Inlägg den 08 mars 2008

lör
8
mar
2008
lördag, 08 mars, 2008 | Skriven av:

I dag var det 8:e mars, internationella kvinnodagen. Det känner säkert det flesta till. Tyvärr skulle det behövas fler 8:e mars per år. Även om Sverige kanske ligger långt framme har vi fortfarande en bit kvar innan vi kan kallas ett jämlikt land.
Vi har inte ens lyckats få lika lön för lika arbete. Tittar man sedan på olika yrken så blir det än än mer problematiskt. Kvinnoyrken har lägre status och lägre lönenivå än mansyrken.
Mer jämställda löner skulle ge ett mer jämställt samhälle i övrigt.
Lägre normalarbetstid skulle också öka jämställdheten. Familjelivet skulle också kunna fungera bättre eftersom man skulle få mer tid till sig själv och familjen. Kompletterar man detta med en mer flexibel arbetstid skulle detta än mer höja livskvalitén. Behovet av “tid” varierar i livets olika skeden.
Lägre normalarbetstid ger också fler ett arbete. Det kan även minska klimatbelastningen genom att antalet arbetsresor kan minska.

När vi män inser att ett mer jämställt samhälle inte bara gynnar kvinnnor kommer det säkert att hända saker. Förhoppningsvis är detta bara en tidsfrågan innan det inträffar.