Inlägg under » februari, 2009 «

lör
28
feb
2009
lördag, 28 februari, 2009 | Skriven av:

I dag träffades Gröna Seniorer i Skånes styrelse för första gången sedan det bildades. Intresset har varit stort många har hör av sig och vill vara med. Det finns mycket som behöver bli bättre. Maten till exempel mycket av maten lagas i storkök och körs ut i förpackningar som man skall värma själv. brodko_feb2009 Ofta får man mat för en vecka. Det är säkert ekonomiskt sett ur matlagandet men inte samhällsekonomiskt. Livskvalitén ökar om man får nylagad mat med dofter och samtidigt personlig kontakt. Kultur och gröna omgivningar är också något som skapar livskvalité.

Efter träffen med Gröna Seniorer gick jag för att köpa bröd på Klostergatan. Det var som vanligt kö, lite längre än förra veckan. Man får tankar på hur det var i forna öst där man fick köa för att köpa mat. Som jag tidigare har skrivit så är det värt att vänta på bröden. Har du inte handlat i brödbutiken är det dags att göra det. Det är skillnad på bröd och bröd.

lör
28
feb
2009
lördag, 28 februari, 2009 | Skriven av:

stockholm_feb_2009 I går var det upp tidigt för att åka med tåget 5.28 från Lund C till Stockholm. Jag skulle vara med på ett internt möte för att diskutera samarbete med andra partier speciellt på region nivå. Det var miljöpartister från hela landet. Runt om i Sverige finns det olika politiska konstellationer. Miljöpartiet samarbetar utifrån politiken och inte utifrån en höger eller vänster skala. Om det är möjligt att samarbeta eller inte beror mycket på personkemi och den politiska historiken på den aktuella platsen.
På riksnivå har vi inlett ett samarbete inför valet 2010 med målsättningen att bilda en kraftfull regering. Detta innebär inte att vi på alla nivåer, kommuner och regioner, måste ha samma typ av samarbete. Alla kommun- och regionorganisationer bestämmer själva utifrån hur det ser ut i sitt område. Om vi sköter våra kort rätt kan miljöpartiet göra ett bra val, på alla nivåer, 2010.
Det är väldigt nyttigt att träffa kollegor från andra delar av Sverige. Sverige är ett avlångt land och det är stora skillander bara mellan norr och söder.
Vi fick en information om något som kallas e-hälsa. Det är något som används i Norrbotten. I Norrbotten är avstånden stora, man har kanske 60 mil till sjukhuset och i Skåne har vi två universitetssjukhus inom 2 mils avstånd.
E-hälsa används även utomlands och har kanske störst potential där avstånden är stora men kan nog användas på något även i Skåne. Med hjälpa av E-hälsa kan göra t.ex. ultraljudundersökning på avstånd.
E-hälsa kan också innebära att det bara finns ett patientregister som kan nås av alla sjukhus och hälsocentraler. Där kan man också samla uppgifter om vilken medicin jag använder.
E-hälsa ska inte ersätta den vanliga sjukvården utan vara ett komplement.

fre
27
feb
2009
fredag, 27 februari, 2009 | Skriven av:

DN skriver : “Toalettbesök på Ryanair kan kosta”

Snart kan det löna sig att hålla sig under flygresan. Irländska Ryanair, Europas största lågprisflyg, kan komma att ta betalt från passagerare som behöver gå på toaletten under flygning. Det meddelade företagets vd Michael O’Leary på fredagen.
– En sak som vi har tittat på tidigare, och som vi undersöker nu igen, är att kanske montera myntinkast på toalettdörrarna, sade O’Leary till BBC.
Ryanairs vd tror inte att det kommer att besvära flygresenärerna om de får betala drygt ett pund (cirka 13 kronor) för att gå och kissa. Detta trots att många i dag inte har kontanter på sig.

Snart är priset på en flygresa med Ryanair 0 kr + diverse skatter, start- och landningsavgifter, bränsleskatt, bagageavgift, toaavgift …

Man kan undra om dryckesförsäljningen kommer att minska? Följden av försäljningen leder till behov att besöka en toalett.

Kanske har Ryanair tänkt sig ett högre pris för att lätta på trycket. För nöden har ingen lag heter det ju. Något alternativ har man ju inte när man väl är uppe i luften.

