Inlägg under kategori » EU «

sön
21
feb
2010
söndag, 21 februari, 2010 | Skriven av:

I dag var det isgator i Lund. Något snöoväder blev det inte även om det blev mycket slask som sedan frös under natten. Vilket gjorde de flesta gångbanor till rena isbanor.

Det blev en lugn dag med vinterpromenad och lite hemmapyssel. Vi gjorde hudkräm av ekologisk rapsolja och bivax. Enkelt att göra och produkten verkar vara rätt så bra.

Tittade på Agenda som idag bl a handlade Greklands ekonomi. Man undrar hur det kan bli så här. Grekland har tydligen friserat sina siffror till ansökan om att vara med i EMU. Dessutom har de friserat siffrorna efter ansökan. Bl a tycks de ha skippat att ta med sjukvårdskostnaderna som en utgiftspost vilket givetvis resulterar i att Greklands ekonomi ser bättre ut än vad den egentligen är.

Det är ett stort problem med att länderna inom EMU har så olika. Tyskland har en mycket starkare ekonomi än många andra EMU-länder.

Grekland kan inte ju inte göra en devalvering eftersom de inte har någon egen valuta. Ska man följa regelerna för EMU så är det ett internt problem för Grekland. De måste sänka det inhemska kostnadsläget vilket bl a kommer att innebära lägre löner.

Dessutom måste de få något finansiellt stöd utifrån vilket kommer att kosta ekonomiskt men även politiskt. De som vill låna ut kommer att kräva lånegarantier och de som ger lånegarantier vill kunna påverka Greklands ekonomiska politik.

Detta är EMU:s största utmaning. Problemen har inte uppkommit över en natt. Det har funnits där latent enda sedan EMU startade och genom de tveksamma ekonomiska underlagen.

Kategori: ekonomi, EU  | Skriv en kommentar
lör
5
dec
2009
lördag, 05 december, 2009 | Skriven av:

Den styrande alliansen beslutade i EU-nämnden att ge klartecken för oljeborrning i Arktis. Det är ännu ett av alliansregeringens klimatnegativa beslut. Det är definitivt ett hot mot kommande generationen. För Miljöpartiet är det självklart att säga nej till ett förslag av detta slag.

I takt med att den globala uppvärmningen får Arktis is att smälta blir det lättare att borra efter olja och gas där, och regeringen ställer sig nu bakom EU-kommissionens förslag om att EU ska försöka komma åt den.

Att den arktiska isen smälter ska inte ses som en möjlighet att borra efter olja. Det är en varningsklocka för den globala uppvärmningen. Klimatet tål inte om man bränner den kol och olja som finns tillgänglig redan idag. Den arktiska oljan måste stanna kvar där den ligger.

Kategori: EU, klimat  | Skriv en kommentar
tor
3
dec
2009
torsdag, 03 december, 2009 | Skriven av:

SvD skriver : MP åker till miljömötet
Maria lila

Regeringen ville inte ha med Miljöpartiets Maria Wetterstrand i delegationen till klimatmötet i Köpenhamn. Nu åker hon i alla fall, för en europeisk stiftelses räkning.

Den svenska delegationen vid Köpenhamnsmötet består av cirka 150 personer. En av dem tillhör oppositionen i riksdagen, socialdemokraten Anders Ygeman som är ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Men även Maria Wetterstrand och Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly kommer att vara på plats i Köpenhamn. Maria Wetterstrand representerar stiftelsen Green European Foundation som är kopplad till Europeiska gröna partiet.

Det hade givetvis varit bättre att Maria hade fått åka som representant för Sveriges Riksdag men detta är helt OK. Det vore ett misstag att inte låta Maria vara på plats. Det gäller att Cop 15 ger resultat och inte bara blir en massa snack.
Alliansen inklusive miljöministern verkar helt ha gett upp möjligheterna att få fram ett bra förhandlingsresultat.
Dessutom har miljöministern tydligt visat att han är på helt fel väg.

