Inlägg under kategori » energi «

sön
26
jan
2014
söndag, 26 januari, 2014 | Skriven av:

Lyssnar på Agenda och Jan Björklund som tycker att växthuseffekten är den viktigaste frågan. Konstigt att detta bara gäller när det pratas kärnkraft.
Var är Jan Björklund när det diskuteras växthuseffekt och trafik?
Kärnkraften är inte klimatneutral och definitivt inte framtidens lösning. Vi har minst två exempel på detta, Tjernobyl och Fukushima. Tjernobyl viftas bort att det var ett kommunistiskt och omodernt verk. Japan och flera kärnkraftskramare har alltid förklarat Japans verk helt säkra och ändå hände det som hände.
Hur mycket har inte dessa olyckor inte kostat människor och samhällsekonomin.
Att det hänt en allvarlig olycka i Fukushima verkar Jan Björklund inte känna till.
Om man krävde, att de som vill bygga och driva kärnkraftverk, ska stå för alla kostnader när det händer en olycka. Allt annat i samhället måste stå för sina kostnader om man åsamkar skador, så varför ska inte kärnkraftsindustrin göra detta?
Staten ska definitivt inte lägga några pengar på ny kärnkraft i någon form. Vare sig renovering av gamla eller bygga helt nya verk.
Det finns många energialternativ och så måste energikonsumtionen minska. Sverige har goda möjligheter att klara det framtida energibehovet.
Det gäller att satsa på forskning och ställa om gradvis till en långsiktigt hållbara energisystem.

Kategori: energi  | Skriv en kommentar
fre
20
jan
2012
fredag, 20 januari, 2012 | Skriven av:

SDS skriver “Mystiskt ljud stoppar Ringhals”

Publicerad 19 januari 2012 19.17 Uppdaterad 19 januari 2012 19.30
Sverige. Ett konstigt ljud inne på Ringhals 2 gjorde att man inte kunde starta reaktorn i dag som tänkt, skriver Dagens industri.
– Inför återstarten hittade vi ett fel inne i reaktorn, det låter inte som det ska, säger Gösta Larsen, kommunikationschef vid Ringhals, till TT.

De väntar också på klarsignal från Strålsäkerhetsmyndigheten, som ännu inte kommit.

Ringhals 2 har stått still sedan den 1 april efter en brand i kärnkraftverket. Nu beräknas starten till den 29 januari

Det är ju fantastiskt va bra kärnkraftsverken i Sverige går. Ringhals 2 har stått stilla sedan 1 april och nu när det skulle startas så hör man konstiga ljud så man måste skjuta upp återstarten. Detta händer när det börjar bli vinter och energin behövs som bäst. Det är tämligen ofta som kärnkraftverken står stilla när de behövs som bäst.

En tröst i eländet är att man inte fullföljde återstarten när man hörde ljuden. Frågan är hur länge detta stopp varar?

Läser man på Vattenfalls hemsida kan man tro att produktionen varit jättebra under 2011.

Ringhals 1 gjorde sitt bästa år sedan 2006 och Ringhals 3 noterade än en gång en årsproduktion över 7 TWh. Ringhals 2 hade en bra inledning på 2011, men saneringsarbetet efter den brand som inträffade i revisionens slutskede gjorde att blocket stod stilla under återstoden av året. På Ringhals 4 genomfördes under 2011 den största moderniseringen någonsin med gott slutresultat men med cirka två månaders revisionsförlängning.

Januari blev årets bästa månad för Ringhals, då de fyra reaktorerna sammanlagt producerade 2724 GWh.

Tittar man sedan på produktionssiffrorna så ser det inte lika bra ut. Trots moderniseringar och många satsade kronor är produktionen för 2011 lägre än övriga år med undantag för 2000.
Tittar man på Forsmark blir siffrorna lite bättre men produktionen är långt ifrån på topp.

I Oskarshamn står en reaktor stilla och övriga producerar inte för fullt.

