Inlägg den 21 januari 2008

mån
21
jan
2008
måndag, 21 januari, 2008 | Skriven av:

En ökad efterfrågan på etanol kan ge problem med ökad världssvält. Givetvis beror det på hur etanolen framställs om det är bra eller dåligt. Om priset är att svälten ökar är det ingen bra lösning.

Använder man restprodukter efter skogsavverkningar, grenar, toppar, rötskadade träd så är det en bättre lösning.
I Sverige har vi en stor möjlighet att ta till vara restprodukter från skogsavverkning men vi behöver ändå minska biltrafiken.

Som vanligt så finns det ingen enkel lösning!

Kategori: energi, trafik  | Skriv en kommentar
mån
21
jan
2008
måndag, 21 januari, 2008 | Skriven av:

Enligt SDS:
“Trots alla rapporter om växthusgasernas allvarliga konsekvenser ökade utsläppen av koldioxid från trafiken med över en halv miljon ton mellan 2006 och 2007, visar siffror från Svenska petroleuminstitutet.
– Det måste till politiska styrmedel. Drivmedlen måste helt enkelt bli dyrare. En annan åtgärd vore att deklarera varor utifrån vilka koldioxidutsläpp de ger upphov till, säger landskapsekologen Christer Nilsson till SVT:s Västerbottensnytt.”

Det är verkligen skrämmande att trots att klimatproblemen har kommit på dagordningen så går utsläppen i fel riktning.
Trots ökningen av antalet miljöbilar.

Kategori: klimat, trafik  | Skriv en kommentar
mån
21
jan
2008
måndag, 21 januari, 2008 | Skriven av:

Diskussionen om fildelning ska vara brottsligt eller inte blir nu allt hetare. Sju moderater skrev för ett tag sedan “Att avkriminalisera den fildelning som i dag är förbjuden och tvinga marknaden att anpassa sig är inte bara den bästa lösningen. Det är den enda lösningen” .

Detta förde miljöpartiet fram redan innan valet 2006. Då var det inte många som lyssnade. Förhoppningsvis är det fler som lyssnar nu.

Video nr 1 – för kriminalisering!

Video nr 2 – mot kriminalisering!

Det är inte konstigt att det sker fildelning på nätet. Om priserna var mer rimliga skulle fler köpa musik och film lagligt. Att försöka kontrollera trafiken på internet kräver stora resurser och åtgärder som kränker den personliga integriteten.
Låt film- och musikbranschen lösa problemet själva.

mån
21
jan
2008
måndag, 21 januari, 2008 | Skriven av:

Det är märkligt att det ska vara så konstigt att låta människor ingå äktenskap. Varför är det så problematiskt?
SvD vissar en SIFO mätning där ca 70 % är för könsneutrala äktenskap.

I riksdagen är det bara (kd) som är emot. En riksdagsledamot jämför könsneutrala äktenskap med polygami, äktenskap med minderåriga … Detta kan väl ändå inte vara skälet till att inte tillåta ett par med samma kön att ingå äktenskap?

Det finns vissa grundregler om t.ex. ålder och det är OK men att samhället ska ha synpunkter på vilket kön man har är mycket konstigt. Samhället har ju inga andra regler. Man får t.ex. inte “giftesförbud” efter tre skillsmässor.

Däremot så måste varje trossamfund få bestämma om vem de vill viga. Nu är kyrkan och staten skilda åt. Att vara med i svenska kyrkan måste ses som att vara med i vilken förening som helst.