Sverige kan genom att använda kunskap & teknik och Sveriges goda förutsättningar vara ett lokomotiv och föredöme för andra länder.
Majoriteten av alla miljö- och klimatexperter kräver åtgärder nu. Därför kan vi inte bara vara passiva och kräva åtgärder av andra.
Statsministern som nu är ordförande i EU riskerar vår framtid. Moderaterna har aldrig drivit några miljöfrågor så det är inte så överraskande att de agerar som de gör men centern har ju ändå varit ett parti med gröna värderingar.

Kategori: EU, klimat, miljö  | Skriv en kommentar
lör
17
okt
2009
lördag, 17 oktober, 2009 | Skriven av:

300 GRÖNA FRÅN 41 LÄNDER SAMLAS I MALMÖ

Under tre dagar, 16-18 oktober, samlas Gröna politiker i Malmö. På dagordningen står bl a beslut om en ny grön europeisk energimarknad, en resolution på initiativ av svenska Miljöpartiet de gröna.
Från Miljöpartiet deltar bl a båda språkrören, EU-parlamentarikerna Carl Schlyter och Isabella Lövin, partisekreterare Agneta Börjesson, Grön Ungdoms språkrör Maria Ferm och Lari Pitkä-Kangas, MP-kommunalråd i Malmö.

En viktig punkt på dagordningen är givetvis FN:s klimatmötet i Köpenhamn COP 15 i december. Det ser emellanåt mörkt ut inför detta möte men man ska ju inte ge upp hoppet i förtid. Under helgen ska det beslutas om en resolution inför toppmötet som visar gröna krav på förhandlingsresultatet.
Det blir även en resolution om grön fiskepolitik. Givetvis blir det även diskussion om kampanjen ”Green New Deal”. Efter valet var gröna gruppen den enda grupp som fick fler platser i EU-parlamentet.

Hade varit intressant att var med på detta men man måste begränsa sitt engagemang. Det finns något utanför politiken och detta får man inte glömma. Annars kommer jag att vara utbränd innan valet 2010 och det vore ju synd.

26490.sunflower_banner_test

Länk till helgens program

Kategori: ekologi, EU, klimat  | Skriv en kommentar
tor
20
aug
2009
torsdag, 20 augusti, 2009 | Skriven av:

DN skriver ”Luftföroreningar förkortar stockholmarnas liv”

Sju månader. Så mycket förkortas stockholmarens liv på grund av föroreningar i luften. Det visar miljöhälsorapporten för Stockholms län som släpptes på torsdagen.

Den regionala miljöhälsorapporten tas fram vart fjärde år av Karolinska Institutets folkhälsoakademi, på uppdrag av Stockholms läns landsting.
Syftet är att kartlägga och analysera situationen när det gäller miljöexponeringar och hälsoläget bland länets befolkning.
Miljöhälsorapporten vänder sig i första hand till handläggare och beslutsfattare i Stockholms kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting och berörda myndigheter.

Luftföroreningar är ett fortsatt problem i Stockholms län. Vid starkt trafikerade gator och utmed större infarter är halterna av partiklar och kvävedioxid höga.

Runt 4.000 personer bor i områden där partikelhalterna överskrider både EU:s gränser och de svenska miljökvalitetsnormerna. Därutöver har 300.000 personer sin bostad i områden där halterna ligger på gränsen, konstateras i miljöhälsorapporten för Stockholms län 2009.

Det visar klart att något måste göras för att minska vägtrafiken. I dag presenterade Miljöpartiet en infrastrukturrapport för Skåne. Situationen är minst lika allvarlig i delar av Skåne. Det behövs massiva insatser för att stärka kollektivtrafiken och den spårburna trafiken. Alliansregeringen satsar inte tillräckligt på infrastruktur och dessutom satsar de mer på väg än på spår.