Antingen är det genialt eller så kommer städkostnaden att öka för att hålla undan alla som försökte hålla sig men inte riktigt lyckades. Så visst kan det bli många bäckar små.

fre
27
feb
2009
fredag, 27 februari, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : “Energiöverläggningar havererade”

Efter sammanlagt fem möten mellan regeringen och oppositionen om energipolitiken meddelas att diskussionerna har havererat. Maud Olofsson (C) meddelar att det inte är ”meningsfullt” att fortsätta diskussionerna.

Regeringen fortsätter nu att arbeta utifrån den överenskommelse som de borgerliga partierna redan har gjort.

Det är ju inte så konstigt att det inte blev något av dessa förhandlingar. Alliansen bestämde innan överläggningarna att de vill slopa förbudet att bygga nya kärnkraftverk.

Alliansens beslut sänder signaler som gör att denna omställning till förnyelsebara energikällor stoppas upp. Det behövs en omställning till mer klimatvänligare energi.

Viktiga knäckfrågor gäller: naturgasen, kärnkraften, elmarknaden och elpriserna, Vattenfall, elcertifikaten och det svenska klimatmålet.

S, V och MP vänder sig emot att infrastruktur för naturgas, enligt regeringens överenskommelse, kan utvecklas på kommersiella villkor. Resultatet kan bli att den ryska gasledningen genom Östersjön kan få en grenledning till Sverige om den motiveras kommersiellt, befarar de.

Oppositionen pekar på att det kommer att finnas ett betydande elöverskott under kommande 30 år.

Därmed saknas sakliga skäl för regeringens brådska att öppna för nya kärnkraftsreaktorer, konstaterar de tre partierna och hänvisar till att regeringens företrädare gjort bedömningen att några nya ställningstaganden inte behöver göras förrän 2015. Varför är det så angeläget att ändra kärntekniklagen, undrar de.

De tre pekar också på den prishöjande effekt som en forcerad integrering av den nordiska och den europeiska elmarknaden får. S,V och MP vill i första hand fokusera på investeringar som får den nordiska elmarknaden att fungera.

Den tycker också att ambitionen för de gröna elcertifikaten liksom för det svenska klimatmålet är för låga. Ett annat krav är en överenskommelse om att Vattenfall ska kvarstå i statlig ägo.

fre
27
feb
2009
fredag, 27 februari, 2009 | Skriven av:

DN skriver : “Volvos ledning kan få högre lön”

Volvokoncernens ersättningskommitté vill höja taket för koncernledningens rörliga lön och för det aktieprogram som de också omfattas av.
Kommittén föreslår att årsstämman beslutar om en takhöjning för cirka 250 ledande befattningshavare från 50 till 60 procent av den fasta lönen i år, enligt ett pressmeddelande. Höjningen omfattar inte koncernchefen som i dag har en rörlig lön som kan uppgå till maximalt 65 procent.

Den rörliga delen är kopplad till rörelseresultat och kassaflöde under enskilda månader och kvartal. Uppfylls inte de mål som satts upp utgår ingen rörlig lön.

Jag har svårt att se hur man motivera att man ska höja nivåerna när det går så dåligt för Volvo. Varför är det bara 250 ledande befattningshavare som får denna ökade bonus?

Eftersom man höjer chefernas ersättningar och avskedar arbetarna så kan det bara tolkas som att det är arbetarnas fel att det går dåligt. Frågan är ändå varför belönas cheferna?
Om de inte har något med det dåliga resultatet att göra så undra man varför de är chefer och vad de gör?

Det är otroligt dålig timing. Cheferna borde sänka sina höga löner och ersättningar så att man kan rädda jobben för flera.

Men det är väl lättare att ropa efter staten som man annars inte har så gott öga till. Men när staten betalar så är staten välkommen.

tor
26
feb
2009
torsdag, 26 februari, 2009 | Skriven av:

Det som väntat ett bifall till alliansens förslag att öka neddragningarna.
Det kommer att bli ett tufft arbete nu för att försöka minimera skadorna.

Nu är det ärende nr 5 – Ansökan “Kulturarena at Lund punkt se“. Detta vill alliansen inte bifalla vilket är en följd av ärende 3. De erkände att pga av det ekonomisk läget prioriterar man inte denna verksamheten.

Så inte blir det samma verksamhet om alliansen skär ner på resurserna.