Det är så det brukar vara. Det borde vara dags att avveckla kärnkraften och satsa på något som är mer miljövänligt och mer pålitligt och framför allt mindre farligt …

tor
3
mar
2011
torsdag, 03 mars, 2011 | Skriven av:

Ny Teknik skriver “Här ska största vågkraftverket byggas”

Ett helt nytt, svenskt vågkraftsprojekt börjar ta form i Göteborg. Går det vägen kan det bli världens största vågkraftverk. I måndags började man bygga en vågbassäng i en källare på Chalmers i Göteborg.

– Vår teknik kräver stora och långa vågor och vi måste bygga vår egen vågbassäng för att testa tekniken i skala 1:5. Nu har vi fått tillgång till lokaler i Chalmersområdet och kan sätta igång, säger Christian Stübner.

Trevligt att det även blir projekt där man använder vågkraft. Det behövs en mångfald av “energiomvandlare”.

Detta projekt bygger på patenterad teknik utifrån en uppfinning som Daniel Ehrnberg gjorde i sitt examensarbete på institutionen för fysik på Göteborgs universitet för sex år sedan. Idén är att omvandla energin i stora havsvågor till elektricitet. Systemets huvudkomponent är en lång, bred slang som flyter på havsytan följer vågornas rörelser. En enskild slang på 400 meter har en kapacitet på 6 MW vilket motsvarar två stycken havsbaserade vindkraftverk av den storlek som är vanligast i dag.

Läs mer!

Kategori: energi  | Skriv en kommentar
ons
22
dec
2010
onsdag, 22 december, 2010 | Skriven av:

Läser i Nya MiljöAktuellt : Nu förbjuds amerikaner att torka tvätt miljövänligt
Jag hittade artikeln under “Årets bästa miljönyheter på Miljöaktuellt.se“.

I USA har debatten om tvättstrecken blossat upp eftersom vissa bostadsrättsföreningar har förbjudit de boende att hänga tvätt med hänvisning till att det ser ”fattigt” ut och därmed sänker värdet på bostäderna och ger bostadsområdet ett lägre anseende och därmed lägre vinst för fastighetsägaren vid försäljning. Istället anser styrelserna att man ska använda torktumlare eller torkskåp, som förbrukar energi och orsakar koldioxidutsläpp, och dessutom, i fallet torktumlare, nöter på kläderna.

Allt kan hända i det stora landet i väster. Man förbjuder klädstreck för att det “sänker värdet”, dessutom har det inträffat en dödskjutning p g a bråk om kläder på ett streck.
Det finns dock hopp för omedelbart har fria jag-tvättar-som-jag-vill-grupper bildats och lagstiftningen i USA är på väg att svänga till tvättstreckens fördel.

Vad ska man säga, detta är väl ett typiskt välfärdsproblem …

Kategori: energi, klimat  | Skriv en kommentar
mån
6
dec
2010
måndag, 06 december, 2010 | Skriven av:

Åter igen står många kärnreaktorer still. Precis när de behövs som bäst.
Det är givetvis bra att reaktorerna stoppas om det finns säkerhetsskäl men det visar ånyo att kärnkraft inte är en tillförlitlig elproducent.

Ett problem med detta är att elpriserna stiger vilket drabbar oss konsumenter men ger elproducenterna större intäkter trots att de producerar mindre mängd el. Riktigt lönsamt blir det att ha andra sätt att producera el och stänga kärnkraftverken.

Detta visar tydligt att Sverige behöver ställa om elproduktionen från kärnkraft till förnyelsebara källor. Dessutom behöver vi energieffektivisera.

Kategori: energi  | 2 kommentarer
tor
3
jun
2010
torsdag, 03 juni, 2010 | Skriven av:

Förmiddagens program var ganska så trisst. Bra saker sades men inget nytt. De som är här borde ha hört detta.
Dessutom sades ganska så fundamentala saker och det var mest prat väldigt lite verkstad.

Nu äntligen har det lossnat lite. Jag är på ett seminarium som handlar om “Investment proposals for wind, solar, ocean and bioenergy solutions”.

Det har handlat om solcellsdriven mobilladdare, “vertikala” vindkraftverk, soldrivna kylskåp, nya solpaneler
Spännande att följa upp och se hur detta kan användas.

