Inlägg under kategori » transporter «

mån
26
apr
2010
måndag, 26 april, 2010 | Skriven av:

I dag bar det iväg till Kristianstad. Jag deltog i mp:s regionfulmäktigegrupp. Vi diskuterade frågor inför kommande regionfullmäktige. Det blev även en del kring de rödgrönas infrastruktur förslag, ”Den största satsningen på järnväg och kollektivtrafik i modern tid”.
Lite väl lite Skåne i denna. Inga spårvägar, ingen Lundalänk …
Satsningar i Skåne blev, ”Kävlinge-Arlöv (Lommabanan)”, ”Åstorp-Teckomatorp, etapp 2 och 3 (Söderåsbanan)”, ”Helsingborg – Hässleholm (Skånebanan)”, ”Arlöv – Flackarp (Södra stambanan), tidigareläggning” och så blev det lite väg, ”E22, Fjälkinge – Gualöv”

Nya MiljöAktuellt skriver : Rekordstor rödgrön satsning på tåg

Om de rödgröna vinner valet kommer de att satsa 120 miljarder kronor på järnvägar och kollektivtrafik.

Så totalt 120 miljarder är ju inte så illa. Investeringarna beräknas ge 10 000-15 000 nya jobb inom bygg- och anläggning och angränsande branscher. Vilket inte heller är så illa.

SkD skriver : Massor av järnväg i Skåne – om de rödgröna får välja

101 miljarder kronor. Så mycket mer vill den rödgröna oppositionen satsa på infrastruktur de kommande elva åren, utöver vad regeringen föreslagit.

För Skånes del innebär det bland annat en tidigareläggning av bygget av fyra spår mellan Malmö och Lund.

Om de rödgröna vinner valet i höst är det framför allt spårbunden trafik som hamnar i fokus.
– Sverige har problem i dag. 95 procent av alla transporter sker med oljebaserat bränsle och trafiken står för 40 procent av växthusgasutsläppen, säger Karin Svensson Smith (MP).

Alla vill ha men alla kan inte få allt. Bra att det satsas på spårburen trafik. Nu gäller det bara att vinna valet den 19 september. Annars lär det inte bli så mycket järnvägssatsningar.

I övrigt var det solsken hela dagen och det var stor skillnad i temperatur på morgonen och på kvällen. Så nu är det äntligen vår …

tis
20
apr
2010
tisdag, 20 april, 2010 | Skriven av:

DN skriver : Rödgröna föreslår folkomröstning om Förbifart Stockholm

Den rödgröna oppositionen vill hålla en regional folkomröstning om motorvägssatsningen Förbifart Stockholm.
Förslaget ingår i en överenskommelse mellan de tre partierna om infrastrukturen i Stockholmsområdet.

”Förbifart Stockholm är en fråga som delar opinionen i länet. Frågan har också varit en av de svåraste i det rödgröna samarbetet. Vi har nu enats om att låta invånarna i Stockholms län genom en folkomröstning avgöra om man vill bygga förbifarten eller om man i stället vill satsa på ökad kapacitet i kollektivtrafiken”, skriver Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i ett pressmeddelande.

Folkomröstningen ska, enligt överenskommelsen, hållas den 23 september 2012.

Bra kompromiss i detta läget. Bäst hade det givetvis varit att skrinlägga dessa planer för alltid men man kan ju inte alltid få det man vill.
Viktigt att det kommer fram alternativ till vägprojektet ”Förbifart Stockholm”.

De rödgrönas förslag innebär att samtliga invånare i Stockholms län ska få ta ställning till två alternativ. Antingen bygga ut kollektivtrafiken med nya spår, tunnelbana och stationer eller att bygga en ny nord-sydlig motorvägsförbindelse i Stockholms län, den så kallade Förbifart Stockholm.
Tanken är att en statlig utredning ska tillsättas efter valet för att ta fram en lösning som bygger på kollektivtrafikalternativet. De två alternativen ska kosta lika mycket.

Miljöpartiet drev frågan om trängselskatt i Stockholm. I början var politikerna negativa men efter en folkomröstning blev det ändå ett ja.
Tyvärr har alliansen tagit bort en finess med förslaget genom att låta intäkterna från trängselskatten gå till vägtrafik. Miljöpartiets idé var att trängselskatten skulle gå till att bygga ut kollektivtrafiken och därmed öka möjligheterna att ställa bilen och därmed minska trafiken.

ons
3
mar
2010
onsdag, 03 mars, 2010 | Skriven av:

De senaste veckornas förseningar och olägenheter i tågtrafiken är ingen slump. Åratals av eftersatt underhåll och ansvarslös avreglering av verksamheten har i kombination med låga nivåer för nyinvestering i järnväg bäddat för det tågkaos som just nu pågår. Det förekommer många förseningar i tågtrafiken även utan snön, och de förseningar som resenärerna utsätts för under dessa dagar är ett tydligt exempel på ett skriande behov av åtgärder för att järnvägen ska kunna bli det klimatsmarta, bekväma och pålitliga alternativ det har möjlighet att vara. Läget är akut även för godstrafiken, två av fyra rangerbangårdar har varit stängda sedan i lördags.

I dagens snökaos skyller ett flertal aktörer på varandra. Därför behövs ett tydliggörande av ansvaret för järnvägen så att det blir ett integrerat och sammanhållet system. Samtidigt behövs satsningar på nyinvesteringar som ger ökad kapacitet och minskad sårbarhet i järnvägsnätet. Många investeringar har lagts på is på grund av regeringens prioritering av vägprojekt. Miljöpartiet satsar 33 miljarder kronor mer på drift och underhåll av järnvägen och närmare 80 miljarder kronor mer på nyinvestering i järnväg åren 2010-2021 jämfört med regeringen.