Alliansens politik slår hårdast mot de svaga i samhället.

tor
26
feb
2009
torsdag, 26 februari, 2009 | Skriven av:

Så var det åter dags för kommunfullmäktige. Mötet började med en information om det pågående arbetet med att revidera Översiktsplanen. Lund är en tillväxtmetropol som ger problem om man “växer på fel sätt”.
Fel sätt är att sluka den mest värdefulla jordbruksmarken vi har. Fel är det också att öka antalet transporter, speciellt om det sker på väg. Fel blir det också om vi inte satsar på ny teknik som är mer miljövänlig och långsiktigt hållbar.
Fel också om vi inte satsar på småföretagande och forskning.
Givetvis måste man ställa krav att alla satsningar ska vara långsiktigt hållbara. Vi ska inte skjuta över problemen på kommande kommande generationer.

Verksamhet när det gäller skola, vård- och omsorg och verksamhet som ska ta hand om de svaga i samhället. Bara för att det är lågkonjunktur innebär det inte att man behöver mindre omsorg …

Nu pågår debatten i ärende 3 – Justering av budget 2009 – omfördelning. Alliansen vill mitt i arbetet med att hantera tidigare neddragningar då vill man dra ner ännu mer. Man har inte klarat av tidigare besparingar och arbetet med budget 2010 har precis startat.

Budget är ett styrinstrument. Normalt är ett år väldigt kort tid för att justera ekonomin. Att då minska den tiden genom att justera budgeten minst två gånger per år.

Alliansen säger alltid att de satsar mer pengar varje år. Visst ökar anslagen i krontal men eftersom ökningen är mindre än kostnadsökningarna så blir det netto ett minus.
Hur detta kan vara en satsning förstår inte jag.

Följ kommunfullmäktige via webben!

ons
25
feb
2009
onsdag, 25 februari, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : “Ipred-lagen röstades igenom”

Efter en lång debatt röstade riksdagen idag igenom lagen som bygger på EU-direktivet Ipred.

stoppa_ipred_logga Det betyder att rättighetshavare, till exempel skivbolag, från 1 april kan gå till domstol för att få reda på vem som har ett internetabonnemang som har använts vid illegal fildelning.

Skivbolaget kan sedan till exempel kräva att fildelaren slutar eller stämma honom/henne på skadestånd.

Det blev som väntat, att alliansen och socialdemokraterna röstade igenom Ipred. Allt detta väsen från några riksdagsledamöter från alliansen blev som vanligt ingen handling. det blev bara prat. Socialdemokraterna försökte med lite kosmetika och ville tillsätta en integritetsombudsman och en upphovsrättskommission.

Ipred är bara ännu ett exempel i en lång rad integritetskränkande lagstiftningar. Lagen öppnar upp för en grov rättsosäkerhet där film- och skivbolag får agera privatspanare och begära ut information om vad privatpersoner gör på Internet.

Branschorganisationerna kan med Ipred-lagen begära ut personliga uppgifter om vem som äger ett visst abonnemang, vilket inte behöver vara samma person som fildelar.

Det måste gå att hitta moderna och rättssäkra lösningar för kulturspridning på nätet. Idag ifrågasätter ingen att vi kan låna kultur gratis på bibliotek, men att staten ersätter författarna för detta på ett annat sätt.

Ska man beivra fildelning måste man införa ett övervakningssamhälle och det det alliansen vill ha. Var har alliansens frihets ideal och integritetsskydd tagit vägen?

Danmark har redan sett problemen med en liknande lag där bolag har hotat med stora skadeståndskrav om inte man betalar en viss summa för s.k. upphovsmanna rätt.
Många har betalt för att undvika rättegång och ett jätteskadestånd, trots att man varit oskyldig.

Hur ska man veta vem som laddat ner filer? Man kan inte bara dra slutsatsen att det är den som betalar abonnemanget som gjort nedladdningen. Måste den som står för abonnemanget bevisa sin oskuld är detta en ny vändning i vårt rättssystem. Normalt ska rättsväsendet bevisa att man är skyldig.

Varför ska dessa bolag inte följa samma lagar som finns för övriga. Rimligen ska en misstänkt lagöverträdelse prövas av rättsväsendet.

Man menar att Ipred ska skydda de enskilda kulturutövarna men det är knappast dessa som kommer att tjäna på detta. Det är nog snarare de stora bolagen. Detta luktar beställningsjobb från stora amerikanska film- och skivbolag.