Alliansen sade sig prioritera klimatfrågan i EU-valet men det märks inte nu. Miljöpartiet prioriterar klimatfrågan både i snack och åtgärder, 365 dagar per år. Övriga partier, speciellt alliansen snackar klimat veckorna innan varje valdag. Sedan glömmer de bort frågan när det gäller att gå från ord till handling.

Läs rapporten!

Satsningar på kollektivtrafik och spårburen sådan gynnar inte bara klimatet. Det minskar även utsläpp som skadar vår hälsa, minskar buller och ökar tillgängligheten till stora delar av våra städer.

Trots det upplever de allra flesta i länet att luftkvaliteten utanför bostaden är ganska eller mycket bra. I innerstaden anser dock en fjärdedel att den är ganska eller mycket dålig.

Buller är ett annat problem i huvudstadsområdet. Var femte person i länet besväras av buller som främst kommer från vägtrafiken, vilket är en fördubbling på tio år. Mest störs de som bor i Stockholms innerstad, minst besvärade är invånarna i Värmdö kommun.

Buller skadar sällan hörseln, men kan orsaka andra problem som försämrad och störd sömn, akuta kroppsliga stressreaktioner, försämrad inlärning och sämre prestation. Längre exponering för trafikbuller i hemmet ökar risken för kroniska hjärt- och kärlproblem, bland annat högt blodtryck och hjärtinfarkt

Det är dags att agera om vi ska kunna lösa klimatproblemen och att Sverige ska få trovärdighet i sitt internationella arbete.

tor
16
jul
2009
torsdag, 16 juli, 2009 | Skriven av:

Carl_Schlyter Carl Schlyter, miljöpartiets första namn till Europaparlamentet, har utsetts till vice ordförande i EU:s miljöutskott. Det är jätte roligt att Carls slit har gett resultat och förtroende hos övriga ledamöter att han har utsetts till vice ordförande. Ska bli kul att följa Carl i hans arbete som vice ordförande.
EU:s miljöutskott behöver Carl och en lite jävla anamma. Klimatproblematiken är långt ifrån löst och Sveriges nuvarande regering gör ju inte saken bättre.
På miljöområdet har EU en chans att göra nytta och då behövs ett starkt och radikalt miljöutskott.

Än en gång, Gratiis Carl!

Kategori: EU, klimat, miljö  | Skriv en kommentar
ons
24
jun
2009
onsdag, 24 juni, 2009 | Skriven av:

SvD skriver ”Jobben och klimatet måste prioriteras”

Snart inleds en ny femårsperiod med ny EU-kommission och ett nyvalt Europaparlament och om bara en dryg vecka tar Sverige över ordförandeskapet. Vi vill här ge besked om vad vi vill att Sverige ska prioritera i EU. På flera punkter saknar vi gemensamma svar från den moderatledda regeringen, skriver Mona Sahlin, Maria Wetterstrand, Peter Eriksson och Lars Ohly.

Den 1 juli tar Sverige över ordförandeskapet i EU och snart inleds en ny femårsperiod med en ny EU-kommission och ett nyvalt Europaparlament. Vi menar att det nu krävs konkreta resultat och förslag för att hejda den växande arbetslösheten, en mer ambitiös klimatpolitik som ger EU ledartröjan i miljöfrågorna och åtgärder som stärker tryggheten för EU:s arbetstagare.

Det gäller nu att inte låta krisen styra så att vi blir fast i gamla mönster. Så var det lite med att oppositionen till varje pris ville hälla in mer pengar i Saab och Volvo. Det behövs inga mer subventioner och statliga pengar till bilindustrin. I alla fall inte till ”den” som fortsätter tillverka fossildrivna fordon och som dessutom är ganska så stora och lyxiga.
Stöd ska gå till gröna investeringar. Det behövs mer resurser för att få fram billiga och bra tåg och teknik runt själva tågen.
Vi behöver utveckla de forskningsframgångar som finns inom sol- och vinkraftsteknik som har gjorts på universiteten och högskolorna runt om i Sverige. Vi ska inte låta dessa framgångar försvinna ut ur landet.