Nio punkter för ett robust och fungerande järnvägssystem:

VIDGA KAPACITETEN OCH ÖKA UNDERHÅLLET
1. Vidga kapaciteten i järnvägsnätet. Mer pengar till nyinvestering behövs för att minska sårbarheten i systemet. I Schweiz satsar man tre gånger så mycket på järnvägen per person jämfört med i Sverige. Över hälften av järnvägens och tågtrafikens finansiering i Schweiz kommer från kilometerskatt på lastbilar, vägavgifter och koldioxidavgifter på bensin.

2. Öka volymen förebyggande underhåll och reinvesteringar som gör järnvägssystemet mer robust. En jämförelse kan göras med tunnelbanedriften i HongKong som tack vare förebyggande åtgärder och ett väl integrerat system håller en extremt hög punktlighet på 99,7 procent1.

3. Ompröva investeringsmedel till nya motorvägar. I Parisregionen har man bestämt sig för att minst 80 procent av investeringarna i infrastruktur ska gå till spår – nya vägar löser inte trängsel eller andra problem.

4. Satsa på höghastighetståg. Gör en avsiktsförklaring för att bygga ut en infrastruktur för höghastighetståg som kan avlasta den befintliga järnvägen så att den har utrymme för mer pendel- och godståg utan att vara så sårbar för störningar. I Spanien finns en målsättning om att minst 90 procent av befolkningen ska ha högst fem mil till närmaste höghastighetsbana senast 2020.

SKAPA ETT INTEGRERAT OCH SAMMANHÅLLET JÄRNVÄGSSYSTEM

5. Ersätt statens krav på vinstutdelning från SJ med ett krav på att upprätthålla och utveckla tågtrafiken. I Schweiz låter man tågtrafik få kosta pengar. Det är ett politiskt beslut för att gynna livskvalitet och landets ekonomi.

6. Låt SJ få huvudansvar för nationell tågtrafik. Erfarenheterna från Storbritannien är nedslående och där har man återtagit tågtrafiken på vissa järnvägssträckor, till exempel mellan London och Edinburgh.

7. Låt Banverket utföra underhåll i egen regi. Dagens avreglerade system har lett till ökade kostnader för administration och färre personer som jobbar direkt på spåren med underhåll. I Nya Zeeland återfördes skötsel och spår till offentlig regi efter att privata företag maximerade vinst till aktieägarna istället för att underhålla järnvägssystemet.

8. Låt Banverket ta ansvar för järnvägsstationer, verkstäder och terminaler. Överför Jernhusens verksamhet till Banverket så att järnvägsstationer, verkstäder, terminaler, mark mm blir ett sammanhållet system med ett samhällsuppdrag i stället för det avkastningskrav som finns i dag.

9. Inga höjda banavgifter förrän väg- och flygtrafik har tillräckliga klimatskatter som täcker de kostnader för klimatförändring mm. de ger upphov till för andra. I Tyskland konstaterade man att en ensidig höjning av banavgifterna ledde till ökade transporter på väg. En kilometerskatt för tunga lastbilar infördes för att balansera prisrelationerna.

Läs mer!

tis
9
feb
2010
tisdag, 09 februari, 2010 | Skriven av:

DN skriver : 650 jobb försvinner när SAS ska spara 2 miljarder

På tisdagseftermiddagen höll näringsminister Maud Olofsson en presskonferens med anledning av SAS tunga bokslut. Regeringen stöttar SAS med ytterligare en miljard kronor.

Tidigare SAAB nu SAS. Två bolag som gjort stora förluster under många år. Det verkar som man missuppfattat ordstävet ”att inte ändra på ett vinnande lag”. Här är det definitivt inget vinnande lag.
Det är rent slöseri att lägga flera miljarder på att försöka rädda SAS. Det är inte småpengar heller.
Varför ska skattebetalarna subventionera flygresor?

SAS har liksom SAAB sålt sina ”tjänster och produkter” till ett högt pris. Trots detta blir det förluster mycket beroende på att det säljs för lite. SAS stora problem med är långflygningarna som nästan alltid gått minus. Flyget går dåligt trots att det inte står för alla kostnader som miljöskatt på bränslet trots att de flyger släpper ut stora mängder CO2 om man ser till vilket transportarbete flyget utför.

Bilar och flyg kommer att behövas i framtiden men inte i dagens omfattning och definitivt inte i dagens tappning. SAS borde ha sålts för länge sedan. Visst är det problem att sälja ett bolag som inte går så bra men det blir inte bättre att pumpa in miljard efter miljard för att sedan vara i samma situation dvs ett olönsamt bolag.

Ofattbart att det bara är miljöpartiet som vill avveckla skattebetalarnas ägande i SAS. Det finns inga strategiska näringspolitiska eller transportpolitiska skäl för staten att äga ett flygbolag.
När det gäller transportsektorn behövs investeringar som strategiskt gynnar den svenska exportindustrins långsiktiga behov av kompetensuppbyggnad, teknikutveckling och demonstrationsmöjligheter. Det gäller främst sådana satsningar som snabbusslösningar, höghastighetståg och spårvagnar samt kringsystem kopplade till dessa. Detta är att gå ett steg längre än att enbart använda sig av ekonomiska styrmedel, men innefattar huvudsakligen en beställarroll och inte ett ägande. Det finns dock skäl att staten tar denna övergripande roll, främst att ingen privat aktör är villig att göra det.

ons
2
dec
2009
onsdag, 02 december, 2009 | Skriven av:

Tittade på Uppdrag Granskning. Inget nytt men en bra sammanställning och beskrivning av transporternas del i klimatproblematiken.
Alliansen och (S) vill inte minska trafiken. I Stockholm vill man bygga ”Förbifart Stockholm”.
Miljöminsitern från (C) lever i en drömvärld. Han tror att fordonsparken är utbytt till klimatneutrala fordon när förbifart Stockholm är färdigbyggd. Var han finner stöd i detta kan man undra.

Myndigheter inklusive Vägverket säger att trafiken måste minska. Naturvårdsverket och experter anser det samma.
Trots detta gör alliansen allt för att öka vägtrafiken. De lägger mer pengar på att bygga vägar än att bygga spår.
Man vill bygga bort köerna i Stockholm genom att bygga fler vägar.
Alla trafikexperter säger samma sak : ”Ju fler vägar desto mer trafik”.

Hur kan man gå emot alla experter på detta sätt?
De gör helt egna bedömningar mot alla experter. De väljer siffror som de vill och påstår att Förbifart Stockholm minskar utsläppen trots att tom Vägverket själva säger att utsläppen ökar.

Centerns miljöminister säger till och med att han tror att trafiken måste öka. Han tycker det är bra att trafiken ökar. Samtidigt försöker alliansen ge sken av att de satsar på att lösa klimatproblematiken.

Hur skulle det se ut om alla människor i hela världen åkte lika mycket bil som vi gör i Sverige?
Varför ska inte alla länder ha lika mycket transporter som Sverige?

Intressant slut i programmet där man beskriver nuvarande miljöminister förvandling från CUF aktivist till regeringsmedlem i en moderatledd regering.

Alliansen har länge bara pratat om klimatet och gjort väldigt lite. Man skulle kunna tycka att centern skulle ha lite mer ryggrad när det gäller klimat och miljö. De påstår ju att det är ett grönt parti.

Vad har egentligen hänt med centern?

lör
28
nov
2009
lördag, 28 november, 2009 | Skriven av:

Hade inga problem med att inte köpa något idag, den 28 november. Visserligen köpte jag en biljett till Vellinge så helt köpfri var ju inte dagen. I Vellinge, närmare bestämt på Fotevikens Kulturcenter i Höllviken. Anledningen till resan var att det var regionmöte. Innan regionmötet pratade mp:s Helena Leander, ledamot i riksdagens skatteutskott, om ”klimatfrågans koppling till ekonomi och skatter”. Miljöpartiet var tidigt ute och ville använda sig av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Detta mottogs inte så positivt från övriga politiska partier, speciellt inte från allianspartierna. Nu är situationen annorlunda. Nu står alliansregeringen och skryter om Sveriges framsynthet och klokskap. Sent ska syndaren vakna.
Trängselskatten i Stockholm är ett annat exempel. Miljöpartiet motarbetades från samtliga partier, möjligen med undantag av vänstern. Nu är trängselavgifter införda och fungerar väl. Tyvärr har alliansen förstört det fiffiga i förslaget. Nu går intäkterna till vägtrafiken istället för att utveckla kollektivtrafiken.
Trängselavgifter kan användas i flera storstäder och dessutom kan kilometerskatt komplettera åtgärderna för att minska CO2-utsläppen.

Helena hann också med att kommentera skandalen kring grisuppfödningen. Det blev många intressanta och kloka diskussioner.

Regionmötet hade ett antal punkter på dagordningen de flesta handlade om valet 2010. Förslag till policy för kandidatstöd i valet 2010, Redovisning av valbudget – första version, Verksamhetsplan och budget 2010.

Nästkommande regionmöte kommer att behandla det regionala partiprogrammet och fastställandet av region- och riksdagslistor.
Miljöpartiet har aldrig haft bättre förutsättningarna för att göra en bra valrörelse. Opinionsläge är det bästa någonsin.

tor
26
nov
2009
torsdag, 26 november, 2009 | Skriven av:

Karin Svensson Smith (MP) har ställt en interpellation till finansminister Anders Borg (M) ang kilometerskatt för tunga lastbilar. Svaret är tänkt att komma den 9 december. Det skulle även behövas kilometerskatt för all trafik. Även om vi får fler miljöbilar så måste trafikmängden minska om vi ska klara klimatproblematiken men även för att det ska bli ett bättre och mer hälsosamt samhälle.
Ser med spänning fram emot svaret!

Till finansminister Anders Borg (m)

Drygt 40 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från transportsektorn, utrikes flyg och sjöfart inkluderat (2007). En stor del av denna klimatpåverkan kommer från lastbiltrafiken.

maskros_25cmKoldioxidutsläpp från lastbilarna ökar stadigt, dels på grund av allt fler lastbilar och allt tyngre lastbilar, dels på grund av i princip utebliven effektivitetsutveckling med avseende på koldioxid. Trafikarbetet för tunga lastbilar på svenska vägar, mätt som fordonskilometer, har mellan år 1997 och år 2006 ökat med i genomsnitt 2 procent per år. Det finns alltså all anledning att agera för att långa lastbilstransporter ersätts med smarta kombinationer av väg, järnväg och sjöfart. På grundval av detta har jag ett antal frågor att ställa ministern.