SDS skriver : “Ipred biter inte på fildelare som nekar”

Småskaliga fildelare ska inte omfattas av den nya Ipred-lagen. Det var budskapet efter att regeringen igår klubbat sitt lagförslag. Men det är bara en kosmetisk förändring – i princip alla som fildelar olagligt kan få sina namn utlämnade. Den misstänkte fildelaren måste dock i praktiken erkänna för att rättighetshavaren ska få några pengar i ersättning.

Detta är även det kosmetik. Problemet med att låta bolag agera polis i vinstsyfte är helt galet. Hur ska man bevisa att det är omfattande nedladdning. Vem kollar att detta underlaget är korrekt?
Ska internetleverantörer vara rättsinstans för detta?

Har alliansen bestämt sig för att privatisera rättsväsendet?

Men rättighetshavarna får svårt att tvinga fildelare till att betala ersättning för sin piratkopiering. Ett skivbolag kan till exempel kräva en misstänkt fildelare på pengar. Men om den misstänkte hävdar att det är någon annan som utnyttjat internetuppkopplingen för fildelning måste skivbolaget gå till domstol och bevisa att det är just ägaren till internetabonnemanget som är skyldig – vilket är mycket svårt om man inte har något annat bevis än en ip-adress.


DN, SvD, E24

ons
25
feb
2009
onsdag, 25 februari, 2009 | Skriven av:

Tittade på SVT1:s Uppdrag Granskning – Priset för det rosa guldet.
Programmet hittar du här!
Det finns tusentals odlingar i Norge och massor med pengar läggs på att marknadsföra odlad lax som en lösning på fiskkrisen. Laxodling är en guldgruva men även fiskmjölstillverkning eftersom den odlade laxen slukar fiskmjöl i form av pellets.

Laxodlarna säger att 1 kg vild fisk ger 1 kg odlad lax. Enligt forskarna är siffran 2.5 kg vild fisk för att få 1 kg odlad lax. Även om det vore så att relationen var 1 till 1 är det en väldigt stor omväg för att få fram mat. Det krävs ju mer än bara den vilda fisken. Fisken ska fångas, transporeteras, beredas till fiskmjöl. Sedan ska fiskmjölet transporteras till fiskodlingen.

Det är ett jätteslöseri med en livsviktig resurs och som gör att människor får svälta.

Fiskmjölet görs inte bara av s.k. skräpfisk utan man använder även matfisk. Det är jätte fiskebåtar som dammsuger havet och då tar den fisk utan urskillning.

Många fisksorter är nu så utfiskade att de troligen inte kan återhämta sig. Det är ytterst allvarligt. Dessutom innebär fisket att fattiga länder som inte fiskar med stora båtar aldrig får någon fisk. Fisk är en viktig föda för många länder. T.ex. drabbas många afrikanska länder hårt av detta. De som dammsuger ut fisken får dessutom EU-stöd.

Hållbart fiske skulle kunna vara OK men denna odling av lax är långt ifrån långsiktigt hållbar. Den lokala miljöpåverkan är också ett problem eftersom odlingarna ofta skapar övergödning.

Det är inte bara köttindustrin som är ett miljöproblem utan så även fiskindustrin.
Så det finns all anledning att fortsätta vara vegan.

Läs mer om laxodling:
Greenpeace, SNF

tis
24
feb
2009
tisdag, 24 februari, 2009 | Skriven av:

plasticbag1För någon dag sedan fick jag en kommentar till ett inlägg jag skrev den 24/7 2008 “Antalet påsar måste minska!”.
Inlägget handlade om plastpåseproblematiken.

Kommentaren löd:

Strömilen Köpcentrum är ett lysande exempel! De frågar alltid kunden “Behöver du en kasse” istället för “Vill du ha en kasse”. De dryga 20 butikerna har tillsammans minskat förbrukningen av plastkassar med 32.000st per vecka jämfört med samma period 2007!
Endast fairtrade-producerade bomullkassar av ekologiskt odlad bomull samt pappersbärkassar närproducerade i Sverige av papper från ekologiska skogsbruk erbjuds. En LCA visar att med hela livscykeln inom Norden från trädodling via produktion till slutkund och återvinning ger en koldioxidpositiv pappersbärkasse då träden binder mer koldioxid under tillväxten än de samlade utsläppen under produktion, transport och återvinning! Papper är dessutom en förnyelsebar resurs, djur- och naturvänlig då den är nedbrytnignsbar i naturen. Jag rekommenderar Johan Tells bok “Träd kan rädda världen”!

Strömilen Köpcentrum ligger i Umeå. Bara genom att ändra lite i sitt agerande kan man göra stor skillnad. Smart att fråga “Behöver du en kasse” istället för “Vill du ha en kasse”.

