Inlägg under kategori » miljö «

sön
17
jan
2016
söndag, 17 januari, 2016 | Skriven av:

I Järfälla byggs Sveriges första skola som byggts enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad på den högsta nivån Guld, Herrestaskolan. Den är uppförd helt i massivträ. Den är nästan koldioxidneutral och självförsörjande på el m h a  1 400 kvadratmeter solceller, som finns på skolans tak.

Skissbild_permanent-skola_2015_460Miljöcertifieringen Guld innebär bland annat höga krav på energianvändning, materialval och kontroll på farliga kemikalier. Det krävs också en god inomhusmiljö med bra luft och akustik.

Skolan förverkligas inom en visionen om en hållbar och levande stadsdel. Herrestaskolan får en utrustad danssal, ett stort bibliotek och en stor idrottshall med läktare. Matsalen, slöjdsalar, tekniksalar och hemkunskapssalar byggs så att de kan hyras ut för bland annat utbildning. Alla dessa lokaler ligger i skolans hjärta och är utrustade för att användas både av skolan och allmänheten.

Skolgården är nästan 10 000 kvadratmeter och utformad som en aktivitetspark som även den kan användas av invånarna i stadsdelen, när skolbarnen inte är där.

Jättebra att skolan byggs enligt Miljöcertifieringen Guld, ännu bättre att den byggs så att den kan användas på icke skoltid av allmänheten. Blir ett levande kulturhus.

mån
25
feb
2013
måndag, 25 februari, 2013 | Skriven av:

tågStatistik betraktas ofta som fakta men med statistik kan man verkligen luras. Ett exempel är när Trafikverket och infrastrukturministern för fram budskapet att 97 % av tågen är i tid. Det låter ju jätte bra. Samtidigt dras slutsatsen att tågens punktlighet har blivit bättre.

Man ska då komma ihåg hur man definierar en försening. Helt plötsligt är det 15 minuter som gäller för att ett tåg ska vara försenat och om ett tåg ställs in så är det inte alls försenat.

Det framhålls då också att övriga länder använder 15 minuter som gräns men tydligen är det inte riktigt så. De flesta jämförbara länder använder 5 minuter som gräns.

Så beskedet att 97 % av tågen är i tid är väldigt missvisande.

Om man ska jämföra om punktligheten har blivit bättre eller sämre borde man rimligen räkna på samma sätt.
Varför inte räkna ut medelvärde och mediavärde?

Visst är det billigare att trixa med statistik än att åtgärda problemen men det hjälper ju föga resenärerna …

SvD

mån
2
apr
2012
måndag, 02 april, 2012 | Skriven av:

MiljöAktuellt skriver : ”Så många stockholmare dör av dubbdäcken”

Avdelningen för Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet har tagit fram skrämmande siffror. Mellan 30 och 40 Stockholmare dör varje år av de partiklar som rivs upp av dubbdäck, visar ny studie som gjorts vid avdelningen för Yrkes- och miljömedicin vid Umeå Universitet. Det var tidigare känt att partiklarna kan vara hälsofarliga. Den nya studien slår emellertid fast att partiklarna är direkt dödliga.
– Vi ser att det inträffar fler dödsfall de dagar då det är höga halter av dessa partiklar orsakade av framför allt dubbdäck, säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet, till Västerbottens-Kuriren.

Bertil Forsberg säger att antalet dödsfall på grund av dubbdäckspartiklarna totalt i Sverige kan uppgå till mellan 60 och 80 personer per år.

Nu borde det väl ändå vara dags att agera. På många ställen i Sverige kan man klara sig utan dubbdäck. Visserligen måste man anpassa körningen bättre utifrån väglag och väderlek men det borde ju vara en självklarhet.

Ännu ett incitament för att satsa på kollektivtrafiken och minska biltrafiken.

Det är långt fler än de som dör som drabbas av den dåliga luftkvaliten pga trafiekn. Detta drabbar de mest oskyddade dvs de som inte sitter i bilarna.
Så det är hög tid att reglera dubbanvändningen …

Kategori: miljö, trafik  | Skriv en kommentar
sön
29
jan
2012
söndag, 29 januari, 2012 | Skriven av:

Ny Teknik skriver ”Abborren full av läkemedel”

Antidepressiva mediciner, antibiotika och läkemedel mot diabetes. Vildfångade abborrar utanför svenska reningsverk har upp till 23 läkemedel i sina kroppar.

