lördag 16 januari 2010 | Skriven av:

SkD skriver : Oderupsborna ger inte upp kampen

Stridslusten har inte dämpats. Oderupsborna fortsätter kampen mot företaget som vill provborra efter naturgas i byn.

Miljönämnden i Hörby kommun förbjöd den 24 september i fjor Shell att provborra efter naturgas i Oderup med hänvisning till den oro som byborna gett uttryck för.
Shell överklagade miljönämndens beslut till länsstyrelsen som i december upphävde förbudet.
Olika juridiska tolkningar av länsstyrelsens beslut gör att det är oklart huruvida Shell kan påbörja arbeten i området innan miljödomstolen har prövat ärendet.
Shells informatör Henry Carlsson uppger att förberedelser pågår och att han inte kan inte ge något svar på när fysiska arbeten kommer i gång.

Rimligen borde den juridiska tolkningen vara att Shell inte får börja innan miljödomstolen har sagt sitt. Att tillåta gasutvinning går direkt vad som borde göras för att klara av klimatproblematiken. Vi behöver inte mer fossila bränslen.

Ett annat problem är ju att det hotar livsmiljön för de boende. Andra länder har erfarenheter från gasutvinning och förutom energi har man också fått stora miljöproblem med förstörda vattentäkter och landskap.

I Skåne letar man gas i tät alunskiffer. Den innehåller mycket svavel, giftiga tungmetaller, arsenik, uran, radium och radon som inte frigörs så mycket i den orörda skiffern. Om den spräcks sönder vid gasutvinning (hydraulic fracking) kommer de nya sprickorna vid kontakt med vatten att ge tusenfalt ökat vittring och de farliga ämnena kan via nygjorda eller gamla sprickor nå vårt viktiga grundvatten som bland annat finns i sandstenen under skiffern eller ta sig upp mot brunnar och markytan.

Skåne har ett rikt kulturlandskap där jordbruk och turism är långsiktiga och viktiga näringar som inte gynnas av kortsiktig gasexploatering. Fossila gasfält tillhör inte framtiden och hör inte hemma i Skåne.
I rådande klimatsituation gäller det att satsa på förnyelsebar energi, inte på fossilgas.

Shell har förstört tillräckligt runt om i världen. det räcker nu.

Ingen vet när miljödomstolen kommer att ta upp naturgasborrningen i Oderup. Men byborna är säkra på en sak.
– Vi kommer att driva detta så långt det bara går.

Kämpa på, ge inte upp!

Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar
Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/7/8/c/vegania.se/httpd.www/wp-content/themes/YP/comments.php on line 75

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>