Detta borde vara något för Lund. Man ser många tygkassar i Lund men alldeles för många plastpåsar.
Att erbjuda en “rättvisemärkt” tygkasse i stället för plastpåsen gör ju saken än bättre. Detta var en idé som också diskuterades på Fairtrade City stormötet idag.

tis
24
feb
2009
tisdag, 24 februari, 2009 | Skriven av:

fairtrade_logga1I dag var det Fairtrade City stormöte i Lund. Ett 40-tal kom för att diskutera hur man kan flytta fram positionerna för rättvisemärkt i Lund. Lund blev Sveriges tredje Fairtrade City.
Nu finns det 15 Fairtrade Cities i Sverige.
Lunds kommun är fortfarande på kaffe & té stadiet. Dock har inte alla kommunens förvaltningar gått över till rättvisemärkt kaffe & té. Miljöpartiet har försökt att pressa på genom att sätta lite högra mål när det gäller kaffe, té, choklad och bananer.
• Men det ville inte alliansen!
Vi har också försökt utvidga så att kommunen även ställer etiska krav när kommunen köper textilier.
• Men det ville inte alliansen!

Rättvisemärkts hemsida kan man hitta vilka rättvisemärkta produkter det finns.

På dagens möte fanns många engagerade människor. En del har Lunds kommun som arbetsgivare. Det kan möjligen pressa på arbetet med att göra Lund mer “rättvisemärkt”. Det kom fram en massa bar idéer som är värda att jobba vidare med.

Intressant var också att det var en klar majoritet kvinnor närvarande.

Kategori: Fair Trade  | En kommentar
mån
23
feb
2009
måndag, 23 februari, 2009 | Skriven av:

DN skriver : “Tung remisskritik mot FRA-lagen”

Remissvaren om den nya FRA-lagen är ingen rolig läsning för lagens förespråkare. Förra veckan kom kritik från bland annat hovrätten över Skåne och Blekinge. Och på måndagen sågade även Tullverket och Datainspektionen förslaget.

Så var det samma sak igen. Förödande kritik mot FRA-lagen.
Historien upprepar väl sig. Lite kosmetik och och sedan ställer alla i alliansen sig bakom förslaget, trots att många är kritiska.
Alla alliansen ungdomsförbund är fortfarande kritiska men det hjälper nog inte.

Den allvarligaste kritiken kommer från datainspektionen som menar att tilläggen i det senaste lagförslaget inte är tillräckligt för integriteten. Bland annat kritiseras det att den specialdomstol som ska inrättas enbart ska ha en ordinarie domare.

Domstolen ska pröva vad FRA får spana på. Datainspektionen ifrågasätter om domstolen verkligen är en oberoende domstol, samma kritik som tidigare har framförts från andra remissinstanser.

Vart har den personliga integriteten försvunnit???

Kategori: FRA, IT  | Skriv en kommentar
mån
23
feb
2009
måndag, 23 februari, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : “Pdf-dokument kapar datorn”

”Felet”, eller sårbarheten som branschfolket säger, finns hos Adobes program Acrobat version sju och framåt, skriver Svd.se.
– Sårbarheten tillåter att jag installerar saker på din dator, bara jag kan få dig att öppna ett pdf-dokument som jag skickar till dig eller lägger ut på webben, säger Per Hellqvist, säkerhetsspecialist hos Symantec.

Så skönt att man inte använder Acrobat och att man kör Mac OS. Ett tips att undvika problem är att avaktivera java-script i Adobeläsaren, ett annat är att inte öppna “skadliga” pdf:er. men det kan vara lättare sagt än gjort.
Allra bäst är att undvika Adobe Acrobat, om det nu är möjligt om man använder Windows.
För oss privatpersoner och svenskar är det ju tur att det hittills bara drabbat stora företag i USA, Storbritannien, Japan, Kina och Taiwan. Dock drabbar det oss indirekt eftersom kostnaden att städa upp och att skydda sig kostar massor med pengar. Företag som säljer s.k. “virusskydd eller liknande” tjänar stora pengar på detta. Svagt att det är så dålig säkerhet i programmen.
Hur kan det komma sig att det finns så många säkerhetsluckor i Windowsbaserade program?
Kanske är det en affärsidé. Det liknar lite GMO-grödor. För att använda GMO-grödor måste man köpa en massa bekämpningsmedel. För Windowsbaserade program inklusive operativsystemen måste man betala för en massa uppdateringar och antivirusprogram.

