Inlägg under kategori » tåg «

mån
25
feb
2013
måndag, 25 februari, 2013 | Skriven av:

tågStatistik betraktas ofta som fakta men med statistik kan man verkligen luras. Ett exempel är när Trafikverket och infrastrukturministern för fram budskapet att 97 % av tågen är i tid. Det låter ju jätte bra. Samtidigt dras slutsatsen att tågens punktlighet har blivit bättre.

Man ska då komma ihåg hur man definierar en försening. Helt plötsligt är det 15 minuter som gäller för att ett tåg ska vara försenat och om ett tåg ställs in så är det inte alls försenat.

Det framhålls då också att övriga länder använder 15 minuter som gräns men tydligen är det inte riktigt så. De flesta jämförbara länder använder 5 minuter som gräns.

Så beskedet att 97 % av tågen är i tid är väldigt missvisande.

Om man ska jämföra om punktligheten har blivit bättre eller sämre borde man rimligen räkna på samma sätt.
Varför inte räkna ut medelvärde och mediavärde?

Visst är det billigare att trixa med statistik än att åtgärda problemen men det hjälper ju föga resenärerna …

SvD

tis
28
dec
2010
tisdag, 28 december, 2010 | Skriven av:

DN skriver : Museilok tar täten i snöröjningen
Sån tur att alliansen inte hunnit lägga ner Järnvägsmuseet i Gävle och att det ligger under Trafikverket så att de gamla loken kan användas i dagens vinterväder som knappast är värre nu än det var förr. Museer är bra på många sätt …

Kategori: tåg, teknik  | 3 kommentarer
ons
3
mar
2010
onsdag, 03 mars, 2010 | Skriven av:

De senaste veckornas förseningar och olägenheter i tågtrafiken är ingen slump. Åratals av eftersatt underhåll och ansvarslös avreglering av verksamheten har i kombination med låga nivåer för nyinvestering i järnväg bäddat för det tågkaos som just nu pågår. Det förekommer många förseningar i tågtrafiken även utan snön, och de förseningar som resenärerna utsätts för under dessa dagar är ett tydligt exempel på ett skriande behov av åtgärder för att järnvägen ska kunna bli det klimatsmarta, bekväma och pålitliga alternativ det har möjlighet att vara. Läget är akut även för godstrafiken, två av fyra rangerbangårdar har varit stängda sedan i lördags.

I dagens snökaos skyller ett flertal aktörer på varandra. Därför behövs ett tydliggörande av ansvaret för järnvägen så att det blir ett integrerat och sammanhållet system. Samtidigt behövs satsningar på nyinvesteringar som ger ökad kapacitet och minskad sårbarhet i järnvägsnätet. Många investeringar har lagts på is på grund av regeringens prioritering av vägprojekt. Miljöpartiet satsar 33 miljarder kronor mer på drift och underhåll av järnvägen och närmare 80 miljarder kronor mer på nyinvestering i järnväg åren 2010-2021 jämfört med regeringen.

Nio punkter för ett robust och fungerande järnvägssystem:

VIDGA KAPACITETEN OCH ÖKA UNDERHÅLLET
1. Vidga kapaciteten i järnvägsnätet. Mer pengar till nyinvestering behövs för att minska sårbarheten i systemet. I Schweiz satsar man tre gånger så mycket på järnvägen per person jämfört med i Sverige. Över hälften av järnvägens och tågtrafikens finansiering i Schweiz kommer från kilometerskatt på lastbilar, vägavgifter och koldioxidavgifter på bensin.

2. Öka volymen förebyggande underhåll och reinvesteringar som gör järnvägssystemet mer robust. En jämförelse kan göras med tunnelbanedriften i HongKong som tack vare förebyggande åtgärder och ett väl integrerat system håller en extremt hög punktlighet på 99,7 procent1.

3. Ompröva investeringsmedel till nya motorvägar. I Parisregionen har man bestämt sig för att minst 80 procent av investeringarna i infrastruktur ska gå till spår – nya vägar löser inte trängsel eller andra problem.