Vi måste ställa om industrin så att den blir mindre energikrävande. Det kommer att bli en framgångsfaktor eftersom energin inte kommer att bli billigare i framtiden.

För det första: Vårt besked om valutaunionen är gemensamt, det är inte aktuellt att gå till en ny folkomröstning om att införa euron åren 2010–2014. Vi respekterar folkomröstningsresultatet och de utfästelser som gavs i samband med kampanjen 2003. Regeringen måste nu börja tala med en röst i denna fråga.

För det andra: Vi deklarerar också klart och tydligt att en rödgrön regering kommer att föra en aktivare EU-politik för att skapa fler jobb. EU är en central politisk plattform som Sverige ska vara aktiv i. Redan för ett år sedan föreslog vi att EU måste dra upp riktlinjerna för en ny offensiv Lissabonstrategi, där jobb och utbildning binds ihop med arbetet för hållbar utveckling. Målen ska vara full sysselsättning, jämställdhet mellan män och kvinnor, kompetensutveckling, social rättvisa och stärkt respekt för arbetsrätt. En viktig del av sysselsättningspolitiken är skapandet av nya gröna jobb. Det är endast om vi klarar arbetslösheten som vi kan klara den europeiska ekonomin.

För det tredje: Våra tre partier är inte nöjda med hur EU och Sverige styrs idag men vi är fast beslutna att förändra och förbättra förutsättningarna för att nå positiva resultat, inte minst i den helt avgörande klimatfrågan.

Med Obama som ny president i USA finns förutsättningar för en framgångsrik internationell klimatöverenskommelse hösten 2009. Men regeringen Reinfeldt har sänkt Sveriges ambitioner i klimatarbetet vilket försvårar möjligheterna att under det svenska ordförandeskapet få EU att ta täten och leda det globala klimatarbetet.

Inte minst utvecklingsländerna kommer vid klimatförhandlingarna i Köpenhamn att bevaka att den rikare delen av världen inte stjälper över klimatåtgärder på de fattigaste länderna. Sverige har tidigare kunnat fungera som en konstruktiv brygga för att komma över den misstro som därför ofta finns i internationella förhandlingar, därför kräver vi att den svenska regeringen måste ändra sin hittillsvarande profil att en allt för låg andel av klimatmålen ska nås genom åtgärder i Sverige och i den rikare delen av världen. En nyckelfråga för ett nytt klimatavtal är hur åtgärderna ska finansieras. Regeringen har velat skjuta på frågan, vilket är illavarslande.

I skarp kontrast till regeringen vill vi göra EU och Sverige världsledande på grön omställning, klimatsmarta produkter och tjänster, grön energi och energi- effektiva lösningar. Gröna investeringar kan bidra både till ett ökat klimatansvar och miljontals nya jobb i EU.

För det fjärde: Regeringen håller med oss om att Östersjön är en prioriterad fråga. Just därför säger våra tre partier bestämt nej till den rysk-tyska fossilgasledningen på Östersjöns botten. Den moderatledda regeringen har inte samlat sig till ett ställningstagande före ordförandeskapet. Frågan om gasledningen är ett tydligt test på vilken vikt regeringen lägger vid Östersjöfrågorna.

För det femte, vill vi också bättre skydda arbetstagares rättigheter i Sverige och i Europa. Sverige ska fortsätta att konkurrera med kunskap och kompetens inte med låga löner och sämre arbetsvillkor. Vi är starkt kritiska till att regeringen är passiv i EU när arbetstagares rättigheter behandlas.

Efter den så kallade Lavaldomen vill våra partier stärka och förbättra EU:s regler för den som jobbar tillfälligt i ett annat EU-land och vi ser det som nödvändigt att ett juridiskt bindande socialt protokoll införs. Dessa frågor måste Sverige driva aktivt under det svenska ordförandeskapet.