Hans tips för att skydda sig är att avaktivera java-script i Adobeläsaren.
– Då är man för tillfälligt ganska bra skyddad, säger Robert Jonsson.

Ett annat sätt är att inte klicka på det skadliga pdf-dokumentet. Kruxet är bara att hitta rätt fil.
– Tittar man på andra attacker som skett mot svenska företag har man tagit redan på vem som är vd och förfalskat brevet så att det ser ut att komma från en annan anställd eller affärsbekant, säger Per Hellqvist.

Kategori: miljö  | Skriv en kommentar
sön
22
feb
2009
söndag, 22 februari, 2009 | Skriven av:

purjo_i_sno_feb2009I dag var vi på vår koloni. Den var alldeles vit men det var tyvärr bara blask under ytan. Det blev ändå en skön dag, till och med lite solsken.
Inte utan att man blir lite sugen på att flytta till kolonin. Det fanns en del gröna blad som stack upp ovanför snöytan.

Jag tog en del bilder men tyvärr verkar det ha blivit något fel på USB-överförandet. Så fort jag kopplar in USB-kabeln mellan datorn och kameran så kraschar datorn direkt.
Kan bero på att jag bytt USB-drivrutin. Får väl hitta en ny drivrutin.

En dag på kolonin laddar batterierna så nu är jag redo för en vecka med politik.
På måndag blir det inför kommunfullmäktige samt en diskussion om skolan med vår riksdagsledamot Mats Pertoft.
På tisdag blir det FairTrade-styrgruppsmöte och på onsdag blir det genomgång av Kultur- och Fritids verksamhet plus mp Lunds egna energigrupp.
På torsdag är det kommunfullmäktige. Veckan avslutas sedan med ett besök i Stockholm där jag ska träffa miljöpartiets partisekreterare Agneta Börjesson.
Hela lördagen blir “politikfri” om nu detta är möjligt och på söndag blir det Grön Ungdom Skånes årsmöte och ett litet möte inför kommunstyrelsen den 5 mars.

Tiden går som sagt fort om man har kul och det verkar jag ha. Under veckan måste jag även hinna med att göra revision på Grön Ungdom Skåne. Allt ska vara klart till nästa vecka.

lör
21
feb
2009
lördag, 21 februari, 2009 | Skriven av:

Det var länge sedan det var så här mycket vinter. Det har till och med snöat så att det är vitt över allt. Ännu bättre hade det varit om det vart några minusgrader till så att snön inte bara blir blask.

Blir det lite sol i morgon kan det bli en mysig dag på kolonin. Hade tänkt att gräva lite i landen men det blir nog inget av det. Det är inte ofta vi ser vår koloni i vínterskrud.

Annars har det varit en lugn dag idag. Var ute en stund och handlade bröd i den nya brödaffären där “Bengtssons Ost” låg tidigare. Brödbutiken är populär det är långa köer man kan tro att det är ransoneringstider. Hittills har vi bara köpt ett sorts bröd, ett danskt rågbröd. Det är jättegott.

Det är trevligt att kunna köpa färska bröd i lösvikt utan plastpåsar. Bröden bakas i “affären” så doften av nybakat bröd ökar köpsuget.

Nästa vecka är det kommunfullmäktige. Denna gång är det bara några få beslutsärenden och så blir det en information om det pågående Översiktsplanearbetet (ÖPL).

fre
20
feb
2009
fredag, 20 februari, 2009 | Skriven av:

iphone_41810i143Ny Teknik skriver : “Telia får konkurrens om Iphone i Sverige”

Nu får Telia konkurrens i Sverige om Iphone. Ännu en mobiloperatör har skrivit avtal med Apple om Iphone. Telia får inte längre vara ensamma återförsäljarare av Iphone i Sverige.
Det är Telenor som nu också ska börja sälja Iphone i Sverige, Norge och Danmark.
Exakt när säger man inte.

Förut skulle 3 få sälja Apples iPhone men det verkar inte som det blev av. Nu ska Telenor få sälja.
Väldigt irriterande att man bara lät en operatör sälja telefonen. Har själv köpt en olåst som kommer från Italien. Gillar inte att vara tvungen att bara använda en operatör.

