Inlägg under » maj, 2017 «

fre
26
maj
2017
fredag, 26 maj, 2017 | Skriven av:

Äntligen!
Kan man säga på lite nobelprismaner!!!

Jag känner mig faktiskt särskilt utvald idag, eftersom jag tillsammans med Ingrid, får hålla Gröna Seniorer första språkrörstal på en kongress.

Sedan Miljöpartiet bildades har hållbarhets- och resursfrågor varit centrala för miljöpartiet.
Vi har alltid sett dessa ur ett brett perspektiv, det ekologiska, det ekonomiska och det sociala.

Det har hänt en hel del sen Miljöpartiet bildades,
vi har fått mycket utfört och vi har drivit politiken i en mer hållbar riktning men det finns en del kvar att göra.

Bland annat att bättre ta tillvara 55plus resursen såväl i samhället som inom Miljöpartiet.

Den demografiska profilen ändras eftersom vi lever längre.
Prognoserna pekar på att det år 2060 kommer dom som är 65 år och äldre, att utgöra 25% av befolkningen, detta är en stor del av väljarkåren och dessa kommer inte att låta sig ignoreras.

Miljöpartiet har visionerna och perspektiven för att nå fram till denna stora grupp. I detta sammanhang vill Gröna Seniorer vara en kraft att räkna med.

Antalet årsarbeten inom äldreomsorg beräknas behöva öka med ca 70% de närmaste 30 åren, motsvarande siffra för sjukvården är 30%.

Detta är en stor utmaning men ska inte enbart ses som ett problem.

Att vi lever längre är positivt under förutsättning att det är ett meningsfullt liv med hög livskvalité.

Gröna Seniorer prioriterar självklart klimat- och miljö, planetens stora ödesfråga,
men är övertygad om att vi också måste ge svar på övriga frågor som väljarna anser är viktiga.

Gröna Seniorer TROR ABSOLUT att Miljöpartiet klarar av att hålla mer än en boll i luften.

Visst ska vi prata om klimat och miljö men vi behöver även prata om pensioner, äldreomsorg, sjukvård, trygghet och vi får inte glömma bort konst och kultur.

Vi måste visa att allt hänger ihop och att det inte finns någon motsättning mellan god ekonomisk hushållning, god livskvalité och en kraftfull klimat- och miljöpolitik. Allt detta är snarare utvecklingsfaktorer än utgifter.

Målet måste vara livskvalitet för alla. Därför måste de ekonomiska förutsättningarna för de med minst resurser bli bättre, speciellt för dom med en liten pension.

Vi behöver även öka möjligheten för alla att ta del av konst och kultur. Konst och kultur berikar våra liv, oavsett ålder, och förebygger många ohälsotillstånd.

Konst och kultur bygger dessutom broar mellan människor vilket vi i högsta grad är i stort behov av just nu!
Pensionsfrågan är inte bara en fråga för de åldersrika. Det är en fråga som de flesta skjuter på framtiden men som är högst relevant i nutiden.

Det är NU vi måste ställa om pensionsavsättningarna så att de inte investeras i fossil- eller vapenindustri utan i hållbara företag så att den nödvändiga klimatomställning blir verklighet.

På 1980-talets valaffischer stod det ”Vi lovar inte guld … Men gröna skogar och ett människovänligt samhälle”. Fortfarande aktuellt tycker jag och ska detta bli verklighet behövs Miljöpartiet.

ALLA gröna krafter kommer att behövas och det är viktigt att vi känner TILLIT till varandra i partiet.

ALLA ska kunna känna sig delaktiga, vilket kräver en utvecklad kommunikationsplattform för att stärka den interna dialogen.

Vi är först och främst MILJÖPARTISTER oavsett ålder, kön och bakgrund. ALLA förtjänar att bli bedömda utifrån sig själv som individ och inte utifrån ETIKETTER som andra klistrar på oss.

Det finns mycket som behöver göras innan vi kan skörda valframgångarna 2018. Gröna Seniorer vill vara en KRAFT att räkna med i detta viktiga arbete såväl på nationell, regional som på kommunal nivå.

SLUTLIGEN:
Vi behöver fokusera mer på det som förenar oss gröna än på det som eventuellt skiljer oss i själva det politiska hantverket.

Tillsammans gör vi skillnad!!