Kategori: energi  | Skriv en kommentar
ons
19
maj
2010
onsdag, 19 maj, 2010 | Skriven av:

DN skriver Allianspartierna skjuter på kärnkraftsbeslut

Allianspartierna ändrar och skjuter upp sin kärnkraftspolitik. Det har de borgerliga ledamöterna i riksdagens näringsutskott enats om. Riksdagsmannen och kärnkraftsmotståndaren Sven Bergström (c) välkomnar beslutet. – Det här gör att jag kan rösta ja till ny kärnkraft, säger Sven Bergström till DN.se.

Riksdagens näringsutskott kommer att föreslå att dagens förbud mot att bygga nya reaktorer tas bort först 1 januari 2011 och inte i augusti, före valet, som det först var tänkt.

Alliansen gör ofta ett stort nummer av att de rödgröna inte är överens. Beslutet att skjuta på beslutet visar tydligt att det råder stor oenighet inom alliansen i en mycket stor fråga. En fråga om hur man ska kunna energiförsörja Sverige.

Att centern är glad kan man förstå. De vill ju kunna stå för sin gamla linje i kärnkraftsfrågan för att inte förlora röster så att 4-procents kommer inom räckhåll.

Centerpartiets s.k. kärnkraftsmotståndare är ingen motståndare i ordets rätta bemärkelse eftersom han i samma veva säger “Det här gör att man kan rösta ja till ny kärnkraft.”

Är det detta som kännetecknar en centerpartistisk motståndsman?

fre
19
mar
2010
fredag, 19 mars, 2010 | Skriven av:

När svenskarna tillfrågas om vilken energi som är bäst för miljö och jobb väljer de flesta förnybara alternativ. De som väljer förnybart är tre gånger fler än de som väljer kärnkraft.

Titt som tätt låter kärnkraftsanhängarna låta göra opinionsmätningar som publiceras i media (om de ger ett resultat som kan tolkas positivt). Frågeställningarna är ofta riggade för att ge ett visst resultat.

I mars 2010 publicerade till exempel den elintensiva industrin nyheten att fler svenskar – 26 procent – trodde på kärnkraft som det energislag som var bäst för klimat och jobb, än de som trodde på andra energislag.

Den som tittar i undersökningen ser snabbt att nästan lika många trodde på vindkraft och att 64 procent trodde mest på förnybara energikällor som helhet, men man föredrog olika sorters förnybar energi.

Resultatet visar alltså att nästan tre gånger fler tror att förnybar energi är bättre än kärnkraft för klimat och jobb.

De mest seriösa och vetenskapliga undersökningar som görs kommer från SOM-instiutet vid Göteborgs universitet.

tor
18
mar
2010
torsdag, 18 mars, 2010 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : Energiprofessorn: Kärnkraft får betalas över skattsedeln

Utan statliga subventioner och garantier blir det för dyrt att bygga nya kärnkraftverk. Det är budskapet från den brittiske energiprofessorn Stephen Thomas som är på besök i Stockholm i dag.
Han är professor i energipolitik vid University of Greenwich Business School.

Innan han fick sin professur i Greenwich bedrev han forskning om energipolitik i över 20 år vid Science Policy Research Unit vid University of Sussex.

Han är välkänd för sina slutsatser att ny kärnkraft inte är kommersiellt lönsam med dagens energipriser och att industrins tal om en renässans för kärnkraften bara är tal och dåligt förankrad i verkligheten.

Man kan undra hur alliansen räknar när det gäller ny kärnkraft. Kanske är det som vanligt mer snack än handling. Det låter bra att bygga nya kärnkrfatverk om man samtidigt betraktar dessa som klimatneutrala, vilket de inte är. Kopplar man sedan till att det behövs billig elenergi för att industrin och jobben inte ska drabbas så har man skrämt upp väljarna att man kanske köper resonemanget.
Om man bara ändrade att de som äger ett kränkraftverk skulle vara fullt ut ekonomiskt ansvariga skulle detta vara tilräckligt för att kärnkraften skulle börja avvecklas.
Varför ska skattebetalarna ta över ansvaret när en kärnkraftsolycka inträffar?

Vår energikonsumtion behöver ställas om till att använda mer förnyelsebar energi och så behöver vi spara energi. Våra bostäder läcker energi, det är alldeles för många transporter och alldeles för många transporter sker på vägen.