Telefonen som är mer än än bara en telefon fungerar jätte bra. Bra skärm och den tryckkänsliga skärmen fungera bra. Det bästa är att telefonen fungerar bra tillsammans med datorn. Synkronisering av kalender, e-post, kontakter, musik och podradio.
Det är helt OK att läsa nyheter och kolla e-post med iPhone. Snabbare, enklare och “tar mindre plats” vid t.ex. frukostbordet.

Kameran och att man inte kan använda bluetooth till mer än headset är de enda två plumparna.

Kategori: teknik  | En kommentar
tor
19
feb
2009
torsdag, 19 februari, 2009 | Skriven av:

Alliansen arbetslinje slår helt fel. Socialförsäkringsminister pratar om att utanförskapet har minskat och pratade mycket om hur det var innan alliansen tog över. Det var inte perfekt innan och (s)-styrd regering minskade ersättningsnivåer men det går inte att jämföra med det som alliansen har genomfört.

Jag vet inte hur hon definierar utanförskap. Visst kunde det vara problem med att man inte fick möjlighet till rehabilitering utan istället fick en sjukpension. Fördelen med sjukpensionen var ändå att det skapade en trygghet man visste vad man fick. Nu är det människor som har kronisk sjukdom som tvingas söka jobb som inte finns.
Försäkringskassan har till och med föreslagit att man kan ligga och jobba om man inte kan sitta eller stå pga smärta.

Visst det fanns folk som fuskade och det finns fortfarande folks om fuskar och det känner alliansregeringen till eftersom de har och har haft statsråd som fuskat. Det är kanske den känslan som styr dvs man känner andra som man känner sig själv.

I alla fall gör socialförsäkringsminister ett stort nummer av att alliansen har räddat massor från ett utanförskap. Att inte få sin sjukersättning utan natt få ett jobb och utan att få a-kassa och tvingas leva på socialbidrag. Skapar inte detta ett utanförskap. Socialförsäkringsminister pratar som om alliansen satsade mer pengar på att hjälpa de sjuka och utsatta men det är inte sant. Man har skurit ner ersättningsnivåerna och minskad tidsperioden som man kan får ersättningen.

Man har dessutom skapat nya sjukskrivna som arbetar på Försäkringskassan. Man har ändrat om organisationen och lagt till nya arbetsuppgifter och dessutom skurit ner anslagen totalt.

Genom nya reformer har man satt press på inte bara de sjuka utan även på handläggarna på Försäkringskassan. Alliansen älskar att slå ner på att det offentliga har så mycket administration men de har själva skapat en stor mängd administration i form av övervakning som t.ex. vård av sjukt barn. Föräldrar ska fylla i papper så även förskolan.

Att man tvingar svårt sjuka söka jobb som inte finns och om de fanns aldrig skulle få är helt omänsklig. Man jagar folk med svår cancer precis som det inte vore nog med att ha cancern. Utan man ska också behöva oroa sig hur man ska betala sina räkningar.

Frågan är hur mycket jagandet av fuskare har inbringat och hur mycket systemändringen har kostat de drabbade.

Genom överbelastningen på Försäkringskassan har många till och med fått lämna sina hus. Detta p g a att Försäkringskassan inte har betalat ut rättmätig ersättning i tid. Dessutom anser man inte det som självklart att de drabbade ska åtminstone få ränta på pengarna och att de som blivit svartlistade pga av obetalda skuler ska få hjälp att rentvås av staten.

Socialförsäkringsminister tycks inte tro att alliansen politik har skapat några problem. Hon lägger över problemen på Försäkringskassan. Hon erkänner inte att de nya reglerna som Försäkringskassan genomdriver är politiskt beslutade av alliansregeringen.

Under 2008 skickades Försäkringskassan ut brev till dödsjuka ang de nya reglerna:

Enligt de nya sjukskrivningsreglerna kan man få sjukpenning med 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten under ett år. Därefter kan man under ytterligare ett och ett halvt år få sjukpenning med 75 procents ersättning. Men den som har behov av sjukskrivning därefter, alltså efter 2,5 år, måste vara så sjuk att “det finns ett påtagligt hot mot den sjukes liv inom de närmaste månaderna”. 

Det är ju helt omänskligt att man kan uttrycka sig “det finns ett påtagligt hot mot den sjukes liv inom de närmaste månaderna”. Tror man att människor inbillar sig att de är dödssjuka eller att det finns många som spelar dödssjuk bara för att få sjukersättning från staten?

