Inlägg den 24 mars 2008

mån
24
mar
2008
måndag, 24 mars, 2008 | Skriven av:

Trots påskledighet blev det ett möte eftersom det är kommunfullmäktige på torsdag. Som vanligt är det många bordlagda ärenden. Frågan är när vi kommer i kapp. Det finns en liten chans att vi hinner med allt på torsdag.

Ett problem med nuvarande majoritet är att de inte väntar med beslut tills de har tagit fram alla konsekvenser. Visst man kan inte vänta hur länge som helst eller göra hur många utredningar som helst. Men man borde i alla fall göra några.

Den nya skolorganisationen, direkt skolpeng och nu kundval inom vård- och omsorg. På kommande kommunfullmäktige skall det beslutas om man skall kunna konkurrera med kommunens verksamhet. Från början ville man ta beslutet i kommunstyrelsen. Efter diverse turer så insåg man att ska man förändra riktlinjer för tjänstledighet måste det tas i kommunfullmäktige.
Förslaget låter kanske bra att man ska kunna vara tjänstledig och under tjänstledigheten konkurrera med kommunens verksamhet. Detta skapar en falsk trygghet. Pröva dina vingar i en konkurrerande verksamhet går inte det så kan du komma tillbaka. problemet är bara att man inte kan garantera att man får komma tillbaka. man vet ju inte om det finns några jobba kvar. Förslaget verkar vara en nödlösning för att minska kritik på kundvalsbeslutet.

Ett annat ärende som blir fel är att man vill ta beslut att flytta matcharenan på Klostergårdsområdet innan man antagit en detaljplan. Orsaken varför man vill flytta på matcharenan är att exploatören skall kunna bygga som han vill.
Rimligen tar man detaljplanen och sedan gör man de justeringar som behövs.
Matcharenan behöver flyttas på grund av exploatören och då borde kostnaden för flyttningen betalas av exploatören.

Det är fem motioner på dagordningen. Alla bordlagda minst en gång några upp till tre gånger. Motionerna handlar om “Bättre lekplatser”, Hemlöshet, “Temamöten för kommunfullmäktige”, “Religionsfrihet i Lunds skolor”, “Slopad avgift för simundervisning” samt “Lokala nämnder – för fördjupad demokrati”.

Motionen om religionsfrihet är inlämnad av vänsterpartiet. Majoritetens förslag är att avslå motionen och (s) + (v) vill bifalla motionen. Miljöpartiet förutom jag själv vill avslå motionen. Detta är en motion som klampar in på fel nivå. Religionsfrihet i Lunds skolor är ingen kommunfullmäktige fråga. Detta regleras i lagar och nationella och lokala skolplaner. Om man bifaller motioner kommer nästa fråga vad är ett religiöst inslag. Är det när en präst talar i skolan? eller Är det när en lärare sjunger en psalm? …
Att säga nej till motionen är som att säga att det är OK att ha religiösa inslag.
Svaret på motionen borde vara att den är besvarad med hänvisning till att frågan inte är en kommunfullmäktigefråga och att den hanteras i lag och i skolplaner och att det är skolans skyldighet att lösa detta.
Vi får se hur det går på torsdag.

Sedan är det tre medborgarförslag. Ett av dessa är lite intressant. Det handlar om rätt till skolskjuts. I Lunds kommun får man välja skola och då borde det också ingå att man har rätt till skolskjuts om man behöver det. Annars blir det ju ingen valfrihet.
Att ha rätt till skolskjut innebär ju inte att man då får rätt till taxi från dörr till dörr. Miljöpartiet vill att skolskjutsnormerna ses över.