“Fem gånger så dyrt som för tio år sedan”
I USA har inga nya kärnkraftverk byggts på 30 år. I Europa har bara två beställningar av nya reaktorer genomförts – Olkiluoto i Finland och Flamanville i Frankrike.

– Erfarenheterna från Olkiluoto och från beräkningar för nya reaktorer i USA, visar att konstnaden per kilowatt ny kärnkraft ligger på 5000-6000 dollar. Det är fem-sex gånger så mycket vad som kärnkraftsindustrins kalkyler talade om för tio år sedan, säger Stephen Thomas till Ny Teknik.

Var alliansen tänkt att ta dessa pengar till nya kärnkraftverk?
Eller är det kanske bara ett sätt få väljare den 19 september?

Ladda ned hans föreläsning från den 4 februari 2010 om kärnkraftens lönsamhet.

lör
27
feb
2010
lördag, 27 februari, 2010 | Skriven av:

BLT skriver : Energihuset som kan ge el tillbaka

Ronnebys allra första plusenergihus är klart.
Det kan försörja sig själv med värme, el och varmvatten.
Men också ge ett överskott på energi.

I Lund har det pratats lågenergihus länge men mycket lite har gjorts. Ju högre energipriser desto intressantare måste dessa hus bli. Huset i Ronneby byggs av Energibo. Det ska bli fler, troligen ett 20-tal.

Solen är en viktig storhet vid huset på Elevhemsvägen. På taket sitter solfångare som kan användas för att producera egen el och varmvatten.
– Vi provar ny teknik i huset och blandar gamla tekniker som kan spara energi, säger Håkan Jostemyr, press- och informationsansvarig på.
Solcellerna kan producera sex kilowatt per dag. Dagar med mycket sol ska elöverskottet kunna växlas in i Ronneby miljötekniks elnät.
En del av solcellerna används för att värma upp vatten. Det kan de göra också mulna dagar. Men vatten kan också värmas upp direkt från vattenledningsnätet.
– Det finns alltid en backup. Tekniktanken tar det vatten som kräver minst energi att få varmt, säger Håkan Jostemyr.
Plusenergihuset invigdes för visningar på torsdagen. Det är i grunden ett passivhus och har byggts för att släppa ut så lite värme som möjligt, samtidigt som det tar tillvara den värme som alstras inomhus.
Priset på ett plusenergihus varierar med vilka tekniska tillval som görs. Kostnaden ligger mellan två och en halv, och tre miljoner kronor.

mån
22
feb
2010
måndag, 22 februari, 2010 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : Ja till nya regler för vind- och solel

Regeringens förslag vann och de som vill ha en kvittning av köpt och såld el får vänta på en ny utredning. Det blev resultatet när riksdagen i går röstade om nya regler små elproducenter.
Från och med 1 april blir det nya regler för dem som producerar el med egna vindkraftverk på tomten eller solceller på taket.

De nya regelerna ska vara enklare men gör det mindre lönsamt att satsa på vind- och solenergi.
I förslaget finns inget förslag om nettodebitering dvs man betalar mellanskillnaden mellan köpt energi och egenalstrad energi. Alliansen vill utreda och under tiden så minskar man lönsamheten och därmed incitamentet för att investera i sol- och vindenergi.

Detta är precis motsatt vad som behöver göras. Det behövs mer småskalig elproduktion.
Det är konstigt att alliansen inte ens gör det som utredarna föreslår.

Tyskland har ett regelverk som gynnar småskalig elproduktion och det är bl a därför Tyskland har så mycket sol- och vindenergi.

Varför vill alliansen inte satsa på förnyelsebar energi?

Kategori: energi  | Skriv en kommentar
ons
17
feb
2010
onsdag, 17 februari, 2010 | Skriven av:

Riksdagens trafikutskott har utrett följderna av den så kallade pumplagen, som nu har funnits i fyra år. Lagen säger att större bensinstationer måste sälja förnybara drivmedel. Det har förekommit kritik mot lagen med hänvisning till att den skulle leda till att bensinstationer på mindre orter läggs ner, men dessa farhågor tillbakavisas nu av trafikutskottets granskning.

