Inlägg den 19 mars 2008

ons
19
mar
2008
onsdag, 19 mars, 2008 | Skriven av:

Naturskyddsföreningen varnar för att 95 ton kemiska bekämpningsmedel sprids på de svenska potatisåkrarna. Viss potatis sprutas upp till 12 gånger.

I genomsnitt besprutas en konventionellt odlad potatisplanta i Sverige 7.5 gånger.

Tyvärr minskar arealen av ekologisk potatisodling, sedan 2002 har den minskat med 20 procent. För att vända trenden behövs ekonomiska incitament för att gynna den ekologiska odlingen men även att konsumenterna efterfrågar ekologiskt odlad potatis.

Det behövs också en ändrad inställning hos odlarna. Detta borde vara en självklarhet eftersom alla gifterna som sprid på sikt hotar det framtida jordbruket.

ons
19
mar
2008
onsdag, 19 mars, 2008 | Skriven av:

Nu är det påsk och konsumtionen av ägg går i topp. Hur är då hönornas situation?

Ja, även de frigående systemen bygger på samma princip: ett hönshus där hönorna sätts in vid 16-20 veckors ålder och där de samlas in för slakt vid 70-80 veckors ålder. Äggproduktionen är storskalig och “rationell”, för producenterna alltså.

Skillnaden under livstiden är dock betydande för hönorna. Burlivet erbjuder inga som helst möjligheter att fritt få utlopp för medfödda beteenden. Hönan blir stressad av att inte kunna utföra sina naturliga beteenden.

Den stora fördelen med golvhållning är att hönan kan röra sig över relativt stora ytor, och även dra sig undan för att värpa i rede, sprätta med fötterna i sand eller någon typ av strömedel, vilket är viktigt för att rengöra fjäderdräkten, och sitta på pinne när hon sover (och även när hon är vaken).

Det är upp till de konsumenter som köper ägg att ta reda på vilken typ av ägg man köper. Utan att konsumenterna ställer krav kommer hönsens villkor inte att förbättras.

Ägg är ingen nödvändighet för att fira påsk!
Det finns äggfria alternativ!

Bäst som vanligt är: Go Vegan!