torsdag 3 mars 2011 | Skriven av:

Dagens sammanträde inleddes med information. Nämnden fick information om Malmö Opera, Musik i Syd och Skånes Dansteater. Efter informationen belv det lunch och sedan själva sammanträdet. Det var 11 ärenden på dagordningen.

Ärende 3 och 4 behandlade “pengar”. Dels fördelningen av de 11 extra miljoner som Kulturnämnden fick av Regionfullmäktige och dels fördelningen av de statliga pengarna.
Nu samspelar de statliga och regionala resurserna på allvar! Dagens beslut innebär att bildkonstområdet stärks i Skåne. Utifrån kulturplanen görs strategiska satsningar på infrastrukturen och lyfter in Wanås och Form Design/Center i den första kulturkofferten.

Kulturnämnden beslutade idag om fördelningen av det statligt finansierade kulturstödet i Skåne, den så kallade kofferten på 175 149 000 kronor. Fördelningen samspelar med regionala satsningar på bland annat bildkonstområdet för att ytterligare förstärka infrastrukturen för bildkonst och form. I satsningen återfinns bland annat insatser för att öka barn och ungas kontakt med professionella konstnärer inom ramen för skapande skola. Vidare vill kulturnämnden ta fram ett koncept motsvarande Litteralund (bokfestival för barn och unga) eller BUFF (barn- och ungdomsfilmfestival) för bildkonsten. Kulturnämnden vill även utveckla ett koncept för hur konstrundorna kan samverka för att öka tillgängligheten för medborgarna till konstinstitutionerna och den fria bildkonsten.

Kulturnämnden inledde arbetet med att stärka bildkonstområdet redan vi första sammanträdet i januari, bland annat med satsningar på kollektivverkstaden Monumental, Signal – Center för samtidskonst och Stiftelsen Wanås utställningar.

Om kofferten
Den statliga finansieringen av regionalt kulturstöd i Skåne uppgår till 175 149 000 kronor för 2011. Den statliga bidragen till regional kulturverksamhet i Skåne har ökat med 16 062 000 kronor jämfört med 2010. Ökningen beror dels på en allmän prisuppräkning på 0,49 procent (drygt 800 000 kronor), dels på nya bidrag till följd av kultursamverkansmodellen. De verksamheter som tidigare fått statliga bidrag från kulturnämnden, via den så kallade kulturpåsen, återfinns alla i fördelningen av kofferten.

I ärende 5 beslutade vi om extra anslag, 0.5 miljoner, till Bibu, scenkonstbienal för barn och unga. SD:s ledamot röstade nej till detta förslag.

Årsredovisningen 2010 behandlades under ärende 7. Resultatet är plus 0.4 miljoner, näst intill enligt budget.

Sista ärendet behandlade Region Skånes Kulturpris och särskild kulturutmärkelse. Det fanns två att-satser. En som handlade om vem som skulle föreslå kulturpristagare. Det är Kulturnämnden som tar beslutet. Förslaget var att presidiet skulle utgöra kommitté vilket alla utom SD:s ledamot röstade för. SD:s ledamot ville att man skulle utse tre personer genom lottning.

Efter sammanträdet blev det visning av Operans lokaler, vilken jag missade pga att jag i stället hade ett möte om hur vi ska hantera näringslivsfrågor och kultur. Dessutom fick jag prata med media om dagens beslut.

Läs mer om besluten!

Kategori: kultur
Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar
Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/7/8/c/vegania.se/httpd.www/wp-content/themes/YP/comments.php on line 75

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>