Inlägg den 20 mars 2008

tor
20
mar
2008
torsdag, 20 mars, 2008 | Skriven av:


Nu har den s.k. drakbåten kommit i hamn. Båten har varit till havs under nästan 2 månader och avverkat tvåtusen mil.
Det är en tysk 10 000-tonnare och är världen första lastfartyg som korsat Atlanten med hjälp av en drake.

Även om båtrafik är bra så är den inte utan problem. Fartygen använder många gånger väldigt dåligt bränsle med t.ex. mycket svavel. Dessutom är reningen många gånger mycket bristfällig.
Det behövs många idéer för att minska klimatprobelemen så varför inte lite vindkraft på båtar.