Nu har forskare undersökt abborrar i vatten nära kommunala reningsverk och hittat många rester av läkemedel. Visserligen är det små halter men det är ändå oroväckande. Man har hittat substanser från antidepressiva mediciner, antibiotika och diabetesmedicin.

– Människor och fiskar har i stort sett samma receptorer. Vi sållade fram de läkemedel som har störst risk att ackumuleras i fisk.

Det är givetvis ett problem att fiskarnas tar upp substanserna men det är även ett problem med att slam från reningsverken sprids på våra åkrar.
Mycket av de mediciner vi stoppar i oss passerar genom kroppen och går via toaletterna till reningsverken där de går rakt igenom.

Vi behöver minska vår användning av läkemedel men vi behöver även få mediciner som är utformade så att de kan brytas ner i avloppsreningsverken. Givetvis behövs även en uppgradering av våra reningsverk. Tekniken för detta finns men frågan är om viljan finns för att satsa de resurser som behövs. Kanske är det dags att spola WC-lösningen …

Kategori: miljö, vatten  | Skriv en kommentar
fre
20
jan
2012
fredag, 20 januari, 2012 | Skriven av:

SDS skriver ”Mystiskt ljud stoppar Ringhals”

Publicerad 19 januari 2012 19.17 Uppdaterad 19 januari 2012 19.30
Sverige. Ett konstigt ljud inne på Ringhals 2 gjorde att man inte kunde starta reaktorn i dag som tänkt, skriver Dagens industri.
– Inför återstarten hittade vi ett fel inne i reaktorn, det låter inte som det ska, säger Gösta Larsen, kommunikationschef vid Ringhals, till TT.

De väntar också på klarsignal från Strålsäkerhetsmyndigheten, som ännu inte kommit.

Ringhals 2 har stått still sedan den 1 april efter en brand i kärnkraftverket. Nu beräknas starten till den 29 januari

Det är ju fantastiskt va bra kärnkraftsverken i Sverige går. Ringhals 2 har stått stilla sedan 1 april och nu när det skulle startas så hör man konstiga ljud så man måste skjuta upp återstarten. Detta händer när det börjar bli vinter och energin behövs som bäst. Det är tämligen ofta som kärnkraftverken står stilla när de behövs som bäst.

En tröst i eländet är att man inte fullföljde återstarten när man hörde ljuden. Frågan är hur länge detta stopp varar?

Läser man på Vattenfalls hemsida kan man tro att produktionen varit jättebra under 2011.

Ringhals 1 gjorde sitt bästa år sedan 2006 och Ringhals 3 noterade än en gång en årsproduktion över 7 TWh. Ringhals 2 hade en bra inledning på 2011, men saneringsarbetet efter den brand som inträffade i revisionens slutskede gjorde att blocket stod stilla under återstoden av året. På Ringhals 4 genomfördes under 2011 den största moderniseringen någonsin med gott slutresultat men med cirka två månaders revisionsförlängning.

Januari blev årets bästa månad för Ringhals, då de fyra reaktorerna sammanlagt producerade 2724 GWh.

Tittar man sedan på produktionssiffrorna så ser det inte lika bra ut. Trots moderniseringar och många satsade kronor är produktionen för 2011 lägre än övriga år med undantag för 2000.
Tittar man på Forsmark blir siffrorna lite bättre men produktionen är långt ifrån på topp.

I Oskarshamn står en reaktor stilla och övriga producerar inte för fullt.

Det är så det brukar vara. Det borde vara dags att avveckla kärnkraften och satsa på något som är mer miljövänligt och mer pålitligt och framför allt mindre farligt …

tor
19
jan
2012
torsdag, 19 januari, 2012 | Skriven av:

Nya Miljöaktuellt skriver ”Här är alla Sveriges 100 miljömäktigaste”
Nya Miljöaktuellt utser varje år en 100-lista på de Miljömäktigaste i Sverige. I år är 3 av 4 miljöpartister,4 av 15.