I samband med att Klimatberedningen våren 2008 presenterade ett enigt förslag om att införa kilometerskatt för tunga lastbilar uttalade finansminister Anders Borg sin tveksamhet inför förslaget. Detta trots att regeringen i samband med regeringsförklaringen 2006 deklarerat att ”klimatfrågan är en ödesfråga för Sverige och för världen”. I regeringsförklaringen 2007 gav Reinfeldt även beskedet att regeringen anser ekonomiska styrmedel är centrala för att nå resultat i klimatfrågan:

”Miljöskatter och andra ekonomiska styrmedel har en central roll i klimatarbetet. Inte minst krävs förbättrad samordning mellan energibeskattningen och övriga ekonomiska styrmedel inom miljö- och energipolitiken. En grundprincip i reformarbetet blir att förorenaren ska betala för sin miljöpåverkan. Särskild fokus kommer att läggas på koldioxidbeskattning och annan energibeskattning.”

Kilometerskatten är ett sådant effektivt styrmedel för att minska klimatpåverkan. Statens Institut för Kommunikationsanalys (SIKA) anser att en skatt i storleksordningen en krona per kilometer i genomsnitt skulle leda till tio procents minskning av trafikarbetet med lastbil och att utsläppen av koldioxid skulle minska i motsvarande grad, cirka 400 000 ton på årsbasis. Effekten på transportarbetet skulle bli betydligt mindre eftersom sektorn skulle effektiviseras.

Flera europeiska länder ligger före Sverige på detta område och har redan infört, eller planerar att införa kilometerskatt för tunga lastbilar. Några exempel är Schweiz, Österrike, Tyskland, Tjeckiska republiken, Slovakien, Frankrike, Slovenien, Nederländerna, Polen och Danmark.

De tekniska systemen finns. En modern kilometerskatt erbjuder en kombination av styrande avgifter och information som ökar effektiviteten i transportsystemet. Den kan därmed minska negativa effekter som miljöbelastning, slitage eller trängsel. Samtidigt ger den speditörer och förare möjlighet att öka effektiviteten och minska kostnaderna.

Det enda vi väntar på är det politiska beslutet. Den pågående åtgärdsplaneringen för kommande trafikinvesteringar bygger till och med på antagandet att kilometerskatten kommer att införas. Men hittills lyser beslutet med sin frånvaro. Därför vänder jag mig nu till Anders Borg.

Hittills har regeringen infört ett skarpt förslag för att minska klimatpåverkan från tunga lastbilstransporter. Förslaget är att införa ecodriving för lastbilschaufförer. Det är ett bra förslag, men sannolikheten att det har lägre klimateffekt än en kilometerskatt är överhängande. Jag är nyfiken på att veta om finansministern har något underlag som visar att införandet av ecodriving har större effekt än en kilometerskatt. Och det vore intressant att veta om Anders Borg har underlag som visar att det är rationellt att inte inför kilometerskatt.

Frågor till ministern:
Avser ministern föreslå skattemässiga åtgärder som svarar upp mot statsminister Reinfeldts påstående att klimatfrågan är en ödesfråga för Sverige och för världen?
Avser ministern agera utifrån statsminister Reinfeldts påstående att miljöskatter och andra ekonomiska styrmedel har en central roll i klimatarbetet?
Kan ministern hänvisa till något underlag som visar att ecodriving för lastbilschaufförer är lika effektivt som, eller mer effektivt än, kilometerskatt för tunga lastbilar?
Vilket underlag har ministern för att inte införa kilometerskatt för tunga lastbilar?

Karin Svensson Smith (MP)

Byt politik inte klimat_660

tor
15
okt
2009
torsdag, 15 oktober, 2009 | Skriven av:

I kväll hade Miljöpartiet Skåne inbjudit till en diskussion om remissen som handlar om snabbtåg. Vår skånska riksdagsledamöter var med, Karin Svensson Smith och Ulf Holm.
Det är jätteviktigt att man satsar på miljövänliga transportalternativ. Remissen diskutera kring restider som Stockholm – Göteborg på 2 timmar och Stockholm – Malmö på 2.5 timmar. Detta borde kunna minska flyget rätt rejält under förutsättningen att det inte blir mycket dyrare än flyget.
Höghastighetsbanor som man kallar remissen kostar pengar men är ändå lönsamt sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Jag har inte hittat något om hur mycket energi som dessa tåg konsumerar. Även om det är el så ska den produceras.

Sedan kan man fråga sig om man behöver ha så snabba tåg. Måste vi resa så mycket och var går gränsen på hur snabbt vi behöver fara fram? Det är mycket en livskvalitéts fråga. Vi minskar arbetstiden men ökar restiden.
Ju snabbare vi kan fara fram desto längre sträckor accepteras som pendlingsavstånd.
Kostanden ökar också ju snabbare tågen ska gå.

Ska vi kunna klimathoten måste vi resa mindre, vi måste skapa samhällen där det finns både bostäder och arbetstillfällen och service.

Det finns s.k. magnetbanor som känns mycket modernare än det som remissen föreslår. Magnetbanor innebär ännu högre hastigheter och ännu högre kostnader. Ska det satsas på höghastighetsbanor så är det ju nödvändigt att det finns resurser kvar för att få matartrafik från de platser där snabbtågen inte stannar. Om inte kommer de stora städerna att växa ännu mer på bekostnad av de mindre.

