Inlägg under » mars, 2008 «

mån
31
mar
2008
måndag, 31 mars, 2008 | Skriven av:

Nu har alliansen sålt Vin & Sprit. Visserligen får man in 55 miljarder kommer säkert att slösas bort på de som redan har pengar. Hittills har alliansens åtgärder mest gynnat de som redan har ekonomi.
Att sälja bolag ger engångsvinster för att få en ekonomi i balans mer.

Kategori: ekonomi  | Skriv en kommentar
sön
30
mar
2008
söndag, 30 mars, 2008 | Skriven av:

Ronneby blir Sveriges sjunde Fair Trade City och Blekinges första.
Övriga Fair Trade Cities är Malmö, Munkfors, Lund, Örebro, Norrköping och Karlstad.

Bra att det blir fler och fler men ännu är det många kvar men …

sön
30
mar
2008
söndag, 30 mars, 2008 | Skriven av:

Är nu snart i Lund. X2000 från Stockholm går som tåget. Tiden går fort när man har att göra. Internet ombord fungerar alldeles utmärkt.
Känner mig ändå lite tagen av helgen i Stockholm. Jag har varit på miljöpartiets förtroenderåd (FR). Det blev intressanta diskussioner med våra språkrör och riksdagsledamöter. Det blev en del diskussioner om Marias ledare i senaste numret av Grönt, mp:s medlemstidning. Inför EU parlamentsvalet är frågan inte aktuell eftersom frågan inte avgörs i EU-parlamentet utan i Sveriges riksdag.
Det var också intressant att höra om de andra regionernas arbete. En intensiv men givande helg.
Nästa vecka blir ganska intensiv. På måndag är det som vanligt måndagsmöte med inför kommunstyrelsen. På tisdagen blir det att resa till Norrköping. Ska vara med på ett seminarie om Fair Trade Cities.
På torsdag är det kommunstyrelse. På fredag blir det att resa till Stockholm igen för att vara med på regionordförandeträff.

Läser mer om turerna om HSB Skåne. Kooperationen har tappat sitt fotfäste. Hur kan man låta två personer sko sig på medlemmarnas bekostnad. Hur kan man tycka sig att man är värd så mycket mer än andra?
Hur HSB Skåne än gör så blir det dyrt för medlemmarna!
Tråkigt att folkrörelserna tas över av pampar som saknar förankring i verkligheten.

lör
29
mar
2008
lördag, 29 mars, 2008 | Skriven av:

Sitter på X2000 på väg mot Stockholm. SJ:s prispolitik har gjort att jag just nu sitter i 1:a klass. När jag beställde biljett var 1:a klass billigare än 2:a klass. Vilket i för sig är trevligt eftersom 1:a klass är bekvämare och det ingår t.ex. gratis internet.
Frågan är om det gynnar resandet?
En annan lustig effekt av SJ:s prissystem så är det billigare att åka från Lund-Östersund än Stockholm-Östersund, trots att resan från Lund går via Stockholm och att det är samma tåg i båda fallen från Stockholm till Östersund.

Skulle vara intressant och se en utvärdering prissystemet. Kommer detta att gynna resandet eller gynnar det SJ:s vinst?

Anledningen till att jag sitter på tåget mot Stockholm är att jag ska vara med på miljöpartiets FörtroendeRåd (FR). FR består av en person från varje riksdagsvalkrets. FR är ett rådgivande organ till mp:s partistyrelse, riksdagsgrupp och EU-parlamentsgrupp.

Intressanta punkter på agendan är EU-parlamentsvalet, mp:s klimatkampanj, riksdagens höstbudget och samarbete på riksnivå för att bilda regering efter valet 2010.
Det ska bli ett spännande möte. Alltid trevligt att träffa miljöpartister från andra delar av landet och lyssna och lära på deras fram- och motgångar.

lör
29
mar
2008
lördag, 29 mars, 2008 | Skriven av:

Inte för jag blev så förvånad men ändå. När SDS skriver om HSB Skåne blir jag riktigt ledsen och arg.

Vad är det för personer som blir vd och styrelseordföranden?