För det sjätte vill vi att EU ska vara en aktiv röst för rättvisa och frihet i världen. Kopplingen mellan fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter måste bli än mer tydlig i EU:s organisation och verksamhet. Vi är positiva till en fortsatt utvidgning av EU. EU:s politiska verktyg att påverka utan att använda vapen är stor men måste utvecklas. EU är till skillnad från Nato ingen militärallians och EU ska inte militariseras.

Bra att oppositionen skriver ihop sig för att pressa fram lite mer aktivitet från vår passiva regering. När det gäller arbete så är det märkligt hur lätt alliansen kommer undan med sin politik. Visst behövs att arbetskraften är rörlig men till rimliga gränser. Det får inte bli så att arbetskrat från andra länder får jobb i Sverige med låga löner och dåliga arbetsförhållanden. Givetvis ska varje land kunna sätta sina löner och regler inom sitt land. Annars blir det att arbetare utnyttjas och får flytta runt för att följa efter jobben. Det hade kanske varit helt OK om man då kunde ta med sig sin familj och barnen kunde få gå i skola. Så är det knappast nu. Många arbetare flyttar runt med sin familj hemma. Vilket innebär extra belastning för den förälder som är hemma, vanligtvis kvinnan, som får ta hand om barnen ensam. Dessutom förlorar den som åker iväg, vanligtvis mannen, kontakt med barnen.

EU borde också skärpa till sig när det gäller djurhållning och djurtransporter. Sverige har bra lagstiftning, som tyvärr inte alltid följs, mycket bättre än många andra EU-länder. Så lite export av svenskt djurskydd skulle inte skada. Ännu bättre skulle det bli om man övergick från djurskydd till djurrättigheter.
Djuren finns inte till för vår skull utan för deras egen skull.

ons
10
jun
2009
onsdag, 10 juni, 2009 | Skriven av:

Nu är valet sluträknat. I Lund fick Miljöpartiet 16.82 %, vilket är bästa resultatet i Sverige. Detta är en ökning med + 7.84 %-enheter sedan EU valet 2004. Detta är dessutom 1.6 %-enheter bättre än (s) i Lund.

På Skånenivå fick Miljöpartiet 9.62 % vilket är en ökning med + 4.05 %-enheter jämfört med valet 2004.

På riksnivå fick Miljöpartiet 11.02 % vilket är en ökning med +5.06 %-enheter jämfört med valet 2004.
Detta ger Miljöpartiet 2 mandat. Vilket innebär att Carl Schlyter nu får sällskap av Isabella Lövin i EU-parlamentet.

eu-val-2009-lund-slut

Kategori: EU  | Skriv en kommentar
mån
8
jun
2009
måndag, 08 juni, 2009 | Skriven av:

Det blev sent igår eller rättare sagt tidigt i dag. Kunde inte låta bli att surfa runt och se på kommentarer kring valet.
Det är bara att gratulera oss själv till ett bra val men även Piratpartiet och Folkpartiet. Fildelning och integritetsfrågan hjälpte Piratpartiet till minst ett mandat. Marit-effekten hjälpte Folkpartiet till ett extra mandat och får totalt 3 mandat. En ”pålitlig tant” gick hem sedan kan man diskutera hur pålitlig Marit är. Ekologiks mat verkar hon inte gilla. Europeisk FBI vill hon ha.

Nu pågår räkningen av ”kryssen”. Hittills när 1167 av 6060 valdistrikt är räknade har Marit fått nästan hälften av kryssen. Betydligt fler än kd:s Alf Svensson som ändå just ny verkar gå förbi kd:s etta Ella Bohlin. Inte helt oväntat då kd:s största väljargrupp är 55+.
Just nu har även Anna Maria Corazza Bildt kryssat till sig en plats i EU-parlamentet med 12.9 %.

Miljöpartiets två mandat går just nu till Carl Schlyter och Isabella Lövin.