Läs remissen själv!

tis
22
sep
2009
tisdag, 22 september, 2009 | Skriven av:

Bild 12

mån
21
sep
2009
måndag, 21 september, 2009 | Skriven av:

Lundafolder_22 sep 2009

Vill du veta mer?

sön
20
sep
2009
söndag, 20 september, 2009 | Skriven av:

Jag vill åka spårvagn knapp_MalmöI dag bildades föreningen Spårvagnsstäderna. Från Skåne finns Region Skåne, Lund, Malmö och Helsingborg med. Föreningen är ett nätverk som ska öka kunskapsutbyte mellan städer som har eller som planerar att bygga spårvägar. Den vill också trycka på för att få fram tydliga regler kring finansieringen av nya spårvägar. Det är ett bra initiativ för det behövs stöd bara för att komma tillbaka i situation som fanns på 60-talet då många spårvägar lades ner.
I Lund finns alla förutsättningar för snabbt komma igång med den s.k. Lundalänken. Egentligen är det bara att lägga rälsen och så förstås lite pengar. Dessa pengar borde till största delen komma från staten som har ansvaret för infrastrukturinvesteringarna. Tyvärr inser inte alliansregeringen behovet av spårvagnar utan fortsätter som vanligt att stödja vägtrafiken, typ ”Förbifart Stockholm”. Trivector har jobbat mycket med denna fråga.

En samling kommuner och regioner som har eller ska bygga spårvagnar bildar idag föreningen Spårvagnsstäderna för att samarbeta i frågan. Miljöpartiets Karin Svensson Smith har varit en av de drivande krafterna bakom detta och Miljöpartiet har lagt fram en plan för att främja spårvagnar.

De viktigaste punkterna i miljöpartiets program är:
• Ett nytt statsbidrag till byggande av spårvägar omfattande totalt 24 miljarder kronor under 15 år. Detta ska också kunna gå till att stödja ny teknik.
• En ny ansvarsfördelning där staten genom Banverket tar ett delansvar för stimulans till och finansiering av spårtrafik i större städer.
• Banverket ska ges i uppgift att vara ett nationellt kompetenscenter som aktivt inspirerar städer att anlägga lokal spårtrafik samt fördelar statsbidrag till utbyggnaden.
• Bidragen till tåg och spårvagn, så kallat rullande materiel, höjs kraftigt.

Spårvagn_sep2009– Skillnaden mellan vår politik och alliansens är att vi satsar pengar på spår medan regeringen satsar på sin ”miljöbilism” genom att bygga motorvägar. Deras linje är orealistisk och bygger på känslomässiga bindningar till massbilismen, vår linje bygger på en analys av vad som är möjligt och nödvändigt, säger Karin Svensson Smith.

– Spårvagnar är energisnål kollektivtrafik eftersom de åker på räls och inte på däck. Eldriften gör dem också väldigt klimatvänliga, säger miljöpartiets språkrör Peter Eriksson.

HD, SkD, Ljungbergs blogg

fre
18
sep
2009
fredag, 18 september, 2009 | Skriven av:

SDS skriver ”E 22 byggs ut med nya vägmiljoner”

Regeringen satsar 1,6 miljarder kronor på att skynda på flera beslutade väg- och järnvägsprojekt. Vägverket i Skåne ska öka takten i utbyggnaden av E 22 till mötesfri fyrfältsväg.

– Vi satsar främst på åtgärder som ger många arbetstillfällen, som ökar säkerheten och som förbättrar miljön, sade trafikminister Åsa Torstensson (C) när hon på torsdagen presenterade regeringens infrastruktursatsning i den kommande höstbudgeten.

Drygt hälften av de nya pengarna går till vägprojekt. Torstensson spenderar 753 miljoner kronor på ökat vägunderhåll och på att förse fler vägar med mitträcken, sidoräcken, busskörfält och cykelbanor.

Trafikministern har i höstbudgeten inga nya pengar att ge till pågatågsnätet i Skåne. Därmed dröjer det innan orter som Lomma, Staffanstorp och Trelleborg får tågförbindelser med Malmö och Lund.

Alliansen fortsätter blunda för att undvika realiteten att det existerar ett klimatproblem. De avsätter mer pengar till vägar och glömmer den spårburna trafiken.
Skåne hade behövt pengar till att bygga ut den spårburna trafken. Det är extra dumt eftersom viljan finns hos skåningarna att åka mer kollektivt och mer tåg. Men blir det inte mer kapacitet och ökad bekvämlighet kommer den viljan att försvinna och man kommer att välja bilen i stället. Vilket kommer att förvärra situationen.

Helt ofattbart men detta är en konsekvens av att man plöjer ner en massa miljarder i Förbifart Stockholm. I en region där det finns de bästa förutsättningar att kunna bygga ut kollektivtrafiken och minska biltrafiken. Men centern, via sin miljöminister och sin infrastrukturminster, vill inte minska biltrafiken så därför prioriteras väg framför spår. Vilket är mycket olyckligt.

fre
4
sep
2009
fredag, 04 september, 2009 | Skriven av:

DN skriver ”Förbifarten är bra för miljön”

Beslutet att bygga Förbifarten är ett steg rätt riktning och kommer att leda till en förbättrad miljö. Det anser Motormännen, som välkomnar regeringens beslut.
– Det viktigaste är att få bort de långa köerna. Essingeleden är en flaskhals, både för stockholmarna och andra bilister, fortsätter hon.
Enligt Motormännen kommer Förbifarten förbättra miljön. Dagens situation på den hårt belastade Essingeleden är långt ifrån idealisk, menar man.
– Trafiken på Essingeleden är ofta stillastående. Det är bättre för miljön om trafiken flyter än om man gasar och bromsar hela tiden. Dessutom är det bra att trafiken kan ledas om utanför stan, säger Susanne Lekengård.