4. Satsa på höghastighetståg. Gör en avsiktsförklaring för att bygga ut en infrastruktur för höghastighetståg som kan avlasta den befintliga järnvägen så att den har utrymme för mer pendel- och godståg utan att vara så sårbar för störningar. I Spanien finns en målsättning om att minst 90 procent av befolkningen ska ha högst fem mil till närmaste höghastighetsbana senast 2020.

SKAPA ETT INTEGRERAT OCH SAMMANHÅLLET JÄRNVÄGSSYSTEM

5. Ersätt statens krav på vinstutdelning från SJ med ett krav på att upprätthålla och utveckla tågtrafiken. I Schweiz låter man tågtrafik få kosta pengar. Det är ett politiskt beslut för att gynna livskvalitet och landets ekonomi.

6. Låt SJ få huvudansvar för nationell tågtrafik. Erfarenheterna från Storbritannien är nedslående och där har man återtagit tågtrafiken på vissa järnvägssträckor, till exempel mellan London och Edinburgh.

7. Låt Banverket utföra underhåll i egen regi. Dagens avreglerade system har lett till ökade kostnader för administration och färre personer som jobbar direkt på spåren med underhåll. I Nya Zeeland återfördes skötsel och spår till offentlig regi efter att privata företag maximerade vinst till aktieägarna istället för att underhålla järnvägssystemet.

8. Låt Banverket ta ansvar för järnvägsstationer, verkstäder och terminaler. Överför Jernhusens verksamhet till Banverket så att järnvägsstationer, verkstäder, terminaler, mark mm blir ett sammanhållet system med ett samhällsuppdrag i stället för det avkastningskrav som finns i dag.

9. Inga höjda banavgifter förrän väg- och flygtrafik har tillräckliga klimatskatter som täcker de kostnader för klimatförändring mm. de ger upphov till för andra. I Tyskland konstaterade man att en ensidig höjning av banavgifterna ledde till ökade transporter på väg. En kilometerskatt för tunga lastbilar infördes för att balansera prisrelationerna.

Läs mer!

tis
23
feb
2010
tisdag, 23 februari, 2010 | Skriven av:

SJ har fått utså mycket kritik i vinter. En del av denna kan kanske vara berättigad men den stor del borde tas av uppdragsgivarna till SJ, dvs staten.

En del beror på lite extra vinterväder men en stor del beror på att järnvägen inte prioriteras av regeringen. Jämför man de resurser som läggs på väg och på spår så ser man en orsak varför det nu är problem.
Mellan 1990 och 2007 ökade persontrafiken på järnvägen med 58 procent, vilket har ökat trycket på systemet. Det går egentligen inte att använda mer än 80 procent av kapaciteten på spåren om man ska ha en rimlig chans att köra in förseningar eller åtgärda problem, men i dag är kapacitetsutnyttjandet på de stora linjerna uppe i nästan 100 procent. Det gör att minsta försening sprider sig genom tidtabellen som ett jordskred.

Miljöpartiet har alltid prioriterat spårtrafik i stället för vägtrafik. Alliansen har alltid gjort tvärtom. Det senaste beslutet i denna riktning är “Förbifart Stockholm”. Ett gigantiskt vägprojekt som kommer att förvärra trafiksituation, belasta miljön och agera gökunge så att andra mer klimatsmarta investeringar inte får utrymme.

Infrastrukturministern skyller allt på tidigare regeringar och verkar ha missat att hon haft ansvaret sedan valet 2006.

Det behövs mer resurser till spårburen trafik och det behövs att SJ:s vinstkrav reduceras. Jämför man med SAS där alliansregeringen har pumpat in flera miljarder utan att få någon vinst tillbaka så förstår man varför det är extra svårt för SJ.
SAS miljarderna hade gjort bättre nytta hos SJ.

SJ ska vara hela folkets och samhällets järnväg och då ska man ge SJ en chans att agera för detta. Spårburen trafik är mer klimatsmart än vägtrafik och flygtrafik.

Vad som behövs är att öka järnvägens attraktionskraft. Järnvägen ska vara billigare än flyg- och vägtrafik och dessutom måste den vara bekväm med rimliga restider. Alla dessa förseningar som varit har skadat järnvägstrafiken.

Ibland verkar det som att alliansen vill att det ska gå dåligt för SJ så att man kan avveckla SJ.