Tittar man på valresultatet i Lund så blir Miljöpartiet 3:e största parti med 16,7%, efter (m), 19,5% (-1,1 %-enheter), och (fp), 18,5% (+0,3 %-enheter). Därefter kommer (s) med 15,4%. Socialdemokraterna går tillbaka 5,6 %-enheter.

Inte helt oproblematiskt. Nu så är EU-valet inte samma sak som val till kommunfullmäktige men det är ändå lite oroväckande att både (s) och (v) tappar.
Nu gäller det att börja med valet 2010. Potentialen är stor men det kommer att krävas mycket arbete innan segern är vunnen.

Kategori: EU  | Skriv en kommentar
sön
7
jun
2009
söndag, 07 juni, 2009 | Skriven av:

Miljöpartiet 10.9 % vilket är + 5%-enheter när 5663 av 5664 valdistrikt är räknade.
Vilket innebär 2 mandat.
Största vinnaren Piratpartiet (+ 7.1 %-enheter). Största förloraren Junilistan (- 10.9 %-enheter) mandat).

Nu återstår det bara förtidsröster som lämnats på valdagen. Slutresultatet vet vi på onsdag.

När SVT visade partiernas största väljargrupp så hamnade Miljöpartiet och Piratpartiet i samma åldersgrupp 18-24 tror jag det var. Övriga partier hamnade 65 +, utom (v) som hamnade strax under 65 +.
Hade Piratpartiet inte ställt upp hade Miljöpartiet fått några procent till, valdeltagandet hade varit lägra och (sd) hade fått fler röster.

Nu är EU-val inte samma som riksdagsval, regionval eller kommunval men det är ändå oroväckande att alliansen ökade.

Det är ändå mycket glädjande att Miljöpartiet ökade så mycket. Detta kan ge oss lite vind i seglen inför valet 2010.
I morgon börjar vi valrörelsen med medlemsmöte.

Medlemsmötet börjar som vanligt 18.00 och platsen är vårt kansli på Lilla Fiskaregatan 10.

Välkommen du också som läser detta och ännu inte är medlem!
Mer info!

bild-42

Kategori: EU, internt  | Skriv en kommentar
sön
7
jun
2009
söndag, 07 juni, 2009 | Skriven av:

Miljöpartiet 16.7 %!

bild-37

Kategori: EU  | Skriv en kommentar
sön
7
jun
2009
söndag, 07 juni, 2009 | Skriven av:

Miljöpartiet 16.5 % när 58 av 67 räknade distrikt!

bild-34

Kategori: EU  | Skriv en kommentar
sön
7
jun
2009
söndag, 07 juni, 2009 | Skriven av:

Miljöpartiet 10.3 % !!!

bild-33

Kategori: EU  | Skriv en kommentar
sön
7
jun
2009
söndag, 07 juni, 2009 | Skriven av:

Hittills har det kommit oroande rapporter att främlingsfientliga partier har gått framåt i Finland, Danmark och Österrike.
Valdeltagandet verkar också bli lågt.

Nu är det snart dags för första prognosen!

Kategori: EU  | Skriv en kommentar
sön
7
jun
2009
söndag, 07 juni, 2009 | Skriven av:

Vallokalerna stängde för

[fergcorp_cdt_single date=”Sun, 07 Jun 2009 21:00:00″]

Kategori: EU, miljö  | Skriv en kommentar
lör
6
jun
2009
lördag, 06 juni, 2009 | Skriven av:

bryssel1 Nu är valrörelsen avslutad för den här gången. Intresset för Miljöpartiets kandidater har aldrig varit så stort. Många intressanta diskussioner med presumtiva väljare. En del har dock tyvärr varit helt ointresserade av EU-valet.
Nu återstår bara valdagen. Vallokalerna är öppna mellan 8-21. Det var många som sa att de inte fått något röstkort vilket inte är bra.
På valdagen behöver man inte sitt röstkort om man röstar i sin egen vallokal. Då räcker det med en id-handling eller att någon med id-handling kan intyga att du är du.

Det blir en spännande dag i morgon eller snarare kväll. Vallokalerna stänger inte förrän 21 så det blir nog midnatt innan något säkert valresultat kan presenteras. Två gröna mandat borde vara säkra och ett tredje är inom räckvidd.

Nu är det bara slappa som gäller och lite strötittande på Sverige – Danmark. I morgon ska det bli en heldag i trädgården. Det ska verkligen bli skönt. Nu är det bara att hoppas på solsken.

Kategori: EU  | Skriv en kommentar
fre
5
jun
2009
fredag, 05 juni, 2009 | Skriven av:

SDS skriver ”Fortsatt upp för Piratpartiet”

Piratpartiet fortsätter att vinna mark i väljaropinionen inför EU-valet på söndag. I två nya mätningar som publicerades på fredagen får partiet 8,2 respektive 6,1 procent av väljarsympatierna.

För Socialdemokraterna pekar trenden däremot neråt. Partiet tappar i båda mätningarna och får 27,9 respektive 26,2 procent. Även Moderaterna och Vänsterpartiet backar.

I Sifos sista väljarbarometer inför Europavalet får Piratpartiet 8,2 procent av väljarsympatierna, vilket skulle kunna ge partiet två mandat. Partiet har ökat med 2,2 procentenheter sedan förra mätningen vilket är statistiskt säkert.

Även Socialdemokraternas nergång med 3,8 procentenheter till 27,9 ryms inom den statistiska felmarginalen. Sifos mätning publiceras i Svenska Dagbladet.

Roligt att stödet för Piratpartiet ökar. Trisst dock att Piratpartiet bara driver en fråga. EU är mer än bara fildelning. Så visst hade det varit bättre om Piratpartiets röster hade kommit Miljöpartiet till godo. Stödet till Piratpartiet är främst en missnöjesaktion.
Men visst bättre en röst på Piratpartiet än ingen röst alls.

Liknande problem är det med Marit, ”En svensk tant tiger inte i Bryssel”. Hon ger ett stabilt och tryggt intryck. Hon framtonas som ”en röst på mig är en röst på förnuftet”. Nu är hon int eså förnuftig och dessutom har hon inte samma inställning som (fp) har.
Vad händer då när hon ska rösta i parlamentet?
En röst på Marit stärker (fp):s mandat men man får max en röst av 2 ev 3 som (fp) får totalt.

Personval är något missvisande. En kandidat kan prata om sina hjärtefrågor och göra det bra. Sedan kan det visa sig att partiets politik inte riktigt överensstämmer med kandidatens.
Vad tycker (fp) och Marit samma i t.ex. jordbrukspolitiken, alkoholfrågan …

Bäst är att hitta ett parti som är överens. Då blir det en starkare röst eftersom hela gruppen röstar som man vill.

I samma mätning ökar Miljöpartiet till 10,9 %.

Så här fördelar sig väljarsympatierna i Sifos mätning, med förändringen från föregående mätning inom parentes: Vänsterpartiet 6,0 (—0,5), Socialdemokraterna 27,9 (—3,8), Miljöpartiet 10,9 ( +0,7), Centern 5,1 (—0,1), Folkpartiet 11,4 (+1,3), Moderaterna 21,3 (—1,3), Kristdemokraterna 4,4 (+1,3), Junilistan 1,7 (—0,2) Piratpartiet 8,2 (+2,2).

En annan mätning visar på samma tendenser men olika %-siffror. I Synovates ökar Miljöpartiet till 11 %.

I institutet Synovates sista mätning inför valet tappar Moderaterna och Socialdemokraterna mest. S får 26,2 procent, jämfört med 30,3 i förra mätningen. Moderaterna backar från 26,3 i maj till 22,0 procent, enligt undersökningen som publiceras i Dagens Nyheter.