Visst ska man ha ersättning för ett bra arbete. Jag utgår ifrån att både vd och styrelseordföranden i HSB Skåne har god ersättning. Även om det inte var så är det skamligt att agera så som framgår av SDS.
Att ge sig själv fördelar och smörja andra i sin närhet så att man tillsammans stöttar varandra.
HSB är en bostadskooperation. Ledarna för detta borde ha medlemmarnas intresse i fokus.
– På vilket sätt gynnar det medlemmarna att man ger sina egna hyresrabatter?
– På vilket sätt gynnar det att anställa sin egen son till och med utan att ens utlysa tjänsten?
– På vilket sätt gynnar det medlemmarna att vd kör omkring i en lyxbil?

Det finns väl säkra bilar som inte kostar 1.2 miljoner om det nu är säkerhet som styr bilvalet.
Hur vet man att man hittat den mest kvalificerade om man bara frågar en perosn?

Varför måste man vara så girig?

Är det inte dags att ändra rekryteringen och vilka krav som ställs på ledare?

Kategori: demokrati  | Skriv en kommentar
fre
28
mar
2008
fredag, 28 mars, 2008 | Skriven av:

Det var inte oväntat att det blev två stora redan etablerade vårdföretag, Carema och Attendo Care, som vann upphandlingen av äldreboenden i Lund.
Det var dessa som gav de lägsta buden. Högre kvalité räknades inte lika högt som lägre pris.

En anledning till lägre pris är givetvis att man har lägre personaltäthet. Vilket med stor säkerhet kommer att göra ett tungt arbete ännu tyngre.

Nu gäller det att följa upp att kvalitén inte minskas. Eller är det inte så viktigt för alliansen?

tor
27
mar
2008
torsdag, 27 mars, 2008 | Skriven av:

Nu när klockan närmar sig 22.30 som är sluttid för kommunfullmäktige har vi hunnit ända till ärende nr 13 – temamöten för kommunfullmäktige. Mer hinner vi nog inte. Dels p g a att det är minst 6 kvar på talarlistan och nästa ärende är en motion om “Religionsfrihet i Lunds skolor”.

Vi kommer överraskande långt. Endast 3 motioner och 3 medborgarförslag som bordlades.

Den nya voteringsmaskinen fungerade väl och sparade säkert många minuter. Dels fick man en överblick över talarlistan.

Lägger vi sedan till talartidsbegränsning så kan vi kanske hinna med lite fler ärenden och får vi mer tid till debatt där det finns möjligheter att påverka varandra.
En stor del av pratandet är mer för att pinka in revir och slå sig för bröstet hur bra man är.

Det kan bara bli bättre.

Kategori: politik  | Skriv en kommentar
tor
27
mar
2008
torsdag, 27 mars, 2008 | Skriven av:

Trots att socialministern tidigare, när det riktades skarp kritik mot förslaget om nya sjukregler, backade och försäkrade att det nya förslaget inte skulle ge ökad social utslagning så blev det inte så mycket av detta.

Nu när förslaget läggs visar det sig att man inte direkt har lättat på reglerna utan snarare skärpt kraven.

Alltså slår regeringens politik mot de som redan har det svårt. Inget konstigt egentligen eftersom den regeringen prioriterar höginkomsttagare och de välbeställda. Ett exempel på detta är t.ex. fastighetsskatten.

Nu sätter man en tidsgräns som att man måste bli frisk inom ett år. Ett år är visserligen en lång tid men ibland är det inte så lätt att bli frisk. Tyvärr verkar regeringen anse att de som är sjuka egentligen är så sjuka. Pressar man dem lite så blir de friska.

Fler skulle säkert må bättre om man ökade tryggheten och gav de sjuka stöd att bli starkare och friska.

Gunvor G Ericson, Miljöpartiets ledamot i socialförsäkringsutskottet, välkomnar socialdemokraternas förslag om samordning av trygghetssystemen för långtidssjuka. Det ligger i linje med Mp:s förslag om arbetslivstrygghet.

– Ylva Johansson går visserligen inte lika långt som Miljöpartiet i sitt förslag om bättre samordning för långtidssjuka, men en bra bit på vägen, säger Gunvor G Ericson.

Dessutom borde man jobba med ett trygghetssystem där t.ex. långtidssjukskrivna inte ska bollas runt mellan olika myndigheter.

tor
27
mar
2008
torsdag, 27 mars, 2008 | Skriven av:

Vi har nu hunnit ända till ärende 8 så det är bara 11 ärenden kvar. Senaste ärendet var direktiv till revideringen av översiktsplanen. Här hade man en möjlighet att göra något för att minska klimatbelastningen men inte. Visserligen pratades det en hel del om miljö och lite klimat men det blev bara ord.
Inte ens (v) höll emot utan la sig. Det var endast miljöpartiet och demokratisk vänster som försökte få in en skärpning av direktiven så att Lund bättre kan möta de klimathot som de flesta är överens om finns.

I styrgruppen har miljöpartiet jobbat för att förbättra direktiven. Några saker har vi lyckats med t.ex. “85-%-målet för koldioxid skall vara en utgångspunkt för arbetet och att det ekologiska perspektivet på hållbar utveckling har en särställning såsom tvingande ramverk bland de tre – som alla är viktiga!”

Det vi inte fick gehör för var:

“*ÖPL skall skapa fysiska möjligheter för både minskad nettoinpendling, minskade bostadsköer, god sysselsättning och god kommunal ekonomi, samtidigt som de ekologiska målen måste uppnås. Det måste klarläggas vilken tillväxttakt som bäst kan lösa denna svåra ekvation. Hittillsvarande höga takt som kan beskrivas med ”Gasen i botten, blicken i backspegeln” har inte lyckats.

*ÖPL skall behandla hushållning med mark mm och är inte främst ett bostads- och industriprogram. Övergripande mål måste därför formuleras allsidigt. Planberedskap måste finnas inte bara för bostäder och verksamheter utan också för jordbruksmark, naturområden, vatten, tyst miljö, ren luft och låg energiförbrukning – särskilt om den ekologiska aspekten har en särställning!

*ÖPL skall möjliggöra kontinuerliga minskningar av energiförbrukning och utsläpp efter en tydlig plan med delmål för såväl transportsektorn i kommunen som för energisnålt byggande. Klimatkrisen är en energikris som inte kan lösas bara med ny teknik. Högvärdig jordbruksmark måste säkras för framtiden med tanke på den globala försörjningskrisen.”

Så än en gång fick vi se att ord går före handling!

Kategori: klimat, miljö  | Skriv en kommentar
tor
27
mar
2008
torsdag, 27 mars, 2008 | Skriven av:

Dagens kommunfullmäktige startade lite annorlunda det var nämligen dags för att använda det nya “voteringssystemet”. Denna gång gick det bättre. Allt fungerade.

Sedan blev det som vanligt, tvärstopp. Dock lyckades vi klara av ett ärende på ett rimligt sätt.
Sedan blev det ett ärende där det bara fanns ett förslag. Gick det smidigt?

Knappats!
Majoriteten satte ribban och satte igång de gamla diskussionerna om bidragsregler. Vilket egentligen inte hörde till ärendet.
I dag ska vi bara ta ställning till om vi ska följa ett domslut. I skrivande stund har vi inte lyckats komma till beslut.
Suck!

tor
27
mar
2008
torsdag, 27 mars, 2008 | Skriven av:

Forsmark förstörde förtroendet

“- Vi får gå tillbaka ända till 1986, strax efter Tjernobylolyckan, för att hitta lika dåliga förtroendesiffror för kärnkraftsindustrin som vi nu mäter. Det säger professor Sören Holmberg vid Göteborgs universitet.”

i dag har bara 39 % av svenska folket ett ganska stort förtroende eller mycket stort förtroende för information från kärnkraftsindustrin. För ett år sedan var siffran 49 %.

Räddslan för en kärnkraftsolycka i Sverige har också ökat och nu som störst sedan 1980-talet.

Anledningen till detta beror säkert på kärnkraftsverkens verksamhet.

Många incidenter har det blivit och många har berott på den mänskliga faktorn. Men det har även varit automatiska säkerhetssystem som inte har fungerat.

Det har varit berusad personal.

För att öka förtroendet tog man fram en syndabock och det blev Forsmarks vd.

Det är nu dags att öka grön energi och satsa på ett långsiktigt hållbart energisystem.
Där man givetvis även sparar energi.

ons
26
mar
2008
onsdag, 26 mars, 2008 | Skriven av:

Arbetet med att ta fram en ansökan för att bli kulturhuvudstad 2014 är i gång, helst skulle jag vilja ha skrivit i “full gång”. Tyvärr är jag lite osäker om det är så.
Miljöpartiet har under en längre tid försökt få fram en tidsplan som visar hur “den skrivna ansökan” ska förankras. Dels måste projektet förankras hos politikerna och dels måste det förankras hos lundaborna.

På kvällens kultur- och fritidssammanträde ska en skrivelse från miljöpartiet behandlas. Skrivelsen vill att nämnden ska ta en tidsplan som möjliggör att ansökan kan förankras politiskt.
Miljöpartiet har varit kritiska till projektet och är fortfarande kritiska men vill inte bara säga nej. Vi vill att de pengar vi satsar ska användas på ett bra sätt. Hittills har det använts cirka 30 miljoner.

Det är lite mer än ett halvår tills ansökan ska vara klar. Ännu har det inte lagts fram så mycket material som beskriver hur kulturhuvudstadsåret ska genomföras. Hittills har projektet inte kunnat behandlats politiskt. Det finns dock en styrgrupp där alla partier inte är representerade.
Det är lite pinsamt att styrgruppen inte har sett till att det har presenterats en tidsplan där man kan se hur projektet ska förankras.

Alla partier utom miljöpartiet tycks tycka att har blivit informerade i alla fall är det vad man säger på sammanträden. Frågar man utanför de politiska rummen verkar få känna till något om projektet.

Frågan är hos vem har man förankrat projektet?

Förhoppningsvis kommer förankringen att start nu!

Kategori: kultur  | Skriv en kommentar
ons
26
mar
2008
onsdag, 26 mars, 2008 | Skriven av:

I dag är det möte med vår koloniförening. Det är ett årsmöte med sedvanliga valärenden och ekonomipunkter. Denna gång är det dessutom ett ärende om avlopp eller inte.
Under ett antal år har det diskuterats om det ska området ska koppla in sig på kommunens avloppsnät. Nuvarande system är stenkistor (flertalet) men även några trekammarbrunnar och septitankar.

Kostnaden att lägga in avlopp fram till varje koloni blir 45000. Dessutom tillkommer 10-15 000 för inkoppling till stugan.
Detta är för många kolonister mycket pengar.
Det känns lite dubbelt eftersom en inkoppling till kommuns avloppsnät kommer att minska utsläppen inom koloniområdet. Totalt sätt kommer dock att vattenförbrukning och belastning på avloppsverket att öka.
Troligen blir det ett beslut att vi ska ansluta oss.

En annan risk med kommunalt avlopp är att kolonierna kommer att förändras. Från blomstrande trädgårdar med fruktträd och bärbuskar till småvillor med perfekt gräsmatta som kringgärdas av krukor och små rabatter.

Man kan redan nu se att kolonierna har förändrats. Kolonipriserna stiger och fler och fler köper en koloni och i samma veva river man ett fullt fungerande hus och bygger ett nytt. De nya kolonierna har också mindre antal fruktträd och bärbuskar. Odlingsytorna av grönsaker och rotfrukter minskar också.

tis
25
mar
2008
tisdag, 25 mars, 2008 | Skriven av:

Så var påskledigheten över. Hela dagen idag ägnade jag åt Räddningstjänsten Syd. Dels var det en utbildning och dels var det direktion.
Vi fick en genomgång av förslaget till en ny handlingsplan som skall reglera räddningstjänsten.
Räddningstjänst är normalt väldigt konservativ. Det är starka och lite tuffa “brandmän” som släcker bränder och räddar människor.
Sedan en tid tillbaka har man försökt att flytta fokus från “släckande” till förebyggande. Detta är lätt att göra rent teoretiskt men ganska så svårt att genomföra i verkligheten.

Den nya handlingsplanen är intressant eftersom den tar steg mot det nyare synsättet.

På direktionen beslutade vi att förändra räddningstjänstverksamheten i området Revinge och Löberöd. Förändringen blir att verksamheten utgår ifrån en station men att personal fortfarande kommer från både Revinge och Löberöd. Det blir en mer flexibel bemanning. Antalet olyckor i området är så pass få att det är tillräckligt med den nya organisationen.

Den stora utmaningen för Räddningstjänst Syd är att våga förändra organisation och arbetssätt för att dels bli mer effektiva men även att mer resurser läggs på förebyggande arbete.

Förutom en bra räddningstjänstverksamhet behöver kommunerna lägga mer krut på att förebygga olyckor. T. ex. gäller det stadplanering och trafikplanering. Branden på Potatisåkern i Malmö är ett exempel där själva byggnaden förvärrade brandförloppet och dessutom startade branden.

mån
24
mar
2008
måndag, 24 mars, 2008 | Skriven av:

Trots påskledighet blev det ett möte eftersom det är kommunfullmäktige på torsdag. Som vanligt är det många bordlagda ärenden. Frågan är när vi kommer i kapp. Det finns en liten chans att vi hinner med allt på torsdag.

Ett problem med nuvarande majoritet är att de inte väntar med beslut tills de har tagit fram alla konsekvenser. Visst man kan inte vänta hur länge som helst eller göra hur många utredningar som helst. Men man borde i alla fall göra några.

Den nya skolorganisationen, direkt skolpeng och nu kundval inom vård- och omsorg. På kommande kommunfullmäktige skall det beslutas om man skall kunna konkurrera med kommunens verksamhet. Från början ville man ta beslutet i kommunstyrelsen. Efter diverse turer så insåg man att ska man förändra riktlinjer för tjänstledighet måste det tas i kommunfullmäktige.
Förslaget låter kanske bra att man ska kunna vara tjänstledig och under tjänstledigheten konkurrera med kommunens verksamhet. Detta skapar en falsk trygghet. Pröva dina vingar i en konkurrerande verksamhet går inte det så kan du komma tillbaka. problemet är bara att man inte kan garantera att man får komma tillbaka. man vet ju inte om det finns några jobba kvar. Förslaget verkar vara en nödlösning för att minska kritik på kundvalsbeslutet.

Ett annat ärende som blir fel är att man vill ta beslut att flytta matcharenan på Klostergårdsområdet innan man antagit en detaljplan. Orsaken varför man vill flytta på matcharenan är att exploatören skall kunna bygga som han vill.
Rimligen tar man detaljplanen och sedan gör man de justeringar som behövs.
Matcharenan behöver flyttas på grund av exploatören och då borde kostnaden för flyttningen betalas av exploatören.

Det är fem motioner på dagordningen. Alla bordlagda minst en gång några upp till tre gånger. Motionerna handlar om “Bättre lekplatser”, Hemlöshet, “Temamöten för kommunfullmäktige”, “Religionsfrihet i Lunds skolor”, “Slopad avgift för simundervisning” samt “Lokala nämnder – för fördjupad demokrati”.

Motionen om religionsfrihet är inlämnad av vänsterpartiet. Majoritetens förslag är att avslå motionen och (s) + (v) vill bifalla motionen. Miljöpartiet förutom jag själv vill avslå motionen. Detta är en motion som klampar in på fel nivå. Religionsfrihet i Lunds skolor är ingen kommunfullmäktige fråga. Detta regleras i lagar och nationella och lokala skolplaner. Om man bifaller motioner kommer nästa fråga vad är ett religiöst inslag. Är det när en präst talar i skolan? eller Är det när en lärare sjunger en psalm? …
Att säga nej till motionen är som att säga att det är OK att ha religiösa inslag.
Svaret på motionen borde vara att den är besvarad med hänvisning till att frågan inte är en kommunfullmäktigefråga och att den hanteras i lag och i skolplaner och att det är skolans skyldighet att lösa detta.
Vi får se hur det går på torsdag.

Sedan är det tre medborgarförslag. Ett av dessa är lite intressant. Det handlar om rätt till skolskjuts. I Lunds kommun får man välja skola och då borde det också ingå att man har rätt till skolskjuts om man behöver det. Annars blir det ju ingen valfrihet.
Att ha rätt till skolskjut innebär ju inte att man då får rätt till taxi från dörr till dörr. Miljöpartiet vill att skolskjutsnormerna ses över.

sön
23
mar
2008
söndag, 23 mars, 2008 | Skriven av:

I dag besökte jag för andra gången Nova Lund. Jag och mon sambo behövde köpa lite kläder. Vi har varit i affärerna i centrum men inte hittat några. Vi behövde en cykeltur så vi tog cyklarna och tog oss till Nova Lund. Vi var väl ett 20-tal som cyklade resten tog nog bilen. Det var i alla fall fullt med bilar på parkeringarna.

Utbudet av kläder är större på Nova Lund och då är det ändå samma affärskedjor. Det finns mer att välja på och det finns fler storlekar. Dessutom var affärerna stängda på söndagen, vilket egentligen inte är så konstigt eftersom det var påskdagen, inne i Lund.

Det märks att Nova Lund är riktat till bilister. Temperaturen inne är så hög att man måste ta av sig ytterkläder och bära omkring dessa vilket gör det lite besvärligare om man t.ex. skall handla kläder. Det borde finnas en garderob där man kunde hänga av sig ytterkläderna.

När vi cyklade hem var det lite lätt snöoväder men det gick bra. Cykelturen gav oss röda kinder och en god aptit.

lör
22
mar
2008
lördag, 22 mars, 2008 | Skriven av:

När jag vaknade var det vitt ute. Några timmar senare när jag cyklade till påskjympan så var det vita borta. Efter jympan började det snöa igen. Vädret är verkligt ombytligt.
Hade hoppats på lite sol och värme så att vi skulle kunna vara på vår koloni men det blev inget med det.

Skönt med lite påskledighet. Så trots vädret så har det varit en bra dag. En fin mysdag inomhus där jag hört på vindens vinande och sett snöflingorna dansa.

Tittade på SVT1, “Så som i himmelen”. En bra film med lyckligt slut men med mycket tragik och verklighet. Ibland kanske lite väl dyster. Filmen handlar om en världsberömd violinist och dirigent som flyttar tillbaka till sin by där han växte upp och blev mobbad. Mobbad för att han spelade fiol.
Klart sevärd film.
Kritisk till kyrkan och kritisk till “tystnaden” när ingen vågar säga sanningen och ingripa mot det alla vet är fel. Som t.ex. hustrumisshandel. Handlar om drömmar och relationer och gemenskap. Hur en gemenskap kan ge styrka, målet att tillsammans göra något.
Svårt att beskriva bättre att ni ser den själva.

Kategori: livsstil  | Skriv en kommentar
fre
21
mar
2008
fredag, 21 mars, 2008 | Skriven av:

Enligt Ny Teknik:

“Tata planerar att sälja 250 000-500 000 bilar per år av nya Nano. Katastrof för miljön, säger kritiker i väst.
– Ni kan inte förvänta er att folk i Indien ska gå, säger Debasis Ray, kommunikationsdirektör på Tata.

Irritationen blir påtaglig hos Tata Motors kommunikationsdirektör då miljön kommer på tal. Motfrågan kommer blixtsnabbt.
– Har du bil?
– Ja, svarar jag.
– Åker du bil hela tiden, varje dag till och från jobbet, bara därför?
– Nej.
– Varför tror du och alla andra att vi i Indien ska göra det då?”

Detta är givetvis ett relevant resonemang om västvärlden inte gör något drastiskt. Självklart kan vi inte kräva att bara vi i de rika länderna som redan har byggt sitt s.k. välstånd ska leva på vår nuvarande nivå.
Detta är en riktig knäckfråga.

Ska vi ha någon trovärdighet när klimatfrågan och åtgärder diskuteras så måste vi göra något själva och inte bara kräva utav andra.
Det gäller att flytta fokus från pengar till livskvalité!

tor
20
mar
2008
torsdag, 20 mars, 2008 | Skriven av:


Nu har den s.k. drakbåten kommit i hamn. Båten har varit till havs under nästan 2 månader och avverkat tvåtusen mil.
Det är en tysk 10 000-tonnare och är världen första lastfartyg som korsat Atlanten med hjälp av en drake.

Även om båtrafik är bra så är den inte utan problem. Fartygen använder många gånger väldigt dåligt bränsle med t.ex. mycket svavel. Dessutom är reningen många gånger mycket bristfällig.
Det behövs många idéer för att minska klimatprobelemen så varför inte lite vindkraft på båtar.

ons
19
mar
2008
onsdag, 19 mars, 2008 | Skriven av:

Naturskyddsföreningen varnar för att 95 ton kemiska bekämpningsmedel sprids på de svenska potatisåkrarna. Viss potatis sprutas upp till 12 gånger.

I genomsnitt besprutas en konventionellt odlad potatisplanta i Sverige 7.5 gånger.

Tyvärr minskar arealen av ekologisk potatisodling, sedan 2002 har den minskat med 20 procent. För att vända trenden behövs ekonomiska incitament för att gynna den ekologiska odlingen men även att konsumenterna efterfrågar ekologiskt odlad potatis.

Det behövs också en ändrad inställning hos odlarna. Detta borde vara en självklarhet eftersom alla gifterna som sprid på sikt hotar det framtida jordbruket.