Användningen av förnybara drivmedel har ökat vilket är bra eftersom utsläppen av koldioxid från transportsektorn är allvarliga. Det är ett betydligt större problem än vad pumplagen kan lösa. Enligt uppföljningen har dock lagen tillsammans med andra riktade insatser medverkat till en ökad användning av förnybara drivmedel och antalet fordon som kan köras på dessa drivmedel.

Ska fordonsparken kunna bytas ut så att den blir mer klimatvänliga krävs det en pumplag men det behövs också åtgärder producera mer biogas. För att detta ska kunna ske behövs investeringar i infrastrukturen i form av distributionsnät för biogas.

Det underlättar också att det görs investeringar som bättrar på kollektivtrafiken.

Alliansen har inte varit riktigt på rätt spår utan har varit på fel väg hela tiden sedan 2006.

Ska vi klara av klimatproblematiken krävs det mer än snack.
Framförallt behövs en ny regering.

Byt politik – inte klimat.

Kategori: energi, trafik  | Skriv en kommentar
fre
29
jan
2010
fredag, 29 januari, 2010 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : Oacceptabelt hög strålning i svenska kärnbränslefabriken

Lungmätningarna av de anställdas radioaktiva stråldoser på Westinghouse kärnbränslefabrik i Västerås har visat för låga nivåer . I nya mätningar uppvisar de anställda i flera fall så höga värden att de närmar sig eller överskrider gränsvärdet.

Omkring 100 anställda vid Westinghouses kärnbränslefabrik uppvisar högre strålvärden än väntat.

Av dem har tretton personer så höga värden att de närmar sig eller överskrider gällande gränsvärde på 20 millisievert per år som är det genomsnittliga gränsvärdet på fem år.

Detta är ännu ett skäl till att avveckla kärnkraften. Till detta kommer också uranbrytningen som sker långt ifrån vårt lilla rena och fina Sverige.

De nya genomförda beräkningarna på Westinghouse visar att stråldoserna underskattats.

— Dels har detektionsgränsen för mätning av uran i lungorna varit så hög att små doser inte varit registrerbara, dels har lungmätningarna inte tagit hänsyn till att uran ansamlas i andra organ i kroppen än i lungorna, säger Rolf Falk, strålskyddskonsult hos Strålskyddsmyndigheten, SSM.

Detta riskerar de anställdas hälsa. Man tror sig veta så mycket men det är alltid något man missar.

För omkring ett år sedan satte Westinghouse i gång ett nytt mätprojekt kallat REN, som syftade till att man skapa en ”ren anläggning med låga personstråldoser”.

Man ger sken av att allt är under kontroll och kallar det en “REN” anläggning. När man sedan gör en kontroll är det inte så rent.

Det är dags att kärnkraft inte är att leka med..

fre
22
jan
2010
fredag, 22 januari, 2010 | Skriven av:

DN skriver : Mänskliga sängvärmare prövas på brittiska hotell

Tre Holiday Inn-hotell i Storbritannien ska nu testa om mänskliga sängvärmare är något som tilltalar kedjans hotellgäster. Anställda iförda ett specialplagg får i uppgift att värma upp hotellrummets säng.

”Holiday Inn-sängvärmarna är en service i stil med att placera gigantiska varmvattenflaskor i sängen”, säger Jane Bednall, talesperson för hotellkedjan, i ett mejl som nått nyhetsbyrån Reuters. Tanken är att om och när en hotellgäst så önskar ska en värmare ta plats i sängen och iförd en heltäckande dräkt i fleecematerial dröja där tills en medhavd termometer visar att 20-gradig värme uppnåtts mellan lakanen.

Detta måste vara något för alliansen. Nu kan arbetslinjen även implementeras hos de som är så sjuka att de måste vara sängliggande. Alla kan bli mänskliga sängvärmare i alla fall de flesta. På med den heltäckande fleecedräkten och ner i sängen.

Vill man värma upp sin säng är det bara att ringa ett bemanningsföretags så skickar de en “värmare”.
Undrar om man får använda sjukresor till och från jobbet?