1. Johan Rockström, professor i naturresurshushållning vid Stockholms universitet, chef för Stockholm resilience center och avgående chef för Stockholm environment institute (5)
2. Maria Wetterstrand, grön samhällsdebattör, föreläsare och skribent (3)
3. Isabella Lövin (Mp), EU-parlamentariker (13)
4. Åsa Romson (Mp), språkrör (80)

Läs hela listan!

Kategori: miljö  | Skriv en kommentar
lör
27
nov
2010
lördag, 27 november, 2010 | Skriven av:

Är i Västerås och övernattade på gamla SAS hotellet. Nu heter det First Hotel. Fick ett rum på 8.e våningen med utsikt över en massa snöbelagda tak.

Det är lite ovant att bo så högt. Känns inte helt rätt att vara så högt över marken. Tiden i Räddningstjänsten Syd har ökat mitt säkerhetsmedvetande. Är man 8 våningar upp krävs en extra koll, det är ju inte bara att öppna fönstret och hoppa ut. Fönstret gick inte ens att öppna vilket omöjliggjorde att andas ”frisk nattluft”. Hur frisk luften nu är i Västerås.

Förmiddagen ägnades åt språkrörstal och en paneldebatt. En paneldebatt som handlade om valet 2010 och hur gör vi nu när vi har ökat våra röstetal i samtliga val. Vi ökade i med 6 mandat i riksdagen, från 19 till 25.
I Landstingsvalet ökade vi från 68 mandat till 103 och i kommunvalet ökade från 436 till 686 mandat.
Miljöpartiet har tagit på sig ansvaret att vara med och styra i 97 kommuner. Av Sveriges 18 landsting och 2 regioner ingår nu Miljöpartiet i styrande koalitioner i 16 stycken, det vill säga 80 procent, samt styret av Gotland som är kommun med eget sjukvårdsstyre.

Efter en god veganlunch för alla är det nu dags för seminariepass. Det första som jag tänker vara med på har titeln ”Gifter och kemikalier i vår vardag”.

Stefan Jarls film Underkastelsen öppnade ögonen för en bred allmänhet kring kemikaliesamhällets alla risker. Det här seminariet tar upp hur ni kan jobba lokalt och regionalt med att minska kemkaliebelastningen i samhället. Medverkande: Anders Finnson, Svenskt vatten, Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap på universitetet i Karlstad, Åsa Romson, riksdagens miljöutskott och Charles Berkow, miljöpolitisk sekreterare Miljöpartiets riksdagskansli.

Ingen diskussion om att vi lever i ett kemikaliesamhälle. Problemet är inte bara kemikalier som i hög dos dödar utan mängden kemikalier som påverkar oss även i låga doser.
Det är heller inte bara det som vi stoppar i munnen som är ett problem utan även det som kommer i kontakt med vår hud. Huden som inte är ett skyddslager utan ett membran där många kemikalier kan tränga igenom. Hudvårdsprodukter är ett jätteproblem speciellt de som används på barn.
Rimligen borde försiktighetsprincipen användas betydligt oftare.

Det finns redan stor kunskap om problematiken men den kommer inte alltid fram. Det tog 50 år från det att rönen kom fram som visade att användandet av tobak dödade tills det kom lagstiftning för att göra något åt detta problem.
En professor som tidigt visade att tobakrökning orsakade cancer fick 1500 dollar om dagen för att vara expertvittne för Monsanto för att bl a hävda att ”Agent Orange”, som användes av USA i Vietnamkriget, inte orsakade cancer.

Det finns alldeles för många ekonomiska intressen som motverkar arbetet med att klara miljömålen.

