Inlägg den 27 mars 2008

tor
27
mar
2008
torsdag, 27 mars, 2008 | Skriven av:

Nu när klockan närmar sig 22.30 som är sluttid för kommunfullmäktige har vi hunnit ända till ärende nr 13 – temamöten för kommunfullmäktige. Mer hinner vi nog inte. Dels p g a att det är minst 6 kvar på talarlistan och nästa ärende är en motion om “Religionsfrihet i Lunds skolor”.

Vi kommer överraskande långt. Endast 3 motioner och 3 medborgarförslag som bordlades.

Den nya voteringsmaskinen fungerade väl och sparade säkert många minuter. Dels fick man en överblick över talarlistan.

Lägger vi sedan till talartidsbegränsning så kan vi kanske hinna med lite fler ärenden och får vi mer tid till debatt där det finns möjligheter att påverka varandra.
En stor del av pratandet är mer för att pinka in revir och slå sig för bröstet hur bra man är.

Det kan bara bli bättre.

Kategori: politik  | Skriv en kommentar
tor
27
mar
2008
torsdag, 27 mars, 2008 | Skriven av:

Trots att socialministern tidigare, när det riktades skarp kritik mot förslaget om nya sjukregler, backade och försäkrade att det nya förslaget inte skulle ge ökad social utslagning så blev det inte så mycket av detta.

Nu när förslaget läggs visar det sig att man inte direkt har lättat på reglerna utan snarare skärpt kraven.

Alltså slår regeringens politik mot de som redan har det svårt. Inget konstigt egentligen eftersom den regeringen prioriterar höginkomsttagare och de välbeställda. Ett exempel på detta är t.ex. fastighetsskatten.

Nu sätter man en tidsgräns som att man måste bli frisk inom ett år. Ett år är visserligen en lång tid men ibland är det inte så lätt att bli frisk. Tyvärr verkar regeringen anse att de som är sjuka egentligen är så sjuka. Pressar man dem lite så blir de friska.

Fler skulle säkert må bättre om man ökade tryggheten och gav de sjuka stöd att bli starkare och friska.

Gunvor G Ericson, Miljöpartiets ledamot i socialförsäkringsutskottet, välkomnar socialdemokraternas förslag om samordning av trygghetssystemen för långtidssjuka. Det ligger i linje med Mp:s förslag om arbetslivstrygghet.

– Ylva Johansson går visserligen inte lika långt som Miljöpartiet i sitt förslag om bättre samordning för långtidssjuka, men en bra bit på vägen, säger Gunvor G Ericson.

Dessutom borde man jobba med ett trygghetssystem där t.ex. långtidssjukskrivna inte ska bollas runt mellan olika myndigheter.

tor
27
mar
2008
torsdag, 27 mars, 2008 | Skriven av:

Vi har nu hunnit ända till ärende 8 så det är bara 11 ärenden kvar. Senaste ärendet var direktiv till revideringen av översiktsplanen. Här hade man en möjlighet att göra något för att minska klimatbelastningen men inte. Visserligen pratades det en hel del om miljö och lite klimat men det blev bara ord.
Inte ens (v) höll emot utan la sig. Det var endast miljöpartiet och demokratisk vänster som försökte få in en skärpning av direktiven så att Lund bättre kan möta de klimathot som de flesta är överens om finns.

I styrgruppen har miljöpartiet jobbat för att förbättra direktiven. Några saker har vi lyckats med t.ex. “85-%-målet för koldioxid skall vara en utgångspunkt för arbetet och att det ekologiska perspektivet på hållbar utveckling har en särställning såsom tvingande ramverk bland de tre – som alla är viktiga!”

Det vi inte fick gehör för var:

“*ÖPL skall skapa fysiska möjligheter för både minskad nettoinpendling, minskade bostadsköer, god sysselsättning och god kommunal ekonomi, samtidigt som de ekologiska målen måste uppnås. Det måste klarläggas vilken tillväxttakt som bäst kan lösa denna svåra ekvation. Hittillsvarande höga takt som kan beskrivas med ”Gasen i botten, blicken i backspegeln” har inte lyckats.

*ÖPL skall behandla hushållning med mark mm och är inte främst ett bostads- och industriprogram. Övergripande mål måste därför formuleras allsidigt. Planberedskap måste finnas inte bara för bostäder och verksamheter utan också för jordbruksmark, naturområden, vatten, tyst miljö, ren luft och låg energiförbrukning – särskilt om den ekologiska aspekten har en särställning!

*ÖPL skall möjliggöra kontinuerliga minskningar av energiförbrukning och utsläpp efter en tydlig plan med delmål för såväl transportsektorn i kommunen som för energisnålt byggande. Klimatkrisen är en energikris som inte kan lösas bara med ny teknik. Högvärdig jordbruksmark måste säkras för framtiden med tanke på den globala försörjningskrisen.”

Så än en gång fick vi se att ord går före handling!

Kategori: klimat, miljö  | Skriv en kommentar
tor
27
mar
2008
torsdag, 27 mars, 2008 | Skriven av:

Dagens kommunfullmäktige startade lite annorlunda det var nämligen dags för att använda det nya “voteringssystemet”. Denna gång gick det bättre. Allt fungerade.

Sedan blev det som vanligt, tvärstopp. Dock lyckades vi klara av ett ärende på ett rimligt sätt.
Sedan blev det ett ärende där det bara fanns ett förslag. Gick det smidigt?

Knappats!
Majoriteten satte ribban och satte igång de gamla diskussionerna om bidragsregler. Vilket egentligen inte hörde till ärendet.
I dag ska vi bara ta ställning till om vi ska följa ett domslut. I skrivande stund har vi inte lyckats komma till beslut.
Suck!

tor
27
mar
2008
torsdag, 27 mars, 2008 | Skriven av:

Forsmark förstörde förtroendet

“- Vi får gå tillbaka ända till 1986, strax efter Tjernobylolyckan, för att hitta lika dåliga förtroendesiffror för kärnkraftsindustrin som vi nu mäter. Det säger professor Sören Holmberg vid Göteborgs universitet.”

i dag har bara 39 % av svenska folket ett ganska stort förtroende eller mycket stort förtroende för information från kärnkraftsindustrin. För ett år sedan var siffran 49 %.

Räddslan för en kärnkraftsolycka i Sverige har också ökat och nu som störst sedan 1980-talet.

Anledningen till detta beror säkert på kärnkraftsverkens verksamhet.

Många incidenter har det blivit och många har berott på den mänskliga faktorn. Men det har även varit automatiska säkerhetssystem som inte har fungerat.

Det har varit berusad personal.

För att öka förtroendet tog man fram en syndabock och det blev Forsmarks vd.

Det är nu dags att öka grön energi och satsa på ett långsiktigt hållbart energisystem.
Där man givetvis även sparar energi.