För att bryta utvecklingen, måste man bygga ut järnvägen och låta samhällets intressen ersätta vinstintresset som mål och uppdrag för tågtrafiken. För att detta ska ske behövs det helt uppenbart en ny regering. Den regering vi har nu gillar helt enkelt inte att ha en fungerande järnväg så mycket som de gillar att leka marknad med varenda liten verksamhet som de kan lägga händerna på.

tor
11
feb
2010
torsdag, 11 februari, 2010 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : Vattnet ställer till det för Hallandsåstunneln – igen

Sedan nyår har tunnelborren Åsa bara kommit 30 meter framåt i Hallandsåsen. Det övermäktiga vattenflödet i tunneln gör livet surt för byggarna.

Den här veckan står tunnelborren Åsa still och tunnelbyggarna tvingas jobba med extra injekterings- och förstärkningsarbeten för att få kontroll på inflödet av vatten.

Tempot i tunneldrivningen sjönk till det lägsta på hela 2000-talet strax efter årsskiftet, då man kom fram till den fruktade Möllebackzonen i västra tunnelröret.

Så var det åter dags för borrning i de svåra partierna och resultatet blir som vanligt borrning i snigelfart. Hela 30 meter sedan nyår. Det har varit ett skandalprojekt från starten.

Tunnelbygget genom Hallandsåsen har pågått sedan slutet av 1980-talet. I den ursprungliga planen skulle tunneln vara klar för trafik år 2 000, till en kostnad av 960 miljoner kronor.
Projektet kommer att kosta minst 7 miljarder dvs 8 ggr mer än beräknat och förseningen blir minst 12 år.

Vilket fantastiskt teknikprojekt.
Eller?

ons
10
feb
2010
onsdag, 10 februari, 2010 | Skriven av:

I dag är jag på resande fot. Inte så långt bara till Kristiantad. Tåget jag åkte med skulle bestå av två tågset men det blev bara ett. Vilket innebar att många fick stå eftersom det var lika många som vanligt som åkte med tåget. Det gick ändå bra eftersom tåget kom och gick i tid.

Dock blev jag uppmärksammad på ett problem eftersom det var ett kvinna med ett funktionshinder som därför använde ett litet trehjuligt fordon. Dels var det få som släppte förbi henne så att hon kunde komma med på tåget. När jag spärrade vägen för framrusande gåendes resenärer och släppte fram henne tog hon fart. Tyvärr gick det inte helt bra eftersom hennes framhjul fastnade mellan tåg och perrong. Detta är lite konstigt eftersom det är en nyombyggd perrong och relativt nytt tåg.
Nu gick det bra eftersom det fanns bra “handtag” att ta tag i så det var bara att lyfta upp framhjulet.

Anledningen till min resa är att jag ska vara med på ett möte med miljöpartister från södra Sverige. Vi kommer att diskutera hur vi kan samarbeta under valrörelsen. Det finns många sätt som vi kan hjälpa varandra.
Genom samverkan över länsgränserna kan vi vinna mycket. Mp Skåne ska snart ha en aktivitet i Osby som ligger i Skåne men det finns miljöpartister från Kronoberg som bor närmare Osby än många miljöpartister från Skåne.

tor
4
feb
2010
torsdag, 04 februari, 2010 | Skriven av:

Tittade på Debatt i SVT som bl a handlade om tågförseningarna. Det har varit många förseningar den senaste tiden och man har dessutom minskat antal avgångar för att minska belastning på tåg och spår.

Nu när det är kallt i hela Sverige tinar inte ens tågen i Skåne. Det är inga små mängder is som samlas på ett X2000 tåg mellan Stockholm och Göteborg (mellan 20 och 30 ton). Men det är ändå lite märkligt att man inte kunnat lösa dessa problemen. Det är ju inte första gången det är vinter. Enligt Ny Teknik finns det en lösning på is- och väelproblematiken. Den kan vara värd att pröva.