Självklart blir det bättre om trafiken flyter än om den står still och alla motorer ändå är igång.
Vad man missar är att det även har betydelse hur många bilar som finns på våra vägar. Om Förbifart Stockholm hade minskat eller minimum hade hållit trafiken på nuvarande nivå så hade det blivit lite mindre utsläpp. Problemet är att nya vägar genererar mer trafik vilket leder till mer utsläpp.
Det är alltså en mycket dyr historia. 28 miljarder, om det nu kommer att räcka, för att öka trafiken som strider mot de mål som finns för att minska trafikens negativa utsläpp.
Vägverket anser att trafiken kommer att öka och Naturvårdsverket anser att projektet strider mot Miljöbalken.
Ändå så driver nu alliansen igenom detta gigantiska projekt.
Ofattbart!

fre
4
sep
2009
fredag, 04 september, 2009 | Skriven av:

Det hade varit bra om miljöministern hade tagit cykeln och inte bilen. Han står i SVT:s GoMorron Sverige och påstår att fler vägar inte ökar trafiken. Han vill inte ha mindre antal bilister och vill inte att vi ska resa mindre. Han säger ”Man kan inte stoppa klimatproblemet genom att stoppa bilarna”.

Trots att alla utredningar och studier visar att Förbifart Stockholm kommer att öka biltrafiken så påstår miljöministern att detta skulle vara en miljösatsning. Vad har hänt med centern som säger sig vara ett parti som värnar om miljön.
Det verkar som att de helt har glömt att vi står inför ett klimatproblem. Miljöministern säger att vi löser utsläppen med miljöbilar.
Hur lång tid tar det innan alla bilar är miljöbilar?
Dessutom är en miljöbil inte helt klimatneutral. Miljöbilar minskar inte heller trängslen.

Dessa 28 miljarder kunde ha använts på ett mycket bättre sätt.

I Stockholm finns de bästa förutsättningarna för kollektivtrafik och här vill miljöministern satsa på vägar. Vägar behövs men de behöver inte bli fler i storstadsområdena.
Genom att bygga Förbifart Stockholm blir det större problem för den vägtrafik som behövs pga miskad framkomlighet.

Det är verkligen anmärkningsvärt att just en miljöminster från centern helt och hållet bortser från den allvarliga klimatsituation som planeten befinner sig i. Detta visar att centern är med när det gäller retorik men när det ska gå från ord till handling så har centern och övriga allianspartier inget att komma med.

Titta på inslaget i GoMorron Sverige!

tor
20
aug
2009
torsdag, 20 augusti, 2009 | Skriven av:

DN skriver ”Luftföroreningar förkortar stockholmarnas liv”

Sju månader. Så mycket förkortas stockholmarens liv på grund av föroreningar i luften. Det visar miljöhälsorapporten för Stockholms län som släpptes på torsdagen.

Den regionala miljöhälsorapporten tas fram vart fjärde år av Karolinska Institutets folkhälsoakademi, på uppdrag av Stockholms läns landsting.
Syftet är att kartlägga och analysera situationen när det gäller miljöexponeringar och hälsoläget bland länets befolkning.
Miljöhälsorapporten vänder sig i första hand till handläggare och beslutsfattare i Stockholms kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting och berörda myndigheter.

Luftföroreningar är ett fortsatt problem i Stockholms län. Vid starkt trafikerade gator och utmed större infarter är halterna av partiklar och kvävedioxid höga.

Runt 4.000 personer bor i områden där partikelhalterna överskrider både EU:s gränser och de svenska miljökvalitetsnormerna. Därutöver har 300.000 personer sin bostad i områden där halterna ligger på gränsen, konstateras i miljöhälsorapporten för Stockholms län 2009.

Det visar klart att något måste göras för att minska vägtrafiken. I dag presenterade Miljöpartiet en infrastrukturrapport för Skåne. Situationen är minst lika allvarlig i delar av Skåne. Det behövs massiva insatser för att stärka kollektivtrafiken och den spårburna trafiken. Alliansregeringen satsar inte tillräckligt på infrastruktur och dessutom satsar de mer på väg än på spår.

Alliansen sade sig prioritera klimatfrågan i EU-valet men det märks inte nu. Miljöpartiet prioriterar klimatfrågan både i snack och åtgärder, 365 dagar per år. Övriga partier, speciellt alliansen snackar klimat veckorna innan varje valdag. Sedan glömmer de bort frågan när det gäller att gå från ord till handling.

Läs rapporten!

Satsningar på kollektivtrafik och spårburen sådan gynnar inte bara klimatet. Det minskar även utsläpp som skadar vår hälsa, minskar buller och ökar tillgängligheten till stora delar av våra städer.

Trots det upplever de allra flesta i länet att luftkvaliteten utanför bostaden är ganska eller mycket bra. I innerstaden anser dock en fjärdedel att den är ganska eller mycket dålig.

Buller är ett annat problem i huvudstadsområdet. Var femte person i länet besväras av buller som främst kommer från vägtrafiken, vilket är en fördubbling på tio år. Mest störs de som bor i Stockholms innerstad, minst besvärade är invånarna i Värmdö kommun.

Buller skadar sällan hörseln, men kan orsaka andra problem som försämrad och störd sömn, akuta kroppsliga stressreaktioner, försämrad inlärning och sämre prestation. Längre exponering för trafikbuller i hemmet ökar risken för kroniska hjärt- och kärlproblem, bland annat högt blodtryck och hjärtinfarkt

Det är dags att agera om vi ska kunna lösa klimatproblemen och att Sverige ska få trovärdighet i sitt internationella arbete.

lör
9
maj
2009
lördag, 09 maj, 2009 | Skriven av:

SkD skriver ”Busstaxan upp med två kronor”

Det blir ännu dyrare att åka buss i stan. Alliansen spär på höjningen till två kronor. En resa kostar därmed 17 kronor.
Busstrafiken går med stort underskott. Alliansen i tekniska nämnden har därför beslutat föreslå en höjning med en krona.

Höjningen ska tas upp i kommunfullmäktige den 28 maj. Ärendet dök plötsligt upp på senaste kommunstyrelse utan förvarning. Beslutet togs under ärendet ”Delårsrapport” utan underlag. I tekniska nämnden hade man ett ärende ”Delårsrapport och taxa”. Då ville alliansen höja med en krona och nu senast på kommunstyrelsen vill man höja med två kronor.
Alliansens recept är som vanligt sänk skatt och höj avgifter.

fre
24
apr
2009
fredag, 24 april, 2009 | Skriven av:

Ny Teknik skriver ”WWF-studie: Elbilssamhälle ren fantasi”

2020 släpper en elbil ut 220 g CO2/km, långt över EUs gränsvärden. Och när alla bilbatterier ska laddas riskerar elnäten att kollapsa. Den pessimistiska synen på elbilens framtid spår världsmiljöorganisationen WWF.

På tyska WWFs uppdrag har Institutet för framtidsenergisystem (Izes) gjort en studie över elbilens framtidsmöjligheter i Tyskland. Förutom att det inom överskådlig framtid kommer att saknas tillräckligt med elbilar så visar studien att en stor flotta av batteridrivna bilar kommer att belasta elnätet så hårt att det riskerar kollaps, rapporterar die Welt.

Det hjälper inte att bara byta fossildrivan bilar mot elbilar. De direkta utsläppen från själva bilresan blir mindre men elen ska produceras. Bilen och batterierna ska produceras.
Teknik löser inte alla problem men kan om man använder den rätt minska problemen.

Det är jättebra att det produceras elbilar det är ett måste men det behövs även göras omställningar av livsstilarna så att vi kan minska antalet transporter.
Det är bra för klimatet men även bra för oss själva eftersom vi kan slipper spendera vår dyrbara tid på resor.

Bilanalytikern Ferdinand Dudenhöffer är exempelvis orolig för vad som händer när alla elbilsinnehavare ungefär samtidigt pluggar in stickkontakten i eluttaget för att ladda under natten.

Dessutom påpekar utredningen att ur miljösynpunkt är det viktigt att räkna in från vilken energikälla elströmmen produceras. Med en övervägande andel elbilar måste elkraftproduktionen byggas ut, och i Tyskland sker sådant med kolkraft.

I extremfallet kan en medelstor elbil komma att stå för ett koldioxidutsläpp på upp till 220 gram per kilometer. År 2020 har EU lagt målet för koldioxidutsläppen från bilar till 95 gram per kilometer.

Det betyder att vid sidan om en elbilssatsning så finns det stora problem med infrastrukturen för el som måste lösas.

Drömmar om ett utbrett elbilssamhälle under nästa årtionde ser då ut som rena fantasier. Förbränningsmotorn är inte uträknad än på länge.

tis
7
apr
2009
tisdag, 07 april, 2009 | Skriven av:

Därför är det rätt att lägga ner Ängelholms flygplats

Regeringen har beslutat vilka flygplatser som staten, via Luftfartsverket, ska driva i framtiden. En av de flygplatser som mister sitt statsstöd är Ängelholms flygplats. Det är ett steg i rätt riktning, men genast höjs röster från enskilda kommunpolitiker och från näringslivet för att Region Skåne och intilliggande kommuner ska gå in som nya finansiärer. Det vore mycket olyckligt om skattebetalarna skulle fortsätta göda den ekonomiska gräddfil flygindustrin lever i. Det finns ingen rimlighet i att subventionera varje biljett med hundratals kronor för en grupp som mestadels består av affärsresenärer med låg priskänslighet.

sj_regina_nytt_2008-05-22_large Flygresandet är redan idag skattemässigt en av de mest gynnade transportformerna och är av historiska skäl och på grund av internationell lagstiftning befriat från skatter och koldioxidavgifter.
En liter flygfotogen kostar idag ca 3,50 kr medan en liter bensin kostar 11 kronor – skillnaden är skattebefrielsen. Är det rimligt att de som åker buss ska betala koldioxidskatt medan flygresenären ska slippa? Utsläppen från flyget räknas heller inte in i de nationella utsläppen, vilket inte ger någon nation incitament att begränsa utsläppen för att uppfylla sina klimatmål.
Flyget står enligt forskarvärldens beräkningar för mellan tre och nio procent av de mänskliga utsläppen av växthusgaser. Än så länge är det mindre än biltrafiken, men flyget är det transportmedel som spås öka allra mest under de kommande decennierna. Vid en enkelresa mellan Göteborg och Stockholm släpper flyget ut 66,38 kg koldioxid per person gentemot tågets 0,0026, det vill säga 26 000 gånger mer.
Det finns inga gröna flygresor, det finns bara mindre skadliga sådana.

Inte ens flygets egna internationella miljökommitté tror att man kommer att minska sina klimatskadliga utsläpp. Medan andra sektorer inom transportindustrin arbetar för nya tekniska lösningar står utvecklingen helt stilla inom flygindustrin – flygmotorer är fortfarande ineffektiva och förnyelsebara alternativ finns inte ens att tillgå. Ska klimatutmaningen klaras måste därför flygtrafiken minska. Kortväga inrikes flygresor är förhållandevis enkla att ersätta med andra trafikslag. Mindre flygplatser, som Ängelholms flygplats, med stor andel inrikes trafik, tillhör därför inte framtiden

Miljöpartiet anser därför att Region Skåne inte ska gå in som ägare i ännu en regional flygplats. Spåren förskräcker nämligen. Engagemanget i Kristianstad Airport har utmynnat i anklagelser om dolda subventioner till enskilda flygoperatörer med miljonskadestånd som följd, fallande passagerarantal och dyra avgångsvederlag för chefer som inte lyckats sköta verksamheten inom lagens ramar. Det borde därför vara självklart att Region Skåne säger upp sitt avtal med Kristianstad Airport när avtalet löper ut 2011.
För att kunna erbjuda ett alternativ till flyget måste den spårbundna trafiken utvecklas, så att restiden förkortas och att kapaciteten ökar. Regeringen måste liksom resten av Europa inse att inrikesflyget kommer att ersättas av höghastighetståg.

Alliansregeringen prioriterar tyvärr inte järnvägsutbyggnad utan klamrar sig fast i klimatskadliga motorvägsprojekt. Miljöpartiet kräver att regeringen följer den eniga klimatberedningens förslag om att bygga ut järnvägskapaciteten med 50 procent till 2020. Så att alla som vill åka tåg får plats, kommer någorlunda snabbt fram och kan lita på att tåget kommer i tid.
Klimatproblemet gäller mänsklighetens överlevnad. Miljöpartiets mål är att det alltid ska vara billigare att välja det klimatbästa alternativet.

Yngve Petersson, ordförande Miljöpartiet Skåne

Anders Åkesson, regionråd (MP) Region Skåne

Text införd i :
efterarbetet_logga
fre
13
mar
2009
fredag, 13 mars, 2009 | Skriven av:

maskros_25cmKollektivtrafikdelen av fordonsindustrin verkar på en globalt växande marknad och de flesta industriländer gör stora satsningar inom detta område. Beställningar av snabbussar ökar i Latinamerika. Indien och Kina satsar på snabbtåg, spårvagnar och bussar med stor kapacitet. Både USA och Tyskland har nyligen beslutat om investeringar i järnväg och kollektivtrafik. Investeringarna är både en del av regeringarnas konjunkturpaket för att få hjulen att snurra igen och en klimatpolitisk åtgärd.

Med stor verkstadsindustriell och teknisk kompetens är det naturligt att Sverige ligger i fronten av denna utveckling.

Kollektivtrafikbranschen behöver inga kreditgarantier, men det behövs större kapacitet och tydliga ansvarsförhållanden som gör att deras potential kan tas tillvara. Miljöpartiet vill ge kollektivtrafiken en klar prioritet, budgetmässigt såväl som i gatuutrymmet. Det kommer också ge många nya jobb i fordonsindustrin. Det som behövs från statens sida är en tydlig avsiktsförklaring om att öka kollektivtrafikandelen av transporterna och att göra de investeringar som behövs för att så ska bli fallet.

Att göra rätt satsningar för framtiden är viktigt, men lika viktigt är att skapa hopp och framtidstro bland svenska företagare och ingenjörer. Historiskt sett har Sverige legat i frontlinjen vid flera teknikskiften. Det bör vi fortsätta med.

Läs mer om ”KOLLEKTIVTRAFIKEN, KONJUNKTUREN OCH KLIMATET”!

fre
27
feb
2009
fredag, 27 februari, 2009 | Skriven av:

DN skriver : ”Toalettbesök på Ryanair kan kosta”

Snart kan det löna sig att hålla sig under flygresan. Irländska Ryanair, Europas största lågprisflyg, kan komma att ta betalt från passagerare som behöver gå på toaletten under flygning. Det meddelade företagets vd Michael O’Leary på fredagen.
– En sak som vi har tittat på tidigare, och som vi undersöker nu igen, är att kanske montera myntinkast på toalettdörrarna, sade O’Leary till BBC.
Ryanairs vd tror inte att det kommer att besvära flygresenärerna om de får betala drygt ett pund (cirka 13 kronor) för att gå och kissa. Detta trots att många i dag inte har kontanter på sig.

Snart är priset på en flygresa med Ryanair 0 kr + diverse skatter, start- och landningsavgifter, bränsleskatt, bagageavgift, toaavgift …

Man kan undra om dryckesförsäljningen kommer att minska? Följden av försäljningen leder till behov att besöka en toalett.

Kanske har Ryanair tänkt sig ett högre pris för att lätta på trycket. För nöden har ingen lag heter det ju. Något alternativ har man ju inte när man väl är uppe i luften.

Antingen är det genialt eller så kommer städkostnaden att öka för att hålla undan alla som försökte hålla sig men inte riktigt lyckades. Så visst kan det bli många bäckar små.