Inlägg den 13 mars 2008

tor
13
mar
2008
torsdag, 13 mars, 2008 | Skriven av:

I dag var det det 19:e Ungdomstinget i Lund. Temat denna gång var miljö. Det blev indelning i smågrupper som sedan gick ut på stan och som sedan skulle komma med förslag och idéer hur man kunde förbättra miljön i Lund.
Alla idéer som kom upp ska sammanställas och sedan ska man bilda arbetsgrupper som ska jobba vidare med idéerna.

Under en punkt tog Ungdomstinget upp kommunfullmäktiges beslut om att inte anta ett ungdomspolitiskt program. Miljöpartiet ville anta programmet som förelåg men alliansen ville bara låta det bli ett underlag för kultur- och fritidsnämndens fortsatta arbete.
Huvudargumentet var att det fanns för många styrdokument. På dagens Ungdomsting gick Tove Klette (fp) upp och försökte slå blå dunster i närvarande ungdomar.
Hon menade att det fanns för många styrdokument. Visst finns det många styrdokument men inte några som styr ungdomspolitiken. Hon försökte också påskina att det ungdomspolitiska programmet skulle innebära stora kostnader för Vård och omsorgsnämnden. Vilket inte är sant.
Det är ju inte så att vård och omsorgnämnden inte har ansvar för ungdomar. Nämnden har ansvar för LSS och i den verksamheten inbegrips även ungdomar. Alltså måste även vård och omsorgsnämnden beröras av ett ungdomspolitiskt program.

Även om vård och omsorgsnämnden inte var så förtjust i ett ungdomspolitiskt program så fanns det andra remissinstanser som var positiva. Det är märkligt att vård och omsorgsnämnden ska kunna helt avgöra om det ska antas ett ungdomspolitiskt program eller inte.
Programmet har varit ute på en bred remiss och mottagits positivt av de allra flesta. Nästa steg skulle varit att alla nämnder och styrelser skulle göra handlingsprogram utefter sin verksamhet med de åtgärder de kan göra.

Givetvis skulle kommunfullmäktige ha tagit det ungdomspolitiska programmet. Då hade detta blivit ett övergripande styrdokument för att hantera ungdomsfrågor. Ungdomsfrågor är något för alla nämnder och styrelser inte bara kultur- och fritid.

Lund blev bästa ungdomskommun för några år sedan och många kommuner har besökt Lund för att lära sig hur Lund arbetat med frågorna. Detta gör det än märkligare att alliansen inte tar programmet.

Detta sänder tydliga signaler att ungdomsfrågor inte prioriteras.