Kategori: arbete, energi  | 3 kommentarer
sön
17
jan
2010
söndag, 17 januari, 2010 | Skriven av:

SDS skriver : Förslag till kommunhus skapar miljöoro

Redan innan det vinnande arkitektförslaget presenterats har kommunens nya kommunhus skapat oro. Bara ett av de fem arkitektförslagen uppges uppfylla miljökraven.

Den 29 januari avslöjas vilket av de fem förslagen till nytt kommunhus som ska förverkligas. Huset som i första etappen ska rymma 250 arbetsplatser ska ligga i kvarteret Kristallen väster om järnvägen.

Fem förslag presenterades i november och tävlingen är enligt stadsarkitekt Bengt Aronsson redan avgjord.
– Juryn har fattat beslut och den är enig, säger han.

Bengt Aronsson vill inte kommentera om det vinnande förslaget uppfyller miljökraven eller ej, men säger att oavsett kommer detta att kunna justeras.
– Förslagen är ju inte detaljstyrda och projekteringen är inte gjord än.

Det är som vanligt. Miljökraven ställs aldrig som krav och blir därför sällan verklighet.
Det snackas så mycket om att det ställs höga miljökrav när det ska byggas i Lund. “Vi har det bästa miljöbyggprogrammet i Sverige”. Men vad hjälper det om man inte bryr sig om miljökraven. Det är som vanligt mest snack. Bara ett av fem arkitektförslag uppges fylla miljökraven.

När det ska till beslut så skyller man på att kommunen inte kan ställa krav. Nu verkar det vara samma sak trots att det är kommunen som är “köpare”.
Vad är det nu som hindrar att kraven blir krav och inte bara snack?

Ska det bli bra måste miljötänket vara med ifrån början. Annars blir det bara något som läggs på efteråt och då blir det aldrig så bra. Det blir mest kosmetik.

Men det är klart det kan ju vara det förslaget som uppfyllde miljökraven som vann och i så fall är det nästan bra. Uttalandet från stadsarkitekten visar att miljökrav inte är krav utan bara önskemål och det kommer att påverka framtida byggare. Vilket kommer att motverka övergången till ett mer klimatsmart byggande.

lör
16
jan
2010
lördag, 16 januari, 2010 | Skriven av:

SkD skriver : Oderupsborna ger inte upp kampen

Stridslusten har inte dämpats. Oderupsborna fortsätter kampen mot företaget som vill provborra efter naturgas i byn.

Miljönämnden i Hörby kommun förbjöd den 24 september i fjor Shell att provborra efter naturgas i Oderup med hänvisning till den oro som byborna gett uttryck för.
Shell överklagade miljönämndens beslut till länsstyrelsen som i december upphävde förbudet.
Olika juridiska tolkningar av länsstyrelsens beslut gör att det är oklart huruvida Shell kan påbörja arbeten i området innan miljödomstolen har prövat ärendet.
Shells informatör Henry Carlsson uppger att förberedelser pågår och att han inte kan inte ge något svar på när fysiska arbeten kommer i gång.

Rimligen borde den juridiska tolkningen vara att Shell inte får börja innan miljödomstolen har sagt sitt. Att tillåta gasutvinning går direkt vad som borde göras för att klara av klimatproblematiken. Vi behöver inte mer fossila bränslen.

Ett annat problem är ju att det hotar livsmiljön för de boende. Andra länder har erfarenheter från gasutvinning och förutom energi har man också fått stora miljöproblem med förstörda vattentäkter och landskap.

I Skåne letar man gas i tät alunskiffer. Den innehåller mycket svavel, giftiga tungmetaller, arsenik, uran, radium och radon som inte frigörs så mycket i den orörda skiffern. Om den spräcks sönder vid gasutvinning (hydraulic fracking) kommer de nya sprickorna vid kontakt med vatten att ge tusenfalt ökat vittring och de farliga ämnena kan via nygjorda eller gamla sprickor nå vårt viktiga grundvatten som bland annat finns i sandstenen under skiffern eller ta sig upp mot brunnar och markytan.

Skåne har ett rikt kulturlandskap där jordbruk och turism är långsiktiga och viktiga näringar som inte gynnas av kortsiktig gasexploatering. Fossila gasfält tillhör inte framtiden och hör inte hemma i Skåne.
I rådande klimatsituation gäller det att satsa på förnyelsebar energi, inte på fossilgas.