Alliansens infrastrukturminister försökte få alla att tro att alliansregeringen satsat på spårburen trafik. Hon upprepade mantrat att alliansen minsann satsat på underhåll. Det lite märkligt att hon alltid svarade detta oavsett fråga. Problemet är bara att det inte är tillräckligt och att alliansregeringen överfört pengar från spår till väg. Vilket är väldigt negativt för klimatet. Som vanligt hade alliansen inget ansvar för rådande tågtrafikproblematik utan alla problemen berodde på förra regeringen.

Visst kunde förra regeringen satsat mer på spårburen trafik men infrastrukturministern har nu haft ansvaret i mer än tre år och inte har resurserna ökat under denna tid. Spårbanorna är gamla och tittar man på situationen i Stockholm så har det byggts massor av vägar men väldigt lite spår. Det är en väldigt besvärlig situation speciellt för tågen söderut som måste passera genom flaskhalsen över Centralbron. Detta påverkar givetvis om tågen ska kunna komma i tid och det begränsar antal avgångar.

Nu har problemet ökat då det dessutom är kallt och att det samlas massor av is på tågen och i växlarna.
Den rödgröna oppositionen har under flera år satsat mer resurser på både underhåll och investeringar för spår och tåg.

Ett annat problem är att SJ har krav att göra vinst som ska betalas till staten. Detta krav borde givetvis tas bort och mer resurser behövs för investeringar för spår och tåg.
Det borde rimligtvis kunna gå att köra tåg utan stora förseningar och att tåg och växlar ska klara vinterväglag.

Det skadar nog inte heller om SJ funderar över hur de bemöter kunder samt ser över prissättningen. Skulden för att det blir tågkaos ligger givetvis på SJ och Banverket men den stora skulden ligger alliansregeringen som inte satsar tillräckligt.

Det behövs en politik som gör det billigare att åka tåg än att köra bil.
Byt politik inte klimat.

Kategori: tåg, trafik  | Skriv en kommentar
sön
30
nov
2008
söndag, 30 november, 2008 | Skriven av:

BLT skriver : ”2010 sätts spaden i marken”

“Infrastrukturminister Åsa Torstensson lovade byggstart av upprustningen av Emmabodabanan
Diskussionerna om Emmabodabanans vara eller icke vara är över.
Det har gått 20 år med brutna löften om satsningar, ständiga hot om nedläggning, och otaliga räddningsaktioner.
“Men nu är det klart. Emmabodabanan rustas upp 2010.””

Hittills finns bara 50 miljoner avsatta så det saknas bara “750 miljoner”. Alliansen har inte visat så stort intresse tidigare för infrastrukturinvesteringar när det gäller järnväg. Frågan är om de menar allvar eller om detta bara är ett försök att återfå “väljarnas förtroende”?

Bra om man satsar på att rusta upp Emmabodabanan eftersom den är en viktig länk både för persontrafik men även för godstrafik.

Om man stoppar “förbifart Stockholm” får man ju en hel del miljoner över.

lör
29
nov
2008
lördag, 29 november, 2008 | Skriven av:

Det var ett tag sedan jag åkt med X2000 och att det varit försenat mer än 10-15 minuter. För många år sedan när X2000 var nytt var det ganska så ofta att föraren fick stanna vid en station och starta om “datorerna”.
Nu är det så dags igen. Vi har stannat några gånger för att “starta om” för att få full effekt på tågets motorer. Dock utan resultat. Vi kan inte få full effekt men som föraren sa “Vi har nu passerat det småländska höglandet. Nu är det nedförsbacke till Skåne så förseningen ska inte bli värre.
Vi är nu en timme försenade men det blir nog lite till. Inte hela världen jag ska ju bara hem. Tur i oturen var att jag köpte en 1:a klassbiljett eftersom den var billigare än 2:a klass så jag kan ju alltid roa mig att kolla internet och blogga lite.


Skönt att jag inte behöver passa någon anslutande tåg. Jag ska bara använda apostlahästarna och gå hem från stationen i Lund. Apostlahästarna kan man lita på.
Lite irriterande är det ändå men det finns ju värre problem …

Kategori: tåg  | Skriv en kommentar
tor
6
nov
2008
torsdag, 06 november, 2008 | Skriven av:

Dagen började med en mindre chock. När jag kollade SDS hemsida på mobilen kunde jag läsa att

“Skånetrafiken vill begränsa antalet resenärer”

och vad som värre var

“Skånetrafiken vill dämpa de senaste årens kraftiga ökning av antalet resenärer.
– Vi måste sätta en gräns för vad kollektivtrafiken klarar av, säger Ove Johansson (mp) i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.”

Efter att ha pratat med vår man i kollektivtrafiknämnden så blev jag lugnare. Han hade inte sagt det som stod i SDS. Jag vet inte hur reportern kunde tolka det till att miljöpartiet skulle vilja sätta ett tak för kollektivtrafiken.

Är det något som miljöpartister drivit stenhårt är en utveckling och utbyggnad av kollektivtrafiken. Om något tak ska sätta så är det på vägtrafiken.

Det innebär inte att Skåntrafiken bara kan blåsa på och öka sina kostnader. Skånetrafiken måste effektiviseras. Till exempel måste upphandlingen bli bättrre.

Att kollektivtrafikresandet ökar är positivt men det gäller även att föra över trafikanter från väg till järnväg. det gäller både persontrafik som godstrafik.

ons
22
okt
2008
onsdag, 22 oktober, 2008 | Skriven av:

Nu har tåget anlänt i Östersund. Resan gick bra SJ:s sängar är het OK.
Vi är 7 st från Lund/Malmö och alla har åkt tåg. Från början var det tänkt att alla skulle åka flyg men när jag sa att jag skulle åka tåg så blev det tåg.
Vi hade någon timme i Stockholm innan nattåget började sin resa mot Östersund. Vi gick ut fick en bit nattamat.

Nu på morgonen fick vi äta frukost på hotellet. Konferensen börjar först 10.30 så det är några timmar innan dess. Hinner blogga och även gå en liten runda. Vädret är något kallare, omkring 4 grader men ingen snö. När tåget anlände var det mörkt men man kunde ändå se att det var molnfritt och en klar halvmåne. Hög och fin luft.

På hotellets restaurang fanns det mycket om Riksteatern eftersom hotellet heter Gamla Teatern och har varit en teater i sitt tidigare liv.

Det fanns även en liten sektion med en porslinstavla som satte igång det politiska diskussionerna. Porslinstallriken var en minnestavla från “Tre kungamöte i Malmö 1914“. I Malmös kommunfullmäktige skulle det ha blivit debatt om kunglighetena skulle bjudas in eller ej till 100-årsfestligheterna av “3-kungamötet i Malmö” i samband med Baltiska utställningen. Det blev ingen debatt i september men den kanske kommer lite senare.

Konferensen handlar om “räddningstjänst”. Det är så kallade förbundsdagar för räddningstjänsten runt om i Sverige.
Punkter på programmet är “”Vem styr vem”? – Fördelning av ansvar och befogenheter inom kommunalförbund som svarar för speciallagsreglerad verksamhet.”, “samverkan med polis” men även “information om den nya myndigheten för samhällsskydd och beredskap”, information från “Försvarsdepartementet om Samverkan mellan statliga myndigheter och räddningstjänsten”.
En annan intressant punkt handlar om “Kvinnlig problemlösning! Ett komplement till manligt resonerande i kritiska situationer”. Det är professor Annica Dahlström som ska berätta om detta. Hon är professor på Göteborgs universitet. Legimerad läkare och forskare på nervsystemet och hjärnan sedan 1962.

Räddningstjänsten står inför många utmaningar. Det behövs fler kvinnor i verksamheten men även personer med annan etnisk bakgrund.

Nu får det bli en liten promenad innan det börjar.

tis
21
okt
2008
tisdag, 21 oktober, 2008 | Skriven av:

Det blev inte så lång tid hemma i Lund. Jag hann dock med styrgruppsmöte för kulturell handlingsplan och mp:s vanliga måndagsmöte.
Jag hann givetvis även med min sambo dock inte tillräckligt mycke.
Denna gången ska jag till Östersund med Räddningstjänst Syd. Det blir nästan tre dagar.
Här varit en del i Östersund och jobbat på mejeriet. De gör bland annat messmör.

Åker X2000 till Stockholm och sedan blir det nattåg. Kommer nog att sova gott.