Inlägg under » mars, 2011 «

ons
30
mar
2011
onsdag, 30 mars, 2011 | Skriven av:

I dag var det dags för det första delregionala parlamentet. Först ut var Nord Väst. Region Skånes Kulturnämnd träffade de 10 kommunerna, Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Detta är årliga sammankomster där representanter för kommunernas kulturnämnder eller motsvarande i de fyra regiondelarna var för sig träffar representanter för Region Skånes kulturnämnd. De delregionala kulturparlamenten befäster betydelsen av kulturpolitisk dialog och utveckling i hela Skåne, fångar upp utmaningar samt initierar en gemensam utveckling av interkommunal och regional karaktär.

Region Skåne ingår som en av de fem första regionerna som är med i samverkansmodellen. Den regionala kulturplanen utgår från de kulturpolitiska mål som finns på nationell, regional och lokal nivå. Där dessa sammanfaller blir det naturligt att göra gemensamma satsningar för att skapa den utvecklingskraft som är syftet med samverkansmodellen.

De återstående tre kulturparlamenten äger rum de närmaste två veckorna. Tanken med kulturparlamenten är att skapa en gemensam arena för inspiration, kunskap och dialog om kulturpolitik ur ett kommunalt och regionalt perspektiv. Fokus är att spegla och följa upp aktuella kulturpolitiska utmaningar.

ons
30
mar
2011
onsdag, 30 mars, 2011 | Skriven av:

I går var det en konferens med temat “Kultur på recept”. Region Skåne har deltagit i ett projekt där syftet har varit att genom särskild modell pröva förskrivning av Kultur på recept som ett erbjudande i behandlingen till långtidssjukskrivna personer. Projektets mål har varit att pröva modellen med Kultur på recept i ett pilotprojekt med 20-30 deltagare vid en primärvårdsenhet i Helsingborg.

På konferensen deltog bl a Gunnar Bjursell, professor i molekylärbiologi och föreståndare för Centrum för Kultur och Hälsa, Göteborgs universitet.

Musik, konst, dans, motion och en berikad omgivning har stor betydelse för hjärnans hälsa. Alltfler vetenskapliga studier pekar på sambanden mellan hälsa och stimulans av våra sinnen. Lust och motivation är två andra aspekter. Centrum för Kultur och Hälsa vid Göteborgs universitet initerar och stöder tvärvetenskaplig forskning, tillämpning och utvärdering inom området.

Det finns många intressanta studier som visar kulturens positiva inverkan på vårt välbefinnande. Gunnar Bjursell talade om många intressanta studier och resultat. Det behövs mer forskning på området. Många länder är långt före Sverige.

Det var totalt 24 personer som var med i projektet. Fem av dessa har fått jobb och fem söker jobb. Det är viktigt att följa upp hur deltagarnas utveckling. Helt klart visar följeforskningen positiva resultat.

sön
6
mar
2011
söndag, 06 mars, 2011 | Skriven av:

Nu blir det ljusare för var dag som går. Dessutom värmer solens strålar allt mer. Vintergäcken blommar för fullt och snödropparna är på väg att slå ut. Annars har det inte hänt så mycket mer än att all snö är borta och att det börjar bli lite blött i landen. All is har ännu inte smält.

Kattmamman Ella håller till på kolonin och verkar nöjd med det nu börjar bli varmare. Hon är fortfarande väldigt skygg men vill gärna bli klappad och kliad. det ska bli spännande att se vad som händer när hennes ungar flyttar till kolonin. Nu börjar längtan bli kolonin bli stark. Det gäller nog både för katterna och för mig och min sambo.

Nu har vi bestämt var vi ska ha vår dusch och toalett. Det beslutet var enklare att ta än att välja handfat, toastol och duschkabin. Prisskillnaderna är stora men billigt kan bli dyrt. En billig toastol kan kosta mycket om flottören går sönder och den inte finns att köpa i Sverige. Nu har vi många broschyrer att läsa. Tyvärr hittar man inte alla varor som säljs på byggvaruhusen på nätet. Det får väl bli ett besök till för att kolla övriga byggvaruhus på Svågetorp.

Precis lagom till att vi ska bygga om har Coop på Stadiongatan bestämt sig för att lägga ner byggavdelningen. Det kommer att göra det mer besvärligt för alla kolonister som inte har bil. Visserligen går det bra att ta sig till byggvaruhusen med kollektivtrafik men problemet är att få med sig alla sina varor om de är lite större och tyngre. Tråkig utveckling att man blir så beroende av bil. Dessutom är det trisst att se all trafik som genereras av dessa köpcentra speciellt när man vet att utsläppen från trafiken behöver minska.

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
lör
5
mar
2011
lördag, 05 mars, 2011 | Skriven av:

Ledig dag dvs inga möten. Posten har dock varit vänlig och levererat ett antal kuvert med en Region Skåne logga och innehållande tjocka luntor.

Det tjockaste kuvertet innehöll handlingar inför Vårdproduktionsberedningens sammanträde nästa vecka. En stor dela av pappersmassan handlade om sjukvårdens förvaltningsuppdrag 2011. “Spännande” läsning, många siffror och många förkortningar. Inte helt lätt att ta till sig informationen. Det får nog bli lite mer “läsning” i morgon. På sammanträdet blir det även bokslutsdialog för 2010.

Solen sken i dag och temperaturen var på rätt sida nollstrecket. Förhoppningsvis fortsätter solskenet i morgon och då åker vi till kolonin. Där finns det en del att göra bl a behöver vi klippa äppelträden.

Katterna verkar trivas rätt bra men längtar nog till att få komma ut och busa på kolonin. Speciellt nu när isen och snön är borta och temperaturen stiger tack vara solens värmande strålar.

lör
5
mar
2011
lördag, 05 mars, 2011 | Skriven av:

DN skriver “Stort datorjubileum – ZX81 fyller 30”

Hemdatorn ZX81 fyller 30 år. Den lilla plastlådan blev många svenskars första datorkontakt. Arbetsminnet var på hela en kilobyte.
5 mars 1981 lanserades hemdatorn ZX81 av britten, numera Sir, Clive Sinclair. Den blev en jättesuccé. Trots att den tillverkades i 40 000 exemplar per månad kunde den ändå inte möta efterfrågan.

Jag köpte en ZX81 1981 när jag var på Irland och jobbade. Jag kommer ihåg att jag kopplade in den på hotellrummets TV.

Arbetsminnet var hela 1 kilobyte. Jag började programmera, det var Basic, som gällde. Jag tänkte jag skulle göra ett spel med en studsande boll som man skulle förhindra att träffa en vägg. Jag började att göra en ram och när jag nästan var klar med det tog minnet slut.

Jag gick direkt ut och köpte extra minne. Jag tror att det var hela 56 kilobyte. Man sparade programmen med hjälp av en vanlig kassettbandspelare. Man kunde även programmera ZX81 med maskinkod som utökade möjligheterna att göra både mer avancerade och snabbare program.

Kategori: teknik  | En kommentar
tor
3
mar
2011
torsdag, 03 mars, 2011 | Skriven av:

Ny Teknik skriver “Här ska största vågkraftverket byggas”

Ett helt nytt, svenskt vågkraftsprojekt börjar ta form i Göteborg. Går det vägen kan det bli världens största vågkraftverk. I måndags började man bygga en vågbassäng i en källare på Chalmers i Göteborg.

– Vår teknik kräver stora och långa vågor och vi måste bygga vår egen vågbassäng för att testa tekniken i skala 1:5. Nu har vi fått tillgång till lokaler i Chalmersområdet och kan sätta igång, säger Christian Stübner.

Trevligt att det även blir projekt där man använder vågkraft. Det behövs en mångfald av “energiomvandlare”.

Detta projekt bygger på patenterad teknik utifrån en uppfinning som Daniel Ehrnberg gjorde i sitt examensarbete på institutionen för fysik på Göteborgs universitet för sex år sedan. Idén är att omvandla energin i stora havsvågor till elektricitet. Systemets huvudkomponent är en lång, bred slang som flyter på havsytan följer vågornas rörelser. En enskild slang på 400 meter har en kapacitet på 6 MW vilket motsvarar två stycken havsbaserade vindkraftverk av den storlek som är vanligast i dag.

Läs mer!

Kategori: energi  | Skriv en kommentar
tor
3
mar
2011
torsdag, 03 mars, 2011 | Skriven av:

Dagens sammanträde inleddes med information. Nämnden fick information om Malmö Opera, Musik i Syd och Skånes Dansteater. Efter informationen belv det lunch och sedan själva sammanträdet. Det var 11 ärenden på dagordningen.

Ärende 3 och 4 behandlade “pengar”. Dels fördelningen av de 11 extra miljoner som Kulturnämnden fick av Regionfullmäktige och dels fördelningen av de statliga pengarna.
Nu samspelar de statliga och regionala resurserna på allvar! Dagens beslut innebär att bildkonstområdet stärks i Skåne. Utifrån kulturplanen görs strategiska satsningar på infrastrukturen och lyfter in Wanås och Form Design/Center i den första kulturkofferten.

Kulturnämnden beslutade idag om fördelningen av det statligt finansierade kulturstödet i Skåne, den så kallade kofferten på 175 149 000 kronor. Fördelningen samspelar med regionala satsningar på bland annat bildkonstområdet för att ytterligare förstärka infrastrukturen för bildkonst och form. I satsningen återfinns bland annat insatser för att öka barn och ungas kontakt med professionella konstnärer inom ramen för skapande skola. Vidare vill kulturnämnden ta fram ett koncept motsvarande Litteralund (bokfestival för barn och unga) eller BUFF (barn- och ungdomsfilmfestival) för bildkonsten. Kulturnämnden vill även utveckla ett koncept för hur konstrundorna kan samverka för att öka tillgängligheten för medborgarna till konstinstitutionerna och den fria bildkonsten.

Kulturnämnden inledde arbetet med att stärka bildkonstområdet redan vi första sammanträdet i januari, bland annat med satsningar på kollektivverkstaden Monumental, Signal – Center för samtidskonst och Stiftelsen Wanås utställningar.

Om kofferten
Den statliga finansieringen av regionalt kulturstöd i Skåne uppgår till 175 149 000 kronor för 2011. Den statliga bidragen till regional kulturverksamhet i Skåne har ökat med 16 062 000 kronor jämfört med 2010. Ökningen beror dels på en allmän prisuppräkning på 0,49 procent (drygt 800 000 kronor), dels på nya bidrag till följd av kultursamverkansmodellen. De verksamheter som tidigare fått statliga bidrag från kulturnämnden, via den så kallade kulturpåsen, återfinns alla i fördelningen av kofferten.

I ärende 5 beslutade vi om extra anslag, 0.5 miljoner, till Bibu, scenkonstbienal för barn och unga. SD:s ledamot röstade nej till detta förslag.

Årsredovisningen 2010 behandlades under ärende 7. Resultatet är plus 0.4 miljoner, näst intill enligt budget.

Sista ärendet behandlade Region Skånes Kulturpris och särskild kulturutmärkelse. Det fanns två att-satser. En som handlade om vem som skulle föreslå kulturpristagare. Det är Kulturnämnden som tar beslutet. Förslaget var att presidiet skulle utgöra kommitté vilket alla utom SD:s ledamot röstade för. SD:s ledamot ville att man skulle utse tre personer genom lottning.

Efter sammanträdet blev det visning av Operans lokaler, vilken jag missade pga att jag i stället hade ett möte om hur vi ska hantera näringslivsfrågor och kultur. Dessutom fick jag prata med media om dagens beslut.

Läs mer om besluten!

Kategori: kultur  | Skriv en kommentar
ons
2
mar
2011
onsdag, 02 mars, 2011 | Skriven av:

I dag träffade Kulturnämndens presidium revisionen för att titta på bokslutet för 2010. Resultatet för 2010 blir ca 0.4 miljoner och budget var 0.5 miljoner. Så det får väl betraktas att det är enligt budget.
Revisorerna var i alla fall nöjda.

I morgon är det dags för årets andra kulturnämnd. Denna gång håller vi till på Malmö Opera och får en genomgång av verksamheterna Malmö Opera, Musik i Skåne, Skånes Dansteater och Play Kultur.

Kategori: kultur  | Skriv en kommentar
tis
1
mar
2011
tisdag, 01 mars, 2011 | Skriven av:

I dag är det regionfullmäktige. Jag missade dock förmiddagen eftersom kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth besökte Region Skåne. Anledningen till besöket var ett projekt kallat “Kultur på recept”. Innan presentationen av projektet fick kulturnämndens presidium tillfälle att träffa kulturministern. Det är ju inte varje dag jag träffar en minister vilket gjorde att kände mig lite extra nervös. Vilket egentligen är lite dumt eftersom kulturministern är en helt vanlig människa. Men det okända ger orokänslor. Nu gick allt jättebra. Det blev en trevlig träff där Kultur Skåne presenterade verksamheten och där vi fick reaktioner från ministern.
Träffen med kulturministern avslutades med lunch och en presentation av “Kultur på recept”. Projektet skulle pröva en modell hur man skulle kunna använda “Kultur på recept” i vården. Målgruppen var patienter med dignoserna “långtidssjukskrivna, lätta och medelsvåra depressioner, stress och ångest, långvarig smärta över tre månader, nacke, axel, rygg samt generaliserad smärta”.
Resultatet av projektet är positivt och det är viktigt att vi nu går vidare utifrån de slutsater man kan dra av projektet. Man måste sätta “Kultur på recept” i relation till övriga åtgärder dessa grupper “utsätts för”. Kultur på recept ersätter inte sjukvård utan ska ses som ett komplement och en dörröppnare.
Nu gäller det att se hur vi kan gå vidare. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och FINSAM behöver involveras i detta arbete. Jag ser ljust ut på detta och jag tror att vi kommer fram till en bra fortsättning. Kultur är mer än bara ett teaterbesök. Kultur är en viktig faktor för utvecklingen i regionen och för den skåningarnas utveckling.
Den 29 mars är det en inspirationskonferens i Helsingborg med tema “Kultur på recept”.

Nu pågår regionfullmäktige och vi har nu beslutat om en “Tobakspolicy och riktlinjer för Region Skåne”. Äntligen så tar regionen frågan på allvar och inkluderar även politiker.
Givetvis var det en rökare som protesterade och menade att det var överförmynderi att förbjuda rökning för alla.