Miljöpartiet har lämnat in en partimotion ”Ansvarsfull kemikalieanvändning

Det behövs ett systemskifte inom kemikaliepolitiken. En kemikaliepolitik med ansvar kräver att vi ställer krav på granskning innan kemiska ämnen sprids på marknaden. Vi måste ta hänsyn till konsekvenser av ämnena, ensamma såväl som i kombination, på ekosystemet och människors hälsa. Och vi måste kontrollera ämnen i varor, inte bara i produktionen och miljön. Ställer Sverige och EU krav på varor, får det också positiva effekter för fattiga människor som utsätts för miljö- och hälsoskadliga ämnen i sina arbeten och sin miljö i andra delar av världen.

lör
13
nov
2010
lördag, 13 november, 2010 | Skriven av:

Ny Teknik skriver ”Miljöministerns super-Volvo med 400 el-hästar”

Till och med en miljöminister tillåts falla för den svarta Volvoskönheten med 400 hästar under huven. Förklaringen: Det är el-hästkrafter och då blir det poäng i miljöministerns bok.

Det här visar problemet med Carlgrens politik. Även om det är bra att det satsas på elbilar kan man undra om det verkligen är så klimatsmart att bygga elbilar med 400 hästkrafter?

Vem kommer att ha råd att köpa dem, med eller utan supermiljöbilpremie?

Varifrån ska elen komma?
Nya kärnkraftverk kanske. Oavsett vilket bränsle det blir i framtidens bilar måste de vara bränslesnåla. Det finns ingen gratis och helt problemfri energikälla. Dessutom krävs det resurser för att bygga en bil oavsett om det är en elbil eller inte.

fre
12
nov
2010
fredag, 12 november, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : ”Trängselskatt bättre än miljöbilspremie”

Miljöbilspremien är inte kostnadseffektiv. Det finns bättre styrmedel som ger bättre effekt för pengarna, visar forskning.
Visserligen har miljöbilspremien lett till at det säljs fler miljömärkta bilar som etanol- ochbiogasbilar, men det är ett dyrt och inte särskilt kostnadseffektivt instrument.
Satsningar på till exempel autsläppsrätter och trängselskatt ger mer effekt och bättre utdelning på satsade pengar.

Alliansen pratade om supermiljöbilpremie innan valet. Om de kommer att genomföra den är väl inte helt klart. Premien skulle kunna ge 40 000 kr. Sveriges bilpark består av minst 4 miljoner bilar och visst är det bra att det blir fler miljöbilar men till vilket pris. 1000 bilar skulle kosta 40 miljoner. 1000 bilar är 0.025 % av den totala bilparken och ger inga större utsläppsminskningar.

En supermiljöbil kommer inte att vara billig så stödet kommer enbart att gynna de som tidigare gynnats av alliansens skattesänkningar och bortagning av fastighetsskatten.

MInskningen av utsläppen från trafiken har inte varit så lyckosam. Trots miljöbilar och andra bränslen har de totala utsläppen ökat p g a att antalet bilar och antal körda km har ökat.

Ska miljöministern verkligen minska utsläppen behövs det åtgärder som även minskar trafiken och då behövs det andra åtgärder som t ex trängselavgifter kombinerat med satsningar på spårburen trafik och kollektivtrafik.

Uppsatsen heter An analyis of the Swedish green car rebate och har nyligen belönats med Juseks ekonompris.

lör
11
sep
2010
lördag, 11 september, 2010 | Skriven av:

I Naturskyddsföreningens enkät med anledning av valet den 19 september överensstämmer SNF:s krav med den miljöpolitik Miljöpartiet driver.

Moderaterna är otydligast vad de vill. De pratar gärna miljö men gör inget. Centern är tydligare men driver inte på i miljöfrågorna.
Folkpartiet svarar ja på en del enkätfrågor men lägger till kommentarer som strider mot ”ja:et”.

Enkätsvaren visar också att alliansen inte är så ense som de försöker ge sken av. De är dock ense om att Sverige inte ska gå före och införa högre miljökrav än EU. De tror att detta är ett hot mot svenska företag och svenska jobb. I realiteten är det precis tvärtom, en ambitiös miljöpolitik är smart näringspolitik.

Naturskyddsföreningen har också gjort en undersökning av vad partierna sagt att de ska göra och vad de gjort.

Även detta är intressant läsning. Rätt mycket röda pluppar för alliansen.

Miljöpartiet står upp för naturen när den hotas av kortsiktiga intressen!
Vill du också göra det rösta då grönt den 19 september!

Läs allt on enkäten!
Läs mer på SNF:s hemsida!

lör
31
jul
2010
lördag, 31 juli, 2010 | Skriven av:

DN skriver : Sverige tyst om rätten till vatten

Tillgång till rent vatten och sanitet är mänskliga rättigheter, har FN:s generalförsamling slagit fast. Men Sverige stödde inte resolutionen.

Efter drygt 15 års debatt kunde generalförsamlingen natten till torsdagen anta resolutionen som gör rent vatten till en grundläggande mänsklig rättighet. 122 länder röstade för, ingen var emot. Men 41 länder, däribland Sverige, lade ner sina röster.

Man kan undra varför Sveriges centerpartistiske miljöminister lade ner Sveriges röst?

Miljöminister Andreas Carlgren (C) förklarade regeringens beslut:
– Vad vi har vänt oss emot är själva principen, att man formulerar det som en mänsklig rättighet. . . Då ska det också ha en full juridisk verkan. Det är därför vi inte tycker att det här är rätt metod att uppnå ett väldigt viktigt och gott syfte, sade Carlgren till TT.

Vad uppnår man om man inte röstar för att vatten är en mänsklig rättighet?
Varför inte rösta ja och sedan jobba för att det ska ha en full juridisk verkan? Dessutom finns det en hel del under mänskliga rättigheter som inte har full juridisk verkan.

Svagt av alliansregeringen att inte rösta ja till denna resolution och ofattbart …

Resolutionen uttrycker djup oro över att nära 900 miljoner människor saknar rent dricksvatten och 2,6 miljarder saknar toaletter. Texten påminner om att världens ledare lovat, i FN:s så kallade millenniemål, att senast 2015 ha halverat antalet människor som är utan rent dricksvatten och godtagbar sanitet.

FN uppmanar också länder och internationella organisationer att hjälpa utvecklingsländerna att snabbare få fram ”säkert, rent, tillgängligt vatten till överkomligt pris och sanitära anläggningar till alla”.

Det behövs en ny regering. Rösta grönt den 19 september!

ons
28
jul
2010
onsdag, 28 juli, 2010 | Skriven av:

DN skriver : Miljonfynd på loppis

På loppmarknader hoppas man alltid på det stora fyndet. För amerikanen Rick Norsigian slog önskningen in.

Det var tio år sedan Norsigian köpte 65 fotonegativ på en loppmarknad i orten Fresno, i Kalifornien. Då kostade de sammanlagt 45 amerikanska dollar. Idag har de värderats till 200 miljoner dollar. Anledningen är att man med experthjälp kunnat konstatera att negativen visar sig vara äkta verk av kända fotografen Ansel Adams.

Detta visar att man kan göra fynd på loppis men det är väl sällan de blir av denna kalibern. Viktigast dock är att loppis gör att saker återanvänds vilket minskar resursslöseriet.

En kommentar på DN:s sida var ”det är därför man inte ska ge bort saker till loppisar…”. Kanske var den lite skämtsam men det är klart att man ska ge bort saker som man inte använder till loppisar. Det finns många loppisar som drivs av organisationer som använder intäkterna till att hjälpa andra i Sverige men även utanför Sveriges gränser. Detta innebär att det blir en ”mereffekt”. Vi sparar inte bara resurser vi ökar stöd till personer som behöver det. Dessutom kan vi ju själva göra fynd genom att köpa vad andra har lämnat till loppisen. Så loppisar är bra. Fortsätt lämna in.

Det är egentligen lite sjukt att några glasnegativ kan vara värda så mycket som 1.4 miljarder kronor även om ”Adams, som dog 1984, var en av sin tids största naturfotografer, mest känd för sina bilder av den amerikanska västern.”

fre
18
jun
2010
fredag, 18 juni, 2010 | Skriven av:

NyaMiljöAktuellt skriver Moderaternas sympatisörer lever minst miljövänligt

Moderaternas sympatisörer anser själva att de lever minst miljövänligt av riksdagspartiernas väljare. Det visar Miljöaktuellts stora webbenkät.

Miljöpartiets sympatisörer lever mest miljövänligt och moderaternas lever minst miljövänligt – i varje fall enligt dem själva. Det visar Miljöaktuellts stora webbenkät med 725 deltagare.

Av detta kan man inte dra så stora slutsatser. Svaren känns kanske självklara men man ska nog inte dra några slutsatser endast utifrån denna undersökning. Det är ju inte konstigt att man bryr sig om miljön om man är engagerad i miljöfrågor.

Hade varit intressant att jämföra självskattningen med en objektiv undersökning. Då hade kanske resultatet blivit än starkare för miljöpartisympatisörer och svagare för moderatsympatisörer.

Vi bad också de svarande att betygsätta sig själva på miljöområdet. I en skala från ett till fem fick de avgöra hur bra de var på att resa miljövänligt, till exempel till jobbet. På samma sätt fick de svara på hur bra de var på att köpa ekologisk mat och miljömärkta produkter. Likaså fick de sätta betyg på sig själva när det gällde hur bra de var på att källsortera och återvinna exempelvis glas, papper och plast.

Hade varit intressant att se svaren på de olika frågorna och inte bara sammanställningen.

Våra livsstilar påverkar miljö och klimat mycket mer än många tror.

Hela listan:
Partisympati – Eget miljöbetyg
Miljöpartiet – 4,6
Vänsterpartiet – 4.0
Socialdemokraterna -3,8
Centern – 3,5
Vet ej – 3,5
Kristdemokraterna 3,4
Folkpartiet – 3,4
Moderaterna – 3,3
Annat parti – 3,1

Kategori: klimat, miljö  | Skriv en kommentar
fre
11
jun
2010
fredag, 11 juni, 2010 | Skriven av:

Tidigare var det vargjakten och nu så öppnar vår miljöminsiter från (C) upp för kommersiell vålfångst. Valarna är fortfarande hotade och behöver skyddas. Man kan undra varför miljöministern agerar som han gör. Det är svårt att förstå logiken.
Det går inte förhandla om ekologin. Valbeståndet tål inte en kommersiell valfångst. Alltså borde miljöministern jobba med hur man får de länder som bryter mot förbudet att stoppa sin valjakt.

Resonerar man på samma sätt vad gäller misshandel skulle man godkänna viss misshandel för att få våldsverkare att efterleva lagen.

Alliansen och miljöministern förstör Sveriges goda rykte vad gäller frågor som gäller biologisk mångfald och miljö. Det är rent av pinsamt.

Förhoppningsvis är miljöministern i minoritet när frågan kommer att avgöras på nästa IWC-möte den 21-25 juni.

Läs vad Naturskyddsföreningen säger om saken.

ons
2
jun
2010
onsdag, 02 juni, 2010 | Skriven av:

Nu har jag kommit fram till mitt hotell, The Green Hotel. Det har varit en lång dag och många inryck. Många fina ord och stort engagemang men ingen som egentligen problematiserade vår höga konsumtion. Vi kan inte med teknik göra att vår överkonsumtion blir hållbar. Vi kan möjligen dämpa effekterna. Lägger man dessutom till att hela jordens befolkning ska ligga på vår konsumtionsnivå spricker det. Vår konsumtion ger inte bara avtryck i Sverige utan där råvaror och produkterna produceras. Ska vi räkna ut våra avtryck måste vi ta med all miljöpåverkan från vaggan till graven.

Utgångspunkten måste vara vad ”naturen tål”. Vår överlevnad är beroende av detta.

I morgon börjar dagen med en vandring i naturen med en naturguide. Sedan blir det inomhusaktiviteter för resten av dagen.

ons
2
jun
2010
onsdag, 02 juni, 2010 | Skriven av:

Lyssnar på Majora Carter. En verkligt energiknippe som har kunnat förändra genom sitt engagemang. Det börja med att hon fick en hund som hon gick ut och promenerade med. Hunden ledde henne till en illegal soptipp. Det tyckte at det var för djävligt att miljön blivit förstörd och ville göra något åt det. Hon fick Bronx att reagera och soptippen förvandlades till park.
När det var fixat slutade hon inte sitt engagemang. Det blev projekt som gick ut på att förbättra utemiljön i South Bronx, vilket gav nya jobb och som gjorde att felr människor var utomhus, som ledde till att brottsligheten sjönk. Hon startade också olika projekt som gröna tak.

Hunts Point Riversida – BEFORE and AFTER


Läs mer!

Kategori: klimat, miljö  | Skriv en kommentar
ons
2
jun
2010
onsdag, 02 juni, 2010 | Skriven av:

Just nu får vi en genomgång speciellt till de kommuner som ska vara med på REWORK The World. Det var väl 7-8 kommuner som är med. Från Lund är vi 10 st från Västerås kom det säkert 20-tal.
Detta är det femte Global YES Summit. Totalt 1700 deltagare från hela världen.

Träffade en ung kvinna från Libanon på tåget. Bara det att träffa människor från andra delar av jordklotet är intressant. Hon berättade bl a att det var svårt att driva frågor om att bevara ”gröna områden” för detta tyckte många var en sak för de rika eftersom det bara var dessa som hade tillgång eller nyttan av dessa.

Konferensen inleds med lite snack om bakgrunden till det hela. Det känns som om det vore en intern mp-aktivitet.
Vilka är det som besöker detta event?
Är det de redan övertygade?
Eller är det de som ännu inte insett problematiken?

Det finns så mycket engagemang i världen men mycket ger inget resultat för att det ”rådande systemet” inte tillåter förändring.

Tittade på korrespondenterna på SVT i går och som handlade om Sydafrika och Fotbolls VM. Mycket pengar läggs på att bygga nytt i de rika områdena istället för att bygga upp de områden som behöver ”rustas upp”.
Dessutom är fotbolls VM så stort att det är bara stora världsomspännande företag som tjänar pengar detta jippo. Lokala aktörer som säljer mat och dryck får ingen chans att tjäna några pengar eftersom FIFA har bestämt att det är cola och hamburgare som ska ätas under dessa dagar. Lokala entreprenörer gör sig inget besvär de körs bort från området där besökarna rör sig och där de kommer att köpa mat och dryck.

tis
18
maj
2010
tisdag, 18 maj, 2010 | Skriven av:

CSR, Corporate Social Responsibility, som kan översättas till ”ansvarstagande för en hållbar utveckling”. Konferensen arrangeras av CSR Skåne, Region Skåne och TEM.

Många intressanta föreläsare. En kommer från Nestlé. De har ett eget system som de kallar CSV, Creating Shared Value. Att de har ett eget system med samma bokstäver känns lite misstänksamt. Mitt förtroende för Nestlé är lågt sedan lång tid tillbaka.
De jobbar säkert med frågan men jag undrar om de inte kunde ha gjort mer. Vinsten styr nog lite väl mycket vilket den gör i fler företag. Min förutfattade mening om Nestlé påverkades inte så mycket. Jag behöver veta mer om deras arbete innan jag litar på deras fina ord.

Senaste talaren var från SwedWatch. Jag har kollat lite tidigare på denna organisation och hrä har jag bara positiva omdömen. De har sammanställt många rapporter som gjort stora färändringar.
SwedWatch ”ägs” av Naturskyddsföreningen, Svenska kyrkan, Fair Trade Center, Miljöförbundet Jorden Vänner och Latinamerikagrupperna.

Det behövs en oberoende kontrollorganisation som kan och vågar göra rapporter om hur verkligheten ser ut. Man borde kunna stärka SwedWatch och använda dem till offentligas kontroll. Ett argument som alltid kommer upp när man pratar om att ställa krav är att ”Hur vet man att kraven verkligen uppfylls?”. Visst är det intressant men man måste också våga lita på folk och skapa ett system som kräver sk transparens, öppenhet.

Socialt ansvartagande är verkligen något som behövs för att skapa en värld med mindre konflikter och mer rättvisa. Vi rika länder har alldeles för länge utnyttjat de fattiga delarna och ökat på vår rikedom.

tor
29
apr
2010
torsdag, 29 april, 2010 | Skriven av:

tor
29
apr
2010
torsdag, 29 april, 2010 | Skriven av: