torsdag 20 augusti 2009 | Skriven av:

DN skriver “Luftföroreningar förkortar stockholmarnas liv”

Sju månader. Så mycket förkortas stockholmarens liv på grund av föroreningar i luften. Det visar miljöhälsorapporten för Stockholms län som släpptes på torsdagen.

Den regionala miljöhälsorapporten tas fram vart fjärde år av Karolinska Institutets folkhälsoakademi, på uppdrag av Stockholms läns landsting.
Syftet är att kartlägga och analysera situationen när det gäller miljöexponeringar och hälsoläget bland länets befolkning.
Miljöhälsorapporten vänder sig i första hand till handläggare och beslutsfattare i Stockholms kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting och berörda myndigheter.

Luftföroreningar är ett fortsatt problem i Stockholms län. Vid starkt trafikerade gator och utmed större infarter är halterna av partiklar och kvävedioxid höga.

Runt 4.000 personer bor i områden där partikelhalterna överskrider både EU:s gränser och de svenska miljökvalitetsnormerna. Därutöver har 300.000 personer sin bostad i områden där halterna ligger på gränsen, konstateras i miljöhälsorapporten för Stockholms län 2009.

Det visar klart att något måste göras för att minska vägtrafiken. I dag presenterade Miljöpartiet en infrastrukturrapport för Skåne. Situationen är minst lika allvarlig i delar av Skåne. Det behövs massiva insatser för att stärka kollektivtrafiken och den spårburna trafiken. Alliansregeringen satsar inte tillräckligt på infrastruktur och dessutom satsar de mer på väg än på spår.

Alliansen sade sig prioritera klimatfrågan i EU-valet men det märks inte nu. Miljöpartiet prioriterar klimatfrågan både i snack och åtgärder, 365 dagar per år. Övriga partier, speciellt alliansen snackar klimat veckorna innan varje valdag. Sedan glömmer de bort frågan när det gäller att gå från ord till handling.

Läs rapporten!

Satsningar på kollektivtrafik och spårburen sådan gynnar inte bara klimatet. Det minskar även utsläpp som skadar vår hälsa, minskar buller och ökar tillgängligheten till stora delar av våra städer.

Trots det upplever de allra flesta i länet att luftkvaliteten utanför bostaden är ganska eller mycket bra. I innerstaden anser dock en fjärdedel att den är ganska eller mycket dålig.

Buller är ett annat problem i huvudstadsområdet. Var femte person i länet besväras av buller som främst kommer från vägtrafiken, vilket är en fördubbling på tio år. Mest störs de som bor i Stockholms innerstad, minst besvärade är invånarna i Värmdö kommun.

Buller skadar sällan hörseln, men kan orsaka andra problem som försämrad och störd sömn, akuta kroppsliga stressreaktioner, försämrad inlärning och sämre prestation. Längre exponering för trafikbuller i hemmet ökar risken för kroniska hjärt- och kärlproblem, bland annat högt blodtryck och hjärtinfarkt

Det är dags att agera om vi ska kunna lösa klimatproblemen och att Sverige ska få trovärdighet i sitt internationella arbete.

Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar
Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/7/8/c/vegania.se/httpd.www/wp-content/themes/YP/comments.php on line 75

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>