Inlägg den 14 februari 2009

lör
14
feb
2009
lördag, 14 februari, 2009 | Skriven av:

maskros_25cm I dag bildades regionorganisationen Gröna Seniorer Skåne. Gröna Seniorer är miljöpartiets seniorförening. De vänder sig till mp-medlemmar som fyllt 55 år.

Medlemsavgiften är 120 kronor/år.

Gröna Seniorer skall arbeta på två spår. Ett spår är att driva för seniorer aktuella frågor direkt mot de beslutande församlingarna. Det andra spåret är att visa att Miljöpartiets värderingar (solidaritet, hållbarhet och långsiktighet) stämmer väl överens med de värderingar som gruppen seniorer försöker leva efter.

Behövs det verkligen ett Gröna Seniorer?
Det hade varit bra om man kunnat svara NEJ på den frågan. Men det är nog så att för att sätta fokus på frågor som rör 55+ så behövs det någon påtryckargrupp. Grunden för Gröna Seniorer är som med Grön Ungdom att de inte ska ha en egen politik. Allt ska utgår ifrån miljöpartiets politik.

Gröna Seniorer ska återkoppla om hur situationen är för de som är 55+. Bara för att man är 55+ kan man ändå vara ung i tanken.

Både Seniorer och Ungdomar tjänar på en långsiktigt hållbar politik.

Gröna Seniorer bildar regionorganisation i Skåne och uttalar sig mot en placering av ESS i Lund.

Vid ett konstituerande möte i Lund under lördag e.m. bildades regionorganisationen Gröna Seniorer Skåne.

En styrelse bestående av följande sju personer valdes: Kjell Johansson, Helsingborg, Elsa Christersson, Kristianstad, Bengt Johansson, Malmö, Anna Maria Myszka Gustavsson, Helsingborg, Bo Adamsson, Malmö, Ebbe Persson, Kävlinge och Ann-Mari de Léon, Skurup.

Mötet valde Kjell Johansson till ordförande och Bengt Johansson till kassör.

Föreningen skall arbeta på två spår. Ett spår är att driva för seniorer aktuella frågor direkt mot samhällets beslutande organ. Det andra spåret är att visa att Miljöpartiets värderingar (solidaritet, hållbarhet och långsiktighet) stämmer väl överens med de värderingar som gruppen gröna seniorer försöker leva efter.

Mötet beslöt att uttala sig mot en placering av ESS i Lund. Oavsett vilken tungmetall som kommer att användas i målstationen så kommer den att bli radioaktiv under mycket lång tid. Om man kommer att använda kvicksilver så finns dessutom problemet med en metall som är mycket problematisk ur miljösynpunkt.

Anläggningen planeras ta i anspråk drygt två kvadratkilometer högklassig jordbruksmark.
Liknande anläggningar som planeras i andra delar av världen har stora säkerhetsavstånd till tättbebyggda områden. Sammantaget, ansåg mötet, måste en placering av ESS i Lunds tätort anses som fullständigt oacceptabel.

lör
14
feb
2009
lördag, 14 februari, 2009 | Skriven av:

mailtrafikgrafik_41252aNy Teknik skriver : “Nätverkstekniker kritiska till FRA-lagen”

Den nya FRA-lagen får skarp kritik av Snus, svenska nätverksteknikers förening. ” Lagstiftarna har inte förstått hur kabelvärlden fungerar.”

– Många svenskar kommer att avlyssnas eftersom förbudet mot att avlyssna trafik som passerar inom Sverige blir tekniskt svårt att uppfylla, säger Stefan Görling, sekreterare i Snus.

Snus, Swedish Network Users’ Society, har i dagsläget 250 medlemmar. En del av dem var med och byggde den svenska delen av internet.

Alliansen hävdar att FRA inte får avlyssna inrikestrafik men SNUS visar detta är tandlöst. Detta pga att det knappast finns något som är rent inrikes när det gäller e-post. Se bifogad bild.
Oppositionen inom

De föreslagna lagtexterna bygger på en politisk överenskommelse mellan allianspartierna från i höstas. Den syftar till att förbättra integritetsskyddet i nu gällande signalspaningslag.

Förslaget kommer i praktiken att innebära ett ”fortsatt fribrev för ansvariga myndigheter att avlyssna samtliga medborgare i Sverige”, skriver Snus.

– Mest problematiskt är att politikerna tror att man kan sortera trafiken väldigt enkelt, och utesluta inrikestrafiken. Men det går inte, säger Stefan Görling.

Kategori: FRA, teknik  | Skriv en kommentar