Grundläggande måste vara att ett sjukförsäkringssystem är till för att ersätta drabbade individer och inte för hitta eventuella fuskare.

ons
18
feb
2009
onsdag, 18 februari, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : “Stopp för gratis lakan”

Nu är det slut med gratis lakan, handdukar, täcken och kuddar på Fäladshöjdens äldre boende. I stället erbjuder sig personalen att åka till Ikea och handla. Men kostnaden – 2 000 kronor – får de äldre stå för utan att avgiften sänks

Lakan, handdukar, täcken och kuddar var inte gratis. De ingick i den avgick de äldre betalade för sitt boendet.

Nu tar vårdbolaget Carema bort lakan, handdukar, täcken och kuddar men de boende får betala samma avgift. Det är detta som är problemet.

Detta är varför Carema kan lägga ett lägre bud än andra för att ta hand om äldreboendet. Att de dessutom har mindre persoanltäthet gör ju också att Carema tjänar pengar och de äldre förlorar i form av mindre omsorg.

Ni har sagt upp avtalet med Tvättbolaget som hittills levererat och tvättat sängkläder. Ni gör alltså en ekonomisk vinst när era kunder nu får bekosta dessa saker?
– Ja det blir en ekonomisk vinst. Men det är inte det som är det viktiga och anledningen. Det är ett eget boende där man har sina egna saker, säger Carina Pihlwret.

Visst Carina tror du på vad du själv säger?
Om nu vinsten inte var det viktiga kunde ju Carema ha sänkt avgiften och infört egna sängkläder etc. Men det gjorde inte Carema.
Man kan ju undra varför?

Kommunalrådet Tove Klette (FP) är politiskt ansvarig för bland annat vårdfrågorna i Lunds kommun. Enligt henne var sängutrustning inget som diskuterades när avtal skrevs med Carema om att ta över fyra boenden i Lund.
– Det avtalet reglerar inte sådana detaljer utan främst personaltäthet och liknande. Att bo på äldreboende är ett eget boende och då menar jag inte att det är underligt att man har till exempel sina egna sängkläder. Så är det på många boenden och många kommuner har samma system, säger Tove Klette.

Nej det konstiga är inte att ha egna sängkläder utan att betala för sängkläder man inte får.

tis
17
feb
2009
tisdag, 17 februari, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : Ungdomar krossade fönster när strömmen försvann

Strömmen försvann i stora delar av Sofielund i Malmö strax efter klockan 21 på måndagkvällen. Ungdomar gick under tiden runt i området och slog sönder fönster.

Detta kan man läsa på hemsidans första sida.
Klickar man sig sedan vidare kommer man till:
Strömavbrott och vandalisering i Sofielund

Strömmen försvann i stora delar av Sofielund i Malmö strax efter klockan 21 på måndagkvällen. Ungdomar gick under tiden runt i området och slog sönder fönster.

Texten avslutas sedan med :

Vid 23-tiden hade konstaterats att två rutor krossats, enligt polisens länskommunikationscentral.

Vad vill SDS säga med detta?
Att ungdomarna är så lata och tröga att de bara orkade slå sönder två rutor under sin vandring i området och vandaliseringsturné?
Givetvis är två rutor som krossas med flit, två rutor för mycket. Givetvis är vandalisering ett problem men jag förstår inte varför SDS vill piska upp stämningen genom att prata om vandalism och att “Ungdomar gick under tiden runt i området och slog sönder fönster.”.
För mig låter detta som mer än två rutor.
Eller?

Inte lever väl SDS på lösnummer?

mån
16
feb
2009
måndag, 16 februari, 2009 | Skriven av:

På löpsedlarna idag kan man läsa om en “nyhet” om statsministern pappa.
Hur kan Expressen göra den bedömningen att detta är något som är så intressant att det ska upp på deras löpsedel?
Har det inte hänt något annat i Sverige eller världen som kunde platsa på löpsedeln?

Det skulle vara intressant att veta hur Expressen resonerar?
Den bärande tanken i detta sammanhanget är nog “fler lösnummer” och “mer pengar”.
Någon publicistisk ideologi finns nog inte.

Vad statsministern pappa gör kan man väl Expressen inte ställa statsminstern till ansvar för.
Eller?

Detta visar bara att mitt beslut för många år sedan att aldrig mer köpa en kvällstidning var helt rätt. Kvällspressen inkluderande Expressen är bara sensations- och propaganda organ där antalet lösnummer ska maximeras.

Kategori: media  | Skriv en kommentar