Shell har förstört tillräckligt runt om i världen. det räcker nu.

Ingen vet när miljödomstolen kommer att ta upp naturgasborrningen i Oderup. Men byborna är säkra på en sak.
– Vi kommer att driva detta så långt det bara går.

Kämpa på, ge inte upp!

fre
8
jan
2010
fredag, 08 januari, 2010 | Skriven av:

SvD skriver : Vattenfall medger planeringsmiss

Missbedömningar av kärnkraftsindustrin har bidragit till det pressade energiläget och de höga elpriserna, anser Strålsäkerhetsmyndigheten. Två reaktorer står stilla sedan i våras och Vattenfall medger att tidsplaner för upprustningar varit för optimistiska.

Svenska Kraftnäts farhågor för ett ännu hårdare belastat elnät på fredagen besannades inte, även om situationen fortfarande är ganska ansträngd.

– Elförbrukningen har i dag varit lägre än våra prognoser så det ser inte ut att vara några problem för effektsituationen i landet, säger Malin Werner, informationschef på Svenska Kraftnät.

Elproduktionen går för nu för högtryck i den stränga kylan, kraftreserven på drygt 1 100 megawatts eleffekt är inkopplad och på måndag drar Vattenfall i gång oljekondenskraftverket i Stenungsund på 240 megawatt.

Men eftersom två kärnkraftsreaktorer, Ringhals 1 och 2, står stilla sedan i våras för mycket omfattande moderniseringar och säkerhetsinvesteringar produceras bara runt 65—70 procent kärnkraftsel. Ringhals 2 beräknas återstarta den 1 februari, medan driftstarten av Ringhals 1 ännu är oklar.

Vattenfallägda Ringhals medger nu att bolaget varit alltför optimistiskt i sina tidsplaner.

Ja inte så mycket annorlunda än nu eftersom den inte bidrar så värst mycket till elproduktionen, nu, när vi behöver den som bäst. Detta är inte första gången som kärnkraften inte producerar när kung Bore slår till och vi får kalla vintrar. Samma situation har det varit tidigare att det varit ombyggnad eller reparation av kärnkraftsverken.

I detta sammanhang visar Vattenfall ännu en gång att de inte är så professionell eller var det överraskande att det blev vinter i år igen?

Det är bara att konstatera att vill ha ett mindre sårbart samhälle sett till energianvändning så är inte kärnkraften lösningen. Bättre att spara, spara, och spara och satsa på förnyelsebar energi.

Kategori: energi, väder  | Skriv en kommentar
ons
30
dec
2009
onsdag, 30 december, 2009 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : Så dåligt blev elåret 2009

Sverige tvingades importera el under lågkonjunkturåret 2009 – trots att både industri och hushåll sänkte sin förbrukning. Orsaken är stillastående kärnkraftverk och svag vattenkraft.

Enligt den färska statistik som branschorganisationen Svensk Energi publicerar i dag minskade elproduktionen från kärnkraftverken med 18,9 procent jämfört med 2008 och med 4,7 procent från vattenkraftverken.

Det var bara värmekraftverken och vindkraftverken som ökade sin elproduktion – plus 9,7 procent för värmekraftverken och hela 25 procent för vindkraftverken.

När det diskuteras energi brukar de som förespråkar kärnkraft ta upp att vindkraft är så säsongsberoende och opålitlig. Man kan inte alltid få energi när man vill.
Detta verkar mer stämma för kärnkraften. För 2009 minskade elproduktionen från kärnkraftensverken i Sverige med 18.9 % jämfört med 2008. Detta beror ju inte direkt på att man avvecklat någon reaktor.

Förhoppningsvis införs liknande lagstiftning som finns i Tyskland och som gör att kärnkraftsägarna står för alla ekonomiska konsekvenserna vid en eventuell kärnkraftolycka.

Näringsministern protesterade inte när Vattenfall tog på sig detta ansvar när Vattenfall köpte in sig i tyska kärnkraftverk.

Byt ut kärnkraften!
Bygg ut den förnyelsebar energin!
Spara energi!

Byt politik – inte klimat!