Tack för ordet!

ons
24
maj
2017
onsdag, 24 maj, 2017 | Skriven av:

Nu är det snart dags, för Miljöpartiets kongress i Linköping. Själva kongressen äger rum fre-sön, 26-28 maj.
Jag åker iväg i morgon torsdag. Dels för att förbereda Gröna Seniorers bokbord men även för att vara i tid till fredagens höjdpunkt, sett ur ett personligt perspektiv, nämligen Gröna Seniorers första språkrörstal på en kongress. Man vill ju inte komma för sent …
Nu börjar manuset bli klart. Sedan är det bara att öva och öva, tills det sitter någorlunda. Vi har 10 minuter att dela på så det är inte så mycket man hinner säga. Det finns mycket att säga men 5 minuter är inte så lång tid så det gäller att prioritera.
Foto: Tim Parkinson (cc by 2.0)

mån
15
maj
2017
måndag, 15 maj, 2017 | Skriven av:

AP-fonderna investerar idag pensionsspararnas pengar i bolag vars affärsmodell innebär att temperaturökningen trycks över två grader. Istället för att investera i en klimatkatastrof borde AP-fonderna fånga möjligheten att genom fossilfria placeringar säkra avkastningen och samtidigt bidra till en bättre framtid.

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. För att möta detta har miljömålsberedningen slagit fast att världen måste bli fossilfri mot mitten av seklet. Det kräver en snabb och omfattande tillbakagång och slutligen avveckling av de bolag vars affärsmodell är att utvinna kol, olja och gas.

Att i detta läge investera i fossilbolag är direkt oekonomiskt. Fossilbolagens aktievärden är baserade på förväntningar om att de ska kunna fortsätta utvinna sina fossila reserver till sista droppen. Men beräkningar visar att mer än åttio procent av dessa tillgångar måste stanna i marken om vi ska klara att hålla uppvärmningen under 2 grader. Detta har fått aktörer som Internationella energirådet att varna för att stora delar av fossilbolagens reserver kan bli värdelösa, om världens länder gör allvar av ambitionerna i Parisavtalet om att stoppa klimatförändringarna.

Investeringar i fossilbolag är alltså en affär där det bara går att förlora. Lyckas världen stoppa klimatförändringarna kommer fossilbolagen gå under och investeringarna gå om intet. Misslyckas politiken stoppa klimatförändringarna kanske de fossila investeringarna slår väl ut på kort sikt, men världen går under. Trots detta innehåller samtliga pensionsfonder fossilbolag i sina investeringar. Enligt en granskning av Världsnaturfonden 2015 ägde svenska pensionssparare fossila reserver för 36 miljarder kronor, som innehåller 588 miljoner ton koldioxid. Det är en klimatbomb som motsvarar mer än tio gånger Sveriges totala utsläpp.

Ingen tjänar på att svenska pensionssparare styrs mot smutsiga och riskfyllda fondplaceringar. Redan idag ser vi att extrema oväder blir allt vanligare, att värmerekord slås på löpande band och att torka och vattenbrist göder konflikter. Hemma i Sverige har vi bara den senaste månaden fått chocklarm om att vattenbrist väntar för stora delar av Sverige under sommaren. Dessa förändringar kommer eskalera i takt med att klimatet blir allt varmare. Istället för att driva på denna utveckling bör pensionspengarna investeras i den fossilfria framtid som svenska folket vill ha.

Många har gått före och visat att det är möjligt. Stockholm, Malmö och Uppsala är bara några av de kommuner som redan har valt att investera fossilfritt. Tillsammans med flera andra aktörer såsom Svenska Kyrkan, Region Östergötland, Chalmers, Stockholms Universitet med fler har de tillsammans flyttat över flera tiotals miljarder kronor till fossilfria placeringar. Detta skickar en tydlig signal: fossilfria investeringar är inte bara ekonomiskt försvarbart, utan en förutsättning för ansvarstagande.

Den fossildrivna ekonomin går mot sitt slut. Frågan är inte om, utan när. Sveriges partier är eniga om att klimatförändringarna ska stoppas innan 2 grader. Det finns ingen anledning till att investera i motsatsen.

Våra pensionspengar är pengar vi avsätter för att kunna leva goda liv i framtiden. Det borde vara en självklarhet att dessa bör investeras hållbart. Att välja bort fossila placeringar är en möjlighet att säkra svenska pensionssparare mot ekonomiska risker och samtidigt bidra till den globala klimatomställningen.

Yngve Petersson
Språkrör Gröna Seniorer

Tomas Hedlund
Språkrör Gröna Studenter

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar