Inlägg under kategori » upphandling «

sön
28
nov
2010
söndag, 28 november, 2010 | Skriven av:

Den offentliga verksamheten i Sverige upphandlar för 500 miljarder kronor. Det finns allt mer stöd för att miljökrav ska ställas. Tidigare fick man inte nu ska man. Det låter bra men det finns en hel del kvar att göra. Sverige är bland de 7 bästa i EU.

Offentlig upphandling är ett kraftfullt styrmedel för att skapa en hållbar framtid. Sverige upphandlar för cirka 500 miljarder kronor årligen och genom att driva frågan om miljö- och andra hållbarhetskrav i upphandlingar kan du som politiker göra en avgörande skillnad. Och du kan styra mot nya tekniker och innovationer som leder till ny utveckling och nya företag. Under seminariet berättar Miljöstyrningsrådet om vilka möjligheter och verktyg som finns tillgängliga för att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar. Vi berör även områden som energi, livsmedel, byggande och transporter som har en stor påverkan på vårt klimat och där det finns stora möjligheter att påverka miljön genom upphandlingen. Medverkande: Annie Stålberg, projektledare och LCC-expert på Miljöstyrningsrådet och Susanne Lång, Miljöstyrningsrådet.

Miljöanpassad upphandling ökar och kostar inte mer. Det finns goda möjligheter att ställa miljö krav och samtidigt spara pengar.
Enligt Energimyndigheten kan:
Sveriges skolor spara 350 miljoner per år, i driftskostnader, genom att byta ut gammal belysning.
Skolor, kontor och vårdlokaler kan spara 2 miljarder per år, driftskostnader, inom belysning och ventilation.
Det finns alltså mycket att göra.

Länk till Miljöstyrningsrådet

tis
1
sep
2009
tisdag, 01 september, 2009 | Skriven av:

Rävsvansar_sep2009 Tiden går verkligen fort. I dag är det endast ett kvartal kvar av 2009 och bara lite mer än ett år till nästa val. Valarbetet börjar öka allt mer. Just pågår arbetet med att revidera lokala och regionala partiprogram. Dessutom är nomineringsprocesser igång för att ta fram listor till riksdagen, regionen och kommuner.

Det är ett spännande läge med en liten fördel för oppositionen och nya partier som knackar på porten för att komma in. Mycket kan hända. I kväll har jag presidiemöte med Miljö- och hälsoutskottet i Lund. Vi går igenom kommande dagordning och det brukar gå snabbt. Sedan är det möte med handikapprådet. I kväll blir det säkert en del om Lunds servicebussar. Hela ärendet är lite märkligt.
Hur kan man ha handlat upp bussar som inte är bättre anpassade för funktionshindrade?
Varför har man ett möte med brukarrådet efter att man lämnat in underlaget till upphandlingen?

Det har kommit många konstiga förklaringar på vad som hänt och bortförklaringar. Dessutom finns det skilda meningar om hur bra servicebussarna är.
Förhoppningsvis kan man ordna så att t.ex. handikapprådet får provåka och kontrollera hur det står till med bussarna,
Kommer man fram med en rullstol?
Finns det svängrum för att få en rullstol på plats?
Hur hög är bullernivån?
Finns det handtag som man kan hålla sig i när man ska stiga av bussen?

Det måste vara det ända rätta för att reda ut sakfrågan då ord står mot ord.
Ska försöka få fram specen som användes för upphandlingen. Kanske har Lund fått de bussar som man beställt. I så fall måste man se över beslutsprocessen.
Kanske har man ställt rätt krav men att leverantören inte har uppfyllt alla kraven. I så fall är det uppföljningen som fallerat.

mån
30
jun
2008
måndag, 30 juni, 2008 | Skriven av:

SDS skriver : “Vårdpersonal väljer bort privat alternativ “.

“Två av tre i personalen på de fem LSS-boenden som ska tas över av Attendo Care väljer att stanna hos kommunen. På ett boende slutar alla utom en”

“Enligt Lena Hansen på Kommunal är missnöje med minskad bemanning ett av skälen till att personalen inte vill arbeta hos Attendo Care. Enligt avtalet med kommunen ska bemanningen minska från 2,10 årsarbetare per brukare till 1,75.
– Man ser helt enkelt inte hur det ska gå att vara så få, säger hon.”

Hur förklarar alliansen att kvalitén är den samma och att man t.ex. minskar personaltätheten.
Det är det typiska i de flesta upphandlingar.
Det billigaste anbudet antas vilket i de allra flesta fallen innebär mindre personal och ökad press och belastning på de som får jobb. Det innebär även sämre scheman och jourersättning.

I budgetfullmäktige pratade alliansen om hur bra det var med att handla upp istället för att “bara” ha det i kommunal regi. Detta var ett sätt för de anställda att få högre lön eftersom kommunen får konkurrens.
Lite märkligt att alliansen använde detta som argument för att handla upp. Högre lön gör ju att kommunens kostnader ökar vilket knappast alliansen tycker är så bra. Man tjänar ju så bra på affären. Hela 25 miljoner.
Är det då så konstigt att det blir mindre personal och mindre ersättning till de som blir anställda.
Dessutom gör upphandlingar att det blir mindre kontinuitet när det gäller personalen. Vilket givetvis påverkar de som ska tas om hand negativt.

Kanske blir detta en tankeställare!
Eller?

fre
28
mar
2008
fredag, 28 mars, 2008 | Skriven av:

Det var inte oväntat att det blev två stora redan etablerade vårdföretag, Carema och Attendo Care, som vann upphandlingen av äldreboenden i Lund.
Det var dessa som gav de lägsta buden. Högre kvalité räknades inte lika högt som lägre pris.

En anledning till lägre pris är givetvis att man har lägre personaltäthet. Vilket med stor säkerhet kommer att göra ett tungt arbete ännu tyngre.

Nu gäller det att följa upp att kvalitén inte minskas. Eller är det inte så viktigt för alliansen?