Så här fördelar sig väljarsympatierna i Synovates mätning, med förändringen från majmätningen inom parentes: Vänsterpartiet 5,0 (—1,0), Socialdemokraterna 26,2 (—4,1), Miljöpartiet 11,0 (+1,9), Centern 6,2 (+0,5), Folkpartiet 10,9 (+1,9), Moderaterna 22,0 (—4,3), Kristdemokraterna 6,2 (+1,5), Junilistan 2,9 (+1,4), Piratpartiet 6,1 (+0,7).

rosta-gront_juni2009 Nu är det bara 2 dagar kvar. I dag var vi ute på stan i Lund och pratade med presumtiva väljare. Många är tveksamma att rösta. ”Det spelar ingen roll”, ”Alla är likadana och ser bara om sitt eget hus”.
Oroväckande att främlingsfientliga partier tar mark som i Holland. Jag pratade med några holländska ungdomar och de var överraskade över att det kunde gå som det gjorde.
Vi får hoppas på stor valdeltagande då minskar möjligheterna för extrempartier att få några platser i Europaparlamentet.

O så rösta grönt!

För djurens skull!
För miljöns skull!
För ett öppnare EU!

Du som förtidsröstat och vill ändra dig! DU får en andra chans om Du röstar på valdagen, se bara till att ta med en ID-handling när du går till Din vallokal på söndag, någon gång mellan 8-21.

Kategori: EU  | Skriv en kommentar
fre
5
jun
2009
fredag, 05 juni, 2009 | Skriven av:

Kategori: EU  | Skriv en kommentar
sön
31
maj
2009
söndag, 31 maj, 2009 | Skriven av:

skickaosspa

Kategori: EU  | Skriv en kommentar
lör
30
maj
2009
lördag, 30 maj, 2009 | Skriven av:

I dag var det Mp Skåne regionmöte i Lund. Vi beslutade om ett antal dokument som är viktiga inför valet 2010. Bland annat om hur v Det i ska nominera och fastatälla våra regionfullmäktige och riksdagslistor.
Nu börjar processen. Tanken är att listorna ska bara klara i februari 2010.
Antalet medlemmar ökar vilket är positivt men vi har plats för fler. Intresset för Miljöpartiet har ökat och det är viktigt för att lättare kunna rekrytera miljöpartister till kommande uppdrag. Det behövs fler gröna i politiken.

bryssel1SDS skriver ”Nedåt för S och M inför EU-valet”

– Det är en trendmässig nedgång både för Moderaterna och Socialdemokraterna och en trendmässig uppgång för Miljöpartiet och Folkpartiet, säger undersökningsledaren Toivo Sjörén på Sifo till Svenska Dagbladet (SvD).

I den senaste mätningen, som publicerades i SvD på lördagen, får Moderaterna 22,6 procent, en nedgång med 1,3 procentenheter jämfört med föregående mätning. Socialdemokraterna tappar 0,2 procentenheter och får 31,7 procent. Miljöpartiet hamnar på 10,2 procent (+1,0 procentenheter), Folkpartiet 10,1 (+0,8, Vänsterpartiet 6,5 (+1,4), Piratpartiet 6,0 (+0,1), Centerpartiet 5,2 (–0,3), Kristdemokraterna 3,1 (–0,5), Sverigedemokraterna 2,3 (+0,2), Junilistan 1,9 (+0,1).

Miljöpartiet ökar med +1.0 %-enheter och är tredje största part. (s) och (m) är fortfarande störst men tappar.
Junilistan tappar fotfästet helt och får inga mandat om opinionsiffrona håller i sig. Piratpartiet får 6 % vilket är väldigt högt för ett enfrågeparti. Ett parti somm står för att de är ett enfrågeparti. Kristdemokraterna är också utanför EU just nu.
Intressant också att (m) och (s) satsar på ”klimatfrågan” i alla fall i retoriken inför valet.
Det blir en spännande vecka.

Läs mer!

Kategori: EU, internt, koloni  | Skriv en kommentar