande Kultur- och fritidsnämnd finns en rapportpunkt om just Kulturhuvudstadsprojektet.

Miljöpartiet har varit kritisk till projektet som sådant. Visserligen är det bra att det satsas på kultur men vilka konsekvenser blir det på övrig verksamhet och hur långsiktigt hållbar blir huvudstadssatsningen. Kommer det att gynna Lunds invånare?

Det är viktigt att en budget presenteras snarast så att den hinner att behandlas politiskt innan kommunen blir uppbunden av ansökan.

Det vore och bra om alla partier kunde bli involverade i processen. Nu är det en styrgrupp där inte alla partier har en representant. Vi får se vad som händer på nästa sammanträde.
Detta sammanträde blir min “återkomst” till Kultur- och fritidsnämnden. Jag var ledamot under förra mandatperioden.

Hittade denna video på Umeå kommuns hemsida.

Kategori: kultur  | Skriv en kommentar
tis
15
jan
2008
tisdag, 15 januari, 2008 | Skriven av:

Även om jag tycker att det är för mycket ljud i dagens samhälle, allt ifrån musik utanför butiker, i butuiker, i hissar och till buller från trafik, så vill ja inte att det ska bli tyst i skogen. I alla fall vill jag höra fågelsång.

Nu kommer det rapporter som vísar att våra vanligaste flyttfåglar minskar kraftigt i antal. Detta pga klimatförändringar och utarmade livsmiljöer.

Många kommer kanske ihåg Rachel Carsons bok “Tyst vår”.

Kanske borde den ges ut i en nyutgåva för att påminna om problemet.

För vi vill väl fortfarande höra fågelsång?

Kategori: klimat, miljö  | Skriv en kommentar
tis
15
jan
2008
tisdag, 15 januari, 2008 | Skriven av:

Enligt SDS har finansminister Anders Borg (m) vilseletts av felaktiga kalkyler när han betraktar nya vägar som mer samhällsekonomiskt lönsamma än nya järnvägar. Det hävdar Banverket, som inför regeringens stora trafikproposition i februari försöker uppmärksamma Borg på felräkningarna.

Borg vill stödja sig på samhällsekonomiska kalkyler. Då kan man inte bara räkna på hur stor uppgång det blir i trafiken. Man måste givetvis även se vilken miljöeffekt denna trafik ger. Gör man det så kan den enda slutsatsen bli att investeringarna skall satsas på att minska det största problemet dvs biltrafiken och öka det miljöbättre alternativet dvs järnvägstrafik.

Antingen vill man möta klimathotet eller vill man inte!

Byt politik inte klimat!

Kategori: klimat, miljö  | Skriv en kommentar