Inlägg den 06 mars 2008

tor
6
mar
2008
torsdag, 06 mars, 2008 | Skriven av:

På dagens kommunstyrelse fanns det ett ärende som handlade om “ansökan om att undersöka Coloniussänkan för framtida naturgasutvinning”. Det är ett Shell-bolag som vill genomföra studien.

Bergsstaten har gett Lunds kommun möjlighet att yttra sig med anledning av undersökningstillstånd enligt minerallagen. Även om det i nuläget “bara” är en fråga om ett undersökningstillstånd så ville Miljöpartiet att kommunstyrelsen skulle uttala att en naturgasutvinning inom Lunds kommun är oförenlig med tagna beslut gällande Lunds framtid, speciellt med hänsyn till klimat- och miljömål. Dessutom skulle en naturgasutvinning innebära stora hot mot naturvärden, turism, ekonomiska värden och Lundabornas boende miljö.

Alliansens förslag till beslut var att avslå ansökan men samtidgt skicka med yttranden från miljönämnden och tekniska nämnden som båda tillstyrkte ansökan. Den fossila naturgasen har inte har en framtid om man ska ta klimathotet på allvar.
Alliansens val att inte bara säga nej gör svaret från Lunds kommun otydligt.

tor
6
mar
2008
torsdag, 06 mars, 2008 | Skriven av:

Miljöpartiets riksdagsgrupp har tillsatt en utredning för att se över våldtäktslagstiftningen. Utredare blir Madeleine Leijonhufvud, professor emeritus i straffrätt vid Stockholms universitet.

Uppdraget kan sammanfattas enligt följande:

  • om dagens krav på våld, hot om brottslig gärning eller otillbörligt utnyttjande av offrets hjälplösa tillstånd bör ersättas med en samtyckesmodell, dvs. att det görs straffbart att ha samlag med eller utföra någon därmed jämförbar sexuell handling mot någon utan dennes samtycke,
  • möjligheten att komplettera brottets subjektiva del med en oaktsamhetsvariant samt
  • om brottet ska omfatta också situationer då gärningsmannen otillbörligen utnyttjat att offret befunnit sig i en särskilt utsatt situation.

Rättssäkerhetsaspekten för den tilltalade ska särskilt beaktas.
Om utredaren finner att författningsändringar är påkallade ska sådana föreslås.

Hotet att bli utsatt för en våldtäkt är bara det ett tillräckligt stort problem för att något måste göras. Många kvinnor får sina liv förstörda pga av mäns agerande.

Det behövs en bättre lagstiftning men även ändrade attidtyder. Hur bemöts en kvinna som blivit utsatt för en våldtäkt?
• Varför gjorde du inte motstånd?
• Varför gick du ensam?
• Varför hade du den klänningen?
• Varför drack du så mycket?

Att vara efterklok är lätt. Då kan man komma med många idéer hur ma skulle ha gjort. Givetvis ska vi lära av misstag men det kan inte vara ett misstag att bli utsatt för en våldtäkt.