Kategori: energi  | En kommentar
mån
7
dec
2009
måndag, 07 december, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : Ägare av vindkraft ska skatta för el

20 000 personer i Sverige som äger andelar i vindkraft har fått ett surt besked. Skatterättsnämnden anser att de måste skatta på prisskillnaden mellan den el de köper från vindkraft och priset på elbörsen Nordpool.

De som investerat i vindkraft hade bland annat billigare el i sikte. Men redan tidigare har Skatteverket slagit fast att priset på Nordpool är att betrakta som marknadspris, och Skatterättsnämnden – en myndighet under finansdepartementet vars beslut är bindande – gick alltså på samma linje.

I stället för att gynna förnyelsebar energi motarbetas den genom beslut från Skatterättsnämnden. Detta parodiskt samtidigt som Cop 15 inleds i Köpenhamn.

Vi behöver mer förnyelsebar energi inte mindre.

För att öka produktionen av småskalig förnybar el utöver vad som är möjligt med enbart nettomätning behövs också kompletterande styrmedel. Miljöpartiet anser att ett fastprissystem är nödvändigt för att få ett verkligt genomslag för småskalig förnybar elproduktion. Ett fastprissystem innebär att leverantören får en fast ersättning för den förnybara el som levereras från små vindkrafts- och solcellsanläggningar, högre än för den vanliga elproduktionen. I de länder som lyckats allra bäst med att tillföra småskalig förnybar el till nätet, som Tyskland och Spanien, har man använt just sådana fastpris system. Med en sådan lagstiftning kan varje medborgare bli elproducent, och elnät bolagen måste ta emot deras elektricitet och betala fasta priser för den.

De tyska hushållen kan då snabbt räkna hem de investeringar de gjort i sin elproduktionsanläggning. Tyskland har genom systemet på kort tid blivit världsledande både på el från vindkraft och från solceller. På köpet har man fått en framgångsrik ny industri för produktion av vind- och solcellsanläggningar som hittills skapat över 130 000 arbetstillfällen. Det fasta högre priset för förnybar el slås ut på alla elkonsumenter och kostnaden ligger i dag på bara ca 10 kr per hushåll och månad.

Läs mer!

Lite positivt är ändå att

Beslutet kommer samtidigt som FN:s stora klimatmöte i Köpenhamn inleds. Flera politiska partier, på båda sidor blockgränserna, överväger nu att ta initiativ för att få till en ändring av regelverket.

fre
4
dec
2009
fredag, 04 december, 2009 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : Regeringen körde över egna experter

Energimyndigheten blev överkörd när regeringen satte ihop sitt förslag till nya regler för dem som vill producera sin egen el.

Trots att Energimyndigheten är regeringens egen expertmyndighet valde näringsdepartementet att strunta i experternas råd när man satte ihop sitt lagförslag med regler för debitering av småskalig elproduktion.

– Linus (Palmblad, handläggare på Energimyndigheten, red. anm.) försökte komma till tals med dem, men det gick inte, säger Kajsa Olsson på Energimyndigheten.

KTH-professorn och utredaren Lennart Söder föreslog i februari förra året ett system med månadsvis nettodebitering – det vill säga att kunden betalar mellanskillnaden av den el han eller hon köpt och sålt.

Energimyndigheten svarade i ett remissyttrande att myndigheten ställer sig positiv till Lennart Söders förslag och stödjer ett system med nettodebitering.

Men när det var dags att sätta ihop förslaget till ny lag lyssnade inte departementet på myndighetens experter, berättade Kajsa Olsson på ett seminarium arrangerat av Svensk Energi i förra veckan.

Kritiken mot regeringens förslag har varit hård. Utredaren själv, Lennart Söder, branschorganisationen Svensk Energi och ett 70-tal privatpersoner har uppvaktat näringsdepartementet och protesterat mot att utredningens förslag om nettodebitering inte finns med i regeringens proposition till riksdagen.

Det här är ytterligare ett exempel där alliansregeringen struntar i vad expertisen har att säga. Det behövs åtgärder som t.ex. “nettodebitering” för att få igång småskalig elproduktion. Märkligt när de säger att de är så teknikvänliga. Man kan undra varför.